Dienos aktualija, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena. Palaimintas tas, kurio atlygis laukia teisiųjų prisikėlime

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 1 d. 11:01

16     

    

Geroji Naujiena. Palaimintas tas, kurio atlygis laukia teisiųjų prisikėlime

Mokėk nusižemint – ir rasi malonę pas Dievą

Sūnau, elkis švelniai, ir mylimas būsi
labiau, negu tas, kuris dosniai dalija.
Nors būtum ir didis, mokėk nusižemint –
tada tu pas Dievą surasi malonę.
Galybę didingą vien Dievas teturi,
ir garbę jam teikia tiktai nuolankieji.
Išpuikėlio ligai nėra jokio vaisto:
į jį jau blogybė šaknis susileido.
Protingas prisimena patarlę gerą:
tik tas išmintingas, klausytis kurs moka. (Sir 3, 17–18. 28–29)

* * *

Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo

Teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui dėkokit, skambinkit jo vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas. –

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas
savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. –

Lietų geradarybių siuntei ant savųjų,
juos gaivinai, kai buvo pailsę.
Savo kaimenei tėviškę čia dovanojai,
vargšus globojai iš savo gerumo. – (Ps 67, 4–7 10–11)

 

* * *

Jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto

Broliai! Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus. (Žyd 12, 18–19, 22–24a)

 

* * *

Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas

Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: ‘Bičiuli, pasislink aukščiau!’ Tada tau bus garbė prieš visus svečius.

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“. (Lk 14, 1. 7–14)

 

* * *

Arnoldas Valkauskas. Mintys pamąstymui: nors būtum ir didis, mokėk nusižęminti

 

 

* * *

Rafaelis Meri del Valis († 1930). Noras būti išaukštintam

Nuo noro būti vertinamam,
Nuo noro būti mylimam,
Nuo noro būti išaukštintam,
Nuo noro būti pagerbtam,
Nuo noro būti giriamam,
Nuo noro būti aukščiau už kitus,
Nuo noro būti klausiamam patarimų,
Nuo noro būti kitų pripažintam,
Nuo baimės būti pažemintam,
Nuo baimės būti nuvertintam,
Nuo baimės būti paniekintam,
Nuo baimės būti apšmeižtam,
Nuo baimės būti pamirštam,
Nuo baimės būti pajuoktam,
Nuo baimės būti įžeistam,
Nuo baimės būti įtartam
Išlaisvink mane, Jėzau!
Kad kiti būtų labiau mylimi už mane,
Kad kiti būtų labiau vertinami negu aš,
Kad kiti galėtų pasaulio akivaizdoje didėti, o aš mažėti,
Kad kiti galėtų būti pasirinkti, o aš pastumtas į šalį,
Kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau nevertinamas,
Kad kiti galėtų visur pirmiau manęs stovėti,
Kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčiau šventas tiek, kiek galiu,

Jėzau, suteik man malonę to trokšti.
Amen.

 

* * *

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sunkiai pagydoma liga
Sekmadienio homilija

Dievo žodis ragina saugotis puikybės, nes ji yra sunkiai pagydoma dvasinė liga, kurios pavojingumą ne visuomet deramai įvertiname. Siracido knygoje skaitome: „Žmogaus išdidumo ligai nėra vaisto“ (Sir 3, 28). Puikybė, kai neįvertinamas jos pavojingumas ir su ja nekovojama, gali padaryti mums daug blogio. XX amžiuje matėme du puikybės apsėstus diktatorius – Hitlerį ir Staliną, kurie planavo daugelį tautų pajungti savo valdžiai.

Pirmiausia, puikybė užkardo kelią pas Dievą. Po Nepriklausomybės paskelbimo daug mūsų tautiečių, per sovietmetį nutolusių nuo tikėjimo, vėl sugrįžo į Katalikų Bažnyčią, tačiau kiti nepajėgė to padaryti, nes būtų reikėję nusižeminti – pripažinti ilgai gyvenus klaidoje.

Visuomenė Lietuvoje kenčia dėl susiskaldymo ir vieni kitų niekinimo. Atrodo, tarsi tarp žmonių būtų pastatytos neperžengiamos sienos, kliudančios gyventi vienybėje ir santarvėje. Tas sienas dažniausiai pastato mūsų puikybė, ir be Dievo pagalbos jas nugriauti labai sunku.

