Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Teismai

Irena Vasinauskaitė. Kas Garliavos mergaitės gynėjus „sugrūdo“ į organizuotą grupę? [1]

Tiesos.lt redakcija   2018 m. kovo 9 d. 3:29

17     

    

Irena Vasinauskaitė. Kas Garliavos mergaitės gynėjus „sugrūdo“ į organizuotą grupę? [1]

Šiaulių Apygardos teisme netrukus baigsis kaltinamųjų apklausos, bet jau dabar aiškėja, kad teisiamieji organizuota grupe tapo, manau, ne be pačių ikiteisminio tyrimo pareigūnų pastangų juos sugrupuoti. Tikiu, kad neilgai trukus viešumą pasieks ir pavardės tų, kurie „sudarė sąlygas“ jėgos struktūroms formuoti mistines „gaujas“, grupuotes ir pan., kad pedofilijos byla tebevadinamame procese bei išvestiniuose nagrinėjimuose sustiprėtų vaizdelis, kiek daug reikėjo pastangų nubausti… nedorėlius, pasikėsinusius net į valstybės pamatus, nors iš tiesų milžiniškos teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų pajėgos, kaip tąkart praregėjusi mūsų Prezidentė sakė, „neadekvačios“, mestos taikiam pilietiniam protestui užgniaužti.

Visi kol kas Šiaulių Apygardos teisme liudiję vadinamosios organizuotos Garliavos grupės dalyviais laikomi žmonės teigia, kad jokio organizavimo nebuvo. Žmonės stichiškai, spaudoje, TV ar socialiniuose tinkluose išvydę informaciją apie nuskriaustą vaiką, suplūdo į Garliavos Klonio akligatvį. Jie net prisipažįsta vienas kitą įtarinėję „specialiaisiais struktūrų agentais esant“. Dėl tokių ir panašių įtarimų dalis mergaitės gynėjų iš Klonio pasitraukė nusprendę, kad neverta klausytis įžeidinėjimų. Jie net nepamąstė, kad tai gali būti pilietiškų žmonių, dar net nespėjusių susitelkti, skaldymo pradžia. Tai tęsėsi ir vėliau, jau ikiteisminio tyrimo metu, kiršinimai peraugo į grasinimus ir melą, neva apklausiama N.Venckienė juos išdavusi.

Be to, paaiškėjo, kad dirbtinai į mistinę „grupuotę“ sugrūsti žmonės vienas kito net nepažinojo, tik kai kuriuos buvo matę TV ekranuose, socialinių tinklų profiliuose, t.y. viešojoje erdvėje. O susipažino jie tik… Šiaulių Apygardos teisme. Bylos nagrinėjimo metu kai kurie prisipažino, kad pyko ant Audronės Skučienės, juos nuolat iš Klonio akligatvio vaikiusios ir prašiusios nestovėti prie Venckų ar Kedžių namų.

Taigi nė vienas jau liudijęs ar teisme jau „atlikęs kaltinamojo išpažintį“ nepatvirtino, kad Garliavoje veikė kokia nors organizuota grupė, ką nors sekė, juolab, kad jiems vadovavo moteris. G. Aidukas, G.Banaitis, R.Ščiglinskas ar A.Lobovas purtėsi vien klausimą išgirdę, ar gavo kokius nors nurodymus iš A.Skučienės ar N.Venckienės.

Šie žmonės kalti tik dėl vieno: tada buvo naivūs individualistai, kiekvienas atskirai tikėjęs, kad tik jis geriausiai žino, kaip galima padėti staiga visos Lietuvos dukra tapusiai mergaitei. Ir dabar Šiaulių Apygardos teisme kai kurie jų savo dalyvavimą Garliavos įvykiuose tiek sureikšmina, kad, regis, tik Lobovas, Ščiglinskas ar Aidukas galėjo iš esmės pasipriešinti per vaiko likimą buldozeriu važiuojančiai sistemai.

