Akcijos, Naujienos

Grybauskaitė raginama netęsti nomenklatūrinio režimo ir daugiau nesiekti prezidentės pareigų

Tiesos.lt redakcija   2013 m. balandžio 26 d. 22:44

0     

    

Grybauskaitė raginama netęsti nomenklatūrinio režimo ir daugiau nesiekti prezidentės pareigų

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos prezidentei poniai Daliai Grybauskaitei       

2013 m. balandžio 4 d.

Ponia Prezidente,

Prieš ketverius metus siekdama valstybės vadovės pareigų skelbėte tautai, kad Jūsų „siūlomas kelias – skaidrumas ir tiesa“. Raginote piliečius balsuoti už Jus ir taip rinktis „viltį, dorą, teisingumą, gerovę“. Tada Jūs viešai įsipareigojote visuomenei „siekti skaidrumo visose valstybės gyvenimo srityse“, „išguiti veidmainystę“, „išvaduoti politiką iš oligarchinių grupių įtakos“. Jūs žadėjote „sukurti pilietinę Lietuvą“, „įtvirtinti tikrą demokratiją“, padaryti pilietį „visateisiu valstybės šeimininku, kuriam valdžia tarnauja ir atsiskaito“.

Deja, Jūsų vadovaujama Lietuva gerokai nutolo nuo žadėtos įgyvendinti politinės programos – nutolo nuo tiesos, teisingumo, skaidrumo ir demokratijos. Lietuvos Respublika per šį laiką patyrė didelį nuopuolį: grėsmingai sustiprėjo valdžios savivalė, išaugo piliečių beteisiškumas, atsivėrė neįveikiamas atotrūkis tarp valdžios propagandos ir Lietuvos tikrovės, viešąją politiką išstūmė uždaras nomenklatūrinis valdymas.

Jūs žadėjote skaidrumą ir tiesą, tačiau nebuvo skaidrūs patys Jūsų rinkimai: daug piliečių balsavo nesusipažinę su išsamia Jūsų biografija, nes Jūs ir didelė dalis žiniasklaidos ją nutylėjote. Neseniai visuomenei tapo žinoma, kad pirmaisiais Nepriklausomybės metais Jūs ignoravote Lietuvos Vyriausybės teisės aktus ir dirbote sovietinių desantininkų užgrobtame pastate, kuriame nelegaliai veikė Vilniaus aukštoji partinė mokykla. Tik labai negerbiant tiesos tokią partinę veiklą galima vadinti Jūsų pasiūlytais žodžiais – „mažuoju karu“.

Jūs žadėjote „išguiti veidmainystę“, tačiau jos Jūsų aplinkoje ir valstybėje nuolat daugėja. Jau po pusantrų vadovavimo metų pareiškėte, kad Lietuva tampa „nusikaltėlių ir oligarchų valdoma valstybė“. Tačiau visuomenei iki šiol nepranešėte, kokių veiksmų ėmėtės valstybei iš nusikaltėlių ir oligarchų valdžios išvaduoti. Susidaro nemalonus įspūdis, kad savo sprendimais ir poelgiais Jūs vis labiau stiprinate Jūsų įvardytą valdžią.

Jūs įsipareigojote „sukurti pilietinę Lietuvą“, „šalį be smurto ir be baimės“, tačiau formuojate policinę valstybę. Jums pritariant, slaptosios tarnybos ir kriminalinės struktūros susidoroja su sąžiningais Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovais. Jums tylint, Baltarusijos režimui išduodami žmogaus teisių gynėjai. Jums neprieštaraujant, Rusijos saugumo pareigūnai tardo Vilniuje Lietuvos piliečius. Jums apsimetant, kad nieko nežinote, 240 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų Kauno priemiestyje užpuola taikius piliečius ir imasi prievartos prieš vaiką. Jūsų paskirti teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnai savivaliauja ir atvirai tyčiojasi iš Tautos Atstovybės. Neteisėtas žurnalistų, politikų, visuomenininkų, verslininkų sekimas, nepadoriai artimas slaptųjų tarnybų ir dalies žiniasklaidos „bendradarbiavimas“, „telefoninė teisė“ tapo Lietuvos kasdienybe. Seimo daugumos baimė tokiai slaptųjų tarnybų ir anoniminių grupuočių savivalei pasipriešinti – liūdna tikrovė.

