Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė“

Tiesos.lt redakcija   2018 m. balandžio 22 d. 7:17

13     

    

Geroji Naujiena: „Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė“

Nėra duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti

Petras, Šventosios Dvasios įkvėptas, pasakė: „Tautos vadovai ir seniūnai! Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių! Tik jo, ne kieno kito, vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti“. (Apd 4, 8–12)

* * *

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Geriau prie Viešpaties glaustis,
negu žmogumi pasikliauti!
Geriau Viešpačiu remtis,
negu pasitikėti didžiūnais! –

Dėkoju, kad mane išgirdai tu,
kad esi vaduotojas mano.
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia. –

Palaima tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto.
Tu – mano Dievas, ir aš tau dėkosiu,
giesme tave šlovinsiu, Dieve.
Dėkokite Dievui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius. – (Ps 117, 1. 8–9. 21–23. 26. 28–29)


Matysime Dievą tokį, koks jis yra

Mylimieji! Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. (1 Jn 3, 1–2)

 

* * *

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę

Jėzus kalbėjo: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi.

Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“. (Jn 10, 11–18)

 

* * *

Šią pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus dieną kiekvienas asmeniškai ir bendruomeniškai melskime Gerąjį Ganytoją ir už Lietuvą Tiesoje – kad ir mūsų tauta turėtų apsčiai gyvenimo ir ganytojų, kurie, kaip ir Jis, ne teistų, o vestų, pažintų savo avis ir girdėtų jų balsą, liktų ištikimi Dievo Žodžiui ir liudytų meilę, žengusią ant Kryžiaus.

Tegul Tasai, kuris kiekvieną vardu pašaukia, aplanko ir sustiprina persekiojamus ir nevilties kamuojamus, skurdo ir vienatvės slegiamus, piktojo puolamus ir supriešinamus, sergančius ir įkalintus, pavergtus ir apšmeižtus…

Teapsaugo Jis ir mus nuo paklydimų, kad rūpindamiesi savo žemiškųjų miestų tvirtumu ir gerove neatmestume kertinio akmens – Kristaus, kad darbuodamiesi kaimenės, kurią sergėti mums patikėta, labui, siektume žengti Jo pėdomis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

 

* * *

Arnoldas Valkauskas. Mes vadinamės Dievo vaikais, ir esame

 

 

* * *

Šv. Kirilas Aleksandrietis († 444). Gerasis ganytojas

Gražiai parodęs, kad tuščios kitų šnekos ir nedori veiksmai yra priešingi jo darbų spindesiui, ir kad jie yra plėšikai, iš kitur įsiveržiantys į avidę, o jis – iš tiesų gerasis ganytojas, jis pereina prie pačių žydų mokytojų ir parodo savo vadovavimą esant geresnį už fariziejų. Šį teiginį palyginimu padaro visiškai aiškų: jis supriešina jų abejingumą su savo budrumu bei meile, apkaltina juos visai nesirūpinant kaimene, o apie save sako, kad jo rūpestis siekia tiek, kad nepagailėtų už ją net gyvybės, kuri kiekvienam yra brangiausia. Apibrėžia, ir kokiu būdu dera atpažinti gerąjį ganytoją: jis nurodo, kad kovojančiajam dėl avių išgelbėjimo reikia nedvejojant paaukoti net gyvybę. Tai iš tiesų ir išsipildė per Kristų, nes žmogus nukrypo nuo Dievo meilės ir palinko į nuodėmę, dėl to jis, išvarytas iš šventos bei dieviškos menės (turiu galvoje rojaus buveinę) ir patyręs šią nelaimę, velniui sugundžius į nuodėmę bei iš nuodėmės išaugus mirčiai, iš tiesų pakliuvo į nagus žiauriems ir negailestingiems vilkams.

Po to, kai Kristus pasirodė esąs visiems geras ganytojas, atidavė už mus savo gyvybę, kovodamas su šiais dviem laukiniais žvėrimis: dėl mūsų leidosi prikalamas prie kryžiaus, kad mirtimi nužudytų mirtį; ir dėl mūsų buvo nuteistas, kad visus išgelbėtų nuo pasmerkimo už paklydimą, tikėjimu įveikęs viešpatavusią nuodėmę ir, kaip parašyta, prismeigęs prie savo kryžiaus mūsų skolos raštą. Iš tiesų nuodėmės tėvas mus paliko tarytum avis pragare, pavedęs mus ganyti mirčiai, kaip pasakyta psalmėse (Ps 48 (49), 15). O mirė už mus, išties gerasis, išties ganytojas, kad ištraukęs iš tamsių mirties šešėlių paruoštų ganytis su dangaus būriais ir kad vietoje tvartų požemio dugne bei jūros gelmėse, dovanotų aukštybėse pas Tėvą esančias buveines. Todėl kitą kartą ir sako mums: „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“ (Lk 12, 32).

