Dienos aktualija, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Aplinkosaugos politika, Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Meras Artūras Visockas – žmogus, pasmerkęs Šiaulių liepas myriop?

Tiesos.lt redakcija   2019 m. spalio 8 d. 7:20

23     

    

Irena Vasinauskaitė. Meras Artūras Visockas – žmogus, pasmerkęs Šiaulių liepas myriop?

Pradėsiu nuo prisiminimų – nieko tokio, jei kam nors nuskambės ir kaip pasaka…

Seniai seniai, gal pernai vasarą, vieno renginio metu susirinkusi minia sakė komplimentus juos labai mėgstančiam žmogui – Šiaulių merui Artūrui Visockui. Moterys džiaugėsi, kad gražiai šis atrodo, vyrai dėkojo, nes matė visame mieste keičiamas komunikacijas, tvarkomas gatves ir pan.

Stovėjau tame būryje ir galvojau, kad tiesą žmonės kalba, bet privalėjau pasakyti ir savo nuomonę:
– Kam tiek daug medžių kertate? Miestas tuoj bus plikas, o sveiki balti kelmai iš toli šviečia? – išpyškinau vienu atsikvėpimu ir džiūgaujanti minia pritilo.
– Taip specialistai rekomenduoja. Aš negaliu jiems prieštarauti. Tokia demokratijos kaina, – atsakė meras ir diskusijos baigėsi.

Jau tąkart norėjosi paklausti: kokios demokratijos? Perkamos? Už kokią kainą? Ir kas ją mokės?

Tąkart nutylėjau, bet panorau ir pati su specialistų rekomendacijomis susipažinti. O susipažinusi galiu konstatuoti: niekur neradau, kad juodu ant balto būtų parašyta: „Privalu kirsti brandžiąsias Vilniaus gatvės bulvaro liepas“. Tačiau galiu pridurti ir tai, kad savivaldybės samdomi dendrologai mėgsta biurokratines abrakadabras. Jų ekspertizės aktuose kažkaip elegantiškai-dviprasmiškai „išsivarto“ ir prašampa atsakomybė – tiek jų pačių, tiek jų užsakovų.

Įsitikinkite patys:

Bulvaro medžių poveikis aplinkai
1. Svarba mikroklimatui optimizuoti dėl visų medžių genėjimų, ligų yra sumažėjęs gebėjimas optimizuoti mikroklimatą, būdingą sveikiems medžiams. 2. Apsauga nuo oro taršos veiksminga, bet mažesnė, nei sveikų medžių.“
„Esamas žalingas želdinių poveikis ir/ar galintis atsirasti žalingas poveikis laike
1 Medžiai ir krūmai arti požeminių inžinerinių tinklų Bulvaro renovacijos metu tiesiant vamzdynus žemėje, neišvengiamai pasižeis šaknų dalis. Patiesus – šaknys gali kenkti požeminiams tinklams.“
[citatos iš 2018-03-29 ekspertizės akto]

Akte kiekvienas medis „ekspertuotas“ atskirai. Bene 140 bulvaro liepų pasirašoma galutinė diagnozė – toks kolektyvinis, neapibrėžtas mirties liudijimas:

ŽELDINIŲ ESTETINĖS SVARBOS ĮVERTINIMAS
Dėl praeityje neteisingo genėjimo labai susidarkė visų medžių lajų formos. Visi medžių habitai tapo neestetiški, nebepuošia pagrindinio miesto bulvaro. 
IŠVADA
Vykdant bulvaro rekonstrukciją, netikslinga išsaugoti joje augančius brandžius alėjų medžius. Nors tik 16 medžių sanitarinė būklė yra bloga, o kitų patenkinama, tačiau visų medžių estetinė būklė yra nepatenkinama. Tokia ji susidarė dėl praeityje atlikto nekokybiško genėjimo, blogų augimo sąlygų ir brandaus amžiaus. Atliekant bulvaro renovaciją, paruošti naujas vietas jaunų medžių sodinimui“.

