Žmogaus teisės, Pedofilijos byla, Analizė ir vertinimai

Irena Vasinauskaitė. Garliava – paminklas pamynusiems Lietuvos Respublikos Konstituciją

Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 16 d. 22:00

43     

    

Irena Vasinauskaitė. Garliava – paminklas pamynusiems Lietuvos Respublikos Konstituciją

Šiaulių Apygardos teisme Naujųjų išvakarėse pradėta nagrinėti sisteminėje žiniasklaidoje skambiai, nelyginant grįžus į Berijos siautėjimo laikus, įvardyta „Garliavos perversmininkų byla“. Šiek tiek perfrazavus anų laikų „liudijimus“ ją būtų galima pavadinti ir kitaip – „Nebuvau, bet turiu pareikšti“. Panašią frazę, sudarkiusią ne vieno žmogaus likimą, atėmusią milijonus gyvybių, Stalino–Berijos tandemas buvo kalte įkalęs savo parankiniams.

Kaip ir dabar – garsiausiai Garliavos istoriją analizuoja ten nebuvusieji. Vadinasi, mūsų valstybėje nepriekaištingai veikia keistai iškrypusiais saitais sumegztas ryšys – „vienas įtakingas pasakė, kiti įtakingi nusprendė“. Treti pasistengė apie tai garsiai pranešti, ketvirti, tai sužinoję, užsičiaupė ar net „apvertė plokšteles“. Ir suskambo Lietuvoje vienbalsė sutartinė: „Pedofilijos Garliavoje nebuvo. Mergaitę žiauriai skriaudė ją nuo gimimo popinę seneliai, tėvas, teta, net kaimynė…“, o skriausdami dar rado laiko valstybinį perversmą sumanyti.

Žodžiu, turime galimybę susipažinti su, ko gero, unikalia šeima, gimine, jų artimaisiais, draugais, kurie nei iš šio, nei iš to panoro tokio viešumo, kad štai jau septinti metai gyvena su visa Lietuva, jų adresai bei kitokia asmeninė informacija yra žinoma didžiajai daliai šalies gyventojų ir emigrantų ir… niekas niekam dar nepateikė kaltinimo neteisėtai stebint ar neteisėtai kišantis į jų privatų gyvenimą. Bent jau ilgametį senelių terorizavimą kas pastebėtų. Ar bent ryžtųsi užjausti juos netekus sūnaus, kuris net po mirties neturi ramybės: yra kaltinamas ir neturi galimybės apsiginti.

Neslėpsiu – tikrai nežinau, ką galvočiau ar rašyčiau šiandien, jei nuo 2010-ųjų pavasario nebūčiau turėjusi progos Klonio akligatvyje stebėti šių šeimų, išdrįsusių pasipriešinti sisteminiam teisėtvarkos ir teisėsaugos klanui, gyvenimo.

Dabar, kai jau garsiai kalbama ne tik apie mergaitės ištrintą atmintį, bet ir apie neva trejetą metų kurtą legendą, esą vaiką tvirkino ją nuo gimimo auginę ir globoję žmonės, neva jautrusis senelis mušęs mergaitę per veidą ir t.t., ir pan., ir vėl negaliu tylėti.


Vaido Bivainio nuotr.

Lankydamasi Garliavoje aš niekada nesipiršau į draugus tiek skausmo patyrusioms šeimoms. Tiems, kurie budėdavo gatvėje, kiemo vartai atsidarė tik paskutiniaisiais mergaitės buvimo gimtuosiuose namuose mėnesiais – tada visi buvome įsileisti į privačią valdą. Taigi, gyvenimą senųjų Kedžių kieme galėjau stebėti valandų valandas. Iš toli buvo matyti begalinė mergaitės meilė būtent seneliui ir globėjai. Vos tik senasis V.Kedys pasirodydavo kieme, mažoji viską mesdavo – ir žaidimus, ir kartu buvusius vaikus – pribėgdavo prie jo ir apkabindavo per juosmenį. Tiek tepasiekdavo. Prigludusios anūkės galvelę žmogus švelniai paglostydavo ir ši vėl bėgdavo pas bendraamžius. Panašiai ji sutikdavo ir iš darbo sugrįžusią tetą Neringą. Todėl jokios vaikų teisių gynėjos ar psichologai, nematę tokio betarpiško, neapsimestinio šeimos narių bendravimo, neturi teisės sakyti, kad mažas vaikas buvo nelaisvėje.

