Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Tiesos.lt redakcija   2015 m. lapkričio 22 d. 4:30

12     

    

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“ Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia“. Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“ (Jn 18, 33b–37).

Šiomis dienomis brutaliausiu būdu dar kartą patyrę – blogis realus, apčiuopiamas, sunkiai paaiškinamas – kelkime savo žvilgsnį į Jėzų – taikos ir džiaugsmo, didžiosios vilties Viešpatį, Gerąjį ganytoją, Visatos valdovą, ir melskime už Lietuvą Tiesoje.

Klausykime Jo žodžio, liudijančio Tiesą, ir jį branginkime, juo gyvenkime: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisingumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).

* * *

Raniero Cantalamessa OFM CAP. Kam reikalinga Kristaus Karaliaus šventė?

Kristaus Karaliaus šventė sutampa su paskutiniu liturginių metų sekmadieniu – aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats, jam pavaldūs žmonės ir visi kūriniai. Jis yra tikroji Alfa ir Omega (Apr 21, 6).

Šventę 1925 metų gruodžio 11 dieną įvedė popiežius Pijus XI, paskelbdamas encikliką „Quas primas“, kurioje jis teigė, kad Kristaus karališkumas neatsiejamai susijęs su katalikų pareiga siekti įgyvendinti katalikiškos valstybės idealą, kovoti su visuomenėje plintančiu „laicizmu“, pasaulietiškumo „pavojais“.

Šiandien Bažnyčia šią šventę interpretuoja kur kas Evangelijai artimesne dvasia. Šių minčių autorius kapucinas R. Cantalamessa yra popiežiaus pamokslininkas, garsus dvasinių ir teologinių knygų autorius.

Kristaus Karaliaus iškilmė palyginti visai nesena. Popiežius Pijus XI 1925 metais ją įsteigė atsiliepdamas į politinių ateistinių bei totalitaristinių režimų norą neigti Dievo ir Bažnyčios teises.

Šios šventės atsiradimas susijęs, pavyzdžiui, su revoliucija Meksikoje, kai daugybė krikščionių ėjo mirti iki paskutinio atodūsio šaukdami: „Viva Cristo rey“ – Tegyvuoja Kristus karalius! Nepaisant to, kad šventė įsteigta ne taip jau seniai, jos turinys bei centrinė mintis yra be galo sena, galima sakyti, gimusi su pačia krikščionybe.

Frazės „Kristus valdo“ atitikmuo yra tikėjimo išpažinime „Jėzus yra Viešpats“ ir jis užima centrinę vietą apaštalų skelbime.

Viena iš evangelinių ištraukų, skaitomų šios šventės metu, kalba apie Kristaus mirtį, nes būtent tada Kristus pradeda viešpatauti pasaulyje. Kryžius yra šio valdovo sostas. Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“ (Mt 23, 38). Tai, kas priešų intencijoje turėjo pasitarnauti kaip jo pasmerkimo pateisinimas, Dangaus Tėvo akyse reiškė jo visuotinio suvereniteto paskelbimą.

Norint suprasti, kaip ši šventė liečia mus asmeniškai, užtektų prisiminti paprastą skirtumą. Egzistuoja dvi visatos, du pasauliai ar kosmosai: makrokosmosas, tai yra didžioji, mums išoriška visata, bei mikrokosmosas, arba mažoji visata, kuri glūdi kiekviename žmoguje. Liturgija po Vatikano II susirinkimo paskatintos reformos jautė poreikį pakoreguoti šios šventės akcentą, labiau pabrėždama žmogiškąjį ir dvasinį šios šventės aspektą, užuot akcentavusi politinį.

Šventės maldoje jau nėra kaip praeityje prašoma, „kad visų tautų šeimos paklustų saldžiam Kristaus autoritetui“, bet suteikti malonę, kad „kiekviena būtybė, išsivadavusi iš vergavimo nuodėmei, nepaliaujamai jį garbintų ir šlovintų.“

Evangelijoje skaitome, kad Jėzaus mirties akimirką virš jo galvos kabėjo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“; aplinkiniai provokavo: o kodėl jis neparodo savo valdžios. Daugelis, net ir kai kurie jo bičiuliai tikėjosi, jog jis dabar įspūdingai įrodys savo karališkumą.

Tačiau Jėzus savo karališkumą parodė visai kitaip: pasirūpindamas vienu vieninteliu žmogumi, ir tas pats buvo piktadaris, kuris jam sakė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“

Šioje perspektyvoje svarbiausias klausimas, kurį derėtų iškelti sau per Kristaus Karaliaus šventę yra ne viešpatauja jis pasaulyje ar ne, bet ar jis viešpatauja manyje; ne ar jo karaliavimą pripažįsta valstybės ir vyriausybės, bet ar aš jį pripažįstu ir pagal tai gyvenu.

Kristus yra mano gyvenimo Karalius ir Viešpats? Kas viešpatauja manyje, kas iškelia man tikslus ir nustato prioritetus: Kristus ar kažkas kitas?