Todėl net aš ir tada, stebėdama įvykius Garliavos Klonio akligatvyje iš arti, ir dabar, sėdėdama paskutinėje kėdžių eilėje Šiaulių Apygardos teisme, galiu paliudyti: nėra, nebuvo bei negalėtų būti jokių organizuotų grupių, nes, ūkiškai tariant, labai jau visų kaltinamųjų charakteriai skirtingi, kad sutelktai veikti galėtų. O ir lyderio nerasta…

Į organizuotą grupę juos subūrė ikiteisminio tyrimo iniciatoriai bei tyrėjai dėl vienos kaltinamuosius vienijančios savybės – beveik visi turi turto [yra net milijonierių – aut. past.] nukentėjusiais save įvardijusių asmenų pateiktiems civiliniams ieškiniams tenkinti. Tad gal Šiaulių Apygardos teisme šiuo metu yra bandoma nuteisti „dirbtinai suburtą grupę asmenų, galinčių patenkinti pasipelnyti siekiančiųjų komercinius interesus“?

Susipažinkime: Kaltinamojo Gintaro Banaičio apklausa teisme

Buvęs pareigūnas. Dabar verslininkas. Gyvena Kaune. Turi nekilnojamo turto Laikinojoje sostinėje ir pajūryje.

G.Banaitis kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ir 167 str. 1 d.

Išvertus į visiems suprantamą kalbą, G.Banaitis „kaltinamas tuo, kad veikdamas Audronės Skučienės ir asmens N.V., kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas, suburtoje organizuotoje bendrininkų grupėje bei joms vadovaujant – su Gediminu Aiduku, Dariumi Kaminicku, Andrejumi Lobovu, Vitalijumi Keršiu, Renaldu Ščiglinsku, asmeniu T.S., kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas, Violeta Banaitiene, Rimantu Stanislovu Rinkevičiumi, Raminta Baltuškiene, Jūrate Noreikaite, Vaidu Šidlausku ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, susitaręs daryti kelis ir daugiau nusikaltimų – kaip vykdytojas, 2012-03-29, 17.15 val., automobiliu „Toyota Land Cruizer“ […], atvyko prie namo…“, kuriame yra antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontora, „vaikščiojo apie kontoros langus ir stebėjo, kas vyksta viduje“, o po to „dar įvairiose Kauno gatvėje vis susitikdavo su Policijos departamento automobiliu, kuris iš antstolės kontoros vežė L.Stankūnaitę. Tyrėjai mano, kad taip G.Banaitis stebėjo L.Stankūnaitės privatų gyvenimą ir sekė antstolę tam, kad po to informuotų savo žmoną Violetą Banaitienę, o ši, kuri tuo metu budėjo Garliavoje įkurtoje “pasipriešinimo stovykloje”, jo pasakojimus perduotų A.Skučienei bei asmeniui N.V.

Dėl šito epizodo G.Banaitis paaiškino, kad jam pateikti kaltinimai prieštarauja LR Baudžiamojo kodekso 219 str. 3d., nes neatitinka tikrovės. Ir prašo teismą, kad pateiktų jam klausimus.

Teisėjas R.Jurgaitis: Ar pažįstate Skučienę ?

Kaltinamasis G.Banaitis: Įrašytas į grupę teisme, susipažinau. Bylą išstudijavau. Joje nėra fakto, kad pažinau A. Skučienę ar asmenį N.V.

Į klausimą, ar pažįsta kitus Garliavos istorijos dalyvius, G.Banaitis paaiškino, kad „A.Lobovą pažįsta iš televizijos. Atsivertusį Martinavičių [Šiaulių Apygardos teisme atsisakė ikiteisminiame tyrime teiktų liudijimų – aut.past.] pažįsta kaip liudytoją.“

Dėl epizodo apie savo važinėjimus ar vaikščiojimus pro antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorą, G.Banaitis paaiškino, kad jis nematė, kad kontora būtų aptverta STOP ženklais. Be to, visai netoli esąs jo sandėlis, kuris pasiekiamas tik vieninteliu keliu, t.y. važiuojant ta gatve, kur yra antstolės kontora.

G.Banaitis paliudijo, kad jį „buvo sustabdžiusi policija, tikrino, apieškojo, klausė, ar turįs ginklą“. Kaltinamasis klausė pareigūnų, „kodėl jo neįspėjo, kad ką nors pažeidė“.

