Krašto žinios, Sveikatos apsaugos politika

Irena Vasinauskaitė. Kas baisiau už džihadą?

Irena Vasinauskaitė   2015 m. lapkričio 27 d. 8:12

69     

    

Irena Vasinauskaitė. Kas baisiau už džihadą?

Su didžiausiu rūpesčiu domimės, kas vyksta Sirijoje, užjaučiame meilės miesto – Paryžiaus – žmones, nes didis skausmas – prarasti artimuosius, kai nesitiki, kad būtent tavąjį likimą sudarkys teroro aktas, kai nė nedrįsti įgarsinti žinios, kad Trečiasis Pasaulinis karas jau už kiemo vartų...

Klausomės politologų vertinimų, kur kiekvienas, priklausomai nuo to, kas yra jo darbdavys, kašpirovskišku balsu įteiginėja auditorijai savąją versiją apie tai, kaip vertintini ES, JAV ar Rusijos veiksmai dar kartą persidalijant pasaulį, nors visai neaišku, ar kas liks ir išliks po grėsmingų dalybų.

O kur dar anekdotinės situacijos Lietuvoje, kai nebesibodima modeliuoti viešųjų ryšių situacijų, kai pasitelkiami mažne trys tūkstančiai tvarkos sergėtojų, gaudančių vieną beveik narkomaną Igorį, matyt, surakintą kalinių iš duonos pagamintais antrankiais, tačiau ginkluotą 1963 metų gamybos kalašnikovu, kuriuo, kaip aiškėja jau vėliau, mūsų policija turėjo stabdyti teroristus…

Ar visi tie vietiniai spektakliai tik dėl to, kad būtų tėkšteltas dar vienas potėpis naujojo tautos gelbėtojo mažybine pavarde portretui bei uždėtas paskutinysis kryželis ant „le-va-ta“ politikės karjeros?

Brangus malonumas. Gerai dar, jog viso šio peizažo fone Lietuvos Dalia pasižadėjo užtarti žodį už basakoję mūsų valstybės policiją, kad 2016 metų biudžete VRM struktūrų biudžetas būtų sotesnis.

Taigi, kai tiek svarbių įvykių pasaulyje ir Lietuvoje, kas bepastebės baisesnes grėsmes mūsų Tautai nei džihadas: totalinį alkoholizmą, svaigalų platintojų lobizmą bei laisvo žodžio apribojimus. Prasigėrusi Tauta – mirusi Tauta, užčiauptas pilietis – mankurtas.

Negi liberaliųjų kreipimųsi priedermė – ginti alkoholio lobistus ir užčiaupinėti blaivybės puoselėtojus?

Šitą temą man pasiūlė atsitiktinumas: Šiaulių miesto autobusų stotyje nuo žemės pakėlusi laikraštį „Mūsų Raseiniai“, pirmajame puslapyje pamačiau įdomią nuotrauką ir straipsnį intriguojančiu pavadinimu „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“

Perskaičiau ir ... tapau virtualia detektyve.

Siužetas toks: išsiaiškinau, kad kilnius Raseinių rajono savivaldybės ketinimus rimtai blaivinti Tautą pristabdė vietinis ... liberalusis jaunimas, nes prieš lemiamąjį Tarybos posėdį raštu kreipėsi merą ir Tarybos narius.

Tuomet Raseinių rajono liberaliojo jaunimo Veidaknygėje susiradau dokumentą [pridedamas], kad galėčiau įsitikinti, ar tikrai jų tekstas vertas Nijolės Petrošiūtės komentarų. Beveik neabejojau, kad per 40 metų autorinį-kūrybinį stažą turinti moteris veltui energijos neeikvoja ir savo nuomonę aktyviai gina tik tuomet, kai šimtu procentų mano esanti teisi. Juolab, kad ir tema aktuali, – svaigalai užvaldė visus mūsų Tautos socialinius sluoksnius. Smegenų ląsteles alkoholiniais gėrimais niokoja net 7–10 metų vaikai. O pirmą kartą svaigalų jie paragauja stebėdami suaugusiuosius, matydami jų elgesį.

Neslėpsiu – Raseinių rajono liberaliojo jaunimo tekstas mane pribloškė. Pačią „brandžiausią“, mano manymu, trafaretinę agitaciją už pijokystės plėtrą nutariau net pacituoti: „Verta paminėti ekonominius bei finansinius tokio draudimo rezultatus. Pirmiausia, sprendimas riboti alkoholio pardavimą palies smulkiuosius verslininkus ir investicijas į jų gaminamą produkciją [? – taip reiškiamas autorės nusistebėjimas – Tiesos.lt past.]. Verslininkams, didžiąją pelno dalį gaunantiems iš renginių metu parduodamos produkcijos, tai reikš darbo vietų mažinimą, galimybių plėsti verslą mažėjimą bei galimą bankrotą. Visų antra, tai mažins savivaldybės ir bendrai valstybės įplaukas į biudžetą, kurių dėka yra finansuojami ir socialiniai, ir infrastruktūriniai projektai.“

Jaunimas mokosi stropiai – panašias kalbas esu ne kartą girdėjusi liejantis iš LR Seimo tribūnos, kai buvo svarstomos alkoholio prekybą ribojančios įstatymų pataisos.

Nusprendusi būti tokia pat sąžininga ir tyra kaip Raseinių liberalioji jaunuomenė, pratęsiu tų „vargšų“ verslininkų sąrašą, kurie irgi mažiau beuždirbs: ritualinių paslaugų įmonės – lietuviškieji frank-krukai, krematoriumai, laidotuvių vainikus pinančios artelės, gedulingus pietus ruošiančios įmonės, ortopedinę įrangą ar invalidų vežimėlius gaminančios įstaigos ir t.t., ir pan.

Beje, kreipimosi kalba, rašto stilistika, reikalauja atskiro kalbininkų įvertinimo, bet Raseinių pedagogams, mokiusiems lietuvių kalbos dokumento Raseinių rajono savivaldybei autorius, raustelėti vertėtų...

Raseinių rajono politikų ketinimai – visuose be išimties sambūriuose, kur tik dalyvaus nepilnamečiai, uždrausti prekybą svaigalais – atitiko laikmečio dvasią, tačiau daryti įtaką apsisprendusios liberaliosios jaunuomenės organizacijos nutarė, jog pijokauti bus draudžiama tik valstybinių bei dviejų religinių – Šilinių ir Žolinės – metu. Dabar iki apalpimo galima spėlioti, kuris LR Seimo narys ar ties bankroto bedugne atsidūrusi jo žmona Raseinių krašte turi parduotuvių, išsilaikančių tik ant butelio kamščio?

