Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Kaip J. Kurlavičius ir valdančioji Raseinių dauguma teismą „revizavo“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugpjūčio 17 d. 13:19

37     

    

Irena Vasinauskaitė. Kaip J. Kurlavičius ir valdančioji Raseinių dauguma teismą „revizavo“

„Mūsų Raseiniams“

Pernai prieš Naujuosius Raseinių taryboje susiformavusios valdančiosios daugumos politiniai cirkai tęsiasi. Dvi bylas Vyriausiajame administraciniame teisme pralaimėję politikai, toliau kerštauja merui Algirdui Griciui. Teismas pateikė net dvi išvadas, kuriose, didžiam naujosios valdančiosios daugumos nusivylimui, pripažino, kad Raseinių meras nei Lietuvos Respublikos Konstitucijos nepažeidė, nei įstatymams nusižengė. Be to, dviejų bylų laimėtojui buvo priteista 1646,02 euro bylinėjimosi išlaidų kompensacija.

Nusprendė, kad teismas suklydo?

Tačiau A. Gricius, šių metų birželio 17 d. gavęs pirmąją Vyriausiojo administracinio teismo išvadą, niekaip negalėjo atgauti jam priklausančių pinigų. Mažne po mėnesio, liepos 12 dieną, du Raseinių valdančiosios daugumos nariai – rajono Garbės pilietis Česlovas Kenstavičius bei teisės magistras Rosvaldas Kunickas – Tarybos vardu pasirašė prašymą Vyriausiajam administraciniam teismui. Jame abu politikai konstatavo, kad teismas, nuspręsdamas kompensuoti mero patirtas bylinėjimosi išlaidas, neva padaręs rašybos ar matematinę klaidą ir todėl turįs ją ištaisyti.

Plušėjo net penki teisėjai

Nors vasara – tradicinis teisėjų atostogų metas, tačiau laikinai einantis VAT pirmininko pareigas teisėjas Artūras Drigotas rugpjūčio 9 dieną sudarė penkių teisėjų kolegiją užsitęsusiam Raseinių detektyvui išspręsti.

Teisėjų kolegijai teko nelengvas uždavinys, nes kol šis darinys buvo suformuotas, Vyriausiąjį administracinį teismą pasiekė dar du Raseinių rajono tarybos vardu surašyti prašymai, kuriuos pasirašė jau vienas asmuo – teisės mokslus krimtęs ir teisės magistro laipsnį įgijęs, Liberalų sąjūdžio atstovas Rosvaldas Kunickas.

Turėtų susimesti iš savų

Visų trijų raštų tema yra ta pati – iš mero A. Griciaus atimti priteistas bylinėjimosi išlaidas, nors jis abi bylas ir laimėjo. Primename: abi šios bylos buvo inicijuotos valdančiosios daugumos politikų ir jiems jų vojažų po teismus išlaidos nebus kompensuotos. Vadinasi, beprasmiškų bylinėjimosi iniciatoriai privalėtų susimokėti iš savo kišenių apie 4000 eurų ir grąžinti gautas išmokas už Tarybos nario pareigų vykdymą tuo laikotarpiu, kai jie valandų valandas gaišo ieškodami mero nuodėmių ir kurdami vadinamąjį Raseinių tiesiogiai rinkto mero nuvertimo precedentą.

Be to, jei Raseinių valdančiosios daugumos politikai turėtų nors kiek sąžinės, tai ir mero bylinėjimosi išlaidoms susimestų iš asmeninių lėšų, kad dėl kvailų partinių ambicijų rajono biudžetas nekentėtų.

J.Kurlavičius patikino nesumokėjęs

Tačiau į politikų sąžinę apeliuoti – tas pats, kas bobutės gelda į mėnulį skristi. Prie visų prašymų ištaisyti neva teismo klaidą pridedamas laikinojo administracijos direktoriaus J. Kurlavičiaus patikinimas, kad liepos 28 dieną, t.y. daugiau nei prieš mėnesį, VAT išvadoje A. Griciui priteistos bylinėjimosi išlaidos dar nesumokėtos. Šį dokumentą derėtų laikyti tiesioginiu įrodymu, kad bent delspinigiai už laiku neįvykdytą teismo sprendimą pakimba ant vykdomosios valdžios atstovo J. Kurlavičiaus sąžinės. Beje, kaip ir antstolės Eurikos Rulienės paslaugų kaina.

