Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: pašaukti pažinti Dievą

Tiesos.lt redakcija   2019 m. birželio 16 d. 7:36

40     

    

Geroji Naujiena: pašaukti pažinti Dievą

Dar žemės nebuvo, kai išmintis prasidėjo

Amžinoji Išmintis sako:
„Kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, –
prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti.
Man pagrindas būvio padėtas prieš amžius –
kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo.
Nebuvo dar jūsų, kai aš prasidėjau,
nebuvo šaltinių, vanduo iš kur kyla.
Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę,
nei kalvos iškilę, kai aš prasidėjau.
Kūrėjas nebuvo padaręs dar žemės,
nei pievom, laukais jos nebuvo suskirstęs.
Su juo bendrai dirbau, kai dangų jis tvarkė,
kai skliautą matavo viršum vandenynų,
kai debesis telkė aukštojoj padangėj,
gilių vandenynų versmes kai atvėrė,
kai jūrai didingai ribas išvedžiojo,
kad šėlstančios bangos neperžengtų kranto,
kai žemei jis tvirtąjį pamatą dėjo, –
buvau patikėta darbų jo vadovė.
Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną,
akivaizdoj jo aš linksma šokinėjau,
žaismingai bėgiojau po visą pasaulį –
be galo džiugu man lankytis pas žmones“.(Pat 8, 22–31)

* * *

Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!

Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurtą,
į mėnulį, žvaigždes, tvariai padarytas,
tariam: „Kas gi žmogus, kad tu jį dar atmintum,
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?!“ –

Jį padarei ne ką menkesnį už angelus,
garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Jam po kojų tu visa paklojai

Jaučius, avis – visus aliai vieno,
net lauko žvėris,
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų –
visa, kas marių platybėse plauko. – (Ps 8, 4–9)

 

* * *

Taikoje su Dievu per Kristų; meilė širdyse išlieta Šventosios Dvasios

Broliai! Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota. (Rom 5, 1–5)

 

* * *

Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“. (Jn 16, 12–15)

 

* * *

Švęsdami Švč. Trejybės iškilmę visų pirma švenčiame bendrystę – vienas Dievas trijuose Asmenyse visų pirma yra bendrystė, pasak apaštalo Jono, meilės bendrystė. Būdami sukurti pagal Dievo – Švč. Trejybės paveikslą – ir mes esame pašaukti ieškoti Kito, trokšti jį pažinti ir būti pažinti.
Jau surasti ar dar klaidžiojantys, kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje – teatkuria Šventoji Dvasia mūsų benduomenėse bendrystės dvasią, tesuteikia ištvermės siekti bendrojo gėrio. Melskimės ir už tuos, kurie gyvena netikėdami, klysdami ar nusidėję – Šventoji Dvasia tenuveda mus visus į Tiesos pilnatvę. Prašome per triasmenį Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Amen
.

 

* * *

Arnoldo Valkausko mintys pamąstymui: esi kviečiamas pažinti tiesą

 

 

* * *

Arkiv. Sigitas Tamkevičius. Dievo slėpinys

Švč. Trejybės šventės homilija

Sekmadienį po Sekminių švęsdami Švč. Trejybės iškilmę, atsistojame priešais Dievo slėpinį, kurio žmogaus protas nepajėgia iki galo suprasti.

Jeigu mes neturėtume Dievo Apreiškimo, pačiu geriausiu atveju tikėtume, kad yra Dievas, viso – matomo ir nematomo – pasaulio Kūrėjas. Blogiausiu atveju – tikėtume susikurtais stabais, kaip tikėjo mūsų protėviai.

Vis dėlto neturėtume stebėtis, kad Dievo slėpinio nepažįstame ir niekuomet Jo iki galo nepažinsime. Žmogaus protas yra pajėgus pažinti tik nesudėtingesnę už save medžiaginę tikrovę. Jeigu gebėtume iki galo pažinti Dievą, turėtume savo išmintimi būti už jį aukštesni, o tai yra negalimybė.

Dievas apreiškė save žmogui per regimąjį pasaulį. Dievo kūrinija kalbėte kalba apie be galo išmintingą ir galingą Kūrėją. Apaštalas Paulius rašo: „Jo (Dievo) neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių“ (Rom 1, 20).

Apaštalas Paulius rašo apie nelaimę, kai žmogaus protą aptemdo nuodėmė: „Pažinę Dievą, jie jo kaip Dievo negarbino ir jam nedėkojo, bet pasiklydo mintimis, ir neišmani jų širdis aptemo. [...] Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams“ (Rom 1, 21.25). Tačiau Dievas, būdamas be galo geras ir gailestingas, leido žmogui save pažinti per Apreiškimą, kurį turime užrašytą Senojo ir Naujojo Įstatymo knygose.

Pradžios knygoje skaitome, kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę; Dievo kūrybą vainikavo žmogaus sukūrimas. Toliau pasakojama, kaip Dievas globojo jam ištikimus žmones, vedė iš nelaisvės, davė Dekalogą, kalbėjo per patriarchus bei pranašus, o paskutiniu metu apsireiškė per savo Sūnų Jėzų Kristų.

Jėzaus žemiškoji istorija išsamiai aprašoma Evangelijos puslapiuose. Jėzus kalbėjo, kad jis yra iš Tėvo išėjęs ir grįšiąs pas Tėvą, kad Tėvas ir jis yra viena, ir kas mato Sūnų, mato ir Tėvą. Savo žodžius Jėzus parėmė stebuklais, ypač prisikėlimu iš numirusiųjų.

Iš daugelio dalykų, kurių Jėzus mokė žmones, pats svarbiausias buvo mokymas apie dangaus Tėvą, kurio vaikai mes esame, ir Šventąją Dvasią – Guodėją, kurią žadėjo atsiųsti, nukeliavęs pas Tėvą. Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus meilės. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra triasmenis, bet tą pačią dieviškąją prigimtį turintis vienas Dievas.

Šventosios Dvasios veikimu Dievo Sūnus įsikūnijo Marijos įsčiose. Šventoji Dvasia per Jėzaus krikštą paliudijo, kad jis yra mylimasis Tėvo Sūnus. Prieš palikdamas žemę, Jėzus daug kartų kalbėjo, kad nepaliks savo mokinių našlaičiais, bet atsiųs savo Dvasią, tiesos ir meilės Dvasią, kuri primins viską, ką jis buvo kalbėjęs. Sekminėse įvyko žadėtasis stebuklas – Šventoji Dvasia matomu būdu nužengė ant apaštalų ir juos apdovanojo šviesa iš aukštybių.

