Demokratija ir valdymas, Savivalda

Irena Vasinauskaitė. „Jėzau Kristau, lipk nuo Kryžiaus, daryk tvarką Lietuvoj…“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugsėjo 27 d. 21:23

17     

    

Irena Vasinauskaitė. „Jėzau Kristau, lipk nuo Kryžiaus, daryk tvarką Lietuvoj…“

Šiuos savo šviesaus atminimo Motinos žodžius prisimenu visuomet, kai mane pasiekia šiurpi informacija. Motina taip retoriškai Dievo šaukdavosi sovietmečiu, susidūrusi su neteisybe, nes daugiau tarsi ir nebuvo į ką kreiptis – Lietuvą valdė okupantai ir jų parankiniai vietiniai kolaborantai.

Gyvename 27-aisiais atkurtosios Nepriklausomybės metais. Vadinasi, okupantai senokai išvaryti kartu su sovietine kariuomene. Tačiau, regis, savo pakalikų, kolaboravusių bei jiems talkinusių komunistų jie neišsivedė. Paliko. O šie tarsi gyvatės odą keitė savo pavadinimus, nėrėsi iš praeities nusikaltimų Tautai šleifo: pirmiausiai komunistai persikrikštijo Lietuvos demokratine darbo partija. Vėliau elegantiškai perėmė europinių socialdemokratų gyvavimo legendą.

Tačiau sutikite – kiek kobra bekeis odą, jos nuodai vis tiek liks pražūtingi žmogui.

Todėl kad ir kaip persivardintų buvusių okupantų tarnų partija, esmė lieka ta pati – jos branduolį sudaro saldžiabalsiai socialdemokratai, Prezidentės Dalios Grybauskaitės korumpuota išvadinta Vyriausybė, Lietuvos žmones mulkinantys politikai. Ir ne tik Vilniuje.

Provincijoje dar šiurpiau, dar nykesnis paprasto žmogaus išnaudojimas, patyčios, neteisybė...

Paslaptingas siuntinys

Garbieji skaitytojai, manau suprasite, kodėl šį rašinį pradėjau ekskursu į istoriją, kai sužinosite, koks paslaptingas siuntinys pasiekė redakciją. Jį atidariusi pamačiau pluoštą kažkokių dokumentų, skaičiavimų ir t.t, ir pan. kai visus popieriaus lakštus perskaičiau, skaičiavimus įsidėmėjau, neliko nieko kito, kaip tik a.a. motinos žodžius, iškeltus į šio rašinio pavadinimą, ištarti.

Susipažinusi su jų turiniu nusprendžiau gauta informacija pasidalinti. Kažkas, pasirašęs Jokimo Kuklevičiaus pavarde, atsiuntė lėšų suvestinę, o joje juodu ant balto surašyta, kiek Raseinių žmonėms kainavo šios kadencijos politikų bylinėjimasis teismuose.

Pamačiusi šiuos skaičius, prisiminiau, kad daug kartų redakcijai skambino bei skundėsi žmonės, prašę valdžios finansinės paramos, o mainais neva išgirdę laikinojo savivaldybės administracijos direktoriaus socialdemokrato Jono Kurlavičiaus žodžius: „Nėra pinigų. Teismai daug kainuoja…“

Kas pridarė nuostolių Raseinių žmonėms?

Prisimenate, pernai gruodį, nė metams po savivaldos rinkimų nepraėjus, subyrėjo Raseinių tarybos valdančioji dauguma? Ją paliko septyni socialdemokratai – Ona Babonienė, Linas Bielskis, Gediminas Kazys Golubauskas, Diana Kaupaitienė, Antanas Kilčiauskas, Matas Skamarakas, Jonas Vazgys. Jie prisijungė prie tuo metu opozicijoje buvusių judėjimo „Rasai“ atstovų [Aurelija Rimkienė, Steponas Nacius, Česlovas Kenstavičius], TS-LKD [Andrius Bautronis, Sigitas Vaičius], Lietuvos Liberalų sąjūdžio [Saulius Matelis, Rosvaldas Kunickas], visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ [Edgaras Juška] ir sudarė naują valdančiąją daugumą.

