Demokratija ir valdymas, Emigracija, imigracija, demografija, Europa

Europos migrantų krizė. Žvilgsnis iš Vidurio Europos: „Mes nenorime dalyvauti Briuselio elito beprotybėje“

Tiesos.lt redakcija   2017 m. liepos 4 d. 8:09

19     

    

Europos migrantų krizė. Žvilgsnis iš Vidurio Europos: „Mes nenorime dalyvauti Briuselio elito beprotybėje“

Soeren Kern | 2017 m. liepos 2 d. | gatestoneinstitute.org

Europos Sąjunga inicijavo ieškinius prieš Čekiją, Vengriją ir Lenkiją dėl to, kad jos nepaisė ginčytinų nurodymų priimti tūkstančius migrantus iš Afrikos, Azijos ir Artimųjų Rytų.

Vadinamoji pažeidimų nagrinėjimo procedūra, kurios įgaliota Europos Komisija, galinga Europos Sąjungos vykdomoji institucija, pateikė ieškinį valstybėms narėms, kurios laikomos pažeidusiomis savo įsipareigojimus pagal ES teisę, gali baigtis milžiniškomis finansinėmis nuobaudomis.

Ginčas prasidėjo 2015 m. rugsėjo mėn., kai Europos migrantų krizės metu ES valstybės narės nubalsavo perkelti 120 000 „pabėgėlių“ iš Italijos ir Graikijos į kitas bloko vietas. Toks skaičius papildė 2015 m. liepos mėn. planą perskirstyti 40 000 migrantų, susitelkusių Italijoje ir Graikijoje.

Iš 160 000 migrantų, kuriuos reikėjo „pasidalyti“, devynios Vidurio ir Rytų Europos šalys buvo įpareigotos priimti maždaug 15 000 migrantų. Nors Čekija, Vengrija, Rumunija ir Slovakija balsavo prieš susitarimą, jos vis tiek privalo jo laikytis.

Nuo to laiko keletas Vidurio Europos valstybių narių griežtai atsisako vykdyti joms paskirtas migrantų kvotas. Pavyzdžiui, Lenkijos kvota – 6 182 migrantai ir iš jų nė vienas migrantas nebuvo priimtas. Čekijos Respublikos kvota – 2 691 migrantas, iš kurių buvo priimta tik 12. Vengrijos kvota – 1 294 ir nė vienas iš jų nebuvo priimtas.

Po visą ES iki šiol, pagal 2017 m. birželio 13 d. paskelbtą ES perkėlimo ataskaitą, buvo paskirstyta tik apie 20 000 migrantų (iš Italijos – 6 896 ir iš Graikijos 13 973). Iš 28 ES valstybių narių tik Malta įvykdė visą savo kvotą – priėmė 131 migrantą.

Daugelis vadinamųjų prieglobsčio prašytojų atsisakė persikelti į Vidurio ir Rytų Europą, nes jų piniginė parama nėra tokia dosni kaip Prancūzijoje, Vokietijoje ar Skandinavijoje. Be to, šimtai migrantų, perkeltų į Estiją, Latviją ir Lietuvą, priskiriamas neturtingiausioms ES šalims, iškart pabėgo į Vokietiją ir kitas turtingesnes bloko šalis.

Tuo tarpu Europos „vienytojai“, siekdami sugėdinti Vidurio Europos šalis dėl užsispyrimo nepaisyti kvotų, apeliavo į miglotas sąvokas, tokias kaip Europos „vertybės“ ir „solidarumas“. Pavyzdžiui, visai neseniai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas įspėjo:

„Europos valstybės, kurios nesilaiko taisyklių, turėtų patirti visas politines pasekmes. Tai yra dviguba išdavystė. Jos nusprendžia atmesti ES principus ir atgręžti Europai nugarą ciniškai vertindamos sąjungą – pinigus iš jos gauna, bet jos vertybių negerbia“.

