Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 24 d. 1:09

16     

    

Geroji Naujiena: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“

Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.

[Po keturiasdešimties dienų pasninko] Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas.

Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta:

„Viešpaties Dvasia ant manęs,
nes jis patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems – regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų ir
skelbti Viešpaties malonės metų.“

Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. (Lk 1,1–4;14–21).

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime, kad įsišaknijęs į Dievo Žodį, kaip į tikruosius savo namus, visu savo gyvenimu skelbtume Gerąją Naujieną apie Viešpaties malonės metus.

Mons. Artūras Jagelavičius. Dievo žodžio klausytojai

Žydų tauta, sugrįžusi iš Babilono nelaisvės, rado materialinius ir moralinius griuvėsius. Štai kodėl kunigas Ezdras ėmė mokyti tautą Viešpaties Įstatymo. Pranašas Nehemijas pastebi, jog kunigui Ezdrui skaitant Šventąjį Raštą visa tauta atidžiai klausėsi. Galiausiai „išgirdę Įstatymo žodžius, visi žmonės pravirko“. Šv. Rašto žodžiai sugrįžusiems iš vergovės žydams buvo Dievo pažadų ir globos išsipildymo žodžiai. Žydų tauta buvo dvasiškai ištroškusi Dievo Žodžio. Išgirdę Šventojo Rašto žodžiuose skaudžią tiesą apie save žydai pravirko. Ir mūsų tauta, ištrūkusi iš sovietinio lagerio, pirmaisiais metais plūste plūdo į bažnyčias padėkoti Dievui už išlaisvinimą, išgirsti amžinąjį Dievo Žodį, pasisemti energijos ateities gyvenimui ir darbams. Sugrįžę iš nelaisvės, žydai atstatinėjo šventyklą ir miestų sienas, tačiau tikrasis atstatymas turėjo įvykti tautos sąmonėje. Ilgus metus gyvendami tarp pagoniškų tautų, žydai prarado supratimą, jog jie yra Dievo tauta. Štai kodėl kunigas Ezdras, skaitydamas Įstatymo knygą, troško atgaivinti tautos sąmoningumą ir pripildyti tautiečių širdis džiaugsmo ir vilties. Dievo žodyje Izraelio tauta atrado savo tapatybę ir vienybę. Žydų tauta verkė, nes Viešpats kalbėjo tautai Šventojo Rašto žodžiais, suteikdamas jiems gražiausių vilčių. Žydai suprato: jie nėra palikti likimo valiai, be vilties ir be Dievo žodžio. Jiems įsižiebė viltis, jog pasaulį aplankys Viešpats.

Kodėl mes nesusijaudiname ir nepravirkstame girdėdami Šventojo Rašto žodžius? Atsakydami į šį klausimą būkime sąžiningi: problema yra mūsų tingėjimas, užmiršimas, nes širdyje esame šiek tiek netikintys. Dažnai laikome religiją naudinga, nes ji „nieko blogo nemoko“. Evangelija mums tik religinė knyga, kurioje Jėzus yra nuostabus asmuo, tačiau jo mokymas remiasi moralizavimu, kažkokiomis pasakėčiomis, griežtais reikalavimais… Štai kodėl evangelistas Lukas kviečia rimtai pa- žvelgti į kiekvieno mūsų tikėjimą. Pakartoto Įstatymo knygoje sakoma: „Šiandien padedu prieš jus palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei paklusite Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymams, kuriuos šiandien jums duodu, ir prakeikimą, jei nepaklusite Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymams, bet trauksitės iš kelio, kurį šiandien jums duodu, eidami paskui kitus dievus, kurių nepažinojote” (Įst 11, 26–28).

Šio sekmadienio Evangelijoje matome, kaip Kristus drąsiai meta iššūkį apsnūdusiems Dievo Žodžio klausytojams, kuriems labiau rūpėjo Šventraščio skaitovo, t. y. Jėzaus, kilmė, nei jo skaitomų Šventojo Rašto žodžių prasmė. Jėzus skaitė: „Viešpaties Dvasia su manimi, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų Viešpaties metų.“ Kristus nori, jog mes suprastume, kad vergovė ir okupacija neturi būti suprantama tik geografiškai ar politiškai, vergovė ir nelaisvė gali slypėti pačiame žmoguje. Ir tik Šventojo Rašto žodžių vykdymas gyvenime gali padėti išsivaduoti.

Kad neščiau gerą naujieną vargdieniams – palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo Karalystė: palaiminti kurie nesijaučia esą mylimi, nes dangaus Tėvas jus labai myli.