Eiliniam rinkėjui visai neįdomios būtų tos politinės rokiruotės, tačiau daugumiečiai nutarė parodyti jėgą – atleido mero pavaduotoją Gitaną Rašimienę bei administracijos direktorių Algirdą Mielinį. Šie dėl neteisėto atleidimo kreipėsi į teismus bei bylinėjasi iki šiol. Negana to, socdemais pastiprinta naujoji valdančioji dauguma „ypatingos skubos tvarka“ ėmėsi kurpti vieną po kito kreipimusis į Vyriausiąjį Administracinį teismą, kad šis išaiškintų, ar tiesiogiai rinktas meras Algirdas Gricius nepažeidė įstatymų ir nenusižengė LR Konstitucijai.

Du vykę teismų procesai baigėsi visiška mero Algirdo Griciaus pergale. Tiesa buvo ir trečioji bylikė – pralaimėjusi dauguma savo laikinojo administracijos direktoriaus J.Kurlavičiaus rankomis bandė nesumokėti merui priteistų PER 1600 EURŲ teismuose patirtų išlaidų. Dar kartą bylinėjosi valdantieji ir dar kartą prakišo. Nepigiai kainuojantys antstoliai, areštavę Raseinių savivaldybės sąskaitą, vieną ginčą baigė.

Tačiau liko bylas prakišusiųjų teismo išlaidos. Jas, beskubėdama merą versti, naujoji valdančioji dauguma pamiršo tvarkingai įforminti, t.y. numatyti teisinių paslaugų pirkimą tame pat tarybos sprendime, kuriuo ir suformavo mero veiklos tyrimo komisiją. Tiesa, bandė bent iš dalies padėtį „pataisyti“ tarybos narys, teisės magistras iš Liberalų sąjūdžio Rosvaldas Kunickas, atgaline data siūlydamas koreguoti jau priimtą tarybos sprendimą. Bet, matyt, aukštesnio rango teisininkas paprotino to nedaryti, todėl sprendimo projektas buvo išbrauktas iš darbotvarkės ir viešų svarstymų nepasiekė...

Taigi, visas bylas perversmus rengusieji pralaimėjo, tačiau už teisininkų paslaugas patys susimokėti nepanoro. Nors visiems penkiolikai valdančiosios daugumos politikų, kol jie posėdžiavo ir ieškojo mero nuodėmių, kol svarstė A.Griciaus nušalinimus Tarybos posėdžių metu, už sugaištą laiką atliekant tarybos nario pareigas buvo mokamas užmokestis.

Vienkartinis auksinis užmokestis socdemo J.Kurlavičiaus „samdytiems“ advokatams kartais prilygsta trijų metų pensininko pajamoms?

Dabar pats laikas susipažinti SU ATSIŲSTŲJŲ dokumentų, turiniu. Silpnos sveikatos žmonėms derėtų pasirausti asmeninėse vaistinėlėse bei pastiprinti politikų niekšybių nualintą nervų sistemą.

Susipažinsime su laikinojo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Jono Kurlavičiaus sudaryta sutartimi dėl teisinės pagalbos bei atstovimo su advokatės Neringos Pašukinskaitės kontora. Pastaroji įsipareigojo veikti kaip savivaldybės administracijos patarėja ir atstovauti Raseinių rajono savivaldybės administraciją teisiniais klausimais. Šia sutartimi advokatės N.Pašukinskaitės kontoros įgalioti atstovai teikė paslaugas betarpiškai Raseinių rajono savivaldybės administracijai, tiek veikiant kartu su Raseinių rajono savivaldybės administracija, konsultuojant ir atstovaujant rajono savivaldybės tarybai.

