Įžvalgos

Geroji Naujiena: kas pasilieka Jame, tas duoda gausių vaisių

Tiesos.lt redakcija   2018 m. balandžio 29 d. 7:02

11     

    

Geroji Naujiena: kas pasilieka Jame, tas duoda gausių vaisių

Jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjo Jėzų

Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokiniu. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Tuo būdu jis ėmė lankytis Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis taipogi kalbėdavosi ir ginčydavosi su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama. (Apd 9, 26–31)

* * *

Aš tave, Viešpatie, aukštinsiu didžiulėj bendrijoj

Tau vykdysiu įžadus tarp tavo gerbėjų.
Bus vaišės, pokylis vargšams,
ir Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis:
jų širdys gyvuos amžių amžiais. –

Susipras, į Viešpatį gręšis visų tautų žmonės,
jo akivaizdoje jam lenksis žemai pagonių šeimynos.
Jį vieną tegarbins žemės galiūnai,
ir lenksis prieš jį, kurie žengia į dulkes. –

Ir aš jam gyvensiu,
tarnaus jam taip pat mano ainiai.
Kalbės apie Viešpatį būsimai kartai
ir skelbs užgimsiančiai tautai
teisinguosius Viešpaties darbus:
„Štai ką Viešpats padarė!“ –
(Ps 21, 26b–28. 30–32)

 

* * *

Štai jo įsakymas: kad tikėtumėte ir mylėtumėte

Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė. (1 Jn 3, 18–24)

 

* * *

Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasilieka manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs.

Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“. (Jn 15, 1–8)

* * *

Įsiklausydami į šios dienos įsikūnijusį Dievo Žodį, į Jo troškimą įimti į savo gyvenimą visus Tėvo Jam pavestuosius, melskimės ir už Lietuvą Tiesoje: kad įsišakniję Jame ir suaugę su Juo ir mes duotume gausių vaisių ir subręstume amžinajam gyvenimui.

Padėk mums, Viešpatie, nutyrinti savo širdį, kad pažintume Tavąją tiesą ir liudytume ją kilniu gyvenimu. Duok mylėti Tave ir savo artimą „darbu ir tiesa“, kad ir patys pažintume, ir kiti atpažintų, jog „esame iš tiesos“, pašaukti į gyvenimo pilnatvę.

Duok, Dieve, kad šią pasaulinę Gyvybės dieną kiekvienas iš mūsų suvoktume, visa savo esybe patirtume Tavo išganingąjį artumą: esame viena! ir įgytume ramybę, pranokstančią visokią išmintį: jei Tu su mumis, kas prieš mus?! Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

* * *

Arnoldas Valkauskas. Koks mano amžinasis likimas

 

 

* * *

Adriana fon Špeir († 1967). Pašlovinti Tėvą

„Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“ (Jn 15, 8). Sūnaus įsikūnijimo tikslas yra pašlovinti Tėvą. Ir žmonijos išgelbėjimas bei jos sugrąžinimas į Dangų galiausiai yra skirtas Tėvui pašlovinti. Tai, kad žmonės yra Kristaus mokiniai ir duoda gausių vaisių, neturėtų jokios prasmės, jei tuo nebūtų pašlovintas Tėvas. Pašlovinimas yra gyvasis Tėvo ir Sūnaus ryšys, taip pat gyvasis Dievo ir žmogaus ryšys. Sūnaus užduotis,– pašlovinti Tėvą – sutampa su užduotimi sugrąžinti žmones pas Tėvą. Ji bus įvykdyta tik tuomet, jei Jo paskatinti pradėsime duoti vaisių. Šitaip mūsų vaisiai taps Jo užduoties dalimi, o per Jį – Tėvo pašlovinimo dalimi. Vaisius mumyse subrandina Sūnus, o Sūnuje – Tėvas, taip Dievas per mūsų vaisius tampa pašlovintas.

Duoti vaisių nėra mokinių nuopelnas. Duoti vaisių ir yra per Viešpaties malonę patenkinto prašymo vaisius. Jo malonė apima ir gausių vaisių pažadą. Tačiau šie vaisiai pažymėti krikščioniškumo ženklu: žmogus vienu žvilgsniu jų neįstengia aprėpti, jis negali įvertinti šio vaisingumo, nežino, kur jis prasideda, o juo labiau – kur baigiasi, nežino nė kur slypi vaisiaus branduolys. Ir vis tiek Kristaus mokinys turi duoti gausių vaisių. Šiuo reikalavimu nenorima pasakyti, kad vaisių duodantysis suvoks ir pajus juos. Krikščionis žino, kad jam yra keliamas toks reikalavimas, žino, kad jį reikia vykdyti, tačiau nežino, kokiu būdu. Be abejo, jis žino, kas yra vaisius ir ką reiškia „duoti vaisių Viešpatyje“. Bet jam lieka neprieinama – nes tai slypi šių vaisių esmėje – kiek jis pats turi bendradarbiauti ir kiek yra nuo tų vaisių priklausomas.