Mūsų protas nepajėgia giliau įsiskverbti į Švč. Trejybės slėpinį. Mes tiesiog dėkojame Dievui už gautas iš jo dovanas ir garbiname vieną triasmenį Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Į dangaus Tėvą dažniausiai kreipiamės Jėzaus išmokyta malda „Tėve mūsų“. Jėzų ypač pagerbiame eucharistinėje Mišių aukoje, o į Šventąją Dvasią kreipiamės, kai savo tikėjimo kelionėje stokojame šviesos ir tvirtumo.

Dieve, leisk mums suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis Jos didingajai vienybei. Amen.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas: PS       2019-06-24 2:15

Gindamas savo tautos garbę 1918 m. Leonidas Kenigisseris nušovė degeneratą Urickį.

Marginalas: Raimondas Paulas ir "žydai"       2019-06-24 1:14

Neradau, kad Raimondas Paulas būtų sakęs, neva bolševizmą padarę “mes ir žydai”. Dabar staiga iki galo įsiskaičiau į mane žavėjusios dainos “Manai dzimtenei” (Pėterio žodžiai) tekstą:
Vēl nāks Piektais gads, asins lietus līs,
Un visaugstākās priedes nolauzīs.
Iesim strēlniekos, dziesma vētru sēs,
Mūžam gaismas pils kalnā gavilēs!
- Skamba galingai, kaip varpai su citata iš Rainio apie “laužtas pušis”, bet ką jis norėjo pasakyti sovietmečiu apie tuos nelaimingus internuotus strēlniekus (šaulius), kurie vienu metu tikrai išgelbėjo bolševikų valdžią? Ir kodėl čia būtent penktieji metai? Paskui bolševikai visus kartu su jais kariavusius užsieniečius ėmė vadinti “latviais”. “Latvis” buvo ir būsimas Vengrijos premjeras Imre Nagy (Nadis), okupantų sušaudytas Budapešte 1958 m.: jis dalyvavo sušaudant Romanovus ir jų (būtent jie ir šventi!) draugus prieš 40 metų Jekaterinburge. Buvęs imperijos elitas buvo likviduotas sifilitiko ir Sverdlovo sprendimu. Kvailys vadins tai “ritualu” - greičiau baimė tiek galimo pralaimėjimo akivaizdoje, tiek neišvengiamo reikalo kada nors surengti teismą, kurio eiga neatrodė garantuota (dar ne stalininis procesas!) Ar žydai padarė revoliuciją? Jei kalbame apie tautą ir SIONIZMĄ, tai absurdas: laimėjus bolševikams, judėjiški žydų gyvenimo pamatai buvo sunaikinti, hebrajų kalba paniekinta, vietoj jos propaguotas bolševkinis vėmalas jidišo kalba. Tačiau jei kalbame apie socialdemokratus - taip, dauguma buvo žydai, kuriems vadovavo užplombuotame vagone per Vokietiją atvykęs “desantas”. Kodėl būtent žydai? Burliokijoje todėl, kad patys burliokų revoliucionieriai buvo tamsūs beraščiai, o “desantas” todėl, kad po apsėstųjų “jotos” niekšų burliokų pravoslavų įvykdytų 1903, 1905 Kišniove bei 1905 m Odesoje masinių žydų žudynių Kuhn, Loeb @ Co bankininkas Jacob Schiff pareikalavo iš carinės vyriausybės nutraukti laukinę antižydišką barbarybę ir nubausti vykdytojus. Kitaip jis prižadėjo finansuoti revoliuciją toje prakeiktoje šalyje. Savo pažadą jis garbingai įvykdė pasinaudodamas žydais socialdemokratais, kuriems ir knietėjo kur nors įvykdyti revoliuciją. Kadangi tuo buvo suinteresuota ir Vokietija, prisidėjo ir ji, nors Vokietijos interesams atstovavo kitas genialus žydas - Aleksandras Gelfandas lotyniška pravarde Parvus. Būtent jis ir padarė vadą iš sifilitiko lenino, būtent jis ir buvo tikrasis Vokietijos planų (įskaitant užplombuotą vagoną) organizatorius, tačiau joks revoliucionierius. Kažkoks Trockis - smulkus degeneratukas palyginti su Parvumi, jau neminint sifilitiko.
Taip Burliokija gavo, ko nusipelnė, bet kaip matome iš “jotos”, nepasimokė. Kinai paliks nuo jos spjaudalo dėmelę. Bet Mesijas padarys galą ir kinams: en.wikipedia.org/wiki/Chad_Gadya

Marginalas, PPS       2019-06-23 18:23

Labai paplitusi nuomonė, kad atėjus antikrisui, jis bus (suprantama, “žydų”) palaikytas Mesiju (Kristumi).
Dabar matau, kad atėjus Kristui (t.y. Mesijui), visa “jotos” kareivija palaikys Jį antikristu.
Maranatha!

Marginalas, PS       2019-06-23 18:10

Kalbotyra:
Raimonds Pauls = Raimondas Paulas
Raimonda Paula = Raimondo Paulo
Ar “daeina” bent tai?