Ar tokios sutartinės abrakadabros, išvertus į lietuvių kalbą reikštų, kad už visų raseiniškių mokesčių mokėtojų pinigus laikinasis administracijos vadovas J.Kurlavičius „pasitvarkė“ taip, kad pagerino bendrapartiečiams socialdemokratams darbo sąlygas naujojoje tarybos daugumoje? Kad neišleisdami nė euro advokatams samdyti, jie galėtų pasityčiodami iš rinkėjų ir administracijos tarnautojų „versti“ tiesiogiai rinktą merą?

Advokatės N.Pašukinskaitės kontoros, Advokatų profesinės sąjungos bendrijos TAILORS advokato Martyno Duksos teisines paslaugas apmokėjo savivaldybės administracija, vadovaujama socialdemokrato Jono Kurlavičiaus. Negana to, teisinės pagalbos baruose padirbėjo ir ILGAMEČIO SENIŪNO socdemo Jono Elzbergo sūnus teisininkas Tadas Elzbergas.

Raseinių savivaldybės teismų procesai dar nebaigti, o galimai neteisėtai laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2016-06-01 jau iššvaistyta apie 11 989, 25 euro.

Na, žiūrim, ką turim:

- Š.m. vasario mėnesį advokatei N.Pašukinskaitei už tai, kad 33 darbo valandas konsultavo Raseinių tarybos sudarytą komisiją merui nušalinti ir rengė tos komisijos sprendimo projektą sumokėta, 1963,50 euro.

- Už 36 darbo valandas kovo-balandžio mėn., kai minėta advokatė rengė išvadą Vyriausiajam administraciniam teismui, rinko įrodymus prie prašymo ir t.t., ir pan., uždirbo 2142 eurus.

- Tuo pat metu tais pačiais klausimais sugaišusi dar 17 val., teisininkė gavo 1011,50 euro.

- Nuo 2016-04-05 iki 2016-05-03 už 25 darbo valandas jai sumokėta 1487,50 Euro.

- 2016-04-06 Administracinio teismo nutarties teisinė analizė buvo atlikta per valandą, ji įkainota 59,60 euro, o savivaldybės tarybos sudarytos komisijos dėl mero A.Griciaus nušalinimo nuo pareigų bei jos aptarnavimui ir supažindinimui su medžiaga jau prireikia 4 val. – jos įvertintos 238 eurais.

- Dar kartą nuo 2016-04-05 iki 2016-05-03 advokatė sugaišta 50,5 val. teikdama teisines paslaugas, įrodymų rinkimui, jų rengimui, teisinės pozicijos formavimui bei atstovavimui teismo posėdyje A.Griciaus byloje ir jai sumokamas 3004,75 euro mokestis.

- Ir dar kartą ta pačia data 34 val. prireikia advokatei, kad aptarnautų komisiją, sukurtą merui nušalinti, ir jai už tai sumokami 2023 eurai.

- Nuo 2016-05-24 iki 2016-05-31 teisinės pagalbos bei atstovavimo paslaugas ji teikia 30 val. ir gauna 1785 eurus.

Nėra ko stebėtis. Kas bent kartą bylinėjosi teismuose, žino, kad advokatų paslaugos yra brangios. Tačiau vargu ar paneigsime, kad tiek daug už jas moka tik… valstybinės institucijos.

Partinės ambicijos ir politinė sklerozė kainuoja brangiai

Gal garbiuosius skaitytojus sudomintų, kodėl, tarkime, Jonas Kurlavičius, lengva ranka su advokatais pasirašydamas teisinės pagalbos sutartis, o vėliau ant advokatų darbo laiko apskaitos dokumentų rašydamas rezoliucijas apmokėti tokias dideles pinigų sumas, neprisiminė, kad jo vadovaujamoje administracijoje yra Teisės, personalo bei civilinės metrikacijos skyrius? Pralaimėti bylas teismuose, naudojantis savų juristų paslaugomis, būtų buvę nepalyginamai pigiau…

