Propagandos ir ideologijos analizė, Žiniasklaida, Europa

Ramutė Bingelienė. Europa kryžkelėje, arba Keli pastebėjimai apie lietuviškąją „šnekutieną“

Tiesos.lt redakcija   2017 m. liepos 4 d. 9:36

15     

    

Ramutė Bingelienė. Europa kryžkelėje, arba Keli pastebėjimai apie lietuviškąją „šnekutieną“

Pirmadienį vakare benaršant oficialią, ne komercinę informaciją teikiančius ar turinčius teikti valstybės įstaigų puslapius akis užkliuvo už informacijos, kad šiandien, t.y. liepos 3 dieną, oficialaus darbo vizito į Lietuvą buvo atvykęs Europos Komisijos (EK) Pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timermansas (Frans Timmermans) ir kad jį priėmė visi trys valstybės vadovai: Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis.

Kaip ir turėtų būti, piliečiams informuoti visų trijų valdžių spaudos tarnybos ar patarėjai parengė ir savo institucijų puslapiuose paskelbė pranešimus žiniasklaidai. Deja, visiškai neinformatyvius – sakytum, tobulą pavyzdį, kaip kalbėti ir nieko nepasakyti… Siūlome įsitikinti patiems.

Štai kad ir Prezidentės spaudos tarnybos parengtas tekstas – jį kone visą sudaro įvardijimai, apie ką buvo kalbama, tačiau tam, kas buvo pasakyta ir kas buvo nuspręsta, skirta vos kelios eilutės, o, svarbiausia, perskaičius tą tekstą susidaro vaizdas, kad susitikime… kalbėjo tik vienas žmogus. Tik koks naivuolis tuo gali patikėti? Sakysit, taip ir turi būti – tokių pranešimų tikslas supažindinti būtent su tos institucijos vadovo požiūriu? Gal ir taip, nors nemanau, kad institucijas reikėtų taip personalizuoti. Tačiau net jei ir nuostata tokia, juk nebūtina tai daryti taip, kad institucijų vadovus aplankę svečiai liktų bežadžiai ir bejėgiai bent palaikyti pokalbį?

Štai perskaitai tokią frazę – „Šalies vadovė su Europos Komisijos pirmuoju vicepirmininku aptarė ir Astravo AE keliamus iššūkius. Prezidentė pabrėžė, jog šis geopolitinis projektas, plėtojamas nepaisant tarptautinių branduolinės saugos standartų, kelia pavojų visos Europos žmonėms. Todėl kova su nesaugios atominės jėgainės statybomis ES kaimynystėje yra bendras ES institucijų, valstybių narių ir tarptautinės bendruomenės uždavinys“ – ir sukirba retorinis klausimas: negi pranešimo autorius ar autorė pats ar pati tiki, jog jo ar jos tekstas, kuriantis visiškai neįtikinamą regimybę, kad prezidentės išsakyti susiklosčiusios situacijos vertinimai sulaukė ir svečio pritarimo ir nuo šiol „ES institucijos, valstybės narės ir tarptautinė bendruomenė“ ims bendrai kovoti „su nesaugios atominės jėgainės statybomis ES kaimynystėje“, ką nors gali įtikinti?..

Panašiai surašyti ir kiti du pranešimai. Tad koks tikslas kurti ir iš aukščiausių valstybės tribūnų platinti tokius tuščius, tikrojo vaizdo ne tik kad neatspindinčius, bet net ir iškraipančius komunikatus, sukurptus pagal klasiko apdainuotąjį modelį „kaip gražu miške“?

Kas be ko, pokalbio temos ne tik kad svarbios, bet ir nevienareikšmės, gali sulaukti ir skirtingų vertinimų, ir nesutarimų, ir norint jų aptarimą apžvelgti, kad atsirastų nors kokio ne reklaminio ar propagandinio turinio, reikėtų pasistengti – bent daugiau negu dabar. Bet juk įmanoma. Ir net būtina, mat kol kas tas „gliancas“, platinamas aukščiausių valstybės pareigūnų vardu, diskredituoja ne tik juos, bet ir pačias valstybės institucijas.

O kad vizitas buvo rimtas – ne mandagumo, o darbo, rodo ELTA agentūros pranešimas, įvardijęs ir pagrindinį apsilankymo Lietuvoje tikslą „EK pirmininko pirmasis pavaduotojas Lietuvos ambasadorių metiniame susitikime skaitys pranešimą apie politinę situaciją ES ir aptars ES ateities scenarijus“, ir pateikęs ne mažiau iškalbingą svečio citatą: „Visada pažinojau lietuvius kaip mūsų bendrų vertybių ir vienybės puoselėtojus. Lietuva sėkmingai tapo Europos Sąjungos branduolio dalimi: Šengeno ir euro zonų nare, taip pat aktyvia ES gynybos, saugumo ir migracijos tikslų rėmėja. Šiuo metu Europa yra atsidūrusi pasirinkimų kryžkelėje. Turime rasti tinkamiausius šiuolaikinio pasaulio keliamų iššūkių sprendimus. Atvykau į Vilnių, kad sužinočiau jūsų Europos viziją. Europos, kurioje jūs norite gyventi“.

