Iki referendumo liko 3 dienos: V.Rubavičius. Valdžia bijo ir baugina

Tiesos.lt redakcija   2014 m. birželio 25 d. 22:38

27     

    

Iki referendumo liko 3 dienos: V.Rubavičius. Valdžia bijo ir baugina

Birželio 29-ąją Lietuvos piliečiai kviečiami išsakyti savo požiūrį į laisvę ir žemę.


Nuotraukos autorius – Evaldas Liutkus (it.fotopedia.com).

Verta prisiminti: V.Rubavičius. Valdžia bijo ir baugina

Svarstant referendumo klausimą, dera suvokti vieną aiškų dalyką. Žmonės, kurie pasirašė dėl referendumo, nėra nei apgauti, kaip dažnai bandoma įtikinti, nei kažkuo susivilioję, nei siekiantys savų kažkokių tikslų – jie tiesiog norėjo pasirodyti, kad yra politiškai įgalūs. Klausimas čia esminis – apie politinį visuomenės įgalumą. Visuomenės dalis pareiškė norą susigrąžinti iš jos atimtą politinę galią. Kitaip tariant, tą galią per referendumą atsiimti iš partinės nomenklatūrinės valdžios. Todėl tokia –žvėriška visų orientacijų valdžios žmonių neapykanta referendumo organizatoriams ir rėmėjams. Taip pat ir tą įgalumą atstatyti siekiančiai visuomenės daliai. Neapykanta kyla iš baimės, kad visuomenė vis dėlto pajėgs atsiimti valdžią. Juk tada jau teks su ja skaitytis. Referendumui žlugdyti dirba institucijos, taip pat ir Konstitucinis Teismas. Pastarasis jau senokai žygiuoja Konstitucijos iškonstitucinimo keliu ir iš esmės perima parlamentinės valdžios funkcijas. Jis pradeda nurodinėti, kokie būsimi sprendimai galimi ar negalimi. O juk Konstitucinis Teismas neturi teisės nei aiškinti referendumo rengimo sąlygų, nei po to komentuoti rezultatų – tokia jo teisė nėra numatyta. Jisai vertina tik įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimą Konstitucijai. O šis referendumas yra iš esmės konstitucinis aktas, kitaip tariant, patvirtinimas, jog valdžia – galutinė ir pirminė valdžia – priklauso suverenui, kuris vadinamas lietuvių tauta.

Visi labai aiškiai matome – Tautos, suvereno galias šiuo metu uzurpuoja Konstitucinis Teismas, kai kada Prezidentė, kai kada dar kiti aiškintojai, kurie nori – šiaip jau ne tik nori, bet ir deda pastangų – įteigti visuomenei, kad ji net negalinti rengti to referendumo, neva ir prieš europiečius nepatogu. Teisės žinovus ir politikus turėjo papiktinti kalbos apie VRK teisę vertinti referendumo iniciatyvos konstitucingumą. Tačiau nepapiktino. Jos pasirodė esančios labai tinkamos, nors yra niekinės. Net Konstitucinis Teismas neturi tokios galios referendumo atžvilgiu. Dabar aš net per žinias girdžiu, kad „šiandieną VRK spręs, ar referendumas atitinka Konstituciją“. Tokie teiginiai – visiškas Konstitucijos išbalansavimas, mūsų valstybės iškonstitucinimas. Tokią veiklą derėjo įvertinti Konstitucijos garantui – Prezidentei. Tačiau, matyt, ir ji su Tautos galių uzurpatoriais. 

