Demokratija ir valdymas

Evaldas Binkauskas. Lietuvos valstybės arba jos valdančiojo elito saulėlydis

Tiesos.lt siūlo   2017 m. gruodžio 30 d. 18:28

11     

    

Evaldas Binkauskas. Lietuvos valstybės arba jos valdančiojo elito saulėlydis

pozicija.org

Lietuvoje dvigubos pilietybės klausimas pasižymi tam tikru „sezoniškumu“ – jis paaštrėja prieš kiekvienus Seimo, Prezidento ar savivaldos rinkimus.

LR Konstitucijoje įtvirtinta, kad, išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

2017 m. spalio 20 dieną Konstitucinis Teismas dar kartą patvirtino, kad pilietybės išplėtimas galimas tik referendumu pakeitus Konstituciją. Todėl Seimo valdyba gruodžio 22 d. nusprendė sudaryti darbo grupę referendumui pasirengti. Ji turi numatyti galimą referendumo datą, referendumui teikiamas Konstitucijos pataisas, referendumo organizavimo planą, parengti reikalingų įstatymų projektus ir kt. Preliminariai referendumą ketinama surengti drauge su Prezidento rinkimais 2019 metais.

Iš pirmo žvilgsnio siūlymas įtvirtinti šalies Konstitucijoje dvigubą pilietybę atrodo logiškas ir patrauklus, ypač įvertinant dabartinę situaciją, kai už Lietuvos ribų gyvena daugiau kaip trečdalis piliečių. Tačiau referendumo iniciatoriai rinkėjams nepasako, kad įgyvendinti keliamą užduotį, t.y. pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį, pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą, tiesiog nerealu.

Referendumo įstatymo 7 str. 1 dalis skelbia, jog <privalomasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus>.

Vadinasi, kad privalomasis referendumas būtų laikomas įvykusiu, prie balsadėžių turi ateiti ne mažiau kaip pusė Lietuvos rinkėjų. 2016 m. duomenimis, turinčių rinkimų teisę piliečių buvo apie 2,526 mln. Tad referendumas bus laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvaus daugiau kaip 1,263 mln. rinkėjų.

Tačiau mūsų šalies piliečių politinis aktyvumas žemas. Pvz., referendume dėl naujos atominės elektrinės statybos dalyvavo 52,58 proc. visų rinkėjų. Ne ką daugiau, o kartais ir mažiau (nuo 45 iki 53 proc.) rinkėjų dalyvauja Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo bei savivaldybių tarybų rinkimuose. Pastaruosiuose Seimo rinkimuose dalyvavo 49,9 proc. rinkėjų. Pažymėtina, kad iš dvylikos Lietuvos respublikoje surengtų referendumų keturi neįvyko dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Be kita ko Referendumo įstatymo 7 str. 3 dalis skelbia, jog <sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ bei XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus>.

Ši įstatymo formuluotė dažnam praslysta pro akis. Jos esmė ta, kad nors privalomasis referendumas būtų laikomas įvykusiu, tai negarantuoja, kad bus priimtas referendumui teiktas sprendimas, nes jam priimti būtina, kad pritartų daugiau kaip pusė rinkėjų sąrašuose įrašytų rinkėjų. Kitaip tariant, reikia, kad ne tik daugiau kaip pusė rinkėjų referendumo dieną ateitų prie balsadėžių, bet kad atėjusieji kone vienbalsiai pritartų referendume teikiamam siūlymui (šiuo atveju panaikinti dvigubos pilietybės draudimą).

Ar tai realu, tesprendžia skaitytojas. Primename, kad iš visų Lietuvoje surengtų referendumų tik trečdalyje pakako balsų priimti siūlomus sprendimus. O turint omenyje būsimą kandidatų į Prezidentus reklamą bei politinių partijų agitaciją (bus raginančių priešintis dvigubos pilietybės įteisinimui) vargu ar absoliuti dauguma Lietuvos rinkėjų solidariai balsuos už dvigubos pilietybės įtvirtinimą.

