Įžvalgos

Geroji Naujiena: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“

Tiesos.lt redakcija   2017 m. rugpjūčio 6 d. 1:31

1     

    

Geroji Naujiena: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ 8 Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų.
Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių. (Mt 17, 1–9)

Apmąstydami šio sekmadienio Gerąją Naujieną apie šlovingąjį Viešpaties atsimainymą kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje: kad atsiverstume ir ieškotume Tėvo valios, kad Viešpaties Veido Šviesa išvaikytų mūsų protų ir širdies sutemas, kad Šventoji Dvasia per mūsų pasirinkimus subrandintų savo vaisių, kad neapsnūstume ir neįmigtume, kad taptume uoliais Dangaus karalystės mokiniais.

Dieve, duok atmesti visa, kas žemina Tavo vaikų vardą, išsklaidyk visas mūsų baimes ir nerimą, suteik ir drąsos išpažinti savo krikščioniškąjį tikėjimą, ir ryžto dėl jo susigrumti su šio pasaulio galingaisiais, kad įsišakniję Jo Tiesoje neišsigąstume galios tų, kurie negali nužudyti sielos, kad tamsybių prislėgti atmintume Tavo Atsimainymo pažadą ir viltį, kad šių laikų pervartose stiprintume vieni kitus ir drąsintume.

Dieve, išklausyk mūsų, Tiesos.lt bendruomenės, užtarimo maldą ir už tuos, kurie yra persekiojami dėl tikėjimo ir įsitikinimų, sloginami nevilties ir baimės, atskirti vienatvės ar skurdo, piktojo puolami ar Tavęs nepažindami jaučiasi apleisti – tegul juos sustiprina palaimintojo ir kankinio Teofiliaus Matulionio nepalaužiama dvasia ir ryžtas patikėti viltimi net ir tada, kai, atrodo, nėra jokios vilties.

Viešpatie, duok mūsų Tautai išmintingų lyderių – kad vadovautųsi jie ne šio pasaulio galios logika ir siektų ne valdyti, o Tau ir artimui tarnauti. Kad rastųsi tvirto tikėjimo ganytojų, kurie palaimintojo Teofiliaus Matulionio įkvėpti, eitų savo gerojo ganytojo pareigas drąsiai skelbdami Dievo žodį ir ieškodami Jo Tiesos.

Duok, kad ir mes, Tiesos.lt bendruomenė, brangintume savo, Dievo vaikų, laisvę ir augtume tikėjimo, vilties ir meilės darbais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Shane Pezzuti. Mūsų Viešpaties atsimainymas

Pamokslas, sakytas 2015 m. kovo 3 d.

Šiandien evangelija pasakoja, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasiėmė apaštalus Petrą, Jokūbą ir Joną į aukštą kalną ir ten apreiškė jiems savo dieviškąją galią bei šlovę. „Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno.  Jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa.“ Apaštalai ir kiti Jėzaus Kristaus mokiniai visada regėdavo Jį kaip normalų žmogų. Jo išvaizda nebuvo kuo nors ypatinga. Tačiau dabar šie trys apaštalai išvydo mūsų Viešpatį tokį, koks Jis iš tikrųjų yra ‒ tikrą žmogų ir tikrą Dievą. „Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa.“

Kadangi mūsų Viešpats Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus, jis turėjo Palaimingąjį regėjimą. Prisiminkite, katalikams dangus reiškia Palaimingąjį regėjimą. Kai siela nueina į dangų, ji pagaliau regi Dievą akis į akį. Žmogui tai reiškia tobulą pasitenkinimą ir laimę. Tai yra galutinis žmonių tikslas. Tai yra galutinis sielos poilsis ir nusiraminimas. Tai pagrindinė priežastis, kodėl mes buvome sukurti ir egzistuojame.

