Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Gintaras Songaila. Atviras laiškas prof. Landsbergiui

Tiesos.lt siūlo   2018 m. birželio 30 d. 2:36

61     

    

Gintaras Songaila. Atviras laiškas prof. Landsbergiui

Jau praėjo pakankamai laiko po Andriaus Užkalnio birželio 13 d. rašinio „Rinkimų siaubas tik prasideda“, kuriame jis pasidalino tiek savo sapnais, tiek asmeniškomis „žiniomis“ apie Sąjūdžio istoriją.

1988-jų metų vasarą visą Lietuvą prikėlę Sąjūdžio pirmeiviai šiame rašinyje yra išvadinti „lunatikų prieglauda“, o Jūs apibūdintas kaip išskirtinis veikėjas tarp tų keleto asmenų, kurių „blaivus protas“ tais „beprotybės“ ar „keistumo“ laikais atvedė į Nepriklausomybę, nepaisant šių lunatikų, kurie tada šiam jūsų tikslui tik trukdė.

Autoriui tų laikų keistumą įrodo „keistos tetos pūkinėmis skaromis (t. y. Meilė Lukšienė), sugalvojusios tautinės mokyklos koncepciją“, kurios esą tada niekas nesuprato (pirmiausia, žinoma, pats autorius).

Autorius gi norėtų, kad „Dievulis“ visus „paklaikėlius iš anų laikų“ jau būtų „pakvietęs pas save“, tačiau baisėdamasis konstatuoja, kad taip dar nėra, ir visokie „vurdalakai“ (t. y. vilkolakiai) ir „zombiai“ esą vėl ateina.

Vienas iš tokių, pasak opuso autoriaus, yra Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narys filosofas Arvydas Juozaitis, kuris esą „mūsų nepriklausomybės pasirinkimą pavadinęs istorine klaida“ ir esą reikalavęs „kad Mažeikių Nafta atitektų rusams, o ne vakariečiams“, ir t. t.

Visą literatūrinę retoriką A. Užkalnis paskyrė Arvydo Juozaičio apšmeižimui ir suniekinimui, lygia greta apjuodindamas ir visą 1988 m. Atgimimą.

Jūs, profesoriau, buvote vienas iš tų 1988 metais birželio 3 d. Mokslų Akademijos salėje išrinktų Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narių.

Jūs tada nebuvote nei Sąjūdžio organizatorius, nei plačiau žinomas visuomenės veikėjas ar kūrėjas, tačiau savo kalboje palaikėte „Liaudies fronto“ Estijos pavyzdžiu steigimą, todėl ir birželio 3 d. susirinkimo dalyviai Jums išreiškė pasitikėjimą, nepaisydami to, kad paskubėjote išvykti, nė nelaukdamas susirinkimo pabaigos. Puiku, kad tada palaipsniui įsijungėte į Sąjūdžio veiklą.

Jūs turėtumėte prisiminti tuos nepilnus penkis mėnesius iki Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo, kai Lietuva pasikeitė neatpažįstamai.

Po masinių Sąjūdžio renginių bei akcijų tauta morališkai išsivadavo iš sovietinės totalinės priespaudos, visoje Lietuvoje įsikūrė Sąjūdžio rėmimo grupių tinklas, visur suplevėsavo trispalvės, drauge su Tautine giesme suskambėjo ir partizanų dainos.

Įsibangavo „dainuojanti revoliucija“, o Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai nuolat keliavo po šalį, steigdami rėmimo grupes, tarsi laimindami tautos laisvės siekio prasiveržimą, istorinės tiesos ir tautinio orumo sugrįžimą į viešą gyvenimą ir į daugelio lietuvių širdis.

Laiminga yra karta, kuriai teko išgyventi šį nuostabų virsmą. Atgimimo banga kažkokia iškreipta forma pasiekė net ir jaunąjį Andrių Užkalnį, kuris šį tą iš anų laikų tarsi ir atsimena, nes, pasak jo, „anais laikais nebuvo lengvai prieinamų stiprių narkotikų“.

Jūs turėtumėte prisiminti nepalyginamai daugiau už A. Užkalnį. Antai, tikriausiai atsimenate ir tai, kad Arvydas Juozaitis dar birželio mėnesį Iniciatyvinėje grupėje gynė trispalvės iškėlimo reikalą, kad buvo vienas iš didžiųjų Sąjūdžio akcijų iniciatorių, kad tapo Roko maršo po Lietuvą siela (būtent to maršo, kuris išplatino trispalvės pakilimą visoje Lietuvoje ir kuriame A. Juozaitis pirmasis iš Sąjūdžio pirmeivių viešai įvardino Nepriklausomybę kaip aukščiausią Sąjūdžio tikslą).

Norėtųsi tikėti, kad gerbiate kitų Iniciatyvinės grupės narių bei daugelio sąjūdininkų gerus darbus, išsaugojote suvokimą apie VISŲ bendrą indėlį Lietuvos laisvėjimo ir išsivadavimo labui.

Tačiau Jūs neradote reikalo reaguoti į A. Užkalnio rašinį nei dėl Sąjūdžio bendražygių menkinimo, nei dėl tikrovės neatitinkančių teiginių apie „istorinę klaidą“ ar apie reikalavimus Mažeikių Naftą atiduoti rusams. Kas kas, o Jūs tai puikiai žinote, kad pats asmeniškai nebuvote „mūsų nepriklausomybės pasirinkimas“, nes Lietuvos pasirinkimas nebuvo nei V. Landsbergis, nei A. Brazauskas, nei kas nors kitas.

Tada rinkomės pačią Nepriklausomybę, o ne paskirus asmenis. Kad Jūs tada laikinai vadovavote Sąjūdžio tarybai, buvo tik takas į Jūsų šlovės valandą, bet dar ne išskirtinis nuopelnas. Kiti Sąjūdžio lyderiai (minėtini – Romualdas Ozolas, Justinas Marcinkevičius, Arvydas Juozaitis, tačiau neskaitant Vytauto Petkevičiaus, kuris Sąjūdyje įtakos neturėjo) vardan bendro reikalo ar iš etikos sumetimų su Jumis stumdytis tiesiog nenorėjo.

Kai po 1990 m. rinkimų jus išrinko LSSR (LTSR) Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, Jūs drąsiai, nuosekliai ir išradingai vykdėte Sąjūdžio daugumos valią, drauge su kitais bendražygiais daug nusipelnėte, apginant Nepriklausomybės reikalą ir siekiant atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo.

Nuo tada Jūsų vardas tautos sąmonėje buvo tvirtai susietas tiek su Kovo 11-osios Nepriklausomybės stebuklu, tiek su šita didžiąja Sąjūdžio pergale, tiek ir su visu Atgimimo Sąjūdžiu, kurio ryškiausia žvaigžde jūs tuomet tapote.

Algirdas Brazauskas, atstovaudamas sovietų (tarybų) valdžiai, daug nusipelnė jau vien tuo, kad neatskilo nuo Nepriklausomybės kelio ir amortizavo priešpriešą su Kremliumi. Tačiau jis nebuvo Atgimimo simbolis ir negalėjo juo tapti, nors ir buvo Atgimimo šviesos nušviestas.

Deja, taip susiklostė, kad ir Jūs netapote neginčijamu visos tautos Nacionalinio išsivadavimo autoritetu.

Daug kas nė nesuprato, kad buvote nuolat puolamas ne tiek dėl asmeninių savybių, ne tiek dėl tikrų ar netikrų „Sąjūdžio valdžios“ kalčių, bet jau kaip valdančio Sąjūdžio simbolis.

Be jokios abejonės, Kremliaus okupantams buvo naudinga sugriauti šį simbolį, o tuo pačiu ir tautos pasitikėjimą Sąjūdžiu bei Sąjūdžio dauguma Aukščiausioje Taryboje, sėti nusivylimą net ir pačia Nepriklausomybe. Itin blogai buvo tai, kad Atgimimo Sąjūdis tuomet ėmė siaurėti iki Sąjūdžio valdžios.

Tačiau blogai ir tai, kad Jūs pats nejučia ėmėte visą Sąjūdį tapatinti vien su savimi asmeniškai. Ėmėte sąmoningai naudotis ir tuo, kad visa kritika jūsų atžvilgiu galėjo būti pateikta kaip vandens pylimas ant okupantų kėslų malūno.

Šis metodas, žinoma, veikė, bet tik todėl, kad svarbiausias dalykas daugeliui buvo Nepriklausomybė, o ne Jūsų paties politinis vaidmuo.

