Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę

Tiesos.lt redakcija   2016 m. gegužės 21 d. 22:40

16     

    

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė.

O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir jo meilė mumyse tobula tampa.

Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse: jis yra davęs mums savo Dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas tame ir tas Dieve pasilieka.

Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.

Tuo meilė pasiekia mumyse tobulumą, kad mes turime tvirtą pasitikėjimą teismo dieną, nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje.

Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė bijo bausmės, ir kas bijo, tas dar netobulai myli. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.

Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekęstų, – tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Taigi mes turime jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. (1 Jn 4, 7–21)

* * *

Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. 

Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“. (Jn 16, 12–15)

Minėdami Švenčiausiosios Trejybės iškilmę prisiminkime – esame mylimi ir pašaukti keliauti į Tiesos pilnatvę.

Pasitikėdami Dievo pažadu vesti mus į Tiesos bendrystę, melskimės – kiekvienas asmeniškai ar bendruomeniškai – už Lietuvą Tiesoje: kad būtume atviri priimti Jo dovanojamą meilę ir gailestingumą, kad leistume Tiesos Dvasiai veikti mumyse, kad Jo Tiesa taptų vieninteliu mūsų keliu.

Mons. Artūras Jagelavičius. „Ką Dievas visą dieną veikia?“

Kartą per tikybos pamoką vienas vaikas paklausė: „Ką Dievas visą dieną veikia?“ – „Dievas myli, – atsakė katechetas. – Dievas yra meilė.“ O meilė apima viską: meilė yra slėpinys, pranokstantis žmogaus protą, bet jam neprieštaraujantis; priešingai, meilė dar labiau išaukština žmogaus išmintį. Ir įsimylėję jaunuoliai labiau džiaugiasi ir gyvena savo meile nei visišku vienas kito charakterio ir būdo pažinimu.

Meilė visada pranoksta žinojimą. Meilė sujungia visus tris asmenis – Dangaus Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią į vieną visumą. Dievas yra meilė, štai kodėl egzistuoja Trejybė. Žmonės, kurie tiki tik į vieną Dievo asmenį, neretai įsivaizduoja Dievą kaip žiaurų ir despotišką. Tačiau jeigu Dievas būtų vienišas, iš kur Jame atsirastų meilė? Meilė yra ten, kur yra kam ir ką mylėti. Meilė tuo tampa tobulesnė, kuo tobulesnis yra tas, kuris myli. Švenčiausiąją Trejybę galima pavadinti tobuliausia meile arba meilės sąjunga, kadangi tobuli Mylintieji, tobula ir Jų meilė.

Dievas negyvena kažkokioje nuostabioje vienatvėje. Jis neišsemiamas gyvybės šaltinis, nepaliaujamai save duodantis ir apie save pranešantis. Dievas nėra vienatvė, bet tobulas bendravimas. Dėl tos priežasties žmogiškoji asmenybė, sukurta kaip Dievo paveikslas, yra pripildyta meilės. Pats tvirčiausias įrodymas, kad esame sukurti kaip Triasmenio Dievo paveikslas, yra tai, jog tik meilė mus daro laimingus. Mes gyvename bendraudami ir gyvename tam, kad mylėtume ir būtume mylimi. Mes gėrimės Dieviškosios meilės žmogui slėpiniu tiesiogiai dalyvaudami Eucharistijos aukoje, Kristaus Kūno ir Kraujo slėpinyje, prisimindami Viešpaties auką už nusidėjusį žmogų. Šventoji Dvasia mums padeda suprasti Jėzaus žodžius ir veda į tiesos pilnatvę. Jos dėka tikintieji gali pažinti nuostabią tiesą, kad Dievas ne begalinė vienatvė, bet amžinas meilės, šviesos, gyvenimo dialogas tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Šv. Augustinas yra pasakęs: „Dievas Mylintis, Mylimas ir pati Meilė.“ Juk Dievas pirmas parodė iniciatyvą dėl žmogaus išganymo: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Dievo Sūnus Jėzus atėjo į žemę ne savo garbės ieškodamas, bet apreikšdamas Dievo begalinę meilę žmogui. Štai Mozei Viešpats apie save pasakė: „Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, teisingas.“ Dievas atėjo pas žmogų, kad apsireikštų kaip Viešpats, kupinas meilės ir gailestingumo, iš- tikimybės ir malonės. Šv. Augustinas sako: „Žmogus myli, kuomet jaučia esąs mylimas; todėl ir aš myliu Dievą, kadangi Jis pirmas mane pamilo.“