Mums, tikintiesiems, ne tiek svarbu matyti kitus žmones, užsidariusius puikybės kiaute, kiek pastebėti, kur patys klystame. Puikybė lenkia žmogų savaip praktikuoti religiją. Tikriausiai visi esame girdėję tvirtinimą, esą aš galiu garbinti Dievą gamtoje ar savo kambaryje, todėl Bažnyčia man nereikalinga. Tikrai su Dievu galima bendrauti ir savo kambarėlyje, nes pats Jėzus mokė: „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 6).

Tačiau Jėzus įkūrė Bažnyčią ir pakvietė mus ieškoti Dievo artumos ne pavieniui, bet su vienminčių bendruomene. Negana to, jis įsteigė Nekruvinąją auką ir paliepė ją aukoti jo atminimui. Vykdydami šį Jėzaus paliepimą, sekmadieniais, kartais ir dažniau, mes bendruomeniškai švenčiame Mišias, ir tai yra mūsų klusnumo bei nuolankumo aktas. Be jo Dievo ieškodami pasmerktume save beviltiškam klaidžiojimui.

Tik vienas Dievas yra neklystantis, o žmogus, net ir turėdamas gerą valią, gali kasdien klysti. Dvasiškai augti pradedame tik tuomet, kai suvokiame, jog esame klystantys ir reikalingi Dievo bei kitų žmonių paramos.

Puikybė yra tarsi erkė, gebanti įsisiurbti net į pamaldžiųjų sielas. Bažnyčios nelaimė yra puikybės apsėsti žmonės, nes jie mąsto, kad gali visus mokyti, kaip reikia gyventi ir tikėti. Tokio žmogaus tikėjimas tampa labai nepatrauklus ir, užuot patraukęs kitus prie Bažnyčios, juos atstumia.

Puikybės neatsikratę žmonės yra nelaimė ne tik Bažnyčiai, bet ir visuomenei. Jeigu visus ir viską kritikuojantieji vietoj nevaisingos kritikos kasdien padarytų bent po mažą gerą darbą, gyvenimas Lietuvoje pastebimai keistųsi į gera.

Šio sekmadienio Mišių Evangelija pasakoja apie svečius, kurie, gerai apie save mąstydami, rinkosi geresnes vietas prie stalo. Ta proga Jėzus pasakė: „Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių ir aklų, tai būsi palaimintas [...] tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“ (Lk 14, 13). Mūsų santykis su gyvenimo paraštėse esančiais žmonėmis rodo, kiek turime tikro evangelinio nuolankumo.

Jėzus Kristus kvietė visus žmones ateiti pas jį ir mokytis iš jo, tačiau atėjo ne visi. Atėjo tik tie, kurie bandė išmokti sunkią nuolankumo pamoką. Nesistebėkime, jeigu ir šiandien ateina ne visi. Ateina tie, kurie turi drąsos matyti save tokius, kokie yra iš tikrųjų, sugeba matyti ne tik savo gerus darbus, bet ir silpnybes bei nuodėmes; ateina norintys keistis ir panašėti į savo Mokytoją Jėzų Kristų.

Išminčius Siracido knygoje moko: „Mano vaike [...]. Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemink, ir rasi malonės pas Viešpatį“ (Sir 3, 17–18).

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikas       2019-09-7 14:16

Tai ne pikta valia, tai - patologija.

ah1> Dzeikui       2019-09-7 9:18

o va ir ne. “O Pilotas paklausė jį: ” Ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė ” Taip yra, kaip sakai” ev Mk. 15,2; kai vyriausiasis kunigas Jėzų paklausė ” Ar tu esi Mesijas…? Jėzus jam atsakė ” Taip, Aš Esu…” ev Mk. 14,61-62. ” Mesijas- pateptasis…ilgainiui tapo karaliaus iš Dovydo dinastijos titulu. Kai karalius buvo sodinamas į sostą, jo galva būdavo patepama aliejumi…“Biblija pusl. 2600, Vilnius 2009. Apie aliejaus išpylimą ant Jėzaus galvos ev. Mk. 14-3

Dzeikas       2019-09-5 19:30

PS. Jezus nesake esans zydu karalius. Netiesa kalbi.