Beje, Raseinių rajono alkoholio platinimo lobistai neapsiribojo vien Tarybos sprendimo „patobulinimu“ sau naudinga linkme. Vietinis liberalusis jaunimas žengtelėjo dar toliau – parašė skundą Visuomenės informavimo etikos komisijai dėl N.Petrošiūtės publikacijos „Liberalusis jaunimas be svaigalų švęsti negali?“ – mat ši, jų teigimu, neva „trikdo asociacijos veiklą, neigiamai apibūdina asociacijos narius, klaidina visuomenę“ [dokumentas pridedamas].

Ilgai ieškojau, tačiau taip ir neradau N.Petrošiūtės straipsnyje pasisakymų, nukreiptų prieš organizacijos veiklą ar prieš asociacijos narius. Autorė tik analizuoja kreipimosi tekstą. Tačiau jeigu du asmenys – Agnė Greičiūtė ir Arnas Zmitra, pasirašiusieji už šiuos dokumentus, Raseinių valdžiai ir yra sutrikusi asociacija, blaivių autorės straipsnio minčių neigiamai paveikta, tuomet tenka suabejoti Lietuvoje vis populiarėjančiomis liberaliosiomis vertybėmis.

Visa ši istorija verčia susimąstyti – kažkodėl kreipimąsi parašyti gali kiekvienas, o jau tokio rašinėlio analizė – etikos pažeidimas, vertas kokio nors represinio darinio dėmesio. Jeigu taip, nedrįsčiau ginčytis su tais, kurie teigia, jog ir Josifas Visarionovičius buvo liberalus…

Nuostabą kelia ir tai, kad Visuomenės informavimo etikos komisija, nežinia kuo vadovaudamasi, Nijolės Petrošiūtės publikacijoje „aptiko“ ir kitokių, nei liberalieji jaunuoliai manė bei nurodė, pažeidimų, mat autorė, turėdama prieš akis 2,5 lapo Raseinių liberaliojo jaunimo kreipimosi tekstą, ... nepasiteiravo dar kartą jų nuomonės.

„Mūsų Raseinių“ redakciją, kuri nepriklauso nė vienai iš Visuomenės informavimo etikos asociaciją įsteigusiųjų organizacijų, pasiekė gana keisto turinio raštas [pridedamas]. Jį perskaičiusi be galo apsidžiaugiau: gerai, kad tokių „etikmat“ nebuvo tuo metu, kai Kristijonas Donelaitis „Metus“ rašė – unikalus šedevras mūsų dienų, ko gero, būtų nepasiekęs. Spręskite patys:

Tas durnas kalbas visi girdėdami būrai / Gėdėjos; bet Pričkus jam drąsa pasakydams: / „Eik, – tarė, – šūdvabali! kur šūdvabaliai pasilinksmin. / Juk tu jau su savo namais, kasmets šūdinėdams, / Sau ir mums, lietuvninkams, padarei daug gėdos. / Aš, kad man skvieruot pons amtsrots urdelį siuntė, / Tau, žinai, daugsyk taipo per nugarą drožiau, / Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidarė. / O kieksyk tave vakmistras kone visą nulupo / Ir tu raišėdams vos vos į baudžiavą traukeis. / Neprieteliau! tu, lėbaudams ir vis smaguriaudams, / Lauką su tvoroms ir namą visą suėdei; / O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigėdi? [K.Donelaitis. „Metai“]

O jeigu kalbėtume rimčiau, tai nežinia, kodėl komisijai pasirodė, kad autorė pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalį, t.y. kodėl jie mano, jog žurnalistė nesuteikė galimybės kritikuojamam asmeniui pasakyti savo nuomonę, paneigti klaidingą informaciją ir pan. Juk analizuotame kreipimesi išguldyta būtent jų – liberaliųjų jaunuolių – nuomonė? Galų gale – o kokie kodeksai draudžia N.Petrošiūtei pasakyti savo nuomonę apie Raseinių liberaliojo jaunimo užrašytą nuomonę?... Juk būtent rajono valdžiai skirtą dokumentą ir pakomentavo daugiau nei 40 metų autorinį-kūrybinį stažą turinti N.Petrošiūtė straipsnyje „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“.

Taigi, kokios ir kieno dar nuomonės reikėjo pasiteirauti? Ir ko reikėjo atsiklausti, galima savo poziciją viešai išsakyti ar ne? Nesinori tikėti, bet, matyt, Lietuvoje svaigalų platinimo lobistai taip suvešėjo, kad joks džihadas nebebaisus – patys save sunaikinsime. Tikiuosi, nė Raseinių rajono liberalusis jaunimas neprieštaraus – svaigalai Lietuvoje į kapus nuvaro vis daugiau jaunų žmonių, nei Anapilin išeinama natūraliosios atrankos būdu. Juolab kad jau randasi komisijų, kurios draudžia piliečiui laisvu nuo tiesioginių pareigų metu ar laisvalaikio sąskaita pasakyti nuomonę blaivios Lietuvos išlikimo klausimu.

Mano nuomone, visas tos dienos Visuomenės informavimo etikos komisijos protokolas išties įdomus. Tikrai verta skirti laiko susipažinti ir palyginti, kaip posėdyje buvo analizuojami bei kokio „įvertinimo“ sulaukė kiti viešosios informacijos skleidėjai. Tad jei jums įdomu, kas yra lygesni už lygiuosius, raskite laiko paanalizuoti šį dokumentą (ČIA).


Norėdama išlikti objektyvi, bandžiau skambinti abiem, pasirašiusiems čia aptarinėjamą Kreipimąsi, teiravausi jų net Raseinių rajono savivaldybėje. Ten ir sužinojau, kad Raseinių Liberaliojo jaunimo asociacijos vicepirmininkas Arnas Zmitra tuo metu, kai aš užrašinėjau savąją nuomonę, viešėjo Italijoje, o organizacijos vadovė A.Greičiūtė tiesiog nekėlė ragelio.

Todėl teko pasikviesti pagalbon visagalį GOOGLE. Gal atsakymus į visus man rūpimus klausimus rasiu Raseinių rajono Liberaliojo jaunimo asociacijos tinklapyje ar jų Veidaknygėje?

Ką radau, dalinuosi su visais. Beje, alternatyvios nuomonės pasiieškoti mums visiems atviras kelias – internetas. Todėl suradusi keletą viešų Raseinių rajono liberaliojo jaunimo atsikirtimų Nijolei Petrošiūtei, pateikiu vieną jų, išspausdintą nemenku tiražu verksmingojo skundo Visuomenės informavimo etikos komisijai įteikimo išvakarėse ir kelios dienos iki visą Lietuvą sukrėtusio alkoholiko, praminto Kražių skerdiku, žudynių...

Mūsų teisė rinktis.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

negoglintojas       2015-12-3 19:25

Daug įvairiausios informacijos sužinojo su šiuo straipsniu susiję žmonės. Bet aš ne goglinu, aš gyvenu Raseiniuose ir šiurpstu, kad už teisę pagerti kovojantys žmonės šį norą atsineša iš šeimų, turi aibes žiaurių asmeninių pavyzdžių. Bet kas į kraują su motinos pienu atitekėjo,to ir ugnimi neišdeginsi. Liūdna, labai liūdna.