Nepaliaujamai gąsdinama galimomis ES sankcijomis, milijardų gražinimu. Jei referendumas nepritarsiąs pagreitintam žemės išparceliavimui. Visiški niekai.  Europos Sąjungos politinis elitas visada gerbė visų šalių referendumų rezultatus. Tokios yra žaidimo taisyklės, nesvarbu, patiktų jiems tie referendumai ar nepatiktų. Po to prasideda įvairūs politiniai žaidimai – kito lygmens dėliojimai. Prisiminkime kad ir referendumus dėl Europos Konstitucijos. Ar kas nors iš Europos politinio elito pradėjo sankcijomis grasinti ir aiškinti, kaip čia vienos ar kitos šalies nepriėmus. Ne. Buvo susitarta labai greitai arba peržaisti referendumus, bet jau tam tikromis kitomis sąlygomis, arba pakeisti tą nepatinkantį dokumentą. Buvo priimta Lisabonos sutartis ir tai yra kitas dokumentas, kitos juridinės galios. Nors ten daug kas ir išliko. Svarbiausia – vyko politinis žaidimas. Tas žaidimas vyksta ir dabar. Tik nelabai matomas. Jokios sutartys nėra amžinos. Čia ne Dievo įsakymai, kurie yra amžini ir nekeičiami. Susitikus ir sutarus įmanoma keisti įvairiausius dalykus. Ir kai mes pradedame kalbėti apie baudas, kokį vaizdinį tų Europos šalių klubo kuriame? Mes kuriame banditų vaizdinį. Be to, visada lieka klausimas: su kokiomis taisyklėmis buvo sutarta, kaip dėl jų buvo sutarta, ar visuomenė buvo pakankamai informuota? Ir kur besime, visur nepaprastai daug neaiškumų.

Europos Sąjungos politinis elitas mato, kaip pats gyvenimas ir naujos geopolitinės realijos keičia sričių turinį ir verčia ieškoti naujų išeičių. Vienas iš esminių dalykų yra grėsmės, kurios yra susijusios su vadinamąja kapitalo tėkmės laisve. Matome, kaip sunku ES susitvarkyti su bankais, kurie tapo pinigų gamyklomis ir sugebėjo nusimesti valstybinės priežiūros pančius. Jau pats metas imti svarstyti, kokias grėsmes, ir ypač mažoms tautoms, kelia kapitalo ir bankų sistemos laisvė.

Žemės klausimas visada yra gyvybiškai svarbus visose šalyse, ir politiniai elitai atsakingai sprendžia su žemės klausimais susijusias problemas. Žemė nėra besąlygiška nuosavybė. Žmogus nesukuria žemės. Žmogus jos nepagamina. Žemė nuosavybe paverčiama sąlygiškais juridiniais aktais. Visais laikais karai vyko dėl žemės, dėl joje esančių išteklių, dėl teritorijos suteikiamos strateginės padėties ir pan. Karai vyksta ir dabar. Tik neretai teritorijos užimamos nupirkus vietinius politinius elitus. Jokia rinka negali nustatyti žemės kainos, kadangi visos rinkos yra žmonių valdomos, o jų veikla – juridiškai reglamentuota. Rinkos yra žmogaus kūriniai, o žemė – ne. Žmonių daugėja, o žemės – ne. Kaip šitai įvertinti rinkos kaina?

Vienas pavyzdys, kuris rodo žemės rinkos liberalizavimo politikos pasekmes. Tai skandalas, kilęs Čekijoje, kai paaiškėjo, kad vienas vokietis, pardavė 40 ha žemės Vokietijoje, kad nusipirktų... 1200 ha žemės Čekijoje. Tai kiek Lietuvoje jis už tą sumą būtų galėjęs nusipirkti? Gal 2400–2500 ha? Koks vokiečių būrelis galėtų supirkti visą Lietuvą? O koks – geopolitiškai mąstančių rusų oligarchų, prisidengusių Vokietijoje registruotomis bendrovėmis ar Maltoje nusipirktomis pilietybėmis? Ar mes galime kalbėti apie visų ES narių lygias teises, laisvą kapitalo judėjimą, kai yra tokios pirkimo-pardavimo sąlygos?!

