Garliavos istorija neaiški ne tik Daliai Grybauskaitei, bet ir Pikasui

Tiesos.lt siūlo   2013 m. rugsėjo 12 d. 8:07

24     

    

Garliavos istorija neaiški ne tik Daliai Grybauskaitei, bet ir Pikasui

Daugiau nei prieš porą metų Kaunodiena.lt puslapio nuolatinis komentatorius, pasirašantis Pikaso vardu, uždavė 110 klausimų. Gal šie seni, bet iki šiol neatsakyti klausimai šiandien padėtų Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei kartu su jos kuruojama Generaline prokuratūra išsiaiškinti mįslingą Garliavos istoriją?

Pikasas. 110 klausimų


2011 m. kovo 17 d.

Baigti visus tyrimus ir bylas, manau, bus galima TIK TADA, KAI BUS ATSAKYTA bent Į DAUGUMĄ110 KLAUSIMŲ.

KLAUSIMAI TEISĖSAUGAI DĖL GALIMOS PEDOFILIJOS SKANDALO IR GALIMAI SU JUO SUSIJUSIŲ ŽŪČIŲ:

1. Kodėl nebuvo atkreiptas reikiamas dėmesys į Drąsiaus Kedžio skundus ir prašymus? Ar ne dėl teisėsaugos institucijų tokio aplaidumo, nebuvo užkirstas kelias tam, kad vėliau būtų nenužudyti keli asmenys?

2. Kodėl tyrimo dėl galimo pedofilijos atvejo metu buvo padaryta tiek daug policijos ir prokuratūros darbo spragų: laiku nepadarytos kratos, neapklausti galimai svarbūs liudininkai, neištirta galima pedofilų nusikaltimų padarymo vieta, pakankamas kietis telefoninių pokalbių ir kompiuterių laikmenų, nesiimta jokių priemonių, kad galimi nusikaltėliai būtų sulaikyti?

3. Kas tie vyrai, kurie dviem mašinomis blokavo kelią ir užpuolė Drąsių Kedį, išvažiuojantį su draugu iš Vilniaus. Kas, paklausęs „Su pedofilais kariauji?“, grasino susidorojimu? Kaip buvo tvirtinama, D.Kedžio draugas Žilius grumtynių metu užčiuopė pas vieną užpuoliką ginklo dėklą. Tik D.Kedžiui iššovus į orą, užpuolikai nuvažiavo. Įdomu, ar ir kriminaliniai nusikaltėliai specialiuose dėkluose pistoletus prie savęs laiko?

4. Kas 2009 m. spalio 5 d. rytą nužudė Kaune išvykstantį į darbą teisėją Joną Furmanavičių? Ar žmogžudystė buvo užsakomojo pobūdžio ar įvykdytos suinteresuotų asmenų? Jei yra užsakovai, tai kas jie?

5. Kokie J.Furmanavičiaus žudikų bei galimų jų užsakovų siekiai? Nužudyti kaip pavojingą pedofilijos nusikaltimų bendrininką ir potencialų liudininką? Dėl kompromato prieš aukštą prokuroro postą turintį asmenį, norint perimti tą informaciją? Nusikaltėlių kerštas teisėjui už jo priimtus sprendimus jo, kaip teisėjo, darbe?

6. Kas tie du asmenys, kurie atvyko autobusiuku su užrašu „Kauno keliai“, tam tikrą laiką lūkuriavo ir šūvių serija (keturi pataikė į kūną, du į galvą) nušovė teisėją? Kas tas rusvaplaukis neatpažintas žudikas, kuris iš arti paleido kontrolinį šūvį į teisėjo galvą ir skubiai pasišalino iš žudynių vietos?

7. Ko ieškojo žudikas nužudyto teisėjo švarke? Gal žinojo, kad teisėjas į darbą buvo pasiėmęs pedofilus prokurorus kompromituojančią vaizdajuostę?

8. Kodėl ant teisėjo automobilio nėra „Wolksvagen“ autobusiuko dažų pėdsakų? Ar automobiliai buvo susidūrę?

9. Autobusiukui nuvažiuoti teisėjo mašina netrukdė, tad jos patraukti, kaip teigia prokurorai nereikėjo. Kaip atsirado D.Kedžio DNR pėdsakai, jei žudikai nedelsiant skubiai pasišalino. Ar jie nepaimti nuo paimtų D.Kedžio rūbų per kratą jo namuose?

‎10. Kas užsakė lipdukus žudikų panaudotam autobusiukui. Kur dingo tyrėjų paimtos stebėjimų kamerų kasetės iš įvairių stebėjimo vietų, galinčios nurodyti tikrus, tačiau, užsakymo priėmėjo teigimu, nepanašius į D.Kedį, lipdukų užsakovus, o gal… ir pačius žudikus?

11. Ar tikrai vienas iš reklamos verslo sėkmingai besiverčiantis savininkas pasikorė klūpėdamas, be jokios žinomos priežasties? Ar jis nebuvo pakartas būtent tuoj pat po D.Kedžio kūno suradimo? Kodėl taip skubiai buvo kremuotas to savininko kūnas, nors buvo pažadėta atlikti išsamų jo žūties tyrimą? Gal jis prasitarė, kad lipdukus atėjęs atsiimti užsakovas buvo azijietiško veido vyras? O gal firmos savininkas nenorėjo melagingai liudyti, kad tai buvo D.Kedys?

12. Kas atsiuntė klaidinančią, D.Kedį priviliojusią žinutę 2009 m. spalio 5 d. rytą, panaudoję V.Naruševičienės kaimynų telefono numerį, kad galimai jo ieškomas Aidas (Vaidas?) tuo metu buvo pas V.Naruševičienę?