Jūs žadėjote užtikrinti valstybės „ekonominių sprendimų skaidrumą“, tačiau pavertėte Lietuvos ūkio ir finansų reikalus „šeimos paslaptimi“. Neskaidrūs bankų nacionalizavimai ir likvidavimai, mįslingi jų administravimai, miglota energetikos politika, vyriausybės imtos paskolos iš užsienio bankų su didelėmis palūkanomis, atsisakius skolintis iš Tarptautinio valiutos fondo – šie ir kiti sprendimai lėmė, kad valstybės skola per Jūsų vadovavimo metus išaugo gerokai daugiau nei dvigubai, o didžiulės paskolos stipresnio postūmio Lietuvos ekonominei ir socialinei raidai nesuteikė.

Jūs įsipareigojote padėti piliečiams tapti visateisiais valstybės šeimininkais, kuriems valdžia tarnautų ir atsiskaitytų. Tačiau ketverius metus Pati gyvenate užsidariusi nuo piliečių, neatsakydama į jų laiškus, vengdama viešai aptarti visuomenei rūpimus valstybės klausimus. Jūsų asmeniškai diegiamas nomenklatūrinis valdymas atskiria piliečius nuo valstybės, skaldo visuomenę, stiprina žmonių servilizmą ir kelia grėsmę demokratinei Lietuvos Respublikai.

Jūs nusigręžėte nuo tautai duotų kilnių įsipareigojimų ir nebeturite idėjų, kurios galėtų šiandien telkti ir jungti laisvą Lietuvos visuomenę.

Todėl, Ponia Prezidente, mes kviečiame Jus pasielgti garbingai ir nesiekti būsimuose rinkimuose antrosios valstybės vadovo kadencijos. Padarykite tai Lietuvos ir jos laisvės labui.

Juk Jūs Pati suprantate, kad Jums dalyvaujant rinkimuose jie nebus laisvi ir sąžiningi, nes didelę viešojo gyvenimo dalį jau dabar kontroliuoja Jums talkinančios specialiosios tarnybos. 

Leiskite piliečiams pajusti, kad nomenklatūrinis režimas Lietuvoje baigiasi, kad jie gali pakelti galvas ir pradėti drąsiai, atsakingai tvarkytis savo valstybėje.

