Akcijos, Naujienos

Grybauskaitė raginama netęsti nomenklatūrinio režimo ir daugiau nesiekti prezidentės pareigų

Tiesos.lt redakcija   2013 m. balandžio 26 d. 21:44

0     

    

Grybauskaitė raginama netęsti nomenklatūrinio režimo ir daugiau nesiekti prezidentės pareigų

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos prezidentei poniai Daliai Grybauskaitei       

2013 m. balandžio 4 d.

Ponia Prezidente,

Prieš ketverius metus siekdama valstybės vadovės pareigų skelbėte tautai, kad Jūsų „siūlomas kelias – skaidrumas ir tiesa“. Raginote piliečius balsuoti už Jus ir taip rinktis „viltį, dorą, teisingumą, gerovę“. Tada Jūs viešai įsipareigojote visuomenei „siekti skaidrumo visose valstybės gyvenimo srityse“, „išguiti veidmainystę“, „išvaduoti politiką iš oligarchinių grupių įtakos“. Jūs žadėjote „sukurti pilietinę Lietuvą“, „įtvirtinti tikrą demokratiją“, padaryti pilietį „visateisiu valstybės šeimininku, kuriam valdžia tarnauja ir atsiskaito“.

Deja, Jūsų vadovaujama Lietuva gerokai nutolo nuo žadėtos įgyvendinti politinės programos – nutolo nuo tiesos, teisingumo, skaidrumo ir demokratijos. Lietuvos Respublika per šį laiką patyrė didelį nuopuolį: grėsmingai sustiprėjo valdžios savivalė, išaugo piliečių beteisiškumas, atsivėrė neįveikiamas atotrūkis tarp valdžios propagandos ir Lietuvos tikrovės, viešąją politiką išstūmė uždaras nomenklatūrinis valdymas.

Jūs žadėjote skaidrumą ir tiesą, tačiau nebuvo skaidrūs patys Jūsų rinkimai: daug piliečių balsavo nesusipažinę su išsamia Jūsų biografija, nes Jūs ir didelė dalis žiniasklaidos ją nutylėjote. Neseniai visuomenei tapo žinoma, kad pirmaisiais Nepriklausomybės metais Jūs ignoravote Lietuvos Vyriausybės teisės aktus ir dirbote sovietinių desantininkų užgrobtame pastate, kuriame nelegaliai veikė Vilniaus aukštoji partinė mokykla. Tik labai negerbiant tiesos tokią partinę veiklą galima vadinti Jūsų pasiūlytais žodžiais – „mažuoju karu“.

Jūs žadėjote „išguiti veidmainystę“, tačiau jos Jūsų aplinkoje ir valstybėje nuolat daugėja. Jau po pusantrų vadovavimo metų pareiškėte, kad Lietuva tampa „nusikaltėlių ir oligarchų valdoma valstybė“. Tačiau visuomenei iki šiol nepranešėte, kokių veiksmų ėmėtės valstybei iš nusikaltėlių ir oligarchų valdžios išvaduoti. Susidaro nemalonus įspūdis, kad savo sprendimais ir poelgiais Jūs vis labiau stiprinate Jūsų įvardytą valdžią.

Jūs įsipareigojote „sukurti pilietinę Lietuvą“, „šalį be smurto ir be baimės“, tačiau formuojate policinę valstybę. Jums pritariant, slaptosios tarnybos ir kriminalinės struktūros susidoroja su sąžiningais Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovais. Jums tylint, Baltarusijos režimui išduodami žmogaus teisių gynėjai. Jums neprieštaraujant, Rusijos saugumo pareigūnai tardo Vilniuje Lietuvos piliečius. Jums apsimetant, kad nieko nežinote, 240 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų Kauno priemiestyje užpuola taikius piliečius ir imasi prievartos prieš vaiką. Jūsų paskirti teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnai savivaliauja ir atvirai tyčiojasi iš Tautos Atstovybės. Neteisėtas žurnalistų, politikų, visuomenininkų, verslininkų sekimas, nepadoriai artimas slaptųjų tarnybų ir dalies žiniasklaidos „bendradarbiavimas“, „telefoninė teisė“ tapo Lietuvos kasdienybe. Seimo daugumos baimė tokiai slaptųjų tarnybų ir anoniminių grupuočių savivalei pasipriešinti – liūdna tikrovė.