Be to, nekiltų, žilo plauko sulaukus, baudžiamosios-korupcinės bylos grėsmė. Kasdamas kitam duobę, t.y. pirkdamas teisines paslaugas merui nušalinti, leisdamas savivaldybės pinigus mažne savo nuožiūra, Seimo rinkimų išvakarėse laikinasis savivaldybės administracijos direktorius, socialdemokratas Jonas Kurlavičius demaskavo visus savo bendrapartiečius. Kas dabar patikės, kad jo bičiuliai – septyni Raseinių tarybos nariai socialdemokratai bei du LR Seimo nariai Edmundas Jonyla bei Gintautas Mikolaitis – nežinojo, kas vyksta savivaldybės administracijoje?

Be to, ir taip, ir kitaip negerai: jei nežinojo, jei informacijos neturi, kur žmonių pinigai taškomi, tai kam juos rinkti į Parlamentą ar savivaldybę? O jei žinojo, tai ne Seime ar savivaldybėje pasėdėti reikėtų, o ten, kur yra kur kas kiečiau ir ne taip šilta bei šviesu…

Užtektų Lietuvoje ir Raseiniuose pinigų, jei tik sąžinės pakaktų

Raseiniuose precedentai nesibaigia ir kuriami vis nauji: savivaldybės taryba nėra priėmusi jokio sprendimo, kuriuo vadovaujantis biudžeto lėšas būtų galima naudoti atskirų jos narių asmeniniams ar politiniams interesams tenkinti, nėra nutarusi apmokėti tarybos politikų teisines išlaidas už ketinimus pašalinti merą A.Gricių iš pareigų.

Todėl juokingai atrodo rastuose dokumentuose cituojamas Jono Kurlavičiaus paaiškinimas, kad samdydamas brangius teisininkus jis vadovavosi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, kuris įpareigoja administraciją… aptarnauti tarybos narius bei merą.

Taip laisvai interpretuojant minėtą įstatymą, galima nuspręsti, kad jeigu per sunku J.Kurlavičiui kas rytą iš namų Karmėlavoje į darbą Raseiniuose automobiliu važinėti, būtų galima pasitarnauti ir, tarkime, kokio bendrapartiečio tarybos nario vardu sraigtasparnį nupirkti…

Be to, lieka neaišku, dėl kokių priežasčių laikinasis administracijos vadovas atsisakė, stropiai vykdydamas LR Vietos savivaldos įstatymą, pateikti informaciją merui A.Griciui, kokios viešųjų pirkimų procedūros buvo atliktos perkant teisinės pagalbos bei atstovavimo paslaugas? Kur yra [jei yra] su viešaisiais pirkimais susijusios dokumentų kopijos? Kodėl Jonas Kurlavičius nesutinka nutraukti sutarties su advokatės N. Pašukinskaitės kontora?

Taigi, neaišku, kokia kalba parašytas tas Jono Kurlavičiaus skaitytas Vietos savivaldos įstatymas, kuris nesuteikia teisės Raseinių savivaldybės vadovui merui Algirdui Griciui susipažinti su perkančios organizacijos [Raseinių savivaldybės] įvykdytų pirkimų dokumentais ir t.t., ir pan.

Pinigų Lietuvoje užtektų. Ir nereikėtų žmonėms iš Tėvynės bėgti, o pasiliekantiems joje skursti, jei tik politikai sąžinės turėtų.

Moralas toks

Seimas priėmė nutarimą dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo. Programoje yra įvardytos prioritetinės sritys, kuriose korupcijos paplitimo galimybė yra didžiausia: politinė veikla ir teisėkūra; teismų ir teisėsaugos institucijų veikla; viešieji pirkimai; sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga; teritorijų planavimas; valstybinė statybų priežiūra ir atliekų tvarkymas; ūkio subjektų veiklos priežiūra; viešasis administravimas; valstybės tarnyba ir turto valdymas. Be to, išskiriamos privataus sektoriaus su korupcija susijusios problemos, Ją labai gražiai reklamuoja socialdemokratas, Teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Įvykiai Raseiniuose yra akivaizdžiausias pavyzdys, kad jau gana pliurpti. Metas pradėti aiškintis, demaskuoti nusikaltimus, o kaltuosius bausti.

