Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Irena Vasinauskaitė. Kas laidon nesudėta…

Tiesos.lt redakcija   2015 m. liepos 29 d. 15:01

9     

    

Irena Vasinauskaitė. Kas laidon nesudėta…

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenę ir jos darbčiausius narius pažįstu nuo pat įsikūrimo. Pati esu šios bendruomenės narė. Organizacijai vadovauja prie jos ištakų stovėjusi veiklioji Nijolė Malakauskienė.

TRUMPAS DIENORAŠTIS, arba Įvykių chronologija

2002 metais į labiausiai nuo Šiaulių centro nutolusį mikrorajoną buvo baigtas tiesti vandentiekis, kad žmonės gertų kokybišką vandenį, o ne parudavusias, su durpių priemaišomis srutas, kurios iki tol bėgo iš krano kiekviename bute. O gyvenvietės jaunimas tuo metu pageidavo krepšinio aikštelės ir, apsišarvavusi kantrybe bei prirašiusi krūvą raštų, aktyvi Rėkyvos gyventoja Nijolė Malakauskienė tol varstė valdininkų duris, kol abu objektai buvo įrengti.

2003 metais Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė įregistruota oficialiai, jos vadove išrinkta Nijolė Malakauskienė, užsirekomendavusi kaip rūpestinga viešojo intereso gynėja. Kol bendruomenei buvo skirtos patalpos, pirmininkės buveinė buvo jos šeimos butas, kiemas, gatvė, autobusas… Žodžiu, visur, kur tik žmonės ją pamatydavo, pažerdavo krūvas problemų, asmeninių nuoskaudų.

Kuomet Rėkyvos gyvenvietės bendruomenei patalpos buvo skirtos, žmonės jas patys savo ir rėmėjų lėšomis susiremontavo. Sutvarkė bei sudėjo plastikinius langus dar ir būsimajai seniūnijai, kurios įsteigimą irgi patys inicijavo. Tais pačiais metais bendruomenės nariai aplankė Trakus ir Vilnių. Pradėtas ginti durpių verslo atstovų niokojamas Rėkyvos ežeras.

2004 metais Šiauliuose įkurta Rėkyvos seniūnija. Ataskaitoje mačiau sausą įrašą, kad tais metais Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė laimėjo bei įvykdė tris projektus: „Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė“, „Gražiausia Rėkyvos teritorija“ ir „Rėkyva – mūsų namai“. Man nepatinka nieko nesakanti sausa statistika, nes ji neparodo, kad projektus dieną naktį rašė N.Malakauskienė, o ja pasitikėję darbštūs rėkyviškiai negailėjo nei laiko, nei jėgų, kad susiburtų žmonės, kad gražėtų aplinka.

2005 metai atnešė pirmąjį įrodymą, kad valdžios žmonės nemėgsta aktyvios bendruomenės bei jos vadovės. Tuometinis Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius (meras – Vytautas Juškus) Genadijus Mikšys (taip taip, tai tas pats, kuris labai brangiai miestui pirko jau numarinto Menų inkubatoriaus griuvėsius bei savo uošvienės žemę Dausiškių kapinėms) „numarino“ puikų tarptautinį projektą „Rėkyvos ežero ir jo prieigų darnus vystymas“, nes nepasekė Šiaulių rajono pavyzdžiu (skyrė 1000 litų) ir projektui nė nepritarė. O buvo galima už ES lėšas puikiausiai sutvarkyti ežero pakrantes. Vėliau šios misijos ėmėsi Šiauliai, tačiau jau už visų mūsų biudžeto pinigus. Projekto nereikėjo kofinansuoti – tereikėjo tik pritarti, nes kaip kofinansavimas būtų pateiktas pabalių pakrantės sutvarkymas ir miestui tai nebūtų kainavę nė lito.

Tačiau bendruomenės žmonės rankų nenuleido ir, tol atakavo miesto valdžią, kol buvo pastatytas tiltas į ežerą, įrengti pėsčiųjų bei dviratininkų takai.