Ką iš tokios ekspertizės [atskirų jos fragmentų] būtų galima suprasti?

Pirma, kad brandžias liepas pasmerkia myriop mero A. Visocko komanda? Antra, kad būtent nuo A. Visocko komandos galiausiai priklauso, ar brandūs medžiai išliks ir bus atnaujinami palaipsniui, kaip Kauno Laisvės alėjoje?

Juolab kad viešosios įstaigos „Centrinė projektų valdymo agentūra“ atsakyme medžių gynėjams gana suprantamai prisipažįstama, „kokia yra kertamų medžių vertė, nustatyti nėra įmanoma, kadangi rangos sutarties veiklų sąraše yra išskirta tik sodinamų darbų vertė“. O gal asmeninė atsakomybė už sprendimą medžius pasmerkti myriop atiteks iešmininkui – eiliniam savivaldybės klerkui, pasirašiusiam leidimą kirsti?

Akivaizdu ir jau nebesunku patikėti: pirmasis tiesiogiai rinktas Šiaulių meras A.Visockas, vadovaujantis savivaldybės administracijai, jau žengia į miesto istoriją „Artūro medkirčio“ pravarde.

Ar Šiauliuose prigis mirties kultūros sėkla?

Praėjus metams po mūsų pokalbio su A. Visocku prie Šiaulių geležinkelio rampos, paaiškėjo, kad pasirašytos sutartys su rangovais, atliksiančiais Vilniaus gatvės bulvaro rekonstrukciją atkarpoje tarp Tilžės gatvės bei Draugystės prospekto. O pagal neaptartus, visuomenei nepristatytus projekto sprendinius šioje miesto dalyje kris beveik 140 brandžių, puikių liepų, iš kurių tik 16 prastos sanitarinės būklės. O jei skaičiuotume P.Višinskio, Vasario 16-osios, Aušros alėjos gatvėse specialistų „pasmerktus“ suaugusius medžius, Šiaulių centras neteks apie 300 medžių. Tai čia dar ne visa statistika: parke bus nužudyta per 600 medžių. Pastarųjų gynėjai pavienius medžius, kiemuose ar šiaip „rekonstrukcijoms“ trukdančią augmeniją jau gina asmeniškai,  vykdomų darbų aikštelėse ieškodami rangovų ir aiškindami, kad negalima palikti nepridengtų medžių šaknų. Beje, esama net aprašų, reguliuojančių tvarkas, kad saugomo medžio šaknis aplink jį vykdant darbus būtina pridengti [priklausomai nuo sezono] ir laistyti. Tačiau kol rangos sutartyse mero „specialistai“ nenumato baudų už neišsaugotus medžius, tai terminas „išsaugoti medį“ pakeičiamas „palikti medį“. O palikti galima ir likimo valiai.

Arba ne. Valentina Topicha, Vytautas Kabaila, Rimantas Pumputis –  neabejingi visuomenininkai-savanoriai, šią vasarą išgelbėję ne vieną vertingą miesto medį. Ir darbus rangovai atliko, ir šio to išmoko. Vadinasi, kai yra noras bendrauti dėl rezultato, tai pastarasis ir pasiekiamas.

Merui Artūrui Visockui, tai, matyt, ne lygis, nes jis vengia. Su žmonėmis. Gyvai. Ne socialiniuose tinkluose. Tiesa, pastaruoju metu šis tas keičiasi: viena ausimi besiklausant ima atrodyti, kad meras istoriją pasikartojo, išmoko 1949 metų Vasario 16-osios deklaracijos signatarų pavardes ir net ėmė rengti apklausas susitikimuose. Tačiau, kai Kovo 11-osios Akto signataras Algimantas Sėjūnas pakviečia „Mere, pasikalbėkim apie medžius“, skuodžia nuplikintu bulvaru tolin lyg avis uodegon įkirpta.