Todėl šis metodas buvo ganėtinai sėkmingas tiktai iki tarptautinio Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo. Vėliau menamų Kremliaus agentų įvardinimo ir oponentų diskreditavimo, kad jie tarnauja Kremliaus interesams, taktika veikė, regis, jau tiktai Sąjūdžio pasekėjų vėliavą iškėlusių konservatorių rėmėjus. Lietuva buvo suskaldyta į tikruosius, neabejotinus patriotus bei visus kitus, kurie kelia įtarimą ir tik laukia „demaskuojančio“ pateptųjų verdikto.

Tai kelia Lietuvai pavojų, nes didžioji tautos dalis ima simpatizuoti tiems viešiesiems veikėjams, kuriuos Jūs ekskomunikuojate, ir šitaip gali atsitikti net ir tais atvejais, kai jie iš tiesų būtų susiję su putinistinės Rusijos interesais.

Jūs jau daugelį metų nesikuklinate savintis viso Sąjūdžio. Sąmoningai naudojotės tuo, kad tauta natūraliai jūsų asmenį susiejo su Sąjūdžio kulminacija, su Nepriklausomybės atkūrimu ir gynimu. Turbūt manote, kad politiniai tikslai pateisina manipuliacijas inertiška masine sąmone.

Tačiau Jūs lyg niekur nieko, tarsi pats būtumėte visai niekuo dėtas, tebesišildote ant šio pjedestalo net ir dabar – tuo metu, kai paties Sąjūdžio tikslai ir vertybės jau yra metami į šiukšlyną drauge su visa Lietuvos ateitimi.

Apstulbino ne tik tylus Jūsų solidarumas su A. Užkalniu bei A. Tapinu, kaip ir tas antrinimas patyčių bei niekinimo kultūrai apskritai, bet ir jūsų vieši išsireiškimai, kad š. m. birželio 3 d. perpildytoje Lietuvos Mokslų Akademijos salėje įvykęs Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės išrinkimo 30-mečio minėjimas – tai esą yra „antisąjūdis“, nors jame dalyvavo dauguma Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narių, kiti sąjūdininkai, atvykę iš visos Lietuvos.

Kas gi Jums suteikė teisę šitaip žeminti ir įžeidinėti kitus Nepriklausomybei nusipelniusius žmones bei kitus piliečius? Juo labiau kad tuo pat metu sąmoningai surengėte alternatyvų „suvažiavimą“ bažnyčioje. Ar tame suvažiavime dalyvavo nors vienas birželio 3 d. išrinktos Iniciatyvinės grupės narys, išskyrus Jus patį? Kas Jums sutrukdė dalyvauti Mokslų Akademijos salėje, kas ten negero buvo pasakyta?

Apginti Sąjūdžio garbę laiko neradote, tačiau esą gindamas Seimo pirmininką, kurį savo kalboje Seime pats suniekinote, suradote laiko apšaukti savo buvusius bendražygius ir gausius Tautos forumo dalyvius „trijų žmonių sąjūdžiu“.

Kodėl Jūs manote, kad jūsų parinkti asmenys į „Sąjūdžio“ tarybą, net jei dauguma jų yra nuoširdūs Lietuvos patriotai, vieninteliai atstovauja Sąjūdžio tradicijas? Ar vien tik todėl, kad yra susieti bei patys save sieja išimtinai su Jūsų asmeniu?

Netgi jeigu pripažintume, kad „dabartinio Sąjūdžio“ ištakas iš tiesų galima sieti su Atgimimo Sąjūdžiu, ar Jums neatrodo, kad itin ciniškai elgiatės, tvarkydamasis su šia garbinga vėliava, kaip su savo asmenine nuosavybe?

Savajame interviu LRT televizijai iš bažnyčios citavote a. a. monsinjorą Alfonsą Svarinską, taigi, rėmėtės jo autoritetu. Bet juk būtent Jūsų siūlymu monsinjoras prieš pat mirtį buvo pašalintas iš dabartinės, Sąjūdžio vardą turinčios asociacijos. Pasak jūsų pasiūlyto sprendimo: „jis laikomas pasitraukusiu iš Sąjūdžio“. Po viso šito, Jūsų kvietimas birželio 4 d. kalboje Seime „turėti sąžinę“ skleidė negerą veidmainystės kvapą.

Ar suprantate, kad žaidžiate savo partinio spjaudymosi žaidimus maro metu? Kur dėjosi Jūsų sąžinė, kai dešimt metų jūsų politinis patikėtinis Andrius Kubilius nuolat kartojo, kad piliečių emigracija yra gėris, o socialinė ir regioninė atskirtis susitvarkys savaime? Kai dešimtmečiais nebuvo žengta jokių žingsnių dėl Lietuvos energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos (dėl atsijungimo nuo Rusijos energetinės sistemos žiedo BRELL)?

Kai buvo drastiškai naikinama Krašto apsauga? Kai rinkos principu buvo niokojamas Lietuvos švietimas, žalojama Lietuvos istorinė sąmonė, įskaitant ir Birželio sukilimo, kuriame dalyvavo Jūsų tėvas, atminimą? Kai buvo siekiama sudaryti TS-LKD koaliciją su Tomaševskio jedinstvininkais ir KGB karininkais?

Kai verslo grupės, įskaitant ROSATOM ir INTER RAO, darė įtaką TS-LKD lyderiams? Kai palaikėte laisvą Lietuvos žemės pardavimą, nepaisant diskriminacinių sąlygų, kurios susidarė Europos Sąjungai neįvykdžius savo įsipareigojimų dėl išmokų žemdirbiams sulyginimo visose ES valstybėse narėse? Kai remiate neoliberalią eurofederalistinę kryptį konservatoriais pavadintos partijos, kurios garbės pirmininkas esate?

Geopolitinė Vakarų kryptis visada buvo Jūsų pagrindinis principas. Tačiau kur ta „europinės integracijos“, o iš tiesų – Lietuvos išvalstybinimo ir ištautinimo riba, už kurios Rusijos letenos jau bus nebebaisios? Kodėl nekritikuojate ES pareigūnų eurofederalistų, kurie svaičioja apie bendrą europinę erdvę „nuo Lisabonos iki Vladivostoko“?

Negi galvojate, kad iš pastarojo TS-LKD suvažiavimo rezoliucijos išbraukus žodžius, jog partija sieks „kuo glaudesniais federaciniais ryšiais paremtos Europos Sąjungos“, niekas nebematys, kad TS-LKD viršūnėlės slapta siekia išsižadėti savo valstybės, jos suverenumo, nors Europos Sąjunga puikiausiai gali veikti kaip tėvynių ir valstybių sąjunga, taigi, konfederaciniais pagrindais?

Kodėl norite sugriauti tai, ką gero padarėte savo šaliai?

Jei manote, kad nepriklausomai nuo dabartinės Jūsų veiklos liksite istorijoje kaip Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo tėvas, ar vienas iš tėvų (tokio vardo Jūs išties esate vertas), tai galite ir suklysti. Jūsų biografijoje gali būti parašyta ir taip:

„Vėliau atsitraukė nuo Sąjūdžio vertybių, išsižadėjo Lietuvos Nepriklausomybės idealų, manipuliuodamas Sąjūdžio vardu ir tradicijomis siekė nedemokratiškai apeiti konstitucines valstybės nuostatas, įtraukiant Lietuvą į Europos Sąjungos federalizacijos projektą be visos tautos pritarimo, privalomo pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Ėmė aktyviai neigti ir kitų Europos Sąjungos tautų bei valstybių teisę laisvai spręsti savo likimą. Priklausė tam Sąjūdžio sparnui, kuris pagrindiniu tikslu laikė vien Lietuvos grįžimą į Vakarų civilizacinę erdvę ir kuriam Lietuvos valstybingumas nebuvo pagrindinis principas. Tai buvo pats ryškiausias iš atkurtos Lietuvos Respublikos politinių veikėjų, slapta pasukusių globalistinio išvalstybinimo keliu ir galiausiai visai nusigręžusių nuo egzistencinių tautos ir valstybės ateities uždavinių.

Politinėje veikloje pasižymėjo nuolatiniais oponentų kaltinimais tarnavimu Rusijai, nors jo paties remtas ilgametis konservatorių partijos lyderis Andrius Kubilius buvo susijęs su ROSATOM ir kitais Rusijos interesais.

Garsėjo pikta, niekinančia retorika, taip prisidėdamas prie slogios patyčių ir menkinimo atmosferos plėtros Lietuvos viešojoje erdvėje. Sąjūdžio bendražygius išvadino antisąjūdžiu. Metams bėgant, išryškėjo polinkis visus nuopelnus dėl Nepriklausomybės atkūrimo priskirti sau vienam.“

Sąjūdžio 30-mečio išvakarėse neišdrįsote susitikti su Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariais, nors kvietėme pasikalbėti geranoriškoje, neįpareigojančioje aplinkoje.