Skelbti belaisviams išvadavimo – esantys kalėjime žino, kas yra amnestija, kiek ji suteikia džiaugsmo. Kalinys skaičiuoja minutes, dienas, mėnesius, metus, kurie dar liko iki paleidimo į laisvę. Tačiau dažniausiai žmogus būna nuodėmės kalinys, ir tik Jėzus gali jį išlaisvinti ir suteikti jam naują gyvenimą.

Akliesiems – regėjimo – tai atverti akis tiems žmonėms, kurie prarado tikrąją dalykų prasmę; atverti akis tiems, kurie gyvena iliuzijų debesyse, kurie viską matuoja pinigų skraistėmis ir nemato tikrojo žmogiškumo vertės. Jėzus ateina išsklaidyti debesų, kurie trukdo matyti savo brolį.

Siuntė vaduoti prislėgtųjų – jau antrą kartą Jėzus kalba apie laisvę, išvadavimą. Evangelijos skelbimas jau pats savaime išlaisvina žmogų nuo viso to, kas trukdo jam būti tikruoju savimi. Jėzus ateina sugrąžinti žmogui Dievo vaiko orumo.

Ir galiausiai Jėzus sako, jog atėjo skelbti maloningų Viešpaties metų. Pasaulyje gyvena milijardai žmonių, kurie labai stokoja maisto, geriamojo vandens, žmogaus teisių ir laisvių; stokoja eilinės žmogiškos pagarbos. Jiems reikia nesuskaitomų malonių, kad pasijustų tikrais žmonėmis. Tad kaipgi neskaityti Šventojo Rašto šiandien, kuomet mūsų daliai tenka tiek daug moralinių išbandymų. Kasdieninio gyvenimo įvykių sūkuryje privalome ieškoti Dievo žodžiui centrinės vietos, kurią jis užimtų mūsų krikščioniškame gyvenime. Vienas iš pagrindinių krikščioniško subrendimo požymių yra gebėjimas klausyti Dievo žodžio. Mes visi kasdien kontaktuojame su Dievo žodžiu, kai meldžiamės, klausome gerų žmonių patarimų, kai sąžinėje svarstome, kaip pasielgti, kai stengiamės interpretuoti tikėjimo šviesoje savo gyvenimo įvykius. Kiekvieną kartą Dievas iš naujo prabyla į mus šv. Mišių metu, kai išgirstame Dievo žodį, taip pat kai namie atverčiame Šventojo Rašto puslapį. Jis prabyla norėdamas mus paguosti, suraminti ir pradžiuginti.

Įsileiskime mūsų Išvaduotoją Jėzų Kristų į savo širdį.

baznycioszinios.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Citavimui išminties nereikia 13:21        2016-01-25 14:20

Gal pasieškotumėte internete nurodytų fragmentų išaiškinimo?
Ir dar: jeigu Jums atrodo, kad tai - “kiekvienam kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo”? - komunizmas,
o ne, atvirkščiai, labiau kapitalizmas (o iš tikrųjų nei viena, nei kita), tai bent tarptautinių žodžių žodyną atsiverskite.
Galiausiai: jehovistams derėtų kitur pasieškoti vietos sektantiškiems komentarams,
nes čia jie laiką gaišta tuščiai.

VaidasVDS       2016-01-25 14:14

to 2016-01-25 13:21
neklauskite tų fariziejiškų tikinčiųjų. Jie atsakyti negali, nes jie nežino, kaip atsakė ir Jėzus apie nirštančius pagonis - nes jie nežino tiesos.
O tiesa yra paprasta, nes ją suvokti būna sunku tik tuomet, kuomet ji iškraipoma arba pateikiama ne visa.
Pateiksiu jums visą Jėzaus pasisakymą, be iškraipymo apie priešų nugalibijimą:
“Visą šitą laiką aš jus kantriai mokiau. Jums yra duota sužinoti dangaus karalystės paslaptis, bet toms nesuvokiančioms minioms ir tiems, kurie stengiasi mus sunaikinti, nuo šiol, karalystės paslaptys bus iš tiesų pateikiamos parabolėmis. Ir šitą mes darysime taip, kad tie, kurie iš tiesų trokšta įžengti į šią karalystę, galėtų šio mokymo prasmę suvokti ir tokiu būdu surasti išgelbėjimą, tuo tarpu tie, kurie klausosi tik tam, kad paspęstų mums spąstus, bus dar labiau pasimetę dėl to, kad žiūrės nematydami ir klausys negirdėdami. Mano vaikai, argi jūs nesuvokiate dvasios įstatymo, kuris sako, jog tam, kuris turi, tikrai bus duota, kad jis tikrai turėtų su kaupu; bet iš to, kuris neturi, tikrai bus atimta net ir tai, ką tas turi. Todėl nuo šiol aš žmonėms tikrai kalbėsiu parabolėmis tuo tikslu, kad mūsų draugai ir tie, kurie trokšta pažinti tiesą, galėtų surasti tai, ko ieško, tuo tarpu, kad mūsų priešai ir tie, kurie tiesos nemėgsta, galėtų klausytis nesuprasdami. Didelė dalis šitų žmonių tiesos keliu neis. Pranašas, iš tiesų, apibūdino visas tokias nesupratingas sielas, kada jis sakė: “Nes šitos tautos širdis yra labai smarkiai taukais aptekusi, o jų ausys užgultos, o savo akis jie užmerkė, kad nesuvoktų tiesos ir nesuprastų jos savo širdimi.””
——
nors komentaras lyg ir nereikalingas, bet jei nesuprantate, tai paaiškinsiu: kas turi tikrą tikėjimą, ... toliau turėtų būti aišku. Deja, šiais laikais mes užsiauginome naujus fariziejus, kurie ir toliau ir nesuvokia, ir nesuranda tikrų ir neiškraipytų Jėzaus mokymų...