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

VaidasVDS       2018-04-25 22:22

Jota, gal nešmeižk bent manęs.
Niekada neniekinau tavojo Švento Rašto. Visada nurodau, kad manau, kad ne visas Šventas Raštas yra visiškai Šventas ir tai pagrindžiu komentarais ir analizėmis. Dar nurodau, kad pagrindines dvasines vertybes, reikalingas tiek žmogaus išlikimui, tiek dvasingumui, galų gale, žmonių brolybei, galima surasti ir Šventajame Rašte, netgi ir tik Senajame Testamente. Bet tik su viena sąlyga, nesudievinant paties Šventojo Rašto.
Suprantu, kad kažkam yra sunku tai suvokti arba nemalonu. Bet tokį požiūrį turiu ne aš vienas. Ir iš tiesų net ir Urantijos Knyga būtų beveik nereikalinga, jei žmonės patys sugebėtų ir šventų, ir nelabai šventų žmonių surašytas mintis ir faktus (mistines istorijas) atskirti ir atsirinkti jų tikrumą. Bet tai iš esmės neįmanoma, ypač žvelgiant beveik fanatišku žvilgsniu.
Nori tikėk, nori ne, niekas absoliučiai man nieko nemoka, esu padaręs tik nemažai su Urantijos Knyga susijusių darbų, visiškai be jokio apmokėjimo. Na ir šiuo metu panašų ir labai sunkų darbą dirbu, nors niekas manęs to net nėra paprašęs…

Jota       2018-04-25 6:43

Na ir brudas tu, Vaidai.  Kiekvieną situaciją tu sugebi pakreipti tau naudinga linkme, moki išprovokuoti diskusiją (“nežinau, ar suprasite tai, ką parašiau”), kad vėl galėtum papilti urantiškos bjaurasties. Ir atsiranda naivuolių, kurie tavim patiki, nes tu kalbi optimistiškai, apie “šviesią ateitį”, apie meilę ir taiką (ir kas tik nespekuliuoja tais žodžiais!), nors tikrovė akivaizdžiai prieštarauja urantiškiems paistalams - pasaulis kaip niekada prarado dorovinius pagrindus, žmogus - savo tapatybės suvokimą ir prigimtinį polinkį į religingumą!


Pasigilinus į urantijos esmę nesunku suvokti, kad tai yra antikristinė teorija, nepripažįstanti nei prigimtinės nuodėmės, nei Kristaus Aukos, - niekinanti patį Dievą ir Jo suteiktą išganymą. Ir apskritai urantija, palyginti su krikščionybe, yra tiek banali, tiek kvaila ir silpnaprotiška, kad užkibti ant jos masalo gali tik labai žemo intelekto žmogus, visiškai nepažįstantis nei krikščionybės, nei Dievo.


Nesuprantu, kaip galima tylėti, kai šitaip be paliovos dergiamas Dievo Apreiškimas, nuolat “taisomas”, “tobulinamas” ir “aiškinamas”, ir dar kuo remiantis - ogi nestabilaus tipo kliedesiais! Tikiu, kad krikščionybės priešams tokie Šv. Rašto nuolatiniai “papildymai” ir “taisymai” yra naudingi, nes jie griauna pasitikėjimą Dievu ir Jo Apreiškimu! Ir toks atkaklus sektantiškų srutų pylimas negali būti neapmokėtas.


Neatsistebiu, kodėl taip niekinti Šv. Raštą (ir jau kiek metų?) leidžia svetainės administratoriai? Juk pakaktų ištrinti vieną kitą komentarą, ir sektantiška karštinė bent kiek atvėstų.

kovoti dar teks daug ir gal gana ilgai,       2018-04-24 7:48

kol žmogus galutinai evoliucionuos į beždžionę.

