Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo“

Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 1 d. 8:04

11     

    

Geroji Naujiena: „Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo“

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus ir tesaugo.

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus, giedriu veidu težvelgia.
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. –

Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. –

O Dieve, tave tegarbina tautos,
tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia.
(Ps 66, 2–3. 5. 6 ir 8)

* * *

Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters

Broliai! Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis; o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. (Gal 4, 4–7)

 

* * *

Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. (Lk 2, 16–21)

 

* * *

Pradėdami dar vienus Viešpaties malonės metus kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje:  teišvaduoja Viešpats mūsų tautą iš piktojo pinklių, teapvalo ją ir teatkuria, kad pažinę Dievo valią ir ją vykdydami eitume teisumo keliais ir visu savo gyvenimu liudytume: Dievui nėra negalimų dalykų (Lk 1, 37).

Švęsdami Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos ir Bažnyčios mokytojos, iškilmę kreipkimės į ją prašydami vadovavimo ir užtarimo. Įsikūnijusio Dievo Sūnaus motina, išmokyk ir mus priimti į savo gyvenimus Žodį ir Juo gyventi: Jį garbinti ir šlovinti, augti Jo pažinimu ir persiimti Jo viltimi.

Melskime ir už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie neša persekiojimų kryžių, kenčia skurdą ir badą, jaučiasi vieniši ar atstumti, ar per jėgą atskirti nuo artimųjų, varginami sielos ar kūno kančių. Tegul gimęs pasaulio Išgelbėtojas pripildo jų dienas savo ramybės ir testiprina, tesugrąžina į namus ir į širdis taiką ir viltį, teatkuria mūsų visuomenėje teisingumą ir bendrystę.

Maloningasis Dieve, kuris įkvepi ir atbaigi visa, kas gera, ir esi visokios palaimos pradžia ir šaltini, suteik ir mums, Tiesos.lt bendruomenei, savo malonių: padėk išlaikyti tvirtą tikėjimą, negęstančią viltį, veiklią meilę ir savo ramybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

* * *

kan. Andriejus Sabaliauskas. Pradėti metus svarstant širdyje

Marija – Dievo Motina, Dievo Gimdytoja. Ji tampa mums mokytoja pradedant Naujuosius – Viešpaties mums dovanotus metus. Marija mus moko stebėti aplinką, analizuoti Dievo veikimą mūsų gyvenime ir viską svarstyti savo širdyje. Evangelinis pasakojimas pateikia mums nemažai svarbių detalių iš Šventosios Šeimos gyvenimo – gimęs Kūdikis paguldytas ėdžiose, juos lanko piemenys, o Marija viską svarsto savo širdyje.

Pirmasis įspūdis – neįtikėtina ramybė nusakoma pasakojime. Žmonės sulaukė naujagimio – džiaugsmas; neturi kur apsistoti, tik tvarte – nerimas ir sumišimas; jokios aiškios ateities – nerimas. Negi kiekvieno mūsų neaplankytų tokie ar bent labai panašūs jausmai ir patyrimai? O štai čia – ramybė. Tai pirmoji pamoka mums – kuo daugiau pasitikėjimo Dievu gyvenimo tikrovėje ir įvairiose situacijose. Toks aiškus pasitikėjimas matomas būtent šios šeimos gyvenimo tikrovėje.

Dar vienas svarbus momentas – piemenų vaidmuo. Jie išgirsta naujieną iš angelų, ateina į kuklų būstą, pagarbina gimusį Viešpatį ir, kas svarbiausia, tampa šios žinios skelbėjais. Pamoka mums išgirsti, įsiklausyti, pamatyti, patirti ir gerąja patirtimi dalytis su kitais. Aiškiai sakoma, kad jie skelbė, dalijosi, pasakojo ir stebino kitus. Nuostaba – tai tikrasis, paveikus patyrimas ir mums patiems, ir šalia esantiems.