Teisme G.Banaitis paaiškino, kad kaltinamajame akte nurodytą dieną nuo 16 iki 21 val. buvo tame kvartale, kuriame, likimo ironija, yra jo nuosavybės – 1880 metais statytas pastatas ir antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontora.

„Kiekvieną pavasarį šitą pastatą paremontuoju. Ir tą dieną atvežiau du darbininkus. Jau 14 ar 15metų esu fondo „Tėvo namai“ savanoris, dabar išrinktas viceprezidentu. Fondas globoja buvusius kalinius, kurie neturi, kur gyventi, suteikia jiems darbo“, – prisiminė G,Banaitis.

Kaltinamasis teigė, nurodytą dieną dar netikėtų rūpesčių turėję, nes vienas iš darbininkų pabėgo iš laikinos darbo vietos ir išsinešė G.Banaičio namo raktus.

Tame pat „ginčo“ kvartale yra „Laukine darbo birža“ vadinamas objektas – Soc.rūpybos skyrius, tai G.Banaitis pirmiausia ten ir puolė savo pabėgėlio ieškoti.

Galėtume įtarti, kad vyro kasdienis darbas bei rūpesčiai, zujant po šį Kauno miesto kvartalą, pasitarnavo sekimo ar privataus gyvenimo stebėsenos bylą kurpiantiems. Tik klausimas, kas labiau buvo stebimas ar sekamas ?

G,Banaitis teismui paliudijo, kad jokių antstolių ar stankūnaičių nepersekiojo, neturėjo ir nerinko duomenų apie privatų S.Vaicekauskienės gyvenimą. „Visi kaltinimai „remiasi“ mobiliųjų telefonų buvimo viena“, – teigė apklausiamasis. Ir kaip buvęs pareigūnas paaiškino: „Tyrimas bandė mane „pririšti“ prie kuriamos situacijos.“

Įdomiai kaltinamajame akte aprašomas sutuoktinių Banaičių bendravimas telefonu – esą vyras skambino Garliavoje „pasipriešinimo stovykloje“ budinčiai žmonai Violetai ir neva pranešė apie „surinktus duomenis“. Tačiau telefoninių pokalbių išklotinė byloja apie žavų šios šeimos atstovų pokalbį, kai vyras klausia, „kur esi, ką veiki?“, o žmona atsako „namuose, geriu kavą“.

Tą dieną, kai namuose mėgaudamasi kava Violeta Banaitienė ruošėsi gimtadienio vakarėliui, ikiteisminio tyrimo pareigūnai ją „įkurdino“ mistinėje „pasipriešinimo stovykloje“.

Ir tai, beje, ne vienintelis Kauno prokuratūros tris kartus tikslinto kaltinamojo akto kuriozas.

Paskutinėje, 2016 m. kovo 15 dienos, versijoje esama įdomių nesutapimų dėl organizuotos grupės sudėties. Tarkime, klaipėdietė Tatjana Borovec kaltinama nusikalstamai veikusi kartu su Violeta ir Gintaru Banaičiais, o šiems pateikiamuose kaltinimuose T.Borovec iš organizuotos grupės kažkur jau „prašampa“.

Šioje vietoje neįmanoma neprisiminti mūsų tautos išminties „Skubų darbą – velnias renka“, todėl įdomu, kaip į tokias detales reaguos Šiaulių Apygardos teismas.

Laukite apklausų tęsinio

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Lietuviškas standartas       2018-03-10 9:57

Lietuvos teisėsauga nusikalsta prieš LT piliečius. Tai akivaizdu. Jei surinkti visus, nukentėjusius nuo lietuviškų teismų, tai ohoho kokia minia susidarytų.

rmx       2018-03-9 20:16

čia jau panašu į Kusaitės bylos atvejį,- pati prokuratūra sukuria ir teisia. Taigi-turi darbo. Balti siūlai, gaila.