O gal sisteminių vaiko teisių specialistai ir toliau tvirtins, jog nežinia kur slepiama, nuo senelių ir kitų artimųjų, draugų atplėšta mergaitė dabar yra laisvėje, turi galimybes, ne tik popierinę, saldžiais piešinukais iliustruotą teisę išsaugoti savo tapatybę, bendrauti su artimaisiais? Lietuva jau daugiau nei ketvirtį amžiaus vadinama Nepriklausoma valstybe, tačiau žmogaus teisių pažeidinėjimais greitai prilygs brežnevinei epochai. Tuo, matyt, ir nederėtų stebėtis – neseniai išorėn išsiveržę Žmogaus teisių stebėjimo instituto pūliniai leidžia įsitikinti tuo, ką anksčiau galėjome tik nujausti – jų veikla tėra neblogai užsienio fondų remiamas verslas, o mažo ar silpno žmogaus Lietuvoje gynimas nevertas nė sudilusio grašio.

„Nežinia, iš kurios pusės priešas ateis…“

Panašią mintį 2010 metų pavasarį pasakė šalia manęs prisėdęs garbaus amžiaus vyriškis, švarko atlape segėjęs Sausio 13-osios medalį. Suklusau, o jis atsidūsėjęs tęsė: „Kai 1991-aisiais stovėjome prie Parlamento, buvo aišku, koks ir iš kurios pusės priešas privažiuos. O dabar kas vyksta?“

Vyras tuomet garsiai svarstė apie rytą per radiją išgirstą žinią, kad Seimas leidęs policijai pirkti vandens patranką, kuri Klonio akligatvio gynėjus be didesnio vargo tiesiog išblaškytų... Neilgai tepasikalbėjome, nes tuomet prie senųjų Kedžių namo buvo minios žmonių, o suolų, kur galėtume kojas pailsinti ar padiskutuoti, trūko, tai išsiskyrėme nė dorai nesusipažinę. Žinau tik, kad jis buvo vietinis, garliaviškis, aš – atvykėlė iš Šiaulių ir kad vieną kartą jau neabejotinai buvome susitikę prieš 25-erius metus, 1991-ųjų sausio agresijos dienomis prie Parlamento.

Tuomet gynėme savo valstybę. Praėjus beveik dešimtmečiui užstojome vaikystę. Vos įžengę į 2016-uosius teismuose aiškinsimės, kam ir dėl ko kilo mintis dalį Parlamento ar Konstitucinių vaiko teisių gynėjų padaryti Lietuvos perversmininkais. Susipažinus su Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus patikslintu kaltinimu, kurį pasirašė prokurorė Rita Poškienė, tikrai aišku viena: trūks plyš, bet sistemai verkiant reikia sužlugdyti aktyvius piliečius. Pavargę, baudomis apdėti žmonės nebeturės jėgų priešintis, nebematys prasmės pasakyti savo nuomonės ir, žinoma, nebegins nei savęs, nei artimo, nei valstybės… O sisteminiai kaltintojai galės lengviau atsidusti tarsi už akių nuteisę ir labai nepaklusnią teisėją, išdrįsusią pasipriešinti klanui, paaukojusią puikią karjerą ir šeimyninę laimę vardan teisybės paieškų... Tai gal Lietuvos žmonėms vertėtų pradėti aiškintis, kas čia perversmininkai – tie tikrieji? Neabejoju, išauš diena, kai Garliavos pedofilijos-nepedofilijos istorija bus išaiškinta. O dabar…

Pirmasis Šiaulių Apygardos teismo posėdis nagrinėjo procedūrinius klausimus

Aukščiau paminėtame patikslintame kaltinimo variante rašoma, kad Audronė Skučienė 2010 metų pradžioje – „tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku“ – subūrė organizuotą asmenų grupę bei „ikiteisminio tyrimo nenustatytus asmenis“ ir Kauno rajone, Garliavoje, Klonio akligatvyje „įrengtoje pasipriešinimo stovykloje“, neva „strategavo“ [pagal jai ir likimo draugams inkriminuojamus BK straipsnius] kaip piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, trukdyti teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar teismo antstolio veiklai, šmeižti, neteisėtai rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą, tą informaciją neteisėtai panaudoti ar skleisti, grasinti nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba jį terorizuoti. Pagaliau, neaišku, kada, kur ir kaip suburtųjų tarpe, regis, radosi asmenų, nežinia, kokiais resursais disponuojančių bei kaltinamų viešai raginus smurtu pažeisti LR suverenitetą.

