Savivalda

Irena Vasinauskaitė. Interpeliacijų banga atsirito iki Šiaulių

Tiesos.lt redakcija   2016 m. gruodžio 7 d. 4:08

37     

    

Irena Vasinauskaitė. Interpeliacijų banga atsirito iki Šiaulių

Šiaulių visuomenininkė Nijolė Malakauskienė yra labai teisingai papildžiusi žinomą patarlę: „Negirk dienos be vakaro, marčios – be metų, o valdžios – be kadencijos.“ Tas pats, ko gero, galiotų ir priekaištams…

Jaunystė – ne liga

Tačiau politikoje, matyt, yra toks stiprus valdžios galių siekis, kad nebesvarbu nei sveikas protas, nei padorumas, nei noras dirbti vardan realių rezultatų žmonėms. Be to, politikos užpečkyje, opozicijoje, likusiems ar norintiems ten šiltai kadenciją pratūnoti ir parėkauti, visada kyla reali grėsmė būti pamirštiems. Mat politikos naujokai ne žodžiais, o darbais gali patikti juos rinkusiems. Taip po kartų kovų ne tik šeimose, bet ir visuomeniniame pilietiniame gyvenime valdžioje ilgam įsitvirtina vadinamieji naujokai. Jaunystė – ne yda, o tuo labiau – ne liga. O jei ir taip, tai nuo jos greitai pasveikstama, o patirtis įgyjama dirbant.

Pradėjo raseiniškiai

Lietuvoje vietos savivaldos ir tiesioginiai merų rinkimai įvyko pernai kovo mėnesį. Vadinasi, kadencija nė neįpusėjo, o jau vienoje ar kitoje Respublikos savivaldybėje skelbiamos interpeliacijos, bandoma nušalinti merus, vicemerus, administracijų vadovus ar performuoti valdančiąsias daugumas. Ką gi, jeigu kur valdžia realiai prisidirbo, apsivogė, savus protegavo ar pan. ir esama to aiškių įrodymų, negalima toleruoti rinkėjų pasitikėjimo žlugdymo.

Tačiau kiekviena konkreti situacija reikalauja konkretaus tyrimo.

Beveik metus Raseiniuose trukusi bevaldystė, kai po valdančiosios daugumos persiformavimo buvo siekiama nušalinti merą Algirdą Gricių, prieš tai interpeliavus bei atleidus administracijos direktorių Algimantą Mielinį bei mero pavaduotoją Gitaną Rašimienę, baigėsi totaliais nuostoliais miesto biudžetui. Vyriausiasis administracinis teismas savivaldybės vadovo mero A.Griciaus veiksmuose jokių nusižengimų nerado, o jo teiktieji politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojai, kurie naujosios valdančiosios daugumos buvo atleisti, teismų jau sugrąžinti į buvusias pareigas. Visas Raseinių politinis, ūkinis ir teisinis chaosas rajono mokesčių mokėtojams kainavo beveik 70 000 eurų (bylinėjimosi išlaidos bei kompensacijos už priverstines pravaikštas ir t.t). Be to, į tą sumą neįeina 60 proc. priedas prie atlyginimo, kuris 11 perversmo mėnesių buvo mokamas administracijos direktoriaus pavaduotojui už tai, kad pavadavo ambicingų politikierių interpeliuotą administracijos direktorių. Raseinių meras A.Gricius didvyriškai „arė“ vienas ir be jokių priedų. Bet ten ir rajonas mažesnis. Jame – tik 36 000 gyventojų.

Pasekė ir šiauliškiai

Šiauliuose, regis, situacija iš viso itin originali. Viešojoje erdvėje – žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose – jau seniai plūduriavo mintis apie bręstantį rūmų perversmą. Ir štai gruodžio pradžioje įvykusiame Šiaulių Tarybos posėdyje paskelbta apie naujosios valdančiosios daugumos susiformavimą. Tiesiogiai rinktam miesto merui Artūrui Visockui mesti rimti kaltinimai, kuriuos mažne per trečdalį kadencijos pastebėjo opozicijoje budėdami politikai. Prabilta apie „išryškėjusius netinkamus Šiaulių miesto mero darbo metodus, požiūrį į miesto valdymą“ ir akcentuota, „jog netenkina miesto mero vadovavimo miesto tarybai principai (per mažas komunikavimo lygis su miesto tarybos frakcijomis; mažai diskutuojama dėl priimamų sprendimų reikšmingais klausimais su miesto bendruomene ir t.t.)“ Be to, naujoji valdančioji dauguma staiga pajuto, „kad Šiaulių miesto gyventojų lūkesčių tokia veikla negali pateisinti“.

Cituoju unikalias tezes iš opozicijos lyderio A.Lankausko tarybos posėdyje perskaityto gana deklaratyvaus pareiškimo, tačiau nerandu bent jau internetinės gyventojų apklausos rezultatų, kurie iliustruotų eksmero dokumento teiginius. Taigi, anot naujųjų daugumiečių, meras Artūras Visockas mažai komunikuoja su politikais, o atleisti reikalaujama jo pavaduotoją Domą Griškevičių bei savivaldybės vykdomosios valdžios atstovą, administracijos direktorių Eduardą Bivainį.

Klausiau mero: ar kada nors išvijo iš kabineto, atėjusius tartis kokios nors frakcijos narius, ar nėjo į jų posėdžius kviečiamas? A. Visockas sako tokių situacijų nebuvę, o ir naujieji daugumiečiai minėtame pareiškime tokių pavyzdžių nepateikia. Priešingai, meras viešai kreipėsi į Seimo nario Valerij Simulik sukurto judėjimo „Už Šiaulius“ frakcijos narius kviesdamas juos dirbti kartu bei logiškai siūlydamas užimti po rinkimų į Seimą atsilaisvinusį vicemero Stasio Tumėno postą.

„Tulpiniai“ ... „žakariniai“ ir kt.

„Pasiguglinus“ labai nesunku rasti paties V. Simulik ar jo bendražygių Šiaulių taryboje – D. Michalenko ir Co – keisčiausių atsisakymų dirbti kartu su A. Visocko komanda. Tai jie neva negali nuo žakarinių ir kt., opozicijoje esančių politikų darinio atsiplėšti, tai jiems vicemero pareigos – tik lėkštė sriubos… Tai ir prisipažinkit, kad karbonado norisi.

Gal išties tie 55 mln. URBAN programos lėšų smegenis paralyžiuoja? Matyt, ankstesnės Šiaulių galvos nebegali tverti situacijos, kad už ateinančius ES pinigus miestą tvarkys ir gražins kitos politinės jėgos? Ne visai tradicinės, kurias per visą Nepriklausomybės laikotarpį šiauliečiai rinko ir rinko, kol galų gale nusivylė ir „surizikavo“ gana masiškai nubalsuoti už politikos naujoką A. Visocką.

Ir žmonės pasirinko teisingai. Tikėdamiesi pokyčių turime keisti ir asmenis, tačiau įpratusiems gyventi „gerai, ramiai ir sočiai“ šiauliečių pasirinkimas iš karto nepatiko.

Alkanos žiniasklaidos pavojai

Pirmasis Šiauliuose tiesiogiai rinktas meras A. Visockas žiniasklaidoje yra puolamas nuo pat porinkiminės nakties. Aš suprantu kai kurių žiniasklaidos priemonių savininkų nusivylimus, kad laimėjo ne nuolatiniai jų maitintojai – reklamos radijuje, TV, laikraščiuose bei internetiniuose portaluose užsakovai. Todėl ir klausiu rinkėjų, ar jie gali įsivaizduoti, kad leidinys, kas mėnesį prarandantis po 5000 reklaminių eurų iš Savivaldybės kasos, gali objektyviai rašyti apie merą, kurį taip pasitikėdami rinkote? Juk ir patys suprantate, kad tokį savivaldybės vadovą žiniasklaida puls pikčiau nei Lietuvos vilkai – ūkininkų bandas.

Medį kerti – skiedros lekia

Tuomet antrasis klausimas rinkėjams: o jūs ar pritartumėte, kad A. Visockas politinę ramybę pirktų už brangią savo veiklos reklamą žiniasklaidoje ir neatsakingai leistų mokesčių mokėtojų pinigus? Nė kiek neabejoju, kad prieštarautumėte.