Rašau šį viešą laišką, nes pažindamas Jus tebetikiu, kad nepaisant visko, Jums vis dar nevėlu atsikvošėti ir pagaliau atsijungti nuo tų saldžių nuodų, kuriuos Jums, lyg lietuviškos pasakos veikėjui, pikta ragana nuolat lašina į ausį.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pikasas > Po...       2018-07-3 14:04

TIK STRAIPSNIŲ PAVADINIMAI DABARČIAI IR ATEIČIAI:

„Brexit“ be susitarimo JK ir ES verslui kainuos 80 mlrd. JAV dolerių per ...
https://www.15min.lt › Verslas › Finansai

2018-03-12 - Kaip skelbia CNBC, ekspertai įvertino potencialius ES eksportuotojų nuostolius 31 mlrd. svarų per metus, o Britanijos kompanijų – 27 mlrd.
Britanija ir ES susitarė dėl „Brexit“ sąskaitos sumos - DELFI Verslas
https://www.delfi.lt › Verslas › Naujienos

2017-11-28 - DELFI - Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos derybininkai susitarė, kad Bendriją paliekanti Jungtinė Karalystė turės sumokėti 45–55 mlrd.

2017-04-25 - „Brexit“ Didžiajai Britanijai gali atsieiti 66 mlrd. svarų per metus -

2016-10-11 -  „Brexit“ – scenarijus šalies ekonomikai gali atsieiti 38–66 mlrd. ... Nuostolius, pasak finansų ministerijos, lems įplaukų iš mokesčių sumažėjimas.

ES „Brexit“ sąskaita išaugo iki 100 mlrd. Eur,
2017-05-03 - ES „Brexit“ sąskaita išaugo iki 100 mlrd. Eur ...

2016-10-11 - Tokį skaičių pateikia britų dienraštis „The Times“, cituodamas ... Kiti tyrimai dėl „Brexit“ kainos JK taip pat pranašavo didelius nuostolius.

2018-02-17 - Didžioji Britanija neteks 252 mlrd. svarų (283 mlrd. eurų).

YRA DĖL KO KREMLIAUS POLTIKOS MYLĖTOJAMS DŽIAUGTIS

Po straipsniu       2018-07-3 13:11

,,Es krizė: Yanis Varoufakis susitarimą dėl migrantų pavadino ,,visiška nesėkme’’ ir apkaltino Angelą Merkel ,,meluojant’’ komentatorius Pikasas sako štai ką: ,,Tas referendumas britams jau atnešė 150 mlrd svarų nuostolį ir tai dar ne pabaiga.’’ - paskelbta 2018-07-2 9:42 - tai rašėte jūs?

Pikasas > keli...       2018-07-3 12:41

Būtų labai prasminga, jei šis leidinys atspausdintų ir profesoriaus V.Landsbergio nuomonę išsakytą G.Songailai. Rašinys pas delfistus: “Vytautas Landsbergis. Gintaras ginčijasi su savim”. Jūsų kiti klausimai atitrūkę nuo temos. Dėl kablelio panaudojimo sutinku. Šiuo atveju jis nebūtinas.

 

keli klausimai Pikasui       2018-07-3 11:52

1. Kaip vertinate TS-LKD?
2. Kaip vertinate Jungtinės Karalytės Konservatorių vyriausybės vykdomą ,,Brexit’’ programą?
3. Ką palinkėtumėte tinklalapiui tiesos.lt?

Post Scriptum.

Jūsų komentare 2018-07-01 1.00 yra skyrybos klaida: po žodžio ,,ačiū’’ (pirmam sakiny) kablelis nereikalingas.

Gintaras Songaila išmestas iš Tėvynės sąjungos, 20       2018-07-1 20:02

Gintaras Songaila išmestas iš Tėvynės sąjungos, 2011-04-28. Kerštas, politinis pavydas? Logikos, žmonės ir blaivaus mąstymo.

Pikasas > Al.       2018-07-1 20:00

Ačiū, už supratingumą. Beje, apie A.Terlecką savo nuomonės net neišsakiau. Pasiūliau tą padaryti patiems skaitytojams primindamas žinomus faktus bei pačio A.Terlecko aiškinimus. Kai kas man pasiūlė diskutuoti su G.Songaila. Esu tai daręs gerokai anksčiau visoje eilėje komentarų ir esmę išsiaiškinau.

Papa Borgia       2018-07-1 18:53

Negi Songailai babkių trūksta, kad kaip konservatorius rašo laišką konservatoriui ir kažko tikisi? Songaila, tai ko stojai į tą partiją, a? Kad ją skaldytum kaip ta Kolchoznica iš ES Parlamento?

XXXX       2018-07-1 14:48

Labai geras laiškas parašytas. Tegul jį paskaito, kol dar yra gyvas. Pirmiausia laisvę iškovojo ne Lansbergis, kuris jau buvo pasiruošęs sprukti per galines duris su Rolando Pakso paruoštu lėktuvu, o žmonės, kurie tikėjo, kad mūsų vaikams, tėveliams, seneliams šalyje bus gera gyventi. O čia pasirodo pasisavino Sajūdžio pavadinimą, pavogė KGB bylas ir vaizduodamas šaukliu, pradėjo naikinti Lietuvą bei jos žmones.
Jam dar iki šiol vaidenasi “Jedinstvo”.

Al.       2018-07-1 12:35

Songailos klausimai ir rūpestis teisėti, nors reikalavimas komentuoti Užkalnį aiškiai perteklinis - vienas Lansbergis viso mėšlo atremti nepajėgs. Tuo tarpu pats Songaila, kaip teisingai priminė Pikasas, visą šitą laiką dirbo ir tebedirba aukštu žiniasklaidos viršininku, o ta žiniasklaida ir yra maždaug Užkalnio lygio. O tai, mano nuomone ir yra priežastis dėl ko šalis negali apsivalyti. Lansbergis turbūt darė klaidų ir tebedaro. Bet, kad tai būtų sąmoningas kenkimas? Tai kodėl Songaila dirbdamas aukštu žiniasklaidos viršininku ir, turbūt, pakankamai informuotas, visą šitą laiką tylėjo, ištikimai tarnaudamas sistemai, prabilo tik grįžus į politinę sceną istorinės klaidos autoriui?
O jei piktinamės Pikaso pateiktai nuomonei dėl Terlecko, tai reiškia, kad atsisakom kritiškai mąstyti. Tai kodėl tokie reikalavimai kolaborantų luomui, kuris mus mausto tiek metų ?

Klausimas Songailai       2018-07-1 12:03

Kaip galima taip neteisingai kaltinti tiek daug Lietuvos nepriklausomybei nusipelniusį Žmogų?

Dzeikas       2018-07-1 10:49

Viename filme apie is ciklo “musu zvalgai gaudo ju snipus” buvo vieno “tarybines tevynes isdaviko” gydymas(be ironijos, realiai gyde) naciu lageryj.“Isdavikas” buvo isimtinai gudrus, tiko perverbavimui, taciau turejo viena yda, trukuma - mikciojo, kas buvo nepriimtina jo darbo specifikai.
Gyde soko terapijos metodu.Sutikimo neklause, bet esme paaiskino:  pajungiam elektrodus prie taves.Tu turi pasakyti savo varda nemikciodamas. Mikciosi - paleisim srove palaipsniui stiprindami ja.Pasakysi be mikciojimo - nuimam elektrodus ir esi laisvas.Cia alternatyvos 2: 1)arba zmogus istaria nemikciodamas ir daugiau jokio gydymo nebereikia.Jis nustoja mikcioti. 2)Zmogus mirsta neislaikius sirdziai elektroshoko.
Leidimas pardavineti zeme svetimsaliams tai irgi shoko terapijos budas. Taciau , nesilaikant zodzio ir apgaudinejant gali buti ir kankinama mirtis pacientui, be jokio isgyjimo.
Pona Landzbergi as kritikuoju butent UZ NETEISINGA shoko terapijos metodo taikyma ir imu itarineti jo samoninga ar ne kenkima tautai. Pats savaime shoko terapijos metodas kritineje bukleje , issemus kitas galimybes yra pateisinamas ir naudingas.
Lietuviski emigrantai (ir komentaro autorius) isbande tai savo kailiu. Daznas emigrantas , jeigu nepaluzta tampa tarp aborigenu geriausiu, neretai jiems ima vadovauti. Toki pat metoda reikia taikyti cholopams ant Lietuvos.
Ponas Landzbergis gi savo veikla, ytaka bando mikniu gydyti ir leisdamas elektroshoka, ir burna skotcu uzklijaves.
Tai ne gydytojas, tai sadistas.
———————————————————————————————-
Antra medalio puse.Man nepatinka cholopu reakcija: jie nesugebedami buti laisvais zmonemis apskritai siulo grizti i dvaro ir baudziaunyko santykius, o kad cholopai netvirktu ir nesigundytu riboti ju kontaktus su laisvais zmonemis.Nes laisvi dvasia zmones neapsikente baudziavos paprasciausiai bega is dvaro pasmerkdami pono padlaizius letai mirciai savo paciu baimese ir ismatose.  Jie tai vadina “rupesciu tauta”.
Tauta kuri negali sustabdyti virsmo i ismatu buvi neturi egzistuoti, nes nuodija ir aplinkines tautas. Todel tikroji pagalba tautai atmesti baimes jausma kaip neproduktyvu ir imti savo likima i savo rankas.
Tokia turi buti salies lyderiu pozicija.