Teismas klaidos nepadarė

Šių metų rugpjūčio 10 dieną posėdžiavusi Vyriausiojo administracinio teismo (VAT) išplėstinė kolegija – pirmininkas Arūnas Sutkevičius, pranešėjas – Romanas Klišauskas bei nariai Audrius Bakaveckas, Dalia Višinskienė bei Laimė Baltrūnaitė – nustatė, kad š.m. birželio 17 d., VAT teikdamas išvadą, jog Raseinių meras A. Gricius nepažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų, ir priteisdamas jam bylinėjimosi išlaidų kompensavimą, nepadarė nei rašybos, nei matematinės klaidos.

Galimai padaryta klaida prisidengdami, Č. Kenstavičius bei R. Kunickas greičiausiai siekė, kad būtų inicijuotas „esminis procesinio dokumento pakeitimas“. Be to, „patobulintu“ prašymu teismui valdančiosios daugumos atstovai ketino sustabdyti ir anstolės E. Rulienės veiksmus: jei būtų priimtas jiems palankus sprendimas, būtų panaikintas ir antstolės vykdomasis raštas, pateiktas Raseinių savivaldybei dėl mero bylinėjimo išlaidų apmokėjimo. Priešingu atveju, kam „tempti laiką“, nes delspinigiai (arba palūkanos) juk auga ir rajono biudžetas nuo to tikrai nukentės.

Tačiau galutine ir neskundžiama nutartimi Vyriausiojo administracinio teismo kolegija nutarė: jokių klaidų merą A. Gricių išteisinusioje išvadoje nėra ir antstolės vykdomasis raštas nenaikinamas. Pareiškėjo prašymas atmestas.

Buvo areštuota sąskaita

O kol vyko visa čia aprašinėjama bylinėjimosi biurokratija, anstolė E. Rulienė buvo areštavusi Raseinių rajono savivaldybės sąskaitą, kad į savo depozitinę sąskaitą pervestų merui priteistas lėšas. Tačiau, anot E. Rulienės, byla dar nebaigta, nes skaičiuojamos ir palūkanos. Laikinojo administacijos direktoriaus Jono Kurlavičiaus bei valdančiosios daugumos ambicijos, kerštavimas ar tiesiog uždelstas laikas atsiskaityti su meru kainuos visiems raseiniškiams.

Atmintinė rinkėjams

Naujoji valdančioji dauguma Raseinių savivaldybės taryboje susiformavo, kai prie opozicijoje buvusių judėjimo „Rasai“ atstovų (Aurelija Rimkienė, Steponas Nacius, Česlovas Kenstavičius), TS-LKD (Andrius Bautronis, Sigitas Vaičius), Lietuvos Liberalų Sąjūdžio (Saulius Matelis, Rosvaldas Kunickas), Visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“(Edgaras Juška) prisidėjo septyni valdančiąją koaliciją palikę socialdemokratai (Ona Babonienė, Linas Bielskis, Kazys Gediminas Galubauskas, Diana Kaupaitienė, Antanas Kilčauskas, Matas Skamarakas, Jonas Vazgys).

Taigi, iš 25 tarybos narių 15 ką tik išvardintų asmenų yra atsakingi už visas betikslio bylinėjimosi išlaidas. Beveik pusė jų – socialdemokratai. Darykime išvadas ir ruoškimės Seimo rinkimams. Gal jau gana tiek Raseiniuose, tiek ir visoje šalyje murkdytis socdeminių ambicijų makalynėje?

——————————————————————

Redaktorės nuomonė

Turėjau dar vieną progą stebėti nepasotinamas politikų ambicijas ir kerštavimą, laimei, pasibaigusį asmeniniu kerštautojų apsijuokimu. Mano supratimu, visas šis Raseinių mero „vertimo“ precedentas vertas atskiros politologinės studijos, kuri atskleistų sistemines savivaldos ydas, leidžiančias susireikšminusiems provincijos politikams palikti be priežiūros jiems pavaldžią vykdomąją instituciją – savivaldybės administraciją. Ir nors teisininkai, su kuriais konsultavausi, skaitydami R. Kunicko bei Č. Kenstavičiaus pasirašytus prašymus, kur nurodyti Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsniai ir punktai neturi nieko bendra su prašymo tekstu (pvz., dėl teismo nušalinimo… ir kt), linksminosi, mane pačią toks nekompetencijos ir įžūlumo derinys, pvz., raštuose teismui, kur esminė procesinio dokumento dalis vadinama vos ne korektūros klaida, ne juokais papiktino. Be to, esame dar vieno Raseinių  precedento liudininkai: du tarybos nariai – Rosvaldas Kunickas, Česlovas Kenstavičius bei laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas Jonas Kurlavičius pademonstravo savo viršenybę prieš teismus, t.y. parodė, kaip valdžia nevykdo teismo sprendimo. Šia situacija jau turėtų susidomėti prokuratūra, ilgai ir kantriai stebinti Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo ir kt. pažeidimus.