Pasaulyje niekas negali matyti Dievo, tačiau pats Dievas leidžia mums jį pažinti, ir su apaštalu Jonu galime tvirtinti, jog Dievas yra meilė: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame“ (1 Jn 4, 8. 16). Šie apaštalo Jono žodžiai reiškia, jog kas susidraugauja su Jėzumi, tas įsileidžia į savo širdį Triasmenį Dievą, nes Jėzus pažadėjo: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 23). Tai reiškia, kad mylinčiuose Dievą žmonėse apsigyvena pats Dievas. Jis yra nematomas, tačiau paliečiamas mylinčia širdimi.

Žvelgdami į planetas, žvaigždes, į protu sunkiai suvokiamas begalines kosmoso galaktikų erdves ir į mažas ląsteles, atomo neutronus bei protonus, jaučiame visatos Kūrėjo didingą simfoniją, kurioje visos būtybės susietos tobulos darnos. Mes jaučiame, kad visas pasaulis turi kažkokį tikslą ir prasmę. Tikintis žmogus jaučia, jog visatoje atvaizduota Švenčiausiosios Trejybės didybė. Visur jaučiama kuriančioji Dievo meilė. Tik žmogaus asmenybėje – protingoje ir laisvoje – ši dinamiška visatos harmonija tampa dvasinga, tampa atsakinga meile, atsaku Dievui ir artimui. Dievo ir artimo meilėje žmogus randa savo laimę ir tiesą. Viskas kyla iš meilės, siekia meilės ir tegali egzistuoti tik meilėje. Dieve visi kūriniai, kiekviena būtybė pačiu savo egzistavimu kreipiasi į antgamtinę Pradžią, į amžinąjį ir nesibaigiantį Gyvenimą, į dieviškąją Meilę. „Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje! Savo didingumu apklojai dangaus aukštybes“, – sakoma (Ps 8, 2).

Žvelgdami į Vieną ir Triasmenį Dievą, Jo atspindį matome šeimoje. Nes šeima yra pašaukta būti meilės ir gyvybės bendruomene, kurioje skirtingi žmonės tampa meilės harmonija. Kiekviename iš mūsų gyvena Viešpats, kadangi mes buvome pakrikštyti Dievo – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios – vardu. Ženklas, jog Dievas gyvena mumyse, yra mūsų tarpusavio meilė, pagalba, atlaidumas vienas kitam. Būdami Dievo atspindžiai mes, krikščionys, šioje žemėje kuriame ne kažkokią utopiją, bet Dievo meilės karalystę.

baznycioszinios.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

ToJotaiar       2016-05-25 11:13

To Jotai, tai sutinkt kad “Jėzus- Jahvės tarnas”, kaip rašoma Šventam rašte 2105 pusl. , ev. pagal Matą 12 ” Jėzus - Jahvės tarnas”?

jotaidėlklausimo       2016-05-25 11:03

to “jotai     2016-05-25 10:50” dėl klausimo “Iš kur tiek puslapių - net dg. kaip 2 tūkst?” atsakau : Šventas raštas kurį cituoju, apima Įžanginį žodį,  Pratarmę, Senąjį testamentą - penkiaknygę: Pradžios knyga, Išėjimo knyga, Kunigų knyga, skaičių knyga, Pakartotino įstatymo knyga, Istorines knygas - įvadam ir 16 knygų,  Išminties knygas - Įvadą  ir septynias knygas, Pranašų knygas - Įvadą ir 18 knygų, Naująjį testamentą - Įvadą ir 4 evangelijas, Apaštalš darbus, Naujojo testamento laiškai, Apreiųkimas Jonui, Priedai - viso 2679 pusl.
Kristus sakė “Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”