Dzeikas       2019-09-5 19:29

Tada ,pagal tave Pilotas melavo,kai sake ,kad kaltes Jezuje neranda?  Ar Biblija melavo?

ah1 Dzeikui       2019-09-4 18:54

o va ir ne, ” Aukštieji kunigai sakė Pilotui” “Nerašyk ” Žydų karalius”, bet :”Šitas skelbėsi žydų karaliumi” Jn.ev.  19:21, ” Tuomet Pilotas jį paklausė: Vadinasi tu esi karalius?“Jėzus atsakė” Taip yra kaip tu sakai: aš esu karalius…“Jn.ev 18:37”;“Kiekvienas kas skelbiasi karaliumi yra ciesoriaus priešas” Jn.ev. 19:12.
Taip kad Jėzus pats save vadino žydų karaliumi, nebūdamas žydų karaliumi.

Dzeikas       2019-09-4 6:31

ah1,
arba esi melagis, arba nevisaprotis pi…ukas. Tai konstatacija. O jos pagrindimas toks:
Jezaus kalte nusake Pilotas kalbedamas su zydu vyr. kunigais - nerandu siame zmoguje kaltes.Tokia buvo jo isvada. Spaudziamas zydu rabinu ir santazuojamas ju sukelt neramumus ir skundais imperatoriui ,priverstam dalyvauti Pilotas ir pasiraso nuosprendi Jezui Nazarieciui. “Zydu karalius” ne kaltes konstatacija, o asmens statuso ivardijimas ironiskas. Zydams jis nepatiko ir jie paprase uzrasa pasalint. Pilotas gi , is dalies nepatenkintas ,kad teko baust nekalta, is dalies saugodamas savo kaip valdytojo autoriteta - nekeis savo sprendimo pagal zydu igeidzius, paliko si uzrasa kuris liudijo viso labo Jezaus statusa, toki, koks susidare Pilotui nagrinejusiam sia byla.
Toliau: zydai kitadievyste Jezaus nekaltino. Herezija kaltino.
Toliau: Jezus tardomas Piloto pasake, kad Jo karalyste ne sio pasaulio, kas patenkino Pilota ir teikt kaltinima siuo punktu jis nerado pagrindo(jei ne sio, tai i SIO pasaulio Romos valdoma Judeja Jis nesikesina).
Toliau: Jezus nesake esans Zydu Karalius.Ji Pilotas taip pavadino(uzrasas ant kryziaus)
Tai yra, visa ka apacioj prikeverzojai yra netiesa. Kodel ta padarei? Todel,kad esi melagis, jeigu tai darei samoningai.Bet sito(kad samoningai) irodyt negaliu. Tada tau tinka auksciau mano minetas apibudinimas - pi…ukas. Tas kas nesupranta ka kalba ir kalba netiesa nezinodamas ir is noro pagadint ora.
O dabar ciuozk ant ... ir daugiau i mane nesikreipk. Su pi…ukais nediskutuoju.

ah1        2019-09-3 22:24

Dzeikui:
ah, ne… ne be kaltės… Ant nukryžiuoto Jėzaus lentelės/ titulus buvo užrašyta kaltė ” titulas” - Žydų karalius”. Ir kame gi gi kaltė tituluoto kalte ” Žydų kralius”? Jėzų nužudė ne žydai - žydai neužmėtė Jėzaus akmenimis už kitadievystę, kaip to reikalavo žydų Įstatymas Toroje, Jėzų nukryžiavo Romenai, pas Romėnus buvo praktikuojama prikalimas prie kryžiaus o ne pas žydus.
Pirma:  Jėzų Romėnai nukryžiavo kaip maištininką laikantį save žydų karaliumi - pats Jėzus sakė kad jis Žydų Karalius, pagal bibliją; tuo metu žydai buvo okupuoti romėnų, pagal Bibliją,taigi aukščiausia valdžia priklausė  Romos imperatoriui/ciesoriui, o karalių - okupuotos teritorijos vietininką- skirdavo imperatorius/ ciesorius; Romos imperatorius/ ciesorius nei skyręs nei titulavęs Jėzaus Žydų karaliumi, pagal Bibliją.
Antra : Jėzus mirdamas ant kryžiaus uždavė klausimą - eli/dieve kodėl mane apleidai?  Ir atsakymas yra pačioje Biblijoje - todėl kad Jėzus sakė esąs žydų karalius juo nebūdamas (išdėstyta “Pirma”); Dievas yra Dvasia, o Dvasia yra Tiesa,pagal Bibliją ir vienintelė neatleidžiama nuodėmė - nuodėmė Dvasiai/ Tiesai, pagal Bibliją. Todėl pasakos moralas būtų toks - Dievas/Dvasia/Tiesa neatleidžia nuodėmės Tiesai niekam, net jei tai ir pats Jėzus. Skaitykit Bibliją...ir apie impertaoriaus ir karaliaus titulus, kam pavaldus imperatorius ir kam pavaldus karalius?