Replika.       2018-03-9 16:23

    Argi teisėsaugoje terminas “...tyrėjai mano…” gali būti naudojamas asmens apkaltinimui??? Apkaltinti galima tik turint neginčijamus konkrečius duomenis. Jeigu teisėjai vadovaujasi tokiais “manymais”, tai juos pačius galima apkaltinti nusikalstamu naudojimuisi tarnybinėmis pareigomis siekiant susidorojimo su teisiamuoju. “Manymas”  yra tik subjektyvus nuomonės pareiškimas.

nieko asmeniško, tik darbas?       2018-03-9 14:53

Tikiuosi, kad visi taip “dirbantys” mokesčių mokėtojų išlaikytiniai dienas pabaigs šlapimo baloje ir negalintys prisikviesti greitosios pagalbos. Vis prarasdami ir atgaudami sąmonę. Nes nėra jokių objektyvių priežasčių, dėl ko jie turėjo taip elgtis. Jie laisvai galėjo taip nesielgti, galų gale išeiti iš tokio darbo. Bet jie taip darė, nes turi kompleksų ir sadistinių poreikių. Kitų priežasčių nėra. Ir tegul tik neplepa jie nesąmonių paskui, kad buvo grasinama jų vaikams, šeimoms. Tame ir visas košmaras, kad šią peklą užvirę “pareigūnai” taip elgėsi laisva valia, tenkindami savo sadistiškus poreikius, mėgaudamiesi valdžia. Kiek žinau, net ne visi už tą šėtonišką darbą didesnes premijas gavo. Kiti liko patenkinti tik tuo, kad galėjo kažką pažeminti, pasityčioti. Stribų vadovybė puikiai žino savo pavaldinių savybes ir puikiai jas išnaudoja.

VaidasVDS       2018-03-9 14:06

Labai informatyvus straipsnis ir viskas pakankamai aišku.
Bet juk ir kitos bylos bei procesai juose buvo labai panašūs, bet visi tie procesai pasibaigdavo (kai kurie vis dar pasibaiginėja) iš esmės vienodai.
Ir gana akivaizdu, kad tokių procesų baigčiai įtaką gali padaryti tik kokie nors atsitikimai ten, aukščiau, apie ką paprasti “mirtingieji” nelabai žino ar gal būt sužinos kiek vėliau.
—-
Dėl Juozapo trinti, trinti, trinti.
Neskaičiau, kas čia buvo ištrinta ir, greičiausiai, pagrįstai, tačiau pasidalinsiu savo gana sena patirtimi prieš dešimt metų. Nuėjau į dvasinį tinklalapį, kuriame atsispindėjo mano ir daugelio bendraminčių nuomonė ir viskas beveik sutapo. Kartais ten užeidavo žmonės, kurie šaipėsi ir kartais rašinėdavo šiaip nesąmones. Pats tuomet buvau labai piktas ant tų žmonių ir šaukdavau: trinti juos, trinti. Ir taip kelis metus. O po kelių metų buvo pradėta trinti ne tik juos, bet ir mane, kuomet pastebėjau, kad trinama ir tai, ką nelabai reikėtų trinti. Rezultatas susiskaldymas, susipriešinimas ir to tinklapio vegetavimas su vienintele teisinga nuomone iki šiol.
Tad trinti reiktų tik necenzūriškus ir įstatymus pažeidžiančius komentarus, jeigu norima kažkokios bent kiek objektyvesnės tiesos.
Bet, kas turi kažkokią valdžią, tas ir sprendimus priima…

...       2018-03-9 14:05

Kaimynai,seneliai ,siaip seimos auginancios vaikus ,menininkai ir kiti dori zones ,tai gauja ??? kazkas baisaus ,lyg ir demokratie valstybe isivardijame

Be to       2018-03-9 13:42

Panevėžio, Klaipėdos, Kėdainių, Kaišiadorių, Vilniaus…teismai nagrinėjo/a Garliavos bylas. Dabar, va, ir JAV darbo imsis.
Garliavos dar ilgam užteks.

>komentatoriui 13:46       2018-03-9 13:37

perkeliant bylą į Šiaulių teismą imituojmas nešališkumas. Atseit kito meisto teisėjai neturės simpatijų žmonėms iš Kauno (Garliavos). Tik niekas niekur neskelbia, kokia plaukuotai rankai dzin to ar kito miesto teismas.