Marginalas dėl ginčų       2019-06-23 18:06

Kaip matome, ginčai su “jota” pagaliau priėjo prie savo esminio šaltinio - ginčo su Burliokija. Krikščionybė čia mažiausiai dėta, nes “jotai” ir “Bažnyčios mokymas”, ir krikščionybė adekvatu burliokų kiaulidei, kurią ji iš paskutiniųjų gins nuo “žydų”, Mokytojo (kurį eilinį kartą per kvailumą išdavė - tegu žino, ką rinktis mokiniais!), išprovokuota. “Jotos” tikėjimo centre ne Kristus, bet “velnio vaikai žydai”. Tai vienas tipiškiausių burliokinio apsėdimo bruožų. Ginčytis nėra su kuo, o Santalos darbo jos protelis neįveiks nuo pat pirmų puslapių. Jota tad čia atstovauja ne krikščionybei, bet (ras)putino politikai (pati turbūt nesupranta, skirtingai nuo savo Mokytojo).
Jau palikime nuošaly, kad “rusų tautos” nėra, yra Maskvos uluso nukultūrintų tautų draiskalų konglomeratas. O kad tas kongflomeratas jos vaizduotėje laiko kažkokį rasputiną šventuoju, tegu pasiaiškina su absoliučios tos “tautos” daugumos alkoholikais ir dar šiek tiek pastebimais kokiais nors “radoverais”: pirmieji apie jos “šventąjį” nieko negirdėjo, antriesiems jos pravoslavija - tas pats “žydų mokymas”. Dar lieka vad. “Bažnyčia” - tai asmenys, kurie, keliskart metuose apsilanko cerkvėje per didžiąsias šventes. Likusieji būtų pastebimi nebent Lietuvos, bet ne Burliokijos platybėse. Šalia to puikiai veikia (ras)putiniška hierarchija, vadovaujama patriarcho su stebuklingai dingstančiu nuotraukose nuo rankos aukso ir briliantų vertės laikrodžiu. Neturiu laiko duoti nuorodų į tuos stebuklus, daugelis turbūt ir be manęs seniai aptiko internete. A tiesa! “Tautos” dvasingumas dar pasižymi tokia egzotika, kaip Amvrosijaus Siverso “katakombinė bažnyčia” su jos litanija šv. Ataulfui Miuncheniečiui Žydoborcui: https://carrusinikolai3.wordpress.com/литания-святому-благоверному-атауль/
Manyčiau, “jotai” pats laikas prisijungti, gal irgi                                                                                                                                                                                                                   taps šventąja “žydoborka”.

Jota        2019-06-23 10:11

Pirmiausia Marginalo siūlomas skaitalas nepriklauso Bažnyčios mokymui, o yra kažkokio suomių sektanto neva rabinistinių mąstymų apie Mesiją rinkinys. Kas nori susidrumsti protą kaip nelaimingas Marginalas, tegu skaito.

O jam visų pirma derėtų atsiprašyti Dievo už rusų tautos išrinktųjų ir laikomų šventaisiais paniekinimą, kuriems, Marginalo žodžiais,  “niekinga “tauta”  atidėkojo sušaudymu pusrūsy.” Taip, tai buvo būtent niekingos “tautos” atstovų darbas, žinoma, ne tos, kurią turi galvoje Marginalas, tai buvo irgi, kaip ir Rasputino, ritualinė žmogžudystė, kas to nežino? Žr. https://rusidea.org/25071704 (Убийство Царской Семьи, а также их приближенных и слуг в г. Екатеринбурге)

Klimovas yra niekai, palyginti su šv. Jono Auksaburnio Traktatu prieš žydus ir pagonis, žr.  https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/protiv_iudej/

Dėl “antisemitizmo”.  Krikščionys garbina žydų šventuosius, kurie vaikščiojo su Kristumi, bendravo su Jo Motina, skleidė Evangeliją, - tai buvo nedidelė žydų tautos dalis; tačiau niekina tuos, kurie Kristų nužudė ir kurie dabar, Jo žodžiais, tarnauja velniui, skleisdami melus.

Beje, labai įdomus yra Raimondo Paulso prisipažinimas apie latvių ir žydų dalyvavimą bolševikų revoliucijoje: «БЫЛИ В ОСНОВНОМ НАШИ И ЕВРЕИ»... Раймонд Паулс назвал главных убийц в 1917-1918 годах” (žr. internete)

Marginalas laikantiems save rusais       2019-06-22 23:23

Mano karas su antisemitinėmis jotomis ir vadinamos “Rusijos” niekinimas nereiškia noro įžeisti kiekvieną, kuris laiko save rusu. Jei kam taip pasirodė, giliai atsiprašau. Laikau žmones laisvais, neprivalančiais sutilpti po etiketėmis. Pagaliau net ir dabartinėje “Rusijoje” yra daug jos tradicijos priešų iš pačių vad. “rusų”, jau neminint ankstesnius laikus. “Rusija” yra buvusių tautų konglomeratas, jame yra visko, įskaitant ir dorus “rusus”.
Mano neapykanta nukreipta ne prieš juos, bet prieš šlykščiausias šio konglomerato tradicijas. Atsiprašau ir tų dorų “rusų”, kurie mano pozicijos nesupranta.
Bet negaliu atsiprašyti ir niekad neatsiprašysiu minėtos tradicijos nešėjų. Neatsiprašau ir “jotos”, nes tai būtų tikra nuodėmė Išganytojui ir Jo Tautai, tiek viso Bažnyčios Kūno prasme, tiek pirminės atgimstančios Išrinktosios tautos, kurią “jotos” ir visa konstantininė istorija varė iš gyvenimo nuo pat antisemitinio karo paskelbimo 325 metais. Ne žydai paskelbė tą karą, žydai meldėsi už visas pasaulio tautas aukodami aukas už jas, bet sukilo prieš brutalią pagonių jėgą lygiai taip, kaip darė ir makabėjai. Ne viskas, kas yra Evangelijoje, parašyta jos autorių!
Mes gyvename žemėje per trumpai, todėl 2000 metų mums neįsivaizduotinai ilgas laikas. Iš tikrųjų sustatykit iš eilės apie 30 žmonių, kurie vidutiniškai gyvena apie 65 metus, tai jums ir 2000 metų! Golgota buvo tik vakar, todėl žodžiai apie greitą Atėjimą yra tiesa.
Atsiprašysiu “jotos” tada, kada ji viešai atsimes nuo Klimovo ir antisemitizmo.
Darkart siūlau jai ir kitiems pasiskaityti:
pdf: cloud.mail.ru/public/FH5a/g5CNJouMh

Marginalo Leto       2019-06-22 17:37

trys skuboti paspaudimai, ne Jotos!

t.y. niekas nebeskaito       2019-06-22 17:35

išskyrus VSD ...