 

Dzeikas       2019-09-3 15:19

Otaipui:
Zmoniu tik nemulkink. Nes tokios kalbos ir gimdo judus iskarijotus.Jeigu tu ispazinsi,-  ispazinti reiskia ne nominaliai sutikt,kad Jezus Dievo sunus, o sekti tvarkyt savo gyvenima ir kasdieni elgesi pagal Jo zodi, - apdovanojima tu gausi NE SIAME pasaulyje. Siame gi pasaulyje tu gausi tiek, kiek tau REIKIA (ne tiek,kiek nori ) + kryziu. Nes pasakyta,
Jei persekiojo mane,
tai ir jus persekios; (Jono 15:20)
O tu saldu vandeneli pilstai.

O taip,       2019-09-3 10:51

Dievo Sūnus parodė nuolankumo pavyzdį. Dėl mūsų jis labiausiai nusižemino, sutiko tapti tuo paskutiniuoju. Apaštalas sako: „Jis, turėdamas Dievo pavidalą.., nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.“ Būdamas šventas Mesijas sutiko kentėti ir mirti su mūsų nuodėmėmis, kad mes per jo kraują gautume atleidimą ir amžiną gyvenimą. „Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,“ – rašo apaštalas Paulius, - „kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: ‚Jėzus Kristus yra Viešpats!‘“

Dzeikas       2019-09-3 8:52

Beje, Jezus Kristus pasaulio akimis luzeriu luzeris. Stai ziurekim: pradejo jis savo mokyma, surinko daug mokiniu. Paskiau paliko 12.Paskiau vienas ju idave ji valdziai (vietiniams romenu pasubinotams, patiems romenams tai Jezaus veikla ir mokymas dzyn buvo). Valdzia ji nuteise myriop, be kaltes.Ir his kanciose mire. Tai ar ne luzeris?
CIA tam Sakai, kad einantis Jo keliu nesitiketu kazko daugiau SIAME PASAULYJE.

Dar       2019-09-1 19:12

Popiežiaus Pranciškaus sprendimas skirti Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių kardinolu yra Šventojo Tėvo duoklė Lietuvos istorijai, sako Lietuvos ambasadorius Vatikane Petras Zapolskas. „Tai ir asmeninių nuopelnų pripažinimas, ir duoklė Lietuvos istorijai“, – BNS sekmadienį sakė ambasadorius prie Šventojo Sosto. P.Zapolskas atkreipė dėmesį, kad pernai per vizitą Vilniuje ir Kaune popiežius daug dėmesio skyrė dramatiškai Lietuvos istorijai. „Arkivyskupas S.Tamkevičius tikriausiai geriausiai iš Lietuvos dvasininkų tą Lietuvos istoriją atspindi“, – sakė ambasadorius. S.Tamkevičius sovietinės okupacijos metais buvo disidentas, leido pogrindinę „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. Už antisovietinę veiklą jis buvo tardomas Vilniaus KGB kalėjime, kalėjo sovietiniuose lageriuose.  Pernai per popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje S.Tamkevičius lydėjo Šventąjį Tėvą jam lankantis buvusiame KGB kalėjime, kur S.Tamkevičius buvo kalinamas 1983 metais. Nuo 1996 iki 2015 metų S.Tamkevičius buvo Kauno arkivyskupas. S.Tamkevičius taps antruoju Lietuvos kardinolu. Šį titulą taip pat turi Vilniaus arkivyskupas emeritas 82 metų Audrys Juozas Bačkis.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/popiezius-sigita-tamkeviciu-paskyre-kardinolu-56-1196124?copied

Sveikinimai       2019-09-1 18:46

Vyskupui Sigitui Tamkevičiui, nuo šiandien jis yra paskirtas KARDINOLU. Ačiū popiežiui Pranciškui už šią dovaną Lietuvai. Vertas to ir dar kartą vertas. “Popiežius Pranciškus sekmadienį po vidudienio maldos pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į Kardinolų kolegiją priims trylika naujų kardinolų. Tarp jų – Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

„Melskime už naujuosius kardinolus, kad patvirtindami savo priklausymą Kristui padėtų man vykdyti Romos vyskupo tarnystę dėl visos ištikimos Dievo tautos gerovės“ – pasakė popiežius Pranciškus sekmadienį po Vidudienio maldos Šv. Petro aikštėje.”

