Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė

Genocido tyrimo centras nepasiduos vulgariam spaudimui

Tiesos.lt redakcija   2019 m. kovo 13 d. 0:56

20     

    

Genocido tyrimo centras nepasiduos vulgariam spaudimui

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Jau metus laiko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) sulaukia nuožmaus reikalavimo sudėtingą ir skausmingą Lietuvos istoriją vertinti ne pagal istoriografijoje priimtus metodus, ne pagal istorinius faktus, bet pagal atskirų asmenų norus. Šis spaudimas pasireiškia dešimtimis skundų įvairioms valstybės institucijoms, redakcijoms, užverčiant Centrą paklausimais, viešoje erdvėje, taip pat ir tarptautinėje, skleidžiant netiesą apie Centrą, Lietuvą, istorinius veikėjus, šmeižiant bei atvirai grasinant sunaikinti Centrą arba pakeisti jo vadovybę. Vienas iš tokių netiesos skleidimo atvejų baigėsi tuo, kad pernai minint Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines jo gimimo vietoje, New Britaine (JAV), buvo nelauktai atsisakyta ilgai siekto susitarimo pastatyti partizanų vadui Centro pagamintą paminklą.

Centras ne kartą kantriai ir išsamiai aiškino savo tyrimų rezultatus, bandydamas šį puolimą paversti civilizuotu istoriniu dialogu, būdingu Vakarų demokratijoms, tačiau JAV gyvenančio Lietuvos piliečio G. A. Gochino sukurtas judėjimas remiasi principu, kad daug kartų pakartota netiesa galiausiai bus priimta už tiesą, o teiginiai, iš esmės prieštaraujantys tarptautinėje istoriografijoje pripažintiems faktams (pvz., kad neva ne vokiečiai, o lietuviai sumąstė ir pradėjo Holokaustą), taps moksliniu pagrindu.   

Vienas iš tokių necivilizuoto spaudimo pavyzdžių yra Arkadijaus Vinokuro straipsnis „Genocido centras gina netiesą. Kodėl?“ (DELFI, 2019-03-07), kuriame be neteisingų, niekuo nepagrįstų kaltinimų Centrui, akivaizdžių istorinės tiesos iškraipymų yra ir tiesioginis bandymas paveikti teismą, šiuo metu nagrinėjantį G.A.Gochino skundą prieš Centrą. Centras laikosi principo, kad teismo proceso metu diskusijos ir agumentai ginčijamu klausimu turi būti išsakomi teismo salėje, o ne žiniasklaidoje, todėl savo nuomonę apie Centrui metamus kaltinimus dėl tyrimo Jono Noreikos-Generolo Vėtros atžvilgiu atsakys tik teismui priėmus sprendimą. Tačiau į kitą neteisingą kaltinimą, pareikštą A. Vinokuro straipsnyje ir ne kartą minėtą G. A. Gochino bei jo advokato raštuose valstybinėms institucijoms, būtina sureaguoti dabar.

Tai kaltinimas, neva Centras „savanaudiškais arba politiniais tikslais klastoja istoriją“ (G.A. Gochino ir A. Vinokuro leksika), teigdamas, jog Laikinosios Vyriausybės ministro pirmininko Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio veikla 1974 m. JAV Kongreso prašymu buvo išsamiai tirta ir jis reabilituotas JAV Teisingumo ministerijos. Nepaisydami istorinių dokumentų ir daugkartinių Centro argumentų, jo priešininkai užsispyrusiai teigia savo: neva J. Ambrazevičiaus-Brazaičio veiklos tyrimas buvo nutrauktas dėl jo mirties, todėl neva jis nereabilituotas ir neva Centras „sąmoningai meluoja“.

Šis istorinis faktas (ir tokios netiesos paneigimas) yra labai svarbus Lietuvai, nes tiek nacių, tiek komunistų režimų bandymai vokiečių nusikaltimus suversti lietuviams, o Lietuvos Laikinąją Vyriausybę padaryti atsakingą už Holokaustą Lietuvoje, nuolat įvairiais lygiais tebekartojami ir šiandien.

Todėl Centras dar kartą viešai akcentuoja: dėl šių kaltinimų 1974 m. JAV Kongreso prašymu buvo tirta Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio ir šios vyriausybės vidaus reikalų ministro Jono Šlepečio veikla ir po išsamaus tyrimo jie buvo reabilituoti (išbraukti iš įtariamųjų sąrašo), nes jų veikloje nebuvo rasta nusikaltimo įrodymų.

Tai akivaizdžiai liudija šie JAV institucijų dokumentai.

* * *

 

JAV Atstovų rūmų Teismų Komitetas
Vašingtonas, KOLUMBIJOS APYGARDA 20515

JAV Kongreso Atstovų rūmų pastatas (2429 Rayburn House Office Building)
Vašingtonas, Kolumbijos apygarda 20515
1975 m. sausio 13 d.