Jota       2019-06-22 17:34

išskyrus VSD (bet ir tai tik dėl “dosjė”). Išeina, kad tikrai polemizuoju su kvaiša, jau pasišovusia mokyti net ir kalbotyros:
“orthos” graikiškai “tiesus, atsitiesęs, прямостоящий”, o iš čia - “tiesios krypties, taisyklingas, teisingas”.
“doxa” - “nuomonė”, plg. “dogma” < “dokeo” - “atrodyti”. Dar vedinys “doxa” - “šlovinimas”, iš kur “doxazo” - “šlovinu”, o sudurtiniuose žodžiuose pasirodo ir naujas sandas “-doxeo” - “šlovinu”.
Todėl правильное славление - ne kalkė, bet vertimas, bet православие - nevykusi kalkė vietoj ПРЯМОславие, o tai nevartojama, nes būtų akivaizdus idiotizmas.
Taigi правильное мнение - visai ne “исторически”, o правильное славление - visiškai ne iš kalkės прямославление.
Pirma reikia suvokti, kas yra kalkė.
Nevykusią kalkę ir siūlau pritaikyti tik nevykusiai “tautai”, o normalias ortodoksų tautas vadinti ortodoksais, jokiais “pravoslavais”.
“Rusija” pagaminta pagal “Prūsija”, remiantis etnonimu “rusas” (kurį laikau BALTIZMU). Tai nuo Sanktpeterburgo epochos įteisintas terminas.
Istoriškai anas plintantis vėžinis navikas vadintas Moskovija, vokiečiai vartojo Moskowiten iki nesenų laikų. Tikrieji rusai (t.y. Kijevo Rusios valstybės gyventojai) vadino Maskvos uluso gyventojus москали, o tai tapo keiksmažodžiu ir lietuvių kalboje: maskoliai.
Be šio keiksmažodžio, iš lenkų ir ukrainiečių atėjo “kacapai”, o šaunuoliai lietuviai iš rusų бурлак dar pagamino nuostabų “burlioką” - šlovė (doxa) lietuviams!
Pagaliau ir žodis русский ne vien tik Lietuvoje (pvz., islamo šalyse) įgavo ir keiksmažodžio reikšmę, o Lietuvoje “ruskis” yra keiksmažodis nuo XX a. pirmosios pusės. Žodį “Ruskija” vartojo ir Algirdas Patackas.
Manau, iš visų keiksmažodžių pats švelniausias yra maskoliai, Maskolija, todėl stengiuosi tik jį ir vartoti perdaug neįžeisdamas nesusipratusių žmonių. Man labiausiai patinka burliokas, Burliokija.
Niekad neįžeisiu “ukrainiečių” (kuriems maskoliai įžūliai pritaikė etiketę “pakraštininkai”) vadindamas maskolius žodžiu “rusai”, kuris yra paprsčiausiai pavogtas iš Kijevo.
Kad kažkam Kristus (?) “leido” viduje laikytis tiesos, o kitus klaidinti melu, tinka nebent musulmonams, bet ir tai tik pavojaus gyvybei metu.
PS dėl tikrų (nuo aukštesniosios vidurinės klasės į viršų) sanktpeterburgiečių:  Jie ne tik niršo matydami kažkodėl iš visur lendantį šūdą, bet kai kurie iš naivumo stengėsi patys su tuo susitapatinti, kad neva jų tauta. Taip darė du paskutinieji imperatoriai ir net kvaiša paskutiniojo žmona, gimusi Vokietijoje. Už tai niekinga “tauta” jiems atidėkojo sušaudymo pusrūsy.
Ak, tai buvo “žydai”! Už pogromus ir niekšybę “tauta” ir gavo bolševizmą.

Jota >14.46       2019-06-22 14:55

Nevartokite ž. “maskolis”, tai pravardė (ukrainiečių kalboje). Правосла́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία[1] — буквально «правильное славление (прославление)», исторически, по смыслу — «правильное мнение». Taigi kuris žodis kalkė? Kai kurie ž. “stačiatikis” aiškina kaip “stačiai tikintis”, t.y. meldžiasi stovėdamas. “Pravoslavas” - grynai rusiškas sudurtinis ž. Nors jei suteiksime ž. “stačiatikis” kitokią reikšmę, pvz., kaip tikintis tiesiai, teisingai, stovėdamas, jį visai galima vartoti lietuvių kalboje. O ortodoksų juk esama visokių. Gali būti “tikratikis”, bet vėlgi pernelyg plati reikšmė.

O tie “mokytojai” gali ir susipravoslavinti, ir susikatalikinti, ir susirusinti, ir   tapti kuo tik nori, nes jiems leidžiama meluoti su sąlyga, jei viduje išliks ištikimi savo tikėjimui.

Jota - tai Leto komentaras       2019-06-21 14:46

Siūlau: “pravoslavas” - maskolių ortodoksas (“stačiatikis” nevykusi - kalkė iš graikų “ortodokso”), ortodoksas - normalios tautos “pravoslavas”.
PS Įdomu, o gal ir anas “Mokytojas” jau susipravoslavino?