Taigi, ką daryti? Kaip susigaudyti toje politinėje maišalynėje, kuri šių metų pabaigoje, regis, pasiekė apogėjų? Viskas labai paprasta – pažiūrėkime, kas taip žvėriškai kritikuoja merą, nors negali įvardyti nė vienos A.Visocko aferos. Liberalai? Kiek čia seniai vienas iš Liberalų sąjungos buvo Šiaulių meru – Ganadijus Mikšys? Ir taip brangiai sumokėjo už Dausiškių kapinių žemę savo uošvienei, kad ir dabar šita žemelė dar negreit priiminės mirusiųjų kūnus, t.y. kelias į Dausas per Dausiškes tolimesnis, nei buvo galima tikėtis.

Justinas Sartauskas – eksmeras, vos nepervardijęs Saulės miesto. Nedaug tetrūko, kad būtume tapę naujaisiais Vasiukais, kai buvo pradėtas biznis su „kosmoso investuotojais“ – padebesinio transporto idėjų skleidėjais. Beje, regis fantastinių investicinių projektų era vėl atgimsta. J.Sartauskas ir investuotojas, iki šiol vykdęs narkotikų prevencijos programas, V.Karpovas vėl kviečia šiauliečius į laidinių bėgių ir padebesių transporto planų aptarimus. Su jais petys petin šiuose mistiniuose svarstymuose dalyvauja kiti Saulės miesto buvusieji – eksmeras Vaclovas Volkovas, eksdirektorius Gedeminas Vyšniauskas…

Ar galima valdžios galias dar kartelį patikėti rusiškos fantastikos projektų gerbėjams? Beje, pačioje Rusijoje kažkodėl padebesiniai laidinio transporto pavyzdžiai greičiau prigytų, daugiau akcininkų sutelktų, nes yra galinga pasivažinėjimo erdvė. Sėdai, tarkime, Maskvoje į tokią transporto priemonę ir nė vienos V.Putino kalbos nespėjęs parskaityti jau Vladivostoke besąs…

Matyt, Lietuvoje ir Šiauliuose yra daug turtingų lengvatikių, jei bandoma formuoti dar vieną finansinę piramidę, pardavinėjant akcijas laidinio padebesių transporto firmos steigėjams.

O kada, gerbiamieji rinkėjai, galima prastumti daugiausia avantiūrų? Taip. Teisingai. Tuomet, kai vyksta visokie revoliuciniai perversmai bei politinės rokiruotės.

Bendrą avantiūristinių bei mistinių idėjų skleidėjų sąrašą puikiausiai papildo dabartinis Šiaulių savivaldybės Tarybos opozicijos lyderis, kitas eksmeras – Alfredas Lankauskas. Ko gero, dar pamenate šio politiko, grįžusio iš kelionės po JAV, pateiktą informaciją, kad dabartinės NATO bazės vietoje galėtų būti… atsarginis NASA kosmodromas.

Kai galvose – kosmosas

Peržvelgi Šiaulių savivaldybės perversmininkų kohortas ir supranti – visiškas kosmosas jų galvose. O veidmainysčių bei nusirašinėjimų nors vežimu vežk. Netyčia palyginau A.Visocko suformuotos Šiaulių savivaldybės Tarybos valdančiosios koalicijos 2015–2019 metų veiklos programas bei naujos politinės daugumos analogišką dokumentą. Žiūriu, mažne sesės dvynės. Žinoma, perversmininkų trumpesnis variantas. Kai kurie įsipareigojimai viens prie vieno ir jame daug daugiau magiškųjų žodelių „sieksime“. Žodžiu, jei mero suformuota koalicija žada padaryti, kurti, finansuoti, tai A.Lankausko pateiktame dokumente ketinama siekti… Na, niekas gi nenubaus, jei per aukšti populistiniai įsipareigojimai ir nepavyks jų pasiekti.

Tačiau abi – tiek buvusios, tiek naujai susiformavusios valdančios daugumos programos turi vieną bendrą, esminį bruožą. Nė vienoje jų nėra paaiškinta, kokios dabar valdomos Šiaulių savivaldybės įmonės liks municipalinės, o kuri iš jų bus pirmiausia privatizuota. Priminsiu, kad dabar Saulės miestas yra „Šiaulių energijos“, „Šiaulių vandenų“, „Gatvių apšvietimo“ bei „Busturo“ savininkas, įtakojantis šių įmonių veiklą bei, kas labai svarbu gyventojams, tarifus.

Pakvipo „busturo“ privatizacija?

Gana keistas sutapimas. Tą lemtingąją gruodžio 1-ąją, likus porai valandų iki posėdžio, kuriame buvo paskelbta apie naujosios valdančiosios daugumos susiformavimą, Šiaulių tarybos nariams bei administracijai pristatyta galutinė „Šiaulių miesto viešojo transporto sistemos koncepcijos suformavimo ir jos įgyvendinimo galimybių studijos ataskaita“.

Labai įdomus dokumentas, apie kurio svarstymą visuomenei nebuvo viešai ar kaip nors kitaip neužmaskuotai pranešta. Žodžiu, UAB „Smart Continent LT“ studijos aptarimą stebėjo tik keletas miesto visuomenininkų, kuriems buvo trukdoma pateikti klausimus, o draugiško politikų susibėgimo niekas neprotokolavo. Tačiau į šį renginį atsitiktinai pakliuvę visuomenės atstovai yra nuoširdžiai dėkingi A.Visocko komandos nariui Artūrui Balsiui už pakvietimą.

Taigi, kuo įdomi šį studija? Visų pirma, tuo, kad tokie arba labai panašūs dokumentai pateikiami konkretaus objekto reformavimo ar privatizavimo išvakarėse. 

Rengėjai galutinėje atskaitoje nagrinėja tris galimus „Busturo“ pertvarkos modelius: britiškąjį, kuomet visi keleivių vežėjai yra privatūs, skandinaviškąjį, kai visų visuomeninio transporto vežėjų veiklą koordinuoja viena įmonė [Klaipėdos analogas, kur specialiai įkurta viešoji įstaiga vadovauja municipalinio ir privataus keleivių vežėjų ūkiui], bei vokiškąjį, kuris yra tapatus mūsiškiam modeliui, nes visas viešasis transportas – savivaldybės nuosavybė. Diskusijose „tarp savų“ – administracijos darbuotojų ir politikų – kol kas nepaaiškėjo, kuris iš šių modelių jiems priimtiniausias.

Rengėjas, UAB „Smart Continent LT“ direktorius Andrius Jaržemskis, teigė, kad „Busture“ visos ūkio finansinės ataskaitos tokios painios, jog reikia išsamesnių studijų dėl tikslesnių viešojo transporto Šiauliuose reorganizavimo galimybių. Tačiau labai aktyviai šiame renginyje reiškęsis Liberalų sąjūdžio frakcijos tarybos nariai, regis, žino receptų.

Nėra reikalo tartis su aborigenais…

Vieną perversmininkų grupės narį, liberalų politiką Arūną Rimkų net „viso ko“ privatizavimo krikštatėviu, tiesa, iš fantastikos srities, galėtume pavadinti. Prisipažinęs, kad jis yra vienas „Busturo“ likimą lemsiančios studijos iniciatorių, labai rūpinosi, kad tik geresnes, komfortabiliškesnes paslaugas ir už mažesnę kainą visuomeninio transporto keleiviai gautų. Palyginimui – Šv. Kalėdų išvakarėse pasakysiu: man irgi labai rūpi, kad artėjančioms šventėms kiekviena namų šeimininkė galėtų kalakutą milžiną nusipirkti už nukainuoto broilerio kainą...

Vis dėlto kam toks slaptumas, jei viskas čia taip gražu, kad nė visuomenei pranešti nebereikia? Į šį klausimą atsakė vienas žmogus, netyčia nugirdęs, regis, „Busturo“ keleivio ir naujosios valdančiosios daugumos nario liberalo A.Rimkaus pokalbį. Politikas nesusipratėliui visuomenininkui kantriai aiškino, kad pagal britų modelį reikia tvarkyti Šiaulių „Busturą“, t.y. jį privatizuoti. O visuomenininkams-keleiviams čia nėra kuo domėtis. Jiems aktuali tik bilietėlio kaina. Viską neva puikiausiai sutvarkys tie, kuriems rinkėjai per rinkimus pareiškė pasitikėjimą. Žioplam iš karto turėtų būti aišku – iki tol liberalai nuoširdžiai pasidarbuos.

Ir papasakojo Arūnas Rimkus žingeidžiam visuomenininkui nuostabų anekdotą apie tai, kaip aborigenas, susirgęs apendicitu, ieškojo mediko. Ligoniui teko rinktis – kreiptis į mokslus baigusį daktarą ar šamaną. Pasidomėjęs, aborigenas sužinojo, kad medikas jam pjaus pilvą, o šamanas – tik pasmilkys, parėkaus burtažodžius, ritualinį šokį atliks. Suprato aborigenas, kad perpjautu pilvu neišgyvens ir pasirinko šamaną.