Irena Vasinauskaitė       2015-12-3 18:44

Dėkoju už komentarus. Regis, mokomės diskutuoti. ☺

Susivėlinęs       2015-12-2 20:33

Aš vis niekaip nesupratau, ko čia ant “Mūsų Raseinių” taip užsiputojo. Rašė apie arielkos poreikį jaunimui, o ėmė pliekti laikraštį. Ėmiau ir susiradau laikraštėlį. Ir padėkdie jiems eiti. Vot kažkodėl netikiu, kad jį kas nors uždusins. Man laikraštukas labai patiko ir teisingai jame rašo, kad reikėtų veidrodžius keisti, jei nosys kreivos. Bet irgi nemačys.

bronius to bronienė       2015-12-2 14:21

Išvarau. Ir nebegrįšiu, šis saitas panašus į kažkokių zombių samburį. Tereikia paspausti nuorodą į musųraseinių ofifialų puslapį, ir to nesugebat.

bronienė       2015-12-2 14:02

Broniau, varyk tu namo su tais paistalais apie specialią “Mūsų Raseiniai"sąskaitą, o tai neužteks mūsų pašalpų, kai anie prisiteis už melą.

bronius to 2015-12-2 11:21       2015-12-2 11:32

mūsų raseinius leidžia savivaldybės įstaiga Raseinių švietimo centras. O ši savo ruožtu apmoka laikraščio išlaidas iš ale spec. programos. Tai, žinoma, nieko bendro su mokesčiais neturi http://www.musuraseiniai.info/apie-mus/ čia turbūt kokie nors spec. nukritę iš dangaus pinigėliai, skambinkite į sveikatą. Ale kiek įžulumo reikia turėti, plirpiate bele ką, juoda vadinate balta, teismais grąsinatės. Skauda mazolį ar ką? Yra dar du komerciniai, ir ką? anie irgi dirba už auksinius, bet bent jau nesimaskuoja po spec. programų pavadinimais.

Dabar Bronius nusipaistė       2015-12-2 11:21

Tik pagirk komentatorių, tuoj sprogs kaip uždelsto veikimo bomba, visus š...aplink aptaškydamas. Visų pirma nė vienoje publikacijoje nėra ginama nė viena partija. Jų net pavadinimai neminimi, nes partijos nevertos reklamos. O jūs reklamuojate jas įvardydamas. Visų antra, didieji reklaminiai plakatai yra labai brangūs, todėl kiekviena organizacija ar kandidatas, jiems pinigus leisdamas, po rinkimų siekia kuo greičiau išlaidas pasidengti. Visų trečia, neapsimeskite ne raseiniškis esąs ir nežinąs, kiek šiuo metu Raseiniuose yra leidžiama vien “popierinių” [ be interneto žiniasklaidos] laikraščių, kurių tiražas “Mūsų Raseinių” leidinį “padengia” tiek pat, kaip jūsų paminėtų partijų rinkimų plakatai liberaliuosius.. Ir ketvirtą, paskambinsiu į “Mūsų Raseinių” redakciją ir pasiūlysiu jiems paduoti į teismą visus, kurie kaip papūgos nuolat skaitytojus dezinformuoja, kad laikraštis leidžiamas už mokesčių mokėtojų pinigus. Jei dar nežinote, kiek kainuoja melas…

bronius to Bronius teisus       2015-12-2 10:48

Ale vat paėmė ir išrinko… DP. Nes jų plakatais buvo nuklotas visas miestas. O liberalų plakatas vienas ir tebuvo su 4 jaunuoliais. Jau vien iš reklamos gausos matėsi, kad jūsų taip aktyviai čia ginamą uspackio ir paksio partijos kokį 15 kartų išleido daugiau reklaminei kampanijai negu liberalai.Tai ir apiplėšinėja dabar ir dar iš mūsų pinigų leidžia laikraštį, kuriame bet kurį kritikuojanti sumala su šūdais.

Bronius teisus       2015-12-2 10:18

Taip, Broniau,buvimas plakate nieko bendro su darbu neturi. Todėl tų iš plakatų ir neverta rinkti į valdžią. Jie visus auksinius reklaminėms kampanijoms išleidžia,o išrinkti žmones apiplėšinėja…

Emigracijos       2015-12-2 8:58

Temą pamirškite,pone. Nebeapsimoka palikti Lietuvą,nes jau dabar atbėgėliai iš musulmoniškųjų kraštų “numušė” valandos įkainius. Taigi, mušta tamstos emigracijos korta.Teks Lietuvoje išmokti dirbti be šnapso biznio. Prieşingu atveju nebebus su kuo dirbti. Ir baikit tuos populizmus, mol, vai vai jaunimą skriaudžia. Kur jūs matėte nuskriaustą liberalą ?

raseinietis - Vilnietei       2015-12-2 8:46

labas rytas, nemanau. Šis straipsnis kaip ir kiti du yra dergiantys jaunimą. Tą jaunimą, kuras garsiai pasakė, kad nori likti ir liks savo gimtame mieste po studijų. Pagal savo įsitikinimus įsitraukė į visuomeninę veiklą ir buvo užpultas valdžios. Kaip manote, ar tebėra jiems noras likti? Pasakysiu jums dar daugiau, čia jau prielaidos. Kalbama, kad viena politinė jėga išsikėlė tikslą sunaikinti tą jaunimą... Sakykite, ką tada reiškia pastalynės apie emigracijas, grįžimą? Ar jaučiate skirtumą? Žmonės padaro veiksmą iš įsitikinimo, o juos užpuola už pinigus ir dar įsijungia senų padrūžkių kompanija ir lieja lieja lieja. Jūs, ir daugelis kitų čia besireiškiančių esate gerokai angažuoti, nes akivaizdžiai “stumiate” kažkokią politinę jėgą, matyt naują. Ir jums, kaip ir kitiems populistams reikia dergti kuo daugiau nesirenkant ką.

Kur       2015-12-2 8:38

Liberolai auksinius dalina? Vilniuje ar Raseiniuose ?

wauuuuuu       2015-12-2 8:36

Liberalas Bronius atkuto ? Labas rytas.

bronius spėjikui       2015-12-2 8:13

Kad nerinkimai, šiap plakatas. O ką buvimas plakate turi bendro su „darbu”? Eik pasiimt auksinių juodai raudona lerva.

O aš spėju       2015-12-2 7:00

didis melas yra tai, kad Raseinių  liberalusis jaunimas “su liberalais nedirba”. Tai , vadinasi, su jais Liberalų sąjūdis veikia ? Ar netyčia vienas iš kreipimąsi pasirašiųjų puikuojasi iliustracijai panaudotame LS rinkiminiame plakate ? Ėjo ponas Zmitra pro šalį, žiū, liberalų rinkiminė fotosesija ir kaip tik vieno fotogeniško vaikio trūksta… Pastatė centre. Nufotkino. Nė nepasakė kam ir kodėl ? Super liberalu .