Vidurio ir Rytų Europos vadovai laikėsi savo. Lenkijos ministrė pirmininkė Beata Szydło pareiškė, kad Europos Sąjungos pareigūnai jos šalies nešantažuos. Gegužės 24 dieną, praėjus dviem dienoms po džihadistų išpuolio Mančesteryje, Anglijoje, per kurį buvo nužudyta ir lenkų pora, savo kalboje Parlamente ji pareiškė:

„Mes nenorime dalyvauti Briuselio elito beprotybėje ... Užteks klūpėti, ir kelkitės ir jūs iš savo letargo miego, antraip kasdien apverksite savo vaikus.“

„Jei to nematote – jei nematote, kad šiuo metu terorizmas gali smogti bet kuriai Europos šaliai, ir manote, kad Lenkija neturėtų gintis – jūs veikiate ranka rankon su tais, kurie šį ginklą nukreipia prieš Europą, prieš mus visus.“

„Reikia aiškiai ir tiesiai pasakyti: tai išpuolis prieš Europą, mūsų kultūrą, tradicijas. Ar mes norime tvirtų politikų, kurie mato pavojų ir gali su juo veiksmingai kovoti?“

Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuszas Błaszczakas buvo atviras: sutikti su Europos Sąjungos kvotomis „tikrai yra blogiau“ nei bet kokia Briuselio skirta bausmė:

„Mes turime nepamiršti tų teroristų išpuolių, kurie įvyko Vakarų Europoje ir kaip tai įvyko didžiosiose ES šalyse, – tai, deja, dabar yra gyvenimo faktas. Atminkite: dabartinės gausios musulmonų bendruomenės Vakarų Europoje pradžioje buvo palyginti nedidelės…“.

„Aš sakau savo kolegoms Vakarų Europoje, kad perkėlimo strategija tik sustiprina nelegalią migraciją, nes prekeiviai žmonėmis turi tik dar daugiau klientų, kai būsimieji migrantai girdi, kad žmonėms, atvykusiems į Europą, suteikiamas prieglobstis ir kitose ES valstybėse, ne tik Italijoje ir Graikijoje“.

Lenkijos parlamento narys Henrikas Kowalczykas pabrėžė:

„Lenkija įneša savo dalį į ES… Mes darome tai, ką šis blokas ir sutartys sako. Jei Prancūzijos prezidentas turėjo omeny pabėgėlius, tai šis klausimas jokiose sutartyse nėra paminėtas ir, kai įstojame į Europos Sąjungą, tokio įsipareigojimo mes neprisiėmėme“.

Lenkijos Europos reikalų ministras Konradas Szymańskis pridūrė: „Konflikto tarp Komisijos ir Lenkijos vertybių nėra – visa diskusija kyla dėl to, kaip šias vertybes interpretuoti“.

Čekijos ministras pirmininkas Bohuslavas Sobotka pareiškė, kad „atsižvelgdama į pablogėjusią saugumo padėtį Europoje ir kvotų sistemos neveikimą, Čekijos vyriausybė joje nedalyvaus“. Ir pridūrė: „Mes esame pasirengę apginti šią savo poziciją ES ir atitinkamose teisinėse institucijose“.

Čekijos užsienio reikalų ministras Lubomíras Zaorálekas sakė, kad ES turėtų sutelkti dėmesį į „ekonominių ir socialinių skirtumų tarp ES valstybių narių mažinimą, o ne į bandymus platinti migrantus pagal priverstines kvotas“. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad kai kuriose Rytų Europos šalyse „labiausiai pažeidžiami gyventojai dažnai gyvena vargingiau nei migrantai“.

Zaorálekas pridūrė, kad „atvykstantys neturi realaus intereso integruotis“ ir nori gyventi su „panašių kultūrinių, etninių, religinių patirčių partneriais“. Jis sakė, kad Vidurio ir Rytų Europos žmonės nenori „pakartoti Vakarų šalių klaidos“, kuriose esama „daugybės tūkstančių žmonių, gyvenančių netobulose gyvenimo sąlygose“ ir kurie yra „grėsmingi ne tik naktį, bet ir dienos metu“. Jis pabrėžė, kad „tarp ukrainiečių ir vietnamiečių“, dviejų seniai įsikūrusių bendruomenių Čekijoje, „savižudžių sprogdintojų nėra“.