Laisvunas       2018-07-1 6:25

Koks sio laisko tikslas?  kreipimasis i garbinga zmogu praranda bet koki rimtuma, kai prasideda A. Uzkalnio   minciu citavimas. Ar dar Uzkalnis kazkaip reiksmingas? Ir dar, visai nerimtas Songailo grazbyliavimas suverciant visas kaltes -  zmoneliu tarpusavio rietynes ir salies bet kokias negeroves - vienam zmogui. Gerai tik tiek, kad G. Songaila visgi isdriso pripazinti   (ka tentencingieji neigia)  neabejotina V. Landsbergio veiklos svarba laisves kovu pergalese. Politinis G. Songailos pavydas ir bandymas kito triuskinimais kazkiek i virsu pastumeti savo nieko gero nenuveikusia pavydzia asmenybe ir susenusi kuna….. Lietuvos politiniai priesai labai dziaugiasi matydami keliu dar neisvykusiu svetur dieduliu rietynes…. Geda buvo skaityti tokia pavyduolio rasliava…. meslo muses sokinejimas pries didinga istorine asmenybe. Pagarba V. Landsbergiui.

Tarabilda Pikasui       2018-06-30 23:27

Niezvannyj gostj xuže tatarina.

Pikasas> 23:46       2018-06-30 23:00

Manau, kad jūsų priminimas apie profesorių Vytautą Landsbergį nėra tikslus ir teisingas. Pacituoju pačio profesoriaus viešą paaiškinimą:

“Baigęs Konservatoriją 1955m., aš toliau dirbau vaikų muzikos mokykloje ir gavau akompaniatoriaus darbą Konservatorijoje. Antraisiais metais po Konservatorijos baigimo man pasiūlė dar ir kitą darbą: Marksizmo-leninizmo katedroje.  Darbas toje katedroje buvo siūlomas kaip galimybė toliau studijuoti estetiką aspirantūroje. Aspirantūra - tai papildomas mokymasis kokiame nors Maskvos ar Leningrado universitete, o mano atveju - tenykštėje Konservatorijoje, tarkim, dvejus metus; reikėdavo išlaikyti egzaminus, norint gauti mokslinį laipsnį parašyti disertaciją ir ja apginti Čiurlionį, paaiškinti apie jį žmoniškiau, tegu ir laikantis tam tikrų ribų sovietinėje pažiūrų sistemoje. Su šiomis mintimis priėmiau pakvietimą dirbti Konservatorijos marksizmo-leninizmo katedroje: vesti filosofijos seminarus ketvirtam, o ne pirmam kursui, kur buvo dėstoma komunistų partijos istorija, veliau dar politinė ekonomija. Kažkas, matyt, įskundė, kad šneku ne visai reikalingus dalykus.  Pradėjo mane tikrinti, ateidavo į seminarus, iškviesdavo pasikalbėti, o paskui man pasiūlė stoti į komunistų partiją. Paklausiau, ar tai yra sąlyga, kad galėčiau toliau dirbti šį darbą. Nors toks tiesus klausimas nepatiko, man buvo atsakyta, kad taip, tai yra sąlyga. Be to, priminė, kad atlyginimas šioje katedroje mokamas dvigubai didesnis negu muzikinėse. Atsisakiau įstoti į “šlovingiausią pasaulyje partiją”, ir mano darbas Marksizmo-leninizmo katedroje tuoj pat pasibaigė, prieš prasidedant naujam semestrui.” (iš interneto)
      Nemanau, kad etikos dėstymas vieną semestrą konservatorijoje yra tokia labai juoda dėmė, apie kurią prirašyta krūva informacijos. Koks tikslas nuolat ją kartoti?  Dargi iškreipiant pačią esmę?

Tremtis       2018-06-30 22:56

Labai išsamus ir teisingas straipsnis. Tai piktžaizdė, kuri nori visai sunaikinti Lietuvos valstybę ir jos tautą. Tarybiniais metais tokio globalistinio, išvalstybinimo net mintyse nebuvo galima įsivaizduoti, o štai šitas žmogus, perkėlinėdamas savo žemes iš vieno Lietuvos krašto į sau patogesnę,brangesnę vietą, siekė didžiulės naudos tik savo šeimai.

Pikasas > Tarabildai       2018-06-30 22:53

Jūsų nekorektiški komentarai savo įžūlumu ir forma netgi išskirtiniai. O dar bandote kitam aiškinti… Nejuokinkit geriau. Jei jums nepatinka, kad priminiau apie G.Songailos pašalinimą iš partijos, tai tą primena ir Vikipedija. Gerai prisimenu tą skandalingą istoriją, tačiau detalių čia neviešinau. Iš kur toks nerimas? Beje, žinau, kad su jumis man ne pakeliui. To net aiškinti nereikia…

Tatabilda       2018-06-30 22:47

Songaila parašė tekstą. Bet čia atėjo Pikasius ir pradėjo velti: “Songaila, jis šioks ir anoks, žiūrėkit, kur jis dirbo, ir dar neaišku koks jis niekšas…” ir taip toliau, ir be pabaigos.Taigi visiškai KGB metodas - pulti ir teršti žmogų, o ne aiškintis su juo. Svarbu - naikinti.
Ačiū, Pikasiau, bet su tokia filosofija ir tokiais metodais mums nepakeliui.

Pikasui       2018-06-30 22:46

Gal užteks apie tą Terleską, čia kalbame apie V. Landsbergį. Jūs turite duomenis, kada Terleckas įstojo į komsomolą, tuomet gal žinote, kada V. L. įstojo į komsomolą ir ką rašė prašyme priimti jį į šią organizaciją? Aš žinau ir manau, kad V. L. neturi jokių pliusų prieš A. T., jokių!Tik A. T. mano žiniomis šiek tiek nukentėjo nuo okupacinio režimo, o V.L. šildėsi jo malonėje, tai tiek. O jus, Pikasai, vertinau ir gerbiau už jūsų komentarus Lietuvos gėdos Garliavos tema, bet dabar manau, kad ir tai turėjo tikslą - pasitarnauti konservatorių partijai, daugiau nieko, norėčiau klysti…

Pikasas > veršių...       2018-06-30 22:38

Niekada nebuvau jokiu “troliu” ir nebūsiu. Visados ieškau tiesos bei teisingumo. Jūsų komentaro stilius primena sovietinius “stukačius”. Gal esate toks pats kaip jūsų ginamasis…

veršių tiesa       2018-06-30 22:23

Visiška portalo bejėgystė prieš seną trolį.
Kiekvienas vertas to ko yra vertas:)
Minkštakiaušiai.

Vienintelis Lietuvos išsigelbėjimas       2018-06-30 22:20

kgbistų išviešinimas.

Pikasas > Kažkas...        2018-06-30 22:13

Ignoruokite. Kas gali neleisti? Tik neaiškinkite, kad A.Terleckas bijojo kagėbistų. PRIMINSIU: A.Terleckas: „KGB rūmuose teko pabuvoti net keletą kartų. (KUR KAS DAUGIAU-P.)Ten turėjau daug ilgų pokalbių. Įsitikinau, kad buvau netgi labai neteisus ir jog be jokio pagrindo jaučiau savyje pyktį KGB. KGB darbuotojai kalbėdavo su manim labai mandagiai, taktiškai nei vienu žodžiu neužgaudavo…” Kodėl turėjo būti kitaip? Juk Antanas pats viską atviravo.  A.Terleckas netgi pats siūlėsi ateidinėti į saugumą kada panorėjęs, naudojosi įvairiomis konkrečiomis privilegijomis karjeroje ir t.t.

