Demokratija ir valdymas, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą“

Tiesos.lt redakcija   2018 m. kovo 11 d. 5:00

6     

    

Geroji Naujiena: „Kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą“

Viešpaties rūstybė reiškiasi tautos ištrėmimu, o gailestingumas – jos išvadavimu

Judo valdovai, kunigai ir liaudis pasidarė labai neištikimi Dievui. Jie sekė pagonių niekšybėmis ir išniekino namus, kuriuos Viešpats Jeruzalėje buvo padaręs savo šventove. Viešpats, jų protėvių Dievas, per savo pranašus juos nuolat įspėdavo, nes jam buvo gaila savosios tautos ir buveinės. Bet jie išjuokdavo Dievo pasiuntinius, nepaisydavo jo žodžio ir tyčiodavosi iš jo pranašų. Todėl užsidegė Viešpats tokia rūstybe ant savo tautos, jog nebebuvo išganymo. Tada chaldėjai padegė Dievo namus, sugriovė Jeruzalės sienas, sudegino visus jos rūmus, sunaikino visas brangenybes. Kurie nuo kalavijo ištrūko, tuos Nebukadnecaras ištrėmė į Babiloniją. Tenai jie turėjo jam ir jo sūnums tarnauti vergais, kol atėjo į valdžią Persų karalystė. Taip išsipildė Viešpaties žodis, kurį Viešpats buvo paskelbęs Jeremijo lūpomis. Šalis nūn atsiėmė savo šventadienius: jos žemė nebuvo dirbama visą siautimo laiką, kol suėjo septyniasdešimt metų.

Pirmaisiais Persų karaliaus Kyro metais turėjo išsipildyti Viešpaties žodis, pasakytas Jeremijo lūpomis. Todėl pažadino Viešpats Persų karaliaus Kyro dvasią, ir tasai įsakė visoje karalystėje žodžiu ir raštu paskelbti potvarkį: „Štai ką sako Persų karalius Kyras: ‘Visas pasaulio karalystes man perleido Viešpats, dangaus Dievas. Jisai man pavedė pastatyti namus jam Judėjos Jeruzalėje. Kas dar iš jūsų priklauso jo tautai, teesie su tuo Viešpats, jo Dievas! Tegul tas keliauja Jeruzalėn’.“ ((2 Krn 36, 14–16. 19–23))

–  –  –

Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
jeigu tavęs neatminčiau.

Prie Babilonijos upių sėdėdami verkiam,
Siono kalną atminę.
Ant karklo šakų sukabintos
mūsų nutilusios arfos. –

Mūsų trėmėjai mums liepia
giesmes giedoti;
mūsų engėjai ragina džiūgaut:
“Pagiedokite apie Siono kalną!“ –

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes:
mums svetima šita žemė!
Jeigu, Jeruzale, tave aš užmirščiau,
mano dešinė tenuvysta. –

Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
jeigu tavęs neatminčiau,
jeigu tu man brangesnė nebūtum
už visus džiaugsmus, Jeruzale mano! –  (Ps 136, 1–6)

 

–  –  –

Mirę nusikaltimais, jūs esate išgelbėti malone

Broliai! Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, – jūs gi esate išgelbėti malone, – prikėlė ir pasodino danguje su Kristumi Jėzumi, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

 

–  –  –

Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas

Jėzus Nikodemui pasakė:

„Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.

Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“(Jn 3, 14–21)

 

–  –  –

Apmąstydami šios dienos Gerąją Naujieną, melskime Žodį, tapusį Kūnu, ir už Lietuvą Tiesoje: tegul Dievo meilė išsklaido mūsų tautą sloginančią nuodėmių tamsą, tesustiprina tikėjimą ir tesugrąžina į mūsų bendruomenes Tavo viltį, kad kiekvienas, kuris tiki Jo Sūnų, turės amžinąjį gyvenimą.