Slovakijoje ministras pirmininkas Robertas Fico sakė, kad masinė migracija ir priverstinis daugiakultūriškumas pakeistų jo šalies tapatybę:

„Manau, politikų pareiga kalbėti apie šiuos dalykus labai aiškiai ir atvirai. Aš nenoriu matyti musulmonų bendruomenės Slovakijoje. Aš nenoriu, kad čia būtų kelios dešimtys tūkstančių musulmonų, kurie ilgainiui imtų propaguoti savo ideologiją. Mes nenorime keisti šios šalies tradicijų, pagrįstų krikščioniškomis tradicijomis. Taip buvo čia šimtmečius. Suverenitetas ir nacionalinis pasididžiavimas turi būti mūsų valdančiosios koalicijos dalis“.

Fico pridūrė, kad 95 proc. vadinamųjų pabėgėlių iš tikrųjų yra ekonominiai migrantai:

„Mes nedalyvausime šioje beprotybėje plačiai išskėstomis rankomis rodydami, kad mes priimsime juos visus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra ekonominiai migrantai, ar ne. Mes turime pradėti kalbėti tiesą apie migraciją“.

Vengrijoje ministras pirmininkas Viktoras Orbanas perspėjo apie kultūrinio konflikto tarp Europos ir migrantų iš musulmonų pasaulio „sprogstamąsias pasekmes“:

„Kad suprastume, ką turime daryti, privalome suvokti tikrą problemos, su kuria susiduriame, pobūdį. Europoje nėra „pabėgėlių problemos“ ar „pabėgėlių situacijos“, bet Europos žemynui kyla pavojus dėl kaip niekad išaugusių moderniųjų laikų migracijos įtampų. Žmonių judėjimas vyksta milžiniškais mastais, ir, iš Europos perspektyvos žiūrint, potencialių būsimų imigrantų skaičius atrodo begalinis“.

„Kiekvieną dieną mes matome, kaip šimtai tūkstančių pasirodo prie mūsų sienų ir jas peržengia, o kur dar milijonai žmonių, ketinančių persikelti į Europą dėl ekonominių motyvų...“

„Turime pripažinti, kad dėl susidariusios situacijos yra atsakinga ydinga Europos Sąjungos imigracijos politika. Kiekvienas Europos politikas, žadėjęs imigrantams geresnį gyvenimą, ir skatinęs juos viską palikti ir rizikuoti savo gyvybe, kad persikeltų į Europą, yra kaltintinas neatsakingu elgesiu. Jei Europa negrįš į sveiko proto kelią, kovoje už išlikimą ji atsidurs silpnesniojo pozicijoje…“

„Nepamirškime, kad atvykėliai yra susiformavę kitoje religijoje ir atstovauja radikaliai kitokiai kultūrai. Dauguma jų nėra krikščionys, o musulmonai. Tai yra svarbus klausimas, nes Europa ir europietiška tapatybė yra įsišaknijusi krikščionybėje. Negi išties nieko nejaudina tai, kad Europos krikščionybė nebepajėgi ką nors padaryti, kad Europa išliktų krikščioniška? Jei mes apie tai užmiršime, ir pati Europos idėja gali tapti mažuma Europos žemyne“.

Prisiminęs Vengrijos okupaciją – Osmanų imperija buvo okupavusi Vengriją nuo 1541 iki 1699 metų – Orbanas pabrėžė:

„Manau, mes turime teisę nuspręsti, kad nenorime, jog mūsų šalyje būtų daug musulmonų. Mums nepatinka tos pasekmės, kurių neišvengiamai būna, kai įsikuria didelės musulmonų bendruomenės – tą mes matome kitose šalyse, ir aš nematau priežasties, kodėl kas nors turėtų versti mus sudaryti sąlygas gyventi kartu ir tiems, kurių mes Vengrijoje nenorime matyti. Tai mūsų istorinė patirtis“.