Pasidomėjus, kas apie tai skelbiama Užsienio reikalų ministerijos puslapyje internete, paaiškėja, kad Lietuvos ambasadorių suvažiavimo dalyviai su Europos Komisijos pirmuoju viceprezidentu Fransu Timmermansu susitiko 11 val. ryto, tačiau iki 11 val. vakaro jokios informacijos apie šį susitikimą šioje svetainėje nepaskelbta. Tikėkimės, tik kol kas.

Apie tai nepavyko rasti jokios informacijos ir, pavyzdžiui, didžiausiu ir operatyviausiai skaitytoją informuojančiu portalu save vadinančiame DELFI.lt. Paskelbęs apie šį vizitą minėtą ELTA agentūros pranešimą (ČIA), portalas – bent kol kas – daugiau neparengė jokios kitos informacijos, tačiau suspėjo paskelbti net tris publikacijas iš... kildišiados (ČIA), (ČIA) ir (ČIA).

O gal ši viešosios (oficialiosios ir komercinės) erdvės ir pačios viešuomenės tuštybė – deja, reali, o ne tik regimybė – ir yra atsakymas į svečio klausimą?

Kam vargti ir dėti pastangas suvokti ir reflektuoti šiuolaikiniam pasauliui kylančius iššūkius, svarstyti kryžkelėje atsidūrusios Europos pasirinkimus ar tartis dėl mūsų Europos, kurioje ir mes norime gyventi, vizijos, jei galime mėnesių mėnesius murkdytis ir kitus murkdyti „šnekutienoje“ – visokiuose sakė-pasakė-atsakė-persakė-nusakė-išsakė-įsakė-susakė-užsakė-atsisakė-pasisakė-išsisakė...?

* * *

Europos ateičiai reikia konkrečių darbų
Pirmadienis, liepos 3 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Europos Komisijos pirmuoju vicepirmininku Fransu Timmermansu. Susitikime aptarta ES ateitis ir saugumas, pasirengimas deryboms dėl naujos daugiametės ES finansinės perspektyvos, migracijos iššūkių sprendimas, piliečių teisių apsauga „Brexit“, teisės viršenybės užtikrinimas Bendrijoje, kiti aktualūs europinės darbotvarkės klausimai.
Prezidentės teigimu, Europos Sąjungai atėjo laikas nuo abstrakčių diskusijų apie ateitį pereiti prie konkrečių darbų, stiprinant žmonių saugumą ir gerovę. Viena po kitos Europą krečiančios kibernetinės atakos, saugumo, ekonominiai ir migracijos iššūkiai reikalauja ne žodinio, o atsakingo politinio atsako.
Praėjusią savaitę Europos Vadovų Taryba jau žengė svarbų žingsnį, kurdama Europos gynybos fondą. Prezidentės teigimu, Europos žmonių saugumas, kibernetinės gynybos stiprinimas, dėmesys inovacijoms bei strateginės reikšmės projektams, didinantiems Europos šalių sujungiamumą ir konkurencingumą – ir toliau turi išlikti ES prioritetais bei atsispindėti naujame daugiamečiame biudžete. Lietuvai taip pat svarbu užsitikrinti nuoseklų finansavimą saugiam Ignalinos AE uždarymui.
Prezidentės teigimu, Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentine Europa yra paskutinis žingsnis įtvirtinant regiono energetinę nepriklausomybę.  Lietuvos tikslas – nedelsti ir sinchronizacijos projektus užbaigti iki 2025 metų. Tam būtina ir tvirta Europos Komisijos parama.
Šalies vadovė su Europos Komisijos pirmuoju vicepirmininku aptarė ir Astravo AE keliamus iššūkius. Prezidentė pabrėžė, jog šis geopolitinis projektas, plėtojamas nepaisant tarptautinių branduolinės saugos standartų, kelia pavojų visos Europos žmonėms. Todėl kova su nesaugios atominės jėgainės statybomis ES kaimynystėje yra bendras ES institucijų, valstybių narių ir tarptautinės bendruomenės uždavinys.

