Įžvalgos

Irena Vasinauskaitė. Ar „Gerumo Angelai“ palieka Šiaulius? [1]

Tiesos.lt redakcija   2017 m. lapkričio 29 d. 17:09

19     

    

Irena Vasinauskaitė. Ar „Gerumo Angelai“ palieka Šiaulius? [1]

Trumpas paaiškinimas. „Gerumo Angelai“ – tradicinė, kasmetinė nominacija, kuria kiekvienų metų pabaigoje pagerbiami aktyviausieji Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos visuomenininkai. Pastarųjų yra keli tūkstančiai, besidarbuojantys gamtosaugos, neįgaliųjų, tautodailės, verslo, pramonės plėtros ir kt. srityse. Draugiškame konfederacijos organizacijų būryje veikia tautinių mažumų sambūriai, meno, kultūros, savišvietos, sporto klubai. Iš viso Šiaulių NVO konfederacijoje yra 65 asocijuoti nariai. Per devynis tęstinius „Gerumo Angelo“ nominacijų teikimo metus jų išdalinta apie 90. Šiemet turėjo įvykti 10-oji, jubiliejinė aktyviausiųjų Šiaulių visuomenininkų pagerbimo šventė, tačiau nežinia, ar pavyks ją surengti.

Abejonės kilo tuomet, kai Šiaulių miesto savivaldybė 2017 metų rugpjūtį nepasirašė Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos programinių renginių finansavimo sutarties. Mat balandžio 18 dieną buvo gautas ne konfederacijos narių, matyt, geriau žinančių vidaus darbų specifiką, skundas dėl neva neteisėtai išleistų pernai šiems nevyriausybininkams skirtų  pinigų.

„Vyriausybininkai“ užpuolė nevyriausybininkus

Ar kas girdėjote, kad visuomeninėje veikloje dalyvaujantys aktyvūs žmonės patiktų valdžiai? Aš – ne, todėl nenuostabu, kad 65 organizacijas vienijančią konfederaciją imta atakuoti, kabinėjantis prie niekam nuostolių nepadariusių formalumų bei neatsižvelgiant į miestui padarytą įgyvendintų projektų naudą.

Visą vasarą vadinamieji „vyriausybininkai“, t.y. savivaldybės vidaus auditoriai „revizavo“ Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų projektinę veiklą ir tikrąja to žodžio prasme „vaikė“ visuomeninę prezidentę, kad ši vežiotų į savivaldybę įvairiausius dokumentus, nors už 2016 metų programinių projektų vykdymą ataskaitos dar 2017 metų pradžioje buvo įteiktos miesto valdžios už darbą su NVO koordinavimu paskirtai specialistei Daliai Vietienei.

Vadovaujantis pačios savivaldybės priimtomis taisyklėmis, iki šių metų sausio 5 dienos D.Vietienė nerado jokių nesklandumų Šiaulių NVO konfederacijos atskaitoje „NVO forumas-2016. Mokymai. Seminarai“, todėl be problemų buvo priimtos konfederacijos paraiškos naujiems projektams.

Pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavyzdinį bei Šiaulių savivaldybės patvirtintą „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje aprašą miesto Centro seniūnaičių sueiga 2017-08-31 patvirtino labiausiai visuomeniniams interesams atitinkančius Šiaulių NVO konfederacijos projektus.

Pagal juos turėjo būti tęsiamas centrinio parko tako puošimas ąžuolinėmis skulptūromis, ištašytomis per suorganizuotą tradicinį tautodailininkų plenerą [projektas vykdomas nuo 2014 metų]. Tačiau šiemet darbai sustojo, nes nutrauktas jų finansavimas. Jau teko girdėti „pokiliminių“ postringavimų, kad parko teritorijos neva kažkam prireikė, tai dėl tų nevyriausybininkų skulptūrų, girdi, gali būti papildomų rūpesčių jas nuverčiant…

Nukentėjo ir 10-asis, jubiliejinis „Gerumo Angelų“ renginys, apie kurį, prieš pradėdama analizuoti „popierinę“ publikacijos dalį, papasakosiu, nes visada žavėjausi šia jautria Šiaulių nevyriausybininkų padėkos vienas kitam už bendrystę, gerus darbus, laisvalaikio ir asmeninių lėšų auka visuomenės labui akcija.