Jota       2019-06-21 14:40

„machrovaja“. Turėkime galvoje, kad su ja nepolemizuoju, bet tik kreipiu kitų lankytojų dėmesį į esminius dvasinius ir istorinius pagrindus, kuriuose ši „jota“ susipainiojusi.
Jei prakeikimai negalioja, tai negalioja Visuotinių susirinkimų anatemos, kurias, kaip prakeikimus, madinga neigti, bet kas tuometį prakeikimas? Jei išvaroma iš Bendrystės Kristaus Aukoje, koks dar reikalingas prakeikimas? Kad D-vas perspėjo, jog keikiantis Avrahamą bus prakeiktas (Pr 12:3), tai nežydų bendruomenės, karo su Judėja metais atkirstos nuo pirmųjų krikščionių, vieningai suprato politinius priešus, kaip D-vo priešus ir D-važudžius (skaitykite Justiną Kankinį ir Joną Auksaburnį: pirmasis, nežinodamas, kad apipjaustymo būta ir pas kitas tautas, priskyrė tai ženklui, kuriuo D-vas neva pažymėjo piktą žydų tautą už jos nuodėmes, antrasis pranašavo, kad žydai niekad nebeatgaus valstybės), o Konstantinas (tikriausiai Eusebijaus rašytame laiške) jau oficialiai pavadino visą tautą niekšais D-važudžiais paskelbdamas Vakarų civilizacijos antisemitinį karą, kuris tęsiasi ir po šiai dienai. Nuo to Pirmojo Nikėjos susirinkimo ir prasidėjo anatemos išvarant krikščionis iš Bažnyčios už klaidingą teosofiją, kol pagaliau viena likusi teisingiausioji pati suskilo ir prakeikė pati save. Pr 12:3 įvyko, dabar matome rezultatus, o žydams atkurta valstybė ir jie visame pasaulyje priima J-šūa Mesiju (Mašiahu, Pateptuoju, graikiškai - Kristumi). Būtent taip ir pranašavo Paulius. Kam įdomi gili Tiesa, patariu skaityti suomį Ристо Сантала: Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических учений, pvz., pdf: cloud.mail.ru/public/FH5a/g5CNJouMh
Dėl Felikso nebandau teisinti žvėriškumo, bet parodau, kas yra tikrasis Sanktpeterburgas ir kaip jis “mylėjo” tikrąją pravoslavų ordą. Tiek Feliksas, tiek anas „vsenarodnyj starosta“ dar iki Kalinino puikiai atstovavo vienam ir kitam.
Su “langu”, pramuštu per ingrų kaulus, įdomi istorija. Atsidūrusi vos ne Bizantija įsivaizduojamojoje imperijoje, jau Katarina II iš nostalgijos ėmė vadinti ją Roisen (pagal Proisen), o sanktpeterburgiškame Vakarų filiale drauge su visais jo kūrėjais vakariečiais jautėsi namie. Šie žmonės, apie XX a. pradžią jau sudarę ryškų mikroetnosą su savita vakarietiška kultūra, naiviai pretendavo į visą maskoliją kaip neva į savo šalį, nesuprasdami nesuderinamumo. Ruskiams Sanktpeterburgas buvo svetimas, o tikri sanktpeterburgiečiai niršo susidurdami su lendančiu iš visų skylių ordos šūdu, kurio neva “neturėjo būti”. “jotos” su visais (ras)putinais klimovais - ypatingai kenksminga nukultūrinto konglomerato rūšis, kuriai bet koks pasikėsinimas į savo vėžinį plitimą - “žydiškas ritualinis”. Iš čia vieną kartą prie tinkamos progos prasiveržia ir jusupoviškas mušimas burliokui per smilkinį. Sanctpetersbourg ist über alles! (Alexandre Benois).

Jota       2019-06-21 11:30

Redakcijai: Mano supratimu, čia dar buvo pora komentarų, bet vėl kažkur išgaravo. Vargas jums su tuo trynimu. Šit Palmaitis čia gali prirašyti ir šio, ir to, o kaip paskui įrodysi, jei komentaro nebėra?


Marginalui
Kai aš prieš keletą metų pasirodžiau čia, tai mane apgaulingai patraukė ir sužavėjo jūsų su amžinatilsį A. Patacku religinis išsilavinimas ir pats religingumas. Bet po kurio laiko kilo tam tikrų abejonių, o dabar dėl jūsų pseudokrikščioniškumo jokių abejonių išvis nebeturiu.
Taip, kažkuriuo momentu jūs klausėte, ar aš pravoslavė (čia rusicizmas, geriau vartoti “stačiatikis” arba “ortodoksas”). Kadangi buvau arši katalikė, tai ne gyniausi, o tiesiog pasakiau tiesą. Ir kadangi dabar (ne iš karto, o per ilgą laikotarpį ir ieškojimus) Dievas suteikė didelę malonę ir leido pažinti tiesą, tai ir vėl sakau pagal savo įsitikinimus, jog katalikybė geriausiu atveju yra tik nukreipiančioji malonė į ortodoksiją, ko linkiu ir jums. O šiaip, jeigu kam kiltų abejonių dėl mano nepastovumo, tai sakau atvirai, kad nė po vieną religiją neklaidžiojau, tik ėjau (sistemingai) vis gilyn į krikščioniškąją Tradiciją ir jos branduolį. Katalikybė apsinešė visokiom apnašom, Kristaus Asmuo ir daugelis krikščioniškų tiesų joje iškreipta, užtemdyta arba išvis išmesta.
To atsivertimo nė kiek neslepiu ir būtinai viešai apie tai parašysiu, nes Bažnyčioje vyrauja tendencija trinti visas ribas, tarsi tarp religijų, tikėjimo, žmogaus prigimties nebebūtų jokių skirtumų.


Dėl prakeikimų. Sakote “kad viena pusė prakeikė kitą, t.y. po to pasaulyje… visai nebeliko neprakeiktų krikščionių!” Aš stebiuosi… Nejau nežinot, kad yra prakeikimų, kurie negalioja? Juk teisaus žmogaus niekaip neprakeiksi, o tik sau užsitrauksi savo paties prakeikimą! Ir jokio prakeikimo pagal jūsų supratimą neatskleidžia Pr 12,3! Ši eilutė siejasi su Iz 41,8; Jok 2,23 ir ypač su Gal 3,8.14. Jūsų galvoje niekaip netelpa, kad Abraomas BE KRISTAUS NIEKO NEBEREIŠKIA, ir jūs žūtbūt norite į Naująjį Testamentą įtempti BE JOKIŲ PAKEITIMŲ ir SENĄJĮ, prie visko, ką Kristus įvykdė ir perkeitė. Nors abejoju, ar jūs Kristų laikote Dievu.
Dėl ko gi jūs tvirtinate, kad esate sionistas? Gal dėl to, kad laukiate Kristaus? Juk anksčiau entuziastingai šūkavote “Maranata!” Ne, sionistai laukia ne Kristaus, bet savojo “mesijo”. Būtent jam (antikristui) ir skyrėte savo “maranata”.

Dėl Rasputino - nežinau, tyčia ar ne, vėl papylėte melo. Rasputinas buvo nužudytas rituališkai.

“Не только жизнь Григория Ефимовича исказили, оклеветали, сфальсифицировали, но и смерть его мученическую оболгали”.

” Юсупов с Пуришкевичем опять же очень старательно пытались убедить всех, что это именно они били уже мертвого человека в припадке бешенства.”

“Основанием предположения о ритуальном характере убийства как для Царя, так и для всякого христианина, знакомого с иудейскими ритуальными злодействами, являлись сами обстоятельства преступления - прижизненные мучения, туго связанные руки и ноги, большая кровопотеря, а затем мгновенная смерть и утопление тела в воде, не упрятывание его, не захоронение, а именно утопление, причем осуществленное отступниками-христианами, на которых впоследствии и указывается как на настоящих убийц.”

Tai va, tokia yra mūsų natūrali “meilė”.