Geroji žinia visada ateina per nuostabą. Mozė taip pat buvo nustebęs, kai pamatė degantį ir nesudegantį krūmą. Jam parūpo pamatyti šį reiškinį ir jis priartėjęs prie to degančio ir nesudegančio krūmo išgirdo Dievą. Po to tą žinią nunešė visai žydų tautai bei egiptiečiams, juos stebino įvairiais ženklais ir stebuklais. Jis buvo piemuo ir nunešė žinią tautai.

Piemenys taip pat nuneša žinią kitiems – žmonės girdėjo ir stebėjosi piemenų pasakojimu. Geroji Naujiena patikėta mums kiekvienam, turime patys tai patirti, išgyventi ir tais išgyvenimais dalytis su kitais. Tikėjimas – dalybos ir vidinis tikrumas, gyvenimas – analizė ir stebėjimas viską analizuojant savo širdyje. Pastabumas, nuostaba, analizė, įsitikinimas, patirtis, gebėjimas džiaugtis, gebėjimas skirti laiko kitam tampa mums svarbia užduotimi šiais naujaisiais metais. Mums suteikta privilegija būti skelbėjais ir patiems gyventi Gerosios Naujienos dvasia. Mokėkime gyventi nuostaba. Stebėkime Dievo veikimą ir pažinkime jo begalinę meilę mums. Drąsinkime savo širdis priimti į savo gyvenimą Viešpatį. Paguldykime Jėzų Kristų į savo gyvenimo ėdžias. Leiskime jam prabilti mūsų širdyse, svarstykime Jo mokymą savo viduje ir gyvenkime garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką Jis mums leido, leidžia ir leis patirti, girdėti ir suprasti, ir visi Naujieji Viešpaties duoti 2018-ieji metai bus kupini ramybės, Dievo ir artimųjų meilės bei paguodos. Mokykimės iš to meto gebėjusių stebėtis ir džiaugtis žmonių – Šventosios Šeimos, piemenų – gyvenimo, ir meilės bei ramybės Dievas bus su mumis per visus ateinančius metus. Amen.

baznycioszinios.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

ett,        2018-01-2 16:14

saugokis pats tai ir dievas padės.

Sigitas       2018-01-2 16:04

Prikėlimas,tai džiugu ir didelė viltis kiekvienam žmogui gyvenančiam žemėje. Bet kaip reikia gyvent kad jį pelnytm? Švęsti per anksti. Reikia vykdyti ką pris
akė Jėzus.(Mato 28:18,19,20). Reikia prisiminti ką pasakė Jėzus(Jono 5:28).Ir mirę žmonės neina į jokius dangus ar pragarus.(Mok 9:5,6)Vyksta tai kas buvo pasakyta Adomui ir Ievai kiekvienas virsta i dulkes. Kūrėjas tamtikru laiku spręs kas ko vertas.

Sigitui       2018-01-2 13:35

Tai, ką  nurodei, nėra jokie iškraipymai. Kam reikalinga mirtis, jeigu ji nesibaigia Prisikėlimu? (Žr. 1 Kor 15-17). Tai pati didžiausia Pergalė žmonijos istorijoje, įmanoma tik Dievui, tad kaip jos nešvęsti? Ir kaip nešvęsti Kristaus gimimo, jei tai yra Geroji Naujiena? (Lk 2, 10-11). O apie Jėzaus gimimo datą gali pamąstyti pasiskaitęs http://www.prizme.lt/zurnalas/?p=189 Ne ka.talikai rašo, bet nepakenks, jei ir perskaitysi.
Taigi gali būti ramus, čia ne tik kad nėra iškraipymų, bet taip ir turi būti. Taip pat gali nusiraminti, bent jau čia nėra jokios “UAB vatikanas”.
Kita vertus, Bažnyčioje tikrai yra labai didelių nesklandumų ir iškraipymų, bet pats jų nepastebi.