13. Kas tie du asmenys (vienas žemas ir storokas, kitas aukštesnis), kurie laukė savo automobilyje D.Kedžio prie V.Naruševičienės namų, kurie atėmė iš Drąsiaus pistoletą bei surakinę antrankiais vienas iš jų nuvežė D.Kedį nežinoma kryptimi?

14. Kada V.Naruševičienės žudikai numetė D.Kedžio nepanaudotą ginklą? Ar prieš Violetos nužudymą ar vėliau, kai ginklas jau buvo atimtas? Ar V.Naruševičienė buvo dar gyva, kai D.Kedys buvo suimtas sučiuptas?

15. Ką reiškia, kad ant to numesto ginklo nebuvo jokių pirštų antspaudų? Kas juos taip kruopščiai nuvalė?

16. Kodėl nebuvo patikrintos Žiegždrių psichiatrinės ligoninės patalpos, kurios buvo tik keli kilometrai nuo V.Naruševičienės namų ir tos vietos, kur buvo rastas D.Kedžio kūnas?

17. Kodėl Žiegždrių ligoninės personalas bandė neigti, kad dalis tų dabar jau apleistų pastatų buvo privatizuoti A.Ūso ir V.Muntiano?

18. Kokie trys dėdės, mažylės liudijimu, tvirkino bei prievartavo ją ir jos pusseserę? Kuriose vietose, kiek laiko ir kiek kartų tai buvo daroma?

19. Kas yra tas trečiasis dėdė – aukštas blondinas Aidas (Vaidas, Aidis), apie kurį papasakojo mažylė? Ar buvo atliekamos jo paieškos?

‎20. Kodėl buvo blokuojama bet kokia informacija apie Kauno Apygardos teismo pirmininko A.Milinio įsūnio Vaido žūtį? Kodėl net per laidotuves buvo panaudota tik šio blondino, dar paauglio nuotrauka? Ar jis buvo nušautas ar nusišovė pats? Kur jis buvo savaitę iki mirties, kas jį prieš mirtį sumušė ir kur tai buvo padaryta?

21. Kas toms nusikalstamoms pedofilijos veikoms sąvadavo? Ar tame dalyvavo tik mergaičių mamos, ar ir kiti asmenys padėjo bei slėpė nusikalstamas veikas?

22. Kodėl nebuvo atlikta psichologų teisinė ekspertizė su antrąja mergaite pagal įprastas procedūras? Ar jos apklausa, dalyvaujant ir galimai įtariamajai jos motinai V.Naruševičienei, buvo pakankamas įrodymas ir ar tai atitiko įprastines tokių atvejų procedūras?

23. Kodėl buvo leista išgabenti ją iš Lietuvos jos tėvui, pačiam turinčiam pateiktus kaltinimus naujoje, berods jau devintoje baudžiamojoje byloje, laisvai išvykti į užsienį?

24. Kaip vertinti viešai pasklidusias kalbas, kad vyresnioji mergaitė turėjo specifinių sveikatos sutrikimų ir apie jas buvo žinota jos mokykloje bei kitur? Tie sutrikimai, kaip teigiama, buvo pasireiškę net ir apklausos metu. Kodėl nebuvo atkreiptas į tai tyrėjo Paliulio dėmesys? Ar šis asmuo buvo reikiamos kvalifikacijos ekspertas?

25. Kas vilkino, dangstė galimus pedofilus bei trukdė tyrimui? Jei tai darė policijos, prokuratūros ar vaikų teisių gynimo pareigūnai, tai kas jie tokie? Kurie iš jų dirba teisėsaugos institucijose ir šiandien? Ar tikrai prokuroras Kiuršinas sakė: „Na ir kas, kad kartą kitą įkišo?“

26. Kodėl prokuratūra nevykdė Vilniaus apygardos teismo įsigaliojusio ir neatšaukiamo spalio 6 d. sprendimo ir neiškėlė įtarimų L.Stankūnaitei iki šios dienos? Kas turi atsakyti už tokį teismo nutarimo ignoravimą?

27. Kaip suprasti tai, kad Panevėžio apygardos teismas priėmė priešingą sprendimą? Kurio teismo sprendimas yra vykdytinas, jei teismai vienodo teisinio lygmens?

28. Kuris konkretus teisėjas ir konkretūs prokurorai panaikino teisinius įtarimus L.Stankūnaitei dėl sąvadavimo ir nepanoro baigti tyrimo, nors to prašė nukentėjusiosios mažylės globėjų pusė?

29. Ar tarp A.Ūso ir L.Stankūnaitės buvo labai artimi santykiai ar tik „dalykiniai“? Kuria jų skirtingai pateikiama versija reikia tikėti?

30. Kodėl L.Stankūnaitė ir A.Ūsas nuolat keitė savo parodymus dėl jų santykių pobūdžio?

31. Ar iškelta gal jau aštunta byla Naruševičiui yra nutraukta, ar jis vis dar kaltinamasis? Ar jo dukra dabar yra pakankamai saugi?

32. Dėl ko žudynių išvakarėse taip džiūgavo, kaip patys teigė, A.Ūsas su savo žmona, naktį ilgai negalėjo užmigti, kad net teko jiems migdomuosius naudoti?

33. Kada išėjo iš namų tą spalio 5 d. žudynių rytą A.Ūsas? Gerokai anksčiau negu įprastai ar gerokai vėliau? Kada jis, visiškai skirtingai teigdamas, sakė netiesą?

34. Ar nebuvo A.Ūsas vienas iš žudynių organizatorių, jei taip bandė savo aiškinimais klaidinti teisėsaugą ir visuomenę?

35. Kam buvo reikalinga šios istorijos dalyviams A.Ūsui (4), L.Stankūnaitei (5), J.Furmanavičiui (11) tiek daug mobiliųjų telefonų? Sąvadavimo ryšiams reguliuoti, plėsti ar kitokioms paieškoms?