VaidasVDS       2018-04-24 7:10

Na, brangieji tikėtojai į Bibliją,
kur gi jūsų pačių tikėjimas į Bibliją, kuomet jūs ignoruojate:
Rom 13 1 Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra – tos Dievo nustatytos. 2 Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą.
—-
Jūs jau ir savo valdžiai priešginiaujate?
—-
Kol kas popiežius nepridarė kažkokio ženklaus blogio. Daug kas bijosi, kad jis žengs link leiftistinio liberalizmo, ypač moralės ir šeimos srityje. Bet kol kas taip neįvyko.
O dabartinės bažnyčios reformacija yra numatyta iš aukščiau. Juk dar tiek daug klystančių avių joje ganosi. Dievas tikrai negali į tai nereaguoti. Galite dėti kiek norite minusų, bet Dievo planų jūs pakeisti esate neįgalūs. Tame chaose, kuris kyla dabar, aišku bus dar daug klaidų ir paklydimų iš įvairių pusių, bet tiesa be jokios abejonės vėliau triumfuos. Ir pasaulis tikrai apsieis be jokios apokalipsės, bent jau tokios kurią piešė senovės pranašai ir kuri klastojimo būdu buvo perkelta į Jono apreiškimą ir į kelias vietas Mato ir Luko evangelijose.
Be jokios abejonės ateitis bus šviesi. Bet kovoti dar teks daug ir gal gana ilgai…

Pope Webcast       2018-04-23 21:06

LIVE WEBCAST: Pope Francis’ plan to change the Church
Pope Francis is on a mission to radically change the Church. We love him and pray for him, but we can’t let him harm the holy Catholic faith. Join this LIVE online event to learn from experts how the Pope is subverting the Church’s Tradition ... and what we can do to resist his agenda!
http://popewebcast.com/?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=241e087b54-EMAIL_WEBCAST_2018_04_23&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-241e087b54-401886513

Life Site News       2018-04-23 18:44

Our pro-life reporting is being attacked. So is the truth. We can’t back down in the fight against abortion!
View this email in your browser
LifeSiteNews.com
Since taking the throne of St. Peter on March 13, 2013, Pope Francis has embarked on a vigorous campaign to radically change the Church. While professing to uphold Catholic Tradition, he has nevertheless undermined the Faith at its very foundations and plunged Christ’s faithful into a state of unprecedented confusion. 

Catholics who love the Church and the Pope have been slow to accept the radical and dangerous nature of what he is doing. But spinning his words and actions into orthodoxy is simply no longer possible. We have a duty to confront the crisis in our Church today ...

... And TONIGHT, you’ll learn how — by joining more than 5,300 other people on an important LifeSite webcast:

WHAT: LifeSite “Pope Webcast”

DATE: TONIGHT! Monday, April 23

TIME: 9 PM Eastern (6 PM Pacific)
                     
During tonight’s important online event, you’ll hear from:
Ross Douthat | New York Times columnist, author of To Change the Church: Pope Francis and the Future of Catholicism
Henry Sire | Historian, author of The Dictator Pope
John-Henry Westen | Co-Founder and Editor-in-Chief, LifeSiteNews
Steve Jalsevac | Co-Founder and President, LifeSiteNews
On the webcast, you’ll learn:
The latest evidence showing how Pope Francis’ agenda is opposed to that of Popes John Paul II and Benedict XVI
How this unprecedented attack on Catholic teaching is harming the faith ... and Pope Francis himself
The effects of five years of Pope Francis on the faithful, the pro-life movement, and clergy
How YOU can help restore truth in the Church

Sektantui       2018-04-23 9:29

Pašol von.

VaidasVDS       2018-04-23 8:04

Nelabai noriu kištis į jūsų šiuos pamokslus, kurie iš tiesų yra labai neblogi ir beveik atskleidžia tikruosius Jėzaus ketinimus.
Bet jūsų daromos išvados yra vis tik klaidingos. Na ne jūsų padarytos. Jas padarė pirmiau Petras, po to Paulius, o po to ir kiti pasekėjai. Ir padarė gero norėdami, bet šiek tiek savanaudiškai, norėdami ne tiek tiesos, kiek savo draugus patraukti prie to tikėjimo modelio, kurio mokė Jėzus.
O juk gerais norais ir išgalvotas pragaras grįstas…
——
“buvo nuteistas, kad visus išgelbėtų nuo pasmerkimo už paklydimą”. Pykite, kad ir labai smarkiai, bet tai netiesa. Taip, tai neva raštų išsipildymas, bet tai netiesa. Tai iššūkis pačiam Dievui, jo gailestingumui ir jo išmintingumui. Fizinis skausmas, kurį patyrė Jėzus, kada buvo už nieką (nors teisingiau už jo tikėjimo propagavimą) plakamas ir kada buvo prikaltas prie kryžiaus be abejo yra labai nemalonus ir visiškai pasibjaurėtinas ne tik Jėzaus, bet ir visų žmonių atžvilgiu. Tačiau Dievas, greičiausiai suvokdamas-žinodamas (čia jau mano asmeninė nuomonė), kad pasaulyje dar ilgai nebus tos tikros dvasinės tiesos, kurios mokė pats Jėzus, šiuo nukryžiavimu parodė, kad pats dvasinis Dievo Sūnus patyrė fizinę kančią ir šia prasme Dievas susitapatina su žmogumi. Jo pasekėjai patyrė irgi tokias pačias ar panašias kančias bei kartais patiria tai iki šiol. Tai ne joks atpirkimas, tai galimybė žmogiškumą (siekiantį dvasinių aukštumų) prilyginti pačiam dieviškumui… Nesu tikras, ar supratote…
—-
“Iš tiesų nuodėmės tėvas mus paliko tarytum avis pragare”. Nelabai aišku iš straipsnio, kokiame kontekste pavartotas šis teiginys. Jame yra tiesos, jei tuo pasakoma, kad po Liuciferio maišto danguje iš tiesų šiame pasaulyje įsivyravo dvasinis pasimetimas ir klaidos ne tik tarp žmonių, bet ir tarp žemesnių dvasinių asmenybių. Ir jei išgalvotas pragaras prilyginamas tai būsenai, kuomet žmogus turi rinktis šiame pasaulyje, kuriame blogis vis dar iki galo nėra nugalėtas, tuomet tai yra ganėtinai teisinga. Bet juk žmogus apie tai beveik nieko nežino… Vėlgi nežinau, ar suprasite tai, ką parašiau… Bet pyksite tai tikrai…