Todėl suprantamos Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) abejonės ir būgštavimai dėl būsimojo referendumo rezultatų. „Šiuo metu gresia prarasti dešimtis tūkstančių mūsų piliečių. Manome, jog Lietuvai reikia jų visų, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena“, – teigia PLB pirmininkė Dalia Henkė. Nuspėdama būsimus referendumo rezultatus, PLB siūlo keisti Referendumo įstatymą.

Vienas iš galimų kelių – pakeisti Referendumo įstatymą sumažinant balsuotojų skaičiaus „kartelę“, t.y. panaikinti reikalavimą, kad sprendimui dėl Konstitucijos 12 str. (dėl dvigubos pilietybės įteisinimo) pakeitimo pritartų ne daugiau kaip pusė visų Lietuvos, o tik daugiau kaip pusė referendume dalyvaujančių rinkėjų.

Tačiau minėtas 12 straipsnis patenka į Konstitucijos pirmąjį skirsnį, į kurį patenka ir kiti esminiai Lietuvos valstybingumą įtvirtinantys straipsniai (valstybinė kalba, suverenitetas ir kt.). Todėl buvo pripažinta, kad visi pirmojo Konstitucijos skirsnio straipsniai gali būti keičiami tik ta pačia tvarka, neišskiriant nė vieno straipsnio.

Tad optimizmo dėl referendumo baigties persvara yra dvigubos pilietybės priešininkų pusėje. Be kita ko, referendumu tikimasi pelnyti emigravusiųjų ir jų artimųjų Lietuvoje balsus kartu vyksiančiuose Prezidento rinkimuose.

Didžiausia bėda, kad kalbama tik apie referendumą ir beveik nekalbama apie dvigubos pilietybės sąvokos turinį. Nėra aišku, ar kalbama tik apie dvigubą pilietybę, ar apie pilietybių daugetą. Ar piliečiams bus leista turėti dvi pilietybes, bet draudžiama įgyti jų daugiau – tris ir t.t. Koks būtų pilietybės kontrolės ir jos atėmimo mechanizmas. Taip pat neaišku, kokios garantijos būtų suteiktos dvigubą pilietybę turinčių tėvų vaikams ir anūkams – ar kitoje šalyje gimę Lietuvos piliečių vaikai savaime įgytų teisę į Lietuvos pilietybę. Jei taip, tai iki kurios kartos? Kitaip tariant, ar Lietuvos pilietybė bus „tiražuojama“ be apribojimų, ar vis dėlto apribojimai numatomi.

Gal politikai atsakymus į šiuos klausimus turi, tik jų negirdėti. Minėtuose klausimuose slypi daug teisinių aspektų. Pvz., koks būtų Lietuvos piliečio teisių ir pareigų santykis. Kokias pareigas turėtų dvigubą (ar trigubą) pilietybę turintys Lietuvos piliečiai, nuolat gyvenantys ne Lietuvoje. Ir ar jie apskritai turėtų kokių nors pareigų Lietuvai.

Nekalbama ir apie teises. Pvz., ar dvigubą pilietybę turintis pilietis galėtų dalyvauti ir būti renkamas Lietuvos valdžios ir savivaldos rinkimuose.

Galimas įspūdis, jog dvigubą ar daugiau pilietybių turintys Lietuvos piliečiai taptų ypatingos svarbos asmenimis (VIP), turinčiais teises, bet nesaistomais pareigų. Tokie asmenys galėtų naudotis valstybės garantuojama sveikatos sistema, jos teikiamomis lengvatomis ar kita sukurta gerove, tačiau jie būtų atleisti nuo prievolės dalyvauti tos gerovės kūrime. Tad ar socialinėje atskirtyje Lietuvoje gyvenantys piliečiai, kartu būdami atsakingi už Lietuvos valstybės ir jos gerovės kūrimą bei išsaugojimą, netaptų antrarūšiais žmonėmis?