Todėl, kaip sakoma post factum, kai jau buvo aiškus Vyriausiojo administracinio teismo kolegijos verdiktas, ir pasikalbėjusi su antstole E. Ruliene, kuriai teko prievarta, net areštuojant Raseinių savivaldybės sąskaitą, vykdyti teismo nutartį ir į savo depozitinę sąskaitą pervesti merui priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą, pakalbinau svarbiausius šios istorijos herojus.

Rosvaldas Kunickas ir toliau ieško teismo klaidų: „Yra tokia situacija pagal teismų praktiką padaryta klaida, kadangi ginčas vyko dėl teisės, o ne piniginių santykių. [...] Yra paduoti apeliaciniai dokumentai, nes ginčas dėl teisės, o ne dėl materialiųjų interesų. Apie mero išlaidų kompensavimą nieko nežinau, nesu informuotas. Girdėjau, kad yra paduotas prašymas ištaisyti klaidą.“

Česlovas Kenstavičius yra įsitikinęs, kad Raseinių taryba jiems suteikė įgaliojimus ir šiam bylinėjimuisi: „Tą teisinį dalyką tvarkė Kunickas. Jis – vyresnis atstovas šiame reikale. Aš tik pasirašiau. Ar mūsų atsiliepimas pavėlavo? Nežinau, kad savivaldybės sąskaita buvo areštuota, kad merui priteistos lėšos jau pervestos, kad bus papildomų išlaidų. Aš informacijos negaunu.“

Jonas Kurlavičius komentuoti situaciją žodžiu atsisakė. Jis paprašė pateikti klausimus raštu ir pažadėjo trumpai atsakyti. Sunku suprasti tuos Raseinių valdžios žmones – kai bandžiau su jais susirašinėti elektroniniu paštu, paaiškėjo, kad ne visi moka kompiuteriais dirbti.

Pasiūlymus ieškoti politikų tiesioginėse darbovietėse ar budėti prie jų namų slenksčio iš karto atmečiau, nes, tarkime, Jono Kurlavičiaus tektų net Kauno rajone ieškoti.

Tačiau į mane labiausiai neraminusį klausimą, kodėl buvo nevykdomas 2016 m. birželio 17 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas ir dabar Raseinių savivaldybė turės daugiau išlaidų, gana mįslingą atsakymą „išpešiau“. Jonas Kurlavičius atsakė: „Tam yra priežastys…“

Jų ieškokime visi kartu.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2016-08-26 6:11

As pirmas keliu kaina iki “aciu”. Bet itariu uz mano nuosirdu aciu Irenos nenusipirksiu.

To 5.35 val       2016-08-24 7:26

Palaikau. Skelbiam aukcioną ir iš raseiniškio oligarcho perperkam Vasiniauskaitę.

Julius Puras       2016-08-24 6:43

Klausimas ar Irena tai daro sąmoningai ar nesąmoningai. Manęs tokie žodžiai kaip reikia laikytis įstatymo neįtikina. Skamba kaip kad Masiulis kalbėtų. Todėl aš įsitikinęs kad ji palaiko viena iš blogos ir niekam tikusios valdžios puse sąmoningai. Sprendžiant pagal jos neadekvačia ir ne nuoširdžią reakcija tai ji turi kažkokį tai suinteresuotumą.