2006 metai sutelkė Rėkyvą. Iš darbo seniūnijoje buvo atleista jų bendruomenės pirmininkė Nijolė Malakauskienė. Specialistę, kuri nevaikė žmonių, pažymas rašė čia ir dabar, o nesakė valdiškai „ateikite rytoj ar po savaitės, nes labai daug darbo turiu“, valdininkai, „etatiniai“ žmonių stumdytojai sukandę dantis kentė net pustrečių metų. Bendruomenės pirmininkę tuomet žmonės vadino seniūne, o tikrąją seniūnę laikė „piktąja sekretore“…

Netikėtas Malakauskienės atleidimas sukėlė rėkyviškių pasipiktinimą. Pasipylė protestai, piketai, 5000 gyventojų turinčioje seniūnijoje buvo surinkta per 800 moterį palaikančių parašų. Ir „bliūdo“ akcija buvo organizuota, kuomet į Rėkyvą atvykusiai gyventojų raminti valdžiai buvo pasiūlyta prieš įžengiant į susitikimą nusiplauti rankas. Septynias dienas miesto gyventojų dėmesį buvo prikausčiusi bado už Nijolę Malakauskienę akcija.

2007 metais Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė išleido savo 2003–2006 metų veiklos metraštį. Įsisteigė keramikų būrelis, prasidėjo bendradarbiavimas su LPF „Maisto banku“.

2008-aisiais bendruomenės ir rėmėjų lėšomis išleista Rėkyvoje gyvenančios tremtinės poetės Vitalijos Sėjūnienės eilėraščių knygelė „Nuoširdžiai“.

2009-ieji atnešė naujų iššūkių: buvo pasikėsinta į paežerėje esantį miško parką. Norėta pakeisti jo statusą, perduoti savivaldybės žinion, pervardinti tiesiog mišku, kad būtų galima lengviau medžius iškirsti bei ežero pakrantę pastatais aplipdyti. Bendruomenė net Seimo narę Aureliją Stancikienę į talką pasikvietė, nes vietiniai seimoriai labai jau su valdžia buvo suaugę, it Siamo dvyniai. Ir miškas-parkas iki šiol tebeošia, rūpestingai pačios bendruomenės tvarkomas. Mat valdžia dabar aiškina, kad mišką tvarkyti privalo urėdija, o ši atkerta, kad parkų priežiūra – savivaldybės funkcija. Tais pačiais metais miesto žiniasklaidoje plačiai buvo aprašinėjami atvejai apie viešajame transporte „siautėjančius“ saugos tarnybos „Dorsimus“ kontrolierius. Pastarieji nežiūrėjo, ar prieš juoš išsigandęs vaikas, perkrautoje mokyklinėje kuprinėje drebančiomis rankomis nerandantis mokinio pažymėjimo, ar 80-metis senjoras, nebeprisimenantis, kurioje kišenėje bilietas ar pensininko statusą liudijantis dokumentas. Ne vienas žmogus po tokių patikrinimų pakliuvo į ligoninę sušlubavus širdžiai. „Dorsimus“ būstinės apsuptį ir piketą iki šiol mena ir autobusų keleiviai, ir patys kontrolieriai, o vieno plakato šūkį „Dorsimus jums kailį nudirsimus“ pati esu girdėjusi cituojant viešajame transporte, kuomet pamatomas kontrolierių mikroautobusiukas su jų firmos logotipu…

2010–2011 metai paženklinti intensyviu pasipriešinimu prieš negailestingą Rėkyvos ežero pakrančių niokojimą bei plėšikišką durpių kasybą. Bendruomenę aplankė tuomet populiari TV laida „Paskutinė instancija“, o jos žurnalistė Rasa Kalinauskaitė pati galėjo įsitikinti durpes kasusios danų įmonės apsauginių agresyvumu: buvo užpulti žurnalistai, apgadinta filmavimo kamera. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės žmonės, pasitelkę daniškų kiaulidžių dvoko nualintus žmones, surengė jungtinį piketą Vilniuje prie Danijos ambasados.

2012–2013 metai pažymėti aktyvia Šiaulių šilumos ūkio veiklos stebėsena. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės žmonės dalyvavo Vytauto Kabailos vadovaujamos asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ organizuotuose piketuose, Šiaulių Tarybos posėdžiuose, kai tik buvo sprendžiami su šilumos kaina susiję klausimai, aktyviai bendradarbiavo su gyventojų interesus ginančiais Tarybos nariais. N.Malakauskienė susirašinėjo su Seimo, Vyriausybės nariais dėl šilumos punktų bei šildymo sistemos priežiūros. Bendras piliečių ir politikų aktyvumas davė rezultatų – Šiauliuose mažiausia respublikoje šildymo kaina.