Kai apie šį faktą sužinojau iš Šiaulių medžių gynėjų, lyg ir tapo aišku, kodėl meras bendrauja tik su medžius myriop siunčiančiais specialistais ar prisimena tik mirusius signatarus… Į mirties kultūros gniaužtus patekęs Saulės miestas atgaivos ir šįkart nesulauks. Popiežius Jonas Paulius II buvo teisus: „Ten, kur lengva ranka kertamas medis, kitu ėjimu lengvai žudomas žmogus“. Juk kažin ar ką guodžia, kad šiais laikais prieš žmogų pakeliamas ne kirvis… Kai taikiklyje atsiduria žmogaus dvasia, jo kūrybinės galios, mirtį nešantis arsenalas kur kas išradingesnis.

Kokių pasekmių jau turi ir dar turės miesto valdžių primetama bendrabūvio kultūra – net nebeslepiama panieka visuomenei, ypač aktyviems jos atstovams, patyčios, kitokios nuomonės bei siūlymų ignoravimas – stebime nebe vieną dešimtmetį. Nebe vieną dešimtmetį ir dūsaujame: Šiauliai miršta… Tik neapsigaukite: naujas asfaltas, naujai paklota šaligatvių danga – ne gyvybės ir atsigavimo ženklas. Geriausiai ši infrastruktūra tvarkoma, beje, irgi brandžių medžių sąskaita, ... kapinėse. Tuoj Vėlinės, įsitikinsite ir patys.

Specialistai atskleidė savo „kompetencijas“...

Nesiginčysime ir neneigsime mokslus baigusių, kvalifikacinius sertifikatus įsigijusių dendrologų ar arboristų žinių bei gebėjimų. Teoriniai pagrindai, ko gero, visiems šiems specialistams visame pasaulyje vienodi. Kitas klausimas – kaip jie pritaikomi praktikoje? Kam panaudojamos įgytos žinios: bendrajam gėriui saugoti ir ginti ar asmeniniam interesui tenkinti? Ir koks jums peršasi atsakymas išvydus, kokias sveikas liepas, dendrologų įvertintas kaip prastos ir patenkinamos kokybės, šių metų rugsėjo 25 dieną sunaikino firma itin sarkastišku pavadinimu „Geniai“?

Mirties nuosprendį Šiaulių Vilniaus gatvės bulvaro liepoms pasirašė Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto docentė dr. Lina Straigytė bei Lietuvos Dendrologų draugijos valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas. Jiems „antrino“ Kęstutis Aukselis, Šiaulių universiteto Inžinerijos katedros dendrologas.

Jau citavau, kokias ekspertizes pasirašė šie asmenys. Bet perskaičius Šiaulių savivaldybės iš jų „pirktus“ aktus, pasimato ir kai kas daugiau.

Šiaulių „auksiniams medžiams“ vietą ruošė ir K.Aukselis

SUSIPAŽINKIME: Kęstutis Aukselis, Šiaulių universiteto Inžinerijos katedros dendrologas. „Medis yra kaip ir žmogus, – teigia K. Aukselis. – Kiekvienas iš mūsų turime pradžią ir pabaigą, sergame… Taip pat ir medžiai. O jeigu paklaustume filosofų, jie pasakytų, jog medis turi sielą. Medis turi supratimą. Užstokite medžiui saulę, ir jis augs taip, kad tą saulę pamatytų. Medis turi sąmonę. Kitokią nei žmogaus, bet turi. Ir nebūtinai žemesnio lygio. Medis – ne metalas ir ne akmuo. Tai gyvas organizmas.“

Šie dendrologo žodžiai – beje, gražūs ir teisingi – tik patvirtina: kiekvieno gyvo organizmo nužudymas vertintinas kaip gyvybės atėmimas, todėl be reikalo pyksta medžiažudžiai, kai juos taip vadinu – jie žudo, ir tai nebe metafora.