DEVYNIASDEŠIMT TREČIASIS KONGRESAS
IMIGRACIJOS, PILIETYBĖS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS PAKOMITETIS

DŽOŠUA EILBERGAS (JOSHUA EILBERG), JAV Atstovų rūmų narys nuo PENSILVANIJOS valstijos, PIRMININKAS
DŽEROMAS P. VALDY (JEROME P. WALDIE), nuo KALIFORNIJOS VALSTIJOS
VALTERIS FLAUERSAS (WALTER FLOWERS), nuo ALIASKOS VALSTIJOS
DŽONAS F. SEIBERLINGAS (JOHN F. SEIBERLING), nuo OHAJO VALSTIJOS
ELIZABETĖ HOLTZMAN (ELIZABETH HOLTZMAN), nuo NIUJORKO VALSTIJOS
VILJAMAS J. KYTINGAS (WILLIAM J. KEATING), nuo OHAJO VALSTIJOS
TOMAS REILSBEKAS (TOM RAILSBACK), nuo ILINOJAUS VALSTIJOS
ČARLZAS R. VIGINSAS (CHARLES R. WIGGINS), nuo KALIFORNIJOS VALSTIJOS
HAMILTONAS FIŠAS, JAUNESNYSIS (HAMILTON FISH, JR.) nuo NIUJORKO VALSTIJOS

          GARNERIS J. KLAINAS (GARNER J. CLINE), PATARĖJAS TEISĖS KLAUSIMAIS
          ARTURAS P.ENDRESAS, JAUNESNYSIS (ARTHUR P. ENDRES, JR.) PATARĖJO PADĖJĖJAS
          DONALDAS G. BENAS (DONALD G. BENN) PIRMASIS PATARĖJO PADĖJĖJAS
          FRANSIS F. KRISTI (FRANCES F. CHRISTY), TEISĖS AKTŲ ANALITIKAS

P. Stanislovui A. Gečiui (Mr. Stanley A. Gecys)
JAV lietuvių bendruomenės (Lithuanian-American Community, Inc.)
Vykdomajam viceprezidentui
1004 Robinson Building
42 South 15th Street
Filadelfija, Pensilvanijos valstija 19102

Gerb. p. Gečy,

Siunčiame iš Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos gauto rašto kopiją, kurioje teigiama, jog Juozo Brazaičio ir Jono Šlepečio pavardės pašalintos iš JAV gyvenančių, bendradarbiavimu su naciais įtariamų asmenų sąrašo; šių asmenų atžvilgiu vykdytas tyrimas sustabdytas.

Toks sprendimas pagrįstas tuo, jog Imigracijos ir natūralizacijos tarnyba nustatė, jog nėra jokių įrodymų, kad minėti asmenys dalyvavo kokiose nors prieš žydus nukreiptose arba nacius remiančiose veiklose.

Tikiu, jog šis dokumentas pasitarnaus palengvinant spaudimo ir nevilties naštą, tekusią minėtiems asmenims ir jų draugams ryšium su jiems mestais kaltinimais.

Su geriausiais linkėjimais,
Pagarbiai
DŽOŠUA EILBERGAS /parašas/

 

* * *

 

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ TEISINGUMO DEPARTAMENTAS
IMIGRACIJOS IR NATŪRALIZACIJOS TARNYBA
VAŠINGTONAS, KOLUMBIJOS APYGARDA, 20536

PRAŠOME ATSAKYMĄ PERSIŲSTI
IR NURODYTI ŠIOS BYLOS NR.
CO 703.951


Gerb. pirmininke Eilbergai,

Patvirtinu, jog gavau Jūsų 1974 m. gruodžio 20 d. laišką, kuriame prašoma pateikti bendradarbiavimu su naciais įtariamų Juozo Brazaičio ir Jono Šlepečio atžvilgiu šios Tarnybos vykdyto tyrimo ataskaitą. Tarnyba parengė bendrą ponų Brazaičio ir Šlepečio atžvilgiu vykdyto tyrimo ataskaitą, kadangi šiems asmenims mesti kaltinimai beveik identiški: Lietuvos Laikinosios Vyriausybės gyvavimo laikotarpiu, nuo 1941 m. birželio 23 d. iki 1941 m. liepos 12 d. (trys savaitės), p. Brazaitis, veikdamas kaip švietimo ministras ir laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas, ir p. Šlepetys, veikdamas kaip vidaus reikalų ministras, buvo atsakingi už Žydų mažumos atžvilgiu organizuotas represijas, vykdytas jų abiejų išleistų įsakų pagrindu.

Siekdamas Jums reikalingą informaciją pateikti aiškiai, kompaktiškai ir racionaliai, išvardiju pridedamų, su šiomis bylomis susijusių, dokumentų kopijų pavadinimus:

1. Informacinis dokumentas apie Joną Šlepetį.

2. Informacinis dokumentas apie Juozą Brazaitį.

3. Spausdintos medžiagos apie p. Brazaitį kopija. Medžiaga publikuota 1958 m. Juozo Kapočiaus leidyklos išleistoje „Lietuvių enciklopedijoje“ (anglų kalba), atspausdintoje spaustuvėje Lithuanian Encyclopedia Press, Inc., veikusioje Bostone, Masačiusetso valstija.

4. Dokumentas, sudarytas kiekvienai iš minėtų asmenų bylų atskirai, kuriame išvardyti subjektai, į kuriuos buvo kreiptasi vykdant minėtą tyrimą: karo dokumentų saugojimo centrai, organizacijos, pavieniai asmenys, Vokietijos prokurorai, žurnalistai ir kiti karo nusikaltimų sferoje pripažinti ekspertai.