Kažkas su       2018-06-30 21:59

Pikasu atsitiko.Gal reiktų jį ignoruoti?

Pikasas > Iš kur...       2018-06-30 21:42

Prašiau nebekomentuoti apie A.Terlecką. Palikim jo kolaboravimą... Priminsiu vieną kitokį epizodą. Siūlau juo ir baigti…
Kaip ugdė savo dukrai Vilijai paklusnumą, galima suprasti iš tokio A.Terlecko aiškinimo:(cituoju) „Būdamas lagery žadėjau niekada nepakelti prieš ją rankos. Bet sugrįžęs neištesėjau žodžio – gal 3-4 kartus aplupau nesusivaldęs. (...) Ji jau didelė ir negalima jos mušti. Bet tie nervai, nesusivaldymas. Geriau ją kitaip nubausti - nekalbėti su ja. Tai ji labiau išgyvena. “(prieš lagerį, dukrai Vilijai buvo 5 metų., o po lagerio turėjo 8 metukus)  Labiau myliu Viliją. Kai esu geros nuotaikos ir kai ji nesupykdo, net panešioju ją, devynmetę ... kai supykdo, - šaukiu.“ Dar vienas pavyzdėlis: (cituoju) „Vilija nėjo valgyti. Ji pasislėpė po savo lovele. Už tai nepykau, bet norėjau ją iš po lovelės ištraukti ir nunešti į virtuvę. Nepastebėjęs, kad jos plaukai apsivyniojo apie lovos dugno spyruoklinę vielą, smarkiai patraukiau ir išroviau kuokštą plaukų. Ta verkė, močiutės pakurstyta nekalbėjo su manimi keletą dienų. Aš taip pat nesiruošiau jos kalbinti, nes nesijaučiau kaltas.“ Apie kitus santykius šeimoje nerašysiu. Gali padorų skaitytoją supykinti…

Iš kur citatos?       2018-06-30 21:20

Iš A. Terlecko publikacijų? Tai tik dar vienas įrodymas, kad žmogus teisingas ir atviras, nebijo pasakyti, kad klydo, kad bijojo kagebistų, bet vis tiek darė, ką manė reikia daryti. Ar tu čia įžvelgi kažką smerktino? O štai kiti apsimetėliai “rezistentais” pamiršo ir savo raudonąsias knygutes ir iš komunistų gautas privilegijas ir premijas ir lengvatas. Nė mur mur! Ir tai labai tiksliai charakterizuoja nesąžiningą tipą.

Pikasas > Tas...       2018-06-30 20:10

1. 1949 metais A.Terleckas būdamas 21m, amžiaus įstojo į VLKJS komjaunimo organizaciją.
2. Čekistas, kaip aktyviam komjaunuoliui, A.Terlecko teigimu “partijos valia” tapusiam komjaunimo sekretoriumi, (cituoju) “pavedė sekti studentų nuotaikas ir apie jas pranešinėti jam telefonu” bei sekti kažkokį Buliką.
3 A.Terleckas (kaip teigia, cituoju)“Buvau iškviestas į komjaunimo komitetą. Ten tapau komiteto aktyvistų auklėtiniu. Tai buvo ‘užsigrūdinusių kovotojų už komunizmą” būrelis.
4.1950 metų žiemą gavo įpareigojimą važiuoti į provinciją skaityti paskaitų, pagrįstų sovietinės ideologijos štampais ir gavo už tai piniginį atlygį.
5. 1950 metų pavasarį A.Terleckas įsidarbina Politinių ir mokslinių žinių skleidimo bilietų platintoju, pristatinėjo lektorius ir t.t.
6. 1952 metais A.Terleckas įsidarbino spaudos cenzūros GLAVLIT’o institucijoje, kur dirbo ir J.Kuolelis.

Tas konserviniuose bjauru,       2018-06-30 19:54

kad jie visi primityvūs kagebistai. Štai ir dar vienas ištraukų iš konteksto specrinkinuku dubasina A. Terlecką, vis brukdamas mintį, kad tai ne LLL pirmieji lietuvių disidentai, o toksai draugas nežinia kokio dalyko profesorius, klička “Dėdulė” ir “Rezistentas nr 1”, ir tai jis mums dovanojo laisvę, o LLL ir mes, lietuviai, tipo, čia “ne prie ko”.

Pikasas > Raigerdui       2018-06-30 19:40

Dar žiupsnelis:
A.Terleckas primena, kad jis 1964m. davė sovietiniam saugumui (cituoju) “...apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas. Daug klausinėta apie Endriukaitį, A.Stasiškį, Bičiūną, J.Semėną. Filipavičiumi nelabai domėjosi” . “Išpasakojau viską ką rašiau laiškuose” (politiniams kaliniams) A.Terleckas paaiškina: (cituoju) “Susidariau išvadą, kad jie (saugumiečiai) laikė mane kažkuo panašiu į “centrą”. A.Terleckas: (cituoju) “Grįžęs iš saugumo į darbą turėjau mažai laiko pranešimui politvalandėlei. Sąmoningai atsiprašiau, kad skaitysiu rusiškai”.
>>>>>>>>>    Pateikiau jums, p. Raigerdai,  tik vienos A.Terlecko dienos aprašymą iš daugelio, kurie su konkrečiais faktais sudėti 187 puslapių rašte. Prašau neprašyti manęs išsiplėsti, nes tai būtų ne pagal rašinio temą. Gero vakaro.

Pikasas > Raigerdui       2018-06-30 19:22

Gal tikslingiau pasikliauti pačio Antano Terlecko viešai išsakyta nuomone:

1. „Aš anksčiau nenorėjau pasakyti apie santykius su (Jonu)Laugaliu ir (Vytautu)Semėnu. O dabar nusprendžiau papasakoti visą teisybę“. „Negaliu paaiškinti, kodėl man staiga kilo noras išsiverkti ir visiems čekistams atlikti „išpažintį“. Neturėjau valios atsispirti tokiam „pasiūlymui“.

2.„Esu griežtas komunizmo, kaip politinės santvarkos, priešas, tačiau visada džiaugiuosi susitikęs komunistą, kuriame plaka lietuvio širdis“.

3. „Išpasakojau (KGB karininkams)viską ką rašiau(draugams disidentams) laiškuose“.

4. „Turėjau(KGB saugumui)duoti apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas“.(...) „Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į pokalbio pabaigą baimės jausmas dingo“

5.„Pasipiktinęs kuo nors netylėsiu, o ateisiu į (KGB)saugumą išsiaiškinti.“

6. „Aš pusiau dešinysis, pusiau kairysis, gal daugiau kairysis.“

7. „A.Terleckas su saugumiečiu J.Čiudinovu diskutuoja apie tai,  kad „ribos tarp tautybių išsitrina“ A.Terleckas: (cituoju)„Aš taip pat už tų ribų (tarp tautybių)išsitrynimą.“

8. “Rusija grąžino Lietuvai Vilnių, atkovojo Klaipėdą ir išgelbėjo nuo visiško mūsų tautos išnaikinimo. ”

9. „Mūsų(sovietinėje) santvarkoje matau daugiau gero, negu blogo.Šioji santvarka tiek man, tiek mano brangiajai Lietuvai davė labai daug.Kuo būčiau,jei ne Rusija? Sekiočiau paskui plūgą užbaigęs tik pradžios mokyklą.“

10. „Ir anksčiau tikėjau komunizmo pastatymo galimumu mūsų šalyje…“ 

11. „Įtikinėjau, kad mums reikia eiti išvien su Rusija(ėjo 1966metai), tik Rusija gali mus apginti nuo Vokietijos“

12. „Aš anksčiau gerai nesuprasdavau partijos politikos - peikdavau kolchozus. Dabar įsitikinau, jog tai geras tarybų valdžios kūrinys ir žmonės juose gyvena neblogai. Apie tai rašydavau savo draugams į lagerius.