Dar viena citata iš K.Aukselio interviu: „Kiek šiuo požiūriu naudingi medžiai, rodo toks eksperimentas, kuriuo netikėjau, kol pats nepamačiau: paimkite keletą mieste nupjautų medžio trinkų, sukapokite kirviu ir pabandykite sukūrenti krosnyje arba židinyje. Dėl susikaupusių teršalų jos beveik nedega: smilksta, rūksta, ir tiek. O štai miške nupjauto medžio malkos dega paspragsėdamos ir greitai jų nelieka. Tai labai geras įrodymas, kiek yra naudingas mieste augantis medis. Jeigu jis nesugers teršalų, juos sugersime mes, žmonės. Vadinasi, medis mus gelbėja, saugo mūsų sveikatą. Taigi, kuo daugiau mieste turėsime medžių ir kuo didesnė bus jų įvairovė, tuo bus gražiau, tuo visi mes būsime sveikesni“.

Vis dar manote, kad miesto centrą dykra pavertę Šiaulių valdžios atstovai, samdydami šį dendrologą, nesuprato, kad jau kėsinasi ir į žmogaus sveikatą bei gyvybę? Vis dar norite tikėti, kad veidmainiaujantys specialistai jiems nebendrininkavo?

Tiesa slypi kažkur anapus… pinigų?

Tęsdama šį rašinį, norėčiau padėkoti medžių gynėjai Jurgitai Pryšmantei. Tai ji atsiuntė unikalią nuorodą (skaityti ČIA).

Rekomenduočiau perskaityti visą publikaciją. Ji vertinga dar ir todėl, kad, mano galva, parodo, kada visuomenei randasi galimybė sužinoti nors kiek tiesos. Tereikia, kad dvi konkuruojančios draugijos – dendrologų ir arboristų – susitiktų... teisme.

Abi šios organizacijos turi Aplinkos ministerijos išduotas licenzijas atlikti medžių būklės ekspertizes – užsakovai turi, iš ko pasirinkti – ir dėl aukštesnės kvalifikacijos, ir dėl paslaugų kainos.

Tiems, kurie neturės laiko ar noro atsidaryti pateiktą nuorodą, papasakosiu, kad Lietuvos pakraštyje, Šilutėje, netikėtai paaiškėjo pinigų – šiuo atveju ES finansavimo – grobstymo schema: infrastruktūros atnaujinimui skirtos lėšos… buvo „nukreipiamos“ brandiems medžiams sunaikinti.

Šilutės istorijoje pasižymėjęs dendrologas Arvydas Rutkauskas, beje, savo ekpertiniu žodžiu nulėmęs Šiaulių Vilniaus gatvės bulvaro liepų likimą, kalbėdamasis su žurnalistais, gana netikėtai paatviravo. Citata iš kolegos publikacijos: „Normalių medžių nebeliks“.

Tačiau A. Rutkauskas nerimauja, kad naudojantis europiniais pinigais bus atliktas „euroremontas“ – genetiškai stiprius, sėklinės kilmės brandžius medžius pakeis iš Vakarų ir Pietų Europos atvežtais skiepytais medeliais, kurie gyvena apie 25–40 metų. „Normalių medžių neturėsime. Jie klonuoti, sunkiai augs, bus apskurę, apkerpėję, kaip Gedimino prospekte Vilniuje ar Šiauliuose, Vilniaus gatvėje esančiame bulvare“, – kalbėjo dendrologas.“
Pasak A. Rutkausko, geriausia būtų medžius keisti pamažu, o ne viską masiškai nušluoti ir atsodinti, siekiant tik kuo greičiau panaudoti europines lėšas.