Juozapas       2018-03-9 13:04

Ačiū Adminui, kad šiek tiek pravalėte komentarų lauką nuo tyčinių provokacinių “komentarų”.
Tačiau, kaip matome kenkėjai neketina liautis.
Nėra kitos išeities, kaip apsišarvuoti kantrybe ir trinti, trinti, trinti…
Skaitytojams turi būti aišku - jog čia šeimininkas yra ir kad brudai čia nebaliavos.
Laisvė ir Tiesa yra tie dalykai kuriuos turime ginti nuolat, kasdien.

Komentatorius       2018-03-9 12:46

O kodėl šita byla nagrinėjama Šiaulių teisme?
Ar teisiamieji yra šiauliečiai?
Ar “nusikaltimas” vykdytas Šiaulių apskrityje?
Ar Kaune jau neužtenka kgb-prisiekusių teisėjų?

s.m.       2018-03-9 12:41

manau daugiau, negu pakanka Strazburui to, kad Drižiaus gazietėly paviešinta vieno tokio teisėjo nuskriausto giminaičio tekstas apie tai, jog teisėjas K. gal prie čierkos jam aiškino, kaip bus “nuspręsta” (pabrėžiu, - ne išspręsta, o nuspręsta…) šita byla. Henytei kažkada pakako, kad žioplas prokuroras įtariamąjį pavadino kaltinamuoju ar nuteistuoju…

Administratorius       2018-03-9 12:25

Komentarai 8.47, 11.14, 12.32, 12,46 ištrinti.

Irena Vasinauskaitė       2018-03-9 12:03

Prašau portalo administratorių ištrinti 8.47, 11.14, 12.32, 12,46 val. Kome tarus. Net nykštukams dėl jų būtų gėda.
Šių šlykštalų anoniminiams autoriams siūlau pataupyti jėgas bei “išmonę” dviems kitoms rašinio dalims. Reikės susitelkimo.

Aišku       2018-03-9 11:08

Savaime aišku, kad nebuvo jokios grupuotės, kaip ir daugelio kitų teisėsaugos pateiktų “argumentų” - kažkokio “režisieriaus” sukurptų epizodų šiame tragikomedijos farse. Kas stebėjo bylos-žudikės eigą nuo pat pradžių, matė drebančias kliunkos rankas, girdėjo kt. “išėjusių į sceną” užsikertančią balso stygų plokštelę... Suprantama - sunku aiškiai kalbėti, skleidžiant melą...
Deja, blogas “režisierius”, labai blogas - juk dauguma žmonių nėra kvailiai, o ir gausūs komentarai, palaikantys nusikaltėliais tapusias aukas, akivaizdžiai įrodo nepasitikėjimą “ištirta” byla, pritemptais ir primestais kaltinimais.
Dėkodama autorei už info iš teismo proceso bei logiškus pasamprotavimus, linkiu Stiprybės jums visiems, pilietiškai pasielgusiems - laikykitės ir palaikykite vienas kitą, “gaujos” nariai! Kalbėkite tvirtai, nebijokite, ginkitės - juk Tiesa Jūsų pusėje.

katalikai patriotai lietuviai - tai nusikalstama g       2018-03-9 10:24

kgbistams, okupantams bei kolaborantams visada lietuviai patriotai katalikai buvo nusikalstama grupuotė.
——-
kadangi “teisingumą” valdo okupantai bei kolaborantai (tame tarpe kgbistai), tai padorus lietuvis patriotas katalikas visada priklausys “nusikalstamai grupuotei”.
——
ar ne laikas atsibusti ir VISUS kolaborantus išvyti iš teisingumo sistemos?

Šiauliai       2018-03-9 8:29

Į šio miesto Apygardos teismą nukelta Garliavos organizuotos grupės byla - tikrų tikriausia POLITINĖ BYLA. Tik visiški “pritempėjai” šią bylą pritempė prie pasikėsinkmo į valstybės pamatus.

ANONSAS       2018-03-9 8:03

Pirmadienį, kovo 12d.,10val ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME TOLIAU TĘSIAMAS GARLIAVOS BYLOS NAGRINĖJIMAS.
Stebėkime šį “briedą”, kas galime.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.