Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė“  (Mt 5, 3)

Tiesos.lt redakcija   2018 m. lapkričio 11 d. 10:08

5     

    

Geroji Naujiena: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė“  (Mt 5, 3)

Miltų puodynė neišseko, aliejaus ąsotis neištuštėjo

Elijas susiruošė ir iškeliavo į Sareptą. Atėjęs prie miesto vartų, sutiko renkančią malkas našlę. Ją jis paprašė: „Atnešk man inde truputį vandens atsigerti“.
Jai einant atnešti, jis šūktelėjo jai iš paskos: „Atnešk man taipogi ir kąsnį duonos!“
Tačiau ta atsiliepė: „Kaip gyvas yra Viešpats, tavo Dievas, aš nieko daugiau neturiu, tik saują miltų puodynėje ir truputį aliejaus ąsotyje. Čia aš pasirenku keletą medgalių, paskui eisiu namo paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Dar šito mudu pavalgysime, o paskui turėsime mirti“.
Elijas jai tarė: „Nesirūpink! Eik namo ir daryk, kaip sakei. Tik pirma pagamink nedidelį paplotį ir išnešk jį man! Paskui tu galėsi paruošti šio to sau pačiai ir sūnui; nes štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Miltų puodynė neištuštės, ir aliejaus ąsotis neišseks iki tos dienos, kada Viešpats vėl atsiųs lietų ant žemės paviršiaus’“.
Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas.
Ir daugel dienų ji su juo ir sūnumi turėjo ko valgyti. Miltų puodynė neištuštėjo, ir aliejaus ąsotis neišseko, kaip Viešpats buvo žadėjęs per Eliją. (1 Kar 17, 10–16)

* * *

Mano siela, Viešpatį garbink

Amžiais jis laikos teisybės,
gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. –

Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,
klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus.
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. –

Našlaitį, našlę globoja,
o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių Valdovas, –
jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja. – (Ps 145, 7–10)

 

* * *

Kristus, vieną kartą yra paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes

Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventovę su svetimu krauju, – tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganymui. (Žyd 9, 24–28)

 

* * *

Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų

Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai: „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir pirmąsias vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“.

Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“. (Mk 12, 38–44)

 

* * *

Ne vienas mūsų neduoda ramybės klausimas: kaip išlikti tiesoje, kai dūžta įprastos gyvenimo formos, o klystkeliai ima atrodyti kur kas tiesesni? Šiandienos skaitiniai apie dviejų našlių pasirinkimus nuskamba nelyg atsakymas: „Pasitikėk Dievu. Būk kilnus. Dalykis, ir bus padauginta…“ Kad pasitikėjimas – be jokių sąlygų ar išlygų, derėjimosi ar pasibranginimo, lyg vaiko – yra viena gražiausių  dovanų, kuria mes galime atsidėkoti Tėvui, liudijo ir šv. Teresėlė, didžioji Bažnyčios ir visų mažutėlių mokytoja, visu savo gyvenimu teigusi: pasitikėjimas Dievu tiesiausias kelias į dangų!

Gailestingasis Dieve, Tu, kuris regi kiekvieno mūsų nuodėmės sužeistas širdis ir žinai, koks silpnas mūsų pasitikėjimas ir kokia baugšti viltis, sutvirtink mus savo Tiesos Žodžiu ir išgydyk nuo nemeilės ir susipriešinimo, kad išvaduoti iš egoizmo tamsybių ir nevilties vienatvės, kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melstumės ir už Lietuvą Tiesoje.