Kitas aspektas- šalies nacionalinis saugumas. Jeigu būtų įteisinta galimybė turėti kelias pilietybes, kokias galimybes įgyti Lietuvos pilietybę turėtų kitų šalių piliečiai? Ar leisdami turėti dvigubą pilietybę užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, suteiktume teisę į dvigubą pilietybę ir Lietuvoje gyvenantiems kitos tautybės Lietuvos piliečiams.

Jeigu taip, ar Vilniaus krašto lenkakalbiai gyventojai turės teisę dvigubą Lietuvos ir Lenkijos pilietybę? O Visagino gyventojai – į Lietuvos ir Rusijos? Ar gausėjanti ukrainiečių bendruomenė galės pasinaudoti šia teise?

Rimtos diskusijos viešojoje erdvėje šia tema nėra. Yra emocinis fonas, neva reikia gelbėti Tautą, neva neįteisinus dvigubos pilietybės, dešimtys tūkstančių Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse gyvenančių lietuvių bus priversti atsisakyti Lietuvos pilietybės ir priimti tų šalių pilietybes. Graudenama tuo, kad lietuvių tauta greitai tirpsta ir jau pasmerkta išnykti.

Galimas dalykas, kad išnyks, bet ne dėl dvigubos pilietybės nebuvimo. Gelbėti Lietuvos valstybę ir jos piliečius reikėtų ne nuo to, kad būdami svetur jie nepasirinktų kitos šalies pilietybės, o dėl to, kad jie apskritai nebėgtų iš Lietuvos.

Paradoksalu, bet esamoje situacijoje atrodo, jog šalies valdančiajam elitui masinė gyventojų emigracija mažai rūpi. O kartais susidaro įspūdis, kad ji netgi naudinga: gyventojams emigruojant, iš šalies „emigruoja“ ir visos socialinės problemos – nedarbas, žmonių sveikatos priežiūra, socialinis aprūpinimas ir kt. Emigrantai netgi dosniai siunčia į mūsų šalį pinigus savo artimiesiems ir giminaičiams išlaikyti, tuo gausiai papildydami valstybės biudžetą.

Bet ir šiuo atveju optimizmas blėsta. Pastarojo meto statistika rodo, kad siunčiamų pinigų srautai ėmė sparčiai mažėti. Jei anksčiau iš Lietuvos masiškai emigruodavo tik darbo ieškotojai, tai pastaruoju metu jie pas save kviečiasi šeimas, artimuosius ir giminaičius, todėl ilgainiui siųsti pinigų į Lietuva nebereikės. Tai tik patvirtina, kad trumpalaikiu laikotarpiu emigracija valdžiai gali būti naudinga, bet ilgalaikėje perspektyvoje ji pražūtinga, nes pasibaigus pinigų srautams ir mažėjant darbingų žmonių skaičiui, Lietuvoje liks neproporcingai gausėjanti socialiai remtinų žmonių ir imigrantų bendruomenė.

Taigi dviguba pilietybė tėra šios problemos sprendimo panacėja. Be to emigrantai mažai besidomi mūsų vietinėmis problemomis – jiems tiesiog patraukli pati dvigubos pilietybės idėja. Tad turėdami teisę balsuoti, jie balsuos už tuos, kurie siūlo tą idėją.

Šiuo atveju referendumo iniciatoriai neapsirinka – trumpuoju laikotarpiu tai iš tikrųjų yra jų politinis „gelbėjimosi ratas“. Bet jie nesupranta akivaizdžios tiesos, jog šiuo gelbėjimosi ratu jokiomis aplinkybėmis nepasieks saugaus kranto: gausėjant šalyje imigrantų bendruomenėms, be savo valstybinės kalbos (jos statusas uoliai naikinamas), be valstybingumo simbolių (juos pamažu keičia Lukiškių aikštės „kalvelės“) Lietuvos valstybei nepaliekama jokių šansų išlikti. Nekyla abejonių, kad suirusiai valstybei – ES pakraščio provincijai– ilgainiui nebereikės ir parlamento, premjero bei prezidento – tam pakaks gero provincijos administratoriaus.