Vilnietė - raseiniškiui       2015-12-2 0:46

spėju, kad ir angažuotumą suprantate kitaip nei aš.

raseinietis - Vilnietei       2015-12-2 0:11

nesu įžeidus. Nesuprantame vienas, kito, nes abu angažuoti. Tik mano angažuotumas toks truputį mažiau angažuotas, nes sakau tai ką matau savo akimis, o Jūs pati pripažįstate, kad apie Raseinius težinote iš šio teksto autorės “tyrimo”. Idėjos jokios aš nepropaguoju.
Iš ties sunku įrodyti aksiomą. Liberaliajai demokratijai iš esmės tėra viena alternatyva - autokratija. Visos jos žlugo vakarų pasaulyje. Na ką čia įrodinėt?
Dėl mano informacijos patikimumo, tai pasigooglinkit, pasifacebookinkit. Jeigu įdomu žinoma. Liberalus jaunimas, bent jau jie patys taip deklaruoja, su liberalais nedirba. Jie yra nepriklausomi ir prijaučia visoms liberalias vertybes propaguojančioms partijoms. Tikiu, nes panašu kad taip ir yra. Liberalai nebūtų leidę “stumti” netobulo kreipimosi. Darbo partija kita istorija, kiek man žinoma, bent jau prieš metus partija išlaikė JOD finansiškai ir iš esmės JOD tebėra DP padalinys. Nežiūrint į tai, jeigu jie kreiptųsi su raštu, kad ir netobulu, aš asmeniškai tikrai nepulčiau jų dergti juo labiau per valdžios leidžiamą lsikraštį. Tik kad jie ką veikia nežinia, nesimato jų nei nuomonės nei jų pačių. Jaunimas yra per jaunas būti atspariu ideologijoms, beje, kaip ir šio straipsnio autorė aš asmeniškai irgi buvau aktyviai įsitraukęs į Sąjūdžio veiklą. Irgi ideologija, argi blogai padarėm?
p.s.Sokratą mokiausi ir aš.
Suprantama, kad šiandienos marginalai aršiai kritikuoja liberalizmą, nes jis neva bankrutuoja, tačiau alternatyvos tai kolkas nėra. Labanakt.

Vilnietė - raseiniškiui       2015-12-1 23:25

Gerbiamas raseiniški,
tikrai esu vilnietė.
Apie Sokratą mokiausi dar mokykloje ir tai tokia žinoma tiesa, jog jos žinojimu niekaip nepasipuikuosi ir, žinoma, nieko neįžeisi: jei jau Sokratui buvo ne gėda tai pripažinti, man tuo labiau.
Bet įsižeisti galima - to jau nesukontroliuos niekas, bet tik dar kartą parodysite, jog nesupratote.
Kad suabejojau Jūsų propaguojama “visuotinai pripažinta tiesa”, galite įsižeisti, bet taip jau yra: tikrinu tai, kas man sakoma. Argumentų nepateikėte - taip ir likau suabejojusi.
Dar kartą kartoju - kaip ten vyko Raseiniuose, nežinau, bet ir Jūs man neatrodote patikimas šaltinis, greičiau - net labai angažuotas.
Kad su jaunimu dirba tik Darbo partija ir liberalai, blogai. Su tuo sutinku.
kad jaunimas (ir ne tik) neatsparus ideologijoms ir savarankiškai, kritiškai nemąsto - taip pat.
Kad jaunimas šiuo atveju buvo teisus, ne.
Kad Jūs esate teisus, gindamas tik to jaunimo teisę į nuomonę, tuo labiau nesutinku.
Ir dėl to įsižeisite?
Bet ar galiu prieštarauti?

vieši       2015-12-1 23:22

Parodomieji, demonstraciniai gėrimai yra tragedija ir “svaigioji edukacija”. Alkoholis nereikalingas jokiuose renginiuose. O namuose ar tam pritaikytose gėryklose svaikit, jei kitaip nemokate. Niekas gi netrukdo. Ir prekiauti tais gėralais reikėtų tik per pietų pertraukas. Spėjai, nusipirkai, turi. O geriausia - tai sausas įstatymas kokiam šimtmečiui.

raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 23:03

gerbiama Vilniete, jeigu tik tikrai esate vilnietė, jūs bandote įtikinti mane, kad aš esu kvailys, o vat jūs ne, jūs filosofijos mokėtės gal net… Esmės tas nepakeis, ne jaunimas puolė žurnalistė, o atvirkščiai, atrodė neskaniai. Ir jaunimas dėl to draudimo buvo teisus. Aš irgi pritariu. Toks draudimas būtų šiaip ar taip vyriausybės panaikintas, toks kaip pirminis, nes buvo nelogiškas. Jis, beje, ir priimtas nebuvo. O liberalai tai tik 2 mūsų taryboj. Paaiškinkit, kokia prasmė buvo pulti ant to jaunimo, jį šmeižti? Juk jie tik kitaip mato kelią kaip kovoti. Ir, žinote, tie keli renginiai per metus tikrai negausina priklausomų. Probemos daug gilesnės. Jų niekas nesprendžia.

tikrai liberali tiesa       2015-12-1 22:56

Nepurto tik nuo savų komentarų.
Lietuva su liberalais - Lietuva be ateities.
Ačiū šiauliečiui, pakėlusiam nuo žemės regioninį laikraštėlį.

raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 22:33

čia mes jau kas ką labiau įžeis? Aš neginu liberaliosios ideologijos, tokio tikslo iš viso neturėjau. Ir nuo ko ją reikėtų čia ginti? nuo tamstos? Ginu jaunimą. Pažįstu tuos vaikus iš RLJ, teko bendrauti, lankytis jų renginiuose. Patikėkite, jie Raseiniams šviežo oro gūsis. Man jau 50+ permečiau komentarus po šiuo straipsniu ir šiame portale. Nupurtė net, na tikrai sunku suprasti daugelį komentatorių...

Vilnietė - raseiniečiui       2015-12-1 22:22

tik pasikartosiu: Jūs net nesuprantate, kad nesuprantate.
Išmintinga pozicija būtų kitokia - sokratiškoji: žinau, kad nežinau.
Bet tada negalėtumėte ginti liberaliosios ideologijos…
Tik kad nuo tokių gynėjų tai ideologijai tikrai ne geriau, atvirkščiai.

raseinietis - Vilnietei        2015-12-1 22:11

ne, gerbiamoji, aš nerašiau to, čia Jūs darote tokią išvadą. Aš tik sakiau, kad tiems rusiškose medijose prisiklausiusiems apie baisius ir gauruotus liberastus, pasidomėti šiek tiek plačiau nei vien tik A. Degučio tipo veikalais. Tikrai nesupratau minties apie dilemą. Nes tokios anot jūsų manipuliacijos aš neformulavau. Liberalioji demokratija yra vyraujanti ideologija Vakarų pasaulyje. Čia net nešaltiniai, čia elementarūs rašiniai, kuriuose galima rasti elementarią visame pasaulyje priimtą ir sutartą tiesą. Taip kaip žemė yra apvali.

