Ir LAT patvirtino – Garliavos šturmo liudytojai nusikaltimo nepadarė

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 5 d. 1:20

28     

    

Ir LAT patvirtino – Garliavos šturmo liudytojai nusikaltimo nepadarė

Liepos 4 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pripažino tai, kas ir taip buvo akivaizdu: kone šešerius metus trukusi politinė byla (bylos Nr. 2K-215-719/2018) Lietuvos valstybė prieš pilietinę pareigą vykdžiusius, vaiko skausmui neabejingus savo piliečius yra niekinė. Ir nutarė: žmonės, 2012-ųjų metų gegužės 17-ąją susirinkę stebėti teismo vykdymo ir tapę Garliavos šturmo taikiniu bei Deimantės Kedytės išplėšimo iš gimtųjų namų liudytojais, nusikaltimo nepadarė.

Ta proga LAT išplatino pranešimą spaudai – supažindiname su juo ir Tiesos.lt skaitytojus (išskirta – Tiesos.lt redakcijos):

Teismas, vertindamas elgesį, kuriuo sudaromos kliūtys antstoliui vykdyti teismo sprendimą, privalo įvertinti atliekamų veiksmų pavojingumą ir įvykio kontekstą

„Teismai nustatė, kad asmenys, susibūrę į grupę turėdami tikslą kliudyti antstoliui priverstinai vykdyti teismo sprendimą – perduoti mažametę jos motinai, atvykę į mažametės buvimo vietą namo priekyje sustatė suolų eilę. Atvykus antstolei ir būdami įspėti, kad bus vykdomas teismo sprendimas, jie priešais gyvenamojo namo duris susikibę už rankų sudarė kliūtį antstolei patekti prie namo durų, kėlė triukšmą, šaukdami užgauliojo atvykusią antstolę ir ją lydinčius policijos pareigūnus; antstolės ir policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų pasitraukti nuo įėjimo į namą nevykdė. Be to, vienas iš asmenų spūstyje dar sugriebė antstolei už rankos, ją laikė neleisdamas eiti ir spaudė, šiais savo veiksmais sukeldamas fizinį skausmą. Taip asmenys aktyviais veiksmais trukdė antstolei vykdyti teismo sprendimą.

Pirmoji instancija visus penkiolika asmenų, kurie kliudė antstolei vykdyti teismo sprendimą, išteisino, o apeliacinė instancija nuteisė. Kasacinius skundus pateikė tik vienuolika asmenų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) jų skundus patenkino. Jie išteisinti paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Dėl kitų keturių asmenų, nors jie nepateikė kasacinių skundų, LAT taip pat pasisakė. Trys asmenys išteisinti paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, vienam asmeniui, kurio veiksmai skyrėsi nuo visų kitų (jis vartojo fizinį smurtą), paliktas galioti apeliacinės instancijos teismo apkaltinamasis nuosprendis.

LAT pabrėžė, kad veikai kvalifikuoti reikšmingos faktinės aplinkybės teismų nuosprendžiuose nustatytos vienodai, tačiau skyrėsi jų teisinis vertinimas, jis ir nulėmė skirtingą įstatymo taikymą. Byloje kilo ginčas dėl BK 231 straipsnio 2 dalies sudėties požymių aiškinimo ir taikymo pagal nustatytas bylos aplinkybes. Pagal BK 231 straipsnio 2 dalį atsako tas, kad bet kokiu būdu trukdė [...] antstoliui vykdyti teismo sprendimą panaudodamas smurtą ar kitokią prievartą. LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatymas nepateikia trukdymo būdų sąrašo; trukdymas gali būti suprastas kaip bet kokie veiksmai, sudarantys kliūtis atlikti profesines procesines pareigas atvirai kišantis į atitinkamo pareigūno veiklą ar sudarant fizines kliūtis.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teismas, vertindamas vieną ar kitą elgesį, kuriuo sudaromos kliūtys antstoliui vykdyti teismo sprendimą, ir pripažindamas šį elgesį nusikalstamu, privalo įvertinti ne vien tik kliūtis, su kuriomis susidūrė antstolis, bet ir įvykio kontekstą. „Būtina atsižvelgti ir į tai, kokie subjektai atlieka trukdymo veiksmus: ar tai yra asmenys, kurių interesai yra tiesiogiai susiję su vykdomo sprendimo turiniu, ar tai yra kiti asmenys, į kurių interesus vykdomas teismo sprendimas tiesiogiai nėra nukreiptas. Tik visapusiškai įvertinus visas šias aplinkybes, įmanoma konstatuoti pakankamą baudžiamajai atsakomybei atsirasti padarytos veikos pavojingumą, taip pat tyčinę kaltę, kuriai nustatyti būtina, kad kaltas asmuo suprastų, jog trukdo antstoliui vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, ir norėtų taip veikti. Antstolio veiksmų teisėtumas ir jo pasirinktas teismo sprendimo vykdymo būdo adekvatumas situacijai taip pat yra svarbios aplinkybės vertinant jo veiklai trukdžiusio asmens veiksmų pavojingumą ir jo kaltės klausimą“, – nurodoma nutartyje.