Too       2016-01-25 13:21

To “2016-01-25 8:49”, o jūs pasitikrinkit ką sakė Kristus Luko ev. 19 : 26,27 :  ” 26 Jis tarė : Aš saku jums : kiekvienam kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. 27 Mano priešus, nenorėjusius, kad būčiau jų karalius, atveskite čionai ir n u g a l a b y k i t e mano akyse” 

Kristus liepia n u g a l a b y t i   Kristaus priešus Luko evangelijoje 19: 27… Nieko sau…

O čia ne komunizmas, ne vergovė - “kiekvienam kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo”?

 

Jau geriauvtiketi Jahve       2016-01-25 8:49

Negu KGB Komunistais!Jahve moko zmogu kas zmogui yra naudinga,teikia dvasinius poreikius,vilti ir dziaugsma.O KGB Komunistai ne tik viska atima is zmogaus,bet ir nori,kad zmones taptu ju beteisiais vergais! Tik neturintis teisingo supratimo to gali nesuprasti!

Galvokgalva       2016-01-25 0:27

Iš straipsniuo citata -”Įsileiskime mūsų Išvaduotoją Jėzų Kristų į savo širdį.” reiškia : įsileiskite mūsų išvaduotoją Jėzų  Kristų  JAHVĖS tarną į savo širdį. O dabar pasieškokit info kokie JAHVĖS tikskai Jūsų atžvilgiu Senajame Testamente.

Gahvė       2016-01-25 0:13

Vietoj VIEŠPATS įsistatykit JAHVĖ, kai skaitote Senajį  Testamentą, dėl suvokimo kas yra kas. Šnventame rašte yra paaiškinimas apie tai…
O J.Kritsus Jahvės tarnas - pagal Šventą raštą. Irgi nežinote? Jei nežinot tai skaitykit Šventą raštą ir žinosit…

Susimąstyk, dievystės "eksperte" 16:31        2016-01-24 17:46

„Kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš Antikristo“ (1 Jn 4, 3).

Pagrindimai, kad Jėzus - Dievas 16:31       2016-01-24 17:37

Jėzus sakė: „Aš – gerasis ganytojas“ (Jn 10,11), – Senajame Testamente parašyta: „Viešpats yra mano ganytojas“ (Ps 23,1).
Jėzus meldėsi: „Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui“ (Jn 17,5).
Prisikėlęs Kristus sako: „Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis“ (Apr 1,17) – Izaijo 42, 8 būtent šiais žodžiais save apibūdina Jahvė.
Psalmininkas aiškina: „Viešpats yra mano šviesa“ (Ps 27,1), Jėzus sako: „Aš – pasaulio šviesa“ (Jn 8,12).
Ko gero, stipriausias Jėzaus pareiškimas, jog jis esąs Jahvė, yra Jono 8,58, kur pasakyta: „Pirmiau, negu gimė Abraomas, AŠ ESU!“ Šitaip teigdamas, Jėzus ne tik patvirtina savo egzistavimą prieš Abraomą, bet ir tapatinasi su „AŠ ESU“ iš Iš 3,14.
Žydai Jėzaus laikais tą reikšmę suprato puikiai ir todėl griebėsi akmenų, norėdami jį už piktžodžiavimą užmušti (Jn 8,58–59; 10,31–33).

kaip padarė dievu       2016-01-24 16:31

Jėzus Kristus buvo padarytas dievu Nikėjos susirinkime nubalsuojant.

Nepaklususiems ir pametusiems Dievo kelią       2016-01-24 12:52

liberalmarksistiniams Aukso veršio ir Didžiosios ištvirkėlės Babelės garbintojams Europoje - islamiškojo teroro kirčiai, pradedant Žako Širako Prancūzija?