Vilnietė - raseiniečiui       2015-12-1 22:00

šįkart manau, kad mano minties apie dilemą Jūs net nesupratote.
Ką gi.

Vilnietė - raseiniečiui       2015-12-1 21:57

Jūs rimtai teigiate, kad pakanka “tokių šaltinių” pagrįsti teiginį, jog “visuotinai pripažinta tiesa” yra ta, kad liberalizmo ideologija, įsivyravusi po II Pasaulinio karo, gelbsti nuo konfliktų ir karų???

raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 21:52

-“Jūsų suformuluota manipuliacija - arba konclageriai, arba liberalizmas - yra vadinama klaidinga arba netikra dilema. Pasigooglinkite.”- čia jokia nedilema, juo labiau neklaidinga. Tai yra istorinis faktas, gerbiamoji. Tai Jūs bandote save ir kitus apgauti. Ir dar, ka tik pastebėjau, kad minimas jaunimas dar syk buvo apdergtas praeito šeštadienio numeryje. Oho kiek jaunimėliui dėmesio, net trys straipsniai sukurpti. Na tiesiog Lietuvos bėda Nr. 1.

raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 21:38

na ką gi, prašau kad ir šitą paskaitykite: http://www.academia.edu/1534880/Persvarstant_liberalizmą_požiūris_į_ideologijas_demokratiją_ir_politines_partijas; arba šitą: http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/liberalizmas-ir-kaimas/206133 ar da. reikia? Tikrai negaila kelių minučių, jeigu jums jau taip sunku. Ir nesakykite, prašau, kad nėra atsakymų. Juk yra. smile

Vilnietė - raseiniškiui       2015-12-1 21:08

Savo teiginius pagrįsti turėtumėte Jūs pats, o ne tas, kuriam klijuojate etiketes ar kaltinate melais - to moko dar mokykloje.
Kaip ir šaltinius turėtumėte nurodyti pats ir kartkartėmis atnaujinti žinias.
Jūsų suformuluota manipuliacija - arba konclageriai, arba liberalizmas - yra vadinama klaidinga arba netikra dilema. Pasigooglinkite.
Deja, nepateikėte nė vieno atsakymo, tad neturiu ką vertinti.

Žurnaliūgai       2015-12-1 20:44

O jūs tikrai turite įrodymų, kad nelegali ar neaiški etikos komisija žurnalistus bei leidėjus etikos mokė ? Jei taip - kriminalas, nes neetiškais išvadintieji prarasdavo teisę į programinį finansavimą ar fondų paramą.

wau       2015-12-1 20:40

Liberaliajam jaunimui dar mokytis ir mokytis diskutuoti…☺

raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 20:21

nežinau šaltinio, nepateiksiu. Kažkur studentiškuose užrašuose patys pirmieji šaltiniai, vėliau vadovėliuose…pažiūrėkite wiki. Ar aš už jus turiu ieškoti įrodymų, kad dangus mėlynas, o socdemų spalva raudona?

Pamaniau, kad autorė ir esate. Nuomonė, atleskite jei suklydau. Pasilieku sau teisę išsakyti nuomonę, kad jei panašu į melą, tai greičiausiai ir bus melas.

Dėl -izmų, tai įvardinkite dar keletą jums žinomų su visais privalumais. Aš jų nežinau. Konservatizmas, šiolaikinė socialdemokratija (vakarietiška) visa tai neoliberalizmo kryptys. O gal jums koks putinizmas (valdoma demokratija) prie širdies?

Ar jau visi atsakymai? Atleiskite, jei jie Jums nepatinka.

Žurnaliūga       2015-12-1 20:19

Skaitau komentarus ir nuoširdžiai linkiu, kad ponia Irena daugiau tokių temų nuo žemės, palangės- nesvarbu iš kur- pakeltų. Bet norėčiau diskusijos ir apie kitą momentą: ką jūs manot apie tai, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija net 18 metų dirbo lyg ir nelegaliai. Mus baudė, sprendimus priiminėjo… Jie patys tai nurodo
http://www.kaunozurnalistai.lt/32580/ 18 m. veikusi komisija nebuvo juridinis asmuo, neturėjo antspaudo ir t.t. Iš jos išsiritusi Visuomenės informavimo komisija šiandien naudoja anos komisijos kodeksą. Ar tai ne skandalas? Ar nereikėtų visiems tų  komisijų svarstytiems, baustiems žurnalistams susivienyti ir kreiptis dėl moralinės (ir ne tik) žalos atlyginimo?

ir dar raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 20:06

ir dar, -“Rašykite normalų straipsnį, dėstykite savo visiškai liberalizmo ideologiją atitinkančią poziciją, kad nuo alkoholio priklausomas asmuo yra laisvas jo nevartoti - tereikia jį apšviesti. Antraip kuo jūs skiriatės nuo jau žlugusių -izmų?” - Kodėl bandote man nurodinėti, ką ir kaip turiu rašyti? Ir ką bendro turi aptariamas klausimas su nuo alkoholio priklausomais asmenimis? Įstatymas ir taip draudžia prekiauti alkoholiu renginiuose, skirtuose jaunimui. Siūlomas projektas buvo perteklinis, nelogiškas. Galbūt netobulai, bet jaunimas išsakė iš esmės teisingą nuomonę. Jei norite mano nuomonės, prieinamumo ribojimas, jeigu jis tinkamai ir teisingai naudojamas yra normali priemonė ir nebloga priemonė. Skandinavijoj veikia. Ir žurnalistės aš nepersiakioju kaip ir jaunas nebeesu kokius 35 metus.

???       2015-12-1 20:03

Jei jaunimą ne taip suprato, tai kaip jie šalia baltakės butelio su savo straipsneliu įsipaišė?