13. „Istoriškai ir ekonomiškai mes susiję su Rusija, todėl mums nenaudinga nuo Rusijos atsiskirti. Reikia auklėti jaunimą draugystės su Rusija dvasia. Didžiuoju mūsų priešu liks Vokietija. Rusijos parama mums būtina, ji apsaugos mus nuo vokiečių vergijos ir tik ji.“

14. „KGB rūmuose (...) turėjau daug ilgų pokalbių. Įsitikinau, kad buvau netgi labai neteisus ir jog be jokio pagrindo jaučiau savyje pyktį KGB. KGB darbuotojai kalbėdavo su manim labai mandagiai, taktiškai nei vienu žodžiu neužgaudavo…“

15. „Lietuvai būtina gyventi sąjungoje su Rusija. Būtina.“

16. „Noriu eiti su kolektyvu, todėl prašau komunistų padėti man.“

17. „KGB buvo nesuinteresuota mane uždaryti. Daugelis čekistų per mano draugus veikė, kad manęs nepasodintų.“

18.„Taigi diktavom (užsienio) žurnalistui ir KGB mikrofonams. Aišku, virš mūsų buto įrengtoje KGB sekykloje gyvenančios seserys Elena ir Marytė Bitinaitytės tą konferenciją užrašė.“

19. „Tik ištrūkome iš vienos (SSRS)sąjungos, tai tie iškart nubėgo į kitą(ES)...“

20.„Vykstant teismui 1999 m. priėjau prie metalinio gardo ir pasveikinau nusilenkdamas jam (Mykolui Burokevičiui).Man pasirodė, kad tokiu mano poelgiu už grotų uždarytasis liko labai patenkintas.“

21. „Kreipiuosi į visus, kurie dalyvausite („Dainuojančios revoliucijos“)demonstracijose. Jokiu būdu nesineškite ten Trispalvės vėliavos“.

Pikasui       2018-06-30 18:34

Konservatnikų rupore - pailsėk, nes suprakaituosi.

pasisekimai ir nesekmės       2018-06-30 18:15

Jooooo, koncervams pasisekė.
Interneto portalams atsikratyti troliu-asilu pikasu, daug, daug sunkiau…

tam AL       2018-06-30 18:09

Klysti.

Pikasas       2018-06-30 18:08

Dar pora sakinukų. Kai Gintaras Songaila su tautininkais pateko pas konservatorius, supratau kad “Trojos arklį” įsileido. Palyginus, gan greit pasisekė atsikratyti…

>..18:34       2018-06-30 17:39

jo,jo- kalbėti tiesą yra didelis blogis.
tipiškai koncervinė logika.

to <Pikasas >       2018-06-30 17:34

Radome tai, kad Songaila darė politinę karjerą dėka Landsbergio ir taip dabar atsidėkoja jam už gerą. Už gerą tvoja dvigubu blogiu - tai jau įprasta tarp mūsų inteligentų. Niekšybės tapo mūsų gyvenimo būdu.

17:35 lygu grabui       2018-06-30 17:09

Po tokio triuškinančio (17:35) komentaro, pikasiui derėtų pasislėpti pačiame giliausiame plyšyje ir niekada iš ten nebeišlysti.

Raigerdas        2018-06-30 16:35

O dabar pažiūrėkime į tą žiūrėtoją Pikasą į Rytų imperijos įtaką, bet visiškai aklą, kas dedasi čia pat Lietuvoje, ir visą tą teisminę epopėją su Antanu Terlecku, kuris buvo “Laisvės lygos” pirmininku. Pikasas taip akylai žiūrėjo į tą Rytų imperijos įtaką, kad net pamatė Antaną Terlecką esant tos Rytų imperijos agentu. Ir štai suradęs Rytų imperijos agentą Antaną Terlecką, akylasis Pikasas, įsijautęs į Šerloko Holmso vaidmenį, visiškai nemato štai, kad ir šitų dalykų:“1988 m. Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultete baigė industrinio planavimo studijas. Verslą pradėjo, įkurdamas ir vadovaudamas konsultaciniam kooperatyvui „Litas”[1] (vėliau valdomos įmonės buvo apjungtos į „MG Baltic“ koncerną), nuo 1990 m. Nacionalinės prekių biržos AB „Lietuvos birža“ vykdantysis direktorius, 1991–1992 m. „Lietuvos investicija“ prezidentas, nuo 1992 m. investicinės akcinės bendrovės „Investicijos fondas“ valdybos pirmininkas, nuo 1996 m. UAB „Minvista“ direktorius, nuo 2000 m. koncerno „MG Baltic“ (buvusi „Minvista“) direktorius, nuo 2002 m. prezidentas.
Nuo 2004 m. holdingo „MG Baltic Trade“ generalinis direktorius, nuo 2007 m. alkoholio gamybos bendrovės AB „Stumbras” valdybos pirmininkas.
Žurnalo „Veidas“ duomenimis, pagal savo valdomo turto dydį 2002 m. buvo patekęs į turtingiausių Lietuvos žmonių penketuką. „Metų vadybininkas“ (išrinktas žurnalo „Veidas„). „Darbo žvaigždės“ apdovanojimo laureatas (2008 m.)”. Žiūrime toliau:“Vienas iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto įkūrėjų. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas, Lietuvos teniso sąjungos Garbės prezidentas, Lietuvos teniso sąjungos garbės prezidentas, Vilniaus teniso klubo narys. Vilniaus klubo narys. Dalyvavo Tarptautinių prekybos rūmų „ICC Lietuva“ organizuojamuose verslo vizituose į užsienį”. Na, viskas jau labai solidžiai. Puiku. Ir kas toliau? O toliau štai kas:“2005 metais dienraštis Lietuvos rytas išviešino, kaip manoma, D. Mockaus užsakymu parengtą viešųjų ryšių strategiją, kurioje buvo pateikiamos politinės veiklos ateityje alternatyvos ir išanalizuotos galimybės įsitvirtinti politikos gyvenime”.“Buvę verslo partneriai Tadas Karosas ir D. Mockus išsiskyrė skandalingai, kai bendro turto valdymą Karosas patikėjo (jo žodžiais „draugui“) Mockui. Tuo metu mirė aukštas „MG Baltic“ darbuotojas Grigas. D. Mockus buvo apkaltintas esą jis nužudė. Dalijantis bendrą turtą Mockus į pagalbą pasitelkė Gedvydas Vainauską su „Lietuvos rytu“ („darė įtaką“ per laikraštį), Bieliauskas („Status“ vadovas) vedė derybas ir su savo saugos tarnyba „Ekaba“ saugojo Mockų. Pasak Karoso, Karosas „po bieliauskiško stiliau įtikinėjimų ir vainauskiško spaudimo“ priėmė tai, ką Mockus davė, ir išsiskyrė.
2000–2001 m. kartu su buvusiu KGB karininku „Status” grupės vadovu Vladu Bieliausku mėgino perimti baldų pramonės koncerno „SBA“ akcijas. Mainais už „ramybę“ šantažuotojai pageidavo gauti sparčiai kylančią tuomet vertingiausią SBA valdomą įmonę „Utenos trikotažas„. Keletas koncerno akcininkų, neišlaikę V. Bieliausko ir D. Mockaus spaudimo, pardavė apie 35 % SBA akcijų.
VST valdžiusios bendrovės „NDX energija“ valdybos nario Žilvino Marcinkevičiaus tvirtinimu, trukdęs kurti nacionalinį investuotoją, žlugdęs svarbų projektą, esą buvo susijęs su Rusijos specialiosiomis tarnybomis bei jų vietininkais Lietuvoje. Anot dienraščio „Lietuvos rytas„, Valstybės saugumo departamentas išsiaiškino, kad „MG Baltic“ prisidėjo rengiant planą, kurio tikslas – žlugdyti nacionalinio investuotojo kūrimą. Verslininkas buvo labai nepatenkintas tuo, kad steigiant nacionalinį investuotoją, buvo atsisakyta privatizuoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“, ko siekė ir pats „MG Baltic“ koncernas”. Ir viso šito konservatoriai ir laisvasis V. Landsbergis nematė. Ir tuo pačiu metu Pikasas pradeda “Laisvės lygos” pirmininko Antano Terlecko diskreditacijos akciją. “Tikiu Lietuvos ateitimi” - rašo Pikasas. Kokia ateitimi? Tokia, kokia yra Rytų imperijoje?

Jooo       2018-06-30 16:21

Na, ir naivus Gintarai esi…. Neįtikėtinai. Net po trisdešimties metų. Po beveik milijoninės tautiečių išvykos į užsienius…. Po akis badančio skurdo… Po profesorių prilyginimo tarpukario zimagorams… Po tokių skaičių savižudybių, avarijų, etc… Beveik kaip koks Alexandro Diuma romanų herojus Portas…. smile))

guliver       2018-06-30 16:05

Mūsų liliputai yra didžiaaausi liliputai pasaulyje!