Apie pernykštį renginį emocingai rašė ir mūsų portalo skaitytoja: „Gerumo Angelai“ – savanorių veiklos įvertinimas.

Manau, kad verta plačiau papasakoti ir apie šios nominacijos renginio organizacinę dalį.

Šiaulių NVO konfederacija svarbiausiajam metų renginiui faktiškai ruošiasi visus metus. Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų sunku surasti neužimtą didžiausią miesto salę. Be to reikia, kad susisiekimas būtų patogus. Derinamas super koncento dalyvių sąrašas, nes šalia savų saviveiklinių kolektyvų, nevyriausybininkus pradžiugina ir vienas kitas profesionalas. Nominacinės statulėlės užsakomos dar vasarą, vis patikslinant jų skaičių.

– Paskutinysis gruodžio mėnuo paprastai būna beprotiško tempo, nes be visuomeninių pareigų turiu nemenkų įsipareigojimų irsavo verslui, – sako konfederacijos prezidentė Vida Pociuvienė. – Esu dėkinga nuolatiniams talkininkams: Genovaitei Čekatauskienei, Irenai Balčiūnienei, Irenai Motiejūnienei, Laimutei Kančiauskienei, Zitai Klimanskienei ir kt., kurie pernai dirbo vos ne iki gruodžio 31-osios vidurnakčio. Išvakarėse į Kultūros centro salę vežė dekoracijas, inventorių, įrangą. Mažne visą parą kepė, sutepė kalnus sumuštinių, nes reikėjo pavaišinti apie 500 renginio dalyvių, artistų, valdžios atstovų.

Priminsiu, kad 2016-ųjų „Gerumo Angelai“ buvo teikiami gruodžio 29d., nes tik tuomet buvo gauta tinkama salė. Iškilmės prasidėjo 16 val., baigėsi 23 val. Po renginio, žinia, visada privalu sutvarkyti patalpas, išvežioti koncerto dekoracijas, stalus, vaišių įrangą, nes ji būna skolinta, o šventiniu laikotarpiu kiekviena minutė brangi.

Atvykę į renginį svečiai mato tik paradinę pusę, o visokiems auditoriams, revizoriams ir kitiems „vyriausybininkams“ tas net „nesisapnuoja“, nes „vyriausybininkai“, tie iš biudžeto išlaikomos „vargo bitės“, nemokamai nesavanoriauja. Žurnalisto, deja, irgi nė vieno neteko matyti renginio pabaigos sulaukiant.

Privačių interesų deklaracija – nors ir ne be sarkazmo, bet nuoširdi

Šiauliuose susiklosčiusi situacija tokia, kad prieš pateikdama „vyriausybininkų“ skandalinguoju jau praminto NVO konfederacijos projekto dokumentinę bei faktinę analizę, privalau deklaruoti privačius interesus, t.y. asmenines pažintis.

Taigi deklaruoju.

Vidą Pociuvienę pažįstu 10 metų. Esame buvę net vienos NVO narės, tačiau tuometinė mūsų veikla nebuvo biudžeto finansuojama, nes turėjo politinį atspalvį. Dalyvaujame viena kitos gimtadieniuose. Jos namuose tesu mačiusi vieną vyriškos giminės atstovą – vilkšunį Hardą. Pastarasis kartą viešėjo mano sklype ir buvo nedraugiškai sutiktas mano prancūzų buldogės Belos, netgi nuskriaustas – ši lyg niekur nieko įkando jam į nosį.

Jeigu nuomonės nesutampa, aršiai ginčijamės, o kartais ir moteriškai viena kitą apšnekame ar tiesiog pasišnekame.