Be to, kas paminėta pradžioje, buvo susisiekta su maždaug keturiasdešimt (40) galimų informacijos šaltinių Jungtinėse Valstijose, Europoje ir Artimuosiuose Rytuose. Nė iš vieno šių šaltinių nebuvo išgauta jokios įrodomojo pobūdžio informacijos. P. Šlepetys savo valia atvyko pas Tarnybos pareigūnus ir, patvirtinęs savo liudijimą priesaika, nuodugniai apibūdino savo buvusią tarnybą Laikinojoje Lietuvos Vyriausybėje bei su ja susijusius savo veiksmus. P. Šlepetys kategoriškai neigė kaltinimų tikrumą. Bandant išgauti panašų liudijimą iš p. Brazaičio, sužinota, jog pastaruoju metu šis asmuo buvo patyręs ketvirtą širdies smūgį ir buvo gydomas ligoninėje. P. Brazaičio gydytojas teigė, jog jo paciento prognozė nepalanki, gydytojas negalėjo pasakyti už kiek laiko būtų galima apklausti p. Brazaitį nepadarant žalos jo būklei.

Vertinimo komitetas, į kurio sudėtį įeina itin aukštos kvalifikacijos Tarnybos skyrių pareigūnai, atsakingi už visų bylų, susijusių su Jungtinėse Valstijose gyvenančių, bendradarbiavimu su naciais įtariamų asmenų bylų nagrinėjimo priežiūrą, stebėseną ir vertinimą, neseniai užbaigė ponų Brazaičio ir Šlepečio bylų nagrinėjimą. Šio komiteto teigimu, tiriant su bylomis susijusią medžiagą, nebuvo gauta jokių esminių įtarimus (žr. aukščiau) patvirtinančių įrodymų. Todėl komitetas mano, jog, nesant priešingai tvirtinančios informacijos, tolimesnis tyrimas tampa nereikalingas.

Atsižvelgus į tai, kas aukščiau išdėstyta, ponų Brazaičio ir Šlepečio pavardės pašalintos iš Jungtinėse Valstijose gyvenančių, bendradarbiavimu su naciais įtariamų asmenų sąrašo, o atitinkamo tyrimo veiksmai sustabdyti. Nepaisant to kas atlikta, nagrinėjant tokio tipo bylas, yra įprasta, atsiradus naujiems informacijos šaltiniams, juos užklausti dėl tapatybės nustatymo ir įrodomąją vertę turinčios informacijos gavimo. Jei, vykdant tokią procedūrą, reikšmingi duomenys aptinkami, tyrimo veiksmai atnaujinami siekiant tų pačių tikslų.

Tikimės, jog aukščiau pateikta informacija buvo naudinga ir Jums pagelbėjo.

Pagarbiai,
Įgaliotasis komiteto narys
Leonardas F. Čapmanas, Jaunesnysis (Leonard F. Chapman, Jr.) /parašas/

 

* * *

Gerbiamam Džošua Eilbergui
Atstovų rūmai
Vašingtonas, Kolumbijos apygarda, 20515

Priedai

 

BYLOJE REGISTRUOJAMAS DOKUMENTAS

byla: BRAZAITIS, Juozas A8 222 100

Siekiant informacijos aukščiau nurodytu klausimu, buvo susiekta su toliau išvardytais užsienyje veikiančiais karo dokumentų saugojimo centrais, Vokietijos prokurorais, organizacijomis, pavieniais asmenimis ir kitais informacijos šaltiniais. Šiai dienai nebuvo gauta jokios įrodomojo pobūdžio informacijos nė iš vieno tų šaltinių.

1-Žydų geto kovotojų, stovyklų kalinių ir nacių aukų Amerikos federacija, 505 Penktoji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija

2-Žydų kultūros klubai ir draugijos, 1133 Brodvėjus, Niujorkas, Niujorko valstija

3-Morning freiheit, redaktorius Chaimas Suleris (Chaim Suller); 35 Rytų 12-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

4-Jewish Currents, redaktorius Norisas Šapesas (Norris Schappes); 22 Rytų 17-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

5-Pasaulio žydų kongresas, 15 Rytų 84-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

6-Amerikos žydų kongresas, 15 Rytų 84-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

7-Rusijos žydų bendruomenės centras, 20 Vakarų 72-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

8-Sandoros sūnų (B‘nai B‘rith) lyga prieš šmeižtą, 315 Lexington Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija

9-Žydų darbo komisija, 25 Rytų 78-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

10-Lenkijos žydų federacija, 345 8-oji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija

11-Komitetas prieš nacizmą ir antisemitizmą, 345 8-oji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija

12-Vieningosios restitucijos organizacija, 1241 Brodvėjus, Niujorkas, Niujorko valstija

13-Ukrainos naujienos, redaktorius Mikaelis Hanusiakas (Michael Hanusiak), 85 Rytų 4-oji Gatvė Niujorkas, Niujorko valstija

14-Žydų mokslinių tyrimų institutas YIVO, 86-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

15-Dorotė Rabinovič (Dorothy Rabbinovitz), reporterė, 55 Rytų 9-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

16-Fricas Veinšenkas (Frits Weinschenk), Vokietijos konsulato Niujorke konsulas, 630 5-oji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija

 

1974 m. rugsėjo 23 d.,
Parengė /parašas//

 

 

* * *

 

NYC 50/40.378

 