Pamiršau apie katalikų Biblijos ir ortodoksų kanono skirtumus. Gal kitą kartą.

Marginalas: apie mano ir Jotos natūralią "meilę"       2019-06-20 16:36

“Jotai” tik pasirodžius tiesos.lt, vienas pirmųjų mano klausimų buvo, ar ji pravoslavė. Tada ji iškart išsigynė. Kaip po visų liapsusų su rusiška Biblija turime suprasti dar jos dabartinį katalikybės smerkimą? Nors Elados ar Gruzijos ortodoksija anaiptol ne Maskolijos, tačiau nuo tiesos nepabėgsi: 1054 m. VISA, prieš tai Visuotiniuose susirinkimuose tūkstančius krikščionių paskelbusi eretikais ir su ANATEMA išvariusi lauk, teisingiausia Bažnyčia SUSKILO taip, kad viena pusė prakeikė kitą, t.y. po to pasaulyje… visai nebeliko neprakeiktų krikščionių! O prakeikimą atskleidžia Pr 12:3, nes nuo pat Romos-Judėjos karų pradžios krikščionys nežydai (net šv.Justinas!) tapo antisemitais, iš kurių galų gale itin pasižymėjo maskoliai, už tai nubausti bolševizmu.
Kad pats esu gimęs neva “Rusijoje”, parodysiu, kaip pavyzdingi sankpeterburgiečiai “mylėjo” tipiškus Maskolijos atstovus (Puriškevičiaus dienoraštis):
Юсупов, увидев, над кем они возятся, выскользнул от меня, бросился в свой кабинет, схватил с письменного стола резиновую гирю, данную ему Маклаковым, и, повернувшись обратно, бросился вниз по лестнице, к трупу Распутина. Он, отравлявший его и видевший, что яд не действует, стрелявший в него и увидевший, что и пуля его не взяла, очевидно, не хотел верить в то, что Распутин уже мертвое тело, и, подбежав к нему, стал изо всей силы бить его двухфунтовой резиной по виску, с каким-то диким остервенением и в совершенно неестественном возбуждении.
Я, стоявший наверху у перил лестницы, в первое мгновение ничего не понял и оторопел, тем более что, и к моему глубочайшему изумлению, Распутин даже и теперь еще, казалось, подавал признаки жизни!
Перевернутый лицом вверх, он хрипел, и мне совершенно ясно было видно сверху, как у него закатился зрачок правого, открытого глаза, как будто глядевшего на меня бессмысленно, но ужасно (этот глаз я и сейчас вижу перед собой).
Но вслед за сим я пришел в себя и крикнул солдатам скорее оттащить Юсупова от убитого, ибо он может забрызгать кровью и себя и все вокруг и в случае обысков следственная власть, даже без полицейских собак, по следам крови раскроет дело.
Солдаты повиновались, но им стоило чрезвычайных усилий оттянуть Юсупова, который как бы механически, но с остервенением, все более и более возраставшим, колотил Распутина по виску.
Наконец, князя оттащили. Оба солдата под руки подняли его наверх и всего сплошь забрызганного кровью опрометчиво усадили на глубокий кожаный диван в кабинете.
На него было страшно смотреть, до такой степени ужасен был его вид и со стороны внешней, но и со стороны внутренней, с блуждающим, взглядом, с подергивавшимся лицом и бессмысленно повторявшим: «Феликс, Феликс, Феликс, Феликс...»

> ah1 16 14:42       2019-06-18 19:04

Nebijok, tavęs nesuvalgys, nes tu nevalgomas - nuodingas. Ir neiškraipyk žodžio ,,pjūtis” reikšmės.

Jota       2019-06-18 11:27

Kristus citavo Izaiją: “Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite.
15 Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir Aš jų nepagydyčiau’”.

Kad ir ką besakyčiau, jūs viską aklai neigiate. Gal ir tuo netikėsit: https://www.lifesitenews.com/news/prominent-clergy-scholars-accuse-pope-francis-of-heresy-in-open-letter

Nenorit, netikėkit. Jūsų valia rinktis melagystes ar tiesą.

Popiežiaus kryžius - Lot. Amerikos šalių spalvos       2019-06-17 21:50

Vaivorykštės spalvų seka - kita:
The cross represents different Latin American countries. Here’s a rainbow flag and the cross for comparison. it’s multicolored but it’s not even a rainbow pattern. Plenty wrong at the Synod but this ain’t it.
https://twitter.com/Ethawyn/status/1052633250672201728?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1052747843755171840&ref_url=https://www.lifesitenews.com/news/another-vatican-pr-disaster-pope-francis-wears-rainbow-cross-during-youth-s
http://www.pjlatinoamericana.org/simbolos.html

Štai taip,       2019-06-17 18:05

anot šv. Augustino “Pažinsi Trejybę, jeigu pažinsi Meilę“. O tereikia tiek nedaug - “Jn 14, 21-26 Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“.

Judas – ne anas Iskarijotas – paklausė: „Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui?“

Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.

Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“.

ah1> 2019-06-16 22:35       2019-06-17 16:40

kur jūs ką matot mano pastebėjimuose šventvagiško? Tai ar aš įdėjau Rubliovo paveiksliuko kopiją, kurioje trys esybės sėdi prie bliūdo su gyvulio galva?  Tai ką tos esybės mislija sėdėdamos prie bliūdo su gyvulio galva jei ne apie suvalgymą? A tai jau ir valgymas šventvagiška?