Man yra žinoma tiek, kiek reikia ne giminaičiui, jos finansinė padėtis, todėl esu tikra: moteris iš mokesčių mokėtojų pinigų nepasipelnė, nes ir pati juos pakankamai didelius moka. Be to, priešingai, nei išdrįso teigti kai kurie save vadinantys žiniasklaidininkais, neužsiiminėjo machinacijomis – pirmieji tai būtų pastebėję Šiaulių NVO konfederacijos žmonės ir, žinoma, paviešinę.

Ši mano publikacija tebūnie moralinė apsauga bei psichologinė parama miesto visuomenininkams. Prisipažinsiu – Vida Pociuvienė to neprašė, tad jei ji mero A.Visocko pavyzdžiu nuo manęs atsiribos, gerbsiu ir jos sprendimą.

Ir dar: deklaruoju, kad niekada asmeniškai nerašiau nė vieno projekto, neprašiau ir neketinu kreiptis finansavimo iš biudžeto savo visuomeninei veiklai vykdyti.

Nestokoja bobizmo ir Šiaulių savivaldybės administracijos vadovas?

Jau seniai teko ginti taip niekšiškai, iš pasalų užpultą žmogų. NVO konfederacijos prezidentė Vida Pociuvienė nėra vienasmeniškai atsakinga už projektų vykdymą audituotu laikotarpiu. Beveik visus 2016-uosius NVO konfederacijoje vykdančiąja direktore dirbo dabartinė mero padėjėja Jūratė Šivickienė. Aukščiausiasis NVO konfederacijos valdymo organas yra susirinkimas, o tarp jų – taryba, iš kurios narių tarpo ir renkamas prezidentas. Taigi, kuomet pas administracijos direktorių situacijos paaiškinti atvyko tarybos deleguoti atstovai, direktorius A.Bartulis mažne nesivaldydamas, kaip meniu restorane, reikalavo … Pociuvienės.

Ir nesuprasi žmogus, ar susipažinti su ponia Vida A.Bartulis norėjo, ar čia tiesiog tokia nauja „priekabiavimo“ forma, tačiau pasinaudojo žmogus tarnybine padėtimi ir sukvietė spaudos konferenciją, užsipuolė gausiausias mieste nevyriausybininkų pajėgas buriantį darinį ir didvyriškai pasiskelbė parašęs savo pamėgtai [?] Pociuvienei kažkokią pretenziją, kurios ji iki šiol akyse nėra mačiusi. Pabandžiau aš ją pas Šiaulių savivaldybės teisininkus gauti. Atspėkite iš vieno karto, ar man pavyko?

Todėl pamačiusi, kaip „vyriausybininkai“ ir žiniasklaida, neva ketvirtoji valdžia, „kala į vienus vartus nevyriausybininkams“, nutariau pasidomėti, kas vyksta. Tegyvuoja demokratija!

Apie ką byloja žmogui iš gatvės prieinami dokumentai?

Projektas „NVO Forumas – 2016, MOKYMAI, SEMINARAI“ pagal pernai pasirašytą sutartį turėjo baigtis tų pačių metų gruodžio 27-ąją. Tačiau salė Šiaulių kultūros centre atsilaisvino tik po dviejų dienų.

Nieko nepadarysi. Didžiausios metų šventės visada dvelkia pakilia sumaištimi bei noru pasveikinti vieniems kitus.

Taigi, pagal tą ką tik paminėtą projektinę sutartį darbai formaliai buvo baigti ne gruodžio 27, o 29 dieną. NVO konfederacija ataskaitą padarė po „Gerumo Angelų“ renginio, kuomet žmonės atliko visus privalomus organizacinius darbus – gruodžio 31 dieną. Ir viskas buvo gerai iki tol, kol 2017-ųjų pavasarį savivaldybę pasiekė skundas.

Ilgokai tyrinėję savivaldybės auditoriai, gana pavėluotai rado formalią priežastį – dalis lėšų buvo išleistos po šventinio mėnesio 29 dienos renginio, t.y. gruodžio 30 ir 31 dienomis, nors metai baigėsi ir ataskaita pateikta dar, kaip teigiama projekto pavadinime… „NVO FORUMAS – 2016, MOKYMAI, SEMINARAI“, einamaisiais metais, kelios valandos iki Naujųjų.