Referendume keliamas klausimas ne apie išstojimą iš ES. Atvirkščiai. Tai klausimas apie tam tikrų nuostatų keitimą visame klube išryškėjus naujoms gyvenimiškoms aplinkybėms. Tos gyvenimo aplinkybės keičiasi įvairiose srityse, jos susijusios su demografine situacija, kuri dėl globalizacijos yra esmingai pasikeitusi. Didžiulės demografinės krizės yra ištikusios ne vien Lietuvą. Kitas dalykas – kapitalo realijos. Kai svarstome ekonomikos dalykus ir laukiame investicijų, nekeliame sau klausimo, iš kur tas kapitalas ateina, kokios jis kilmės. Mes juk nežinome, koks kapitalas dominuoja didžiosiose firmose, korporacijose. Siekdami energetinio saugumo tiesiame jungtis į Švediją, bet mes nežinome, kokios korporacijos su kokiu kapitalu anoje pusėje stovi. Klasikinis ir akivaizdžiausias pavyzdys – mūsų atominės elektrinės uždarymas: bėgdami nuo Rusijos, mes patikėjome uždarymą ir atliekų tvarkymą dešimtmečiams… tiems patiems rusams – korporacijai, kuri buvo prisidengusi vokiečių vardu. Tad padorumo nepraradę politikai neturėtų bent jau mojuoti „Kremliaus“ vėliavėle. Demokratijos, savivaldos ir suvereno teisių reikalavimą laikyti Rusijos ir Kremliaus užmačiomis… Tai jau atviras tyčiojimasis iš valstybės ir demokratijos.

Dabartinės spekuliacinės finansų ekonomikos sąlygomis, kada pinigai spausdinami, tiems, kurie spausdina pinigus, galutinė kaina nesvarbi. Referendume svarbiausias dalykas yra žemės egzistencinės nelygstamos vertės suvokimas. Žemė, vanduo ir oras. Kova dėl žemės ir vandens nusavinimo vyksta jau senokai. Yra sluoksnių ir yra kapitalo, kurie šitai su malonumu padarys. Tiems, kurie spausdina kupiūras, kaina yra nesvarbu: galima prispausdinti, o po to devalvuoti. Žmonės gauna devalvuojamus pinigus. Juk dabartiniai pinigai su verte nėra niekaip susiję. Viskas yra labai sąlygiška. Žinome finansinius burbulus ir kuo baigiasi finansiniai burbulai. Nekilnojamo turto burbulas – pavyzdys. Nukenčia vidurinė ir žemiausioji klasė. Ir yra nedidelis sluoksnis žmonių, kurie nepaprastai iš to pasipelno. Bet butų vertė nei didėjo, nei mažėjo, tik kaina buvo dirbtinai sukeliama ar dirbtinai sumažinama. Tas pats ir su žeme. Paleidus žemę tarsi visai laisvai rinkai, atsiras tie, kuriems kaina nėra svarbu. Ir jie turės geopolitinių interesų. Jiems nereikalingos tautos – savųjų žemių šeimininkės.

Referendumo keliamas klausimas: ar mes, kaip lietuvių tauta ir Lietuvos visuomenė, savo žemėje gyvename ir gyvensime kaip šeimininkai ar kaip nuomininkai? Kokia begali būti tautos nuomininkės laisvė? Taip neatsakingai įteisindami žemės pardavimą užsieniečiams, nenumatydami net esminių saugiklių, Nesvarstydami svarbiausių savojo likimo klausimų mes sąmonėje tampame nuomininkais. Nes nesuvokiame būtinų laisvės sąlygų, kurių pagrindinė – sava tautos žemė. Žinoma, yra ir tautų nuomininkių. Tačiau tuomet kyla klausimas: ar tos tautos apskritai turi teisę vadintis valstybinėmis tautomis ir turėti savo valstybę, jei jos nesuvokia žemės reikšmės tai valstybei? Tad dabar vyksta kova už egzistencinę galimybę, dėl kurios neabejota imantis kurti Valstybę, – už galimybę būti šeimininkais savo gyvenamoje valstybėje, gyvenamoje teritorijoje.

Pastaruoju metu Europoje išaiškėjo ir dar vienas dalykas. Vykdant multikultūrinę politiką paaiškėjo, kad imigrantai nėra nusiteikę integruotis: vyko, vyksta ir vyks getoizacijos vyksmas. Diegiant atvirumo imigracijai, kitataučiams politiką jis nebuvo numatytas. Getoizacija įsigyjant žemę vyks daug sparčiau. Didelės valstybės su ja daugiau ar mažiau tvarkosi, ten daug žmonių ir teritorijos, ir finansų, ir supratimo, kas yra gyvenimas savoje žemėje. O mažose valstybėse, tokiose kaip Latvija, Lietuva, tas gali turėti tragiškų ir labai greitų padarinių. Netrukus didelės teritorijos gali būti išskirtos ir iš Lietuvos jurisdikcijos, ir apskritai – iš Lietuvos žmonių gyvenamos erdvės. Ir tvarkytis su užsienio piliečio nuosavybe bus nepalyginamai sunkiau nei su Lietuvos piliečiais.