Jūs žadėjote užtikrinti valstybės „ekonominių sprendimų skaidrumą“, tačiau pavertėte Lietuvos ūkio ir finansų reikalus „šeimos paslaptimi“. Neskaidrūs bankų nacionalizavimai ir likvidavimai, mįslingi jų administravimai, miglota energetikos politika, vyriausybės imtos paskolos iš užsienio bankų su didelėmis palūkanomis, atsisakius skolintis iš Tarptautinio valiutos fondo – šie ir kiti sprendimai lėmė, kad valstybės skola per Jūsų vadovavimo metus išaugo gerokai daugiau nei dvigubai, o didžiulės paskolos stipresnio postūmio Lietuvos ekonominei ir socialinei raidai nesuteikė.

Jūs įsipareigojote padėti piliečiams tapti visateisiais valstybės šeimininkais, kuriems valdžia tarnautų ir atsiskaitytų. Tačiau ketverius metus Pati gyvenate užsidariusi nuo piliečių, neatsakydama į jų laiškus, vengdama viešai aptarti visuomenei rūpimus valstybės klausimus. Jūsų asmeniškai diegiamas nomenklatūrinis valdymas atskiria piliečius nuo valstybės, skaldo visuomenę, stiprina žmonių servilizmą ir kelia grėsmę demokratinei Lietuvos Respublikai.

Jūs nusigręžėte nuo tautai duotų kilnių įsipareigojimų ir nebeturite idėjų, kurios galėtų šiandien telkti ir jungti laisvą Lietuvos visuomenę.

Todėl, Ponia Prezidente, mes kviečiame Jus pasielgti garbingai ir nesiekti būsimuose rinkimuose antrosios valstybės vadovo kadencijos. Padarykite tai Lietuvos ir jos laisvės labui.

Juk Jūs Pati suprantate, kad Jums dalyvaujant rinkimuose jie nebus laisvi ir sąžiningi, nes didelę viešojo gyvenimo dalį jau dabar kontroliuoja Jums talkinančios specialiosios tarnybos. 

Leiskite piliečiams pajusti, kad nomenklatūrinis režimas Lietuvoje baigiasi, kad jie gali pakelti galvas ir pradėti drąsiai, atsakingai tvarkytis savo valstybėje.