Tad Šiaulių teisėjams Raimundui Jurgaičiui [pirmininkas, pranešėjas], Virginijai Žindulienei bei Nijolei Matuzevičienei teks smarkiai paplušėti.

Susipažinusi su patikslintu kaltinimu, jau nebenustebčiau, jei ir mane apkaltintų privačios informacijos paviešinimu ar asmenų sekimu… Tame dokumente yra ir pasakų apie tai, kaip konkrečioje darbo vietoje, savivaldybės patalpose ar gatvėje pamatyti žmonės dabar vadina save nukentėjusiais, nes, girdi, buvo sekami ar domėtasi jų privačiu gyvenimu viešoje vietoje… Sakysite, mūsų šalyje tokių pasakų negalima prisigalvoti? Pakentėkim, nes esam „stebuklingų“ procesų liudininkai.

Nenustebčiau, jei prie visų pateiktųjų kaltinimų dar būtų prirašyti nenustatytu laiku, nežinomoje vietoje ir nežinia kieno pasipriešinimo stovykloje suburtųjų ketinimai panaudoti tarptautines pajėgas bei Europos Žmogaus Teisių Teismą perkelti į planetą už Saulės sistemos ribų...

Į pirmąjį teismo posėdį, vykusį Šiauliuose, atvažiavo ar apsaugos buvo atlydėti beveik visi kaltinamieji: Audronė Skučienė, Raminta Baltuškienė, Tatjana Borovec, Gediminas Aidukas, Darius Kaminickas, Vitalijus Keršis, Rimantas Stanislovas Rinkevičius, Gintaras Banaitis, Violeta Banaitienė, Andrejus Lobovas. Dėl nežinomų priežasčių Šiaulių tą dieną nepasiekusį Renaldą Ščiglinską nutarta patikėti policijai, kad atvesdintų.

Visus kaltinamuosius ginti paskirti advokatai pernai dar nebuvo susipažinę su byla.

Ir visi nukentėjusiaisiais pripažintieji šioje byloje teisme nepasirodė. Atvyko tik prabangusis advokatas, kuris „mergaitės nenešė“, bei Laimutės Stankūnaitės atstovas.

Pirmasis teismo posėdis baigėsi tolesnio bylos nagrinėjimo datų derinimu. Stengtasi, kad nesidubliuotų su kitomis bylomis – dalis kaltinamųjų dalyvauja kitoje Garliavos byloje, vykstančioje Kaišiadoryse. Didžiulis būrys gynėjų irgi labai užimti. Pagaliau buvo nustatytos visiems tinkančios datos, taigi pageidaujantys dalyvauti precedento neturinčiame procese, sisteminės žiniasklaidos pakrikštytame „Garliavos perversmininkų byloje“, gali apsilankyti naujai restauruotame Šiaulių Apygardos teismo pastate [Dvaro g. 83] šiomis dienomis:


Eriko Ovčarenko nuotr.

  - vasario 1 d. 9.30 val.
  - vasario 26 d. 10 val.
  - kovo 8 d. 10 val.
  - kovo 22 d. 10 val.
  - balandžio 4 d. 10 val.
  - balandžio 19 d. 10 val.

Domėkimės ir nebūkime abejingi.