Raigerdas        2018-06-30 15:26

Pikasui ateina amen. Žiūrėkite, ką jis veblena:“Tikiu Lietuvos ateitimi. Manau, kad pavyks mums kur kas geriau atsiriboti nuo Rytų imperijos įtakų, “nebūnančių buvusiais”, pasišluoti kiemą stabdant politinę korupciją bei gerinant kadrinę teismų sistemą. Demokratijos turime tiek, kiek sugebame pasiekti. Tiems, kuriems V.Landsbergis didžiausias priešas, neturiu ką pasakyti. Tokiems ir žodis “Laisvė” gal priimamas kaip keiksmažodis…” Taigi, žmogelis visiškai nusišneka. “Tikiu Lietuvos ateitimi” - na ir kas, kad tu tiki? Kokia man iš to nauda, kaip piliečiui, kaip skaitytojui? Jokios. Bet tokių dalykų Pikasas jau nebepajėgia suprasti, čia jau yra jam per sudėtinga, nors iš tikrųjų nieko sudėtingo tame nėra. Toliau eilinė konservatorių tratalynė apie Rytų imperijos įtaką. Kur tu buvai su savo konservatoriais visus 25 metus? Kur buvo tas jūsų tapatinamas su laisve V. Landsbergis? Konservatoriai, tu, V.Landsbergis ir visokios rudos, pilkos ir balkšvos megztosios beretės auginote tą korupciją nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės įsikūrimo. Ir dabar bandote apsimesti kvailiais, kad jūs čia ne prie ko? Valstiečiai yra pirmą kartą valdžioje ir iš karto pradėjo doroti tą slibiną, kurį jūs, apakę nuo V. Landsbergio kalbų apie laisvę ir apie imperijos įtaką, net nematėte, kad tas slibinas tvarkosi Seime, kaip savo kieme. Reiškia, jūs akylai stebite tą imperijos įtaką, o kas dedasi Seime jūs nematote? Iš kur tas aklumas? Tas aklumas yra jumyse. Ir tas aklumas yra masteliu 1:1, koks jis dominuoja dabar toje Rytų imperijoje, kurie dėl savo klaidų taip pat yra akli, nes jie žiūri į Ameriką. Ir ką jie mato? O jie mato, kad kalta dėl tos tironijos Rusijoje ir tokios kriminalinės valdžios siautėjimo yra niekas kitas tik viena Amerika. Atrodytų, kad vedant Lietuvoje protingą politiką, galima būtų tik gauti naudos ir pasijuokti iš tos Rytų imperijos vadukų kvailumo, bet ne, pas mus atsiranda tokie pat Žirinovskio lygio politikai, tik vadinasi jie konservatoriai, kurie rodo ranka į Rytus, kaip tai darė Leninas ant kiekvienos skulptūros Lietuvoje, o savo kieme pasišluoti negali, nes nebėra kada, kadangi reikia baksnoti pirštu į Rytus. Ar visa ta politinė komedija Lietuvoje ir Rusijoje yra naujiena? Aišku, kad ne. Štai imame Džonatano Svifto “Gulivero keliones”, kur Liliputijos satyriniame aprašyme Sviftas smerkia partijas, kovojančias dėl valdžios ir nesirūpinančias krašto gerove; valdovus, kuriems svarbiau išlaikyti savo postą, o ne įgyvendinti šalyje teisingumo ir laisvės principus. Bet palaukite, koks tai yra amžius, kad taip idealiai sutampa mūsų konservatorių mąstymo šablonai su Liliputijoje partiečių kova dėl valdžios ir nesirūpinančiais krašto gerove, o ne įgyvendinti šalyje teisingumo ir laisvės principus? Tai yra XVIII amžius. Tai ponas Pikasai, pats tikriausiai net Vydūno neskaitei, o kišiesi į politinius reikalus, nes ten jis rašo apie AUGIMĄ. Tai į ką išaugo ta tavo V.Landsbergis=LAISVĖ? Tai išaugo į V. Landsbergio ir jo šeimos laisvę ir į stovėjusių Baltijos kelyje daugelio žmonių vergiją. Ar suprantate, ponas Pikasai, kad jūsų politika ir laisvės supratimas prilygsta XVIII amžiaus Anglijos politikų supratimui? Ir jūs su savo liliputinio lygio sąmoningumu terorizuojate XXI amžiuje gyvenančią Lietuvą. Todėl lietuviai bėga į tą šalį iš kurios juokėsi Dž Sviftas. Bet Anglija nors tada pagimdė Dž. Sviftą, o mes net tokio neturime. Mes turime Pikasą ir V. Landsbergių šeimynėlę, kurie, kaip tie liliputai yra fanatiškai įsitikinę savo teisumu. Tame ir yra tų liliputų sąmonės lygio tragedija, kad jie nesugeba suvokti savo klaidų, nes pastoviai mato tik tai, ką jie nori matyti, bet ne tai, kaip yra iš tikrųjų duotu momentu. Toks yra tas liliputinis sąmoningumo lygis, nes jų egoizmas yra didesnis už juos pačius, ir jie yra jo vergai.

<Pikasas > tas Sungaila       2018-06-30 14:55

Nesuprantu, ką čia norėjote pasakyti, ar ką gėdingo radote G. Songailos veikloje?

Pikasiau,       2018-06-30 12:44
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Pikasas > mišiugino... (kvailio)       2018-06-30 12:42
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
mišiugino mišios       2018-06-30 12:40
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Pikasas > tas Sungaila       2018-06-30 12:33

Psichiatras pagal išsilavinimą ir žinomas politikas Gintaras Songaila - sudėtinga asmenybė. IŠ VIKIPEDIJOS: 1991–1992 m. savaitraščio „Kovo 11“ redaktoriaus pavaduotojas. 1992 m. Rytų Lietuvos televizijos direktoriaus pavaduotojas. 1993–2000 m. Baltijos televizijos generalinis direktorius, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos viceprezidentas, vėliau – prezidentas, Tarptautinės reklamos asociacijos Lietuvos skyriaus viceprezidentas, vėliau – prezidentas. Vienas iš „UAB Litevita“ savininkų (įmonės, kuri Šiauliuose ir Panevėžyje pradėjo plėtoti skaitmeninės televizijos tinklą). 2001–2004 m. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas.

Nuo 2004 m. Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) narys, 2005–2008 m. LTS pirmininkas. 2008–2011 m. Tėvynės sąjungos Tautininkų frakcijos pirmininkas, prezidiumo narys, 2011 m. pašalintas iš partijos.  2011–2013 m. atkurtos LTS pirmininkas. Aktyvus Visagino AE priešininkas.  2012 m. buvo išrinktas Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ politinės tarybos pirmininku.

Nuo 2016 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius.

Pikasas > klausimui       2018-06-30 12:27

Tikiu Lietuvos ateitimi. Manau, kad pavyks mums kur kas geriau atsiriboti nuo Rytų imperijos įtakų, “nebūnančių buvusiais”, pasišluoti kiemą stabdant politinę korupciją bei gerinant kadrinę teismų sistemą. Demokratijos turime tiek, kiek sugebame pasiekti. Tiems, kuriems V.Landsbergis didžiausias priešas, neturiu ką pasakyti. Tokiems ir žodis “Laisvė” gal priimamas kaip keiksmažodis…

Tas Sungaila       2018-06-30 12:22

buvo ir nuo Konservatorių partijos Seime ir algą gerą gavo dėka profesoriaus ir vis vien toliau burnoja. Nesolidu kažkaip ir negarbinga už gerą atsidėkoti dvigubu blogiu.

AUtorius       2018-06-30 12:14

ir keli “komentatoriai” (skirtingais nickais) pasitaškė purvais. Ne iš idėjos. Taoks jų darbas. Taip liepė.

klausimas Pikasui       2018-06-30 12:09

” Priimu tokią sudėtingą situaciją filosofiškai, nes tai tik laiko klausimas” Ką turite galvoje sakydamas ” tai” :įvairių veikėjų pasisakymų motyvus, Landsbergio įvertinimą, demokratijos realumą ar Lietuvos ateitį? Ačiū.