Laišką pasirašė 380 piliečių:
s. Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Patackas, Petras Plumpa, mons. Alfonsas Svarinskas, Liudvikas Jakimavičius, Ryšardas Maceikianecas, Valdas Papievis, Joana Noreikaitė, Algirdas Jankauskas, Tomas Baranauskas, Vygintas Vilutis, Gintaras Dručkus, Rimvydas Žiliukas, Arūnas Bingelis, Andrius Švarplys, Edvinas Marčenkovas, Jonas Zajančkauskas, Violeta Milevičienė, Dorulis Vincas Žvirblis, Laisvūnas Šopauskas, Rimta Kutavičienė, Šarūnas Navickis, Saulė Matulevičienė, Darius Kuolys, Raimondas Gudžius, Aurelija Babenskienė, Leonas Merkevičius, Ramutė Bingelienė, Aivaras Jurgilas, Aurimas Guoga, Vytautas Daujotis, Rolandas Bartkus, Irena Vasinauskaitė, Norbertas Vidrinskas, Aušrinė Balčiūnė, Jolanta Lipkevičienė, Lina Šulcienė, Donatas Stakišaitis, Naglis Zukula, Rimantė Valiukaitė, Jurgita Mohammed, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Donatas Šidagis, Vita Šalkauskienė, Raimondas Šalkauskas, Sigita Tumėnė, Robertas Tumas, Kęstas Stašaitis, Raimonda Stašaitienė, Henrikas Mališauskas, Vytautas Falkauskas, Edita Štaraitienė, Vladas Lukoševičius, Vincas Kubilius, Rimantas Liakas, Vytautas Prapuolenis, Virginija Kravec, Viktoras Kravec, Gailutė Klimaitė, Ilona Jurkšienė, Rūta Vaičiūnaitė, Vilma Košubienė, Rimas Jankūnas, Urbonavičius Tadas, Algimantas Vaitkus, Robertas Stundys, Viačeslav Liminovič, Saulė Gertrūda Melianaitė, Giedrė Beišytė, Stasys Junda, Virginija Jurgilevičienė, Algirdas Ražinskas, Rita Jusienė, Dalia Paleckienė, Stanislovas Tarasevičius, Salomėja Daunienė, Elena Valčiukaitė, Jonas Vitkus. Jelena Alionienė. Arvydas Dulinskas. Virginija Vaitkevičienė. Algimantas Zolubas, Steponas Maculevičius, Algimantas Kirdeikis, Aidas Matkevičius, Rima Buivydaitė-Matkevičienė, Ieva Buivydienė, Vidmantas Buivydas, Vitalija Matkevičienė, Antanas Matkevičius, Giliarija Sidaravičienė, Justina Vidzėnė, Rimantas Bikinas, Valdas Staniulis, Nerijus Pocius, Stasys Skrickas, Jūratė Šlamienė, Sonia Baužienė, Irena Ivaškienė, Ingrida Jucienė, Ričardas Jakutavičius, Augustinas Baužys, Jonas Šiaučiūnas, Danutė Budrevičienė, Dainius Špučys, Stanislovas Puodžiūnas, Algimantas Markevičius, Dalija Bulotienė, Linas Černius, Tadas Rastenis, Julė Boravskaja, Albertas Žostautas, Rima Štefane, Marius Mika, Petras Ubartas, Juozas Matevičius, Gerda Reichenbergerytė, Liudas Grakauskas, Česlovas Mikšys, Edvardas Šalkauskas, Rimas Lukauskis, Danutė Bielskuvienė, Juozas Turauskas, Kęstutis Lebrikas, Edvinas Kersnauskas, Viačeslav Lapčuk, Jaroslav Vabalis, Vidutė Valūnienė, Violeta Milvydienė, Gaudi Giani, Algis Didžiulis, Danutė Šešelgienė, Austė Nakienė, Rima Paukštelienė, Eugenijus Tuinyla, Džeraldas Baliutavičius, Audronė Katinienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Valė Stankevičienė, Lionė Starinskienė, Marija Krupoves-Berg, Rūta Merkevičienė, Elena Gradauskienė, Lionė Starinskienė, Elvyra Baublienė, Jonas Dzedulionis, Danutė Aranauskienė, Vilma Chorunaitė, Stasė Vileišienė, Loreta Vileišytė, Zina Mackevičienė, Vytoldas Mackevičius, Alfredas Kuzma, Povilas Birvydas, Deimantas Rasimavičius, Irena Grokauskienė, Edgaras Cvetkovas, Gilvydas Bendoraitis, Dainius Kepenis, Dalia Zagnoj, Stasys Folertas, Skaistė Želionienė, Česlovas Blažys, Rūta Urbelienė, Dainius Jasaitis, Sigita Svirinavičienė, Audronis Malinauskas, Vytautas Rezgys, Darius Rupšys, Lukas Bilevičius, Medardas Taurinskas, Kazimieras Jonynas, Bronė Mačiulienė, Arvydas Mačiulis, Vincė Michejeva, Almantas Stankūnas, Stasys Biekša, Voldemaras Zacharka, Albinas Šimanauskas, Palmyra Mockevičienė, Kęstutis Raulinaitis, Jovita Čekanavičienė, Regimantas Laugalys, Danielius Urbutis, Adomas Mankus, Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas, Levutė