„Juk kiekvienas senas medis yra vertybė. Jis gamina deguonį, valo orą, yra įaugęs, tačiau jam reikia skirti lėšų palaikyti, sutvarkyti, apgenėti, gydyti, šaknis pamaitinti ir pan. O dabar nori tik nupjauti, išrauti ir pakeisti naujais. Tada patogu kelius tiesti, asfaltuoti. Tokie projektai dažniausiai yra skirti savivaldybės įnoriams tenkinti“, – aiškino dendrologas.“

A.Rutkauskas tarsi ir patvirtino Šiaulių medžių gynėjų teiginius, kad rekonstrukcijų užsakovai [šiuo atveju – Šiaulių savivaldybė] lengvina bei pigina rangovų darbus, kad sunaikinus brandžius metus būtų galima kuo pigiau pakeisti komunikacijas ir pan. Tarsi šiais technologijų klestėjimo laikais nebūtų alternatyvos, naikinama tai, kas neturi alternatyvos.

Atsikvošėjimas po „euroremontų“?

Kai jau susipažinome su dendrologų nuomonėmis „už pinigus“ bei laisva valia, žmogiškuoju suvokimu ar sąžinės likučių blyksniu, pristatau nelabai viešinamą Aleksando Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto docentės dr. L.Straigytės 2018 m. gegužės 3 d. „Išvadą dėl jaunų liepaičių Vilniaus gatvėje būklės“. 2018 m. kovo 29 d. ši mokslininkė pasirašė tą ekspertizės aktą, kuris ir tapo įžanga į Šiaulių Vilniaus gatvės nerekonstruotos bulvaro dalies brandžių liepų žudynes. Ir tai ji padarė jau žinodama, kad senosios liepos aplinką nuo taršos saugo kiek mažiau, nei sveikos, užtat veiksmingai. Ir kad naujosios, siauralapės, deja, neapsaugo nė savęs…

Abi oficialiosios dr. L. Straigytės išvados – tiek apie rekonstruotosios bulvaro dalies naujus medžius, tiek apie pasmerktąsias liepas – mažne tapačios Šiaulių medžių gynėjų tyrimams. Visuomenininkai teigia, kad brandūs medžiai, jau įsitvirtinę ir pritapę prie mūsų nešvarios aplinkos, vis dar tebėra veiksmingi – saugo žmogų nuo tos taršos, kurį jį žudo.

Primenu, kad Lietuvos Dendrologų draugijos valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas prognozuoja, jog atvežtiniai, mūsų sąlygomis sunkiai prisitaikantys medeliai, gyvens tik kokius… 25–40 metų. Mažalapės bulvaro liepos vegetuoja jau mažne ketvirtadalį joms skirto laiko. Tai kada jos atliks lietuviškų liepų funkcijas – veiksmingai apsaugos mus nuo taršos, sukurs pavėsį ir t.t., ir pan.?

Nesame tokie turtingi, kad mokėtume po 1600 eurų už tokius medelius, kurie mūsų aplinkos sąlygomis netinka. Be to, susirašinėjant su valdžios atstovais, Šiaulių medžių gynėjai dar niekaip neišpešė atsakymo į labai svarbius klausimus – kiek kainuoja tų medžių mutantų priežiūra, maitinimas ir kas finansuos jų atsodinimą.

O tituluotieji dendrologai Kęstutis Aukselis, Arvydas Rutkauskas ir Lina Straigytė, kai jų nesaisto laimėtos – sutartinės medžių būklės ekspertavimo sutartys, regis, puikiai supranta ir tai viešai pripažįsta: brandus medis yra vertybė.

Todėl ir klausiu: kas atsakingas, kad Šiaulių mieste žudomi brandūs medžiai ? Kas taip bukai nusprendė, kad trinkelizuotos erdvės žmogui naudingesnės nei brandaus didelio medžio teikiami privalumai? Ar tai dabar yra vadinama žmogaus gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimu už ES pinigus?Ar jau galima reikšti nepasitikėjimą dendrologais? O gal deklaruojantis privačią demokratiją, kurioje aukščiausia valdžia – sprendimo galia – patikima specialistams, svarbiausiu profu visais klausimais tampa pats meras Artūras Visockas, prieš tai jam neįtikusius specialistus pašalinęs sau iš kelio?