 

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Daina       2016-01-21 22:13

Nėra žodžių apibūdinti šios bylos brutalumą ir “stebuklingumą”, kai juoda virsta balta ir atvirkščiai, kai nebyliai gali prakalbėti, o nepriekaištingiausi teisėjai ir aukos tampa nusikaltėliais. Bet viltis Dievo vaikų nepalieka. Aš tikra, kad viskas išeis į gerą Dievą ir Tiesą mylintiems. Visus mergaitės gynėjus norisi kiekvieną kartą apkabinti ir padrąsinti - už tokią ištikimybę Dievas atlygina šimteriopai.

algirdas       2016-01-18 11:01

Kas teisus Garliavos istorijoje,atsakys istorija.Taciau mergaites atemimo is globejos namu epopeja,kai,naudojant prievarta buvo ivykdytas teismo sprendimas reikalauja auksciausiu salies pareigunu atsakomybes.Juk prievarta buvo,nes buvo panaudota neproporcingai dideles jegos strukturu pajegos.Visa kita privalo issiaiskinti teisesaugos strukturos.Buvo pedofilija ar ne turi isaiskinti teisesauga.Bet panaudotas smurtas pries pries zmones ir senus mergaites senelius ,mano nuomone ,yra nusikaltimas,ivykdytas ankstyvu paros metu.Todel I.Vasinauskaite yra teisi,parasiusi si straipsni,tik gaila,kad ne oficialioje spaudoje.

Dekui       2016-01-18 10:11

Irena, kad rasote.
Kad rodote apgailetina <lietuvos teisesaugos puse, kuria tepasitiki vos 25 procentai Lietuvos gyventoju
Kaip galima tokio valstybeje ir begventi, kur jokio saugumo vaikystei, pilietiskiems zmones.
O pedofilai slovinami, ginami, saugomi.
Ateiciai.
Kad ateityje galetu patvirktinti dar daugiau vaiku

šiaulietis       2016-01-18 0:10

Tai ir baisiausia, kai savi žiauresni už svetimus priešus. Prikūrė ,,vaikų teisių” UAB-ų, o vaikai žudomi kaip karo metais. Gaminami ,,teroristai”, kad jėgos struktūrų aparatčikai turėtų gerai apmokamus šiltus etatus.
Su ,,perversmu” iš viso kliedesiai.
Autorė detaliai atskleidė teisėsaugos sistemos eroziją.

StasysG       2016-01-17 21:50

Gerai Autorė parašė.

atkreipkit dėmesį        2016-01-17 18:12

į įvykius Vokietijoje,kai neva emigrantai prievartavo moteris.
Viskas daroma tikslingai - problem-reaktion -  solution. Sukurk problemą, sulauk reakcijos - o ką jie su visu tuo darys, ir kaip mat pasiūlyk SPRENDIMĄ.
Taigi ir sorošistiniai “liberalai” Vokietijos teisėsaugai aip mat pasiūlė  - ĮTEISINKIT STAMBULO KONVENCIJĄ dėl SMURTO PRIEŠ MOTERIS. O tai reiškia, kad įteisinti viršvalstybinę teisę, tokių “rėmėjų” teisę kaip viršvalstybinė Bernevernet remianti AEE GRANT. Kai nacionalinė teisėsauga jau nebeturi jokių teisių pasidomėt keistų, diplomatinę nelieči`aamybę turinčių komisarų atimtų vaikų, moterų bylomis.
Įrodymui žr. į sosrosistinių libertarų portalą:
.liberties.eu/en/short-news/8884

Palauksime        2016-01-17 11:25

Pedofilų šeimas suės KARMA.Jiems nebus dovanota.Po mirties jie tai supras.Už viską teks “atšikt” dešimteriopai.

Išminčius       2016-01-17 10:27

Atpildas ateis,oi ateis ,

Išminčius       2016-01-17 10:25

Manykit ,rašykit ką norit ,bet tiesa išaiškes.Bumerangu ir su dideliu trenksmu ,atpildas ateina visada dar kitaip vadinama karma

Stasys       2016-01-16 22:32

Tai kad nebuvau sutikęs asilo su raudonais batais Garliavoje. Sakai, esi gyvenęs. Tikriausiai meluoji, asiliuke.

Gyvenes Garliavoje       2016-01-16 20:01

Tai kas nezino ir nepazysta Kedziu ir Venskienes, juk jie prifantazavo sitas nesamones t, y. kazkokias pedofilines bylas, kuriu is viso nebuvo, bet buvo liaudis mulkinama, net kunigas atsisake tarnystes baznycioje ir perejo i nusikalteliu klana.

Visvien       2016-01-16 19:25

tas absurdas amzinai nesites.Siaubingi zmones valdzioje,teisesaugoj galiausiai paskes savo nesamonese .