Albina Morkūnienė, Rasa Šimkutė, Stasė Kulaitienė, Ramutė Elena Vyšneveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Stefa Tamoševičienė, Antanas Dambinskas, Sigita Baranauskienė, Aldona Gasiulienė, Laima Kiškienė, Raimonda Andijauskienė, Antanas Andrijauskas, Virgis Žiogas, Jolanta Žiogienė, Rimantas Radišauskas, Mindaugas Šimkūnas, Edmundas Jucaitis, Karolis Žiogas, Almina Haag, Simona Valančiūtė, Renata Valančiūtė, Ovidijus Katinas, Jolanta Katinienė, Violeta Okulevičienė, Aurelijus Okulevičius, Jurgita Meselytė, Nerijus Voliukevičius, Jurga Voliukevičienė, Edgaras Baranauskas, Alvydas Babraitis, Nomeda Šopauskienė, Stanislavas Tautkus, Ina Simonaitienė, Kęstutis Bieliukas, Lilija Stepšienė, Rimgaudas Kavaliūnas, Juozas Bajorinas, Zenina Urnikienė, Ramutis Radzevičius, Ramunė Radzevičienė, Uršulė Čapienė, Stasys Aleksandravičius, Adolfas Urža, Justinas Bielskus, Tadas Žukauskas, Romualda Marčenkovienė, Arūnas Burlingis, Žydrūnas Vaišvila, Vytautas Vakrina, Stasė Kulaitienė, Petras Remeika, Vytautas Bacevičius, Anatolijus Plikusas, Alvydas Banys, Romualdas Bagočius, Vladislovas Šliogeris, Audronė Marija Balsytė, Gražina Milkevičienė, Viktorija Nijolė Kisielienė, Aleksandras Kisielius, Izabelė Mintautė Bakanaitė, Alvidas Volkavičius, Algimantas Sabaliauskas, Vytautas Puteikis, Marius Kundrotas, Algirdas Janutas, Arius Norkus, Roma Jenčauskaitė, Mindaugas Vaitkus, Violeta Baltušienė, Inga Grubinskaitė, Vida Markevičienė, Giedrė Kareniauskienė, Jonas Kareniauskas, Bronislava Žukauskienė, Ligaudas Gavėnas, Svetlana Martyniuk, Kastytis Braziulis, Vilma Iseli, Rimalda Beniušienė, Vytenis Aleksandraitis, Nerija Račkaitytė, Jolita-Romualda Račkaitienė, Vaidas Saukaitis, Andrius Paškauskas, Vladas Vaitkevičius, Alfredas Jankūnas, Ligita Juknevičiūtė, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Remigijus Spudys, Indrė Jasulaitytė, Andrejus Šimkus, Tomas Babičas, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Raimonda Miseckienė, Anatolijus Lipilinas, Artūras Globys, Algimantas Žiaunys, Petras Remeika, Tomas Donėla, Edgaras Dagilis, Elena Vaitkevičienė, Lionginas Mikėnas, Ingrida Andriukaitienė, Silvija Arzatskaja, Viačeslav Liminovič, Vaclovas Sudintas, Stasė Sudintienė, Marius Sudintas, Deividas Naudžius, Vitalijus Stipinas, Saulė Lapėnaitė, Gediminas Gaurinskas, Bronius Šlapelis, Eimutė Matijošaitienė,Nerijus Matijošaitis, Rimas Gargasas, Jonas Šiaučiūnas, Stanislava Račiūnienė, Danguolė Baužinskienė, Sandra Norkaitienė, Saulius Norkaitis, Zita Vaškelienė, Vida Vasilevičiūtė, Artūras Bartašius, Vida Miknienė, Vytautas Kaunas, Rimantas Uldukis, Dainora Motz, Rimantas Velička, Ona Granauskienė, Robert Adair, Danguolė Tubutienė, Vytautas Sakavičius, Lolita Saldauskienė, Jonas Jasaitis, Loreta Avetisianienė, Janina Grikienienė, Algirdas Grikienis, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Algimantas Zolubas, Daiva Birskuvienė, Aldona Žukauskaitė, Stepas Riekašius, Artūras Tubutis, Angelina Sadauskaitė, Egidijus Balys, Eurika Turonienė, Arvydas Turonis, Rokas Turonis, Vladas Vaitkevičius, Elena Vaitkevičienė, Vaidotas Giržadas, Valdas Giedraitis, Juozas Karsokas, Dalė Besasparienė, Ariadna Čiurlionytė, Diana Čiurlionytė, Aldona Žvirgždienė, Jurijus Jefimovas, Inga Michailova, Saulius Maskeliūnas, Arūnas Mykolaitis, Irena Mykolaitienė, Nerijus Kuzmenka, Laura Leonavičiūtė, Ugnė Urbelytė, Danutė Ona Jedzinskienė, Alfonsas Bertauskas, Gražvydas Januškevičius, Vilija Vilkienė, Alvidas Volkavičius, Henrikas Matusevičius, Vaidotas Valančius, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Sigita Tumėnė, Robertas Tumėnas, Kęstas Tumas, Raimonda Tumėnienė, Šarūnas Vitkauskas, Nijolė Sauliūtė, Paulius Leistromas, Irena Stonytė