Laišką pasirašė 380 piliečių:
s. Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Patackas, Petras Plumpa, mons. Alfonsas Svarinskas, Liudvikas Jakimavičius, Ryšardas Maceikianecas, Valdas Papievis, Joana Noreikaitė, Algirdas Jankauskas, Tomas Baranauskas, Vygintas Vilutis, Gintaras Dručkus, Rimvydas Žiliukas, Arūnas Bingelis, Andrius Švarplys, Edvinas Marčenkovas, Jonas Zajančkauskas, Violeta Milevičienė, Dorulis Vincas Žvirblis, Laisvūnas Šopauskas, Rimta Kutavičienė, Šarūnas Navickis, Saulė Matulevičienė, Darius Kuolys, Raimondas Gudžius, Aurelija Babenskienė, Leonas Merkevičius, Ramutė Bingelienė, Aivaras Jurgilas, Aurimas Guoga, Vytautas Daujotis, Rolandas Bartkus, Irena Vasinauskaitė, Norbertas Vidrinskas, Aušrinė Balčiūnė, Jolanta Lipkevičienė, Lina Šulcienė, Donatas Stakišaitis, Naglis Zukula, Rimantė Valiukaitė, Jurgita Mohammed, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Donatas Šidagis, Vita Šalkauskienė, Raimondas Šalkauskas, Sigita Tumėnė, Robertas Tumas, Kęstas Stašaitis, Raimonda Stašaitienė, Henrikas Mališauskas, Vytautas Falkauskas, Edita Štaraitienė, Vladas Lukoševičius, Vincas Kubilius, Rimantas Liakas, Vytautas Prapuolenis, Virginija Kravec, Viktoras Kravec, Gailutė Klimaitė, Ilona Jurkšienė, Rūta Vaičiūnaitė, Vilma Košubienė, Rimas Jankūnas, Urbonavičius Tadas, Algimantas Vaitkus, Robertas Stundys, Viačeslav Liminovič, Saulė Gertrūda Melianaitė, Giedrė Beišytė, Stasys Junda, Virginija Jurgilevičienė, Algirdas Ražinskas, Rita Jusienė, Dalia Paleckienė, Stanislovas Tarasevičius, Salomėja Daunienė, Elena Valčiukaitė, Jonas Vitkus. Jelena Alionienė. Arvydas Dulinskas. Virginija Vaitkevičienė. Algimantas Zolubas, Steponas Maculevičius, Algimantas Kirdeikis, Aidas Matkevičius, Rima Buivydaitė-Matkevičienė, Ieva Buivydienė, Vidmantas Buivydas, Vitalija Matkevičienė, Antanas Matkevičius, Giliarija Sidaravičienė, Justina Vidzėnė, Rimantas Bikinas, Valdas Staniulis, Nerijus Pocius, Stasys Skrickas, Jūratė Šlamienė, Sonia Baužienė, Irena Ivaškienė, Ingrida Jucienė, Ričardas Jakutavičius, Augustinas Baužys, Jonas Šiaučiūnas, Danutė Budrevičienė, Dainius Špučys, Stanislovas Puodžiūnas, Algimantas Markevičius, Dalija Bulotienė, Linas Černius, Tadas Rastenis, Julė Boravskaja, Albertas Žostautas, Rima Štefane, Marius Mika, Petras Ubartas, Juozas Matevičius, Gerda Reichenbergerytė, Liudas Grakauskas, Česlovas Mikšys, Edvardas Šalkauskas, Rimas Lukauskis, Danutė Bielskuvienė, Juozas Turauskas, Kęstutis Lebrikas, Edvinas Kersnauskas, Viačeslav Lapčuk, Jaroslav Vabalis, Vidutė Valūnienė, Violeta Milvydienė, Gaudi Giani, Algis Didžiulis, Danutė Šešelgienė, Austė Nakienė, Rima Paukštelienė, Eugenijus Tuinyla, Džeraldas Baliutavičius, Audronė Katinienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Valė Stankevičienė, Lionė Starinskienė, Marija Krupoves-Berg, Rūta Merkevičienė, Elena Gradauskienė, Lionė Starinskienė, Elvyra Baublienė, Jonas Dzedulionis, Danutė Aranauskienė, Vilma Chorunaitė, Stasė Vileišienė, Loreta Vileišytė, Zina Mackevičienė, Vytoldas Mackevičius, Alfredas Kuzma, Povilas Birvydas, Deimantas Rasimavičius, Irena Grokauskienė, Edgaras Cvetkovas, Gilvydas Bendoraitis, Dainius Kepenis, Dalia Zagnoj, Stasys Folertas, Skaistė Želionienė, Česlovas Blažys, Rūta Urbelienė, Dainius Jasaitis, Sigita Svirinavičienė, Audronis Malinauskas, Vytautas Rezgys, Darius Rupšys, Lukas Bilevičius, Medardas Taurinskas, Kazimieras Jonynas, Bronė Mačiulienė, Arvydas Mačiulis, Vincė Michejeva, Almantas Stankūnas, Stasys Biekša, Voldemaras Zacharka, Albinas Šimanauskas, Palmyra Mockevičienė, Kęstutis Raulinaitis, Jovita Čekanavičienė, Regimantas Laugalys, Danielius Urbutis, Adomas Mankus, Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas, Levutė