Sigitas       2018-01-2 12:32

Nesulaikomai artės pavasaris o su juo ir vėlykos kurios vėlgi pilnos katalikybės spekuliacijų. Galima pasiskaityti Luko22 skyriuje ką Kristus įsakė švęsi.Tai jo mirties,jo didžios aukos šventę. Katalikai velgi savivaliauja:švenčia prisikėlimą. Nuoroda pasiskaitymui Mato7:21—23. Galima ir apreškimo knygos pabaigoje sužinoti kas numatyta tiems kurieiškraipo Dievo žodį.

Sigitas       2018-01-2 12:03

Tiesos lt redakcijoje įsitaisę UAB „vatikanas” ilgaskverniai trina komentarus. Jiem TIESA labiausia neparanki. Pelno siekimas pagrindinis jų tikslas.

Sigitas       2018-01-2 11:54

Niekur nėra parašyta,kad reikia švesti Kristauss gimimą. Jei jau sureikšminot pagoniškas šventes kalėdas tai ir švęskite nelisdami Jėzaus Kristaus,nes jo gimimo data nera nurodyta Šv Rašte. Gruodžio pabaiga tai ne laikas kai gimė Jėzus,nes žydai buvo priversti keliauti į savo gimtasias vietas surašymui. Gruodis,kad ir Izraelyje ne tas mėnuo kad kas nors drįstų versti daryti visą tautą.ū

Sigitui       2018-01-2 9:45

Galbūt greitai skaitydama nepastebėjau (bent jau čia), kur “skleidžiamas melas”. Ar negalėtumėte konkrečiau nurodyti?

Sigitas       2018-01-2 7:47

Skleidžiate melą gerbiamieji katalikai o tuo pačiu nešate didžiulę atsakomybę už žmonių klaidinimą. Biblijos pačioje pabaigoje aiškiai parašyta kas bus tiems kurie sąmoningai iškraipo Šv.Raštą.

Su Naujaisiais! Mesijas - jau atėjęs!       2018-01-1 15:38

Daugelis vis ieško Karaliaus karaliaus rūmuose, tačiau (nebūta!) ten Jo nėra.
Piemenėliai atrado Karalių gyvulių ėdžiose, Kuris savo sostu pasirinko Kryžių.
NK

s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD (2)        2018-01-1 15:14

Ar apmąstome, branginame Dievo mums suteiktas dovanas,
ar skiriame laiko pabūti su Dievu, kuris nuolatos mumis rūpinasi? 
Šiandien švenčiame Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę – tos, kuri savuoju Fiat
leido į pasaulį ateiti mūsų Išganytojui Jėzui. Ji padės ir mums keisti gyvenimą,
būti atvirais Dvasios įkvėpimams, svarstyti ir šlovinti Dievą visais laikais,
o ypač šiais naujaisiais metais. 
Tepasilieka Viešpaties palaima ir mylinčios Motinos Marijos globa
su mumis ir visu pasauliu.

s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD (1)        2018-01-1 15:12

Šiandien pradedame naujus metus, ir liturgijos skaitiniai sako mums,
kaip juos pradėti: su palaiminimu, paties Viešpaties Mozei duotais žodžiais
iš pirmojo Mišių skaitinio:
„Viešpats telaimina ir tesaugo tave! / Viešpats tenušviečia tave savo veidu /
ir tebūna tau maloningas! / Viešpats tepažvelgia į tave maloniai / ir tesuteikia tau ramybę!´ Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos palaiminsiu.“ 
Kokie įstabūs žodžiai, kuriuos pats Viešpats sakė Mozei. Jis dovanojo žodžius
ir parodė, kaip turėtume gyventi, kaip elgtis vieni su kitais, kaip mylėti
– visiškai paprastai laiminant vieni kitus, linkint gėrio, meilės ir atsižadant pykčio, pavydo, paniekos ir t.t. Nuolatos saugant taiką ir meilę. Kaip nuostabu! Kaip būtų gera, jei savo gyvenime pritaikytume Marijos pavyzdį
iš šiandienės Evangelijos ištraukos:
„Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.“


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.