GAL       2016-08-24 5:35

Raseiniškis, jei taip gerai informuotas,  galėtų įvardinti babkių sumą, mokamą Vasiniauskaitei. Bandysim perpirkti ir jums ramiau bus. Mažeikiškis.

raseiniškis Vasiniauskaitei       2016-08-23 21:29

...“Manau šių motyvų pakanka, kad pateisinčiau savo veiklą šiame regione.”- o aš manau, kad meluojate. Motyvuoja jus kažkieno babkės ir greičiausiai vieno iš Raseinių oligarcho. O dar tiksliau iš paprastų raseiniškių per praėjusią kadenciją prigrobtų... Juk Raseiniuose kas bent kiek orentuojasi, puikiai matė ir mato kuri parcija yra pati godžiausia ir kuri be skrupulų neša. Beje, kada parašysit apie kultūrkės stogą?

Julius Puras       2016-08-23 19:16

O atsirado nauji dalyvei tai investitoriai. Atleiskite Irena už mano jūsų akimis nedovanotina smalsuma bet vistik kas tie investitoriai ir į ką jie nori investuoti Raseiniuose?

Irena Vasinauskaitė       2016-08-23 13:56

Raseiniuose žmonių išrinkta valdžia pažeidinėja LR įstatymus, nevykdo teismo sprendimų, tyčiojasi iš investuotojų ir t.t. ir pan. Manau šių motyvų pakanka, kad pateisinčiau savo veiklą šiame regione. O kam šios informacijos negana,toliau demonstruokite savo interesus.
Dėkoju visiems už dėmesį mano asabai. Sėkmės.

Julius Puras i marceliutė       2016-08-23 13:24

Raseiniuose vyksta blogos ir niekam tikusios valdžios tarpusavio rietenos dėl valdžios o straipsnio paskirtis palaikyti taremai skriaudžiama viena puse ir tuom pačiu nukreipti žmonių dėmesį desorentuojant juos kad pastarieji palaikytu kokia nors vieną blogos ir niekam tikusios valdžios puse. Kitas klausimas kur yra Irenos motyvacijos? Ar jinai tai daro sąmoningai ar nesąmoningai?

marceliutė       2016-08-23 12:26

Nuvažiavo mūsų vyrai su burokais į malūną. Užmiršo, kam straipsnis skirtas. Kažkur pradingo pagrindinis herojus Kurlavičius, teismui į barzdą spjovę Tarybos nariai. Svarbiausia tapo autorė. Kaip būtų gerai, jei jos Raseiniuose nebūtų, ar ne? Neišdegs. Ji bus ir jūsų nešvarius darbelius fiksuos. Fiksuos ir aprašinės. Niekur nepasislėpsit.

Julius Puras i rašeivoms       2016-08-23 4:58

Aš nerašau blka(bendrine lietuviu kalba) kaip ir ja nekalbu kaip ir neturiu jai jokių isipareigojimu. O ta visa pludimasi mano atžvilgiu aš jums atleidžiu ir linkiu jums ramybės. Kas dėl Irenos tai aš jos paprašiau kad ji parašytu apie gerus Griciaus darbus bet ji tai suignoravo. Ka galvoju idant Irena nesugeba prisiimti atsakomybės už asmenis kuriuos užstoja.

G. Kundrotas komentatoriui Neva       2016-08-22 20:44

Sprendžiu iš to, kad laikraštyje pilna juodinančių rašinių nukreiptų į nuolat tuos pačius asmenis, matyt tuos kurie prisidėjo prie Raseinių mero interpeliacijos. O Raseinių meras yra iškeltas Darbo partijos.

G.Kundrotas       2016-08-22 20:29

Na taip,pateiktos. Bet pateiktos taip, tarytum anie vis, nežinau kas jie tokie, yra blogi ir neteisūs. O juk čia kažkokios teisinės smulkmenos. Net ir apie Raseinius turbūt būtų ką rašyti be keisto smulkmeniško priekabiavimo prie kažkokių tarybos narių. Toks vaizdas, kad pas mus Šiauliuose nebėra apie ką rašyt, dabar imamės Raseinių. Apmaudu, kad nepaaiškinate, ko čia tie Raseiniai jums staiga parūpo.

Ponui G. Kundrotui       2016-08-22 20:17

O aš p. Irenos straipsniais visada pasidžiaugiu - aiški pilietinė pozicija, visada užstoja silpnesnį, daiktus įvardija savo vardais.
Sakote, straipsniuose pasigendate kitos nuomonės? Skaitykite dar kartą ir rasite Kunicko, Kenstavičiaus, Kurlavičiaus nuomones - ko dar trūksta?
Štai Jūsų komentaras išties vienpusiškas, viską dažantis viena spalva ir jokių argumentų, nei “aš manau” nepateikiantis.