36. Kodėl tų telefonų išklotinių nebuvo nagrinėjant bylą Panevėžyje? Kodėl teismo sprendime aiškinama, kad telefoninės išklotinės jo buvo išnagrinėtos, nors jų byloje nebuvo?

37. Ką galėjo reikšti L.Stankūnaitės telefoniniai pokalbiai su J.Furmanavičiaus drauge? Ar tuo telefonu, kaip priedanga, nesinaudojo pats J.Furmanavičius?

38. Kodėl nebuvo iš esmės patikrinta versija apie prokurorą pedofilija kompromituojantį įrašą, paliktą J.Furmanavičiaus dispozicijoje, kurią šis savo žūties dieną žadėjo pasiimti į darbą ir perduoti vieno laikraščio redaktorei?

39. Kodėl L.Stankūnaitė teigė, kad ji nepažinojo teisėjo J.Furmanavičiaus, nors jos įspėjančiame skambutyje seseriai V.Naruševičienei spalio 5 d. ryte sužinome, kad ji apie savo būrėjos išpranašautą žuvimą „iš pažįstamų rato“ jau buvo sakiusi seseriai anksčiau?

40. Koks iš tikrųjų buvo J.Furmanavičiaus, A.Ūso, L.Stankūnaitės ir V.Naruševičienės tarpusavio ryšys?

41. Kodėl buvo patikrintos tik kelios A.Ūso (4), L.Stankūnaitės (5), ir V.Naruševičienės (1) mobiliojo ryšio priemonės, o iš 1723 A.Ūso pokalbių įrašų byloje yra tik 13 stenogramos, L.Stankūnaitės iš 1181 įrašo padaryta tik 9, iš V.Naruševičienės 1245 – padarytos tik 3.

42. J.Furmanavičiaus pokalbių byloje iš viso nėra, nors jis naudojosi ne mažiau kaip 11 mobiliojo ryšio telefonais? Gal būtent jis buvo pagrindinis galimo pedofilų klano „krikštatėvis“?

43. Kokia informacija buvo rasta teisėjo J.Furmanavičiaus kompiuterio laikmenose, kuri tyrėjams, jų teigimu, pasirodė tuomet kur kas svarbesnė, negu įtariamojo Drąsiaus Kedžio paieškos?

44. Kokiomis aplinkybėmis žuvo J.Furmanavičiaus brolis ir sesers sūnus? Ar tikrai jos tik „neaiškios“, kaip teigia teisėsaugininkai?

45. Ar teisėjos N.Venckienės sukurtas Aido (Vaido?) fotorobotas buvo atpažintas teismo automobilių aikštelės sargo? Ar ne todėl sargas „pats pasikorė“, o jo parodymai prokuratūroje dingo? Jei taip, tai kodėl buvo sunerimta, kad įsūnis buvo atėjęs pas tėvą, teisėją A.Milinį į darbą?

46. Kodėl pedofilijos byloje A.Ūsas ir L.Stankūnaitė turėjo tuos pačius advokatus, kai jų interesai byloje galėjo būti visai priešingi? Ar teismo praktikoje tokia situacija leistina?

47. Kas telefonu liepė paimti iš darželio mažylę, neatsiklausus jos globėjų ir netgi jiems nežinant, bei uždarė ją į vaikų raidos centrą, nors jame jokios psichologų teisinės apklausos nebūna atliekamos? Ar už tai atsakinga tik vaikų teisių gynėja Dabašinskienė?

48. Kokie medikai ir kokiais medikamentais mažylę „gydė nuo slogos“, liepė jai visą laiką ramiai gulėti lovoje ir kodėl ji po savaitės gydymo dalinai prarado atmintį?

49. Kodėl vietoj susikompromitavusios vaikų teisių kontrolierės R. Šalaševičiūtės, parodžiusios didelį abejingumą galimai prievartautoms mergaitėms, į šį postą buvo paskirta E.Žiobienė, kuri savo veikloje jau buvo įrodžiusi, kad ji į vaikų apsaugą nuo žalingos informacijos žiūri skirtingai negu LR Seimas?

50. Kas gąsdino asmenį, buvusį VSD darbuotoją Vilkauską, pranešusį apie kompromituojantį, pas J.Furmanavičių esantį įrašą, apie aukšto prokuroro pedofilinius nusikaltimus Dzūkijoje, susidorojimu su pranešėjo dukra, gyvenančia Jonavoje?

51. Kodėl liudijęs Jonas apie jam nepažįstamų trijų asmenų atnešimą ir numetimą tamsaus ryšulio (D.Kedžio kūno) prie Kauno marių kranto, vėliau kelias dienas buvo „gydomas“ Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje?

52. Kodėl buvo skleidžiamas gandas, kad žvejys Jonas jau anksčiau turėjo psichinių problemų, jei net artimiausi giminės to visiškai nežinojo?

53. Kokiais vaistais ir nuo ko buvo gydytas Jonas? Kodėl vaistų pavadinimai buvo labai slepiami nuo žurnalistų? Gal tai tie patys medikamentai, kuriais buvo „gydomas“ ir D.Kedys?

54. Kodėl pradžioje buvo paruoštos net keturios D.Kedžio mirties ekspertų išvados, o jokiam kitam nepriklausomam ekspertui, kaip to prašė D.Kedžio giminės, buvo neleista dalyvauti net stebėtojo teisėmis? Kodėl po paskutine išvada, kaip buvo teigiama, yra tik vieno eksperto parašas?