Švenčiausios Trejybės iškilmė       2019-06-17 15:55

“įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito IX–XI a. Jai skirtas sekmadienis po Sekminių visiškai tinka, nes Trejybės šventė skatina mąstyti ir šlovinti tokį Dievą, koks Jis pasirodė Įsikūnijimo ir Atpirkimo veikloje, sudabartinamoje metinio liturginio ciklo. Šios dienos Mišių pradžios maldoje nuostabiai pabrėžiama ši perspektyva: „Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai vienybei.“

Kas yra Dievas ir nuostabusis Jo slėpinys?       2019-06-17 15:53

“Anot filosofijos, Dievas yra Aukščiausioji Būtybė, pirmas transcendentinis pradas, visos visatos pradžia ir pabaiga. Jis taip pat yra vienintelis ir visagalis Senosios Sandoros Dievas, meilės ir gailestingumo kupinas Viešpats. Tačiau iš Naujojo Testamento visumos iškyla kitoks ir netikėtas apreiškimas: vienintelė dieviška ir visiškai paprasta prigimtis, neribota galybė, visa ko, kas egzistuoja, šaltinis, gėrio, amžinos šviesos ir ramybės vandenynas – visa tai slypi trijuose atskiruose asmenyse, kurie gyvena susiję tarpusavio priklausomybės ryšiais ir amžinai dalydamiesi pažinimu bei meile. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų būtybių, angelų ar žmonių. Trejybės asmenys neužsisklendę savyje; kiekvienas jų visiškai atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo ir begalinės meilės Tėvas yra nelygstamai pirminė versmė, iš kurios trykšta visa dievystė. Sūnus yra atvaizdas arba Žodis, atspindintis ir tobulai išreiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų. Asmuo, išreiškiantis abipusę jų meilę.
“Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs” ( Mt 28, 19).”

Dar       2019-06-17 15:50

“Pirmasis sekmadienis po Sekminių, Švenčiausios Trejybės šventė. Sakoma, kad Švč. Trejybės paslaptis turėtų būti suvokiama ne protu, bet širdimi. Tikime šia tikėjimo paslaptimi vien dėl Jėzaus Kristaus autoriteto ir Jo mokymo, kuris yra išreikštas šio sekmadienio Evangelijoje.
Taigi, ką reiškia suvokti tikėjimo tiesą širdimi, o ne protu? Šv. Augustinas (354-430), vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas, intelektualumo žvaigždė ir nuoširdus Dievo tiesų ieškotojas bei pagrindėjas, savo gyvenimo saulėlydyje yra išsitaręs: “Pažinsi Trejybę, jeigu pažinsi Meilę”.
Nuo antro amžiaus susiformavęs Apaštalų Išpažinimas, vėliau patvirtintas Nikėjos Susirinkime (325 po Kr.), aiškiai skelbia vieno Dievo trijuose asmenyse tikėjimo paslaptį. Dievas Tėvas – Sukūrėjas, Dievas Sūnus – Atpirkėjas ir Dievas Šventoji Dvasia – Guodėja.” Vievio parapija.

Ir dar       2019-06-17 15:49

“Slavai turi gražų pasakymą, kad Dievas myli Trejybę. Šiandienos pasaulyje, pilname pavojų ir netikrumo, Tėvo dienos šventėje dar kartą atsigręžiame į šeimos pasaulį. Švč. Trejybės jungties esminė grandis – Meilė. Meilė tarp Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios. Mūsų šeimos būtų dar stipresnės ir kilnesnės, jeigu būtų pastovi tarpusavio meilė šeimoje ir su Dievu. Kai šiandienos pasaulyje lyg cunamis skelbiamas ir statomas į “altorių garbę” individualumas, naudotojiškumas ir egocentrizmas, šeima pati iš savęs skelbia evangelines dorybes – dalintis ir veikti kartu. Jaustis komanda, jaustis maža Bažnyčia savos šeimos rate.
Drąsos! Drąsos įsileisti Dievą į savo širdį, į savo šeimą, nes Jėzus pažadėjo kiekvienam iš mūsų: “Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt 28, 20).” Vievio parapija.

Jota       2019-06-17 15:36

PS. Jei kas neprimato ar nesupranta, tai vienas popiežiaus kryžius sodomitiškas, kitas - su kūju ir pjautuvu. Tai satanistiniai kryžiai. Turbūt ir Šventoji Dvasia spinduliuoja iš popiežiaus veido ir ” Viešpaties išmintis liejasi per jį visu stiprumu”? smile

Jota       2019-06-17 15:30

Kur aš nukrypau nuo teksto? Aš kalbu apie ŠITO teksto iliustraciją.
Vienas geras dalykas,kurį jūs parašėte, visiškai nesigaudydamas, apie ką čia kalbama, yra sakinys “Normalus žmogus net nelįs į rubriką, kur skirta katalikui”. Visiškai sutinku. Normalūs žmonės į kvailių, neišmanančių savo tikėjimo, pokalbius nelenda. Taip ir man reikėjo daryti. Bet va, vis nepraradau vilties.

Jota       2019-06-17 15:24

Jūs net nesuprantate, apie ką  aš kalbu. Neverta man čia aiškinti.
Ikonos priklauso ortodoksinei krikščionybei, o aš ir kalbėjau apie jos ir katalikybės sąsajas. Jei Rubliovo Švč. Trejybę nuneštume į vaikų darželį, vaikai klaustų: o kokie čia dėdės (arba tetos) sėdi galvas nuleidę? Ką jie čia daro? Lygiai tokį pat supratimą apie ortodoksiją turi šiuolaikiniai katalikai. Arba panašų į ah1.
Jūsų katalikiška krikščionybė pusgyvė arba išvis mirusi.

Pažvelkite į savo popiežių: https://www.lifesitenews.com/news/another-vatican-pr-disaster-pope-francis-wears-rainbow-cross-during-youth-s
Jums patinka? Ar jūs išdrįstumėte nešioti tokį kryžių?

Su troliu (Jota, ah1 ir kt. vardai)       2019-06-17 15:03

negalima diskutuoti, t.y. beprasmiška, nes jo užduotis atitraukti nuo teksto ir primesti savo diskusiją. Narmalus žmogus net nelys į rubriką, kur skirta katalikui. Tad nepalaikykite pokalbių su troliu.

Na ir užneša Jotą Į šonus...       2019-06-17 12:08

Buvo klabėta tik apie katalikybę ir tik kad požiūris
“Su katalikybe ikonos neturi NIEKO BENDRA” -  su katalikybe neturi NIEKO BENDRA.

Jota       2019-06-17 8:18

Taip, jei katalikų bažnyčia atskilo nuo ortodoksų, jeigu jie vieni kitus pasmerkė ir prakeikė, tai kas begali būti bendra? Nors anatemos 1965 m. neva panaikintos, bet tą panaikinimą priėmė NE VISA Ortodoksų Bažnyčia, o tik pavienės Bažnyčios, taigi jis negalioja.
Tai jau yra atskiros Bažnyčios (katalikų ir stačiatikių), kitokiu vadovavimu (ar ortodoksai pripažįsta popiežystę?), kitokia liturgija. Galvokite, ką rašote. Juk jeigu jūs Lefebro sekėjus laikote sektantais, kurie daug artimesni katalikams nei stačiatikiai, tai ką besakyti apie ortodoksų ir katalikų artumą?
Šiaip labiausiai susektantėję yra būtent jūsų atstovaujami katalikai, o ne lefebristai ar juo labiau ortodoksai. Jūs neturite savų minčių, o tik iš visų jėgų stengiatės apginti tai, ko nepažįstate, kas apskritai dažniausiai svetima tikrajai krikščionybei ir kas ją griauna.