Matyt, šį anekdotą reikėtų suprasti taip: gyventojai – aborigenai, visuomenininkai-šamanai, o tikrieji visažiniai daktarai – išrinktieji politikai? Tačiau ši reali gyvenimiška situacija tarsi paneigia naujosios daugumos pareiškimą, kurį taip iškilmingai Šiaulių tarybos posėdyje perskaitė opozicionierius A.Lankauskas, nes ir jo koalicinės daugumos kolega A.Rimkus nemato reikalo tartis su visuomene.

Ar galėtų pečius suremti patirtis ir jaunystė?

Taigi, Lietuva – stebuklų žemė. Čia visokių scenarijų prisigalvoja politikai, kad tik susikurtų reikiamą priedangą europiniams pinigams įsisavinti pagal rašytojo Liudviko Jakimavičiaus įvardytą principą „iš savų per savus saviems“ arba sklandžiai „prichvatizuotų“ kokį objektą. Todėl Šiaulių savivaldybėje gali būti išmėginta, kaip veikia naujosios LR Vietos savivaldos įstatymo pataisos: tiesioginio valdymo įvedimas, priešlaikiniai rinkimai ir pan.

Matyt, labai dideli pinigai „vaikšto“, kad rengiamasi aukoti politinę karjerą ir taškomas rinkėjų pasitikėjimo kreditas.

Sunkiai paaiškinama, ir kodėl į perversmininkų gretas įsijungė Danguolė Martinkienė bei Angelė Kavaliauskienė, iš politinės arenos stumiamos Darbo partijos, šiemet praradusios parlamentinės partijos statusą, narės Šiaulių taryboje. Nemenką viešojo administravimo patirtį turinčios politikės puikiausiai derėtų A. Visocko komandoje. Stabilizuotų situaciją miesto merijoje bei įžengtų į Šiaulių istoriją kaip racionalų pradą išsaugojusios moterys, norinčios kurti, o ne griauti. Tačiau gal jos turi kitokių planų ir staiga pataps žaliosiomis ir suvalstietiškės ar pasislinks dar arčiau judėjimo „Už Šiaulius“? Kitas klausimas, kiek jos ten bus įtakingos.

Talentingasis oratorius bei prie politikos virtuozo V.Čerčilio kadaise save gretinęs Šiaulių opozicijos lyderis Alfredas Lankauskas irgi turi puikią uoslę kurlink slinkti. Be to, ir EP narys Rolandas Paksas nebeturi laiko teniso partijai… Ir Tvarkos bei Teisingumo vis mažiau ir mažiau mūsų Parlamente. Vos 5,33 proc. O ką daryti elegantiškai jo kolegei Daivai Matonienei, visą praėjusią kadenciją taip dailiai vakariniu makiažu Aplinkos ministerijoje švietusiai? Kur moteriška nuojauta politikoje pasidėjo, jei ir D.Matonienė vykdomosios valdžios posto siekia revoliuciniu keliu? Jei neprisimins derybinių įgūdžių, irgi teks įgyti patirties bent jau pažaliuoti… Kiek susitrauks TS-LKD ir Liberalų sąjūdžio frakcijos, jei bus pasirinktas priešlaikinių Šiaulių tarybos rinkimų organizavimas, spėlioti sunku. Tačiau apie dabar turimą šių partijų mandatų skaičių svajoti nedraudžiama, bet brandiems politikams nebe laikas pasakomis tikėti…

Taigi, šiauliečių politinis meniu – nėra kuklus. Galima likti su mero Artūro Visocko komanda ir dirbti miestui kaip iki šiol bei dar geriau.

Paburkime iš kavos tirščių

Galima ploti opozicijos cirkams, džiaugtis perversmais kaip detektyviniais reginiais ir palaimingai laukti tarybos paleidimo, tiesioginio valdymo įvedimo ir naujų rinkimų. Praėjusios kadencijos seimas kiek sustiprino tiesiogiai rinktų merų pozicijas, kad kiekviena partinė vietos tarybų dauguma, neperlipanti per besotes ambicijas, lengvai nebedestabilizuotų politinės situacijos regionuose.

Jei Šiauliuose rinktieji ryšis išbandyti pirmalaikius rinkimus, reginių padaugės. TV ekranuose ir kitose masinės informacijos priemonėse ryškiai sužibės pernai mero rinkimus prapylęs Valerij Simulik. Jo spindesį paryškins dvi alinančio blizgelio politinės mega žvaigždės – Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis. Politiniuose žaidimuose toleruojama mažne tas pats, kas meilėje ir kare, todėl sulauksime ir šventosios Žakarių šeimynos in corpore sugrįžimo su visais juos lydinčiais akylaisiais vairuotojais.

Daug visokių scenarijų politikai gali prikurti. Ir beveik visi jie bus arba nepigūs, arba nedori eilinių rinkėjų atžvilgiu. Bet kuris perversmas kainuos, nes bus leidžiami biudžeto, t.y. mokesčių mokėtojų pinigai. Bet kuri politikų rokiruotė, bet kuris pasilakstymas po partijas rinkėjų bus pastebėtas tik tuomet, kai jie, eilinį kartą balsavę už permainas bei normalesnį gyvenimą, išsiaiškins, kad dalyvavo politinių perbėgėlių akcijoje „tie patys už tą pačią mulkinimo kainą“…

Veidmainiškas pareiškimas

Baigdama privalau prisipažinti, kodėl Šiaulių Tarybos opozicijos lyderio Alfredo Lankausko viešą pareiškimą, perskaitytą gruodžio pirmosios posėdyje, pavadinau veidmainišku. Jame naujosios daugumos – Denio Michalenko, Pranciškaus Trijonio, Reginos Kvedarienės, Juozo Pabrėžos, Andriaus Šedžiaus, mamos ir sūnaus Žakarių, Angelės Kavaliauskienės, Daivos Matonienės, Justino Sartausko. Arūno Rimkaus, Aurimo Lanko, Artūro Kulikausko, Danguolės Martinkienės, Gedemino Vyšniausko bei Zinos Žuklijienės – vardu teigiama: „Šiaulių savivaldybės tarybos veiklą grįsime bendražmogiškųjų ir krikščioniškosios moralės principais, vadovausimės protingumo, pragmatiškumo ir padorumo kriterijais, dirbsime miesto ir jo žmonių labui, pritarsime visiems miestui reikalingiems, argumentuotiems ir išmintingiems sprendimams“.

Didžioji dalis iš šio sąrašo jau kadencijos pradžioje įrodė, kad gali sabotuoti tarybos kvorumą, tyčiotis, trukdyti priiminėti miestui svarbius sprendimus, nekviesti visuomenės į aktualių klausimų aptarimus ir pan. Kita dalis – savo veikla taip „įsiamžino“, kad tiesioginiuose merų rinkimuose liko už rinkėjų pasitikėjimo borto. Treti – nemokamai maitinosi verslininkų sąskaita, kol buvo tiesiogine šio žodžio prasme išmesti iš restoranų arba keistai „talkininkavo“ bankrutuojančiam „Žiburio“ knygynui, pasiimdami knygų, bet „pamiršdami“ už jas susimokėti… Šiaip ar taip, šį sąrašėlį derėtų įsiminti ir daugiau nebalsuoti už tas personas, kurios kelia sumaištį ten, kur nėra jokios nusikalstamos ar bent panašios veiklos, o vien tuščias politikavimas, perversmų organizavimas ir skandalai Advento metu.

Ir visa tai, naujieji daugumiečiai, jūs vadinate krikščioniškosios moralės principais?