JONĖ       2016-01-16 17:47

Be proto gaila Venckų ir Kedžių...Šventai tikiu, kad teisa išaiškes.

oar       2016-01-16 16:11

ar teisybė kad w w w žydiškai reiškia 6 6 6 ? Kas šestiorė turbūt žinot…

joniui 12:44       2016-01-16 15:58

nežinojai dėl delfių?
jau senokai ten tokia praktika.
maža to, kad nepraleidžia režimą kritikuojančių komentarų, žinovai sako, kad delfistai visus surinktus lankytojų duomenis tiekia saugumiečiams.
tokios kalbos sklinda rimtų programošių tarpe. matyt ne bereikalo.
o duomenų jie surenka daug.
apie kiekvieną lankytoją ten renkamos dosje- ką skaito, kada prisijungia, kiek laiko büna, kaip dažnai lankosi, ir t.t. ir t.tt
tikras šnipinėjimo ir sekimo lizdas.

JOVITA       2016-01-16 14:31

  KOL TOKIA VALDŽIA, VARGU AR SULAUKSIM TIESOS

JOVITA       2016-01-16 14:30

  KOL LIETUVOJE BUS ŠITOKIA VALDŽIA, VARGU, AR PAMATYSIME SU ANTRANKIAIS…

to tai       2016-01-16 13:10

Jei turtas tų kaltinamųjų areštuotas / tai jie negali pasinaudoti turima materialine baze, gali būti, kad bus valstybės samdomi advokatai. Nes gi tik tam tikra ” kasta’ suintereuota SAVO LĖŠOMIS pasamdyti PRABANGŲJĮ MERGAITĖS
” NENEŠUSĮ” ...

to Jonis       2016-01-16 12:53

Tai nieko stebetino ,portale 15min isvis nera skilties komentuoti jei kas jiems nepatiko ,cia juk zodzio laisve tokia ar ne?

Jonis       2016-01-16 12:44

Pasidarė labai juokinga. Nors ir tik retkarčiais kokį nors komentarą Delfyje parašau. Be keiksmažodžių, be įžeidinėjimų, beveik be klaidų, kartais tik parašau savo nuomonę. Juk prašinėja komentarų. Nežiūrint į tai pakliuvau ant “muškės”. Įdomu, ant kieno? Į Stankūnaitės “prašymą” parašiau tik: ” Sveiki, gyvi, mieli tautiečiai”. Šito komentaro nepriėmė, o tik paskelbė užrašą, kad “komentaras panaikintas “. Nesupratau, kame reikalas. Liūdna tiesiog. Aišku, kad, matyt, esu “juodajame sąraše” ir mano IP yra automatiškai blokuojamas. Pamaniau, kad gal jau reikia pradėti bijoti ir drebėti, maža kas…..

Sudeliokite taskus ir....       2016-01-16 12:41

gausite figura!Nuzudomas Lizoraitis!Pastatomas Brazauskas!Paulauskas formuoja teisesaugos tinkla!Pastatomas Adamkus KGB infiltruojasi i politika ,prokuratura ir teismus!Pastatoma Grybauskaite su tikslu ,kad KGB gakutinai susitvarkytu savo reikalus Lietuvoje!Jeigu Grybauskaite tik pasisakoja KGB tuoj jai siulo apkalta ir net kalejima.O kas su Tauta supriesino gerb.Lansbergi????Tie patys kurie dabar valdzioje ir gryzo i valdzia su tikslu galutinai sunaikinti Lietuva ir lietuvos zmobes.Deliokite taskus ir gausite tris raides KGB apraizgyras plaukuotomis rankomis!!!!

tai       2016-01-16 12:17

Dėl straipsnyje rašymo “Visus kaltinamuosius ginti paskirti advokatai pernai dar nebuvo susipažinę su byla”. Tai kaltinamuosius gins valstybės paskirti advokatai?

Irr       2016-01-16 11:59

Ir ar iš viso ar yra suformuluotas konkretus kaltinimas kaltinamąjam akte? Jei kaltinamajam akte konkrečiai nenurodyta kokiu būdu buvo tvirkinama tai kaip kaltinamiesiems gintis tuo kaltinimo tvirkinimu? Amerikiečių filmuose sakoma kiekvienas jūsų  pasakytas žodis bus panaudotas prieš jus pačius…
Tai kokie konkretūs veiksmai yra tvirkinimas? Žurnalistai, paaiškinkit viešai lkad Lietuvos žmonės žinotų kokie konkretūs veiksmai laikomi tvirkinimu?