Vilnietė - raseiniečiui       2015-12-1 20:02

pirmiausia reaguosiu į šypsniuką, aiškinantį, jog po “taigi” sakoma nuomonė, o ne išvada.
Deja, neįtikina.
Kaip suprantu, ir toliau ginate tik liberalaus jaunimo teisę turėti “nuomonę” ir toliau pasiliekate sau teisę į laisvę visus kitus apšaukti melagiais ir pan.?
Ir dar - autorė gyvena Šiauliuose, aš - Vilniuje ir jokios istorijos aš nekūriau.
Antra, negavau nė vieno atsakymo į savo klausimus, tik eilinius pamokymus, ką skaityti. Ačiū. Prašiau kitko.
Garbinga diskusija lyg ir reikalautų laikytis temos.
Tačiau jei tikslas kitas, žinoma, esate laisvas prirašyti visokių “istorijų”, kurių aš tiesiog negaliu patikrinti: negyvenu Raseiniuose, “Mano Raseinių” neskaitau ir pan. Tačiau Jūsų papasakotos istorijos neįtikina - per daug vertinimo, etikečių ir pan. šališkumo.
Kur kas iškalbingesnė Jūsų eilinė manipuliacija - negi Jūs rimtai tikite, kad galite ką nors įtikinti, jog tėra tik tokia alternatyva: konclageriai arba liberalizmas? Ir kad “priimtina” liberalizmo ideologijos gynėjui formuluoti argumentą: abortai yra “geriau” nei konclageriai?
Beje, kitą kartą atsiųskite ir nuorodą į šaltinius, kur teigiama Jūsų ginama “visuotinai pripažinta tiesa”.
Taigi pakartosiu savo ne retorinį klausimą: negi liberalizmo ideologija išties pateisina ir tokią “individo laisvę”, kokią čia demonstruojate?

jaunimui       2015-12-1 19:59

Sėkmės jaunimėliui: kol kas esame tik treti pasaulyje pagal girtavimą tarp nepilnamečių, bet jei labai pasistengsite, ir į pirmaujančius prasimušite, baltais arkliais į pergalės paradą atvažiuosite. Sėkmės.

raseinietis - Vilnietei       2015-12-1 19:37

Pirma, vėl apverčiate viską aukštyn kojomis. Žurnalistė pradėjo persekioti RLJ, o ne atvirkščiai. Beje,dar ankščiau liberalusis jaunimas buvo padaręs akciją, raginančia daugiau apšvietimo miestui. Tada irgi buvo apdergtas, neva šiukšlina miestą ir pan. Nors nei viena šiukšlė po akcijos taip ir nebuvo rasta. Aptariamu atveju jaunimas išsakė savo nuomonę ir vėl buvo apdergtas (RLJ kreipimasis į valdžią buvo aprašytas ypač nepagarbiai ir paniekinančiai). Nors tas pats RLJ sukvietė keletą renginių jaunimui, kuriose nebuvo nei lašo alkoholio. To valdžios ruporas kažkaip nepastebėjo. Galima dėstyti ir dėstyti, taigi, skaitant Šiaulių autobusų stotyje besimetantį laikraštį tūlam piliečiui turi susidaryti aiški nuomonė - Lietuvą gali valdyti tik blaivybės puoselėtojai tokie kaip usspskchhhhai, bradauskai ir į juos panašūs. O jaunimą su nuomone reik dusint.

Antra, -“Tai, kad bandote įteigti, jog liberalizmo ideologija, įsivyravusi po II Pasaulinio karo, gelbsti nuo konfliktų ir karų, yra daugiau negu nesusipratimas: individų tarpusavio karai, kylantys iš jų iškreiptai suvoktos “laisvės”, vyksta kasdien ir įvairiuose frontuose, ir tuose karuose, beje, yra žuvusių, daug žuvusių - tik išdrįskite apsidairyti ir suvesti balansą, pvz., užtenka suskaičiuoti vien abortų aukas.” - na žinoma, palyginę abortų ir lageriuose supūdytų, dujų kamerose išnuodytų, šiaip išžudytų dėl kitokios nuomonės skaičius, akivaizdžiai prieisime prie išvados, kad kitaip nei tamsta manančius reikia į getą, kuriame draudžiama gerti, nesveikai maitintis ir t.t. Tai tamstai fašizmas ar stalinizmas labiau imponuoja? O gal JAV sausojo įstatymo laikais? Ir, gerbiamoji, aš nieko nebandau įteigti. Tai visuotinai pripažinta tiesa. Pasiskaitinėkite gal ne vien Degutį.

Trečia, ne nežinau ir noro komentuoti tą raštą visai neturiu. Jūs sedėkite ir nagrinėkite iki samonės netekimo. O aš daraugiškai su jais pakalbėsiu ir patarsiu nesustoti.

Atleiskite, jei suklydau dėl melo. Juk tik nuomonė. smile Ir liberalai ją gali turėti. Ar ne? Sutikite, sveika logika sako, kad tiesiog sukūrėte istoriją apie stotį.

Vilnietė - raseiniečiui: ir dar       2015-12-1 18:52

kaip tas faktas, kad autorė pažįstama su p. Petrošiūte, daro jos teiginį melagingą?
Atvirkščiai. Aš pati niekada nesusidomėčiau atsitiktinai rastais “Mano Raseiniais”, bet jei pažinočiau ten dirbančius žmones, tikrai pavartyčiau.
Vadinasi, Jūsų išvada yra tiesiog dar viena insinuacija - negi liberalizmo ideologija pateisina ir tokią “individo laisvę”?

Vilnietė - raseiniečiui: keletas klausimų       2015-12-1 18:42

Pirma, taip ir nesupratau, kodėl liberalus jaunimas persekioja kitamintę - žurnalistę, parašiusią tai, kas jiems nepatiko?
Atrodo, tuo norite užsiimti ir šiame portale? Kam tie du anoniminiai komentarai, pilni insinuacijų? Rašykite normalų straipsnį, dėstykite savo visiškai liberalizmo ideologiją atitinkančią poziciją, kad nuo alkoholio priklausomas asmuo yra laisvas jo nevartoti - tereikia jį apšviesti. Antraip kuo jūs skiriatės nuo jau žlugusių -izmų?

Antra, kam ta demagogija apie liberalizmo “pranašumus”? Juk visų -izmų žlugimo istorija rodo tik tai, jog žlugs ir Jūsų liberal-izmas. Tai, kad bandote įteigti, jog liberalizmo ideologija, įsivyravusi po II Pasaulinio karo, gelbsti nuo konfliktų ir karų, yra daugiau negu nesusipratimas: individų tarpusavio karai, kylantys iš jų iškreiptai suvoktos “laisvės”, vyksta kasdien ir įvairiuose frontuose, ir tuose karuose, beje, yra žuvusių, daug žuvusių - tik išdrįskite apsidairyti ir suvesti balansą, pvz., užtenka suskaičiuoti vien abortų aukas.