P.S. Atsiprašau, kad šias įžvalgas buvau priversta parašyti rimties, apmąstymų ir susikaupimo metu – per Adventą. Situacija Saulės mieste tokia, kad nepareikšti savo pilietinės pozicijos negalėjau.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raigerdas> Anonymui Raigerdai 2016-12-8 20:31        2016-12-11 16:14

Jūsų komentaras tai net nepakeistos tos pačios frazes, kurias sakydavo KGB-istai. Tu nesutinki su jų nuomone, tada viskas, esi šizofrenikas ir tave reikia gydyti.  Šis Anoniminis komentatorius tik dar kartą patvirtino tą faktą, kad KGB nebėra, nebėra ir komunistų partijos, tačiau žmonės, nešiojantys savyje jų idėjas ir jas propaguojantys išliko. Jie kitaip gyventi negali, nes jų toks pašaukimas: kenkti tai visuomenei, kurioje jie gyvena. Kaip jie gali pakenkti dabar? SKLEISDAMI MELĄ IR DEZINFORMACIJĄ. Kadangi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras užsiima tik praeityje padarytų nusikaltimų tyrimais, tai jie nieko nedaro, kad ĮSPĖTI VISUOMENĘ, kaip apsisaugoti ateityje nuo panašių įvykių. Atrodytų, jie turi daugybę faktų, kad pademonstruoti, kad tokie įvykiai neatsiranda kaip sniegas iš dangaus, nes juos INICIJUOJA TAM TIKRO MĄSTYMO ŽMONĖS. Kas jie tokie? Štai yra Lietuvos banko vadovas V. Vasiliauskas. Jis propaguoja amoralumą, nes pareiškia, kad moralė ne šio amžiaus svarbiausias dalykas pasaulyje. Todėl nieko nuostabaus, kad V. Vasiliauskas nuo žodžių pereina prie veiksmų. Ir Lietuvos bankas paskleidžia DEZINFORMACIJĄ apie SKY WAY. Jie tikėjosi padaryti žalą SKY WAY, bet išėjo, kad padarė žalą Lietuvai. Ne šiaip sau žalą, o milžiniško masto žalą. Maža to, Lietuvos bankas dar net baido Lietuvos piliečius su SKY WAY, kad netgi tie mokytojai ar smulkūs verslininkai, investavę net po 25 dolerius per vieną mėnesį, galėtų gauti pajamų 100% daugiau. O jeigu SKY WAY statyba būtų vykusi Lietuvoje, tai nuo 700 000 investuotojų iš 80 šalių būtų į Lietuvą galėjo įplaukti minimaliai 1,75 milijardų eurų kiekvieną mėnesį. Minimaliai būtų užtikrinta 500 naujų darbo vietų ir tai ne riba. Viso pasaulio žymiausiose transporto parodose būtų minimas Lietuvos vardas. Ir tada realiai Lietuva taptų patrauklia šalimi įvairioms naujoms inovacijoms ir būtų laikoma, kaip išsivysčiusi Europos šalis. O dabar ji parodė, kokia ji yra vargšė iš tikrųjų: Lietuvos banko vadovas yra nepajėgus suvokti, kokį vaidmenį įstaigose vaidina moralė. Rezultate pats tapo kažkokių tai dirbančių Lietuvos banke amoralių tipelių auka, kurie taip pat linkę nusispjauti į moralę. Galimai ne be VSD pagalbos, kur ne retai gali išgirsti paranojiškus kliedesius iš ten dirbančių ir rašančių pažymas, buvo sukurpta dar viena dezinformacinė antis, o “Lietuvos rytas” liko ištikimas savo MELAGINGŲ PRANEŠIMŲ tradicijoms, kurios toleruojamos daugiau nei 20 metų. Taigi, Lietuva liko tokia, kokia ji yra: gandai ir dezinformacija lieka pagrindinis mūsų hibridinės žiniasklaidos patiekalas, todėl ji dar ilgą laiką bus trečiųjų valstybių tarpe, nes Lietuvos visuomenė niekaip nesugeba įsisavinti, kad MELAS KAINUOJA NET NE MILIJONUS, O MILIJARDUS. IR JEIGU VISUOMENĖ TOLERUOJA MELĄ, TAI JI NIEKADA NEIŠLĮS IŠ SKURDŽIAUSIŲ VALSTYBIŲ RATO. O štai Baltarusija vis garsiau ir garsiau skamba visame pasaulyje ir tai vyksta dėka SKY WAY, kuri sėkmingai tęsia savo bandymus ir po kelerių savaičių jau bus išbandyti vagonėliai virš 10 keleivių, t.y. tie patys vagonėliai, kurie buvo pristatyti pasaulinėje transporto parodoje Berlyne. Sky Way važiuoja toliau, o lietuviai galės važiuoti savo senais audi ir kitais padėvėtais automobiliais ir pavydėti baltarusiams, kad jie buvo protingesni, galvodami apie savo šalies ateitį. O lietuviai tegul būna sotūs Irenos Vasinauskaitės gandais apie Sky Way. https://www.youtube.com/watch?v=IljjmDSZNd4

Raigerdai       2016-12-8 20:31

Man tik pasidarė įdomu, kokioj ligoninėj Jūs gydotės, nes aiškiai jaučiasi Napoleono sindromas smile Linkiu kuo greičiau pasveikti smile

Raigerdas >anoniniminiam šmeižikui        2016-12-8 18:46

Matai, man A. Junickis moka tiek, kad tau seilės varvės iš nuostabos. Tau jis nemokės nei cento, nes tau užteks ir autobuso, kuris tave nuveš tiesiai į Šiaulius. Nežinau iš kokių babbalių tu siurbčioji, bet Sky Way nėra mano produktas. Tai A. Junickio produktas. Bet tau vienodai atrodo tiek mano produktas, tiek A. Junickio produktas. tau gi ne tas rūpi. Tau kur kas yra svarbiau ką nors apšmeižti, ką nors suniekinti, nes taip norisi pabūti “geru” ir “galingu”, kad štai “AŠ” galiu daryti ką noriu. Niekas man neuždraus pabūti nors kruopelyte didesniu už A. Junickį. Ir tau atrodo, kad tu darai gerai. Bet prisimeni tokią dainelę: “ne tau< Martynai, mėlynas dangus”, - todėl nei A. Junickis, nei aš su tavimi bambalio negersiu. Ieškok sau lygių ir nepasiklysk tarp chimerų.

Reigardai       2016-12-8 17:36

Niekam neįdomūs tie tavo video, mūsų kaimui tai per prabangus pirkinys, tad nė nesistenk. Net baisu pagalvoti apie tokį transportą- įlipsiu Kelmėje, norėsiu į Šiaulius važiuoti, o jis sustos tik Klaipėdoje, tai ką, man autobusu grįžti reikės, kad vėl Šiaulių nepralėktų? smile)
Įdomu, kiek tau A,Junickis moka, kad kvailintum visus visą dieną, kad tik miglos pripūstum? Jei gerai moka ir aš prisijungsiu, negi sunku nesąmones papezėt smile)
Ir teisingai kiti komentatoriai sako, kad anonimiškai savo siūlomo produkto niekas nepristatinėja smile

Raigerdas        2016-12-8 16:11

  Čia skubėdamas įdėjau du kartus tą patį video. Bet norėjau įdėti būtent šį video:https://www.youtube.com/watch?v=Btl7CCzjqcI
Šiame video A. Junickis skyrė laiką, kad atsakyti į klausimus kvailiams. Komentatorius “Klausyk” irgi gali pažiūrėti šitą video, tik bėda yra tame, kad tam žmogeliui, kliedinčiam apie tai, kad komentuodamas tu privalai parodyti savo nuotrauką ir dokumentus, kiek kartų nerodysi šitą video, jis vis vien nesupras apie ką eina kalba. Jis tapo nemokša, bet nori dalyvauti svarbiuose susirinkimuose, nori prilygti tam, ką daro normalūs ir dori žmonės. Jis nori, tačiau suprasti tokio žmogaus, kaip A. Junickis negali, todėl ir pyksta. kas kaltas, kad jis liko nemokša? Niekas kitas, tik jis pats. Ką reikėjo daryti? Reikėjo mokytis. O ką jis darė? Jis darė kažką kitką. Laikas prarastas ir nebe sugrąžinsi. Ir tu manai, kad Raigerdas kaltas dėl to, kad tu nesuvoki daiktų esmės? Kad nesuvoki, kas tau sakoma? Kaltas esi pats. Ir jeigu nori tapti doru žmogumi, pradėk taisyti tas savo klaidas, kurių tu niekada anksčiau nepastebėdavai. Žinai, dar M. Gorkis rašė apie šią problemą: “gimęs šliaužioti, skraidyti nesugebės”.

Buvau       2016-12-8 16:02

Ir su tuo tavo Junickiu prezentacijoje prieš 3 metus, todėl tavo vidiakų-pezaliakų man nereikia. Tu čia kaip paršas neraliuotas puldinėji neanoniminius portalo autorius, tyčiojiesi iš jų išvaizdos ir vaidinį drasuolį iš komentatorių -gaidelių serijos. Dirbi kaip pasamdytas. Ir epitetų pasirinkęs, kaip tikras kontorkės etatinis. Gaila, kad rusų agento dar nepanaudojai. Varyk toliau. FAS.