Skamba ciniškai, tačiau, anot Levo Gumiliovo, gaištant šuniui, kartu nugaišta ir jį kamavusios blusos – pats to nesuvokdamas šalies valdantysis elitas pjauna šaką ant kurios sėdi – galiausiai jis nebebus VALDANTYSIS ir taps niekam nereikalingas.

pozicija.org

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas       2018-01-3 16:41

“Elitas” bus reikalingas sau, nes sužerti pinigai ne blusos, saugomi patikimuose bankuose. Su jais galima iki pat nudvėsimo netrukdomai rašyti atsiminimus apie nepaprastą savo veiklą Tėvynėslabui.

Raigerdas        2018-01-2 17:56

Dviguba pilietybė kai kam tikrai taptų neblogas dalykas, nes tada pensiją galima būtų išsireikalauti iš abiejų valstybių. Pavyzdžiui, švedai suomius kartais pavadina prostitutėmis, nes tie, likus nedaug iki pensijos, atvažiuoja prieš 5 metus, ten dirba ir tada gauna pensiją ir iš Švedijos ir iš Suomijos. Iš kitos pusės paėmus, kartais yra neįmanoma su mūsų valstybės Užsienio reikalų ministerijai pavaldžiomis įstaigomis užsienyje. Čia irgi tokia kloaka dedasi, kad esu matęs ne vieną atvejį, kaip žmonės keikia ir tada garsiai pasako: “kaip būtų gerai, kad galėtumei gauti kitos valstybės pilietybę ir visai atsisakyti Lietuvos pilietybės”. Matomai, jau tai tapo įprastu dalyku, kad valstybinėse įstaigose užsibuvę pareigūnai, genda. Kiniečiai savo valdininkus sušaudo. Sušaudo jų labai daug, bet jų vis tiek atsiranda, Keistas reiškinys tas valstybinis darbas, nes susidaro įspūdis, kad problema čia yra tame garantuotame atlyginime ir nesuinteresuotume dėl darbo rezultatų. Valstybinėse institucijose nėra šeimininko ir štai jums rezultatas. Jeigu mūsų valstybė turėtų kryptį ir vystytųsi augimo prasme, tai vargu ar šitas klausimas iškiltų. O dabartiniu metu yra nemažai žmonių, kurie su Lietuva nebenori turėti reikalų. Todėl padaugėtų žmonių, siekiančių įsigyti tos šalies pilietybę, kurioje jie dabar dirba, o Lietuvos pilietybę paliktų atsargai, nes gal kartais palikimą reikėtų pasiimti, nes tada mažiau ir mokėti reikėtų. Manau, kada tada Lietuvos pilietybė pereitų į antros rūšies pilietybę.

StasysG       2018-01-1 2:05

Pick 2017-12-31 22:07 rašo tiesą.

Pikc       2017-12-31 21:07

Reik pasakyt, užknisa, kai žmogeliai pradeda “putotis”, nepasivarginę žodyne pažiūrėti, ką tas “atskiras atvejis” reiškia. Jei pažiūrėtų, gal nebesvaigtų, kad “pavienis, vien tam skirtas, specialus” iš tikrųjų reiškia “masinis”.

Š... o ne       2017-12-31 18:01

pilietis,kuris penkiems ponams tarnauja.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-12-31 15:45