Trumpai apie autorių: Soeren Kern yra Niujorko Gatestone instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis.

gatestoneinstitute.org

Iš anglų kalbos vertė Ramutė Bingelienė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

iš 2015 m. straipsnio        2017-07-8 15:37

“Milžiniškas dydis ir nesprendžiamos migrantų problemos sudėtingumas slypi ne šiandienos miniose. Migrantai yra ĮSIVERŽIMO ARMIJA. Jos avangardas.
    Jie čia važiuoja ne dėl to, kad būtų suvirškinti – priešingai! – jie čia važiuoja suvirškinti Europos. Skrandžio sultys jau įpurkštos į pasmerktą kūną.”

kokius pinigus gauna        2017-07-6 6:28

es valstybės už migrantus. Tie pinigai yra valstybių mokesčių mokėtojų pinigai. Tik es ,,elitas,,-Europos Tautų ir Krikščionių naikintojai, teigia, kad mums duodami pinigai. 
Ar briuselio ,,......,, sukuria nors kokių materialinių vertybių?????????? Kad taip švaistosi pinigais???????

Jie tik masiškai spausdina beverčius eurus. Tai sprendžiu pagal tai, kad litus pavertus į eurus ta pati prekė pabrango 3,5 karo. O eurais kaina dar daugiau pabrango pvz: jei prekė kainavo 10 litų, tai dabar kainuoja nuo 12-15 eurų.
Teko matyti tokią kainą, kad net žagtelėjau: sietelis litais kainavo 2,90 , o eurais 12.

Tautinių valstybių naikinimo darbai...       2017-07-4 16:52

Manau, kad čia netgi dviguba beprotybė. Musulmoniškus migrantus, potencialius teroristus, ES globalistai parsiveža netgi patys tiek iš Turkijos, tiek ir iš jūros, pasitikdami migrantų valtis dar prie pat Libijos krantų, atseit, tokiu būdu kiekvieną dieną Italijos tariami gelbėtojai “gelbėja tūkstančių migrantų gyvybes”. Įdomu, kodėl kaimyninių musulmoniškų valstybių laivais negelbėja savo tikėjimo brolių - musulmoniškų migrantų - bet, kaip taisyklė, gelbėja tik ES globalistai? Aišku, kad šis klausimas - tik retorinis, nes savaime aišku, jog tokiu būdu vykdomas ES globalistų bukaprotiškas planas - sunaikinti vis dar vegetuojančias Europos tautines valstybes, jas praskiedžiant įvairių rasių ir tautų mišraine.

Pabaigos pradzia       2017-07-4 12:19

Jeigu reikalai Vakaru Europoje tesis tokia pacia eiga kaip dabar, o Rytu Europa sugenes atsilaikyti sitai beprotybei tai po 10 metu turesime milijonus pabegeliu is vakaru. Svedai is miestu jau masiskai bega i Amerika ir Naujaja Zelandija, balti britai te sudaro 38% Londono gyventoju, Paryziaus musulmonu getuose istisai vyksta karas tarp policijos ir islamistu, masinos deginamos kiekviena diena. Italijoje vietiniai yra ismetami is socialiniu bustu, kad ju isdavikiska valdzia galetu juose patalpinti nelegalius emigrantus is Afrikos.
Europa, deka ES komunistines diktaturos, byra ant akiu. Lietuva siuo metu turetu orientuotis dviem kryptim - Trumpo Amerika ir Vysegrado grupe.

Citizen Go       2017-07-3 23:40

July 3, 2017 Update
The international outcry, the countless who are speaking up, and those who are praying—all have helped Charlie Gard with more time.
So far, 183,602 active citizens have signed the petition to save Charlie Gard. Each time the petition is signed, we send an email on the behalf of the signer to the administrators at the Great Ormond Street Hospital in London.
Yesterday, Pope Francis intervened, with the Vatican saying it is ‘never’ right to deliberately end a human life and adding the the Pope “is following with affection and sadness the case of little Charlie Gard and expresses his closeness to his parents. For this he prays that their wish to accompany and treat their child until the end is not neglected”
Moments ago, President Trump tweeted offering for help Charlie Gard.