Vaisiai yra Tėvo pašlovinimas, nes jie atsiskleidžia per Sūnaus pasiuntinystės malonę ir tampa Tėvo valios išpildymu. Be šių vaisių Sūnaus pasiuntinystė Tėvui pašlovinti nebūtų įgyvendinta ir nebūtų tobula. Kiekvienas vaisius tik tuomet yra vertas vadintis vaisiumi, jei jis yra meilės vaisius, neatsiejamas nuo Sūnaus meilės pasiuntinystės.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Prašalaitis       2018-05-5 0:19

“Daug buveinių” čia turi kosmologinę prasmę. Prisiminkite, kad ir septynis dangus abraomiškose tradicijose. Apie pabuvojimą viename jų trumpai užsimena ir Paulius (2 Kor 12,2-4).

Jota       2018-05-1 18:21

Balandžio 21 mirė Petras Kimbrys, tik dabar sužinojau.  Talentingas žmogus buvo, amžiną atilsį!
Gaila, buvo prasidėjęs su Biblijos draugija. Jos Šventraščio leidimų nepriskirsi nei Bažnyčiai, nei grožinei literatūrai. Protestantams gal ir tinka, bet tik ne katalikams, kurie dar laiko savo Bažnyčią tikrąja, ir juo labiau ne ortodoksams.

VaidasVDS       2018-05-1 8:08

Jotasai,
tai iš kur tu žinai, negi slapta Urantijos Knygą vartei? Bet nepaskaitei iki galo…
O daug buveinių reiškia Jėzaus dvasinėse valdose (tarpinėse tarp materialios sferos ir dvasinės sferos) esantys įvairaus lygio pasauliai, pradiniai ... baigtiniai. Iš viso 570 pasikeitimų. Bet tai nebus reinkarnacijos ta prasme, kaip supranta žmogus, tai bus transformacijos. Ir kūnai bus vis kiti, vis tobulesni… Na ir tik po to bus tampama dvasine būtybe bei dar gerokai vėliau bus pasiekiamas Rojus ir pamatomas pats Dievas.
Todėl dabar plačiai žinomos pasakos vis tik yra pasakos ir gana nevykę spėliojimai, kaip toks:
“kiekvienas gaus vietą amžinybėje pagal savo meilės Dievui mastą; gražiausiąją buveinę gaus tas, kuris labiausiai mylėjo Dievą.”
Taip besvajojant iš viso galima nieko negauti, ypač jei ta neva labai mylinti Dievą asmenybė perpildyta pykčio, pagiežos, apsimetinėjimo, nepakantumo ir daro viską, kad tikra dvasinė tiesa neplistų po pasaulį. Dvasinis aklumas dažnai perauga į blogį, taip buvo Jėzaus laikais, taip yra ir šiais…

Jota --> Tada kas (8.33)       2018-05-1 6:47

Jono 14, 1-4:

Tegul neišsigąsta jūsų širdys!
Tikite Dievą, tikėkite ir mane!
Mano Tėvo namuose daug buveinių.
Antraip argi būčiau sakęs:
‘einu jums vietos paruošti?’


“Daug buveinių” jokiu būdu nereiškia reinkarnacijos. Kristus pirmiausia ragina TIKĖTI Jį, tikėti ŠIRDIMI, kuri yra tavo esybės centras, tavo tvirtovė. Štai tada niekas tavęs neklaus - “iš kur žinai, kad tos dangiškosios buveinės tau paruoštos?” - tiesiog žinosi dėl paties tikėjimo (o ne tikėsi dėl to, kad žinai).
“Daug buveinių” reiškia, kad ten, amžinajame gyvenime, kur mes pateksime po savo žemiškosios mirties, yra mūsų TIKRIEJI NAMAI, o čia mes įsikūrę tik laikinai. Daug buveinių reiškia, jog kiekvienas gaus vietą amžinybėje pagal savo meilės Dievui mastą; gražiausiąją buveinę gaus tas, kuris labiausiai mylėjo Dievą.

“Einu jums vietos paruošti” - pirmiau visų turi eiti Kristus. Jis mirė už mus, Jis prisikėlęs eina į dangų, kuris nebūtų mūsų, jei ten nebūtų Kristaus.

Prašalaitis > Tada kas 2018-04-30 8:33        2018-05-1 0:44

O kas jums sakė, kad jos jums paruoštos?