Klausimas: “Ramanauskai,    2017-12-31 12:12
kam jums reikalinga antra pilietybe?”
Atsakymas: Man reikia, kad Lietuvoje galiotų LR Konstitucija, pagal kurią sutarėme sugyventi. Man reikia, kad Lietuva būtų teisinė ir demokratinė Valstybė, o ne raudonųjų chmerų - banditų valdoma valstybė. Tai analizuodamas tiek Seimo rinkimų įstatymą, tiek dviejų pilietybių klausimą, tiek lietuvių, kaip valstybinės kalbos klausimą, tiek prezidento apklatos klausimą, kitaip tariant, kuriuos tik klausimus benagrinėčiau ar stebėčiau, kaip Vyčio pastatymą Lukiškių aikštėje, tai matau vieną ir tą patį: Lietuva yra UŽGROBTA, OKUPUOTA, NAIKINAMA, o valdžioj sėdi IŠGAMOS, iškrypėliai, banditai. Ir va tamtos klausimas ką sako? Tamsta individualizuoji ko man reikia, ko man nereikia. Tamsta matomai esi homosovietikas, nes savo nuomonę pastatai aukščiau KONSTITUCIJOS. O man visai nesvarbu ko man asmeniškai reikia, man reikia, kad Lietuvoje galiotų KONSTITUCIJA, kad galiotų teisė. Be teisės nėra Valstybės ir be Valstybės nėra teisės. Taip, kad tamsta savo klausimu parodai, kad tau Lietuvos valstybės NEREIKIA.

Dzeikas       2017-12-31 11:57

Dvigubai pilietybei:
JAV pilieciai ir taip laisvai po europa vazineja ir visi jiems sypsosi iki ausu, nes zino,kad jankiai dosnus arbatpinigiams. Tiesa sakant net vokieciai atrodo kaip vargsai giminaiciai atsistoje salia amerikiecio.

Ramanauskai,       2017-12-31 11:12

kam jums reikalinga antra pilietybe?

Dviguba pilietybė       2017-12-30 21:09

bent amerikonams reikalinga, kad galėtų laisvai po Europą pasivažinėti.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-12-30 20:43

Parodykit savo išmintį, sukritikuokite tai ką sakau, padėkosiu. Klausimas: kokiais atvejais, LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu? Konstitucija atsako: “įstatymo numatytais atskirais atvejais”. Kaip, kokiais dar atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu? Atsakymas: NIEKAIP KITAIP, nes “Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Ar gali būti paprasčiau? Paprasčiau negali, tačiau net LR KT “aukščiausios” kvalifikacijos penktos kolonos teisininkai, gobšiai ryjantys didžiuliais kąsniais biudžeto pinigus, niekaip negali “suprasti” vieno Konstitucijos sakinio. Nei čia kokių retumų yra, nei čia kažkokių išimčių yra. Tiesiog klausimo sprendimas yra pilnai paliktas Seimo kompetencijai. Seimas taip ir daro. Apibrėžia atskirus atvejus ir pagal, juos VISI kas tenkina tas apibrėžtas atskirų atvejų aplinkybes gali būti LR ir kitos valstybės piliečiais. Ir vėl jokių retumų ar išimčių NĖRA. Todėl vietoj referendumo reikalingas dar vienas atskiras atvejis: „LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.“ Problema atsiranda tame, kad Seimas klausinėja LR KT visokių nesąmonių, o LR KT ir atsako nesąmonėmis, nes tai yra vienos ir tos pačios penktosios kolonos atstovai, kuriems tai, kas parašyta Konstitucijoje NEGALIOJA. Tai valstybės griovėjai. Kaip ir straipsnyje rašiau “Kol Lietuvos valdžia yra užgrobta, tol teisinis dviejų pilietybių klausimas pagal LR Konstitucijos nuostatas nebus išspręstas.”. Taigi esminis klausimas yra ne apie dvi pilietybes, ne apie LR pilietybę įgyjama gimstant, o apie raudonųjų kgbistinių BANDITŲ užgrobtą Lietuvą, jos valdžią.Tai yra buvę okupantai išeidami pasiliko.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2017-12-30 20:39

Citata: “(šiuo atveju panaikinti dvigubos pilietybės draudimą)”. MELAS, beribis melas, kurį vykdo LR KT PENKTOJI KOLONA suderinusi su LR Seimu. Autorius kalbėdamas apie teisinius dalykus neturėtų skleisti šlykščios MALAGINGOS, niekingos dezinformacijos. Kada nustosite?


Rekomenduojame

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.