57. Kodėl buvo atliekamos net kelios mažylės apklausų ekspertizės, jei žinome, kad kiekviena iš jų psichiškai žalojo mergaitę? Kiek žinoma, psichologų išvados buvo vieningos: „Mergaitė meluoti nelinkusi“.

58. Kodėl Kėdainių apylinkės teisėjui B.Varsackiui prireikė dar vienos ekspertizės, kuri patvirtino tą patį, o išvadą teisėjas padarė visai skirtingą?

59. Kodėl teisėjas B.Varsackis, turėdamas duomenis apie L.Stankūnaitės ir A.Ūso sąsajas, jas slėpė ir melavo visuomenei, kad tokių įrodymų neturi?

60. Kokiomis aplinkybėmis „pats nusiskandino“ Jiesioje liudininkas, matęs įtariamuosius A.Ūsą ir J.Furmanavičių, išeinančius su mažyle iš L.Stankūnaitės buto?

61. Kaimynas, matęs, kaip azijietiško veido vyras šovė J.Furmanavičiui „kontrolinį“ šūvį į galvą, neva „numirė nuo infarkto“. Ar tikrai nuo jo?

62. Kodėl teismas netgi neišsiaiškino mažylės gyvenimo sąlygų pas apsauginių saugomą ir gyvenimo vietą keičiančią L.Stankūnaitę?

63. Kodėl policijos ir prokuratūros informacija buvo nutekinama L.Stankūnaitei ir A.Ūsui?

64. Kur buvo Drąsius Kedys nuo spalio 5 d., kai jis buvo su antrankiais išvežtas nuo V.Naruševičienės namų iki jo mirties?

65. Kas suorganizavo „ekstrasensės“-advokatės legendą apie visą D.Kedžio istoriją, sustatė violetinių gėlių vazonėlius ir t.t.? Ar organizatoriai viską melavo, ar toje legendoje yra ir tiesos krislų? Jei taip, tai kas tą „ekstrasensę“ dalinai informavo?

66. Kodėl tiriantis žudynių bylą prokuroras skambino N.Venckienei klausdamas, ar D.Kedys jau turi advokatą, kai paties D.Kedžio buvimo vieta tuo metu, atseit, dar nebuvo žinoma ir netgi nebuvo žinoma, ar jis dar gyvas?

67. Kodėl būtent tuo pat metu A.Ūsas atsisakė apsaugos? Kodėl apsauga, kainuojanti per 80 tūkst. litų per mėnesį, buvo taikoma dviem asmenims?

68. Ar nebuvo galimybių izoliuoti A.Ūsą, kaip įtariamąjį, mažiau kainuojančiais būdais?

69. Kodėl nebuvo atkreiptas dėmesys į D.Kedžio traumuotą, kruviną galvą, šlapius drabužius, visiškai švarius sportbačius drėgno ir purvino Kauno marių kranto aplinkoje?

70. Kaip vertinti negyvėlio rankų „angelo pozą“, kuri kriminalistų vertinama kaip priešmirtinė suvynioto kūno būsena?

71. Ką galėtų reikšti išvada – „užspringo žole“ ir skrandžio turiniu, jei to turinio pėdsakų aplinkoje ir viršutiniuose kvėpavimo takuose nerasta?

72. Kodėl tyrėjai pradžioje, priešingai nei mačiusių liudininkų buvo teigiama, aiškino, kad jokių sužalojimų nepastebėta, kai dabartiniai ekspertai jau pripažįsta, kad pas D.Kedį yra ant galvos, kojos ir rankos sužalojimai?

73. Ar visi tie sužalojimai buvo padaryti, kaip teigiama, po mirties? Kas įtaigojo tokias klaidas?

74. Kodėl l.e.p. generalinis prokuroras Petrauskas paviešino prokuratūros versiją, kad „šaudė vienas Kedys“, nelaukdamas teisminio nagrinėjimo? Ar jis taip nenusižengė prokurorų darbo etikos taisyklėms?

75. Kokie medikai skyrė net 9 medicininius preparatus, naudojamus psichiniams ligoniams gydyti (ar „žole paversti“), kurių dalies net su receptais vaistinėse sudėtinga gauti?

76. Kaip A.Ūsas galėjo prigerti pakelės baloje, jei keturratis motociklas avarijos nepatyrė? Kur tuo metu buvo jo asmeninė apsauga?

77. Kodėl jis buvo jos atsisakęs iš karto po prokuroro skambučio N.Venckienei apie advokato Kedžiui paiešką?

78. Kas tie du vyriškiai, kurie paskutinę A.Ūso gyvenimo valandą lankėsi kartu kaimo parduotuvėje ir pirko įvairius gėrimus?

79. Kodėl teisingumo ministras apie keliu ilgoką laiką kreivazojantį keturračio vairuotoją pranešė tik trečią dieną po jo žūties?

‎80. Jei teisėsauga neigia pedofilų klano egzistavimą ir įtaria tik vieną žudiką, tai nuo ko dabar yra saugojama L.Stankūnaitė? Gal tam, kad niekam per daug „ko nereikia“ neišplepėtų?

81. Kodėl A.Ūso advokatė Kraujutaitienė pakeitė parodymus, kad prie paskendusio A.Ūso ji atvyko ne tada, kai keturračio variklis dar dirbo, o tik žymiai vėliau?

82. Jei Ūsienės mama teigė, kad advokatė buvo išsivežusi savo buto raktus, tai gal ji buvo svečiuose pas Bašinską paskutinį A.Ūso gyvenimo vakarą? Kaip kitaip ji žūties vietą galėjo pasiekti per 15 minučių?

83. Ką reiškia jau ne pirmą kartą pasigirstantys L.Stankūnaitės grasinimai, kad jei nebus atiduota mergaitė, ji „pradės kalbėti“? Kodėl nesudaroma jai tokia galimybė?