jotai       2016-05-25 10:50

To “Jota Tūtūtūvai     2016-05-25 8:53” tai pripažįstat kad NT hebrajiškai Jėzus sakė ev pagal Matą 22:37* ” Jėzus Jam atsakė ” Mylėk Viešpatį savo Dievą, visa širdimi , visa siela visu protu” , ir yra paaiškinimas 22 :37* “Hebrajiškai vietoj Viešpatį buvo tikrinis vardas parašyta Jahvė, todėl po jo ir dedama s a v o D i e v ą, mes galėtume sakyti : Viešpatį Dievą” pusl. 2128 Šventas raštas, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius 2009. ?
Ir sutinkate, kad krikščionys faktiškai meldžiasi Jahvei, patys to nežinodami,  dėl neįrašyto tikrinio vardo Jahvė ev. pagal Matą 22:37*, kuris yra neverčiamas?

Jota Tūtūtūvai       2016-05-25 8:53

Jahvė ir Viešpats yra tas pats, tik žydai nepažino Jo trejybiškumo, apskritai laikė nepažiniu. Kristus irgi save laikė Jahve (daugelyje atvejų NT leido žydams suprasti, kad Jis yra Viešpats (Jahvė).
O pačios nurodytame vertime (nemačiau jo), matyt, grįžta prie tradicijos vartoti tikrinį vardą, nors mes lig šiol puikiausiai vietoj Jahvės (ar tetragramatono JHWH) apsieidavom žodžiais Viešpats Dievas. Be to, ST vartojami ir kiti Dievo vardai - Adonajus, Elohimas, Sabaotas (kitokioms situacijoms). Bet Jahve buvo vadinamas tikrasis Dievas, kurį vartojo ir Kristus.
Mums nėra jokio reikalo Jahvės vartoti, nes, kaip sakiau, jis reiškia judaistinę, siauresnę sampratą. Žydai Trejybinio Dievo nepažino. Pabandyk melstis “Jahve mūsų, kuris esi danguje…” Kaip atrodo? Apskritai reikėtų saugotis judaizacijos, nes žydai neigia Dievo pažinumą, o Kristus sakė “Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”. O save Jis vadino Keliu, Tiesa ir Gyvenimu” (“Aš esu Kelias, Tiesa ir gyvenimas”). Trumpai tiek.
O tą vertimą pasižiūrėsiu, jei tik rasiu. Iš kur tiek puslapių - net dg. kaip 2 tūkst?

toJotai        2016-05-24 18:23

to “Jota Tūtūtūvai     2016-05-24 14:35”,manau kad klysti teigdama kad Dievo vardas Jahvė naudojamas tik ST,nes NT evangelijoje pagal Matą 22:37* ” Jėzus Jam atsakė ” Mylėk Viešpatį savo Dievą, visa širdimi , visa siela visu protu” , ir yra paaiškinimas 22 :37* “Hebrajiškai vietoj Viešpatį buvo tikrinis vardas parašyta Jahvė, todėl po jo ir dedama s a v o D i e v ą, mes galėtume sakyti : Viešpatį Dievą” pusl. 2128 Šventas raštas, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius 2009.  Manau žinai kad tikriniai vardai nesiverčia, todėl t i e s a   yra tai kad NT ev. pagal Matą 22:37 hebrajiškai ” Jėzus Jam atsakė ” Mylėk Jahvę, visa širdimi, visa siela visu protu”
Visa esmė vertime - tikriniai vardai nesiverčia. Pvz. vardas Ąžuolas neverčiamas vardu Dūb rusiškai.

Apuokiukui       2016-05-24 14:57

Dievo niekas nėra matęs tokio, koks Jis yra iš tikrųjų. Žmonėms Jis apsireiškia įvairiais pavidalais - degančiu krūmu, ugnimi ir žaibais, įvairiomis vizijomis šventiesiems (pvz., Faustinai); Dievo Sūnus (irgi Dievas) įsikūnijo į žmogaus pavidalą ir netgi pasakė savo mokiniams - “palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite”; Šv. Dvasia nužengė ant žmonių ugnies liežuviais ir pan. Taigi netiesa, kad Dievą regėjo vien tik ST žmonės.