We must keep up the momentum.
We are not sure how much time we have left to act. So, we are asking everyone to take a moment out of their day to do a bit more to help Charlie Gard.
1. If you have not done so already, please sign the petition to save Charlie: http://www.citizengo.org/en/lf/71800-petition-save-charlie-gard-10-month-old-sentenced-death-london-hospital
2. Please share on Facebook by click the link or the image below.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.citizengo.org/en/lf/71800-petition-save-charlie-gard-10-month-old-sentenced-death-london-hospital
Once you have signed and shared, consider calling your local British embassy to ask them to step in.
Thank you, 
Gregory, Caroline, and from the rest of the CitizenGO team working to save Charlie Gard

 

Tikrovę pažįstame geriau, nei mus smerkiantieji       2017-07-3 21:58

Paaukojęs filosofo talentus (pats labai skausmingai tai išgyveno) dėl lietuvybės išeivijoje gelbėjimo, Juozas Girnius “Žmoguje be Dievo” ir kitomis progomis ne kartą išpažino, kad pasaulyje galiausiai vyksta eschatologinė kova tarp tikėjimo (krikščionybės) ir netikėjimo (maišto prieš apreikštą Kūrėjo valią).
Islamo plitimas tikslingai nudievinamoje ir hedonizmo sekinamoje Europoje išties gali būti Dievo rykštė ir jau, matyt, paskutinis priminimas apie pažado netęsėjimo, neištikimybės padarinius.
Kokiu dvasiškai nebrandžiu ir įžūliu tipu reikia būti, kad grūmotum ir kaltintum Vidurio Europą “vertybių negerbimu” ir net “išdavyste”, o pačiam ir toliau brukti akivaizdžiai bankrutavusias, absoliutinamas liuciferines Švietimo epochos nuostatas (antieuropinį projektą)? Kalbu apie straipsnyje minimą Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną, globalizmo ideologo Žako Atali globotinį.
Ir kitus šiandien visokeriopai proteguojamus valdžiažmogius - dvasinius infantilus, nesuvokiančius, ką jie daro.

Kažin ar per gyvenimą       2017-07-3 21:32

dar teks pagyventi laisvoje Lietuvoje?Buvom prie ruso,dabar prie Briuselio?

>gero nesitikėkim 18:17 ir >Naša Kvaiša 19:       2017-07-3 20:36

Ir vaizdingai, ir taikliai! Ačiū.
NK

Naša Kvaiša       2017-07-3 19:47

Brangúslietuvoszombiai!
-  Prieš ketvirtį amžiaus Lietuva atgavo nepriklausomybę ir pasirinko būti su Europa. Per tą laiką mes tapome visateisiais Vakarų pasaulio nariais, ir žaidžiame visuose elitiniuose vakarų klubuose. Lietuva – ne postsovietinė šalis, o drąsiausia šiaurės šalis, Skandinavijos dalis!
Mes europiečiai ir gyvename Europoje. Trečdalis gyventojų ten ir gyvena ir į Lietuvą grįžta tik atostogauti.
Lietuva yra ESnarė, ir visi mūsų tikslai susiję su ES ir Vakarais.
Kad išlikti nepriklausoma, Lietuvai reikia padaryti keletą dalykų.
Visų pirma, turime tęsti integraciją į Vakarus.
Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja pasaulyje – kas valandą į Vakarus integruojasi po 4-5 lietuvius, per dieną apie 100-200 žmonių, per metus – apie 50 tūkst. žmonių.
Pernai į Vakarus integravosi 15 proc. daugiau Lietuvos piliečių, nei 2015 m. Per pirmus tris šių metų mėnesius – tris kartus daugiau, nei tuo pačiu metu pernai.
Lietuvos vaikai nuo mažumės mokosi anglų kalbos, kad vos sulaukę pilnametystės, galėtų integruotis į Vakarų pasaulį, ir daugiau gyvenime nematyti postovietinio palikimo. Šią pažangią praktiką mes turime palaikyti ir tobulinti ir auklėjant vaikus bei jaunimą pažanių Tolerancijos idėjų dvasia- panaikinti viduramžių tvaiką skleidžiančias tikybos pamokas ir vietoje tamsybininkų opiumo ruošti moksleivius gyvenimui- išmokyti įvairiû sekso technikos pagrindų, supažindinti mažuosius su masturbacijos teikamais malonumais bei išbandyti save įvarių lyčių vaidmenyse, kas vėliau leistų geriau apsispręsti kuo būti.