Labai geras       2018-04-23 6:38

pamokslas.

Žmonių ryšiai labai sutrūkinėjo.       2018-04-22 20:58

Tikrai,“duok Dieve,atrasti ramybę tavo artume”.

Apuokui        2018-04-22 16:54

,, Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę” tam, kad prikeltų žmogų amžinam gyvenimui dangaus karalystėje, kur labai gera.

Ne garbstomas sekuliarus humanizmas - Tiesos matas       2018-04-22 9:41

Ps117 - nuostabūs Dievo įkvėpti žodžiai kiekvienam, kas viliasi būti išganytas:
„Geriau prie Viešpaties glaustis,
negu žmogumi pasikliauti!
Geriau Viešpačiu remtis,
negu pasitikėti didžiūnais!”
****************************
Egzegetiniu požiūriu, tai nėra patarimai, kaip galėtų kažkam susirodyti, bet įsakymai, - valstybės įstatymų kūrėjams ir vykdytojams taip pat.
Karo kurstytojai, šeimų ir gyvybės nekentėjai, miškų naikintojai ir t.t., jus turėtų ištikti „baimė ir drebėjimas”, kad ne Kūrėjo Valią siekiate vykdyti. Jūs niekur nepasislėpsite nuo gyvojo Dievo Teismo Diena. Ar jūsų laikinosios gėrybės nevirs amžinosiomis blogybėmis? Viešpats tepasigaili visų.

Apuokiukas       2018-04-22 8:15

... Bet kad ,, Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę” tam, kad tas avis vėliau kažkas suvalgytų. Tad iš esmės, koks skirtumas aviai, kas ją suvalgys…


Rekomenduojame

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

Algimantas Rusteika. Laiko liko nedaug

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Eglė Mirončikienė. Ryžtingi kovotojai su vėliavnešiais, performeriais ir lipdukų klijuotojais, plečia puolimo frontą

Ramūnas Aušrotas. Sąžinės laisvę apribojo ir šveicarai, referendume sugriežtinę bausmes už seksualinių mažumų diskriminaciją ir neapykantos kurstymą

Pro Patria jaunimas kviečia į eitynes – Vasario 16-osios Liepsnų maršą

Vytautas Sinica. Vyksta stiprus nuprotėjimas

Algimantas Rusteika. Dėl vieno dėdė Marksas buvo teisus: naujieji jo bendražygiai viską verčia farsu

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Nida Vasiliauskaitė. Valstybė, kurios tarakonai nekokybiškai pakasyti – valstybė be ateities

Rasa Čepaitienė. Pakelk galvą, lietuvi!

Kun. Roberto Grigo replika: O, kad taip būtų!

Algimantas Rusteika. Nespirgėkit, čia ne apie visas

Rusų kalbos pamoka 30-taisiais atkurtos Nepriklausomybės metais: liaupsės sovietmečiui ir jį reanimuojančiam Putinui

Vytautas Rubavičius. Su kaimu prarandame gimtinės nuovoką

Rūta Janutienė „Iš savo varpinės“: Ar Dalia Grybauskaitė galėjo būti šantažuojama?

Liudvikas Jakimavičius. Šėpos jubiliejų pasitinkant

Geroji Naujiena: Kaip nenustoti sūrumo

Andrius Švarplys. Šveicarai uždraudė diskriminuoti gėjus kalboje ir viešumoje. Ką tai reiškia?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.