Jota Tūtūtūvai       2016-05-24 14:35

Dievą Jahve vadino žydai, bijodami tarti sutrumpindavo JHVH.  Mk 12,28-31, Lk 10,25-28, Mt 22,37 Jėzus pasako didžiausiąjį ir svarbiausiąjį įsakymą: “Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu”. Antroji to įsakymo dalis - “Mylėk savo artimą kaip save patį”. Pamiršk tu tą Jahvę, tiksliau, šis vardas vartojamas ST rėmuose. Krikščionių Dievas - Švenčiausioji Trejybė.
O kaip mylėti… Nežinau, kaip širdis ir protas liepia. smile Skaityk Pauliaus himną meilei. Bet kas iš to, kad teoriškai žinosi, kas yra meilė, o praktiškai to netaikysi. Sakoma, pažinimas išpučia, o meilė augina. Aš irgi dažnai pakliūnu į tuos spąstus.

apie piešinius       2016-05-23 16:43

Iš tėvelio dainos apie Dievą : ” Aš ne toks kaip mane piešia - barzdos, ūsų neturiu ir iš molio nulipdyti gyvą žmogų negaliu”

tūtūtūva       2016-05-23 14:30

to “Jota     2016-05-23 9:37”  o jei meilė - tai noras daryti gerus darbus tai vietoj ” “mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi ..., o savo artimą kaip save patį” turėtų būti ” norėk daryti gerus darbus JAHVEI Dievui ... o savo artimam kaip sau pačiam”, nes “Hebrajiškai vietoj Viešpatį buvo tikrinis vardas parašyta Jahvė” pusl. 2128 Šventas raštas, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius 2009.

tūtūtūva       2016-05-23 14:23

to Jotai dėl “Dėl meilės yra įsakymas - “mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi ..., o savo artimą kaip save patį”.,  Jūsų žiniai “Hebrajiškai vietoj Viešpatį buvo tikrinis vardas parašyta Jahvė” pusl. 2128 Šventas raštas, Katalikų pasaulio leidiniai , Vilnius 2009
Todėl įdėjus tikrinį vardą  JAHVĖ yra taip :” mylėk JAHVĘ Dievą visa širdimi… o savo artimą kaip save patį”

tūtūtūva       2016-05-23 14:12

t0 “Apuokiukas     2016-05-23 12:26”, nu taip ir dar pats pasisakė kad vardu JAHVĖ - sakė Mozei - 6:2, Penkiaknygės penkta knyga,  Izajaus knyga 42:8,
žmones kūrė komanda pagal pradžios knygą - Pradžios knyga 1-20 : ” Tuomet Dievas tarė: Padarykime žmogų pagal m ū s ų  paveikslą ir panašumą”

Apuokiukas       2016-05-23 12:26

Citata: ,,Dievo niekas niekuomet nėra matęs”. O va štai Jahvę matė ir su juo bendravo daug kas: Adomas, Ieva, Nojus, Abraomas, Mozė, Jobas…

Jota       2016-05-23 9:37

Dievas nėra Idėja, bet Asmuo. Su Idėja ryšio neužmegsi, Idėja nesiaukos dėl tavęs ant kryžiaus iki mirties (o tai ir yra didžiausia meilė).
Dėl meilės yra įsakymas - “mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi ..., o savo artimą kaip save patį”.

Ignas       2016-05-22 17:21

“Meilė, meilės, meilei, meilę....”. Kokia maloni mums toji meilė, aišku, nieko neįpareigojanti. Visi norime būti mylimi, o ar norime mylėti kitą, jau nekalbant apie visus - visai kita kalba. Jeigu nemylime teisingo Dievo, ar galime mylėti neteisingą žmogų? Todėl pirmiausia reikia pamilti teisingą Dievą (Idėją), o tik po to nuodėmingą žmogų.

Jota       2016-05-22 12:10

Pirmasis paveikslas yra A. Rubliovo ikona “Trejybė”, XV a. O antrasis - Tėvo ir Sūnaus atvaizdai Turino drobulės fone. Kur Šv. Dvasia? Kas tapė ir kada? Gal kas žino?

atai       2016-05-22 7:57

O kas yra meilė?


Rekomenduojame

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.