Apie Konvenciją       2016-01-16 11:13

Tegul prašo apklausti mergaitę kad papasakotų kas konkrečiai, kur konkrečiai ir kada konkrečiai, kokiu būdu konkrečiai dalyvavo mergaitės tvirkinime, nes pagal EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS
2.  Kiekvienas   žmogus,  kaltinamas nusikaltimo padarymu,
laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas pagal įstatymą.
d) kad jis galėtų apklausti kaltinimo liudytojus arba turėtų
teisę, kad tie liudytojai būtų apklausti,  ir turėtų teisę, kad
gynybos liudytojai   būtų  iškviesti   ir apklausti tomis pat
sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;
Ir kokie veiksmai aplamai laikomi tvirkinimu? Gal yra žinančių kas konkrečiai yra tvirkinimas?

Kuri iš partijų ar       2016-01-16 10:25

pavienių deputatų padėtų ,Urbšys,Puteikis ar kiti,padėtų Lazdijų ligoninei kovoti dėl gimdymo skyriaus išlikimo?Lietuvos sąrašas ar Žalieji,tautininkai?Būtų geras testas partijoms.

Pensininke       2016-01-16 8:05

Bet kaip musu valstybes valdzia pedofilijos klausimu terorizuojamu zmoniu NEGIRDI, NESKAITO, NEMATO.Valstybes puliuojanti visa teisesauga su sistemos ziniasklaida KIRSINA liaudi ir kada valstybeje baigsis protu nesuvokiami kaltinimai.Zmones bauginami karu, pedofilija, tad is tokios valstybes ir isvaziuoja padoresni zmones, o patiklesnius geriau skaldyti ir valdyti.

>Ar ne markizas de SADAS.?       2016-01-16 3:43

Norejai pasakyti sadeckas?

Ar ne markizas de SADAS.       2016-01-16 3:40

Ar ne markizas de SADAS yra diziausias eliti pideras salyje?

Perversmininkas       2016-01-16 0:51

Geras straipsnis. Ačiu Irenai. Buvau ir aš toje sodyboje viską mačiau ir stebiuosi ant kiek mūsų teisininkai galimai nužmogėjo. Iš kur pas juos veržiasi tokios fantazijos. Visiškai neaišku už ką jiems turime mokėti algas. Po kiek tai metų vis tiek atsiras žmonių, kuriems prabils sąžinė (gal būt prieš mirtį)ir tai papasakos kas nužudė Kedį, Usą ir t.t.

nuomonė       2016-01-16 0:05

NUO MŪSŲ VISKAS PRIKLAUSO,kad per seimo rinkimus -NEBELIKS 25 METUS LIETUVĄ TRATINUSIŲ“POLITIKŲ”.....NET BREŽNEVAS IR TAS VALDŽIOJE BUVO 25 METUS..>viskas nuo to prikausys,balsuokit už JAUNUS IŠSILAVINUSIUS ŽMONES,KAD NEI VIENAS SU PART ŠKOLOM NEPATEKTŲ Į VALDŽIĄ ,DABAR JIE NEBEŽINO KĄ DARYTI PJIAUNASI TARPUSAVYJE DĖL POSTŲ...mums tas pats,mumns reikia žmonių dirbančių -LIETUVAI,O NE JŲ TARPUSAVIO VAIDŲ............PROTU NESUVOKIAMA,teisėsauga ,kaip ir rusijos ta pati,niekur mes nenubėgome,kai valstybėje nėra teisingumo,o opareigūnai -BIJO…...

Klausimelis       2016-01-15 22:44

Ar jau paremet raudona pinigine? Prabangiam advokatui ir pagyvenimui. Sako, kad atlyginimas greitai istirpsta. Mikliai susimeskit. Iki pensijos matyt bus dar pageidavimu ir ne vienas ir ne syki. Gal koki ilgalaiki fonda islaikymui ikurt. Juk valstybe nepaves?