(Dėl Jungtinėse Valstijose gyvenančių nacių karo nusikaltėlių sąrašo) (tęsinys)

17-Frederikas Alberti (Frederick Alberti), advokatas, 1180 6-oji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija

18-Širlė Korman (Shirley Korman), ekspertė, 69-12 Exerter Gatvė, Kvinsas, Niujorkas

19-Čarlzas Alenas (Charles Allen), 175 Vakarų 79-oji gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija

20-Henrika Mitron (Henrika Mitron), stovyklą išgyvenusi kalinė, 65-39 171-oji Gatvė, Flašingas, Niujorkas

21-Elnaras Rauchas (Elnar Rauch), konsulas, Generalinis Vokietijos konsulatas, Niujorkas, Niujorko valstija

22-Deividas Trageris (David Trager), Jungtinių Valstijų prokuroras, Niujorko Rytų rajonas, Bruklinas, Niujorko valstija

23-Robertas Wolfe (Robert Wolfe), Trofėjinių dokumentų poskyris, Karinių archyvų skyrius, Nacionalinis archyvas, Niujorkas, Niujorko valstija

24-Rabinas Vornikas (Wornik), prezidentas, Safolko rabinų taryba, Rytų Nortporto žydų centras, Rytų Nortportas, Niujorkas

25-Leonardas Libermanas (Leonard Lieberman), Oklahoma Sitis, Žydų bendruomenės taryba, 1100 H. Dewy Gatvė, 103, Oklahoma Sitis, Oklahomos valstija

26-Natanas Lešolcas (Nathan Leshalc), Talsos Žydų bendruomenės taryba, 3314, Rytų 51-oji Gatvė, Ste T.,Talsa, Oklahomos valstija

27-Džordžas Voldas (George Wald), Mozės įstatymo kongregacija, 2300 Serra Bulvaras, Sakramento, Kalifornijos valstija

28-Rabinas Martinas Sandbergas (Martin Sandberg), Betelio (Beth-el) sinagoga, 903 Ponco de Leon, Santures, Puerto Rikas

29-Markas Solsotka (Mark Solsotka), Koncentracijos stovyklas išgyvenusių žydų bendrijos, Hartfortas, Konektikuto valstija

30-Savitarpio pagalba, 137 Wodbino Gatvė, Providencija, Rodo sala

31-LACR, 531 Pietų Plimuto teismas, Čikaga, Ilinojaus valstija, Solo Godšteino (Sol Godštein) adresas

32-Janušo Korčako (Janusz Korgzak) namai, 2628 W. Touhy, Skokie, Ilinojaus valstija, Deivido Rozenscvaja (David Rosenswają) adresas

33-Naujųjų piliečių klubas, 6916 Algonquin, Čikaga, Ilinojaus valstija, Aleno Kredovo (Allen Kredow) adresas

34- Šalom (Shalom), 555 Vakarų Ruzveltas, Čikaga, Ilinojaus valstija, Leo Seifmano (Leo Seifman) adresas

35-Jom ha-Šoa (Yom haShoah) Holokausto memorialo programa, Bafalas, Niujorko valstija

36-IMA klubas, 69 Carpenter Aveniu, Bafalas, Niujorko valstija

37-Naujųjų amerikiečių organizacija, 5 Greenside Lane, Ročesteris, Niujorko valstija

38-Kol Izraelio fondas, Klivlendas, Ohajo valstija

39-Nacizmą išgyvenusieji žydai, 1580 Summit Road, Cincinatis, Ohajo valstija

40-Naujosios vilties sinagoga, 1625 Crest Hill, Roselawn, Cincinatis, Ohajo valstija

41-Bendžaminas Miuleris (Benjamin Muler), ekspertas, 3618 Castano, Deitonas, Ohajo valstija

42-Žydų bendruomenių tarpusavio santykių reikalų taryba, Sent Polas, Minesotos valstija

43-Žydų advokatų paslaugos, Niuarkas, Naujojo Džersio valstija

 

-2-

 

NYC 50/40.378

 

(Dėl Jungtinėse Valstijose gyvenančių nacių karo nusikaltėlių sąrašo) (tęsinys)

44- Haris Feldmanas (Harry Feldman), ekspertas, 2616 Murray Aveniu, Pitsburgas, Pensilvanijos valstija

45-Išgyvenusieji nacių holokaustą, 1523 Joy Road, Detroitas, Mičigano valstija

46-Rabinas Haris Skai (Harry Sky), 400, Deering Aveniu, Portlandas, Meino valstija

47-Rabinas Aleksanderis (Alexander), B‘nai Emanuelio kongregacija, 3536 Travel Gatvė, San Franciskas, Kalifornijos valstija

48-Rabinas Traubas (Traub), Kongregacija Adath Izraelis, 1851, Noriega Gatvė San Franciskas, Kalifornijos valstija

49-Kongregacija B‘nai Izraelis, 1575 Annie Gatvė, Kolma, Kalifornijos valstija

50-Rabinas Cuche (Zucheu), 795, Carey Drive, San Leandras, Kalifornijos valstija

51-Amerikos žydų kongresas, 7803 Clayton Road, Kleitonas, Misūrio valstija

52-Žydų bendruomenių centrų asociacija,11001 Shuetz Road, Kreve Kueris, Misūrio valstija