Sutvirtink, Viešpatie, ir mūsų ryžtą įveikti susiskaldymą ir klaidas, nutraukyti nemeilės pančius ir sugriauti netiesos tvirtoves, išsivaduoti nuo priklausomybės netyrosioms dvasioms, kad Dievo vaikų laisvę susigrąžinę ir Tavo žodyje įsišakniję ryžtumės vykdyti Tavo tiesą ir skleisti šviesą.

 

–  –  –

Šv. Dorotėjas Gazietis (VI a.). Išgelbėti malone

Gerasis Dievas davė Įstatymą pagalbai, atsivertimui ir to, kas bloga, atitaisymui, tačiau atitaisyta nebuvo. [...]

Tuomet geras ir mylintis žmones Dievas siuntė savo viengimį Sūnų, nes tik vienas Dievas galėjo išgydyti ir nugalėti šią būseną – ir pranašams tai nebuvo nežinoma. Todėl jau Dovydas aiškiai sakė: „Tu, kuris sėdi soste ant Kerubų, apsireikšk, parodyk savo galybę, ateik mūsų gelbėti!“ (Ps 79 (80), 2–3), „Viešpatie, palenk dangaus skliautą ir nuženk“ (Ps 143 (144), 5) ir kitus panašius žodžius.

Ir visi kiti pranašai, kiekvienas vis kitaip, daugelį kartų apie tai šaukė tai melsdami, kad nužengtų, tai būdami įsitikinę, kad jis tikrai nužengs. Tad mūsų Viešpats atėjo, dėl mūsų tapęs žmogumi, kad, kaip sako šventasis Grigalius, „panašiu išgydytų panašų, siela – sielą, kūnu – kūną, nes jis visame kame, išskyrus nuodėmę, tapo žmogumi  *“.

Jis priėmė pačią mūsų esybę, mūsų prigimties pradmenis ir tapo naujuoju Adomu pagal savo Kūrėjo paveikslą. Jis atkūrė tai, kas buvo žmogaus prigimtyje ir grąžino sveikus jutimus, kaip buvo pradžioje. Jis atnaujino puolusį žmogų tapdamas žmogumi, išlaisvino jį nuodėmės jėga užvaldytą ir pavergtą.

Žmogus buvo priešo laikomas prievarta ir priespaudoje, ir, ko gero, net nenorintieji nusidėti būdavo priversti nusidėti, kaip apaštalas Paulius sako mūsų vardu: „Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19).

Taigi Dievas, dėl mūsų tapęs žmogumi, išvadavo žmogų iš priešo nelaisvės. Jis sunaikino visą jo galybę, pamynė jo stiprybę ir ištraukė mus iš jo valdžios, iš jo vergijos, jei tik patys savo valia nenorėsime nusidėti. Mat jis suteikė mums, kaip pasakė, „galią mindyti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę“ (Lk 10, 19), apvalydamas nuo visų nuodėmių per šventąjį krikštą. Juk šventasis krikštas atleidžia ir nuvalo visas nuodėmes.

* Grigalius Nazianzietis (Oratio 28, 13; 45, 9).

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jota       2018-03-13 9:06

Nei didysis Biblijos vertėjas, nei aš  nepastebėjome didelės klaidos, pačios Evangelijos esmės nesuvokimo - prielaidos, jog “ne Dievą mylėti krikščioniui svarbiausia, bet tikėti, kad Dievas tave myli” (14.43). Gal kas pastebėjo, bet nepataisė. Ką sako Jėzus?

„Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu’. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“. (Mt 22, 34-40).

Taigi ne abejotinais Biblijos vertimais reikėtų domėtis, o verčiau pradėti nuo katekizmo kartojimo. Biblija priklauso Bažnyčiai, o ne savavališkoms spekuliacijoms.