Teisėjų kolegija sutiko su kasaciniuose skunduose nurodomais teiginiais, kad kaltinimas nuteistiesiems grindžiamas vieno asmens veiksmais, tinkamai neatskleidus jų konkrečių veiksmų ir indėlio į nusikalstamos veikos padarymą, neteisingai konstatuotas bendrininkavimas, dėl to netinkamai įvertintas atskirų asmenų veiksmų pavojingumas.

LAT pažymėjo, kad išskyrus vieną asmenį, nė vienas iš kaltinime nurodytų asmenų jokio fizinio smurto nevartojo. Kaltinimas šiems asmenims dėl BK 231 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos padarymo paremtas iš esmės tik pritarimu veiksmams, atliktiems to vieno asmens, kuris spūstyje sugriebė antstolei už rankos, ją laikė neleisdamas eiti ir spaudė, sukeldamas fizinį skausmą. Kiti asmenys, kuriems pareikštas kaltinimas, pagal bylos aplinkybes buvo išsiskirstę ir atitolę nuo antstolės įvairiu atstumu. Jokių duomenų, kad jie būtų buvę pažįstami ar būtų derinę veiksmus su asmeniu, kuris panaudojo fizinę jėgą, nėra.

Kaip nurodė teisėjų kolegija, buvimo minioje kartu su kitais faktas dar nereiškia visų pritarimo bet kokiems bet kurių asmenų, esančių minioje, staiga, be perspėjimo atliktiems trumpalaikiams veiksmams. Buvimas minioje, stovėjimas susikabinus rankomis gali būti vertinamas tik kaip bendras asmenų grupės veiksmas kiekvienam asmeniškai pritariant tik pačiam buvimui. Tačiau toks buvimas nereiškia pritarimo vieno asmens, kuris naudojo fizinę jėgą prieš antstolę, veiksmams; tokio asmens veiksmai buvo išimtinai asmeninio, vienašališko sprendimo pasekmė ir byloje nėra pakankamų duomenų, kad kiti buvę minioje apie juos būtų žinoję; nenustatyta, kad visi kaltinime nurodyti asmenys tikrai matė, girdėjo ir suprato antstolę sugriebusio asmens veiksmus; nepatvirtinta, kad jie tokiems veiksmams išreiškė pritarimą ir taip tapo smurtavusio asmens bendrininkais. „Šių aplinkybių visuma neleidžia daryti išvados apie susitarimą panaudojant smurtą trukdyti antstolei vykdyti teismo sprendimą. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, [...] nenustačius bendrininkavimo požymio, pagal nustatytas bylos aplinkybes smurtą vartojus tik vienam asmeniui, kiti nuteistieji už šiuos veiksmus neturi atsakyti“, – nurodoma nutartyje.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad antstolė pasitelkė policijos pareigūnus teismo sprendimo vykdymui užtikrinti, kliūtims šalinti. Policijos pareigūnai teisėtai ir pagrįstai reikalavo, kad tiek nuteistieji, tiek kiti susirinkę asmenys kieme pasitrauktų, atlaisvintų priėjimą prie namo durų, netrukdytų antstolei praeiti ir vykdyti teismo sprendimą. Kieme susibūrę asmenys išreiškė savo priešišką nusiteikimą antstolės veiksmams, nesutikdami su vykdomo teismo sprendimo turiniu demonstraciniais veiksmais (šūksniai, giesmės, susikibimas už rankų ir kt.) siekė atkreipti antstolės dėmesį, atsižvelgti į tam tikros visuomenės grupės nuomonę dėl tokio sprendimo teisingumo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad būtina atsižvelgti į tai, kad antstolės vykdomas teismo sprendimas visuomenėje buvo itin jautrus klausimas, jis sukėlė prieštaringų vertinimų, grįstų skirtingais visuomeniniais, politiniais, socialiniais įsitikinimais. „Visi nuteistieji aiškiai nurodė, kad jie susirinko stebėti, kaip bus vykdomas sprendimas, tokius jų veiksmus lėmė ne siekis sutrukdyti antstolei, bet siekis išreikšti nepasitenkinimą teismo sprendimo turiniu, per protestą atkreipti visuomenės ir kartu antstolės dėmesį. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tokiuose asmenų veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties požymių“, ­– pažymėjo kasacinis teismas.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.“

lat.lt

* * *

Daugiau apie šia bylą – kitose Tiesos.lt publikacijose:

Aušrinė Balčiūnė. Teismo verdiktas: Lietuvos Respublikos vardu…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Teisėjas G. Kaulakis atidėjo politinę Garliavos smurto liudininkų bylą

Politinis teismų procesas. Aušrinė Balčiūnė: ką aš pamačiau prokuroro R.Gailevičiaus atrinktoje vaizdo medžiagoje

Aušrinė Balčiūnė. Politinių teismų procesas tęsiasi: keletas pastebėjimų iš nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos

Aušrinė Balčiūnė. Policijos vadų liudijimai politiniame teisme: per instruktažą mums sakė, kad asmenų grupė Garliavoje gali susideginti

Aušrinė Balčiūnė. Lietuvos pareigūnai paliudijo: „Žmonės Klonio gatvėje kažką dainavo…“

Aušrinė Balčiūnė. „Vyties“ rinktinės pareigūnas teisme: „Garliavoje žmones ėmiau, nes ir kiti juos ėmė“

Aušrinė Balčiūnė. Pareigūnas: „Mes antstolei nuėmėme psichologinį spaudimą“

A.Balčiūnė. Klausantis Garliavos šturmo garso įrašo žurnalistas N.Povilaitis nesitvėrė juokais, o aktorė E.Žebertavičiūtė nepaliaujamai braukė ašaras

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (II)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (III)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (IV)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (V)

Aušrinė Balčiūnė. Nesibaigianti Garliava (VI)

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Aušrinė Balčiūnė. Trumpai apie Garliavos šturmo liudytojų bylą: mūsų jau mažiau

Aušrinė Balčiūnė. Vargas dėl a.a. Vido Petraičio

Aušrinė Balčiūnė. Lenkų sirgaliai aikštėje šlapinosi, bet nebuvo reikalo juos sulaikyti…

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla: kalba kaltinamieji

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: kaltinamieji kalba toliau

Violeta Milevičienė. Stebėtojos užrašai, arba Kodėl nestovėjai po medžiu?

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: nebeegzistuojantis straipsnis perkvalifikuotas į sunkesnį

Aušrinė Balčiūnė. Byla tęsiasi…

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Prasideda baigiamosios kalbos

Aušrinė Balčiūnė. Byla perskaityta. Bet posėdis neįvyko

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Pirmoji dalis: prokuroras reikalauja bausmių

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla baigta. Antroji dalis: kalba advokatai

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo liudytojų byla tęsiasi – antros instancijos teismas pakartotinai tiria įrodymus

Aušrinė Balčiūnė. 2017 metų spalio 31-oji: paskutinis Garliavos šturmo liudytojų politinės bylos teismo posėdis

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla: antrosios instancijos nuosprendis

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Daina       2018-07-11 7:07

Prisiminkime Kusaitės bylą. Tąsė po teismus, kankino net Rusijos KGB-bešnykus pasitelkę. Ir nieko. Byla nutraukta, Kusaitė išteisinta, mūsų teisėsmaugininkai - praturtėję ir pakelti pareigose. Ar tai nauja europraktika?

Tai gal jau laikas       2018-07-8 7:27

Tiems prokuroram kurpusiams bylą Venckienei paruuošti celes Lukiškių, o dar geriau Alytaus pataisos kalėjime. Garliavos liūdytojai turi paduoti į teismą jiems žinomus prokuročikus, kuris juos tampė tiek metų ir tratino biudžetinius pinigus. Už skriaudas turi atsakyti.

taip, tai tik manevras       2018-07-7 16:48

Bet visgi. Ir kas toliau? Žmonės buvo tąsomi tiek metų be jokio reikalo, o toli gražu ne pati turtingiausia valstybė tąškėsi pinigais. Bent dėl padorumo pradėtų tarnybinį patikrinimą prie bylos prisidėjusiems “pareigūnams”.

Diversio       2018-07-5 22:25

Tai yra Lt pedofilų chuntos manevras.

stasys        2018-07-5 20:43

Vargiai kuris iš tu vienuolikos taip ir suprato LAT tikruosius motyvus juos išteisinant , bet šventinė dovana tikrai gera.