Šiuo metu politinis elitas sprendžia klausimą, kieno rankomis sustabdyti referendumą, kas bus atsakingas už politinį stabdymo vyksmą. Akivaizdu – tas žmogus, ta organizacija įeis į Lietuvos istoriją ir kaip antikonstitucinio vyksmo vykdytoja, politinio elito aptarnautoja, ir kaip Lietuvos valstybės, lietuvių tautos sąmoningo pažeminimo organizatorė. Tai paliks didelių nuosėdų žmonių sąmonėje ir, tikėkimės, sukels tam tikro pasipriešinimo bangą. Matome, ką sukelia atviras valdžios nesiskaitymas su žmonėmis Ukrainoje.

Europos Sąjungos vystymosi patirtis rodo ką kita: ES yra visada linkusi tartis, kai mato tam tikrą valią, kai mato tam tikras grėsmes. Ir ES visada linkusi susitarti. Jei tik yra su kuo tartis.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

To vat būtent... 2014-06-26 21:01        2014-06-28 23:07

Tamsta man primeni indėnus, kurie atidavė savo žemes už veidrodėlį ir spalvotus popieriukus

to vat būtent       2014-06-26 20:07

kas apie tą Paleckį tauzija,iš kur jį ištaukė?Niekad iekur jo nemačiau.Matomai tyčia pliurpia bele ką.

vat būtent...       2014-06-26 20:01

Kaip gali žmonės balsuoti tokiame referendume ,jei jo organizatoriai tokie kaip paulauskas ,paleckiukas ir kiti margalikai ,galimai tarnavę KGB IR T.T. kAIP GALI?Tik visškas daunas gali dalyvauti referendume ir pasakyti taip.

Rusai per GRU agentus supirks       2014-06-26 19:02

žemę kaip ,kad “JUKOS” buvo nupirkę “Naftą” iš amerikiečių.

Al.       2014-06-26 18:00

Norėčiau, kad to Lietuvos žemės likučio nesupirktų svetimšaliai. Bet kažin ar to išvengsim. Kaip, norėjom ar ne, bet šalies pramonę, pastatus perėmė ne rezistentų ar partizanų vaikai. Abejoju ar tautoje yra aiškus noras tą žemę išsaugot. Didžiųjų partijų nariams, man atrodo, tas pats. Daugelis jų stovi arčiau pinigų srautų - manau, jie tikisi išlošti, jei tie srautai padidės. Valdininkų viršūnėlės yra tų partijų nariai arba bendradarbiai, taigi, irgi už išpardavimą. Eiliniai valdininkai, jei net prie pinigų ir žemės neprieina, tai nagais laikosi įsikibę į savo darbo vietą. Pasiėmę paskolų, iš ko jas apmokės, jei išmes iš darbo? Be to ar tų popierių kilnotojų norėtų patys sukurti savo darbo vietą. Miestiečiai, daugeliui, manau, vienodai ta žemė. Svarbiausia, kad apsirūpinę asmeniškai. Jaunimo dauguma, manau, net nori, kad Lietuva kuo labiau supanašėtų su ,,užsieniu”, tai yra turtingomis vakarų šalimis.Beveik visi krautuvių, kavinių ar kitų paslaugų įmonių vardai nelietuviški. Kodėl? Nes mūsų jaunimui atrodo taip mieliau. Užsienio lietuviams, ko gero, naudingiau parsuoti. Pilietybės jiems nedavė, o žemę duos. Tai kai kurie gal norės įsigyti. Lietuvos rusams, man atrodo, tas visai nesvarbu. Taigi, manau, daugumui politinės tautos.O dėl 100 000, daugelis, manau, tiesiog abejingi. O dar valdžios gasdinimai. Kai Laisvės lyga rengė mitingą prie Mickevičiaus paminklo, susirinko gal koks šimtas ar pora žiūrovų. Čekistų buvo ne ką mažiau. Ir tik kai žmonės pamatė, kad į mitingą kviečia visas inteligentijos žiedas, kad niekas negresia, tada išėjo beveik visi. Taigi, abejingi ir bijo. O priedo informacinis boikotas ir menka reklama. Kiek gi perskaito tiesos.lt, jei komentarų dvidešimt ar panašiai. O visur kitur nieko. Nieko. Ir žmonės, raginantys balsuoti, garbingi, protingi, anaiptol ne ,,banditėliai”. Visgi, daugelis jų - antraeilės figūros. Jie gal ir galėtų patraukti žmones, bet kol labiau žinomi, įtakingesni veikėjai agituoja kategoriškai prieš, žmonės atsitraukia. Liaudies atsargumą galima suprasti - jie jau patikėjo Sąjūdžiu, valstybės atkūrimu, šventuoju žygiu į Vakarus ir ne visiems tai buvo taip lengva, nes daugelis jau buvo įvairiu laipsniu sukomunistėję. Net tie, kurie nusivylė pasekmėm, kažin ar skubės vėl keisti pasaulėžiūrą į neaišku ką. Ypač, kad tarp referendumininkų tokie veikėjai, kaip Rolandas Paulauskas ar Paleckiuko frontininkai. Ir jokių pokalbių beveik nevyksta. Jokių interviu apklausiant žymiausius tautiečius, apskritųjų stalų, nieko. Tik monologai. Ir tų monologų monologiniai komentarai. Jokio maidano, jokios hromadska tv. O referendumas nukištas į patį vidurvasarį, o dar futbolas ir dainų šventė. Jei ateitų pusė rinkėjų, reiktų šią dieną paskelbti minėtina. Bijau, kad su tokiais mumis, belieka atsisėsti ant upės kranto ir kantriai laukti kol praplauks priešo lavonas. Ir laukti galitekti labai ilgai, gal šimtą metų, o gal kol upė išdžius.