Daug klausimų. Į juos gali atsakyti Šiaulių miesto visuomenė, nusprendusi nebebūti stebėtojais ir dūsautojais, o galvojanti apie savo ir vaikų ar vaikaičių sveikatą bei tuos mokesčius, kurie juos užgrius, jei dar kantriai tylės garsiai rypuodami: „Vai vai, taip myliu merą Artūrą, kad viską jam galiu atleisti…“

Medžiai miršta stovėdami. Patys. O juos gyvus ant grindinio paguldęs žmogus – žudikas. Serijinis ir nemąstantis, kas bus rytoj, kuomet keičiantis klimatui dusime nuo jutiminės temperatūros ant prabangių Vilniaus gatvės bulvaro ar Prisikėlimo aikštės trinkelių? O pro šalį važiuos valdžios vyrai ir moterys, prabangiuose automobiliuose įsijungę oro kondicionierius…

P.S. Supažindiname ir su Aleksando Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto docentės dr. L.Straigytės išvada.

Ar čia dar reikia kokių komentarų?!.

P.P.S. Interneto platybėse siūloma susipažinti ir su sprendimus priėmusiais.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

jonas       2019-10-13 13:40

Pries 3 metus vaziavau Siauliu mesto autobusu 12 marsrutu nuo ligonines link pietinio rajono. Pravaziuojant Prisikelimo aikste priekije sedejo matomai senele ir anukele kuriai senele pasake, ziurek, Nomeda, sitas egles sodinau as kai buvau mokine. Matai kokios grazios ir dideles jos uzaugo. Klausimas ponui negerbiamam merui-Kokius medzius jis parodys savo anukams, ka jis pasakytu tai senolei, ziuredamas jai i akis? Juk kai buvo sodinamos tos egles jo siame pasaulyje dar nebuvo.

Irena Vasinauskaitė       2019-10-8 23:29

Dėkoju. Gera rašinio pavadinimo korekcija. Neprieštaraučiau, jei redaktorė pakeistų.

korekcija dėl padaro pavidalo įvardijimo       2019-10-8 19:01

“Meras Artūras Visockas – žmogus, pasmerkęs Šiaulių liepas myriop?”
.
Tezėje Autorė neteisingai deda akcentą.
Turėtų būti:
.
“Ar meras Artūras Visockas, pasmerkęs Šiaulių liepas myriop, yra žmogus (?!)”

mužikėliui burliokėliui       2019-10-8 16:37

Tik kvailiai ir lūzeriai tiki, kad centralizacija yra tvarkos ir teisingumo garantas. Tipiško, sovietinio totalitarizmo perpisto kumečio, besiilginčio Gerojo Caro burliokiški kliedesiai.

ah1       2019-10-8 15:09

įspūdis kad savivalda mutuoja į savivalę - ar ne laikas pardėti mąstyti apie demantovimą savivaldos į centralizaciją, nes panašu kad tik centralizuotu valdymu galima suvaldyti nesusivaldantį mutantą.

Klausimas       2019-10-8 7:39

Nuo kada kerta tuos medžius? Gal nuo pavasario vis kerta ir kerta. Siūlau nenurimti ir vis rašyti, kaip juos kerta ir kaip murziai sodina naujus. Bus apie ką rašyti.

O ba       2019-10-7 22:39

Gimsta naujasis folkloras. Pirmyn.

dixlofos       2019-10-7 22:17

Medžius užpuolė kenkėjai- arturum visockiorum.
Labai pavojingas parazitas.
Nakint ir dezinfekuot nedelsiant!

mutantas       2019-10-7 22:12

Termito,  terminatoriaus ir ūsuotųjų bebrų hibridas.
Asta la Vista, baby!