84. Kodėl prokuroras Petrauskas klaidino visuomenę dėl D.Kedžio pėdsakų ant ginklo, kuriuo buvo nužudyti du asmenys? Ar tai tik klaida ar piktybinis veiksmas?

85. Kodėl nebuvo tinkamai ištirta A.Ūso žūties vieta? Kodėl Vilniaus kriminalistai nesutiko į ją vykti, atseit, naiviai iš anksto „patikėję“, kad A.Ūso mirtis nėra smurtinė?

86. Ar lūžęs A.Ūso kaklo slankstelis? Ir nuo ko atsirado juostinis sumušimas ant jo juosmens? Ar tai ne specialiai įtemptos kelio kliūties trauma?

87. Ar apskritai numatoma pradėti tyrimą dėl galimo A.Ūso nužudymo?

88. Kodėl Generalinėje prokuratūroje buvo surengta L.Stankūnaitės spaudos konferencija kviečiant į ją tik jos atrinktus žiniasklaidininkus?

89. Kodėl policijos pareigūnas jau kitą dieną „pamiršo“, kad ta konferencija buvo, nors jis pats L.Stankūnaitei duris atidarinėjo ir prie mikrofonų sodino?

‎90. Kokia prasmė buvo rengti spaudos konferenciją specialaus liudininkės statusą turinčiai L.Stankūnaitei. Juk ji tokiu atveju už savo žodžius teisiškai neatsako.

91. Kaip vertinti tą faktą, jog tik prokuroras R.Jancevičius yra viešai pasisakęs, kad kaltinimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai? Ar kitų prokurorų nuomonė vieninga?

92. Kodėl neišnagrinėjus pedofilijos bylos buvo vykdytas 15 min. trukęs nagrinėjimas ir ruošiamasi nagrinėti bylą dabar dėl mažylės grąžinimo motinai?

93. Kaip susiję su „byla žudike“ VSD, A.Paulauskas, K.Betingis, G.Jasaitis, L.Kraujutaitienė, A.Valantinas, L.Lavastė. A.Vinokuras ir kiti galimą pedofilų klaną ginantys asmenys?

94. Kodėl pedofilo fotografo Gintaro Karmono, atlikusio daugybę nusikalstamų, su pedofilija susijusių tvirkinimo ir prievartavimo veikų byla buvo visiškai slepiama nuo žiniasklaidos, o nuosprendis netgi nebuvo susietas su laisvės atėmimu.

95. Ar tarp tų milijono pedofilinių aktų nuotraukų, kurios rastos pas G.Karmoną, pastebėtas panašus į vieną iš „Kedžio istorijos“ „herojų“ nėra matomas A.Ūsas ar kitas atpažįstamas nusikaltimo dalyvis?

96. Kuri iš dviejų viena kitai prieštaraujančių tos pačios kompetencijos (Vilniaus ir Panevėžio apygardų) teismų nutarčių vykdytina, kuri ne ir kodėl?

97. Ar pedofilijos bylos nutraukimas dėl vienintelio įtariamojo mirties paneigia patį dviejų mažamečių mergaičių seksualinio išnaudojimo, tvirkinimo (ar net galimo prievartavimo) faktą, kas buvo patvirtinta prieš metus laiko?

98. Ar teismas, nagrinėjantis A.Ūso bylą atkreipė į šio įtariamojo viešo elgesio pažeidimą, kai jis 2008 m. buvo pastebėtas nuogas Kleboniškio parke stovinčiame automobilyje su savo nuogu partneriu, esančiu iš A.Paulausko aplinkos?

99. Kaip vertinti L.Stankūnaitės ir A.Ūso automobilių pirkimo ir kitus finansinius sandėrius. Ar L.Stankūnaitės gautos lėšos ir brangios dovanos buvo deklaruotos mokesčių inspekcijoje?

‎100. Kodėl dėl teisėsaugos klaidų sudaromos prielaidos nukentėjusiai mažametei būti grąžintai jos neauginusiai, abejotinos reputacijos ir neaiškiais būdais pragyvenimą uždirbančiai biologinei motinai, prieš kurią liudija mergaitė?

101. Kodėl buvo persekiojami liudininkai, aiškinę, kad ne kartą prie vieno staliuko restorane „Žemyn upe“ ar L.Stankūnaitės buto laiptinėje buvo matę A.Ūsą ir J.Furmanavičių kartu?

102. Kodėl persekiojama žiniasklaida už viešai gaunamos informacijos viešinimą? Ar tie grasinimai yra susiję su noru numarinti pedofilijos skandalą su jo aukomis?

103. Kodėl buvo teigiama, kad E.Žiobienės vyro senelė nėra Editai jokia giminaitė? Ką reiškia, kad tik po žurnalistų apsilankymo šiek tiek pasirūpinta senute, viešai skelbiant kad ji gyveno prižiūrėta ir laiminga? O kaip tada su tomis senutės minėtomis ją apkandžiojusiomis žiurkėmis ir beveik nešildomomis patalpomis?

104. Ar nepažeidžiama tarnybinė etika ir moralė, kai visokie pašiepiantys epitetai sklinda iš pareigūnų ir politikų lūpų tiems, kurie nemano, kad teisėsaugos institucijos deramai atlieka savo pareigas?

105. Kuo paaiškinti, kad už komiteto vertinimu visiškai sužlugdytą ikiteisminį tyrimą vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorai Z.Burokas ir K.Gudžiūnas iki šiol vadovauja visos šalies ikiteisminio tyrimo kontrolei, o Kauno apygardos vyriausias prokuroras K.Betingis grąžintas į pareigas?