Tauta jau sukūrė šiems laikams būdinga patarlę: „Nė vienas geras darbas neliks neapšnerkštas“. Už aktyvumą bendruomenės vadovę baudė anoniminiai komentatoriai, o vienas jų – net iki baudžiamosios bylos nusipaistė ir buvo nuteistas už šmeižtą. Tačiau jau treti metai jokios teisėsaugos struktūros neišsiaiškina, kas Nijolės Malakauskienės vardu, pasisavinęs jos tapatybę, rašė skundus FNTT…

Įdomiausias 2014-ųjų metų projektas – studentų inicijuotas atsisveikinimas su lietuviškuoju litu – Monetų piramidės statymas. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės žmonės tapo Lietuvos lyderiais, nes surinko daugiausiai vieno cento monetų ir surengė kelionę į Vilnių, kur aplankė Pinigų muziejuje statomą centų piramidę ir patys galėjo patalkininkauti.

Šiame improvizuotame dienoraštyje – tik didžiausią rezonansą turėję Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės narių triūso pavyzdžiai. O kasdieninėje tradicinėje veikloje kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 14 val. bendruomenės patalpose renkasi įvairių būrelių dalyviai, vyksta saviveiklos kolektyvų repeticijos, šachmatininkų treniruotės ir t.t., ir pan.

Bendruomenė bendradarbiauja su Probacijos tarnyba, bent kartą per mėnesį Nijolė Malakauskienė ir rankdarbių būrelio vadovė Lina Pliuskevičiūtė, kaip aš sakau, pačios veržiasi į Šiaulių tardymo izoliatorių, kad aplankytų ten įkalintus jaunus žmones, surengtų jiems rankdarbių užsiėmimus, padėtų paruošti suvenyrų likusiems laisvėje ar suteiktų amato įgūdžių. Jaudinantis idealizmas, tačiau ką gali žinoti – gal darbščios moterys asmeniniu pavyzdžiu nuteiks įkalintuosius rinktis padorų ir sąžiningą gyvenimo būdą. Manau, kad į šį savo rašinį, kaip ir „Žinių radijo“ laidą, visko „nesudėjome“, ką kasdieną bendrabūvio bei pilietinio ugdymo labui nuveikia darbštūs Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės žmonės bei jų vadovė Nijolė Malakauskienė. Tiesiog neįmanoma nuotaikų, kuomet Šv. Kalėdų ar Šv. Velykų proga aplankomi ligoniai ir nevaikštantys bendruomenės nariai, perteikti filme ar popieriuje. Pati per vienas Velykas padėjau Nijolei išnešioti dovanėles namuose negandų įkalintiems. Jau išeidamos, regis, be amo lovoje gulinčios senolės paklausėme, ką kitąkart atnešti, o ši guviai pakėlė galvą, šelmiškai mestelėjo „alaus“ ir sukrizeno…

Toks gyvenimas. Tokia bendrystė, kurios ilgamečio gyvavimo pavyzdys jau vertas daugiaserijinio filmo scenarijaus… Dabar gi mažne apie visą čia aprašytąjį šios bendruomenės gyvenimą informacijos bei iliustracijas rasite asmeniniame Nijolės Malakauskienės Facebooko profilyje, kuris jau seniai neatsiejamas nuo jos visuomeninės veiklos. O kol tai įvyks, balsuokime už šauniąją Rėkyvos gyvenvietės bendruomenę. Surasti, kaip galima Žinių radijo internetiniame portale padovanoti savo balsą išradingajai Rėkyvai, – nėra lengva, tačiau šios bendruomenės žmonių darbas vertas mūsų vienkartinio vargelio. Šiuo metu Žinių radijo portale už rėkyviškius savo balsą atidavė per pusantro šimto fanų. Uoliai pildykim jų gretas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Erla       2015-08-8 19:10

Tiesą sakant, laida neatskleidė Rėkyvos gamtos grožio, rėkyviečių, kuriems vadovauja Nijolė Malakauskienė, puikių darbų ir dvasingumo.
Dėkoju nežinomam komentatoriui/ei, kad užsimena apie mano ir bendraautorių kūrinį.

...o autorė       2015-07-30 11:51

Pamiršo parašyti, kad apie Rėkyvą ir jos žmones Šiaulių poetė Erla parašė eilėraščių, išleido poezijos diską “Raisto kardas”...Tikrai daug kas nei laidon, nei publikacijon nesudėta.