Žmogiškoji mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus siela šį Palaimingąjį regėjimą turėjo nuo pat savo Įsikūnijimo Švenčiausiosios Mergelės Marijos įsčiose. Tai reiškia, kad Jo žmogiškoji siela regėjo Dievą akis į akį. Šioje žemėje mes nematome Dievo akis į akį, bet mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kaip žmogus, Jį matė. Iš tikrųjų žmogaus prigimtis nepajėgi regėti Dievo akis į akį. Palaimingasis regėjimas viršija mūsų prigimtį, todėl mums reikia antprigimtinės pagalbos, kad jį pasiektume. Mums reikia kai ko daugiau už tikėjimo ir vilties dorybę. Pirmiausia, kad pasiektume Palaimingąjį regėjimą, Dievas mums duoda antprigimtinę pašvenčiamosios malonės dovaną, kuri išaukština ir sutaurina mūsų sielą. Tačiau jis taip pat mums duoda kitą antprigimtinę dovaną, skirtą mūsų protui: „Šlovės šviesą“. Ši „Šlovės šviesa“ suteikia mūsų protui antprigimtinę galią regėti Dievą akis į akį danguje ir gėrėtis šia tobula kontempliacija.

Palaimingąjį regėjimą patiria siela. Tam kūnas nėra reikalingas. Šiuo metu danguje nėra kūnų (išskyrus mūsų Viešpaties ir Švč. Mergelės Marijos kūnus). Danguje yra tik sielos, ir visos šios sielos patiria palaimingąjį regėjimą bei tobulą laimę. Visos sielos danguje laukia galutinio savo kūnų prisikėlimo.

Palaimingasis regėjimas turi be galo stiprų poveikį sielai. Jis tam tikra prasme „pašlovina“ sielą. Pavyzdžiui, įsivaizduokite medį gražiais raudonais ir geltonais lapais saulėtą rudens dieną. Kai saulės spinduliai peršviečia šiuos lapus, jie atrodo dar gražesni. Panašiai, kai siela Palaiminguoju regėjimu regi begalinę Dievo šlovę, ši Dievo šlovė tarsi peršviečia ir „pašlovina“ ją.

Po Paskutiniojo teismo kiekviena siela danguje atgaus savo kūną. Kai pašlovinta siela susijungs su kūnu, sielos šlovė tuoj pat persiduos kūnui. Tuomet kūnas bus taip pat „pašlovintas“. Tai reiškia, kad jis bus ypatingai sutaurintas, nuostabus, nepavaldus kančiai ar gedimui. Galime pasitelkti kitą pavyzdį.

Prisiminkite, kaip Mozė užlipo į kalną kalbėtis su Dievu. Kai jis grįžo atgal, jo veidas spindėjo nuostabia šviesa. Dievas „pašlovino“ jo veidą. Atminkite, jog Dievas pasirodė Mozei duodamas jam Dešimt įsakymų. Pasikalbėjus su Dievu Mozės veidas buvo toks spindintis ir nuostabus, kad izraelitai bijojo prie jo prisiartinti. Juos apėmė pagarbi baimė. Panašiai atsitiks ir su mūsų kūnais danguje po Paskutiniojo teismo ir Prisikėlimo. Dievo šlovė pašlovina sielą, o kai ši susijungia su kūnu, kūnas taip pat būna išaukštintas ir išgražintas.

Tačiau galime paklausti, jeigu mūsų Viešpats gyvendamas žemėje kaip žmogus turėjo Palaimingąjį regėjimą, kodėl jo sielos šlovė neperkeitė jo kūno. Atrodytų, kad Jo kūnas turėjo visada šviesti, kaip Mozės veidas, nes jis nuolat regėjo Dievą. Tai tiesa, tačiau Dievo sprendimu ir valia Jėzus nenorėjo, kad jo sielos šlovė būtų regima kūne, todėl jis padarė ją nematomą. Tačiau ant kalno Jis keletui minučių leido Palaimingajam regėjimui perkeisti Jo kūną. Šią garbę aiškiai regėjo apaštalai. „Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa.“

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus davė apaštalams šiek tiek pajusti, koks bus Palaimingasis regėjimas. Jis leido jiems pamatyti, kaip jų sielos ir kūnai bus perkeisti po Paskutinio teismo. Jis parodė jiems didžiulę laimę, laukiančią jų danguje. Apaštalus apstulbino tai, ką jie pamatė. Pagaliau jie išvydo savo Mokytojo šlovę. Jie regėjo Jo galią ir grožį. Tai be galo sustiprino jų tikėjimą ir pasitikėjimą Juo. Dabar jie buvo pasirengę visur Jį sekti. Dabar jie buvo sustiprinti tiek, kad galėjo Jį sekti net iki kryžiaus.