G. Kundrotas       2016-08-22 20:13

Savo komentaru tik patvirtinate mano išvadas. Su jokiom gaujom, juo labiau kažkokių cicilikų, neturiu nieko bendro. Nežnau ir kas yra p. Puras. Anksčiau paskaitydavau visai neblogų p. Irenos rašinių, dabar nusivyliau šia žurnaliste. Pagarbiai,Gediminas, joks ne neva.

rašeivoms       2016-08-22 20:12

Ponas Purai, berašti nelaimingas, gal pirmiau lietuvių kalbos pasimokyk, kad nerašytum “akcijos dalyvei”,” žmonės nukreipemi kovoti”, “palaikote kažkokią tai viena puse” ir pan. Beje, o kas tas Rusteikos rytas? Dar vienas iš KGB rezervo?

Neva Kundrotui       2016-08-22 19:36

Ir aš pasiguglinau. Iš ko sprendžiate, kad laikraštis kokiai nors partijai priklauso. Ko gero, abu su Puru iš cicilikų gaujos esate, kad be partiškumų gyventi negalite. Beje, jei viską taip žinote, tai kiek ta poniutė uždirba ?

G. Kundrotas       2016-08-22 14:35

Pritariu Juliui Purui. Pagooglinau, pasirodo p. Irena yra vieno laikraštuko nemokamai leidžiamo Raseiniuose redaktorė. Iš kart kilo klausimas už kokias lėšas jis “nemokamas”. Permečiau kelių numerių turinį ir supykino. Straipsniuose pasigedau kitos nuomonės, akivaizdus pylimas ant vienos pusės ir kitos dievinimas. Toks vienpusis laikraštėlis, rodos leidžiamas vienu tikslu, plauti kažkieno mundurą. Kyla pagrįstas įtarimas, kad kažkas iš mero ar Darbo partijos moka algą šiai poniai. Va ir visas teisingumas…

Julius Puras       2016-08-22 14:25

Apie savikritiškuma tai liestu ir jūs Irena. Kas dėl tiesos.lt tai negražu prisidengti žmonėmis o paskui juos išduoti. Jaigu nori tiesos.lt užsiminėti pliurpalistika tai sąžiningai būtų pasikeisti ir pavadinima. Pavyzdžiui i Raseinių valdžios gimimo delfi arba Rusteikos jau rytas teka. Tai būtų sąžininga. Dabar prisidengti tais nuoširdžiais žmonėmis ir spausdinti pliurpalus yra nesąžininga.

Irena Vasinauskaitė       2016-08-21 9:05

Lietuvoje vis atsiranda keistai mąstančių, tačiau visai nesavikritiškų žmonių. Jeigu būtų kitaip, komentatoriai mažiau pliurptų, daugiau patys asmeniškai konkrečių darbų padarytų. Pvz.: Daukanto aikštėje paprotestuotų, gerą ir teisingą portalą įsteigtų ir turėtų platesnę erdvę savo neįkainojamai didaktikai.
Lietuva ne tik Vilnius. Mūsų valstybės nacionaliniuose pakraščiuose klesti neteisybė, bujoja baimė ir apatija, pijokystės, savižudybės ir emigracija.
Ne iš Vilniaus į užsienius bėga žmonės. Provincijoje jie palieka namus, tėvus, vaikus…
Todėl nevarkite aiškindami, apie ką privalau rašyti, o skaitantieji nekreipkite dėmesio į visokius tuščius mažne po kiekviena publikacija pasikartojančius veblenimus. Kontoriniai turi algeles susiskrebenti.
Malonaus bendravimo mūsų portale.

Julius Puras       2016-08-20 13:36

Ir dar pratesent. Ką akcijos dalyvei tie paprasti žmonės jums blogo padarė? Iš kur pas jus tas toksai despotiškai susireikšminimas ir tas noras užversti vieša erdvė ne žiniomis bet plurpalais? Arba nukreipinėti žmonių dėmesį į blogos ir niekam tikusios Lietuvos valdžios vidines rietenas? Ką tos rietenos turi bendra su tiesa?