53-B‘nai B‘rith draugija, 9378, Olive Bulvaras, Sent Luisas, Misūrio valstija

54-Sent Luiso žydų federacija, 611 Olive Gatvė, Sent Luisas, Misūrio valstija

55-Žydų bendruomenių taryba tarpusavio santykių reikalams, 722 Chestnut Gatvė, Sent Luisas, Misūrio valstija

56-Žydų įdarbinimo tarnyba, 1727 Lowst Aveniu, Sent Luisas, Misūrio valstija

57-Naujųjų amerikiečių klubas, 603 vakarų 86-oji Terasa, Kanzas Sitis, Misūrio valstija, Džeko Igielniko (Jack Igielnik) adresas

58-Naujojo gyvenimo asociacija, San Diegas, Kalifornijos valstija

59-Žydų bendruomenių centras, 2562 Balltown Road, Skenektadis, Niujorko valstija

60-Žydų šeimų tarnyba, 291, State Gatvė, Olbanis, Niujorko valstija

61-Naujųjų amerikiečių asociacija, 17 Silverbrook Road, Niutonas, Masačiusetso valstija

62-Simonas Vyzentalis (Simon Wiesenthal), Nacių karo nusikaltimų dokumentavimo centras, Viena, Austrija

63-Ruta Kliuger (Ruth Kluger), rašytoja, Tel Avivas, Izraelis

64-Žydų geto kovotojų muziejus, Tel Avivas, Izraelis

65-Jad Vašem (Yad W‘shem) dokumentavimo centras, Jeruzalė, Izraelis

66-Nacių karo nusikaltimų dokumentavimo centras, Liudviksburgas, Vokietija

67-Berlyno dokumentų centras, Vokietija

68-Dokumentų centras, Vysbadenas, Vokietija

69-Frankfurto, Hanoverio, Dortmundo, Hamburgo apygardos prokurorų įstaigos, Vokietija

70- Vynerio (Wiener) biblioteka, Londonas, Anglija

/parašas/

 

* * *

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Genocido centrui       2019-03-17 12:24

Duokite atsakymą apie Izraelio “didvyrio” ARADO darbelius Lietuvoje.

tam $+$        2019-03-13 23:02

7. Feigelsonas Grigorijus - NKGB A skyrius.

Kažkur rusiškoje literatūroje tekę matyti esą tai latvis. Aukšto rango išgama, vienas iš 1941m. birželio 14d. trėmimų organizatorių, Eustachijaus(Eusiejaus) Rozausko pavaduotojas. Bet sprendžiant iš latviams nebūdingo vardo ir pavardės, aišku koks tai “latvis”.

ir dar smulkmenų       2019-03-13 18:42

Tai palaukite. Kai bus mušta, arba atsibos, NKVD-MGB-KGB korta, sužinosime, kad žydų būta ir Gestape, Reicho Saugumo kanceliarijoje, baudžiamuosiuose SS “užfrontės žiurkių” daliniuose, mirties stovyklų prižiūrėtojų tarpe. Su visomis pikantiškomis detalėmis. Bus 146% patikima liudininkų informacija! smile

Dar smulkmenos       2019-03-13 17:09

Tokios jaukios kompanijos neišeina nepapildyti dar vienu kitu herojumi. Pvz. Adolfu Hitleriu. Teigiama, kad šio senelis iš tėvo pusės buvo žydas. Apie tai patvirtinančią DNR analizę buvo rašęs 15min. Arba visiems taip pat gerai žinomu Sorošu. Pats būdamas žydu ir tai žinodamas, šis tarnavo naciams ir dalyvavo Holokauste…

Puikus       2019-03-13 16:56

atsakas tokiems kaip Vinokuras ir jo tautieciams Amerikoje.O sarsiukai akusciausiame lygyje.Bravo skelbejui.Vinokurui tikrai yra kuo dydziuotis.

o dar sako, kad žydai protingi       2019-03-13 14:57

Paimkime kad ir Vinokurą. Pagarsėjęs Garliavos įvykių metu savo pasisakymais. Na kur tokį toksišką veikėjų dar bekišti? Bet žydai kiša! Sprogus melo apie Garliavą burbului, kur žydai dėsis su tokiu savo tautiečiu, ką darys? Jei žiūrėti pro Izraelio valstybės prizmę, tai čia išvis kažkokia savižudybė gaunasi. Nežiūrint visų Izraelio pasiekimų, šalis yra strateginėje aklavietėje. Priešai iš visų pusių. Diversijos iš Gazos ruožo, Irano pajėgos Sirijoje, Hezbolah Libane ir nesibaigiantys palestiniečių bruzdėjimai okupuotame Vakarų krante. Atrodytų, ar bereikia žydams naujų priešų? Pasirodo, kad taip! Nes vis tikima savo pačių susikurtu mitu apie žydų išskirtinumą, nors, pasak buvusių Izraelio specialiųjų tarnybų veteranų, tose tarnybose už galvų susiėmus klykiama iš siaubo dėl tokios saviapgaulės.
Jei netikite, pasiskaitinėkite rusakalbių žydų įrašus socialiniuose tinkluose, pasižiūrėkite RTVi televizijos naujienų laidas iš Izraelio. Greitai suprasite, kad visas tas kai kurių žydų piešiamas idiliškas vaizdelis yra mitas.
Pačiame Izraelyje, ypač parlamente-Knesete, verda toli gražu ne idiliškos diskusijos, tvyro didelis nerimas. Nuo patobulintų Irano modifikacijos “Grad” sistemos raketų ir nuo savadarbių “Kassam”, leidžiamų iš Gazos ruožo, nepadeda ir brangūs “Geležiniai kupolai”, nes jie ir negali visų miestų ir gyvenviečių veiksmingai uždengti, be to jų trūksta. Ką jau bekalbėti apie padegamuosius oro balionus, kurie daro didžiulę žalą Izraelio ūkininkams pietuose. Ir visi Izraelyje jau supranta, kad eilinė karinė intervencija į Gazos ruožą nieko neduos. Vienintelė laimė žydams, kad Trampas jie palankus, kitaip būtų dar liūdniau.