Raigerdas> Klausyk        2016-12-8 15:33

Sąžiningas komentatorius “Klausyk” rašo Raigerdui: “Anoniminis idiote, įsidėk savo nuotrauką, o,po ja parašęs savo vardą ir pavardę, diskutuok”. Arba štai dar įdomiau:“Buvau tame Šiaulių susitikime, todėl neturiu pagrindo netikėti buvusio Talino mero žodžiais apie tą debesinį transportą, kurio nė veikiančio pvz. nesą...” Matai, vaikeli, tau neverta vaikščioti į tokius susitikimus. Tu geriau ant puoduko atsisėsk ir sėdėk ištisas dienas. Kas iš to, kad tu vaikštai? Vis vien tau tas pasaulis atrodo kaip KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖ. Bet tau tai yra normalu. Įdomus faktas yra tame, kad A. Junickis savo išradimus yra siūlęs ir Gorbačiovui. Bet jis buvo apšauktas “šnipu” ir buvo persekiojamas KGB. Taigi, KGB dirbo žmonės įdomaus mąstymo, nes po KGB sparneliu jie galėjo laisvai realizuoti SAVO PATOLOGINES UŽGAIDAS. Nežinau ar tu dirbai KGB ar ne, bet tavo reikalavimas pateikti nuotrauką ir kitus dokumentus, man primena būtent KGB-isto kreivą įsivaizdavimą, kad jis yra Šerlokas Holmsas. Mažiuliuk, pasiskaityk taisykles ir įsikalk į galvą, kad KOMENTATORIAMS VISAME PASAULYJE NIEKAS NETEIKIA TOKIŲ REIKALAVIMŲ, KAD JIE ĮDĖTŲ SAVO NUOTRAUKĄ. O jeigu, sėdėdamas ant puoduko įsivaizduoji, kad esi Įerlokas Holmsas, tai pats laikas išeiti į lauką ir truputėli prasivėdinti. Tarp kitko, kodėl tai, ką siūlai man, nepadaryti pačiam tau? Kodėl neparodai pavyzdžio? Aš galiu įdėti savo nuotrauką ir su manim nieko nebus. bet, kas bus, kai tu įdėsi savo nuotrauką?
https://www.youtube.com/watch?v=htqoYMIoMAY
O čia tau dar vienas video, kur yra A. Junickio pasakojimas, kiek metų jam reikėjo kovoti su tokiais ant puoduko sėdinčiais Šerloko Holmsais.  https://www.youtube.com/watch?v=htqoYMIoMAY

Julius Puras i tamsele Labai       2016-12-8 15:26

Savi kritikai jūsų pasaulije vietos nėra.

Klausyk       2016-12-8 15:01

Anoniminis idiote, įsidėk savo nuotrauką, o,po ja parašęs savo vardą ir pavardę, diskutuok. Ką tu nepraustaburni žinai, gal žmogus po chemoterapijos, šiaip operacijos kokios ar pan. Padoresnio kreipinio nesi vertas, nes tik autorės išvaizdą analizuoji.
Buvau tame Šiaulių susitikime, todėl neturiu pagrindo netikėti buvusio Talino mero žodžiais apie tą debesinį transportą, kurio nė veikiančio pvz. nesą. Taigi, prisistatyk, kad žinotume, kas čia taip agituoja dar vieną finansinę piramidę statyti.o jutūbių pasakas demonstruok savo vaikams ir anūkams. Bent 20 šiauliečių tas “basnias” matė prieš kelias dienas vykusioje prezentacijoje.Ir nuo to bėgimas iš Lietuvos nesumažėjo. Nuo tokių nieko neveikiančių šnekalų žmonės varo lauk.

Raigerdas        2016-12-8 14:51

Įdėmiai pažiūrėkite šį filmą, kad įsitikinti, kas vyksta su TRANSPORTU Rusijoje. Nemanau, kad Lietuvoje su KELIŲ REMONTU ir kitomis transporto problemomis kažkas labai skirtųsi (https://www.youtube.com/watch?v=flc0qfBHISc) Bet kaip su tuo yra susijęs “Lietuvos rytas” arba “Komjaunimo tiesa”? Jeigu “Lietuvos rytas” užsipuolė Sky Way, tai siūlo galai, galimai nuvestų ir į VSD. Kaip su tuo yra susijusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba? Jie neturi ką veikti? Iš kur toje tarnyboje gimsta noras panaudoti KGB metodiką? kas yra tas žmogus? Idėja priklauso tik VIENAM ŽMOGUI. Kas jis? Dezinformaciją paskleidė ir LIETUVOS BANKAS. Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas, įspėja investuotojus, kad nenustatyti asmenys interneto svetainėje (http://rsw-systems.yolasite.com), internetinėse pokalbių svetainėse, investuotojų forumuose ir pan. kanalais kviečia Lietuvos gyventojus investuoti į naujos kartos styginio transporto projektus, internetu įsigyjant Jungtinėje Karalystėje registruotos privačios bendrovės Euroasian Rail Skyway Systems Ltd (įm. kodas 08745295, adresas: 49 Farringdon Road, Londonas, Jungtinė Karalystė EC1M 3JP) akcijų be kompetentingos institucijos patvirtinto prospekto.
Pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, vertybiniai popieriai Lietuvoje gali būti siūlomi viešai tik po to, kai vertybinių popierių emitentas ar siūlytojas šiame įstatyme nustatyta tvarka paskelbia kompetentingos finansinių priemonių rinkų priežiūros institucijos patvirtintą prospektą. Atkreipiame investuotojų dėmesį, kad Lietuvos bankas nėra patvirtinęs Euroasian Rail Skyway Systems Ltd akcijų (kaip ir bet kurių kitų šios bendrovės vertybinių popierių) prospekto, taip pat Lietuvos bankui nėra pateikti jokie Jungtinės Karalystės finansų rinkos priežiūros tarnybos ar kurios nors kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos dokumentai, suteikiantys teisę Euroasian Rail Skyway Systems Ltd akcijas siūlyti viešai Lietuvoje. Įsigydami akcijų, kurių siūlymas Lietuvoje yra draudžiamas, investuotojai prisiima riziką prarasti visas investuotas lėšas.
Kilus papildomų klausimų prašome kreiptis į Lietuvos banką nemokama informacine telefono linija 8 800 50500 arba el. paštu .(JavaScript must be enabled to view this email address)”.
O štai čia yra video, kuriame kalbama apie FINANSINĘ PIRAMIDĘ. Ir šiame filme yra pateikti faktai, kaip yra organizuojama juodosios propagandos kompanija prieš Sky Way. Taigi, “Lietuvos ryto” žurnalistas, galimai gavęs informaciją iš VSD (arba pats perteikė tą dezinformaciją nenurodydamas šaltinio), kabina makaronus savo skaitytojams apie Finansinę Piramidę. Koks šio straipsnio tikslas? Dezinformuoti ne tik visuomenę, bet ir politikus, nes jie, panašiai, kaip ir Irena Vasinauskaitė, neskirai MELO NUO TIESOS, taip pat, kaip ir INFORMACIJOS NUO DEZINFORMACIJOS. ” - “Nieks kits čia nekalts, mergužėle tu pati su berneliais trali vali…” -  taip berods yra dainuojama vienoje liaudies dainoje. O štai čia yra tas aukščiau minėtas video apie, neva, finansinę piramidę, apie kurią savo staripsnyje triūbija “Komjaunimo tiesos” žurnalistas Gintaras Šiuparys: https://www.youtube.com/watch?v=XKRLgFw0x5o 
Įdomu tik štai, koks faktas: kodėl žurnalistas Gintaras Šiuparys, pakartojęs tą skleidžiamą Rusijoje dezinformaciją apie Finansinę Piramidę, pamiršo paminėti tą faktą, kad Rusija, nežiūrint į visą priešišką prieš Sky Way skleidžiamą ten dezinformaciją, vis gi pamiršo (ar tikrai netyčia) paminėti apie tą faktą, kad pati Rusija pripažino Sky Way technologijas, kaip INOVACINES. https://www.youtube.com/watch?v=jOdm3yLEMDg