Anot šv. Pauliaus, galima dvejopai gyventi: arba sau, arba Viešpačiui (Rom 14, 7–9). Gyventi „sau“ reiškia gyventi taip, tarsi būtume kilę patys iš savęs ir būtume patys sau tikslas; tokia egzistencija – užsidariusi savyje, ieško vien savęs patenkinimo bei savo garbės, be jokios amžinybės perspektyvos.

Gyventi „dėl Viešpaties“, priešingai, reiškia gyventi dėl Viešpaties, tai yra atsižvelgiant į jį, siekiant jo garbės, jo karalystės.

Tai tikrai nauja egzistencija, kurios akivaizdoje net mirtis praranda savo neatšaukiamumą.

Pats didžiausias prieštaravimas, kurį patiria žmogus – tarp gyvenimo ir mirties – jau įveiktas.

Radikaliausias prieštaravimas jau nėra tarp „gyventi“ ir „mirti“, bet tarp „gyventi sau“ ir gyventi „dėl Viešpaties“.

Parengė Saulena Žiugždaitė

Bernardinai.lt

* * *

Malda į Kristų Karalių*

Viešpatie Kristau,

nuo kryžiaus sosto nužengei Karalium į jautrias sielas, nuo kryžiaus sosto parodei žmonijai kelią į laimės šalį, kryžiaus soste atvėrei mums savo širdies turtų gausybę.

Sielų Karaliau, labai dėkoju, kad ir man leidi kryžiaus šešėly augti.

Išganytojau, leiski man, mano mylimiesiems ir mano Tautai pajusti Tavo Švč. Širdies šilimos, meilės ir jėgos.

Amen.

* Malda parašyta Sibire

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Klausimas        2015-11-23 20:22

Jėzų Kristus „Šitas yra žydų karalius“ (Mt 23, 38).”žydų karalius ir Jahvės tarnas - „Kristus Jahvės tarnas“  2105pusl. ev. pagal Matą, Šventas raštas, Lietuvos Vyskupų Konferencija,2009, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius ,2009.
Klausimas : ar Jėzų Kristus, žydų karalius ir Jahvės tarnas, tarnauja žydams ir Jahvei kad užvaldyti kitas tautas per skolinimosi ir palūkininkavimo sisitemą, o tauta kuri nepaklūs bus sunaikinta?

apie Jahvės pakeitimą į Viešpatį2       2015-11-22 20:37

” Penkiaknygės vertime Dievo vardas JAHVĖ verčiamas žodžiu VIEŠPATS ir rašomas didžiosiomis raidėmis.“23 pusl. Šventas raštas, Lietuvos Vyskupų Konferencija,2009, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius ,2009
Ir palikim žydų istoriją žydams…Palikim Žydų karalių žydams, nes pats Jėzus Kristus liepė apaštalams neiti pas pagonis.  O Jei Kristus yra Tiesos Karalius tai tada žydų tėvas velnias : ” Kristus sakė : „44… Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos,- jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas“8 , 44 evangelija pagal Joną.” ?

apie Jahvės pakeitimą į Viešpatį       2015-11-22 20:19

“37 Jėzus sakė : Tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.“
22: 37,ev. Mt.  ir paaiškinimas :
” 22,37: “Hebrajiškai   v i e t o j   V i e š p a t į,  b u v o   tikrinis Dievo vardas-  J a h v e, todėl po jo dedama “savo Dievą”.Mes galėtume sakyti : Viešpatį Dievą.”
pusl.2128 , Šventas raštas, Lietuvos Vyskupų Konferencija,2009, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius ,2009
Išvada : Kristaus žodžiai tyčia iškraipyti ir tikrieji Jėzaus Kristaus žodžiai:
” Tad m y l ė k   J a h v ę  visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.”
Klausimas : Ar myli JAHVĘ , pagal kurį tautos kurios netarnaus žydams bus sunaikintos?

apie tarną       2015-11-22 20:10

„Kristus Jahvės tarnas“  2105pusl. ev. pagal Matą, Šventas raštas, Lietuvos Vyskupų Konferencija,2009, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius ,2009
Tai kaip suprast? ” „Kristus Jahvės tarnas“ ar “Visatos valdovas” ?

taitegul       2015-11-22 19:50

tai tegul paskelbia paties Kristaus Gerąją naujieną kuri rasta Habsburgų Bibliotekoje Vienoje kita Vatikane pagal info :”Генерал Петров о нестыковках в библии”  https://www.youtube.com/watch?v=RksADtwggyQ
Ir tada žinosim kokią gerąją naujieną sakė  pats Jėzus Kristus.

aaaa,       2015-11-22 19:43

Pradžiapatis, Prajapati (later Brahma),
Праджапати (санскр. प्रजापति, prajā-pati.,Прародитель. Господин потомства, творец всего сущего.........Согласно преданиям, Брахма, чьё ведийское имя Праджапати переводится как “Отец потомства”
...Праджапати властвует над двуногими и четвероногими, его руки — стороны света.
Ом— звук раздается вечно, превращаясь в музыку и определяя мировые ритмы... Именно из этого звука — Ом — Брахма, Праджапати, Прародитель ..... и спутник создал Вселенную.
В Ведах — Праджапати это божество, связанное с деторождением, с зачатием, это бог, породивший мир от своего семени. В гимне «неизвестному богу» говорится, что Праджапати был рождён из золотого зародыша (Хираньягарбха, см. Мировое Яйцо), стал «владыкой творения»...
Праджапати , Материал из Википедии — свободной энциклопедии
O žydų istoriją palikim žydams