Bet žydams kažkaip vis tiek atrodo, kad jie gali sau leisti prabangą užsidirbti naujų priešų.

nepasisekė žydams       2019-03-13 14:08

Jei ne mėmė Ben-Gurionas ir dar keli, tai ten gana įspūdingas kruvinų sortyromočytelių kratinys būtų Izraelio valstybės tėvais-įkūrėjais. Visokie teroristai, sadistai ir psichopatai kovneriai, aradai ir t.t smile

G. A. Gochinas - prieš pačią Lietuvos valstybę       2019-03-13 14:07

‘The Lithuanian state actively engages in Holocaust distortion,
and in my capacity as a Lithuanian citizen,
I continue to confront the State.’
(https://blogs.timesofisrael.com/the-enemy-within-4/)

$+$       2019-03-13 13:36

Taigi, kam kalbėti, o kam tylėti

$+$       2019-03-13 13:33

Ульянов (Ленин). Пишется русский. Но на самом деле Ленин был полуевреем по матери
Комиссар Иностранных дел - Чичерин. Опять русский.Чичерин на самом деле, по отцу, был из старого родового дворянства, а по матери – еврей.
Комиссар по делам о Национальностях - Джугашвили (Сталин). Тут значится - грузин.А мы уже знаем, что Сталин - полуеврей, кавказский полуеврей.И также по матери.
Президент Высшего Экономического Совета - Лурье (Ларин). Еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер. Еврей.
Комиссар Государственного контроля - Ландер. Еврей
Комиссар Армии и Флота - Бронштейн (Троцкий). Еврей.
Комиссар государственных земель - Кауфман. Еврей.
Комиссар общественных работ - Шмит. Еврей.
Комиссар общественных снабжений - Е. Лилина (Книгисен). Еврейка.
Комиссар народного просвещения - Луначарский. Тут значится русский. На самом деле Луначарский был евреем из выкрестов. И был женат на еврейке Розенель.
Комиссар вероисповеданий - Шпицберг. Еврей.
Народный комиссар - Апфельбаум (Зиновьев). Еврей.
Комиссар общественной гигиены - Анвельт. Еврей.
Комиссар финансов - Гуковский. Еврей.
Комиссар печати - Коген (Володарский). Еврей. Комиссар по делам о выборах - Радомысльский (Урицкий). Еврей.
Комиссар Юстиции - Штейнберг. Еврей. Он заведовал расстрелами.
Комиссар по эвакуации - Фенигштейн. Еврей.
Его помощники - Равич и Заславский. Евреи.
Итого - из 22 членов: евреев - 17, русских - 3 ( на самом деле они все - полуевреи).
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Комиссар Армии и Флота - Бронштейн (Троцкий). Еврей.
Председатель революционного штаба Северной Армии - Фишман. Еврей.
Комиссар Военно-Судебный 12-й Армии - Ромм. Еврей.
Политический комиссар 12-й Армии - Мейчик. Еврей.
Политический комиссар Штаба 4-й Армии - Ливенсон. Еврей.
Председатель совета армий Западного Фронта - Позерн. Еврей.

$+$       2019-03-13 13:32

Политический комиссар Московского Военного Округа - Губельман. Еврей.
Политический комиссар Витебского Военного Округа - Дейб. Латыш.
Комиссар военных реквизиций города Слуцка - Кальманович. Еврей.
Политический комиссар Самарской Дивизии - Бекман. Еврей.
Военный комиссар той же дивизии - Глузман. Еврей.
Комиссар реквизиционного отряда Московского Округа - Зузманович. Еврей.
Председатель Главного Московского Военного Совета - Бронштейн (Троцкий). Еврей. Его помощники: Гиршфельд. Еврей. Склянский. Еврей. Члены того же Совета: Шородак. Еврей. Петч. Еврей. Военный комиссар Московской Губернии - Штейнгардт. Немец. Военный комиссар Московской Губернии - Дулис. Латыш. Комиссар Школы Пограничной Стражи - Глейзер. Латыш. Политический комиссар 15-й Дивизии Советов - Дзеннис. Латыш. Политический комиссар 15-й Дивизии Советов - Полонский. Еврей. Комиссар Военного Совета Кавказских Армий - Лехтинер. Еврей. Чрезвычайный комиссар Восточного фронта - Бруно. Еврей. Чрезвычайный комиссар Восточного фронта - Шульман. Еврей. Член Казанского Военного Совета - Розенгольц. Еврей. Член Казанского Военного Совета - Назенгольц. Еврей.Член Казанского Военного Совета - Мейгоф. Еврей. Командующий Красной Армией в Ярославле - Геккер. Еврей. Начальник Петроградского Военного Комиссариата - Цейгер. Еврей. Политический Комиссар Петроградского Военного Округа -Гиттис. Еврей. Командующий Западным фронтом против Чехо-Словакии -Вацетис. Латыш. Член Совета военной коммуны - Лазимер. Еврей. Начальник Военной коммуны (быв. Австрийский офицер) -Кольман. Еврей. Начальник Московского Военного Округа - Бицис. Латыш. Военный комиссар Московского Военного Округа, - Метказ. Еврей. Начальник обороны Крыма - Зак. Еврей. Командующий Курским фронтом - Слузин. Еврей. Его помощник - Зильберман. Еврей. Политический комиссар Румынского фронта - Спиро. Еврей. Уполномоченный для мирных переговоров с Германией -Давидович. Еврей. Кандидат - Шнеур. Латыш. Солдат - Смидович. Еврей. Итого - из 43 членов: евреев - 35, латышей - 7, немцев -1, русских - 0.

КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (т. е. по расстрелам) Народный Комиссар - Апфельбаум (Зиновьев). Еврей. Его помощник - начальник Чрезвычайной Комиссии - Радомысльский (Урицкий). Еврей. Начальник пропаганды - Гольденрудин. Еврей. Председатель экономической комиссии Петроградской коммуны - Эндер. Еврей. Вице-председатель комиссии гигиены - Рудин. Еврей. Комиссар по эвакуации беженцев - Финигштейн. Еврей. Его помощник - Абраам Крахмал. Еврей. Комиссар Петроградской печати - Володарский. Еврей. Комиссар Московской печати - Красиков. Еврей.

$+$       2019-03-13 13:30

Комиссар Петроградской Полиции - Фейерман. Еврей. Начальник Бюро печати - Мартинсон. Еврей. Московский комиссар общественной безопасности -Розенталь. Еврей. Члены Петроградской Чрезвычайной Комиссии Мейнкман. Еврей. Гиллер. Еврей. Козловский. Поляк. Модель. Еврей. И. Розмирович. Еврейка. Иселевич. Еврей. Крассиков. Еврей. Члены Совета Петроградской Коммуны Зорке. Еврей. Радомысльский. Еврей. Члены Московской Чрезвычайной Комиссии Председатель - Дзержинский. Поляк. А на самом деле он польский полуеврей и женат на чистокровной еврейке. Шкловский. Еврей. Кнейфис. Еврей. Цейстин. Еврей. Размирович. Еврей. Кронберг. Еврей. Хайкина. Еврейка. Ривкин. Еврей. Делафарб. Еврей. Циткин. Еврей. Е. Размирович. Еврей. Г. Свердлов. Еврей. Блюмкин. Еврей. Это тот, который застрелил посла Германии Мирбаха. Ленин клятвенно обещал разыскать убийцу и покарать. Но разыскивать его было нечего. Он был начальником отдела у Бизенский. Еврей. Финес. Еврей. Закс. Еврей. Яков Гольдин. Еврей. Гальперштейн. Еврей. Книггисен. Еврей. Начальник Таганрогской тюрьмы - Либерт. Еврей. Шилленкус. Еврей. Председатель комиссии Трубецкого Бастиона и Петропавловской крепости. Еврей. То есть все органы террора в Петрограде и в Москве сплошь в руках евреев.
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 1. Народный комиссар - Чичерин. Русский. Мы уже говорили - какой это русский... Его помощники: Карахан. Еврей. Директор паспортной экспедиции - Марголин. Еврей. Посол в Берлине - Иоффе. Еврей. Причисленный к посольству в Берлине - Левин (в 1919 г. Народн. Комиссар в Баварской Советской Республике) Еврей. Начальник бюро печати и информации при посольстве в Берлине - Аксельрод. Еврей. Посол в Вене и Лондоне - Розенфельд (Каменев). Еврей. Чрезвычайный уполномоченный в Париже и Лондоне - Бек. Еврей. Посланник в Христиании - Бейтлер. Еврей. Консул в Глазгове - Малкин. Еврей. Председатель мирной делегации в Киеве - Каин Раковский. Еврей. Юрисконсульт - Астшуб (Ильсен). Еврей. Генеральный консул в Киеве - Грюнбаум (Кшевинский). Еврей. Генеральный консул в Одессе - А. Бек. Еврей. Aš čia atrinkau tik dalį,nes jei sutalpinti visus, tai užstrigtų svetainė. Yra tarp jų keletas tikrų rusų, keletas latvių, vokiečių, armėnų, na bet pagrindinis “vandenynas“...

Būtų gerai       2019-03-13 13:11

Kad tas centras pats nesusipainiotų savo veikloje, tai ir tie patys sisteminiai vinokurai nesikabinėtų.