106. Kodėl buvęs generalinis prokuroras A.Valantinas dirba teisėju, nors komitetas siūlė LR generaliniam prokurorui principingai įvertinti visų ikiteisminį tyrimą vykdžiusių, kontroliavusių ir prokurorams vadovavusių pareigūnų veiksmus?

107. Kodėl vilkinamas tyrimo pavyzdžių ir 30 klausimų dėl D.Kedžio mirties perdavimas Švedijos specialistams? Trūksta vertėjų ar dar ko nors?

108. Kaip įgyvendintas siūlymas sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų Lietuvos prokuratūros teisinės padėties ir vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje kaitos, taip pat prokuratūros sistemos ir vadovaujančių pareigūnų tarnybos eigos pakeitimo galimybes ir parengtų atitinkamus LR Konstitucijos pakeitimo ir kitų teisės aktų projektus?

109. Ką per metus laiko nuveikė Seimas ir jo Teisės ir teisėsaugos komitetas ir generalinė prokuratūra, kad panašiais atvejais būtų užtikrintas operatyvus ikiteisminis tyrimas, užkirstas kelias nusikalstamoms veikoms prieš mažamečius vaikus ir su tuo susijusioms žudynėms?

110. Kada teisėsauga pradės visus pedofilijos skandalo ir „bylos žudikės“ epizodus tirti iš esmės? Kada visuomenė galės sužinoti apie galimo pedofilų klano dalyvius, jų „stogą“, žudynių užsakovus ir vykdytojus?

Štai klausimai, kilę tik vienam bylos eigos stebėtojui. O kiek tokių stebėtojų yra dar? Kiek klausimų kyla kitiems stebėtojams ? Juk visi suinteresuoti, kad byla būtų išspręsta, todėl taip norisi padėti Generalinei prokuratūrai ją išspręsti.

Šaltinis: tiesiaisviesiai.lt

* * *

Tiesos.lt kviečia savo skaitytojus prisiminti ir šias publikacijas:

Prezidentė D. Grybauskaitė: „Variacijų reaguoti į Garliavos skandalą dar liko“

Pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyvių vieši laiškai Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Teisingumas       2014-10-16 9:24

  Jeigu, kaip teigia teisesauga, Furmanaviciu nuzude Kedys, O jokios pedofilijos nebuvo, tai koks nuzudymo motyvas. Kas atsakys i si klausima.

gydytoja       2013-09-20 19:28

kolegoms teismo ekspertas, tyręs a.a. Drąsiaus palaikus, pripažino, jog tai neabejotina žmogžudystė. Ir kvėpavimo takuose surado ne lapą, o visą gniužulą žolės…Bijo dėl gyvybės visi… bijo. pasiliko tik baimė. Kas iš mūsų paliko, kad pradėjome vaikus aukoti?

klausimai       2013-09-19 9:14

kodėl naruševičienė atidarė Kedžiui duris, jau žinodama kad furma nušautas? kodėl baltųjų būrių klientai ūsas ir furmanavičius (bet ne tie) niekada nebuvo pristatyti kad įodyti kad ūsas-ne tas o kitas ir furma ne tas o kitas naudojosi viešbučio paslaugomis? kodėl policija negaudė Kedžio kuris tarp furmos ir narušės mirčių bent kelias valandas važinėjo po miestą ir net mikriuku? kai kauno policininkai užtiko 2 nuogus vyrus miške automobilyje, kas tie vyrai? oj dar daugybė klausimų

ir taip       2013-09-17 18:04

visiskai aisku - PEDOFILIJA BUVO, BUVO, BUVO. TUKSTANTI KARTU BUVO.  O tie, kurie ja dangste tikrai ses

Tai į tiek        2013-09-15 18:05

neatsakytu teisesaugos klausimu lieka tik paklausti:“Tai kur dabar gali buti N.Venckiene?”- tik nesakykite ,kad Amerikoje,tiksliau Cikagoje.

Dalima       2013-09-15 9:48

Taigi kad į visus klausimus teisėsmauga atsakė: Viską prisigalvojo Venckienė, o visus mirusius nužudė Kedys. Mat tai šeimai pabodo ramiai gyventi, jie užsimanė patekti į Seimą, todėl ėmėsi fantazijų ir žudynių.

ką tik       2013-09-13 22:04

girdėjau ,prie namo jaunimą(STUDENTUS) kalbanČIUS apie siriją-ko REIKIA ŠTATAMS Sirijoje -NAFTOS….tegul tiesiai ,tai ir SAKO,KAD REIKIA NAFTOS….