SENAS KOMENTARAS       2018-07-5 19:46

“Generalinė prokuratūra taip gina įtariamus pedofilus tik todėl, kad vienas iš trijų prievartautojų galėjo būti aukštas VSD pareigūnas. LL dar praeitą savaitę išsiuntė klausimus VSD šefui G.Grinai, ar VSD 9 –os valdybos viršininkas Aidas Mieželis negali būti trečias D.Kedžio dukros apibūdintas prievartautojas, tačiau atsakymo iš VSD nesulaukėme.
Įtariamus stiprina ir pati vienintelio įtariamo tvirtintojo Andriaus Ūso asmenybė. Juk net Pilietinės demokratijos partija buvo VSD sukurta tam, kad suskaldyti V.Uspaskich vadovaujamą Darbo partijos frakciją Seime, ir kad ją suskaldę, šalį galėtų valdyti vadinamieji socialdemokratai. Taip ir įvyko, o V.Muntianas, kaip tas mauras, kuris jau atliko savo juodą darbą, buvo vėliau perduotas teismui. Toks A.Ūsas, Pilietinės demokratijos Kauno skyriaus vadovas, buvo VSD reikalingas prižiūrėti ir pranešinėti apie neprognozuojamą naują šios partijos vadovą Algimantą Matulevičių, kuris buvo sukėlęs “valstybininkams” nemažai streso. Pagaliau paskutinė aplinkybė - kodėl D.Kedžio kūno ekspertizę darė tas pats „etatinis“ VSD ekspertas iš Teismo ekspertizės instituto Jonas Paliulis, kuris nustatė, kad D.Kedys mirė užspringęs, o ant kūno smurto žymių nerado? Kodėl tirdamas nužudyto VSD pulkininko Vytauto Pociūno kūną, tas pats J.Paliulis nusprendė, kad auka buvo ne nužudyta, o žuvo nelaimingo atsitikimo metu? Kodėl per ekspertizės prie kūno nebuvo prileisti prie ekspertai, kuriais pasitiki D.Kedžio šeima?

HMM       2018-07-5 19:42

Vilniaus apygardos teismo nutartis.,
2010 05 21
” Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, Andrius Ūsas yra įtariamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 153 str., padarymu. Pareikštame įtarime nurodyta, jog A. Ūsas tvirkinamuosius veiksmus mažametės D. Kedytės atžvilgiu atliko adresu R. Kalantos g. 127-10, Kaune (t. 3, l. 185-186), t.y. L. Stankūnaitės gyvenamojoje vietoje, kuomet L. Stankūnaitė dukrą pasiimdavo savaitgaliais, pagal teismo 2008-03-19 d. patvirtintą ir įsiteisėjusią taikos sutartį dėl dukters D. Kedytės gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su ja tvarkos nustatymo. Nukentėjusioji D. Kedytė apklausu metu aiškino, jog nusikaltami veiksmai jos atžvilgiu buvo atlikti tuo metu, kada jie trise, t.y. ji, mama - L. Stankūnaitė ir A. Ūsas gulėdavo lovoje (t. 1, b. l. 20-24, 75-78). Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. numato, jog padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus. Kaip teisingai nurodė pareiškėjas, iš aukščiau išvardintų aplinkybių galima pagrįstai įtarti, jog L. Stankūnaitė, suteikdama sąlygas įtariamajam A Ūsui tvirkinti mažametę D. Kedytę, pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A. Ūsui tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str., padarymą.

AUŠRA       2018-07-5 19:38

Tokį buldozerį varyt, kad jau… „ – 2009 metų rugsėjo 13 d. kalbėjo Andrius Ūsas.
„Atsiras žmonės, kas (Venckus) daves iki galo“
PAGALIAU PRADĖJO BENT ĮŠIEK TIEK STRIKTI BULDOZERIS….NA IR APSIJUOKĖ PULINYS PRIEŠ VISĄ PASAULĮ

ūsas APIE BULDOZERĮ       2018-07-5 18:29

Kaip aiškėja iš įtariamo pedofilo Andriaus Ūso telefoninių pokalbių, dar praėjusių metų rugsėjo mėnesį jis buvo įsitikinęs, kad šioje pedofilijos byloje pergalė bus jo pusėje. Ypač - kai pedofilijos byloje šalia jo pavardės viešai buvo paminėta teisėjo Jono Furmanavičiaus pavardė.