Nusivylęs katalikas       2019-09-1 18:30

1. Viena iš puikybės formų - manyti, kad mano tikėjimas yra vienintelis teisingas, o visi kiti - netikėliai - durniai. ( Beje kažkada kilo klausimas, kaip čia taip atsitiko, pavyko, kad mes, lietuviai, esame tikrojo - katalikų tikėjimo, o daugelis kitų pasaulyje - durniai ). Dar didesnė puikybė, manyti, kad išžudžius netikėlius tu padarysi paslaugą ir pačiam Dievui, ir pačiam nužudytajam ( nes jis jau nebegalės daryti nuodėmių ), kas beje buvo pasaulinėje istorijoje.
2. Aš, paskaitęs Bibliją, labai panašiai, kaip ir ah1, suvokiau, kad 40 metų dykumoje - tai buvo kariniai mokymai ( beje Biblijoje apie tai ir užsimenama ), kad tuos mokymus praėję žmonės be jokios sąžinės graužaties galėtų vykdyti komandą - ,,užėmus miestą - išžudyti visus jo gyventojus”...

ah1>2019-09-1 15:48       2019-09-1 15:07

Dievas Dvasia, o Dvasia yra tiesa, pagal Bibliją ir Jėzus žydams nešė tiesas, laiko patikrintas ir neginčijamas. Skaitykit Bibliją, Biblija nupučia nuo smegenų dulkes ir įjungia mąstymą. O mano smegenų niekas nepratrynė - Biblija tik nupūtė dulkes.

galutinai       2019-09-1 14:48

troliui ah.. pratrynė smegenis, tuščia skylė, kaip ir pas vladimirą iljyčių, nes ans daug gėrė ir po mirties rado ne smegenis, o kiaurymę.

ah1       2019-09-1 14:44

pagonio pažinus protas žino - švelnus veršis žinda du papus, dievas Laikas/Gadynė  pagonis išmokė gamtos tiesų ir gamtos dėsnių, na o tuos kurių tėvas velnias melagis ir galvažudys, kuriame niekada nebuvo tiesos,  gamtos tiesų mokė Jėzus, kuris ir buvo pasiųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis, pagal Bibliją, mat žydams gamtos tiesos buvo ištrintos per 40 metų dykumoje ir išauginti biorobotai nepažįstantys gamtos tiesų.


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika: Ponai mieli, patys išsidūrėt – niekas atviroj erdvėj renginių dalyvių skaičiaus nebereguliuoja

Ką apie vaikų skiepijimą sako mokslas – Nidos Vasiliauskaitės parinkti skaitiniai tikintiesiems Mokslu

Vytautas Sinica papunkčiui: Žygimantas Pavilionis prieš Lietuvą

Tomo Baranausko įžvalga apie I. Šimonytės naująjį gerovės receptą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip – reikia ruoštis (II)

Kęstutis Girnius. Referendumas – tautos valia ar demagogų įrankis?

Robertas Grigas. Pasirodo, yra dar ES šalyse parlamentų, atstovaujančių savo tautų interesams!

Birželio 14-osios naktis: nukryžiuoti vaikai

„Neteisingi“ tekstai, kurie „teisingai“ valdžiai sukelia konvulsijas

Iš propagandos frontų. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas: šeimos yra visi – tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties sąjungą sudarę

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Vidmantas Valiušaitis. Pasiuntinys, kurio neatpažino. In memoriam Stasys Lozoraitis (1924–1994)

In memoriam Marcelei Kubiliūtei (1898–1963): ar atsirastų Vilniuje paminklas pačiai iškiliausiai Lietuvos Moteriai, Tautos sukilimo dalyvei?

Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Robert P. George. Drąsa, meilė ir pasiaukojimas kovoje už šeimą

Lietuvos advokatūros pergalė prieš STT: slaptų pažymų eros pabaiga?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.