Laukite tęsinio, nes Šiaulių savivaldybėje gauti senokai priimtus ir spaudos konferencijose paviešintus dokumentus per vieną dieną – misija neįmanoma, nes, anot Teisės skyriaus vadovės Lauros Staponkienės, reikia raštu paaiškinti, kam man tie dokumentai reikalingi ir kur aš juos dėsiu. Po to ji išanalizuos ir nuspręs, „ar tai nėra riboto naudojimo informacija, kur skelbiami asmens duomenys“.

Baigiu ir svarstau, kaip pavadinti antrąją šio rašinio dalį.

Gal, sakau, „Nevyriausybininkai audituoja „vyriausybininkus“?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

nesuprantu       2017-12-1 9:02

Negi gali valdininkas šitaip neetiškai elgtis???? Nesiskaito su tais, kurie jam moka atlyginimą.

Partinis       2017-11-30 14:55

DĖKOJU nepartiniam už Lietuvos sąrašo reklamą. [2017-11-28 dienos 17.50 val komentaras]

Joo       2017-11-29 0:41

Kieta Irena

Kokia       2017-11-29 0:38

Galinga ta Vasinauskaitė ! Ir už Valstybės gynimo tarybą, ir VSD, ir Seimo nac. saugumo komitetą kietesnė? O jau šiam portaliukui jokie delfiai neprilygsta… GAL GALĖTŲ psichodelinius komentatorius ir purų reinkarnacijas pas nykštukus pasiųsti? Mielai palaikyčiau kompaniją.

Raigerdas>Irenai Vasinauskaitei        2017-11-28 23:59

Taip taip, kitaip ir būti negali. Mes visi privalome laikytis įstatymų ir čia niekam negali būti išimčių, kaip tame G.Orwell’o “Gyvulių ūkyje”: “Visi gyvuliai lygūs, bet kiti yra lygesni už kitus”. Anksčiau ar vėliau visi privalo atsakyti už savo purvinus darbus. Irenai Vasinauskaitei, kaip ir tai Vanagaitei, yra svarbu apšmeižti, nes šmeižtą ir viena ir kita laiko tiesa. O Sky Way jau paleido šią istoriją ant viso pasaulio. O kadangi investitorių Sky Way yra daugiau nei iš 100 valstybių, tame tarpe ir Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos, taip pat ir iš Indijos, Emyratų, Australijos ir kitų šalių, tai šitą informaciją jau gavo daugybė žmonių. Video apie tai jūs galite pažiūrėti štai čia: “https://www.youtube.com/watch?v=PKjqxu2Fwbs
Lietuvoje matomai įsitvirtino viduramžiškai mąstantys žmonės, nes tokia emigracija nėra atsitiktinis dalykas. Skurdas Lietuvoje yra sukuriamas įvairių pusgalvių, įsivaizduojančių, kad jie yra vos ne genijai, o iš tikrųjų neišlenda iš viduramžiško supratimo apie žmogų. Aš, kaip Lietuvos pilietis, jaučiu gėdą dėl tokio Irenos Vasinauskaitės elgesio, o jai rodo vienodai. Reikia imtis pačių griežčiausių priemonių prieš kiauliškai besielgiančius žmones, nes kitaip ta Lietuva tikrai išnyks. Tik pagalvokit - žurnalistas nesugeba sąžiningai parašyti straipsnio. Tai įsivaizduokite, jeigu stalius nesugebėtų pagaminti stalo, o vietoje jo pagamintų ne tai stalą, ne tai krėslą ir neaišku ką. Arba spintą, kur durys atsidaro kreivai ir jas nebeįmanoma sutaisyti. Bet žurnalistui pas mus viskas leidžiama. Šita moterėlė Nepriklausomoje Lietuvoje apdergia akademiką Anatolijų Junickį taip pat, kaip Sovietmečiu kalvis (kuris matomai buvo KGB agentas) apdergė akademiką Sacharovą ir visuose kinoteatruose šį epizodą rodė prieš parodant filmą. Matomai Lietuvoje čia niekas nepakito ir Švonderiams Lietuvoje galima daryti, ką nori.