Tą pirmieji gali padaryti Raseinių žmonės atleisdami iš darbo, t.y. nebeišrinkdami, Seimo narius socialdemokratus E.Jonylą bei G.Mikolaitį, bei pareikalaudami atsakomybės iš jų bendrapartiečio Jono Kurlavičiaus

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

s.m. >komuniagos       2016-09-28 20:38

šiuo atveju pernelyg paviršutiniškai valgote tai, ką jums pakiša “kalbanti dėžė”. Auksinių samčių šaknys šiaipjau yra kituose komuniaguose kitokiais pavadinimais. Oleko ketvirčiavimas (nors nė kiek juo nesižaviu) - dėmesį nukreipiantis manevras lengvatikiams.

s.m.       2016-09-28 20:34

be abejo straipsnis aktualus, ačiū autorei, kad viešina Raseinių rajono piktžaizdes, betgi turiu keletą visai nepiktų dalykinių pastebėjimų:

1. Ne vien soc-kratai yra neliustruoti giliai apsikasę bolševikai, jų yra įvairiausių pavadinimų, o bolševikų vaikai ir anūkai, daugeliu atvejų pasikėlę iš 90-ųjų prichvatizacijos, labiausiai mėgsta vaidinti verslinykus ir liberalus. Po teisybei visi jie, nepriklausomai nuo pavadinimų, yra “loviokratai”, visom keturiom kanopom neriantys pirmyn į lovį ir puntantys, puntantys, puntantys kol nesprogs, likusios visuomenės dalies (mokesčių mokėtojų)sąskaita.
2. Skaičiai advokatams išleistų sumų anaiptol nepribloškė. Padalijus sumas iš valandų skaičiaus matosi saikingai vidutiniškas 60 eur/val raseiniškas vidurkis.
Vilniuje lengvai rastumėte kontorų ir advokatų, kur jums nemirktelėję užraitys “200-300 EUR/val. plius PĖVĖEMAS”. Tikiuosi straipsnio mintis nebuvo paskatinti skaitytojų pavydą dėl advokatų uždarbių dydžio.
3. O va kad mokėdama nemenkas (tikrai ne 500-700 eur) algas universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių etatinių teisininkų ištisiems skyriams savivaldybė samdo advokatus - tai jau skandalas. Arba etatiniai algas gaunantys teisininkai atlieka visą teisinį darbą už tą pačią algą (tvarkoj, už daug laimėtų bylų tebūnie kalėdinė premija, nepavydu) arba savivaldybė neišlaiko/nesamdo veltėdžių už kelių raštų per mėnesį nupaišymą ir, reikalui esant, kartais samdo advokatus. Abiejų variantų buvimas reiškia arba: (a) neleistiną mokesčių mokėtojų pinigų taškymą (išlaidų dubliavimą), arba galimai (b) per advokatus kažkur nutekančius nuomilžius (otkatus nelietuviškai)tiems, kas aprūpina advokatus darbu.
4. Vis tik liko iki galo neatskleista tema apie tai, kad bylą laiminčiai šaliai paturėtos bylinėjimosi išlaidos (proto ribose, - yra teisingumo ministro nustatyti priteistinų išlaidų advokatams maksimumai) yra priteisiamos. Tai netaikoma išlaidoms už advokatų darbą, nesusijusį su bylomis. Kaip jau sakiau, - jei savivaldybę ne bylose konsultuoja advokatai, tada nėr ko trinti užpakalius ir už neveikimą imt algas samdomiems teisininkams. Bet jeigu bylose, kur dalyvavo advokatai, neišspręstas turėtų bylinėjimosi išlaidų klausimas (pralaimėjimų atveju žinoma niekas nepriteis, pinigai pavėjui…), reiškia ir tokio klausimo nekėlę byloms baigiantis advokatai dirba kaire koja. Nekalbant apie tai, ką sakiau 3 punkte (visuomenės tarnai savo beprasmių užgaidų tenkinimui neturi teisės taškyti mūsų pinigų kaip savų).