arturas       2014-06-26 16:37

o man atrodo kad valdzia bijo ne klausimo del zemes pardavimo o kitu referendume keliamu klausimu nes lietuvos zeme turciams kaip drambliui bambomke

Nuomonė       2014-06-26 16:11

Visada buvo įdomu, kodėl tiek daug klykiančių prieš referendumą iš amerikės. Išsiaiškinau. Įsigyti žemės Lietuvoje galės ne tik europiečiai, bet ir tokių šalių kaip JAV, Kanados, Izraelio, Turkijos, Australijos, Čilės piliečiai. Konstitucijos įgyvendinimo įstatyme Lietuva įsipareigojo nuo 2014 metų gegužės 1 dienos suteikti leidimą įsigyti žemę, vidaus vandens ir miškus ne tik ES, bet ir NATO bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nariams.Trečiosiose pasaulio šalyse visuotinai stebimas Žemės Grobimo reiškinys (Land Grabbing), kai didžiulius žemės plotus užvaldo pigiais kreditais “penimos” tarptautinės korporacijos. Manau, kad tos pinklės paruoštos Lietuvai. Įsigijus žemes, savo nuosavybėje jie galės daryti ką norės: ieškoti skalūnų, vežti deginti visokias atliekas ir panašiai.
Dieve, išgelbėk Lietuvą. Tautiečiai, mes turim atstovėti , mes turim eiti, šliaužti ir BIRŽELIO 29 balsuoti TAIP. Negi būsim kaip indėnai kadaise, parsidavę už spalvotus popierėlius?

To Jei referendumas praeis 2014-06-26 13:28        2014-06-26 15:46

United States
Florida
Bradenton
Kažin ar tu beturi tą pilietybę? Sėdi Floridoje, lauki kol žemes galėsi pirkti, nerimauji, blaškaisi. Ai, kaip negražu. Ir ką tu ruošiesi daryti su mūsų žemėmis amerikone? Bizniuką? BIZNIUKAS SMUNKA IŠ PANOSĖS?

o kiek       2014-06-26 15:41

daug konservu loja,juk jie nori padeti rusams pirkti lietuvbos zeme ar ne taip,mano nuomone

To Jei referendumas praeis 2014-06-26 13:28        2014-06-26 15:09

Ko skaliji, eik ir atsisakyk smile
Prašymas ir dokumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo yra duodami Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, o ne į portalą “tiesos”.