nepartinė       2017-11-28 21:02

Niekur neįžvelgiu politikos… Ar visai nieko nesuprantu? Iš straipsnio aišku tik, kad “valstybininkai”, išlaikomi mokesčių mokėtojų, tiesiog tyčiojasi iš visuomenininkų, dirbančių nemokamai.Baisu, kokia pasaulyje gyvenam, sėkmės visuomenininkams.

komentarui LAIKYKITės JŪRATE       2017-11-28 17:56

Kelis kartus perskaičiau straipsnį, bet kažkaip nieko blogo apie Jūratę nepavyko perskaityti. Nesupratau pasipiktinimo…

nepartinis       2017-11-28 17:47

2017-11-28   17.50val. nuoroda:  http://lietuvossarasas.lt/skyriai/

Lietuvos Sąrašas šiuo metu turi du skyrius: Vilniuje ir Šiauliuose.

Vilniaus skyriaus pirmininkė – Joana Noreikaitė .(JavaScript must be enabled to view this email address);

Šiaulių skyriaus pirmininkė – Irena Vasinauskaitė .(JavaScript must be enabled to view this email address);

Kuriami skyriai Kaune, Klaipėdoje ir Kupiškyje.

LAIKYKITės Vida Pociuviene       2017-11-28 17:43

Ne savivaldybės beraštėms Jus įveikti.O kiekviena jų išpilta purvo dozė grįš joms atgal. Pirmyn, Vidute.

Irena Vasinauskaitė       2017-11-28 17:36

Nepartiniam. Pavėlavote beveik porą metų.SUSIPAŽINKITE.
Lietuvos sąrašo Šiaulių skyriaus pirmininkas Leonardas ŠURMAITIS.

Todėl siūlyčiau situacijos nepolitizuoti bent ten, kur neturite informacijos ir žalio supratimo.

Be to, nedezinformuokite komentatorių - PORTALO ADMINISTRATORIUS KĄ TIK PATVIRTINO, KAD NĖ VIENAS KOMENTARAS, PARAŠYTAS PO ŠIA PUBLIKACIJA NEBUVO
P A N A I K I N T A S.

Nusipaistantys bei keikūnai paprastai nusiunčiami pas…nykštukus, o patys autoriai teisės ką nors trinti ar pan. neturi techninių galimybių. Čia Jums ne Fb.

Nepartinis       2017-11-28 17:14

Gerb. Partijos Lietuvos sąrašas Šiaulių skyriaus pirmininke Irena Vasinauskaite nejaugi prasidėjo rinkiminė kampanija, kad taip puolate kolegę TT skyriaus pirmininkę?

LAIKYKItės JŪRATE       2017-11-28 16:57

ŽIŪRIU NE TIK NESILAIKOTE ŽURNALISTINĖS ETIKOS NENORĖDAMI IŠGIRSTI NUOMONĖS ŽMOGAUS APIE KURĮ RAŠOTE, BET IR IŠTRINATE JO KOMENTARĄ.

Irena Vasinauskaitė       2017-11-28 14:27

Raigerdui. Bylinėkimės, jeigu yra pagrindo ir ...turite šunį.

Jūratei Šivickienei. Supratau, tai, kas “peršama” Jūsų kolegei Vidai Pociuvienei - tiesa, o kas Jums- tai jau melas ?

Palūkėkite, mieloji, liudininkai labai keistai apie tuos “nelaiku” įsipiltus degalus liudija… O dar vadovaujate partijai tokiu skambiu pavadinimu. Geriau jau persikrykštytų į -  Tvarkingi Pletkai.

to Ačiū - tiesa slypi kažkur anapus       2017-11-28 14:10

Iš 2016 metais spalio mėn. vykusių seimo rinkimų VRK puslapio Jūratės Šivickienės biografija:

“Šiuo metu – Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijoje direktorė.