Iš banditų gero nesitikėkim       2017-07-3 18:17

Šalies Prezidentė – nusikaltėlių gaujos narė?
Ar taip, ponai konservatoriai, patys ją iškėlę į valstybės vadovus?
Autorius: Algimantas Rusteika | facebook.com

Pamąstom logiškai:
LKP nusikalstama organizacija, liaudiškai kalbant - banditų ir galvažudžių gauja.
Vadinasi, šalies Prezidentė – nusikaltėlių gaujos narė?
Kažkas panašaus būtų, jei A. Merkel būtų nacistų partijos narė, tik kaip tada gyvuotų Vokietija?
Ar taip, ponai konservatoriai, patys ją iškėlę į valstybės vadovus?
Ponai konservatoriai, kurių didelė dalis elito buvot nusikaltėlių gaujoje? Kurių Kūrėjas buvo banditų gaujos juniorų narys ir gaujos ideologijos dėstytojas?
Ar jūs iš viso ką nors dar sugebat reikšmingo pasiūlyti, išskyrus nepabaigiamus kaltinimus ir gasdinimus praeitimi, su kuria patys esat suaugę? Ko verta politinė sistema, jei tik tiek teįstengia nepopulistinė, tradicinė ir dar kaip ten save šiokia anokia tituluojate, viena įtakingiausių partijų?
Ta nuolatinė priešų apsuptis, nesibaigiantis karas, viena tiesa ir kitaminčiai vidaus priešai. Grėsmės, grėsmės ir dar kartą grėsmės.
Isterija dėl praeities atgyvenų ir neklystamumas.
Noras kontroliuoti viską, uždrausti nepalankias mintis, filmus ir propaganda, mokanti teisingai mąstyti.
Ir kurtumas tikriesiems žmonių skauduliams, pasikėlimas, jokio rimto reformų plano valstybės ateičiai neturėjimas.
Visa tai prie ruso matėm ir girdėjom, nes tai ir yra tas pats, tik kitaip nudažytas, smarkiai papuvęs daiktas.
Ar chaotiškos, imitacinės naujųjų gelbėtojų ir neišgelbėtojų „permainos“?
Ar rėksmingas patriotizmas, dangstantis siekį nieko nedaryti?
Ar tik tokius pasirinkimus teturime?

Akivaizdu jog       2017-07-3 18:07

Grybauckaitė su Skverneliu ir Linkevyčium parduos Lietuvą ir mus tuo pačiu.
Teks emigruoti į katalikiškąją Lenkiją...

darbininkus iš rytų importuosime       2017-07-3 16:01

Lietuviai gudresni.
savo šeimininkus (pradžiai pavadinsime juos darbininkais) importuosime iš rusijos.
——
(nes jaunimas jau užmiršo, kad rusiškai kalbėti - būtina, nes rusai (mūsų ponai) iki šiol negali išmokti lietuviškai)

Gal jau laikas       2017-07-3 15:47

tą ekcenciją neleisti lakstyti po briuselius ir pardavinėti Lietuvą?

Jadzė       2017-07-3 14:05

Apie ką tartasi? Nesunku atspėti. Apie lojalumą Briuseliui visais klausimais. Lietuva dabar užima gėdingą Streikbreikerio poziciją Vidurio ir Rytų Europos klausimais. Tokios padlaižūniškos laikysenos neatleis mums Vyšegrado šalys.

Tarabilda       2017-07-3 13:58

O ką šiandien tarėsi mūsų ekscelensija su EK pavaduotoju. Iš to, ką pakomentavo per LRT radiją žurnalistė, galima suprasti, kad kalba buvo apie nieką.
Greičiausiai vis dėlto buvo tartasi apie tai, ko mes piliečiai neturėtume žinoti. Sužinosime, kai šaukštai bus po pietų. Ir bus pasakyta, kad mes patys to norėjome.