ATSAKYMAI SILPNAPROCIAMS       2013-09-13 12:23

1.Pikasas asmeniškai pažinojo ne tik Valatką, bet ir Staliną, Hitlerį, Bušą ir Fidelį Kastro.
2.Pikasas gali ištaisyti visas vikipedikų ir žodynų klaidas.
3.Pikasas būtų tapęs politiku, bet paaiškėjo, kad tam jis perdaug protingas.
4.Žaisdamas šachmatais, Pikasas numato tris pergales į priekį.
5.Dar būdamas 1-je klasėje ir spręsdamas Lobačevskio lygtis savo malonumui, Pikasas netyčia iškodavo Da Vinčio kodą.
6.Gūglio paieškos sistema ima didžiąją dalį informacijos tiesiogiai iš Pikaso.
7.Būdamas pirmo ryškumo žvaigždė, Pikasas matomas iš kosmoso plika akimi.
8.Pikasas sugeba kalbėti ir rašyti lotynų Amerikos kalba.
9.Pikasui pavaldžios visos teroristinės organizacijos, įskaitant ir panašius polinkius turinčią TS-LKD.
10.Pikasas padėjo išgarsėti Matulioniui, parašęs matematikos vadovėliui skyrių apie susikertančias lygiagretes tieses.
11.Pikasas užuodžia tamsą, girdi šviesą, mato garsą ir jaučia spalvas. Juoda spalva, pagal Pikasą, tai išvis jokios spalvos nebuvimas.
12.450 g normalaus šnapso Pikasui - mirtina dozė.
13.Pikasas pafosiškai surezgė nekaltą Jėzaus prasidėjimo planą koncesijos aplinkoje.
14.Jei Dievas būtų konsultavęsis su Pikasu, tai pasaulis būtų sukurtas greičiau nei per 6 dienas.
15.Wikipedia - Pikaso homepage.
16.Pikasas ne tik yra įrodęs, kad egzistuoja paralelinės visatos, bet ir laisvai keliauja po jų centrų polius.
17.Pikasas žino, kad evoliucijos eigoje neokomunistai išnyks.
18.Pikasas mintinai moka skaičių padalinti iš nulio.
19.Dievas žino viską, Pikasas viską žino geriau.
20.Egzistuoja dvi tiesos: viena Pikaso (optimali), kita neteisinga.
21.Pikasas niekada nemeluoja. Viskas, ką jis pasako, virsta tiesa. Optimalia tiesa.
22.Jei pasigūglinsit „Pikasui nežinomi faktai“, tai gausite 0 rezultatų; juk tai tiesiog neįmanoma.
23.Jei Pikasui užduosit klausimą apie neegzistuojantį faktą, jis vistiek atsakys teisingai.
24.Pikasas - tai bandomoji žmonių rasės versija su bolševikinio mąstymo metastazėmis prikimštais smegenais.
25.Jei visų mokslų motina yra matematika, tai Pikasas - jų tėvas.
26.Visi Pikaso plaukai - tai mikrokabeliai, jungiantys jo sudėtingus vidinės sistemos mechanizmus ir suponuojantys jo optinę minčių raišką.
27.Pikasas visada juokiasi paskutinis.
28.Protingesnio nėra, yra tik tokie pat protingi, bet ir tie randasi Pikaso veidrodyje.
29.Pikasas žino, kur šuo pakastas, bet paslapties neišduos net ir tuo atveju, jei liktų visiškai vienišas šiuose komentarų puslapiuose.
30.Jei Pikasui parodytum kur vėžiai žiemoja, jis tau parodytų kur šunys pakasti.
31.Lietuvą vienija alus ir Pikasas.
32….ir aštuntąją dieną Dievas tarė: „Gerai jau, Pikasiau, tavo viršus!“
33.Kartą Pikasas suklydo. Kai manė, kad klysta.
34.Pikasas visada pasiskaito apie aprašomą objektą ar problemą.
35.Pikasas ištaisė visas Lietuvos Konstitucijos spragas ir trūkumus.
36.Pikasas išmokė ne tik papūgėlę giedoti Lietuvos Himną, bet ir prosenį Antāną, kartu su Pūku 7 val. rytais. 

Ateikime visi       2013-09-13 11:31

KITOKIA LIETUVA kviečia visus, neabejingus savo ir savo artimųjų likimui į mitingą Kaune , rugsėjo 14 d., 12 val., Karo muziejaus sodelyje.
Mitingas skiriamas Jums - Lietuvos gyventojams.
Susirinkime ir pasisakykime prieš Lietuvos valstybę ir jos žmones stekenančią politiką...
Todėl gausiai ir vieningai susieikime rugsėjo 14 dieną, šeštadienį 12 valandą Kaune , Karo muziejaus sodelyje ir parodykime, kad mes esame jėga, su kuria visiems privalu skaitytis.
Norintys pasisakyti mitingo metu, registruokitės telefonu:
868524724

LIETUVOS ŠAUKSMAS
Rugsėjo 15d., 15val.
Vilniaus Rotušės aikštėje vyks socialinė akcija
UŽ ŠVARIĄ LIETUVĄ!
Akcijos siekis - suvienyti visus Lietuvos žmones, sprendžiant Vandenų, Žemės ir Tautos išlikimo klausimus.
Dalyvaus Tėvynę mylintys piliečiai, mokslo, meno ir kultūros atstovai.

ome       2013-09-13 9:52

bet uztat Pikasui aisku kas Sirijoje chemini ginkla panaudojo, turbut Pikasas jau pasiruoses begti i Sirija ir gelbeti SIrijos zmones nuo Sirijos zmoniu, aisku su miniamliomis netektimis, isskyrus Pikasa.

senas komuniaga Pikasas        2013-09-13 7:39

iskviestas i Kauno rajono PK pradejo verkti,kad jam butu atleista uz sitas nesamoningas rastliavas. Bedavojosi,kad zmona veziu serga ir teismai pakirstu ir ji. Buvo apgailetinas kaip ir jus visi. Griaukite toliau Lietuva supuve KGB pakalikai. Nieko jums neiseis!!! Lietuva nugales tamsuma ir KGBistus!!! jus busite pasiusti i gyvenimo uzribi!!! nors is esmes jus jau uzribyje!!!

Į tuos klausimus,žinoma,       2013-09-13 6:56

bus atsakyta,truputį vėliau…Dabar dar svarbūs klausimai,-kodėl V.Landzbergis pasiūlė į prezidentus D.Grybauskaitę ir kodėl Vokietija neišduoda Lazutkos?Čia viskas susiję...dabar jau rieda melo kamuolys nuo kalno.Reikia meluoti vis daugiau daugiau…kol grius valstybė?