Pikasas       2018-06-30 11:47

Niekados per ilgą eilę metų nesu naudojęs kito niko. Jei manote, kad lengvai galima įveikti sistemą, tai taip nėra. Visados siekiau tiesos ir teisingumo. Visose istorijose, kurios buvo viešinamos. Gintarą Songailą seniai esu perpratęs. Sakyčiau, išryškinęs. Tai labai aukšto lygio darbuotojas… Nesistebiu, kad jis taip aršiai būtent čia ginamas. Lietuvos visuomenės laukia ilgas kelias per pažinimo kopas. Priimu tokią sudėtingą situaciją filosofiškai, nes tai tik laiko klausimas… Bandžiau “Ekspertai.eu” padiskutuoti dėl mergaitės teisių su redaktoriumi, kuris pradėjo keistai manipuliuoti. Atjungė mane leidinyje dviems metams. Tikiu, kad šį “Tiesos” leidinį kartais paskaito ir padorūs , mąstantys skaitytojai. Jiems ir skiriu savo mintis. Manęs visai nejaudina bandymas aptaškyti purvais. Jie nelimpa…

Al.       2018-06-30 11:26

Ko jūs kimbat prie to Pikaso - čia gi ne tas, kuris rašė komentarus apie Garliavą.

frank kruk       2018-06-30 11:11

kupriuką tik grabas ištiesins.
rašyti laiškus patriarxyj yra tiek pat veiksminga kaip myžti prieš vėją

Pikasui       2018-06-30 10:57

“Lietuva, manau, išliks laisvę saugančią bei demokratines vertybes ginančia valstybe.” - na ir pareiškėte, Pikasai, kaip miegodamas. Kame jūs regite demokratinių vertybių gynimą??? Po teroro Garliavoje nustojau svaičioti apie Lietuvą, kaip demokratinę, savo Konstituciją, įstatymus ir tarptautines sutartis gerbiančią valstybę, o jūs, matau, niekada “taip gerai negyvenote”? Argi demokratinėje valstybėje gali įsigalėti visokie “boltikai”, kurių net teisėjai ir seimo nariai klauso? Čia ne epizodinis reiškinys, čia diagnozė, pone Pikasai.

Pikasai       2018-06-30 10:44

Tu esi veidmainis.Kur nukišo Deimantę Kedytę tavo ta “demokratinė” ” valstybė”???

Pikasas       2018-06-30 10:33

Vytautas Radžvilas, Gintaras Songaila yra šio leidinio “guru”. Ne tiek daug jiems katučių, kiek galėtų būti… Gal tokių ir panašių vingrybės jau giliau suprantamos? Na, o saujelė aktyvistų prognozės nepakeis. Lietuva, manau, išliks laisvę saugančią bei demokratines vertybes ginančia valstybe.

Romas       2018-06-30 10:19

Ir pats nebūčiau geriau parašęs.

Kur "Dėdulė" įgavo kuprą?       2018-06-30 9:58

Pas jo tėvą ateidavo pagert KGBistai Slavinas su Dušanskiu.
Jaunuolis kvėpuodavo “BIELOMORO” dūmais ir skambindavo pianinu susirinkusiai “grietinėlei”.Per pertraukėles kairiąja ranka pasimasturbuodavo nepatogiai palindęs po pianinu.
Va,taip ir susiformavo tokia keista stuburo išvarža.
Kas galėjo pagalvot?

Pati bjauriausia       2018-06-30 9:02

politinė figūra šiuo metu neabejotinai Landsbergis, net generalinė kgb-istė atrodo šiek tiek gražiau.

Ssaulius       2018-06-30 8:05

Nebepykit ant Lansbergio-nugi jau draugauja su vokiečiu(Alshaimeriu)

ruta       2018-06-30 7:06

Pagarba Zmogui , kuris liberalbolsevikiniais konformistu laikais turi drasos ivardinti Lietuvos , kaip suverenes valstybes , grioveja - Landsbergi , kuris puikiai tarnavo / ir buvo ivertintas / sovietu ideologijai , o dabar , pakeites kaili , kaip ir jo proteze Grybauskaite , jau tarnauja kitam ponui / Briuselio biurokratams ir JAV koncernu interesams - Villjams - Mazeikiu naftos , Butinges terminalo , Birzu naftotiekio afera /

...       2018-06-30 6:37

Geras laiškas, tik labai korektiškas, bet taip ir reikia, V. Landsbergis pats dažnai nesielgia korektiškai. Man, buvusiai jo gerbėjai, jau senokai jis matosi vis nuogesnis ir nuogesnis. Pirmiausia pastebėjau, kad jo didžiausias įdirbis yra SKALDYMAS, ne telkimas, bet skaldymas ir pirmą kartą tai pajutau, kai jis Vasario 16-osios proga sakė kalbą iš balkonėlio, žmones, surinkusius 300000 parašų dėl referendumo, kad neparduoti žemės užsieniečiams paniekino ir pažemino, toje garbingoje tribūnoje buvo iššnypštas jo žodis “referendūūūmas”, štai tada jis man ir pasirodė nuogas. Ačiū Dievui, kad netapo Prezidentu, nors pati balsavau už jį ir liūdėjau, kad niekingai mažai žmonių už jį balsuoja. Bet, pasirodo, tik į gerą. Paprasti žmonės seniai pastebėjo jo klastingumą ir veidmainystę, mano nuomone, šitos jo savybės nubraukia ir gerus darbus, jeigu jis ir yra tokių padaręs, nors dabar, stebint anuos įvykius iš šios dienos, man jo gerų darbų kaip ir nebesimato. Jeigu anuomet vietoje jo būtų stojęs kitas žmogus, gal ir Lietuvoje turėtume daugiau teisybės ir teisingumo, gal žmonėms būtų jaukiau čia gyventi? Kai kas stengiasi įpiršti mintį, kad šis ponas vienintelis mūsų nepriklausomybės garantas, aš taip nemanau, nes nei Estija, nei Latvija Landsbergio neturi ir neturėjo, bet va, nepriklausomi. Tai va, krinta kaukės, krinta karūnos, gerai, kad nors dabar, dar gyvam V. L. esant, tai teisingiau, nei po mirties žmogų keikti, rasi, dar ras savyje jėgų atsiprašyti ar paaiškinti?

Nuomonė       2018-06-30 6:10

Songailai trūksta padorumo ir žmogiško supratimo. Geriau jau būtų patylėjęs smile.

Dėdės Džo ir Viniuko išgertuvėse       2018-06-30 5:45

rašo laišką konservatorius konservatoriui - partietis partiečiui, o gražumėlis mums, runkeliokams, tiesa?

Agnė       2018-06-30 5:39

Jis neatsikvošės. Ir tegul…

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Pikasiau,       2018-06-30 12:44

noriu išpažinti nuodėmę:
vakar valgiau keptą Broilerį.
ar labai nusidėjau?
kiek kartų turiu sukalbėti “Tikiu į Tėtę” kad gaučiau išrišimą?

Pikasas > mišiugino... (kvailio)       2018-06-30 12:42

Manau, kad jūs ir savęs negerbiate… Apgailėtina…

mišiugino mišios       2018-06-30 12:40

Pikasius namuose turi altorėlį- Švč. Liandsbergio statulą apkaišytą šv. kubyliaus, šv. raselės ir šv. Anūko ikonomis.
Pikasius savo šventenybėms meldžiasi penkiskart per dieną, tepa Švenčiausiojo statulos pilvą sviestu ir bučiuoja, o po to pasisukęs ton pusėn kur Sostapilyje yra švč. Balkonėlis, klūpodamas baksnoja kakta grindis ir šaukia
“- Tata akbar, Tata akbar!”
Na o likusį laiką rašinėja komentarus ir atvertinėja netikėlius.


Rekomenduojame

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Joana Noreikaitė ir Vincas Kubilius. Šimtoji „Tie-SOS!“ akcija

Jei dar negirdėjote. Vytautas Bakas klausė. „Gabrieliau, Ingrida: kas Jums yra aukšta politinės kultūros ir etikos kartelė?“

Andrius Švarplys. Facebookas ir Twitteris bendradarbiauja su Vietnamo, Turkijos, Rusijos ir Kinijos režimais

Andrius Švarplys. Čia tas pats, kas mokinių parlamentui suteikti tikrojo parlamento statusą

Algimantas Rusteika. Jie niekada nesikauna iki paskutinio šovinio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujosios koalicijos susitarimas: ko tikėtis?

Nacionalinis susivienijimas: pareiškimas dėl solidarumo su Lenkijos valdžia

Robertas Grigas. Atmintinė lenkų „abortų teisių“ gynėjoms

Vytautas Radžvilas. Konvergencijos svajonė ir tikrovė

Audrius Bačiulis. Tikriausiai vienas labiausiai viešumoje nematomų Lietuvos ministrų

Algimantas Rusteika. Tegyvuoja Didžiosios Tolerancijos Revoliucijos metinės!

Andrius Švarplys. Žinios iš paralelinės visatos

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Algimantas Rusteika. Apie bukumą ir lavonus

Raimondas Navickas. Nusprendžiau pats pasižiūrėti, ko tie respublikonai nerimsta

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.