Nuo 2012 m. – asociacijos „Draugystės šviesa“ pirmininkė. Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių tautinėmis bendruomenėmis, palaiko ryšius su joms atstovaujančiomis ambasadomis.
Nuo 2015 m. – labdaros ir paramos fondo bei savanorystės centro „Tavo parama“ direktorė. Šiaulių bendruomenės viena iš įkūrėjų. Šiaulių skyriaus Raudonojo Kryžiaus narė, visuomenininkė, rengia ir vykdo projektus. Bendradarbiauja su Šiaulių miesto savivaldybe “.

to Ačiū - tiesa slypi kažkur anapus       2017-11-28 14:08

Iš 2016 metų spalio mėn. vykusių Seimo rinkimų VRK puslapio Jūratės Šivickienės biografija:

“Šiuo metu – Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijoje direktorė.

Nuo 2012 m. – asociacijos „Draugystės šviesa“ pirmininkė. Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių tautinėmis bendruomenėmis, palaiko ryšius su joms atstovaujančiomis ambasadomis.
Nuo 2015 m. – labdaros ir paramos fondo bei savanorystės centro „Tavo parama“ direktorė. Šiaulių bendruomenės viena iš įkūrėjų. Šiaulių skyriaus Raudonojo Kryžiaus narė, visuomenininkė, rengia ir vykdo projektus. Bendradarbiauja su Šiaulių miesto savivaldybe”.

Raigerdas>Irenai Vasinauskaitei       2017-11-28 13:30

Ponia Irena Vasinauskaite, džiugu, kad jūs ginate visuomenininkus, tačiau norėtusi išgirsti ir jūsų pačios “deklaracijas” apie save. Lietuvoje Žurnalistas Černiauskas, dirbdamas DELFI.LT apšmeižė vieną iš didžiausių naujojo transporto atradėjų pasaulyje ir Sky Way generalinį konstruktorių, akademiką Anatolijų Junickį, kuris visa tai, kas buvo planuota padaryti Šiauliuose, perkėlė į Baltarusiją. Jo atradimai yra patentuoti UK, Kinijoje, Japonijoje, Australijoje ir kitose pasaulio šalyse. Preliminarių užsakymų Sky Way turi už 180 000 000 000 dolerių. Lietuvoje šis pasaulinio masto mokslininkas buvo prilygintas tarptautiniam sukčiui ir jam buvo užvesta baudžiamoji byla, kuri buvo nutraukta Lietuvos GP. Jūs asmeniškai dalyvavote šitoje šmeižto kompanijoje. Gal galite atsakyti į šiuos klausimus:1) jūs gavote užsakymą parašyti šmeižikišką straipsnį apie sky Way? 2) ar jus įkalbėjo koks nors draugas ar draugė, kuris turi šunį ar dar kas nors artimo sieja jūsų draugystę su tuo žmogumi?3) jūs pati nutarėte parašyti straipsnį, nes jūsų “sąžinė” neleido jums palikti šito atvejo teisingumo organams išsiaiškinti, kadangi jūs apie tai išmanote daugiau?4) ar jūs paprasčiausiai perskaitėte kitų žurnalistų straipsnius ir nutarėte pati pritarti jų “teisybei” apie Sky Way? Priminsiu jums, kad Lietuvos biudžetas yra gal dabar daugiau nei 9 000 000 000 Eu. Palyginti su 180 000 000 000 suma, tai žala Lietuvai padaryta milžiniška. Kodėl jūs iki šiol neatsiprašėte? Ar jums atrodo, kad tai padaryti nebūtina? Karo metu Lietuvoje buvo šaudomi žydai. Už ką? Tie, kurie šaudė juos, taip pat vadovavosi gandais ir šmeižtais apie žydus. Tai, kada jūs atsiprašysite? Ar lauksite, kad jus, kartu su tiesos.lt redakcija perduos į teismą? Ar išsimokės tiesos.lt redakciją už padarytą milijardus kainuojančią žalą?