VaidasVDS       2018-04-30 12:39

Nelabai supratau, kodėl pašalinote komentarą.
Rašiau į temą, pagyriau autorių, nurodžiau kitą svarbią detalę iš NT (Lk 6, 44), kurios nepaminėjo autorius. Nurodžiau liūdnai žinomą faktą, kad krikščionybė nyksta bei atsakiau į smalsaujančių klausimus, nieko necituodamas. Jokių keiksmažodžių ir jokių pykčių niekam nereiškiau.
Tai ką negero ir pažeidžiančio jūsų pačių nustatytas taisykles padariau?

Tada kas       2018-04-30 8:33

tos “buveinės”,kurios mums priruoštos?

> 7. 39       2018-04-30 7:56

“Ir kaip žmonėms skirta VIENĄ KARTĄ MIRTI ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną kartą paaukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys [...] jo laukiančiųjų išganymui” (Hbr 9,27-28).
Mąstyk!

Gal tas amžinas       2018-04-30 7:39

gyvenimas ir prisikėlimas yra tikrai sielų prisikėlimas vis naujuose kūnuose ir taip be pabaigos?

Ačiū už        2018-04-30 7:32

pamokslą.

Apuokiukas       2018-04-29 17:32

Nežinau, bet dabar gausių vaisių ruošiasi duoti musulmoniškos šakelės…


Rekomenduojame

Nuo bačkos. Gitanas Nausėda: stulbinamai greitai auga atlyginimai ir beveik nebedidėja kainos!

Karolis Venckus. Žinia apie Neringos Venckienės likimą sklinda po pasaulį

Vytautas Sinica ir Martynas Katelynas apie A.Žukausko ir V.Vyšniausko susitaikymą: Kas iš tiesų buvo paneigta, o kas patvirtinta?

Nuo bačkos. Dovilė Šakalienė apie „per metus užaugusį visuomenės pilietiškumą“ ir „jo dėka“ nuo liepos 1 d. „pradėtą matyti realybę“

Kaune teisiamas 13 vaikų nuskriaudęs pedofilas – aukos būdavo apsvaiginamos

Vytautas Radžvilas. Partizanų šmeižimas – tik žaidimas?

Vytautas Landsbergis. Dar apie sukilimą

Algimantas Rusteika. Jūsų dėmesiui – naujas, valstybės lėšomis statomas spektaklis

Algimantas Zolubas. Aktualūs pašto vokai

Italijos vidaus reikalų ministras nori „sugriauti“ Briuselį ir lygina jį su Berlyno siena

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: Ar tikrai norime reklamuotis kaip sekso turizmo miestas?

Tėčiai pasakoja apie aborto patirtis

Geroji Naujiena: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 34–35)

Valdas Vasiliauskas. Kur šiandieniniai Lietuvos Oginskiai?

Kaip rasti kompromisą tarp paveldo išsaugojimo ir miesto modernaus vystymo?

Liutauras Stoškus: „Libeskindo projektas“, arba Kam tarnauja Vilniaus miesto valdžia

Rasa Baločkaitė. Ir draudimas kalbėti apie patirtą prievartą, ir sankcijos prabilusiems yra vienas esminių smurto komponentų

Prof. dr. Vytautas Radžvilas. Vienintelis atsakas – sutelktas pasipriešinimas

Andrius Švarplys. Psichologinio komforto beieškant, arba Kaip Vakarai virsta vaikų civilizacija

Algimantas Zolubas. LKP įvertinti ir pasmerkti būtina

Gytis Padegimas. Gyvybės ir mirties kultūra

Liudvikas Jakimavičius. Apie vidinės politinės krizės priežastis

Kokio prezidento dabartiniame valstybės raidos etape reikia Lietuvos pilietinei daugumai?

Arvydas Juozaitis. Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauga

Carolyna Moynihan. Keistas konfliktas Anglijoje: feministės prieš translyčius

Algimantas Zolubas. Ne tik netesėti pažadai, bet ir Lukiškių aikštės relikvijų sąrašas atsidūrė ten, kur uždarytos Žaliojo tilto skulptūros

Donaldas Trumpas Europos šalių vadovams: atsisakykit daugiakultūriškumo ir atkurkite Europą, tokia imigracija yra „gėda“

Apie Belgijos atlyginimų ir socialinių išmokų indeksavimo sistemą

Mindaugas Puidokas. VSD turi paaiškinti, kodėl Lietuvai pavojingi verslo ir politikų ryšiai nebuvo laiku bei tinkamai paviešinti

Arvydas Juozaitis. Latvijos ir Lietuvos sandraugos tikslų bei principų metmenys

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.