Jei referendumas praeis       2014-06-26 12:28

atsisakysiu Runkelistano pilietybės. Nenoriu būti šalies-beprotnamio piliečiu.

DĖMESIO VISIEMS       2014-06-26 12:22

Mieli ir brangūs tautiečiai, nenumaldomai artėja mūsų Tautos Pirmojo privalomojo Referendumo diena - Birželio 29-oji. Tačiau, kaip nekeista, didesnė Lietuvos gyventojų dalis apie jį neturi jokios informacijos.
Todėl, jeigu norime, kad šis Referendumas, iki kurio taip kantriai ir sunkiai priėjome, nebūtų Paskutinis, susikaupkime, mobilizuokime savo jėgas ir, per daug nesiblaškydami į šalis, stenkimės, kad jis įvyktų.
Sekite informaciją tinklapiuose: http://www.zemesvardu.lt www. ,vrk.lt,
sekite naujienas portaluose: http://www.ekspertai.eu alkas,.lt, http://www.tiesos.lt www.b,ernardinai.lt,
http://www.sarmatas.lt www.r,espublika.lt;
Mielieji, nepamirškime, jog tai – Pirmasis mūsų Tautos Referendumas.

Vargšė tauta       2014-06-26 11:42

Patologiniai vergai. Gimę gyventi rusų vergovėje. Alergiški civilizacijai, Europai. Jei referendumas praeis, atsisakysiu Runkelistano pilietybės.

na, žinoma,        2014-06-26 10:59

ir Rubavičius veidmainis ir melagis, nes visiškai nutyli apie 147 Konstitucijos straipsnio keitimą. Keitimą taip, kad užtektų Uspaskio ar Tomaševskio partijos sperndimo seime, kad Lietuvoje įsigaliotų Rusijos konstitucija.

na, žinoma,        2014-06-26 10:53

kas geriau pasirūpins Lietuvos žeme jei ne bolševikinis Frontas su Paleckiu ir Sergejum Sokolovu (Saulėlydis) Tik pažiūrėkit kaip jis neriasi iš kailio agituodamas ateit į referendūmą Karštam Komentare.

Tik ateikit ir užsiregistruokit, o kaip bus nubalsuota žino tik PUTINĖLIS RAUDONASAI.
ŽEMĖ – ETO TOLKO PRISKAZKA, SKAZKA – VPEREDIIII… URAA!!!! Da zdrastvujet narodnaja revoliucija!!!

Rubavičius iki nago juodymo marksistas ir vedęs neokairės ideologę Baranovą...

praeivis        2014-06-26 10:48

Puteikio tiesos lt štai tokiu straipsniu: KĄ REIKIA ŽINOTI PRIVALOMOJO REFERENDŪMO DALYVIAMS,  aiškina, kad biuletenių gali gadint kiek nori, svarbu ateiti. Neisiu, jau vien dėl to, kad šis putiniškas referendumas buvo pradetas melu -  žmonėms neaiškinant, kad svarbiausias jo punktas tai ne žemė, o 147 Konstitucijos straipsnio keitimas, kuris faktiškai naikina konstituciją, naikina valstybingumą. Ktas referendūmo punktas bus prieš EURO įvedimą. Žinoma, kad žmonės susipinios. Bet tai, matosi, jau numatyta iš anksto. 

O tai, kad sugadinus galima gauti kitą biuletenį jau kvepia visišku putinizmu. Vadinasi, jei tik užsiregistruosi, kažkas už tave gali nubalsuoti taip KAIP REIKIA, nes biuletenių daugiau nei piliečių.  Ogi ir aš per Prezidento rinkimus paprašiau kito biuletenio, nes norėjau pataisyti savo kandidatų į EP reitingą. Man pasakė ,  kad JOKIU BŪDU NEGALIMA DUOTI KITO BIULERTENIO.

VADINASI, MELO IMPERIJOS STILIAUS PUTINIŠKI REFERENDŪMAI BUS ĮTEISINTI VIEN TIK MŪSŲ SUDALYVAVIMU.