Kranas       2017-07-3 13:57

Turbūt Lietuvos elitas ir semasėdžiai neskaitė Korano ir kas yra krikščionis musulmonui…Jei mokyklose būtų dėstoma religijų istorija - kiekvienas Lietuvos pilietis žinotų. Kam įdomu skaitykit Koraną.

ES Briuselis yra didžiausias       2017-07-3 13:54

cinikas ,kuris tyliai tarp eilučių susitaiko ir laiko norma žmonių žūtis nuo terorizmo.Jie tikisi,kad elitas nežus.

Clerkenwell       2017-07-3 13:53

Aciu uz straipsniuka. Gyvenu vakaru Europoje jau 24 metus ir matau kaip situacija blogeja kiekvienais metais. Sitos salys praranda save, zmones pasimete, bet bijo kazka pasakyti nes ibauginti politkorektiskumo policijos. Tai Orvelinis kosmaras, kuriam negalime leisti pasikartoti rytu Europoje.

O Lietuvoje europos šiknalaižiai ir bailiai       2017-07-3 13:00

daris viską ką pasakis Briuselio klerkai.


Rekomenduojame

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas kuria medijų korporaciją

Nuo bačkos. Vilniaus meras R. Šimašius: aš turiu pareigą dėl vilniečių būti principingu už mūsų miestą ir jo gyventojus

Dr. Dalija Snieškienė. Kur aš tai mačiau???

Prof. Jonas Grigas. Pavojingiausia kada nors išrasta technologija

Suomijoje dėl krikščioniškų pažiūrų teisiama buvusi ministrė

Pokalbis su prof. Alvydu Jokubaičiu

Nuo bačkos. Dainius Žalimas: nacionalinio konstitucinio identiteto elementu negali būti atsisakymas pripažinti šeima tos pačios lyties asmenų sąjungą

Romualdas Ozolas. Tikslas ir uždavinys: atkurti valstybę

Vytautas Radžvilas. Ir vis dėlto tikrovė stipresnė už ideologiją

Edvardas Čiuldė. Vilniaus universiteto nekrozė

Gėjų manifestas

Raimondas Navickas. Pažvelkime į VU lyčiai jautrios kalbos gaires kitu kampu

Justas Sakavičius. Valdžios tikslas – sudaryti nepakeliamas sąlygas neskiepytam žmogui

Asta Višinskaitė - Katutė. Partnerystės įstatymo stūmimo kampanija

Nuo bačkos. Viktorija Čmilytė-Nielsen: Danija laimingiausių šalių trejetuke, nes ten įteisinta vienalyčių porų partnerystė

Anglijoje per penkerius metus planuojama uždaryti daugiau nei 360 bažnyčių

Ir vėl valdantiesiems „parūpo“ miškai

Vengrų europarlamentaras: Europos sąjungoje paskelbtas Šaltasis karas

Nuo bačkos. Seimo narys Matas Maldeikis: Lenkija eina neteisingu keliu

Pareiškimas dėl Mokslo ir studijų ideologizavimo aukštosiose mokyklose

Rasa Čepaitienė. „Universitetuose įsitvirtina ideologinė cenzūra ir kitaminčių persekiojimai“

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Skvernelio partija – nei kairė, nei tautinė

Vaistininkai griebiasi už galvos – neturintys galimybių paso išvis nebegalės nusipirkti vaistų

Asta Katutė. Vilniaus universitetas: ideologiniai sprendimai mainais į Europos Sąjungos lėšas?

Ramūnas Aušrotas. Kai norima prismaugti iki galo

Eglė Gatelytė. Ekspertai apie „bandomąjį projektą“ Vokietijos mieste: tai tik pradžia, būkit pasiruošę

Česlovas Iškauskas. Briuselis auklėja Lietuvą

STI: Parengtas skundas į Konstitucinį Teismą dėl galimybių paso

Studentai nebetyli – vienijasi prieš diskriminaciją universitetuose

Tyrimas: JAV gyventojai vis palankiau vertina marksizmo idėjas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.