Briuselio stalas šaukiasi kataliko kumščio       2016-01-24 12:24

Žymus italų istorikas Roberto de Mattei, dalyvavęs Lisabonos sutarties kūrimo procese, yra pasakojęs apie diskusijas dėl krikščioniškų Europos šaknų paminėjimo šiame dokumente. Pasak R. de Mattei, daugumos šalių atstovai pritarė, jog formuluotė apie „krikščioniškas šaknis“ būtų įrašyta. Taip pat buvo valstybių, tokių kaip Jungtinė Karalystė ar Vokietija, kurios siuntė Italijos atstovams signalus, kad oficialiai šios iniciatyvos paremti negali, bet jei dauguma šalių pasisakys už ją, nesipriešins.
Ir kai atrodė, kad reikalas jau išspręstas, atsistojo tuometis Prancūzijos prezidentas Jacques’as Chiracas, trenkė kumščiu į stalą ir pareiškė: „Esame laicistinė valstybė ir netoleruosime jokių nuorodų į religiją šiame dokumente. Jei tokia formuluotė bus, aš sutarties nepasirašysiu. Niekada.“ Tarp susitikimo dalyvių neatsirado nė vieno, kuris būtų drįsęs jam pasipriešinti.
R. de Mattei: „Tada aiškiai supratau, kad ne dauguma nusprendžia, kaip klostysis istorija. Istoriją lemia jėga, su kuria mažuma gina savo idėjas - geras ar blogas. Jei tuo metu būtų atsiradęs bent vienas katalikas valstybės vadovas, kuris būtų taip pat stipriai daužęs kumščiu į stalą ir paprieštaravęs J. Chiracui, krikščioniškos šaknys būtų buvusios įrašytos“.

Rūsčiausias perspėjimas europiniams liberalkomunis       2016-01-24 12:11

2007 m. Lisabonos sutartimi viešai, net agresyviai, atmetusiems Dievą bei krikščioniškąjį Europos pašaukimą ir ją užgrobusiems:
“Šiandien padedu prieš jus palaiminimą IR PRAKEIKMĄ. [...] jei nepaklusite Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymams,
bet TRAUKSITĖS IŠ KELIO, KURĮ ŠIANDIEN JUMS DUODU,
EIDAMI PAS KITUS DIEVUS, KURIŲ NEPAŽINOJOTE” (Įst 11, 26-28)”.

Kunigai nemoko zmoniu Dievo tiesos       2016-01-24 7:57

Nes kunigams geriau valdyti zmones kurie tik isgirsta viena kita teisinga zodi,bet nesupranta esmines jo reiksmes.Kunigai kisasi i politika o pagal Biblija yra pasakyta iseikite is pasaulio.Kas Cezario ,Cezariui,kas Dievo ,Dievui.Politika ir tikejimas yra visikas priesiskumas.Kai viskas yra persipyne,todel ir gaunasi makalyne visur.O gal to ir siekiama?Nes tikrai teisingas zmogus pasauliui yra ne naudingas????

Bukite budrus!       2016-01-24 7:51

Bus daug netikru pranasu!Bus antikristu!Bus tokiu kurie desis devoti,bet sirdyje atsizadeje Dievo tiesos!Manau dabar antikristai ir raso straipsnius zmonems,kad juos dar labiau suklaidintu!Bukite budrus!Bukite izvalgus!Mastykite blaiviai ir patys laikykites viso to koki mokyma paliko pats didysis visu laiku mokytojas tikrasis Dievo sunus Jezus Kristus!

Prie ko cia zydai?       2016-01-24 7:47

Ir lietuviai?Kodel lietuviai turi pravirkti ir atstatyti KGB isvogta,pazeminta ir suniokota Lietuvos valstybe.Viskas Dievo valioje jeigu po nepriklausomybes ivyko viena,dabar ivyks kita.Ir tai ivyks Dievo dvasios pagalba o ne zmoniu!Visa ka regime yra nepataisomai sugedusio pasaulio ir viskas eina i prazuti.O kas neregima ir amzina supranta tik Dievo pasirinktieji.Iki galo Dievas atsirenka sau doros sirdies zmones ir….tik Dievo isrinktieji bus stebuklingai Dievo galia isgelbeti.

O mes is Sventojo Rasto girdejome...       2016-01-24 7:37

...kad uzeis tokie laikai kokie yra dabar.Ir kad ne zmoniu galiai sutvarkyti visa ta “bardaka"ir kad kol neisikis galingiausia visatos esybe Dievas ,tas bardakas nesibaigs.Tad melskime Dievo ,kad kuo greiciau ateitu jo karalyste i zeme.Ir kad per Dievo kara Armagedona butu sunaikinti visi melagiai,klastotojai,isnaudotojai,netikri teisejai ir visi kurie tarnauja melui ir blogiui!Amen.


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.