KAS       2013-09-12 22:21

Viskas tiesa, tik kas atsakys į šiuos klausimus, kai įvairaus plauko liudininkai dygsta kaip grybai, o apsiginti nesuteikia progos…

šaunuolis       2013-09-12 18:07

PIKASAS,GERI KLAUSIMAI ,TIK NESUPRANTU ,KODĖL PROKURATŪRA NEI Į VIENĄ NEATSAKO,AR JIEMS JŲ NIEKAS NEPATEIKIA

haris       2013-09-12 18:03

111-tas ,vienuoliktas klausimas ,
Lietuvos vadinamai teisesaugai,
ar Uso tevo įmonėje ,buvo ,naudojamos ,tokios staklės ,grezimo,frezavimo ,tekinimo,
kur galima butu,tą ginklą ,perdaryti,į,kovinį, ,kur buvo nušauti ,J. Furmanavicius ,ir V.Naruševiciene,.
ir kokiem draugam ,V.Narusevicienė atidarė duris?

ŠIAIP JAU       2013-09-12 16:07

tai po Prezidentei “kilusių versijų” ir užuominų, gen.Prokuroras ir visi kiti “tyrėjai” turėtų verstis per galvą ,kad tas “versijas” ištirti ir nustaryti TIESĄ..

Valdžiai       2013-09-12 15:35

“Tai,kas prasidėjo pykčiu,baigsis gėda”(B.Franklinas)...Konservatorių pyktis Garliavoje.Visos valdžios pyktis ,kad kažkas kėsinasi į jų kėdes seime?Gėda dar bus.

Kritikas Pikčiurna       2013-09-12 14:28

Šalia šių visų labai teisingai keliamų klausimų yra vienas - išskirtinis, lemiamas aiškinantis nusikaltimus. Koks kaltinamojo motyvas padaryti nusikaltimą? Taigi koks motyvas Kedžiams ir Venckų šeimai “melagingai” kaltinti, šmeižti ar žudyti ir taip sugriauti savo gyvenimus? Visai kitaip tas klausima skamba valdžiažmogių, prokuratūros ir “teisėsaugos” atžvilgiu. Jų motyvas akivaizdus - nuslėpti savo nusikaltimus, kuriuos būdami valdžioje ir siekdami ją išlaikyti daro. Bijo, kad patraukus už pedofilijos siūlo, atsiskleis visi tarpusavio ryšiai bei nusikalstama veika. Jau vien teisėjo J.Furmanavičiaus 11-kos telefonų išklotinės su šimtais tūkstančių pokalbių ir tūkstančiais telefonų numerių atskleistų tokį tinklą, kad Vilniaus brigados nusikaltimai pasirodytų tiktai žaidimais. Todėl ir nušovė teisėją ir dingo jo pokalbių išklotinės. O juk teisėjas privalo būti skaidrus, kaip krištolas ir teisingas! O jis, pasirodo, kaip katinas 11-ka skirtingų gyvenimų gyveno… Ir Jūs dar laukiat teisingumo iš jį skyrusių Prezidentų, Seimo bei teisėsaugos pareigūnų? Tai - klanas! O klaną nugalėti galima tik viešumu ir gerai sutelktomis visuomenės pastangomis. Todėl pasirašykite už iniciatyvinės grupės “Tautos Valia” rengiamą referendumą Konstitucijos pataisoms. Už mūsų ir jūsų laisvę bei teisingumą, kad jį lemtų Tautos valia, o ne klanas.

Negaliu ištylėti.       2013-09-12 13:31

gal nesusiję,bet po Garliavos įvykių kaip pakito reakcijos į visus žiaurius,nežmoniškus įvykius.Sužvėrėjo.Kad ir šiandien Varėnoje psichologė uždraudė mokykloje prisiminti šiąnakt tėvo nužudytą vaiką...tai siaubinga.Tai jau sadizmas.Reikia rugsėjo 17 prisiminti ne tik Deimantės tragediją ,bet ir visų Lietuvos vaikų beteisystę...ir Varėnos vaikui uždegti žvakelę nors Vilniuje,jei neleido jo gimtojoje mokykloje…žliumbiu.

Iš tiesų,šiame       2013-09-12 13:27

portale aš pasigedau Pikaso.Jis tikrai vertas deramos pagarbos ir įvertinimo,nors ir ne su visiais jo požiūriais sutinku.Kad ir konservatorių išskirtiniu palaikymu.Bet čia jau diskusijų klausimas…Šiaip,tai nusipelnantis pagarbos žmogus.Už neabejingą poziciją.Jis netgi privalėtų labiau įsijungti į politinę veiklą.Toks statusas jį labiau apgintų.

Tuos 110 Pikaso klausimu       2013-09-12 11:59

reikia pateikti Genprokurorui Valiui. Su prierasu, kad prokuraturos ataskaita nebus patvirtinta tol, kol nebus pateikti issamus bei konkretus atsakymai i visus siuos klausimus.

labai aktualus klausimai       2013-09-12 11:31

manau, kad praejus daugiau laiko ir teisesaugai visais imanomais ir neimanomais budais toliau terorizuojant ir naikinant liudininkus, Pikasui ir visiems mastantiems zmonems iskilo daugiau klausimu. Vienas is ju galetu buti toks- kodel teisesauga ciniskai ir atvirai meluodama paneige plikio advokato indeli grobiant mergaite, kai vaizdo irasai ir daugybe liudininku ta patvirtina. Ir pats plikis to neneige pareiksdamas, kad pries “emimo’’ operacija treniravosi su savo sunumi.
Manau, kad Pikasas klausimu sarasa prates.

Stasys       2013-09-12 10:20

Neabejoju, kad tie, kas mąsto logiškai, išmąsto atsakymus į šiuos klausimus ir jaučia,- kas, kur, iš kur ir kodėl.

beveik        2013-09-12 9:22

nereikia ir atsakymų. Iš šių klausimų aišku , kad byla sąmoningai sufalsifikuota.
Aišku - pedofilija BUVO.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.