Albina Morkūnienė, Rasa Šimkutė, Stasė Kulaitienė, Ramutė Elena Vyšneveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Stefa Tamoševičienė, Antanas Dambinskas, Sigita Baranauskienė, Aldona Gasiulienė, Laima Kiškienė, Raimonda Andijauskienė, Antanas Andrijauskas, Virgis Žiogas, Jolanta Žiogienė, Rimantas Radišauskas, Mindaugas Šimkūnas, Edmundas Jucaitis, Karolis Žiogas, Almina Haag, Simona Valančiūtė, Renata Valančiūtė, Ovidijus Katinas, Jolanta Katinienė, Violeta Okulevičienė, Aurelijus Okulevičius, Jurgita Meselytė, Nerijus Voliukevičius, Jurga Voliukevičienė, Edgaras Baranauskas, Alvydas Babraitis, Nomeda Šopauskienė, Stanislavas Tautkus, Ina Simonaitienė, Kęstutis Bieliukas, Lilija Stepšienė, Rimgaudas Kavaliūnas, Juozas Bajorinas, Zenina Urnikienė, Ramutis Radzevičius, Ramunė Radzevičienė, Uršulė Čapienė, Stasys Aleksandravičius, Adolfas Urža, Justinas Bielskus, Tadas Žukauskas, Romualda Marčenkovienė, Arūnas Burlingis, Žydrūnas Vaišvila, Vytautas Vakrina, Stasė Kulaitienė, Petras Remeika, Vytautas Bacevičius, Anatolijus Plikusas, Alvydas Banys, Romualdas Bagočius, Vladislovas Šliogeris, Audronė Marija Balsytė, Gražina Milkevičienė, Viktorija Nijolė Kisielienė, Aleksandras Kisielius, Izabelė Mintautė Bakanaitė, Alvidas Volkavičius, Algimantas Sabaliauskas, Vytautas Puteikis, Marius Kundrotas, Algirdas Janutas, Arius Norkus, Roma Jenčauskaitė, Mindaugas Vaitkus, Violeta Baltušienė, Inga Grubinskaitė, Vida Markevičienė, Giedrė Kareniauskienė, Jonas Kareniauskas, Bronislava Žukauskienė, Ligaudas Gavėnas, Svetlana Martyniuk, Kastytis Braziulis, Vilma Iseli, Rimalda Beniušienė, Vytenis Aleksandraitis, Nerija Račkaitytė, Jolita-Romualda Račkaitienė, Vaidas Saukaitis, Andrius Paškauskas, Vladas Vaitkevičius, Alfredas Jankūnas, Ligita Juknevičiūtė, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Remigijus Spudys, Indrė Jasulaitytė, Andrejus Šimkus, Tomas Babičas, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Raimonda Miseckienė, Anatolijus Lipilinas, Artūras Globys, Algimantas Žiaunys, Petras Remeika, Tomas Donėla, Edgaras Dagilis, Elena Vaitkevičienė, Lionginas Mikėnas, Ingrida Andriukaitienė, Silvija Arzatskaja, Viačeslav Liminovič, Vaclovas Sudintas, Stasė Sudintienė, Marius Sudintas, Deividas Naudžius, Vitalijus Stipinas, Saulė Lapėnaitė, Gediminas Gaurinskas, Bronius Šlapelis, Eimutė Matijošaitienė,Nerijus Matijošaitis, Rimas Gargasas, Jonas Šiaučiūnas, Stanislava Račiūnienė, Danguolė Baužinskienė, Sandra Norkaitienė, Saulius Norkaitis, Zita Vaškelienė, Vida Vasilevičiūtė, Artūras Bartašius, Vida Miknienė, Vytautas Kaunas, Rimantas Uldukis, Dainora Motz, Rimantas Velička, Ona Granauskienė, Robert Adair, Danguolė Tubutienė, Vytautas Sakavičius, Lolita Saldauskienė, Jonas Jasaitis, Loreta Avetisianienė, Janina Grikienienė, Algirdas Grikienis, Antanas Mindaugas Zinkevičius, Algimantas Zolubas, Daiva Birskuvienė, Aldona Žukauskaitė, Stepas Riekašius, Artūras Tubutis, Angelina Sadauskaitė, Egidijus Balys, Eurika Turonienė, Arvydas Turonis, Rokas Turonis, Vladas Vaitkevičius, Elena Vaitkevičienė, Vaidotas Giržadas, Valdas Giedraitis, Juozas Karsokas, Dalė Besasparienė, Ariadna Čiurlionytė, Diana Čiurlionytė, Aldona Žvirgždienė, Jurijus Jefimovas, Inga Michailova, Saulius Maskeliūnas, Arūnas Mykolaitis, Irena Mykolaitienė, Nerijus Kuzmenka, Laura Leonavičiūtė, Ugnė Urbelytė, Danutė Ona Jedzinskienė, Alfonsas Bertauskas, Gražvydas Januškevičius, Vilija Vilkienė, Alvidas Volkavičius, Henrikas Matusevičius, Vaidotas Valančius, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Sigita Tumėnė, Robertas Tumėnas, Kęstas Tumas, Raimonda Tumėnienė, Šarūnas Vitkauskas, Nijolė Sauliūtė, Paulius Leistromas, Irena Stonytė