Julius Puras i žemiau rašiusius       2016-08-20 13:31

Nežinau kam jūs siunčiate tas žinutes bet palinkėsiu jums ramybės. Kas dėl tariamo skirtumo tarp svetainės arba kaip jūs sakote portalo ir laikraščio tai kuo jie skiriasi? Rizikos panašios. Tie laikraštis gali būti neisparduotas tiek svetainė gali būti nelankoma. Kas dėl tiesos.lt darbininku tai jie atsiribojo nuo akcijos neužmiršim, nesitrauksim pasitikdami sau akcijos pavadinima. Gėda.

Julijona       2016-08-19 20:14

Eitum įkyrusis komentatoriau gulti, jei nei erdvėje, nei laike susigaudai, laikraščius su portalais painioji, nežinai pats ko ieškai, ale svarbiu dediesi.

13.22 val       2016-08-19 19:44

Ot, asilo makaulė kontorinė. Svarbu malti š..., o ne skaityti ...

Julius Puras       2016-08-19 13:22

Kiek supratau gerų darbų pas Griciu nėra o žmonės nukreipemi kovoti už blogos ir niekam tikusios valdžios teises. Tiesos.lt atsiriboja nuo akcijos neužmiršim, nesitrauksim bet tuo pačiu pasilieka sau akcijos pavadinima. Sarmata ant jūsų tiesos.lt darbininkai.

Tam       2016-08-18 21:12

Idiotui, kuriam teismų sprendimų nevykdymas- niekai. Ką pats Lietuvos labui nuveikei?

Julius Puras       2016-08-18 19:17

Kodėl aš akcentuoju gerus darbus nes dabar ką aš matau tai jūs bandote žmones įtraukti į blogų ir niekam tikusiu partijų vidines tarpusavio rietenas.  Ir tokių būdų nukreipti žmonių dėmesį į nieką.

Julius Puras       2016-08-18 19:08

Gricius yra senas Raseinių savivaldybės narys gal galėtumėte Irena papasakoti ką nors apie jo nuveiktus gerus darbus?

Irena Vasinauskaitė       2016-08-18 18:42

Taip. Palaikau. Įstatymų pusę.
Tačiau klausimas apie puses aiškiai charakterizuoja kkausėją...

Julius Puras       2016-08-18 18:31

Irena jūs uzurpuojate teise apie kas ir ką gali. Ar nemanote kad elgeties despotiškai? Kiek supratau tai Raseiniuose vyksta kova tarp grupuočių ir jų interesų ir kiek supratau jūs Irena palaikote kažkokią tai viena puse. Tai ir yra jūsų kova?

jonas       2016-08-18 17:32

Ir kaip tokie padarai valdžią gauna?

nusivylęs       2016-08-18 17:14

O Rosvaldas kadaise atrodė visai normalus žmogus. Ech, duok žmogui valdžią ir pamatysi, kas jis iš tikrųjų jis yra. O Kurlavičius vietoj Žemaičio visai tinka, ar ne?

įdomu       2016-08-18 17:02

Įdomu, ar socdemai iki tiek nusigyveno, kad tik tokį direktorių tepasistatė? Vietinių mat nėra, iš už Kauno atsivežti reikėjo. Suprantu Kurlavičių: ir aš, kai nežinau, ką pasakyti, [prašau kl;ausimų raštu.

raseiniškė       2016-08-18 16:11

Ačiū poniai Irenai, kad ir į niūrią provinciją pažvelgia. Komentatorius sako, kad reikėtų portalą Raseinių delfiu pavadinti? Kodėl gi ne? Bet vadinkite kaip norite, bet tik rašykite tiesą. Skaudžią, nepagražintą, bet tiesą, ką ponia Irena ir daro. Ačiū.

purui       2016-08-18 16:05

O gal Raseiniai jau ne Lietuvos dalis? Gal juose jau galima iš įstatymų tyčiotis?

Irena Vasinauskaitė       2016-08-18 14:35

Ne komentarais “kovojantiems” aiškinti, kur vyksta “pagrindinė kova”.

Julius Puras       2016-08-18 12:53

Kiekvieno mėnesio 17 diena pagrindinė kova vyksta Daukanto aikštėje bet ne Raseiniuose. Bet tiesos.lt darbininkai nusprendė kitaip. Ka galvoju kad laikas atėjo grąžinti tai kas jiems daugiau nepriklauso tai yra pavadinimą pakeisti pavyzdžiui į Raseinių delfis arba Raseinių rytas ir panašiai.

šiaulietis       2016-08-17 20:28

Jeigu būtų asmeninė materialinė atsakomybė tokių cirkų nedarytų.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.