Raigerdas        2016-12-8 14:01

Jaunimas bėga iš Lietuvos neatsitiktinai. Skurdas Lietuvoje neatsitiktinai, nes jis yra sukurtas KONKREČIŲ AMENYBIŲ. Kvailys arba kaip rusai juos vadina dar zhlob (жлоб) yra Lietuvoje įprastas reiškinys. Štai pažiūrėkite į šį komentarą:“Baikit 2016-12-8 13:18
Pristatyme Šiauliuose akcininkai patikino, kad bandymai dar neatlikti ir į juos pakviesti negali. Todėl baikit tuos svaigimus su multikų tipo reklama. O jeigu tikite, tai investuokite, patys pirkite ir kitiems siūlykite šio projekto akcijų. Pirmyn. Asmeniniu pavyzdžiu įtikinėkite, o ne kitiems marazmus grūskite , anoniminiai profesoriai”. Ar yra čia nors dalis TIESOS? Nėra, nes tas suaugęs žmogus net nepasidomėjo, kad ji egzistuoja realiai. Kvailiu jis tapo neatsitiktinai, tik todėl, kad jo mąstymas grįstas SUBJEKTYVIAIS POJŪČIAIS, kurie, tarp kitko, pas jį yra melagingi, nes jo pojūčiai meluoja jam pačiam. Štai taip mieli tautiečiai, jūs buvote abejingi melui visu 25 metus. Jums hibridinė žiniasklaida melavo ir meluoja dabar.
Štai Rusijos vyriausybėje įvykęs pokalbis: https://www.youtube.com/watch?v=flc0qfBHISc
  Man įdomu tik, kas anksčiau išsivaduos iš melo propagandos Rusija ar Lietuva? Pažiūrėkite, netgi Rusijos premjeras Medvedevas sugebėjo suvokti, kad tai yra INOVACINIs TRANSPORTAS, o pas mus apie tokius dalykus “geriau išmano” tik Irena Vasinauskaitė. Užsidėjusi savo beretę tik tuo ir išsiskiria, nes nei viena moteris salėje nesėdi su jokia berete ar skarele. Ar jums nekeista? Bet ji sau leidžia spręsti apie A. Junickio išradimus nieko apie tai neišmanydama. Taigi, šitoje šalyje nėra kas veikti, nes čia kvailystė ir nemokšiškumas yra NORMALI NORMA.

Raigerdas        2016-12-8 13:35

Kodėl Sky Way kompanijai ir A. Junickiui norėjosi pradėti Lietuvoje? Todėl, kad Lietuva sukūrė įvaizdį pažangios šalies, bet iš tikrųjų, kaip parodė įvykiai, tai yra tik vaizduojama Lietuva, nors iš tikro Lietuvoje dominuoja SUKČIŲ CIVILIZACIJA. Ir visas tas blogis pareina iš VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ. Jie ne tik mausto savo partnerius užsienyje, bet ir į Lietuvą pritraukia tokius investitorius, kurie lietuviams moka daug kartų mažiau, nei analogiškose įmonėse išsivysčiusiose Europos šalyse. Sukčiavimas tapo Lietuvoje įprastu reiškiniu, todėl mūsų šalyje tiesiog įžūliai yra apiplėšinėjami vargingiausi Lietuvos gyventojai. Skurdas nėra kaip atsitiktinis dalykas Lietuvoje, jis yra dirbtinai sukurtas. Blogis pareina iš Valstybinių institucijų, kurios išdarinėja velniai žino ką. Pasižiūrėkite, kaip buvo organizuoti auditai mokyklose. Pakalbėkite su mokytojais ir kaip su jais elgėsi auditoriai. Tikriausiai ne vienas mokytojas išgirdo štai šitą frazę, kurią Lietuvoje dažnai demonstruoja “dideli viršininkai”, kuriuos tikrai reikėtų tikrinti ir varyti lauk. Štai šita frazė, kuri, manau, daugeliui yra girdėta: “Nenori nedirbk ir eik lauk. Prie durų eilė laukia norinčių dirbti”. ČIA YRA NE KAS NORS KITKAS, O PSICHOZĖ, kurią dažnai demonstruoja “tikrintojai”.
Na, o dėl Sky Way, tai visą tą gaują, kuri sukliūdė Lietuvoje įsikurti šiai kompanijai ir pastatyti čia bazę arba eko-techparką, reikėtų nubausti bausmėmis iki gyvos galvos. Rusijoje jau pradedama kelti A. Junickio asmenybę iki didžiųjų genijų. Tačiau nuo to fakto, kad A. Junickiui teko įrodinėti savo išradimų naudą 36 metus, manau, Rusija neišsisuks. Prie tamsiųjų jėgų, deja, kaip nebūtų apmaudu, bus priskirta ir Lietuva. https://www.youtube.com/watch?v=jOxZq2Yvp2s

Baikit       2016-12-8 13:18

Pristatyme Šiauliuose akcininkai patikino, kad bandymai dar neatlikti ir į juos pakviesti negali. Todėl baikit tuos svaigimus su multikų tipo reklama. O jeigu tikite, tai investuokite, patys pirkite ir kitiems siūlykite šio projekto akcijų. Pirmyn. Asmeniniu pavyzdžiu įtikinėkite, o ne kitiems marazmus grūskite , anoniminiai profesoriai.
Ir nereikia čia moralais dengti pirminės temos, - padėties destabilizacija regionų savivaldybėse. AR iš padebesių vagonėlio šios problemos nesimato?

Raigerdas        2016-12-8 12:58

Pažiūrėkite dar kartą, ką rašo “Lietuvos rytas” (aš tai pavadinčiau tikru Rusijos juodosios propagandos laikraščiu, nes jų manipuliavimo metodai yra vienodi):“Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai šiam rusui yra pateikę įtarimus neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine veikla, taip pat nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu. Taigi į Lietuvą įvažiavęs išradėjas neišvengtų akistatos su teisėsaugininkais”.
  O čia jūs galite pažiūrėti realią tiesioginę transliaciją apie pirmą išbandymą:“https://www.youtube.com/watch?v=-jxNWuO8LO8”.
O štai čia faktai, kaip Rusijos dezinformatoriai jau pralošė Sky Way, nes Maskvoje transporto parodoje susilaukė didelio dėmesio. Štai ir aukšti Rusijos pareigūnai, kurie apsilankė šioje parodoje. O štai Baltarusijos TV pasirodo protingesnė už Lietuvos hibridinę žiniasklaidą:https://www.youtube.com/watch?v=9gMVthPu6Aw. O štai čia interviu su žinomu finansų ekspertu iš JAV Berlyne, kur vyko pasaulinio masto transporto paroda. Taigi, susidaro įspūdis, kad mūsų finansinių tyrimų tarnyba yra kažkieno tai vedžiojama už nosies. Galimai tai yra vėl tas pats VSD darbas. man susidaro įspūdis, kad LDK be Baltarusijos iš viso negalėjo egzistuoti. Kvailiai ir pamišėliai, įsitaisę į valstybines institucijas griauna ją iš vidaus arba tai yra gana sumanus kažkokių tai slaptų grupuočių darbas. Nes Lietuva prarado ne milijardus eurų naudos, o trilijonus eurų. Sky Way finansuoja apie 700 000 investitorių daugiau nei iš 40 šalių (dabar galimai yra arti 80 šalių): https://www.youtube.com/watch?v=LhjDG45NXks
O štai čia parodoje Minske apsilankė Baltarusijos Premjer ministras: https://www.youtube.com/watch?v=7tDlgkN2Q_U