Tad melskime Švč. Mergelę Mariją, kad ji sustiprintų ir mūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi. Prašykime jos pagilinti mūsų tikėjimą Palaiminguoju regėjimu ir mūsų sielų bei kūnų pašlovinimu danguje, kad mes galėtume toliau sekti mūsų Viešpatį per šią gavėnią ir ištikimai tęstume savo maldas ir apsimarinimus.

Amen.

fsspx.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

naujienos naujiena       2017-08-6 13:26

sūnūs skirstomi į mylimus ir nemylimus. Kas per tėvas?


Rekomenduojame

Prokuratūra perka slaptų liudytojų paslaugas ir dėl kainos nesidera?

Verta prisiminti. Justinas Marcinkevičius. Didžiausia išdavystė lietuvių kalbos istorijoje

Andrius Švarplys. Verslas žada: „Lietuva neišvengiamai taps Šveicarija“... O kol kas…

Algimantas Rusteika. Kas galėtų paneigti?

Tomas Dapkus. Kodėl ES paramos milijardai nepasiekia Lietuvos ekonomikos?

Darius Kuolys: Apie Tadą Kosciušką – tautos laisvės ir garbės gynėją

Valstybės kontrolė: užsienio investuotojų pritraukimas mažai rezultatyvus

Valdas Vasiliauskas. Mankurtų kultūros ministerija

Ir švedų moderatai*  pasisako už griežtą imigracijos politiką

Vytautas Sinica. Dar kartą apie istorijos perrašinėjimą

Izraelio Aukščiausiasis teismas: nėra pilietinės teisės į vienalytę santuoką

Raimondas Navickas. Anti-Merkel’is: Austrijos lyderiu taps konservatorius tikrąja žodžio prasme. Naujoji Vyriausybė bus griežtai antiimigracinė?

EBPO rekomendacijos Lietuvai: gerinti ugdymo ir mokytojų veiklos kokybę, konsoliduoti aukštojo mokslo įstaigas

Popiežius Pranciškus: Būkime budrūs – nežaiskime pagal velnio taisykles

Robertas Grigas. Pasąmonėje išlikęs baudžiavos genas

Kviečiame į LRT dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ pristatymą Vilniaus karininkų ramovėje

Kastytis Braziulis. Kaip užvaldyti valstybę

Vytautas Radžvilas. Nietzsche, Vytis ir šiandienžmogio buvimo beprasmybė

Gitenis Umbrasas. Menininkai neturi kitos išeities – tik savo kūnais užlopyti slenkantį Gedimino kalną ar stotis prieš abejingumo volą

Liudvikas Jakimavičius. Rudens etiudas. Pro automobilio langą

Vidmantas Valiušaitis siūlo: „Cvirką – į Grūto parką arba į Klangius, o į jo vietą – Kosciušką“... O ką manote Jūs?

Aleksandro Merkelio knygos „Antanas Smetona“ sutiktuvės-konferencija

Andrius Kubilius. Žiurkių pjautynės, arba Juokiasi puodas, kad katilas juodas

Geroji Naujiena: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“

634 iš 700 prieglobsčio prašytojų Danijoje melavo apie savo pilietybę – visi išsiunčiami iš šalies

Vytautas Rubavičius. Kultūros ministrė – kaip ant delno (papildyta video)

Raimondas Navickas. Gėjų šeimų naujienos: Įvaikintojas užmušė 18 mėnesių mergytę po dviejų savaičių „tėvystės“

Danijos ministras pirmininkas: „Mes uždarysime savo sienas laimės ieškotojams“

Žilvinas Nečiūnas. Gedimino kalno naujienos

Vytautas Rubavičius. Skvernelis ir Popiežius

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.