polit. ikanomikos dėsnis       2019-10-7 22:07

Kiekvienas durnius atsisėdęs valdžios krėsle, kaip žinia, stengiasi priskaldyti kuo daugiau malkų.
O iš ko tas malkeles skaldyti?
Va, medžiai po ranka ir pakliuvo….
Nu, nepasisekė biškelį.
Medžiams.
Ale, vot miestelėnams tai nuskilo- šildymas tikriausiai žiauriai atpigs!

naujalaikio patarlė       2019-10-7 21:59

Kuo arčiau Šiaulių, tuo mažiau meďžių.

ibn Meras al Sabaka       2019-10-7 21:42

Užsibrėžiau Šiaulius paversti pasaulinio lygio kurortu.
Ilgai dairiausi žemėlapyje ir žvilgsnis netruko užkliūti ties tobulu pavyzd=iu pietuose.
Iškart ėmiausi darbo - dar keletas mėnesių ir mūsų miestas bus kaip Egipto perlas-
aplink Sacharos smėlynai, o tarp kopų ropinėja verbliūdai,
ty. tfu, rinkėjai-balsuotojai.
Šiauliach akbar!

hollywood       2019-10-7 21:36

Viskas čia gerai - tiesiog meras pasikvietė siaubo filmų kūrėjus ir dabar kuria filmą “Pjūklas -19”

zita.       2019-10-7 19:52

tsakant,neišlaikėt išbandymo. parklubdyta Lietuva.

Juozas       2019-10-7 19:06

Visai neseniai skaičiau siūlymą- miesto medžius iškirtusio mero sodybą entuziastai galėtų irgi palikti plyną, tik kelmelius baltuojančius. Kitiems būtų gera pamoka, baigtųsi valdiški vandalizmai.

Klystate       2019-10-7 18:54

Jaunuoli. Močiutė konkuruojančiam sąraše buvo. Bet…paklausiu, ar labai nusivylė, kad tokio bukiaus neįžiūrėjo.

čiombė.       2019-10-7 18:12

jei neklystu močiutė išrinkus meru visocką rašė jam vos ne ditirambus.pasitvirtino tiesa-kuo didesni lūkesčiai,tuo didesnis nusivylimas. jei klydau taip rašydamas,atsiprašau.

nuomone       2019-10-7 15:45

o aš prieš kažkiek metų galvojau,kad ponas visockas normalus žmogus,pasirodo šiais laikais tokių atrasti sunku,jūs pasžiūrėkit į jų akis-jos tuščios,o gi ir jie su savo vaikais kvėpuos tuo oru be liepų,gaila…

Pacituokite       2019-10-7 12:36

Tas agitacijas. O nuo totalios daugumos, kur politikai jaučiasi viešpačiais, jau vimdo. Tad pirstelėjimai čia tik žaidimas.
Be to, nėra ko tik padlaižiauti tiems komitetiniams. Kiekvieną galima pagirti už gerus darbus, ir tą patį sudirbti - už totalią avantiūrą. Medžių naikinimas - nusikaltimas, kuriam nėra senaties.

>Priminkite       2019-10-7 12:29

“Per tuos medžius miestuose greitai nei pirstelėti negalėsime. Ar čia neperliankama lazda?” ..... ei, Jūs čia rimtai? Ar tik toks juodas, beje, nelabai vykęs jumoras?...

Priminkite       2019-10-7 12:01

Nepamenu, ar tik ne už Vicoką buvo agituojama, kaip už alternatyvą sistemai, o dabar jis puolamas tų pačių, kurie jį kėlė ant sparnų? Per tuos medžius miestuose greitai nei pirstelėti negalėsime. Ar čia neperliankama lazda?

Žodžio laisvė...       2019-10-7 11:19

Arūnai Visockai,mačiau tave internetu kaip ginčijaisi su Rėkyvoje esančiu jachtklubu.
Tavo elgesys mane tiesiog šokiravo.Kas tave auklėjo,kad neišmokai kultūringai disku-
tuoti su žmonėmis?
Kelis dešimtmečius gyvenau Rėkyvoje,ten gimė ir užaugo mano vaikai.Negaliu būti abejinga Rėkyvai ir Šiauliams.Man skaudu žinoti,kad Šiauliams vadovauja ir kėsinasi
į medžius, pasodintus prieš 50 metų ,moralinės vidutinybės.Specialistai medžių....
Išauklėti pranckiečių.