„Nu tai jau turiu nugalėt, jau kito kelio nėra. Čia jau teisėjas tas parodytas, aiškiai įvardintas, čia jau viskas! Jau čia viskas – čia jau reikia stabdyt dabar. Tokį buldozerį varyt, kad jau… „ – 2009 metų rugsėjo 13 d. kalbėjo Andrius Ūsas.

„Atsiras žmonės, kas (Venckus) daves iki galo“

Telefonu kalbėdamas apie Drąsiaus Kedžio seserį teisėją Neringą Venckienę ir jos vyrą advokatą Aidą Venckų, įtariamas pedofilas Andrius Ūsas neslėpė įsiūčio: „O čia, kad ta (Neringa Venckienė) padės ir šitas (Aidas Venckus) padės, tai aš sakau – kol (Drąsius Kedys) gyvas, kad jų nepakastų, vis tiek atsiras žmonės, kas juos daves iki galo“.

Susipažinusi su šia įtariamo pedofilo Andriaus Ūso telefoninio pokalbio išklotine, D.Kedžio sesuo N.Venckienė kreipėsi į l.e.p. generalinį prokurorą R.Petrauską, kad šis A.Ūso atžvilgiu pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl grasinimų. Tačiau R.Petrauskas, kaip įprasta šioje Generalinėje prokuratūroje, nepriėmė jokio sprendimo, kuris galėtų pakenkti įtariamam pedofilui Andriui Ūsui, o N.Venckienės pareiškimą persiuntė į Kauno apygardos prokuratūrą – jos vadovui K.Betingiui. K.Betingis ikiteisminio tyrimo dėl grasinimų teisėjai N.Venckienei taip pat nepradėjo.

O ar nevertėtų – juk Drąsius Kedys jau negyvas, ir, pagal įtariamo pedofilo Andriaus Ūso telefoninio pokalbio išklotinę, esančią pedofilijos byloje, dabar jau būtų Neringos Venckienės ir Aido Venckaus eilė būti nužudytiems?

„Višta ta Garnelienė“

Įtariamo pedofilo Andriaus Ūso telefoniniai pokalbiai rodo, kad jis jau 2009 m. rugsėjo 13 d. žinojo, jog Neringa Venckienė bus svarstoma Teisėjų taryboje, nors pats pareiškimą ten parašė tik gruodžio 16 d.

A.Ūsas: „Į Teisėjų tarybą“.

Moteriškas balsas: „Višta ta Garnelienė, jeigu ką. Nežinau, kaip ten Teismų taryba pažiūrės. Višta, mano manymu“.

A.Ūsas: „Višta, bet yra toj taryboj, yra toj taryboj padorių žmonių. Tai čia ne Garnelienės sprendžiama. Aš tik taip, kaip instituciją, sakau, kad jinai bus svarstoma“.

Moteriškas balsas: „Vis tiek, Andrius, būkim biedni, bet teisingi – visada užduoda toną vadovas“.

A.Ūsas: „Taip“.

Moteriškas balsas: „Tai vat aš ir sakau – jinai yra višta. Aš asmeniškai nesu susidūrus, aš iš kitų žmonių esu girdėjusi, kad jinai višta“.

A.Ūsas: „Nu, žiūrėsim“.

Kas tie „jie“ ir koks tas „judesys“?

Beje, labai įdomus ir seserų Laimos Stankūnaitės bei Violetos Naruševičienės telefoninis pokalbis iš karto po, kai buvo sužinota, kad nužudytas teisėjas Jonas Furmanavičius.

„Atsimeni, kaip man būrėja pasakė, kad nušaus kažką iš pažįstamų ratų“ – paklausė sesers Laima Stankūnaitė.

„Atsimenu, atsimenu“, - atsakė Violeta Naruševičienė.

„Nu…“- leido suprasti, kad taip ir atsitiko, L.Stankūnaitė.

„Bet tai kaip? Nori pasakyt, jie jokio judesio nedarys? Aš nesuprantu“, - paklausė Laimos Stankūnaitės Violeta Naruševičienė.

„Tai nežinau… Sakau, man iš kriminalinės policijos paskambino, turi atvažiuot“, - atsakė Laima Stankūnaite.

Šis pokalbis tarp seserų
Įvertink: 


O, kad taip,

kuzia       2018-07-5 18:23

Ģiariu antrą parą. Giarsiu kol baiksis bapkės. Paskuj pasiskolinsiu ir toleu gersiu. Nes gerū naujienū nėra, o rašyti “giaresnes” jau mėnesis kajp niabegaunu užsakymū. Tai sakikyt,- kajp toleu gyviant varkšej merginaj be pajemū?