Raigerdas        2016-12-8 12:05

Kada “lietuvos rytas” ciniškai šaipėsi iš N. Venckienės, tai nemaža dalis komentatorių keikė “Lietuvos rytą”. Bet dabar eilinis šmeižikas “Domėn” skleidžia “Lietuvos ryto” juodają propagandą apie Sky Way. Tarp kitko, kas yra įdomu, kad Rusijoje taip pat vyksta panašus puolimas. Tad spręskite patys, kodėl Rusijos dezinformacijos šaltiniai ir “Lietuvos ryto” dezinformacijos šaltiniai triūbija tą pačią melodiją vos ne kaip pagal vieną ir tą patį dirigentą. Kodėl taip vyksta? Pirmiausia, su Sky Way į Lietuvą būtų atplaukusios milijardinės investicijos. Antra, Lietuva taptų realiai turtinga šalimi, nes čia būtų įgyvendinta nauja transporto rūšis, ir galimai lietuviai būtų pradėję gaminti Sky Way vagonėlius visam pasauliui. Trečia, aš įtariu, kad Lietuvoje veikia kažkokia tai slapta grupė, kuri praktiškai blokuoja, sabotuoja gerus, naudingus Lietuvai projektus, kurie yra svarbūs visos valstybės mastu, ir yra pakišami visai menkaverčiai arba net žalingi projektai, dėl kurių nukenčia visa ekonomika. Jeigu aš klystu dėl slaptos grupės, reiškia tai daro savi pamišėliai arba nusikaltėlių grupuotės. Kodėl aš taip manau? Kada iš tikro žmonės yra apgaudinėjami, tada žurnalistas parašo TIESĄ, kad jie yra apgaudinėjami ir pateikia faktus. Bet kada yra atvirkščiai, tai žurnalistas parašo juodinantį straipsnį ir ten vietoje TIESOS jūs pamatysite faktų iškraipymus ir melą. Štai jums konkretus palyginimas ir užduodu konkretų klausimą: kur čia yra tiesa, štai šitame “lietuvos ryto” pateiktoje dezinformacijoje:“Skandalingas rusų išradėjas Anatolijus Junickis prieš dvejus metus buvo išvarytas iš Lietuvos. Bet dabar iš šiauliečių pinigų bando išpešti finansinę piramidę primenanti bendrovė „Skyway Capital“. REKLAMA Prieštaringai vertinamas styginio transporto išradėjas A.Junickis pats Lietuvoje jau nebesirodo, nes jo ieško Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai šiam rusui yra pateikę įtarimus neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine veikla, taip pat nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu. Taigi į Lietuvą įvažiavęs išradėjas neišvengtų akistatos su teisėsaugininkais”.
  Standartinis žurnalistinis melas: “finansinę pirmaidę primenanti bendrovė”, “skandalingas rusų išradėjas”, “Prieštaringai vertinamas” ir t.t. Faktas tas, kad A. Junickio išradimai yra genialūs. O ką yra sukūręs “lietuvos ryto”žurnalistas Ginataras Šiuparys? Jūs ką nors girdėjote apie išradimus? Ne. Ir neišgirsite, nes jis nesugeba parašyti sąžiningai elementaraus straipsnio. Tai nedoras žmogus ir jis arba turės atsakyti už tą dezinformaciją arba šitas šmeižikiškas straipsnis yra užsakytas, galimai tai eina netgi per VSD. Bet kokiu atžvilgiu, nors vieną kartą reikėtų sukurti komisiją ir išsiaiškinti: ar čia savi idiotai-nusikaltėliai kenkia Lietuvai, ar čia yra, galimai, su Rusija susijusių nusikalstamų grupuočių darbas. O štai jums faktaiapie Sky Way. Žurnalistui Gintarui Šiupariui vaidenasi, kad tai yra VIZUALIZACIJA, nors iš tikrųjų jau vyksta pirmieji realūs šios naujos transporto rūšies techniniai išbandymai:https://www.youtube.com/watch?v=wp6nHTMWd-s  

Raigerdui       2016-12-8 10:24

Kažkodėl susidaro įspūdis, kad profesorius Raigerdas yra iš “skraidančių traukinių” kompanijos ir tiesiog “putas leidžia”, kad negali apmulkinti “kvailų” šiauliečių.
  Straipsnis labai geras, išsamiai aprašyta visa dabartinė esama mieste situacija, o jei esate kitokios nuomonės, tai ir reiškite nuomonę, o ne į nuotrauką žiūrėkite.

šiaulietis       2016-12-8 9:38

autorė atskleidė, kad už valdininkų išdaigas moka mokesčių mokėtojai, tai eilinis patvirtinimas, kad reikalinga asmeninė atsakomybė
komentaruose nėr ko šaipytis iš straipsnio autoriaus, kuris nebijo įdėti savo nuotrauką, galima argumentuota diskusija dėl straipsnio turinio, tačiau anonimiškas šaipymasis rodo komentatoriaus bailumą ir neišsilavinimą

Domėn       2016-12-8 7:07
Labai       2016-12-8 5:59

Teisinga ir gera yra Puro žiniasklaida. Kur galėtume su ja susipažinti plačiau?

Investuotojams       2016-12-7 23:06
Profesionalai        2016-12-7 23:04

Profesionalai specialiai profui Raigerdui

Julius Puras       2016-12-7 20:20

Delfis Lrytas LRT ir t.t. yra niekam tikusios žiniasklaidos kurios kiekvina diena skleidžia tendencingai parengtas žinias. Bet tiesos.lt kartu su Vasinauskaite, Jakimavičium ir t.t. neka geresni. Lygiai tas pats tendencingumas vienus smerkentis kitus dėl mežinomu motyvu išaukštinančius. Bet tiesos.lt yra blogesnės nes bando prisidengti Daukanto aištės protestuotojais ir netgi Kataliku Bažnyčios Kronika. O taipogi tiesos.lt reiškia pretenzijas i tiesa. Tai yra i visapusiškuma ir objektyvuma. Sarmata ant tiesos.lt ir ant jos savu per savus rato vienpusišku rašinėtoju.

jaunikiui       2016-12-7 20:03

Vaje, kokia bloga Vasinauskaitė... Nefotogeniška ir negraži… Ir dar per ją Lietuvoje klesti “bedarbystė, korupcija, pijokystės, paleistuvystės ir pan.” Taigi, siūlau tokios pasileidusios bobos neimti į pačias. O rašo ji tikrai gerai, antraip tiek neputotumėt.

Irenai       2016-12-7 19:56

Nu ir užlipai kažkokiam ale Raigerdui ant mozolio. Vaje, kaip anam sopa, kad net visą traktatą parašė. Tik nesupratau, ką jis norėjo tuo pasakyti. O straipsnį supratau- liuks. Rašyk daugiau, Irena.

Per tokias       2016-12-7 18:37

Raigerdas teisingai kalba. Per tokias bjaurias bobas Lietuvoje padėtis yra katastrofiška. Klesti bedarbystė, korupcija, pijokystės, paleistuvystės ir pan. Vagiami Lietuvos ir europos mums skirti pinigai, todėl, kad mūsų valstybėje moteriškės nežino savo vietos. Per tokias Vasinauskaites greitai visi iš Lietuvos išvažiuos, todėl čia noriu Raigerdui paprieštarsuti, kam tas kosmoso transportas, jei nebebus kam juo važinėtis.

Tikra tiesa       2016-12-7 18:16

Visai nedarni, nefotogeniška boba. Tiesiog super kvaiša, Raigerdai. Pritariu.

Raigerdas        2016-12-7 17:27

Reikalai Lietuvoje katastrofiškai blogėja. Matomai, šalį paliko daugelis talentingų žmonių. Kiek aš žinau, vieni jau baigė Oksfordą, kiti dar mokosi, bet į Lietuvą tikrai nebegrįš, nes čia jie buvo nulio vietoje. Nemažai lietuvių dirba, kaip aukščiausios klasės specialistai daugelyje firmų, sukūrė ten mišrias šeimas. Į Lietuvą atvažiuoja tik pasisvečiuoti ir parodyti močiutėms savo anūkus. NEKOMPETETINGUMAS, DILETANTIZMAS, CINIZMAS, AMORALUMAS, IŠDAVYSTĖS, PIKTNAUDŽIAVIMAS TARNYBINE PADĖTIMI IR KITOS YDOS TAPO NEATIMAMA DALIMI VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ VALDININKŲ. Nieko nedarymas šiuo klausimu atves mūsų valstybę iki katastrofos. Susidaro įspūdis, kad Lietuvai reikia tokio sukrėtimo, kurį galima būtų prilyginti su karo veiksmais. Mane labai papiktino Irenos Vasinauskaitės straipsnis. Moteriškė užsidėjo beretę ant galvos ir jau įsivaizduoja, kad ji geriau už mokslininkus supranta, kas yra INOVACINĖS TECHNOLOGIJOS. Ji geriau supranta ir už inžinierius, nes moka ant galvos užsidėti skrybėlę. Kalbančių, tauškančių kažkokias nesąmones Lietuvoje tiek padaugėjo, kad susidaro įspūdis, kad šita šalis pradeda gyventi pagal “Gyvulių ūkio” įstatymus. NAUJI DALYKAI, NAUJI IŠRADIMAI čia priimami, kaip už kažką tai baisaus, kažkokį “kosmosą”, kažkokius “fantastinius projektus”. Svarbiausia, kas kritikuoja (tiksliau net kritika tai negali pavadinti), kas peikia, kas puola tai, kas yra pas mus naujo? Tai žmonės, kurie niekaip nėra su tuo susiję. Jokio išmanymo apie tai neturi. Ir Irena Vasinauskaitė yra viena iš tų. Juk atsiradus garvežiui, kiek buvo tokių, kurie svaidė garvežio adresu visokius prakeiksmus? Šiandien, mes galėtume turėti 100 kartų pigesnę energiją, bet dėl šitų prakeiktų diletantų, šmeižikų, gandonešių ir kitokio plauko amoralų ir nemokšų, o taip pat ir nusikaltėlių, kenčia visa žmonija. Ar jūs žinote, kad arklio balnas buvo išrastas bet nepanaudotas apie 700 metų? Mane stebina toks dalykas: mieli piliečiai, kodėl jūs esate tokie abejingi šmeižtui, gandonešiams, niekšams, diletantams, kurie įsivaizduoja esą VISAŽINIAI? Kažkada LDK laikais, lietuviai turėjo garbės jausmą, bet mūsų tautai degraduojant, jis buvo pakeistas arogancija, pasipūtėliškumu. Rezultate net tokios mažos valstybėlės nebe sugebama valdyti. Žiniasklaida visiškai degradavo, nes daugybė žurnalistų yra ne tik niekam tikę specialistai, bet netgi susipykę su sveiku protu. Galimai, iššaudę daugybę žydų, praradę bendrŲ interesų kūrybos erdvę su gūdais, lietuviai visiškai nebe sugeba galvoti PRAGMATIŠKAI, RACIONALIAI IR SUGEBĖTI ANALIZUOTI, O KAS BUS RYTOJ, PORYT IR UŽ 20-30 METŲ SU MŪSŲ VALSTYBE? Šalyje tapo norma pusiau išsilavinę “inteligentai”, sugebantys prie 1 euro pridėti 2 eurus ir dar moka maigyti kompiuterių ir telefonų mygtukus. Tokiems mūsų “inteligentams” svarbu yra fasadinė išvaizda, svarbu “gerai atrodyti” ir kitokie triukai, kurių dėka jie gali nuslėpti arba užmaskuoti savo nesugebėjimą būti savimi ir būti savo srities tikru žinovu. Pažiūrėkite į tą nuotrauką su Irena Vasinauskaite. Ką ji jums sako? Kur logika dedant tokią nuotrauką prie šito straipsnio? Ar jūs matote čia kokią nors darną? Deja, jos nėra, nors turėtų būti, kalbant apie tokius svarbius dalykus.