Visi, norintys pasirašyti šį laišką, siųskite savo vardą ir pavardę el. pašto adresu .(JavaScript must be enabled to view this email address)

 • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Kraunami komentarai...
 • Meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim“ laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai jau 23-ąjį kartą paminės besaikį valdžios smurtavimą Garliavoje ir 2012-ųjų gegužės 17-ąją pamintą Lietuvos Konstituciją, pasisakys prieš dabartinę valdžios savivalę ir melą, prieš politinius teismų procesus, prieš vaikų pavertimą „valstybės paslaptimi“.

  Skaityti visą straipsnį
 • Pirmadienį, balandžio 14 d., 11 val. BNS konferencijų salėje (Jogailos g. 9/1) įvyks kandidato į prezidentus Naglio Puteikio rinkimų programos pristatymas, kuriame dalyvaus ir filosofas dr. Vytautas Rubavičius, kultūros istorikas dr. Darius Kuolys, ekonomistė dr. Aušra Maldeikienė, aktorius Gediminas Storpirštis bei kiti N. Puteikio komandos nariai, prisidėję rengiant programą.

  Skaityti visą straipsnį
 • Kviečiame visus, norinčius paremti prieš du mėnesius automobilyje sudegintos septyniolikmetės Evelinos artimuosius, siekiančius išsaugoti jos atminimą ir nustatyti tuos, kurių nusikalstamas aplaidumas neleido išgelbėti jaunos gyvybės.

  Dembavos kaimo bendruomenės, nusprendusios organizuoti lėšų rinkimą, iniciatyva SEB banke atidaryta specialioji sąskaita: LT47 7044 0600 0272 1072.

  Pervedant lėšas merginos artimųjų teisinei kovai paremti būtina nurodyti jų paskirtį – „Evelinos D. šeimai“.

  Skaityti visą straipsnį
 • Kasdienis piliečių budėjimas, vykęs S. Daukanto aikštėje net penkis mėnesius, buvo baigtas spalio 17 dieną. Tačiau pilietinė akcija „Tie-SOS!“ tebesitęsia.

  Kiekvieną savaitės ketvirtadienį – Garliavos antpuolio dieną – 18 valandą valdžios savivalei ir konstitucinės santvarkos žlugdymui neabejingi žmonės renkasi aikštėn su žvakutėmis, o kiekvieno mėnesio 17-ąją susirenka paminėti valdžios smurtavimo dienos aikštės meno kūriniu.

  Kaip ir vasarą, susirinkusieji primena valdžiai ir plačiajai visuomenei: „Mes neužmiršime. Mes nesitrauksime. Reikalaujame tiesos ir teisingesnės Lietuvos“.

  Nebūk abejingas. Ateik pats ir pakviesk draugus.

  Skaityti visą straipsnį
 • Daugelis TV ekranuose matėme 2012 gegužės 17-osios Garliavos šturmo vaizdus, matėme, kaip policija elgiasi su beginkliais, taikiais piliečiais. Šiandieninė situacija yra absurdiška – nušturmuoti, nusmurtauti Garliavos įvykių stebėtojai yra teisiami. Trisdešimt devyniems tą rytą sulaikytiems asmenims buvo pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiką!