$+$       2019-03-13 13:01

Kagėbistai blokuoja, neleidžia įdėti viso sąrašo

1. Bidinskis Michailas Grigorjevičius- kapitonas, MGB A valdyba.
2. Blochas Gilelis - majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judėjimu). Vietinis, gimė Biržuose 1908m.
3. Breneris Moisiejus - MGB tardytojas, vietinis, gimė Utenoje 1909m.
4. Demba Icikas - NKGB 2sk., vietinis, gimė Pumpėnuose 1901m.
5. Dušanskis Nachmanas - MGB 2N sk., vietinis, gimė Šiauliuose 1919m. Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą .
6. Faktorauskas Volfas ¬- majoras NKVD finansų viršininkas.
7. Feigelsonas Grigorijus - NKGB A skyrius.
8. Finkelšteinas Leonas - NKGB operįgaliotinis, vietinis, gimė Kaune 1922m.
9. Frenkelis Chaimas - MGB Šiaulių valdybos 2 sk., vietinis, gimė Kybartuose 1921m.
10. Gamzė Chanonas - kapitonas.
11. Goldbergas Isakas - kapitonas, vietinis, gimė Vilniuje 1900m.
12. Grožnikas Giršas - NKGB politinis skyrius, vietinis, gimė Trakų apskrityje 1918m.
13. Kaplanas Maksas - majoras, MGB Kauno m.valdyba.
14. Karpis Nachemija - NKVD administracijos sk., vietinis, gimė Merkinėje 1902m.
15. Kerbelis Samuilas Abramovičius - papulkininkis MGB Kauno m.valdyba.
16. Klipaitė- Livinzonaitė Šeina - NKGB slaptasis skyrius.
17. Komodaitė Judita - viena iš pirmųjų  A.Sniečkaus vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940m. liepos mėn. grupės, parengusios suimtinų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė. Vietinė, gimusi Kėdainiuose 1906m.
18. Leščinskis Isakas - majoras.
19. Levitacas Faivas - NKGB 4 sk., vietinis, gimė Žagarėje 1913m.
20. Piščikas Borisas - kapitonas.
21. Plotkinas Leivikas Movševičius - leitenantas.
22. Rozauskas Eusiejus - papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas.

$+$       2019-03-13 12:54

Rozauskas Eusiejus - papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas.
23. Slavinas Aleksandras - papulkininkis.
24. Štarkmanas Markas - papulkininkis, MGB B skyrius.
25. Šulga Isakas - papulkininkis, MGB 5 skyrius.
26. Švarcmanas Danilas - NKVD 3 sk.
27. Todesas Danielius - papulkininkis.
28. Todesas Ruvinas - leitenantas, vietinis, gimęs Utenos apskr. 1917m. 1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas.
29. Vicas Jakovas - pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas, trėmimų komisijos narys.
30. Vildikanas Kasrielis - NKVD slaptasis skyrius.
31. Vilenskis Moisiejus - NKGB tardymo dalies viršininko pavaduotojas.
32. Zaidenvurmas Izrailis Lazarevičius - leitenantas.

Vinokuras mato tik viana akimi, tai kas jam naudinga. Ši sąrašą kažkada paviešino Šiaulių šaulių sąjunga.

Rūta       2019-03-13 10:52

Būtina ne tik nepasiduoti agresyviam Lietuvos nedraugų spaudimui, bet ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn piktybinius šmeižikus. Būkime Lenkija, kurie valstybiniu lygiu sustabdė tokius išpuolius. Jei Lietuvos pilietis pastoviai šmeižia mūsų tautos didvyrius, jam turi būti atimta Lietuvos pilietybė. Kodėl kai kurie žydai taip nemyli Lietuvos?

Užtat matyt gims naujų didvyrių       2019-03-13 10:45

Kokia Vanagaitė, Putinaitė ar Ivaškevičius parašys romaną apie didvyrį Nachmaną Dušanskį. Vinokurų gauja prirašys apie tai tūkstančius straipsnių, banionis pastatys filmą. LRT knygą ir romaną kas 10 minučių šlovins reklamomis. Ir galiausiai pagal progresyviųjų reikalavimus kur miesto centre vietoje Vyčio ar Smetonos Dušanskiui bus pastatytas paminklas. Dušanskis bus įtrauktas į privalomą mokyklos programą. Juk žydai visada teisūs ir jokiu būdu negali būti išgamomis. O jei koks partizanas lietuvis, juo labiau miręs ir negalintis apsiginti, tik viens du - ir istorija pataisyta. Politkorektiškai. Lieka vienintelė, mažytė ir visiškai nereikšminga smulkmena - kokiam režisieriui ir scenaristui už tokias istorines tiesas turime dėkodami nuolankiai lankstytis?

Algimantas       2019-03-13 10:42

Esu gimęs 1944 metais. Kaune dar buvo vokiečių kariuomenė vadovaujama Adolfo Hitlerio, Ar Vinokuras, jo tautiečiai žudę lietuvius, ir mane kaltina prisidėjus prie holokausto, ar ir aš turiu jaustis žydšaudžiu? Stebina ,,istorikų” nesugebėjimas parašyt visos tiesos apie visokius kaltintojus, kaltinančius vien dėl to kad neišaiškėtų jų kaltė.

Pastaba       2019-03-13 9:38

Istorijos nesuklastosi, tiesa anksčiau ar vėliau tampa vieša. Gochino, Vinokuro, Vanagaičių ir panašių rašliavų autoriams laikas į istorijos šiukšlyną.

$+$       2019-03-13 9:07

„JAV pareiškė griežtą nepasitenkinimą Lietuvai dėl LLV vadovo perlaidojimo su valstybės regalijomis.” Citata iš delfio straipsnio. Gal kas žino, kokį nepasitenkinimą ir kas konkrečiai pareiškė?

 

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.