žopienė       2018-07-5 18:18

-Jau antrą dieną paeiliui raudu. Skaudu!

fiasko       2018-07-5 18:15

Neringos Veckienės motina Laimutė Kedienė lieka išteisinta dėl Lietuvos himno išniekinimo, buvusio prokuroro Kęstučio Betingio šmeižto ir melagingo pranešimo apie nusikaltimą.
Penktadienį Vilniaus apygardos teismas penktadienį atmetė Kauno apylinkės prokuratūros ir nukentėjusiojo K. Betingio apeliacinius skundus.
Jais buvo prašoma apkaltinamojo nuosprendžio N. Venckienės motinai.
K. Betinio ieškinys priteisti ponui 7 000 eurų iš L. Kedienės už, atseit, padarytą “moralinę” žalą net nenagrinėtas.
K.Betingis ir prokuratūra, kaip pralaimėjusieji, turės dar padengti ir teismo išlaidas.

Ramiros       2018-07-5 17:56

Neturėkit didelių iliuzijų, gerbiamieji. Niekas nepasikeitė, juk visose tarnybose lieka tie patys kgb užgrūdinti pareigūnai. Ar galvojat, kad jie ims ir pasikeis ? Mažai tikėtina. Gal vienas, kitas pereis į kitą poziciją, bet juk valstybė yra jų užvaldyta. Daug kas apie tai šneka, bet nieko nedaro. Kai ta byla išviešėjo JAV, kai ja susidomėjo JAV kongresmenai, va, štai jie ir niurktelėjo į krūmus, nutarę, kad neverta daugiau juokinti pasaulį. Bet nusikaltimas tai lieka. Abiejų pusseserių tai nėra, gal dar ir gyvos, bet izoliuotos nežinioje. O ką tesėjai, gal būt, jie daro tai ką jiems liepia “šeimininkas”? Tai, manau, jie dabar padarė “žirgo ėjimą”, kaip šachmatuose, bet esmė tai nepasikeitė. “Šeimininkai”, tampytojai už virvelių tai dar neišaiškinti. Va, kai jie bus išvilkti dienos švieson, gaus pagal nuopelnus, tai ir pradės keistis visa teisėsauga, na ir visa Lietuva į gerąją pusę. Bet kas tai padarys ?

Pedofilams       2018-07-5 17:30

Tik nepradėkite dabar išsigandę žudyti vieni kitus,nes Tauta nebeturės ką nuteist.
Ilgai kentėję dar truputį pakentėkite.

Misteris       2018-07-5 17:21

Dabar galima teismo nutartį išsiųst į JAV Kongresui.
Prokurorą ir tyrėją reiktų apklaust kodėl švaistė mokesčių mokėtųjų formuodami kaltinimus nekaltiems piliečiams.

mąsalas JAV       2018-07-5 16:12

Kai tyčia terorizavę nekaltus piliečius “prokurorai-nkvdistai” sės į kalėjimą, vot tada ir bus Teisingumas. O kol kas tik imitacija.

mąsalas JAV       2018-07-5 16:10

Tai pavadinti galima paprastai - “numetė kaulą”.
Pokazucha siekiant kad amerikonai atiduotų Venckienę į “mūsų teisingiausio teisingumo” rankeles. O jau tada,...

Ar gyva Deimantė Kedytė?       2018-07-5 16:04

Šio klausimo kontekste kiti “teisingumo” klausimai atrodo makabriškai.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-07-5 15:15

Citata: “Ir LAT patvirtino – Garliavos šturmo liudytojai nusikaltimo nepadarė”.