Trečia, liberalaus jaunimo rašte dėl Tarybos sprendimo rašoma apie “centralizuotą logiką”. Gal žinote, kas tai per daiktas?

raseinietis       2015-12-1 14:43

dar pagooglinau ir radau aiškia p. Petrošiūtės sąsają su šio teksto autore, taigi tikslas akivaizdus, išplauti susitepusios draugės mundurą. Taigi, pastraipa apie atsitiktinai Šiaulių miesto autobusų stotyje ant žemės besivoliojantį laikraštį „Mūsų Raseiniai“ yra paprasčiausias melas.

raseinietis       2015-12-1 14:13

Raseinių liberalus jaunimas išsakė aiškią visiškai atitinkančia liberalizmo idėjas nuomonę. Ji nieko bendro neturi su alkoholizmu, skatinimu gerti, vartoti narkotikus ar pan. Beje, autorei ir tiems, kuriems liberalizmas asocijuojasi su apokalipse, reikėtų pasidomėti, kokia politinė sistema vyrauja vakarų pasaulyje nuo II PK. Ir kaip sužlugo ir kiek gyvybių kainavo kiti, su visa ko draudimais ir kitaminčių persiakiojimu susiję -izmai. Nediskutuosiu kaip reikia kovoti su alkoholizmu, tik pasakysiu, kad liberalai lygiai taip pat mano, kad tai žalinga, tik siūlo kitas priemones. Aš taip ir perskaičiau tame kreipimesi. O va autorei reikėtų na šiek tiek pasigilinti į Raseinių situaciją. Tas laikraštis yra leidžiamas už mokesčių mokėtojų pinigus ir jame randame tik DP, LSDP ir TT palankius straipsnius, dažniausiai vienos ir tos pačios autorės. Ir tai nebuvo pirmas “užvarymas” ant liberalaus jaunimo. Šio laikraščio turinį daugelis raseiniečių priima kaip oficialia valdžios nuomonę. O “išsišokėliai” RLJ na labai jau suerzino iki tol monopolį turėjusius darbščiausios partijos jaunimėlį. Autorei reikėtų pasidomėti, kad iš ties tas laikraštis jau uždaromas ir paskutiniai pasispardymai susiję su savo pavyzdžiu ir agitacija renginius be alkoholio rengiančius padorius jaunuolius. Na o autorės ginama valdžia pagarsėjusi piliečių girdymu per koldūnines šventes konkurencijos nepakenčia. Taigi, viskas apversta aukštyn kojom. Nežinau, ar autorė susijusi su uoliai valdančiajai trijulei tarnaujančia žurnaliste ar tiesiog metė paviršutinišką žvilgsnį, bet sprendžiant iš gerbtinos google aprašytos biografijos, pasielgė smarkiai prieštaringai…

klausykit       2015-11-30 18:50

Apie ką čia diskutuojat ? Ar jau visi liberaliojo jaunimo ginamų byzgalų prisisiurbėt ?
Už džihadą baisiau mūsų Tautos nugirdymas bei laisvo žodžio užgniaužimas. Todėl arba grįžtam prie temos arba baigiam skiesti nesąmones. Gana pliurpti apie tai, kas mums svetima. Ar jau visi alkoholio platintojų užtarėjais patapote ?

Algis to gerb, s.m.       2015-11-30 18:31

Per gan netrumpus susirašinėjimus buvau pakankamai įtikintas, jog Jūsų minėtam garbingam žmogui islamo teroristai tikrai nebaisūs - netgi į tokius “žygdarbius” buvau agituojamas žiūrėti “filosofiškai”. Atleiskit, jei apsirinku, man taikoma “silpnapročio liberasto” etikėtė, ko gero, to paties “garbingo” žmogaus. Ačiū už pastabas.

> s.m.       2015-11-30 18:30

nelyginkite nesulyginamų dalykų: islamo teroristų ir rusų valstybinio terorizmo, kuris grįstas toli gražu ne religija!
Palmaitis čia tik demagogiškai siekė pateisinti islamo žmogžudžius. Tuo tarpu Algis užzombintomis smegenimis “įvertino”  rusų patriotizmą. Ir tiek kalbos.

s.m.>Algiui 2015-11-28 18:43        2015-11-30 3:09

nesupratote, ka norejo pasakyti Letas Palmaitis tiems,
kas skuba brukstelt kelias eilutes net neperskaites komentaro, kuri bandote suvulgarinti.
O garbingas zmogus tik norejo pasakyti, kad islamo teroristai tiek pat baisus,
kaip ir Gundiajevo laiminami pravoslavu teroristai (FSB)...
Pastebeti pasaulio “galinguju” dviveidiska traktavima analogisku reiskiniu
bent kiek mastanciam zmogui neturetu buti sunku.
Nieko asmenisko, tiesiog ir komentarus, kuriuos bandote kritikuoti, skaitykite atidziau.

Šiaulietis       2015-11-29 11:01

kai alkoholis liejasi laisvai, be saiko reklamuojamas alkoholis, o ne sportas, sveika gyvensena, tai ir turim, ką turim
su pasisakančiais prieš alkoholį reikia susidorot, kad netrukdytų darytis niekingo pelno
geras straipsnio pavadinimas - visa esmė

Algiui       2015-11-29 10:44

Pas mus, pasirodo, netrūksta ir silpnapročių liberastų, tokių kaip pats.

Algis       2015-11-28 18:43

Prancūzai, priglaudę, socialiai aprūpinę, suteikę išsilavinimą džhadistams, tikrovėje sušildė savo užantyje nuodingą gyvatę- džihadą...Tad taip atrodo islamiškasis “dėkingumas”. Pono L.Palmaičio raginimas autorei parodyti užuojautą sprogdinamiems Rusijos žmonėms visai ne vietoje, nes, kaip rodo reitingai, tokie sprogdinimai, kaip ir skurdinimas, netgi pratinimas valgyti iš šiupelio, daro ruskius tik laimingesnius, juolab kad Putino garbintojų netrūksta ir pas mus…

Na jo       2015-11-28 16:24

Palyginimui. Manau sutiksite.  Liberastinis jaunimas + konservinis jaunimas = vienas krienas.

Perskaičiau liberastukų kreipimasį       2015-11-28 16:00

ir pagalvojau, iš kur imasi tokių dundukų, bezdarių, dvejetukininkų šutvė? Taip, jie be alkoholio, narkotikų apseiti negali, o prisiriję šio brudo ir rašo tokias nesamones.

Aš irgi negaliu       2015-11-28 10:56

Tas terorizmui simpatizuojantis diedas man kelia alergiją.

stasys       2015-11-28 9:42

Algimantai ..man irgi tenka tik apgailestauti kad Tamstai gyvenimas taip nenusisekė.

Algimantas Končius       2015-11-27 22:28

Užuojauta jauniesiems liberalams, visiems alkoholio įmonių savininkams, akcijų turėtojams, gamintojams, pardavėjams, bei jų remiamiems seimo ir vyriausybės nariams, netekus ištikimo rėmėjo, paaukojusio visą save, savo sveikatą ir laisvę, visus savo uždirbtus ir pavogtus pinigus alkoholio pramonės pelnui. Kad alkoholio pramonė nesužlugtu, ištikimasis rėmėjas paaukojo net keturias Kražių moteriškes, tuo nusipelnydamas išėjimo į pensiją anksčiau laiko su pilnu išlaikymu. Tuo pačiu užuojauta ir Prezidentei Daliai Grybauskaitei, nes jos kadencija baigiasi ir nebegalės maloniai, pagal malonės prašymą, išleisti, dar vieną žmogžudį nuteistą iki gyvos galvos, į laisvę. Žmogžudžiai nuteisti iki gyvos galvos, vieninteliai, kuriais tikrai pasirūpino Prezidentė, nes matyt tik jie ir terūpėjo.