Vijolė       2016-01-15 22:40

2015-05-25 Kauno apylinkės teisme. http://tv.lrytas.lt/?id=14325636391431368243

Vijolė       2016-01-15 22:07

iš tikrųjų, mano nuomone, tik tas Vitalijus Keršis ir turėtų būti teisiamas už provokacijas ir melagingą liudijimą teisme.

Vijolė       2016-01-15 22:05

Ale cirkininkai. Į “antivalstybinę gaują” įtrauktas Vitalijus Keršis , kurį mačiau teismo koridoriuje su kažkokia kojine ant veido ir dviem apsauginiais duodant interviu “L.rytui” prieš teismo posėdį, kuriame jis liudijo, jog seneliai su kaimyne tvirkino mergaitę tą savaitę, kai egzotas reiškėsi Klonio gatvėje iki buvo išvytas.

Iš didžiulės baimės       2016-01-15 22:04

pasiuntė visus, kiek suagitavo - 240….... NES NIEKO NEBUVO…...
Kaip taip sugebama visiems choru PERTEKLINAI nusišnekėti ir kilti karjeros laiptais ......
Vien STABŪklai su Dvasiomis…..

alius       2016-01-15 21:04

Ir kodel tada nepalauke to vaiku atrodo psichologo danijos piliecio .

replika       2016-01-15 21:00

...trūksta lėšų mokykloms ir gimdymo namams
o nezabudkų brukimo/piarinimo akcijoms lėšų netrūksta
dešimt metų sukti milžinišką melo propagandos mašineriją apie pedofilijos nebuvimą- lėšų išleita jau dešimtys milijonų eurų.
svoločių režimas.

sigitas       2016-01-15 20:54

pasirodo,kiek iš tikro yra daug iškrypėlių,kitaip kas galėtų tokias bylas kurpti.Manau net aukščiausiuose sluoksniuose įsitvirtinę,ir turi ant savęs kompromituojančios medžiagos,todėl ir vyksta tokie bjaurūs dalykai.

kada ir kas teis       2016-01-15 20:34

Prokurorus,teisejus,anstole,advokata uz melagingus liudijimus,uz klastojamus kaltinimus ir klastojamas bylas.Kusaite auksc.teismas isteisino.Is Kusaites nepavyko padaryti teroristes.Gal iki galo nepavyks nusikalteliais padaryti ir Garliavoje mergaite gynusius zmones????Kada bus teisiamas Egzotinis Debilas,kuris buvo infiltruotas i Garliava su tikslu jog veliau pagal jo melagingus liudijimus galetu suklastoti kaltinimus,nekaltiems Garliavoje mergaite gynusiems zmonems???

Baimė?       2016-01-15 20:21

    Va čia ir slypi visa esmė - ...vienas įtakingas pasakė... Tik, matyt,  reikėtų patikslinti, kad tas įtakingas yra nusikalstamo pasaulio atstovas, kurio besąlygiškai klauso visa valdžia. Kodėl klauso? Bijo, ir ne kiteip, kaip sako panelė Leokadija…

kur mes gyvename?       2016-01-15 20:13

grynas stalinizmas.
——
nepadarė liustracijos, sušildė kgbistinę gyvatę užantyje - dabar ragauja vaisius

Nėra lėšų mokykloms,nėra       2016-01-15 19:02

ligoninėms,o nusikaltimų dangstymui yra?Dabar rodė per TV,kad lazdijų ligoninė kaunasi,jog išsaugoti gimdymo skyrių.Nes gimdymo skyrių naikinimas-tai Lietuvos gimstamumo naikinimas.O biurokratas džiūstančia burna rėkė,kad nėra pinigų.Yra pinigų,tik švaistomi abejotinoms Graužinienės kelionėms.300000 eurų Graužinienės ir Kubiliaus kelionė į Japoniją.Išlaikytų gimdymo skyrių.

klausimai       2016-01-15 18:57

Kiek dar yra Lietuvoje vaikų kurie lyjant yra matę 8 savo rankas?  Ar atitinka objektyviosios pusės realumą kad vaikas mato pas save 8 rankas dėl to kad lyja?... O po to kelkis klausimą kas buvo padaryta Garliavos mergaitei kuri klausė kodėl pas ją 8 rankos?”

Rekomenduojame

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.