Visi, norintys pasirašyti šį laišką, siųskite savo vardą ir pavardę el. pašto adresu .(JavaScript must be enabled to view this email address)

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Rekomenduojame

Iš arti. Nenumaldomai artėjant rinkimams parlamentarai balsuoja už Šeimos stiprinimo įstatymą

Irena Vasinauskaitė. Raseinių rajono taryba pogrindyje? arba Drąsiau į ateitį

R.Šimašiaus nutylėta tiesa: dideli pinigai – beveik „MG Baltic“ kišenėje

Andrius Švarplys. Liberalų sąjunga pasirinko „zuikio bilietą“

Mokytoja ryžosi prabilti: „Jei jūs tik žinotumėte…“

Nuo bačkos. Liberalų instrukcijos saviems: ką sakyti, jei paklaus apie kyšius

Mokslininkai humanitarai gina savo teises

Žino, ką kalba. Artūras Zuokas: apie galimą kyšį Masiuliui turėjo žinoti visa liberalų vadovybė

Viešas kreipimasis dėl Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai politikos

Iš arti. Kaip valdžios partija Seime atmetė siūlymą padidinti piliečių pasitikėjimą valstybe

Povilas Urbšys: E.Masiuliui pavyko išvengti didžiausios atsakomybės

Nuo bačkos. Eugenijus Gentvilas: nėra jokių duomenų, kad pas E. Masiulį rasti pinigai galėjo būti skirti partijai

Nuo bačkos. Anūkas: Esame vienintelė alternatyva neskaidriai, stagnacinei, ketverius metus praganiusiai koalicijai

Lenkija pagal gyvenimo lygį jau aplenkė Graikiją, greitai prašoks ir Portugaliją

Teismas nusprendė, kad Druskininkų opozicijos teisės varžytos neteisėtai

Nyderlanduose bus atlikta eutanazija merginai, kenčiančiai psichikos sutrikimus

Sigita Vaičiuvienė. Pirmas dublis: net per teismą mero nuversti nepavyko. Bandys dar kartą

Kad atiduotų paskolas, valdžia ims paskolą – Pagėgių krašto vardan

David S. Crawford. Antropologinis šeimos ir bendrojo gėrio pagrindimas

Už lytinio švietimo slypi savi interesai

E. Lucas: Svarbiausias NATO uždavinys – užtaisyti „Baltijos spragą“

Nuo bačkos. Vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius: dvigubas pavardžių rašymas pakenktų saugumui

M. Kundrotas. Kvailybė ir alternatyva

Liberalai neatsisakydavo imti

Darius Kuolys. Minint ketvirtąsias Garliavos šturmo metines

Garliava, 2012 m. gegužės 17-oji: Lietuvos valstybės vardu…

Algimantas Rusteika. Dešiniųjų svajonė mirė

Seimo narių R. Baškienės ir P. Urbšio pranešimas: „Naujoji lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa reikalinga Lietuvos mokiniams“

Šaltiniai: E. Masiulio namuose buvo rasti teisėsaugos pažymėti pinigai

Profesorius Zenonas Norkus apie Rusijos rankos paieškas

Daugiau

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.