Bravo       2016-12-7 16:51

Jei ne Raigerdas ir Puras, Vasinauskaitė visai įsisiautėtų.

Taip       2016-12-7 16:42

Blogesnės už Vasinauskaitę Lietuvoje nėra.Ir dar drįsta savo varganą nuomonę tiražuoti. Gal todėl jokios karjeros iki pensijos ir nepadarė. Nė Junickio akcijų nusipirkti negalės. Vargšelė.

Julius Puras       2016-12-7 15:35

Perskaičiau visą straipsnį bet taip ir neradau Visocko nudirbtų gerų darbu. Netgi ketinimų kokius gerus darbus žmonėms jis nudirbs. Taip kad liekam prie to pačio Irena Vasinauskaite jūs bandote visuomene įtraukti į gaujų valdančių Lietuva vidines rietenas dėl valdžios. Aš esu įsitikines kad jūs taip eldamasi esate dar blogesnė nei tie perversmininkai.

Raigerdas        2016-12-7 15:17

Deja, po šio straipsnio, Irenos Vasinauskaitės karjera turėtų baigtis. Man aišku pasidarė, kad Irena Vasinauskaitė yra paprasčiausia gandonešė. Ir ne tik gandonešė. Žiūrėkite, kokius įdomius kaltinimus pateikia gandonešė Irena Vasinauskaitė:“Peržvelgi Šiaulių savivaldybės perversmininkų kohortas ir supranti – visiškas kosmosas jų galvose”. Kas nors gali paaiškinti šio sakinio prasmę? Pirmiausia, kas yra blogo kosmose? Aš kosmose nematau nieko blogo, bet gandonešė Irena Vasinauskaitė kosmosą, galimai, prilygina chaosui. Paimkime kitą jos rašinėlio vietą:“Nedaug tetrūko, kad būtume tapę naujaisiais Vasiukais, kai buvo pradėtas biznis su „kosmoso investuotojais“ – padebesinio transporto idėjų skleidėjais. Beje, regis fantastinių investicinių projektų era vėl atgimsta”. Čia vėl reikia aiškintis, ką gi norėjo pasakyti gandonešė Irena Vasinauskaitė. Galimai ji turi omeny kompaniją SKY WAY, kuri planavo Šiauliuose įkurti savo eko-techninį parką. Dėka kvailių šis parkas nebuvo įkurtas ir Lietuva prarado retą galimybę milijardinėms investicijoms. Jeigu kalbėti apie Sky Way, tai yra nauja transporto rūšis. Jos autorius yra A. Junickis ir eko-techparkas jau greitu laiku bus užbaigtas Baltarusijoje. Taigi, gandonešė Irena Vasinauskaitė pliurpia nesąmones. Ir reakcija į šią naują transporto rūšį yra vienoda tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje. Baltarusiai šiuo klausimu tapo protingesni. Rusija turi problemų su keliais ir apie tai yra kalbama ne tik literatūroje, bet ir dainose, ir netgi anekdotuose. A. Junickio pasiūlyta nauja transporto rūšis buvo Rusijai tikras išsigelbėjimas, tačiau sukruto mafija, kuri gauna didžiulius pinigus iš valstybės už KELIŲ REMONTĄ. Čia pasirodo ir nulėmė A. Junickio projekto suniekinimą. Bet šiandien Rusija jau atsipeikėjo ir netgi Rusijos transporto ministerija pripažino pagaliau, kad tai yra INOVACINĖS TECHNOLOGIJOS. Anglijos ekspertai, įvertinę A. Junickio išradimus, nutarė, kad jų vertė siekia apie 400 milijardų dolerių. Tai aš dabar ir galvoju: kodėl Lietuva yra viena iš skurdžiausių valstybių? O todėl, kad apie INOVACINES TECHNOLOGIJAS arba kitus svarbius atradimus pasaulyje sprendžia kas? Ogi, paprasti gandonešiai, kurie nesugeba įsigilinti į reiškinių ir daiktų esmę, nes jiems GANDAS ir yra tas pats DIDŽIAUSIAS IR VERTINGIAUSIAS DALYKAS PASAULYJE. Ką darytų Irena Vasinauskaitė, jeigu žmonės gandonešius pradėtų vaikyti iš savo miestų ir kaimų? Jai tektų nusiimti savo beretę, pasiraitoti rankoves ir, galimai, plauti grindis kokioje nors įstaigoje. O dabar ji rašo straipsnį, pilną visokių nesąmonių ir nelogiškumų, ir nieko. Viskas yra gerai. Ir jūs manote, kad Lietuvoje gandonešiai sumažins skurdą? Jeigu jūs taip galvojate, reiškia to skurdo Lietuvoje yra tikrai per mažai.

Irena Vasinauskaitė       2016-12-7 10:52

Neklaidinkite skaitytojų. Genadijus Mikšys buvo liberalų sąjungos narys. Tai viena iš liberaliųjų srovių, vėliau persiformavusių į kitokius sąjūdžius, sąjungas bei partijas. Politiniams sukčiams įprasta maskuotis. Todėl nereikėtų labai jautriai reaguoti į tekstus ir, tuo labiau, sukurti degančios kepurės įspūdžio.

Šiaulietė       2016-12-7 10:50

Pažiūrėjus kaip piliečiai pasitiki partijomis ir jų atstovais, “perversmininkai” turėtų pamąstyti - ką duotų priešlaikiniai rinkimai. Negi tikisi, kad didesnė dalis Šiauliečių pasirinktų Sartauską ar Lankauską, ar Simuliką, ar Šedžių, ar dar kurį straipsnyje paminėtų ankstesnių veikėjų? Aš tai nerinkčiau - įvairiais kosminiais projektais Šiauliuose netikiu, kaip ir tais, kurie per mero rinkimus nežinojo, kiek kainuoja miesto autobuso bilietas ar tais, kurie ne taip seniai savo reitingus kėlė, “kojas kilnodami” televizijoje arba laksto iš vienos partijos į kitą.
O dabar pasvajosiu - nepavykus perversmui, tie, kas jį kelia, sumoka rinkimų išlaidas (irgi kosmosas).

ane?       2016-12-7 10:28

G. Mikšys niekada nebuvo ir nėra liberalų sąjūdžio narys. nepainiokite.

Matyt       2016-12-7 9:26

Komandos NEVOGTI IŠ TAUTOS, formuojasi lėčiau, nei CHEBROS, GRIEBK, KIEK PANEŠI…

Arnei       2016-12-7 9:20

O kas gali sektis ar nesisekti merui ( o komandos nėra ), jei jis nieko nežadėjo… smile

Arne       2016-12-7 8:14

Dėkui autorei, reikia rašyti KAS yra KAS. Norėtųsi informacijos kaip sekasi merui ir jo komandai.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.