ONS VEIKIMAS VISU GROŽIU..       2019-10-7 11:13

Nomenklatūra visagalė, o mes pusiau baudžiauninkai- taip ,,sutvarkytas’’ tautos ir valstybės kelias į kapines…


Rekomenduojame

Loreta Strøm. JAV FDA verdiktas: trečioji skiepo dozė 16–65 metų asmenims nebuvo patvirtinta

Andrius Martinkus. Mintys apie Afganistaną

Jaunesni nei 16 metų vaikai galės gauti augimo blokatorių be tėvų žinios – JK teismas

Ramūnas Aušrotas. Kokios paramos reikia šeimai?

Nida Vasiliauskaitė. Neapsigaukime – nuo Naujininkų Užupis ir Žvėrynas ranka pasiekiami

Valdas Sutkus. O tuo metu Amerikoje…, arba Kalifornija toliau žengia link šviesaus socialistinio rytojaus

Povilas Gylys. Teismai privalo vykdyti teisingumą

Ir Lietuvoje atliktas tyrimas patvirtino: persirgus Covid-19 susidaro stabili, per 12 mėnesių nemažėjanti natūralaus imuniteto apsauga

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: prekybos centrai netiki valdžia

Alvydas Jokubaitis: negalima reikalauti atsakomybės iš vergo

Ramūnas Aušrotas. Kuo ydinga vaikų skiepijimo vajaus politika?

Advokatas Ignas Vėgėlė. Vavřička prieš Čekiją, arba Dar kartą apie privalomą vakcinaciją

Jūratė Sofija Laučiūtė. Kam atstovauja LRT, užsipuldinėdama Prezidentą ir į talką nuolat pasitelkianti KT pirmininką D. Žalimą?

Amerikos FDA sprendimas: trečioji dozė rekomenduojama tik nuo 60–65 m. ir rizikos grupių žmonėms. Andriaus Švarplio replika

Jolanta Blažytė. Ar dar nenusibodo?

Benediktas XVI: „Vienalytės santuokos“ įteisinimas yra „sąžinės iškraipymas“

Juokas juokais, bet… reikia rinkti parašus, kad Dulkys neatšauktų GPaso į didelius prekybos centrus, pastebi Andrius Švarplys

Nida Vasiliauskaitė ir jos naujoji „Lapių medžioklė“ OpTV: Piliečiai? Biomasė! Kaip priešintis?

Ramūnas Karbauskis. Jie jums meluoja, rizikuoja jūsų ir jūsų vaikų sveikata

Geroji Naujiena trokštantiems būti pirmiems: Būkite paskutiniai ir visiems tetarnaukite!

Kun. Mindaugo Martinaičio homilija s. Ados-Benvenutos Urbonaitės šimtųjų gimimo metinių proga

Ignas Vėgėlė. Apie apribojimų griežtumą Lietuvoje

Rasa Čepaitienė. Tualetų klausimu

Australijos valdžia siunčia žinutę: „Tai bus paskiepytųjų ekonomika“

Marijos Radijas: pokalbis apie Šiluvos deklaraciją

Joana Noreikaitė. Šimtas dvyliktoji TIE–SOS! akcija

Eimutis Bagdonas. Jei vakcinos tikrai saugios ir veiksmingos, kodėl taip vengiama skaidrumo? Mintys „Transparency International“ tyrimo paraštėse

Jonathon Van Maren. Kai ateistams reikia krikščionybės

Vygantas Malinauskas. Ką daryčiau aš

Rasa Čepaitienė. Kad smėlio dėžė netaptų dykuma

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.