>KUR-2 (2015-11-22 16:54)        2015-11-22 18:46

Исторически термин παντοκρατωρ появился в раннехристианском обществе, когда все чаще в греческом языке стала проявляться необходимость перевести одно из еврейских имен Бога — Эль Шаддай (ивр.:אל שדי).
Именование греч. Κύριος παντοκράτωρ неоднократно встречается в Ветхом Завете: «Господи Вседержителю, Боже Израиля!»  (Вар. 3:1), «Царь всесильный, высочайший, Бог Вседержитель» (3Мак. 6:2), «во власти Господа вседержителя врата смерти» (Пс. 67:21).
В раннехристианской традиции, в Новом Завете имя «Вседержитель» указывает на Христа Второго пришествия: так, апостол Павел во 2-м послании к Коринфянам пишет: «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель»  (2Кор. 6:18). Дважды это имя использует в Откровении Иоанн Богослов:
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель (Откр. 1:8)»
«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет (Откр. 4:8)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Вседержитель

>KUR (2015-11-22 16:54)        2015-11-22 18:38

Pantocrator or Pantokrator (Greek: Παντοκράτωρ) is a translation of one of many names of God in Judaism.
When the Hebrew Bible was translated into Greek as the Septuagint, Pantokrator was used both for YHWH Sabaoth “Lord of Hosts” and for El Shaddai “God Almighty”. In the New Testament, Pantokrator is used once by Paul (2 Cor 6:18). Aside from that one occurrence, John the Revelator is the only New Testament author to use the word Pantokrator. The author of the Book of Revelation uses the word nine times, and while the references to God and Christ in Revelation are at times interchangeable, Pantokrator appears to be reserved for God alone.

Perkūnas       2015-11-22 17:12

paveikslėlyje pavaizduotas dievas Pradžiapatis kuris dar iki krikščionybės buvo vaizduojamas saulė ir ketirios kūrėjo rankos atitinkančios keturias pasaulio šalis ir atitinka kryžiaus formą - paveikslėjyje aura su kryžium virš Kristaus galvos. Tai mano filosofija iki pat šaknų

KUR       2015-11-22 16:54

Kur Biblijoje parašyta kad Jėzus Kristus Visatos valdovas? Iš straipsnio     ” Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“ (Jn 18, 33b–37).
Ar tas kas taip rašo “Jėzus Kristus Visatos valdovas”  klauso Jėzus Kristaus balso?

nujo       2015-11-22 16:50

“Библия: Иисус сказал, Бог - Эллах и Мухаммад - Дух Истины” ...  https://www.youtube.com/watch?v=-0SJvDKnU8k
Koranas 19 :36

Europai Jėzus Kristus jau yra,kaip rašė,       2015-11-22 16:25

“kultūrinis reliktas”.Ji manosi,kad jau tiek stipri amžiams,jog apsieis ir be jo.Nors vienas mažo miestelio kunigas labai gražiai kalbėjo pamoksle,kad bažnyčia mums siūlo Sakramentus,kaip pagalbą,kaip galimybę atsiremti,gelbėtis sunkiose situacijose.Pavyzdžiui,Santuokos Sakraamentas,-kai šeima byra,padeda jis.Nes jis skelbia,jog yra pareiga gyventi šeimoje,jei esi ėmęs šį Sakramentą(šliūbą).Pareiga ,kad ir karti kartais,bet paskui prašviesėja,-reikia spręsti problemas šeimoje,o ne bėgti nuo jų.Pagalba Ištikimybei,nes vieni jos kryžių nešti dažnai esame per silpni.Arba Krikšto Sakramentas,kaip įstatymas,kad reikia laikytis Kristaus mokymo,vertybių.Kad ir kaip vartotojiškas pasaulis kviestų linksmintis be atsakomybės…Kristus yra pagalbos Karalius.


Rekomenduojame

Audrius Bačiulis. Naujienos iš Karabacho fronto

JT piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis (I)

Vytautas Sinica. Švedija: multikultūralizmo grimasos

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai, kvailiai – valdžioje

Agnė Širinskienė. Kas būna, kai prišneki apie svainio partiją

Popiežius Pranciškus apie neoliberalizmą

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai ir kvailiai – valdžioje

Švedija keičia kursą – jungiasi prie rytų europiečių: policija prabilo apie „grėsmę sistemai“, griežtinti įstatymus reikalauja net buvęs ABBA narys

Eidamas 101-uosius metus mirė partizanas Jonas Svilainis-Liūtas

Liudvikas Jakimavičius. Papolitikuokim

Tikėjimo mokymo kongregacija: Tikintieji turi žinoti – ant kortos statoma moralinės tvarkos esmė, susijusi su visapusiška žmogaus gerove

Geroji Naujiena: būti Jo

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.