Vida       2015-07-30 11:44

P.Nijolė iš kuklumo nepaminėjo, jog Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija renginyje “Gerumo angelas 2014” apdovanojo Rėkyvos bendruomenę  nominacija “Aktyviausia bendruomenė”.

s.m.       2015-07-30 3:58

neisivaizduoju, kokiu reikia buti dvasios ligoniu, kad tiek priminusuotum po VISAIS tiesiog draugiskais siltais komentarais straipsniui apie teigiama veikla…
FASSS, BOLSEVIKAI, FASSS !!!

Linkėjimai Rėkyvai       2015-07-30 2:58

dar yra tikrų žmonių

stebėtojai       2015-07-29 20:41

Šiuolaikiniai vyrai, ypač politikai, valdininkai tik liežuviais malti tinkami…deja.

Šiaulietis       2015-07-29 17:18

Kaip netikėti gamtos galia. Bendruomenės pirmininkė kovojo dėl ežero, pakrančių, gamta Nijolei atsilygina savo meile, įkvepia energijos.

Pagarba       2015-07-29 16:23

Rekyviškėms. Lietuvos pietryčių gyventojas.

stebėtoja       2015-07-29 15:50

Šaunuolės Rėkyvos bendruomenės moterys!  Manau, kad daugybę ir savo pačios veiklos bruožų gerb. Nijolei Malakauskienei priskyrė pati Irena V. Reikia tik džiaugtis, kad viena kitą remia tokios veiklios asmenybės.
Kur du vyrai stos, padarys daug,  bet kur dvi moterys stos, padarys dešimteriopai daugiau:)
Atspr. už diskriminaciją:))


Rekomenduojame

Edita Sūdžiūtė apie Šiaulių bulvaro liepas ir valdininkų makles: „Buvo oficialiai meluojama ir klaidinama“

Antonio-Carlosas Pereira Menautas: „Viešpatie, grąžink senus gerus pagonis“

Algimantas Rusteika. Demokratija triumfuoja – pagaliau žmonės ims kontroliuoti savo valdžią

Rasa Čepaitienė. Apie pažiūras

Audrius Bačiulis. Konservatoriai ir visuomenės apklausos: kam klausinėti, jei pats žinai dar geriau

Nuo bačkos. Ekonomistas Nerijus Mačiulis: gyvename geriau negu estai

Liepos 13 dieną kviečiame į Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę, kur bus paminėtos ir 5-tosios mons. Alfonso Svarinsko mirties metinės

Krescencijus Stoškus. Dvasinė terapija, arba „Šokis su likimu”

Wesley J. Smith. Apie religijos laisvę Kanadoje

Aras Lukšas. Pasirinkęs audras

Irena Vasinauskaitė. Garliavos epopėja tęsiasi [4]

Geroji Naujiena: Ramybė šiems namams!

Kamilė Šeraitė. Škirpos alėjos pavadinimo keitimas – skubota iniciatyva

lrytas.lt: Italiją supurtė vaikų pardavimo skandalas: sukūrę įspūdingą schemą pildėsi kišenes

Algimantas Rusteika. Žmonių mažėja, biudžetas didėja, o pinigų vis labiau trūksta

Rasa Čepaitienė. Mindaugo kodas

Vaizdo įrašas iš akcijos Šiau­lių bul­va­ro lie­poms iš­sau­go­ti

Vygantas Malinauskas. Prie kokios civilizacijos Mindaugas prijungė Lietuvą?

Kviečiame savo parašu prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų išsaugoti Vincento Lamberto gyvybę

Saulius Dambrauskas. Kova už miškų išsaugojimą tęsiasi

Linas V. Medelis. Tiesus kelias į Orvelo pasaulį

Valdas Vasiliauskas. Ačiū partijai ir vyriausybei!

Benediktas XVI. Apie principus, kuriais privalu vadovautis viešajai valdžiai

Robertas Grigas. Apie skundimo paveldą

Raimondas Navickas. Kodėl vėl bandomas griauti lietuvių-žydų konsensusas dėl praeities didvyrių vertinimo?

Liutauras Stoškus. Kalnų parko projekto pristatymas

In memoriam. Jonas Juškaitis

Raimondas Navickas. Šakalienei pasiruošt

Ar suteikti Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“ valstybinį pripažinimą? Povilo Urbšio abejonės (atnaujinta ir papildyta)

Geroji Naujiena: Rinkimės tikrąjį Gyvenimą – čia ir dabar

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.