Ir dėl popiežiaus jūsų mąstysena tiek užguita, tiek prikimšta neteisingo, stabmeldiško garbinimo, kad man darosi baisu, kokia stipri propaganda veikia Katalikų bažnyčioje, jei klystantį  ir klaidinantį kitus žmogų dažnai garbina labiau už Kristų. Juk jei katalikų vyskupai kaltina jūsų Pranciškų erezija, jeigu jis daugybę kartų pažeidė Evangelijos mokymą, jeigu jis eretiškais darbais piktina tikinčiuosius, tai kaip “Viešpaties išmintis liejasi per jį visu stiprumu.”? Kokias nesąmones rašot?

Prašome Tiesos.lt administratorių       2019-06-16 22:35

ne tik stebėtinai primityvų, bet ir šventvagišką ah1 019-06-16 18:15
komentarą bei kitus į jį panašius komentarus ateityje pašalinti.
Tai visiškai nepriimtina brandžiausiai iš dabartinių lietuviškų portalų tvarkomoje sekmadieninių skaitinių - Gerosios Naujienos - skiltyje.

Vasaros karščių padarinių liekamieji reiškiniai       2019-06-16 22:05

Jota 12:07: “Su katalikybe ikonos neturi nieko bendra.”
- Jotos tėvas ar motina su Jota turi kažką bendro ar ne?
- Aišku, kad ne, nes Jota po savo gimimo “atskilo” ir nuo tėvo, ir nuo motinos.

Patiko šios dienos "MAGNIFICAT" knyg.       2019-06-16 20:16

kun. A. Sabaliausko homilija, kur jis rašo “Tikinčiam žmogui šiandienos iškilmė ypač svarbi. Švenčiausioji Trejybė - mūsų kiekvieno asmens, ištikimiausias ir pats tikriausias draugas. O draugų šventės - mūsų šventės. Tad šioje iškilmėje esame pakviesti išgyventi džiugesį - Dievas, Trejybėje Vienas, pasikviečia mus, kiekvieną asmeniškai, bičiulystės patirtį. ... “

Jota > nuostabiai šventei       2019-06-16 18:59

Jūs turit gerą humoro jausmą;).

Taip, nuostabi šventė       2019-06-16 14:55

yra švęsti Šventąją  Trejybę, o dar nuostabiau, kai visa Šventoji Trejybė apsigyvena žmoguje. Sutinku, mūsų pontifikas šv. tėvas popiežius Pranciškus yra apdovanotas šia dovana, tad Viešpaties išmintis liejasi per jį visu stiprumu.

ah1       2019-06-16 14:42

na o paveiksliukas akivaizdžiai baksnoja, kad žemė taurės formos, kurioje maistas, kuriuo minta esybės, štai kodėl mus šildo (saule), laisto (lietum), na o po to nuima derlių - nes mes dievų maistas, nes “dievas davė dantis duos ir duonos…” na visai taip kaip auginame viščiukus - juos tutelnijam, maitinam, šildom, saugojam nuo pikto o paskui pjaunam ir suvalgom. Biblijoje tai įvardinta kaip pjūtis.

Jota       2019-06-16 12:11

Dar - ortodoksai savo pamokslų niekada neiliustruoja katalikiškais religiniais paveiksliukais. Na, nebent visiškai nusivažiavę ir tikėjimą praradę ekumenistai.

Jota > šios dienos       2019-06-16 12:07

Klausyk, žmogau, kas tave taip baisiai apakino? Skaityk spaudą.

————-
Beje, kas čia įdėjo Rubliovo ikoną? Su katalikybe ikonos neturi nieko bendra. Rubliovo Švč. Trejybė tapyta jau XV a., po skilimo, kai katalikybė buvo gerokai nuvažiavusi į šoną nuo tikrosios krikščionybės. Ką jau bekalbėti apie dabartinius laikus.

ah1       2019-06-16 11:37

Trumpai tai Jėzus Kristus prieš JAHVĖS momonos egregorių - bankininkystę, prieš žydų veriją kitoms tautoms.

O šios dienos       2019-06-16 9:29

Evangelijoje “Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę....” Ką reiškia žodžiai “bet dabar jūs negalite pakelti”? Kaip tik tai, kad “Mūsų protas nepajėgia giliau įsiskverbti…” į Dievo išganymo planą žmonijai, todėl ir atsiunčiama Šv. Dvasia visiems, t.y. pradedant nuo kiekvieno žmogaus individualiai, bendruomenės ir visos Bažnyčios su popiežiumi priešakyje. Pažiūrėkite, kaip išmintingai, žingsnelis po žingsnelio mūsų popiežius jau vadovauja pasaulio vadovams apie tai ką reikia daryti, kad nevyktų ir neįvyktų baisų kataklizmų. Mūsų popiežius tai pats tikrasis pranašas pasauliui. Tad įsiklausykime į visus popiežiaus Pranciškaus mokymus ir stenkimės jais vadovautis ir ne tik eiliniai žmogeliai, bet ypač pašauktieji tarnauti Bažnyčiai. Skundžiamasi, kad nėra pašaukimų ir mokama, kaip turėtų suvilioti jaunimą. Sakau cha, cha ir dar kartą cha. Tokie kalbėtojai visiškai netiki Dievu, nes pamiršo, kad jei Dievas nepadeda, tai nors ant ausų stokite - nebus pašaukimų. Dar taip pat yra Jėzaus kalbėta žydų mokytojams, kad pašauktą tarnauti Dievui jie sugadina.  Tad negi Dievas dalyvaus šitokiame sandoroje anuomet ir dabar? Atsisakykite momonos ir galų gale tarnaukime vieninteliam Dievui ir dėkodami už gautas iš jo dovanas ir garbinkime vieną triasmenį Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.