Belieka sušukti - teisingumas nugalėjo? Netgi arti prie teisingumo nepriartėjo. Kodėl? Kas yra nubaustas už tai, kad 6 metus žmonės turėjo bylinėtis? Kas bus nubaustas už tų neteisingų bylų iškėlimą?  NIEKAS. Kas sumokės už tą moralinę žalą, kurią patyrė teisiami nekalti žmonės? 240 policininkų - banditų PRIVALĖJO užtikrinti, kad ANTSTOLĖS niekas negalėtų paliesti, priartėti ir trukdyti. Taigi kaltinti asmenį, kuris spūstyje palietė antstolės ranką irgi negalima. Gal jis nė nežinojo, kas tokia ta Sonata Vaicekauskienė? Ar yra išimta gydytojų pažyma, kad asmuo palietęs ranką ją sužalojo? Ar tik žodinis pasakymas, kuriuo tikėti tikrai nėra pagrindo.
Ir dar, jokio teisingumo tikrai NEĮVYKO ABSOLIUČIAI. Kodėl? Ogi todėl, kad net tas, jeigu taip ir buvo, kuris palietė ar net sukėlė skausmą poniai Sonatai, yra ABSOLIUČIAI teisus, nes Sonata Vaicekauskienė, visiškai nepriklausomai ar tai suprato ar ne, VYKDĖ nusikaltamą veiklą, nes PAGROBDAMA Deimantę ją pasiuntė į MIRTĮ. Tai yra Sonata Vaicekauskienė, net kaip anstolė, sudalyvavo Deimantės sunaikinime, NUŽUDYME susitarę didžulėje gaujoje ir su VALDŽIOS palaiminimu. Taigi turime ne teisingumą, o įvykdytą ir PRIDENGTĄ vieną didžiausių Lietuvos valdžios NUSIKALTIMŲ. Atsiminkime, valdžioje buvo jedinstveninkė prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė- konservatorė ir konservatorius Andrius Kubilius kaip Vyriausybės vadovas. Neturi būti pamirštas NIEKADA ir generalinis policijos komisaras Saulius Skvertnelis. Tai NUSIKALTĖLIŲ gauja pagal FAKTĄ, nes yra sunaikinta Deimantė Kedytė, jie jos jau parodyti negali.
Apie tai yra informuotas ir dabartinis Seimas, į kurio sudėtį įeina ir paminėti asmenys.
Skaitykite mano 2018-03-26 straipsnį “Seimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/). Smarvė sklinda ir iš šito Seimo, nes jo pirmininkas Viktoras Pranckietis niekaip negali atsakyti į klausimą, kur yra Deimantė. Visi Seimo nariai yra GLUŠI, KURTI IR NIEKŠAI, todėl smirdi, nes niekaip negirdi, kaip Lietuvos piliečiai jau 73 kartus, pakartoju, jau 73 kartus yra paklausę “Ar gyva Deimantė Kedytė”, o jie vis negirdi. Tai kaip tokius IŠSIGIMĖLIUS, paskutinius NIEKŠUS kitaip pavadinti? Kaip juos pavadinti? Gal garbingais Seimo nariais? Jeigu kam nors taip atrodo…. tegu jie jau gyvena toje pekloje.
Kaip Seimo nariai negali girdėti Laisvės premijos laureatės N.F.Sadūnaitės paklausimo, kai ji tai išsakė 2018-01-13 girdint viesiems, kurie NEKURTI?  Tai ir klausiu, ar Seime yra nors vienas ŽMOGUS? Nu nors vienas, nors vienas atsiliepkite? Visi esate ŽUDIKAI, tiesiogiai ar netiesiogiai, tokie esate. Esate mažos nuskriaustos mergaitės ŽUDIKAI.
Galite paneigti tai ką sakau tik parodydami Deimantę Kedytę jos seneliams, N.F.Sadūnaitei ir N.Venckienei. Visos kitos pasakos tai tik silpnapročiams.
Taigi teisingumas NEĮVYKDYTAS. Nepapsirikite. O ką jis reiškia? Reiškia bandymą išplėšti N.Venckienę iš JAV apsaugos. O taip pat tarptautinio skandalo baimė, kai tai būtų skundžiama EŽTT arba JT žmogaus teisių komitetui. Neapsirikite, teisingumo nebuvo.
Lietuvos valdžios banditų tikslas savo kaltę suversti N.Venckienei.
Atkreipkite dėmesį, kad LAT spręndė FAKTO klausimą, kai tuo tarpu dabar jie turi teisę spręsti tik teisės klausimą, tai yra ar apygardos teismas padarė tesinių prasižengimų priimdami sprendimą. Tokie nusižengimai sprendime NENURODYTI, vadinasi jų nėra.
Prisiminkime, kad N. Venckienė siekė šią nesąmonę ištaisyti, tai yra, kad LAT galėtų Lietuvos valstybės vardu spręsti ir FAKTO ir TEISĖS klausimus. Berods to dar neįvyko.
Priverstas šitą komentarą išsisaugoti, nes jis gali būti IŠTRINTAS cenzūrastų.

hau       2018-07-5 15:00

Reiškia, Lietuvos teisėjai ir prokurorai 6 metus užsiiminėjo niekais, persekiojo nekaltus žmones. Tuo tarpu gaudami laaabai solidžius atlyginimus, tuščiai eikvodami valstybės lėšas. Ir, neabejotinai, laukdami laabai solidžių valsyubinių pemsijų. Aišku, gerai, kad LAT sprendimas būtent toks. Vis šiokia tokia moralinė satisfekcija persekiotiesiems. Bet, tai kaip lakmuso popierėlia parodė, kokia supuvusi mūsų teisėsauga.