Autorei       2016-09-28 20:25

P. Irena, ar imsitės Raseinių auksinių traktorių istorijos? Jei tiesa, ką rašo Raseinių laikraštis, tai kvepia dideliu skandalu.

komuniagos negali būti kalti       2016-09-28 18:25

seimas patvirtino:
komunistui olekui vogti galima

linas       2016-09-28 16:14

Kažkodėl įtariu, kad autorės išvardintos sumos samdomiems advokatams yra tik ešerio žvynas vandenyno dugne. Gal pasidomėkit, kiek iš viso sumokėta šiai kontorai nuo J.Kurlavičiaus atėjimo pradžios? Neabejoju, kad ne tik Kristaus imsite šauktis.

Birute       2016-09-28 13:58

Tai, kad tie jonylos ir kiti seimunai apsistate savais padejejais, patarejais…, kuriuos patys ir maitiname. O tokiu maitinamuju be galo daug…

pilietis       2016-09-28 11:19

Po tokio straipsnio nieko daugiau nelieka kaip pasimelsti: “O Dieve, apsaugok mus nuo bado, maro ir socialdemokratų niekšiškumo Raseiniuose su Kurlvičium priešakyj.

ruta       2016-09-28 9:25

Aciu Gerb Irenai uz neabejinguma ir politiniu UAB ‘veiklos ’  viesinima .

davatka       2016-09-28 9:17

O Kristau,
Jei viską, kas vyksta Raseiniuos patirtum,
Ranka tik numotum ir vėlei numirtum.
Manau, kad Kristui yra saugiau ant kryžiaus, nei tarp Raseinių socdemų.

virginija       2016-09-28 9:04

Kai atsiras asmeninė politikų atsakomybė, kai kurlavičiai už tai atsakys savom piniginėm, tuomet ir tokio brutalaus žmonių apvaginėjimo nebeliks. Kol kas nieko gero nesitikėkim ir auksinių šakučių armijos generolų.

kaimietė       2016-09-28 8:47

Ačiū, Irena, už niekšybės paviešinimą. Būtų gerai sužinoti, kiek iš viso socdemai sukišo savo partiečio sūnelio kontorai už tokias paslaugas. Pasirauskit labiau. Sėkmės

šiaulietis       2016-09-28 7:57

ir Šiauliuose tas pats. Savivaldybė pralošė bylas prieš miesto dizainerį, sumokėjo advokatams iš savivaldybės biudžeto. Rinksime parašus, kad kaltieji valdininkai sumokėtų iš savo kišenės.
Tą galėtų padaryti ir Raseinių gyventojai.

Geras J.Ohmano       2016-09-28 7:35

straipsnis apie patyčias 15 min..

Rasa       2016-09-28 4:10

Kol nesutvarkysime TEISESAUGOS niekas nesikeis .Pradeti reikia nuo ju ,new Paths KORUMPUOCIAUSI IR DIDZIAUSI NUSIKALTELIAI SEDI PROKURATUROJE TEISMUOSE ,ADVOKATAI TAIP PAT.Jie NUSIKALTELIU STOGAS ,uztai visi vagia IR nieko nebijo new nei vienas nera pasodintas I kalejima .

Jėzaus Kristaus       2016-09-27 22:51

komentarą bedieviai nuėmė.

Vaje vaje       2016-09-27 22:50

kaip baisu jai. Nežinau kodėl, bet man visai nebaisu.

viskas teisėta       2016-09-27 22:19

komunistai šeria savo šuniukus: teisėjus, prokurorus, advokatus.
—-
gerai pašertas šunelis gerai žiūri šeimininko prisiplėštą turtą ir padeda kitą turtą susimedžioti (susibanditauti)

Rekomenduojame

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.