Viešpatie, suteik ir mūsų Tėvynei atsivertimo malonę, duok, kad ir mes, bendrystės Jėzuje suburti ir atkurti, su pasitikėjimu atvertume Tau savo širdis ir susigrąžintume malonę kiekviename sutiktajame matyti tavąjį veidą, kad laukdami tavojo sugrįžimo puoselėtume Dievo vaikų Lietuvą ir joje nebeliktų vietos artimo nemeilės darbams: vaidams ir tuščiagarbystei, savanaudiškumui ir išnaudojimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

* * *

 

 

* * *

Šv. Leonas Didysis († 461). Gailestingumo darbai

Patys didžiausi esti gailestingumo darbai, savo įvairove tikriems krikščionims suteikiantys tai, kad duodant išmaldą savo dalį gali skirti ne tik turtingieji ir visa ko pertekusieji, bet ir vidutiniokai bei vargšai; ir tie, kas negali prilygti kitiems dosnumu, vis dėlto būna panašūs širdies švelnumu. Nes kai Viešpaties akyse daugelis iš savo turtų pertekliaus dėjo į aukų skrynią dideles dovanas, viena našlė atnešė du skatikus ir taip Jėzaus Kristaus liudijimu nusipelnė garbės vainiko, ir tokia nedidukė auka buvo vertesnė už visas kitas; nes tarp didžiulių aukų, kurias metusiems dar daug atliko, josios mažytė auka buvo viskas, kiek ji teturėjo (plg. Lk 21, 1–4).

O jei kas nors yra spaudžiamas tokio skurdo, kad neišgali elgetai nė poros variokų paduoti, tas irgi ras Viešpaties nurodyta, kaip įvykdyti geros valios priedermę. Nes kas ištroškusiam paduos šalto vandens taurę, gaus savo darbo atlygį; toks trumpas kelias Viešpaties tarnams pasiekti Jo rengiamą karalystę, kad vien padavęs vandens, kuriuo visi bendrai naudojasi už dyka, neliks neatlygintas. Kad tam nesutrukdytų jokia kliūtis, yra nurodytas gailestingumo pavyzdys apie šaltą vandenį, idant nepagalvotų liksiąs be atlygio tas, kuris stokoja malkų vandeniui užvirti. Tačiau Viešpats ne veltui paragina šią taurę duoti Jo vardu: juk savaime menkus dalykus tikėjimas paverčia brangiais, o netikinčiųjų patarnavimai, net jei brangiai atsieina, vis dėlto tėra mažyčiai, nes jie nenuteisina.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Prašalaitis       2018-11-13 23:37

Cit.: “Kalno pamokslas kalba apie vargdienius dvasia, t.y. tuos, kurie praktikuoja nusižeminimą.”

Taikli pastaba, tik ne visiškai sutikčiau su prasmės aiškinimu. Mano supratimu pagrindinė “dvasios vargdienio” prasmė slypi tame, kad žmogaus dvasioje nelikę vietos niekam iškyrus Aukščiausiojo valios vykdymą, o nusižeminimas ir kuklumas yra tik būtina sąlyga šiai būsenai pasiekti.

Marginalas       2018-11-12 10:18

Deja, “dvasingus vargdienius” sumąstė lietuviai (kaip ir “neleisk mūsų gundyti”), tuo prisidėję prie pirmaisiais amžiais graikų pradėtos Evangelijų falsifikacijos.
Kalno pamokslas kalba apie vargdienius dvasia, t.y. tuos, kurie praktikuoja nusižeminimą.
Beje, tai seniai žinoma net ir Lietuvos teologams, bet teksto niekas netaiso, nes visiems patogu ir taip.

Kun. A. V. bedieviškoms "vaiko teisėms":       2018-11-11 18:00

kai nėra Dievo, ateina visiška s u m a i š t i s, kurią ir stebime.
Liet. k. “velnias” - tas, kuris viską velia (sumaišties tėvas).
Priešingai našlės skatikui, kaip krikščioniško gyvenimo absoliučioms koordinatėms, Barnevernet yra antikristinis pasipelnijimo planas
neprasikaltusių mažutėlių, jų tyros vaikystės ir sveikatos sąskaita.
Godumo yda yra tinkamiausia prieiga Šėtonui prie žmogaus ir jo tautos.

Kun. A. Valkauskas homilijoje        2018-11-11 17:32

pateikia tikėjimo kelrodį sakydamas, kad
“Pasitikėjimas nėra moralinė, bet pačios būties kategorija!”
Vadinasi, per tikėjimo praktiką jau dabar šaknijamės amžinybėje (Švč. Trejybėje).

Labai        2018-11-11 12:13

geras pamokslas.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.