Sako       2015-11-27 22:04

Komentarus užblokavo ?

eet       2015-11-27 16:58

Kol nebus panaikintas lobistinis įstatrymas tol bus taip kaip yra. Lobistų sąrašas VTEK tinlolapį...O tas NR 1, tai iš viso pritrenkia…

Baśaras       2015-11-27 16:31

Taip. Kirskit,vyrai,kad mažai nepasirodytų.

Obama       2015-11-27 16:25

Letai, netylėk.

Autorė gerb. Letui Palmaičiui       2015-11-27 16:07

Mano pažįstamų tarpe yra musulmonų, todėl bent jau kai kuriuos terminus esu labai privačiai ir ūkiškai, dėl bendro išsilavinimo, pasiaiškinusi. Džihatas yra , labai jau praktiškai traktuojant, islamą išpažįstančiųjų teorinė, asmeninio pavyzdžio ir vadinamoji “kardo” priedermės. Teorinė, kai islamą išpažįstantieji propaguoja savo tikėjimą, asmeninio pvz. - kai tas propagavimas vyksta gyvenant tiksliai nenukrypstant nuo tradicinių normų, tarsi reklamuojant, kad tai geriausia religija bei “kardo”, kuris anksčiau buvo traktuojamas kaip privaloma gynybinė musulmonų tikėjimo priedermė. Deja, dabar “kardo” priedermė naudojama ir puolimui. Nemanau, kad pats žodis “džihadas” sukelia neigiamas emocijas, tačiau visos šios trys islamo religijos priedermės arba , anot Jūsų, pastangos, nėra mums savos bei be abejonių priimtinos.
Man, asmeniškai, baisiau už džihadą yra mūsų Tautos girdymas, oponentų niekinimas, moterų menkinimas bei tarpusavio pjautynės net komentarų skiltyse. Nemanau, kad nepastebite lietuvių tarpusavio pjudymo ir pjautynių tiek dvasine, tiek fizine prasmėmis. Taigi, ar neįžiūrite, kad mūsų kasdieniniame bendravime pamažu įsitvirtina visos trys džihado priedermės. Bent jau trečioji, KARDO - akivaizdžiai…
Ir dar. Atsiprašau, gerb Letai Palmaiti, tačiau jeigu Laimės indeksą Pasaulio laboratorijos skaičiuotų pagal Jūsų dvasinę būsena, jis būtų ne 60proc, kaip dabar, o 99,9 proc. Pagarbiai - Irena Vasinauskaitė

to na na       2015-11-27 15:35

O kur Irena teigia, kad Kalašnikovo automatai yra prasti ginklai ?
Be to, matyt, esate musulmonas, jei užčiaupinėjate moteris.

stasys        2015-11-27 15:18

BŪTINAI     2015-11-27 15:05
SKAITYKITE PORTALE LAISVAS LAIKRASTIS.LT V.ANTONOVO STRAIPSNĮ - SNORAS-GRYBAUSKAITĖS IR KONSERVATORIŲ SĄMOKSLAS.
Ir nepamirškite kad Liberalus jaunimas yra E-lygio Masiulio padlaižiai .Va tep. !
- Sunku čia ka nors pridurti , pradžioje didžiosiomis sekančiu komentaru mažosiomis..taip dirba rusiški “bildukai”.

Liberalus jaunimas yra       2015-11-27 15:08

E-lygio Masiulio padlaižiai.

BŪTINAI       2015-11-27 15:05

SKAITYKITE PORTALE LAISVAS LAIKRASTIS.LT V.ANTONOVO STRAIPSNĮ - SNORAS-GRYBAUSKAITĖS IR KONSERVATORIŲ SĄMOKSLAS.

ruta       2015-11-27 14:09

Na , kaip ir viskas Lietuvoje yra lygus ir lygesnis ..Stai tokia zurnaliste A. Kuznecovaite derge isijuosus ne tik Kedziu seima ir ka ?Ir jus tikite , kad tai jauni liberalai atsikerta , nebukite naivus .

stasys        2015-11-27 14:05

Retai kada problemos sprendimas slypi tik viename draudime, todėl prieš užduodant autorės klausima..bent teoriškai reiktu žinoti kito klausimo atsakimą ..ar ta liberalų jaunimą kas mokė kitaip švęsti ? jei ne ..ir bus atsakimas į pirma .

Na na       2015-11-27 10:57

Kai moteriškės pradeda kalbėti apie ginklus, norisi slėptis. Kuo Irenai neįtinka Kalašnikovas? Jei būtų blogas ginklas, pusė pasaulio nebūtų juo apsiginklavus. O su kokiais ginklais buvo šaudyta “meilės mieste”, leiskit gerbiamoji paklausti?

Ergo       2015-11-27 10:56

Pavakary parduotuvėje retas neperka alkoholio. Net nesusimąsto. Po darbo iš karto “įkala”.

Letas Palmaitis Autorei       2015-11-27 10:38

Jau visiems “savaime suprantama”, kad džihadas - baisus. Islamiškas terminas reiškia “pastangą”, ne vien karinę, tačiau bet kurią vardan D-vo. D-vo skelbimas irgi džihadas. Dabar spectarnyboms pakišus ISIS, minios kvailių džiugiai prarijo šį jauką ir viską varo ant “džihado”.
Paryžiuje nužudyta apie 120 asmenų. 1999 m. Maksvoje, Volgodonske ir Buinakske (Riazanėje nepavyko) ruskių spectarnybos, dirbdamos “už čečėnus”, susprogdino gyvenamuosius namus darbininkų rajonuose nužudydamos daugiau kaip 150 niekuo dėtų asmenų, bet pasaulis nepastebėjo valstybinio terorizmo ir visi pamiršo. Gal Ponia užjaustų ir Maksvos, Volgodonsko ir Buinaksko žmones, praradusius artimuosius?
Kas yra “meilės miestas”? Žodis “meilė” dabarties kontekste dažniausiai skamba labai šlykščiai.
Nėra reikalo kartoti antipopiežiaus “išradimo” - pasaulinis karas ne prasidėjo, bet nuo 1914 metų vis negali pasibaigti pereidamas iš vienos pakopos į tobulesnę (dabartinę pavadinčiau spectarnybų elektroninio terorizmo ir provokacijų pakopa).

Apuokiukas       2015-11-27 9:32

Na ir kas čia keisto? Liberalai tam ir yra liberalai, kad kovotų už tai, kad viskas būtų leidžiama. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje liberastiškos partijos gana populiarios ( sudėjus visus lytinius iškrypėlius bei gaunančius atlyginimą virš 5000 Lt, ir gautume per sociologines apklausas pateikiamą liberastų populiarumą ), tiems, kas liberalams prieštarauja, bus pritaikytas principas ,,netolerancija nebus toleruojama”... Ruoškimės…

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.