Ergo       2014-06-26 10:35

Geriau balsuoti prieš pardavimą, nes nežinome, kuo tai baigsis. Už visada spėsime. Bet kai vieną dieną savo tėvynėje pasijusime svetimi, kai mūsų vaikai ir anūkai nebegalės čia gyventi, nes viską būsime išpardavę už popierėlius, kas tada atsakys…Atsakys, kaip ir dabar, patys kalti…

partijų        2014-06-26 10:33

isterija akivaizdi. Priežastis daugiau negu aiški. Tai atsakomybės baimė dėl įvykdytų bet visomis išgalėmis slepiamų nusikaltimų. Baimė paralyžuoja protą ir verčia elgtis neadekvačiai. Tai rodo Kiesaus, Pociūno, Garliavos atvejai.

Tam Ivanas 2014-06-26 9:45        2014-06-26 9:23

Eik tu po velnių,  Ivanai, prašom- kelias laisvas, sienos atviros smile

Ivanas       2014-06-26 8:45

mąstantys piliečia NEIS visai į šį referedūūmą,
Mielieji, reikia elgtis taip kaip Europiečiai elgiasi su žemės pardavimu, ten pristatyta teisinių saugiklių, tą patį dabar padarė ir Lietuvos valdžia, tai ko trydaliojat ??

To žmonės       2014-06-26 8:36

Skaitykite straipsnį “Sujaudino…  Atviras laiškas tiems, kurie neturi ko pasiklausti”

ruta       2014-06-26 8:01

Labai puikius straipsnis , turetu perskaityti visi Lietuvos kenkejai , tarnaujantys Kapitalui -politine nomenklatura , prezedentura , Konstitucines dvasios , puliniai krizeviciai ir t.t.

pritariu Al       2014-06-26 7:20

Tie “skandinaviški” bankai tai amerikoniško kapitalo bankai, t.y. tų kurie turi pinigų sapausdinimo mašinėlę ir
žalią makulatūrą gamina “oriniu metodu”. Taigi įvyks mainai: amerikonas(skandinavas)-orą, o lietuvis už orą atiduos Tėvų žemę.

Žemės naujasis šeimininkas, toje už ora nupirktoje žemėje, jau galės elgtis kaip tinkamas: gręžti skalūnus, statyti atomines elektrines, gigantiškas , viską užsmirdinančias kiaulydes, sandėliuoti ar deginti iš viso pasauio suvežtas šiukšles ir t.t.

Artėja lemtinga diena: būti ar nebūti. Parsidavėlių landsbergių viską užgožiantis lojimas ir inkštimas tai patvirtina. Šeimininkas tokiems globalistų šunims ir jų anūkams numes eilinį kaulą, šunys tai žino.

Žmonės,       2014-06-26 6:30

liko 3 dienos, tačiau niekas nekalba ir net neužsimena, koks bus referendume klausimas. Jei ten bus klausiama: ar Jūs sutinkate, kad žemę būtų leista parduoti užsieniečiams? Juk neparašysi, kad “Taip”. Koks bus siūlomas klausimas????????????

Visos partinės valdančios viršunėlės       2014-06-26 5:37

buvusios ir esamos yra nusikaltėliai prieš Tautą. Nusikaltėliai be senaties termino.Jie bus nubausi jeigu ne teismo, tai, dar blogiau, istorijos, o jau čia dėmė visų kartų palikuoniams.

siandien       2014-06-26 5:35

Ketvirtadienį (06.26), 11 valandą įsijunkite LRT radiją – agitacinėje laidoje dėl žemės referendumo – Rolandas Paulauskas

Al.       2014-06-26 0:09

Iš pradžių vietoj lietuviško valstybinio taupomojo banko įleidžia du skandinaviškus. Jie sukelia nekilnojamo turto burbulą, priskolina pinigų, žmonės įkeičia žemę. Po to burbulą susprogdina ir tampa tos žemės nuosavybe. Įkeista ji yra pagal lietuviškas, dešimtkart mažesnes kainas. Tada organizuoja įstatymų pakeitimą ir visą tą žemę parduoda Lietuvos politiniams, kariniams ir ūkiniams sąjungininkams - tai yra beveik bet kam.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.