Ačiū       2017-11-28 13:30

Dėkui Jums už reklamą, bet pasikartosiu kad su šiais projektais esu susieta tiek, kad juos parašiau. Pasitraukus man iš savanorės pareigų negaliu atsakyti kas juos vykdė. Kiek man žinoma Auditas ir atliekamas tiems projektams, kurie buvo vykdomi jau man nebedirbant. Taip kad nelabai gražu rašyti netiesos ir klaidinti tuos kam vis dar nesimiega. Pagarbiai Jūratė Šivickienė.

džiugu       2017-11-28 8:10

Na nors kažkas sugeba parašyti objektyviai:)

Šaunu,       2017-11-27 22:01

Kiek galima daugiau viešumo,tuo naudingiau paprastam žmogui.Ačiū už straipsnį,laukiame tęsinio.


Rekomenduojame

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Kai menama grėsmė svarbiau už tikrą vaiko skausmą

Arkiv. Sigito Tamkevičiaus homilija Aušros Vartų atlaiduose: Gailestingumo pamokos

Istorinis įvykis Lietuvoje: advokatas Saulius Dambrauskas kviečia ginti viešąjį interesą ir tapti grupės ieškinio nariu

Andrius Švarplys. Trumpas žmonijos istorijos įvadas :)

Vytautas Radžvilas. Artėjant geopolitinės sistemos audrai

Andrejus Gaidamavičius. Labanoro regioninio parko valstybiniuose miškuose atsivers dar apie 90 ha naujų plynių!

Vidas Rachlevičius. Atėjo lūžio taškas – Lietuvai ir vėl reikia rimtai rinktis

Jonas Kaminskas. Vyriausios Rinkimų Komisijos nariai nesuprato ar nenorėjo suprasti?

Vidmantas Valiušaitis. Nejau Šakalienės ir Majausko įstatymas yra aukščiau už Lietuvos Konstituciją ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją?

Rimantas Dagys. Ką reiškia Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės išpuolis prieš Katalikų bažnyčią, policiją, teismus?

Rasa Dijokaitė. Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose ir kas pareikalaus, kad tai liautųsi?

Valdas Vasiliauskas. Tušti mokyklų suolai

A.Merkel ES „vizija“: tolerancija – „Europos siela“, kad apgintume savo bendruomenę, reikalinga „tikra ES kariuomenė“, bet ji nebus „anti-NATO“

Tautos forumo kreipimasis dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

Vincentas Vobolevičius. Keistas vidutinės pensijos ir skurdo rizikos tandemas

Aušra Gabalytė, Aikštės TV: įsimintinos akimirkos iš „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejaus paminėjimo

Vaiko teisių apsauga: Lino Kukuraičio ir Rimanto Dagio diskusija Marijos radijuje

Audrius Bačiulis ir Vytautas Sinica apie naujausią Emanuelio Macrono „išradimą“: „Nacionalizmas yra patriotizmo išdavystė“

Nida Vasiliauskaitė. Apie populizmą

Aušra Maldeikienė. Vakarykštės dienos užsienio politika

Andrejus Gaidamavičius tiems, kurie myli mišką, bet sako: „Tai kad aš nieko apie jį neišmanau…“

Neterminuotą streiką pradėję mokytojai nusiteikę ryžtingai

Sušaudytos ir nukankintos Lietuvos vyriausybės

Algimantas Rusteika. Laiko jums liko nebedaug

Sekmadienį Vilniuje paminėtas Holodomoro 85-etis

Geroji Naujiena: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė“  (Mt 5, 3)

Vytautas Sinica. Ir katalikų pogrindis bus paniekintas

Rimantas Rubavičius. Apie toleranciją

Valdas Vasiliauskas. E. Macrono „Potiomkino kaimai“, arba Ar Amerikai reikės trečią kartą gelbėti Europą?

Algimantas Rusteika. Dveji metai su Donaldu Trumpu. Jūsų dėmesiui – lietuviško ikilytinio, lytinio ir polytinio elito analizė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.