Antanas       2018-07-5 14:49

Visiems Deimantės mergaitės gynėjams manau dabar reikėtų  kreiptis į  JAV teismą ( lygiagriačia su teisėjos N. Venckienės teismu JAV ) žalos atlyginimui už  daugelio metų terorizavimą  ( labai atsiprašau, kad taip įvardiju, bet tiek metų nesugebėti matyti tiesos, tai baisu su mūsų  teismais.

/////////       2018-07-5 14:18

Kas dieną vis po naujieną - mums smagiai pasijuokti. O gal 100 - čio proga?.. Būtinai reikėtį visas šias naujienas nusiųsti Į JAV, kad žinotų advokatai ir kongresmenai, kaip mūsų ,,teisuoliai” bando slėpti savo niekingus darbelius.

Juozas       2018-07-5 13:27

Tai dabar atsirado gera proga parodyti, kad Lietuvos žmonės ne avinų banda. Jau tiek metų tąsomi po teismus dar pakentėkite- iškelkite bylinėjimosi išlaidų- materialinių ir moralinių- atlyginimo reikalavimus iš “nukentėjusių” šalių- Vaicekauskienės ir Povilaičio solidariai. Bendra sumelė susidarytų tikrai įspūdinga. Kitą kartą žinotų, kaip vaidinti visagalius ir šmeižti dorus piliečius.

Tarabilda       2018-07-5 13:12

Bruka uodegą, mol Garliavos byla visai ne į vienus vartus, kad kokiu nors būdu galėtų paveikti išsprūdusią Venckienės ekstradicijos bylą Čikagoje.

neapsigaukit,       2018-07-5 13:12

tai klasta, išteisinti tik trys žmonės, pasidomėkit plačiau, galų gale net lrytas.lt. ir ten komentarais. Pasidomėkit kokia teisėjų kolegija, kokie teisėjai, jų nagrinėtos bylos….

vėjo kryptis       2018-07-5 13:12

Chunta nori pasiųsti į JAV signalą, jog atseit, mūsų teismai labai teisingi, tad Venckienėės ekstradicija jai nekelia jokio “pavojaus”. (“Naš sud samyj gumannyj sud v mire):)
Reik tikėtis, kad amerikonai nelabai mėgsta makaronus. Ypač tokius kur ant ausų kabina.

matyt,       2018-07-5 12:51

noreta susimuliuoti “teisingą” LT teisesaugą...
Bet nuo prisikaupusio brudo taip lengvai ir paprastai atsiplauti nepavyks.

iš kur vėjas papūtė?       2018-07-5 12:39

kad tie tikri pizdukėliai tokį sprendimą priėmė?


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Joana Noreikaitė ir Vincas Kubilius. Šimtoji „Tie-SOS!“ akcija

Jei dar negirdėjote. Vytautas Bakas klausė. „Gabrieliau, Ingrida: kas Jums yra aukšta politinės kultūros ir etikos kartelė?“

Andrius Švarplys. Facebookas ir Twitteris bendradarbiauja su Vietnamo, Turkijos, Rusijos ir Kinijos režimais

Andrius Švarplys. Čia tas pats, kas mokinių parlamentui suteikti tikrojo parlamento statusą

Algimantas Rusteika. Jie niekada nesikauna iki paskutinio šovinio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujosios koalicijos susitarimas: ko tikėtis?

Nacionalinis susivienijimas: pareiškimas dėl solidarumo su Lenkijos valdžia

Robertas Grigas. Atmintinė lenkų „abortų teisių“ gynėjoms

Vytautas Radžvilas. Konvergencijos svajonė ir tikrovė

Audrius Bačiulis. Tikriausiai vienas labiausiai viešumoje nematomų Lietuvos ministrų

Algimantas Rusteika. Tegyvuoja Didžiosios Tolerancijos Revoliucijos metinės!

Andrius Švarplys. Žinios iš paralelinės visatos

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Algimantas Rusteika. Apie bukumą ir lavonus

Raimondas Navickas. Nusprendžiau pats pasižiūrėti, ko tie respublikonai nerimsta

Andrius Švarplys. Pagaliau Facebookas bus paduotas į teismą dėl cenzūros

Geroji Naujiena. Mes nepriklausome tamsai

Rasa Čepaitienė. Parazitai

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas paragino naujojo Seimo narius atpažinti Dievo balsą, Tiesos balsą savyje ir jo klausytis

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.