  Manome, kad šiose bylose kvalifikuotai ir kompetentingai ieškoti tiesos yra ypač svarbu. Taip pat manome, kad ši kova už tiesą, už demokratiją, už laimingą vaikystę yra svarbi ne tik tiems žmonėms, kurie priversti minti teismų slenksčius – ji svarbi daugeliui Lietuvos žmonių. Todėl įsteigėme Gegužės 17-osios labdaros ir paramos fondą, kurio surinktas lėšas pirmiausia norime skirti 2012 m. gegužės 17 d. Garliavos įvykiuose nukentėjusių ir teisėsaugos persekiojamų asmenų teisinei kovai remti, t.y. samdyti jiems teisininkus, advokatus.

  Fondo valdytoja – Birutė Vaikšnoraitė.

  Būsime nuoširdžiai dėkingi už kiekvieno Jūsų auką.

  Lėšas fondui galima pervesti:
  Gegužės 17-osios labdaros ir paramos fondas
  į.k. 303122012
  sąsk.nr. LT38 7300 0101 3649 1467, AB Swedbank, SWIFT HABALT22

  Dėl pervedimų paypal sistema – prašom parašyti norimą pervesti sumą el.laiške pašto adresu .(JavaScript must be enabled to view this email address)  ir mes atsiųsime Jums nuorodą.

  Daugiau informacijos – el. paštu: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

  Skaityti visą straipsnį
 • Norintys paremti VSD ir FSB persekiojamą Lietuvos pilietę Eglę Kusaitę, gali tai padaryti pervesdami paramą:

  Virginija Kusienė  LT 38 7044 0600 0761 1198, SEB bankas.

  Pervedimams iš užsienio: kodas SWIFT, CBVILT2X.

  Skaityti visą straipsnį

Prezidento rinkimai

Naglis Puteikis: Nomenklatūrinį režimą reikia keisti piliečių ir valdžios dialogu

Naglis Puteikis: „Spręskime patys!“. Prezidento rinkimų programa

Dalia Grybauskaitė: „Labai svarbu, kad žmonės gerai žinotų, ką turi daryti agresijos atveju“

Dalios Grybauskaitės mįslės: prezidentės „skiepams“ skirta VSD pažyma rengta prezidentūroje?

A. Maldeikienė: balsuosiu už N. Puteikį, nes nesutinku dalyvauti surežisuotame žaidime

Šiandien kandidatas į prezidentus Naglis Puteikis pristatys savo programą

Povilas Urbšys: Naglis Puteikis – rakštis politiniam elitui, kuris su Tauta elgiasi kaip su šunimi

Rinkimų naujienos: Prezidentūroje piliečiams išaiškinta Didžiosios savaitės prasmė

Rinkimų naujienos. „Maisto banko“ akciją atidariusi D. Grybauskaitė: „Gerumas – mūsų visų stiprybės šaltinis“

Kastytis Stalioraitis. Prezidento rinkimai: visi už vieną, vienas prieš visus (I)

Klaipėdiečiai elektroninėje apklausoje balsuoja už Naglį Puteikį

Vitalijus Gailius: sveikinu Naglio Puteikio sprendimą siekti prezidento pareigų ir linkiu jam sėkmės

E. Eigirdas: D. Grybauskaitė neturėtų diskutuoti su tokiais veikėjais kaip N. Puteikis

Vladas Gaidys: Dalios Grybauskaitės klaida gali paveikti rinkimų rezultatus

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų kampanijos šiokiadieniai

Rinkimų naujienos. Socialdemokratų startas: „Kad visiems būtų miela, gera ir smagu“

Gediminas Storpirštis: Tai yra galimybė, nauja viltis

Naglis Puteikis: Jei taip žygiuosime toliau, turėsime Krymo scenarijų Lietuvoje

Pažadai, kuriuos Ji ir mes pamiršome: Dalios Grybauskaitės 2009-ųjų rinkimų programa

Naglis Puteikis: Ar galime būti saugūs, kai saugumo vadovai niekam tikę

Arvydas Akstinavičius. Siūlymai kandidato į Lietuvos prezidentus programai

Daugiau

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.