 

Marginalas Gailai ir kitiems       2018-03-12 11:45

Nėra kunigo A.Valkausko pamokslo, užtat yra kitas! Mat, pavasaris, pranašė suaktyvino savus pamokslus - savaime aišku, nepaisydama perspėjimo 1 Kor 14:34. Tiek jau to, nes šį kartą uždavinys pirmokams: atsakyti “radomyrų” pasekėjams.
Ne kiekvienam iš skaitytojų bus aišku, ką reiškia “Judo vadovai” publikacijos pradžioje. Mat hebrajiškai vardas Jehūda vartojamas tiek žmogui, tiek Judėjai pavadinti. Visa publikacija eklektinė, nerandu jos autorių vardo.
Dėl hebrajiškų vardų siūlyčiau aplankyti svetainę http://biblija.versme.lt - ten darbo eigoje publikuojamas Harmonizuotos Evangelijos vertimas, o šios knygos 17-21 psl. rasite visų NT vartojamų hebrajiškų vardų tikslesnę transkripciją.
Be to, visiems, o ypač Pamokslininkei ir jos Mokytojui, siūlau perskaityti šio vertimo Pratarmę, o jei tingi, tai bent skyrių “Darbo metodika”, kuriame šiandien yra praplėsta informatyvi išnaša apie “Evangelijos sufabrikavimo” “demaskuotojus” (pastarieji itin populiarinami internete, tai ponams ne kažkokie Levašovai!)

Jota       2018-03-12 11:14

Brangieji, gerai, kad jūs domitės religiniais dalykais, tačiau būtina turėti rimtus kriterijus, kurie padėtų atskirti demoniškas pinkles nuo tikrų krikščioniškų tikėjimo tiesų. Pasiūrėjau, kas per vienas tas Levašovas, ir išsigandau: vien paskaičius apie jo veiklą vikipedijoje labai didelių abejonių kelia jo sąsajos su ezoterika, okultizmu, ekstrasensorika, jo neopagoniškos idėjos. Jeigu žmogus nesiremia tradicine krikščionybe, jei užsiima šamanizmu, jeigu bijo krikščioniško kryžiaus, pagrindinio krikščionybės simbolio, - jo tikėjimas bei veikla yra netikri, - tokiam žmogui neatsiveria nei Šv. Raštas, nei Dievo Dvasia.

O ir šiame video (0.44) rodant Kristaus Veidą drobulėje naudojamasi satanistiniais metodais dirbtinai atmerkti Jo akis, pro kurias gali pažvelgti bet kas, įskaitant ir demonus, tik ne Dievas! Dvasinės taisyklės tvirtina, kad Dievo žvilgsnį sieloje gali pajusti tik šventu gyvenimu pasižymintys asmenys, išpažįstantys evangelines tiesas ir atsivėrę Dvasios gyvenimui.

apie veidą drobulėje       2018-03-11 23:44

“Николай и Светлана Левашовы Демонстрируют Истинный Облик Радомира Иисуса Христа”
https://www.youtube.com/watch?v=BP_H1OKjF0w

Esmės apmąstymui (iš šiandienos homilijos)       2018-03-11 13:43

Ne Dievą mylėti krikščioniui svarbiausia (taip galvoja, matyt, daugelis),
bet tikėti, kad Dievas tave myli.

Gaila,       2018-03-11 10:55

nėra kunigo A.Valkausko pamokslo.Tai net truputį atstodavo mišias.


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Tenesio valstija galės drausti abortus dėl eugeninių, seksisinių ar rasistinių pagrindų

Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui

Algimantas Rusteika. Numylėtoji Lietuva

Vidmantas Valiušaitis. Su Lietuvos kariuomenės diena!

Vidmantas Valiušaitis. Birželio sukilimas ir Vilniaus LAF štabo sunaikinimas

Nida Vasiliauskaitė. „Kodėl radikalios idėjos nėra geros idėjos“ (jauniesiems konservatoriams paprašius pasisakyti)

Algimantas Rusteika. Apie blokus

Nuo bačkos. Andrius Kubilius. Už Eveliną!

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.