Prezidentės spaudos tarnyba

* * *

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis: Tikimės tvirto Komisijos palaikymo Lietuvos vykdomiems infrastruktūriniams projektams
Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis liepos 3 d., pirmadienį, susitiko su oficialaus darbo vizito į Lietuvą atvykusiu Europos Komisijos (EK) Pirmininko pirmuoju pavaduotoju Fransu Timermansu (Frans Timmermans). Susitikimo metu aptarti Europos saugumo, Rytų partnerystės,  Europos Sąjungos (ES) Energetinės sąjungos klausimai.
Parlamento vadovas pabrėžė Lietuvos kaimynystėje – Astrave – statomos atominės elektrinės keliamas grėsmes, atominės elektrinės Visagine tolimesniam uždarymui reikalingo finansavimo klausimus bei sinchronizacijos su Kontinentiniais Europos tinklais svarbą. Susitikimo metu atkreiptas dėmesys į tvirtą Europos Komisijos paramą Lietuvai šiais klausimais.
„Sinchronizacija su kontinentine Europa – šiuo metu vienas svarbiausių energetinio saugumo stiprinimo tikslų Lietuvai. Šiuo klausimu turi būti priimtas ryžtingas politinis sprendimas. Taip pat tikimės Komisijos paramos sprendžiant Ignalinos atominės elektrinės uždarymo finansavimo klausimą. Taigi, mums reikia tvirto Komisijos palaikymo Lietuvos vykdomiems infrastruktūriniams projektams“, – sakė V. Pranckietis.
Diskutuojant apie energetikos politiką, buvo pažymėta, kad gamtinių dujų dujotiekis Nord Stream 2 neatitinka Europos energetinės sąjungos deklaruojamų tikslų.
Pasak Seimo Pirmininko, vienas iš Lietuvos užsienio politikos prioritetų – Rytų partnerystės politika, todėl susitikimo metu daug dėmesio skirta Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos klausimams aptarti. V. Pranckietis įteikė EK pirmininko pavaduotojui Lietuvos Seimo parengtus planus Ukrainai ir Gruzijai bei išreiškė lūkestį, kad EK ženkliai prisidės prie pagalbos vykdant būtinas reformas šiose valstybėse.
Susitikime su EK pirmininko pavaduotoju dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis, Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius.

lrs.lt

* * *

Premjeras S. Skvernelis: ES išorės sienų saugumas – bendras prioritetas
Šiandien Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis su Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu aptarė Europos Sąjungos ateities perspektyvas, BREXIT, paramos Ukrainai klausimus, taip pat energetinio ir branduolinio saugumo aktualijas.
Premjeras pažymėjo, kad Lietuvos žmonės palankiai vertina mūsų šalies narystę Europos Sąjungoje, todėl Lietuva dės visas pastangas siekiant Bendrijos valstybių narių vienybės. „Esame tvirtai įsitikinę visų ES šalių indėlio svarba kuriant mūsų bendrą ateitį“, – teigė S. Skvernelis. 
Jis akcentavo elektros tinklų sinchronizacijos per Lenkiją su kontinentine Europa būtinybę, pabrėždamas, jog Lietuva šioje vietoje tikisi tvirtos EK paramos. Ministro Pirmininko žodžiais, mūsų šalis taip pat tikisi greitų bendrų sprendimų siekiant plėtoti regioninę dujų rinką ir bendrą infrastruktūrą.
S. Skvernelis dar kartą atkreipė EK dėmesį į Baltarusijos Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę ir pabrėžė, kad Lietuva nepakeis savo pozicijos šiuo klausimu bei toliau sieks jai prieinamomis priemonėmis užtikrinti šalies žmonių saugumą. F. Timmermansas į tai atsakė, jog ES ir toliau laikysis pozicijos, jog dėl Astravo AE būtina atlikti tarptautinius saugumo patikros testus, tik tuomet projektas galėtų būti tęsiamas.
Susitikime pabrėžta, jog išorės saugumas yra bei turi likti vienu iš svarbiausių ES prioritetų. EK vicepirmininkas padėkojo Lietuvai už „europinio solidarumo svarbos supratimą sprendžiant migracijos problema ES viduje“. Jis taip pat atkreipė dėmesį į sunkią šiandienos Italijos, susiduriančios su neblėstančiu migrantų srautų, situaciją ir pabrėžė, jog ES šioje vietoje turi pademonstruoti bendrą solidarumą ir suteikti realią pagalbą.

lrv.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Euthanasia Prevention Coalition       2017-07-5 15:05

The data from the 2015 study concerning ending-of-life decisions in the Netherlands was recently published. In 2015 there were 7254 assisted deaths (6672 euthanasia deaths, 150 assisted suicide deaths, 431 termination of life without request) and 18,213 deaths whereby the medical decisions that were intended to bring about the death.
http://alexschadenberg.blogspot.lt/2017/06/netherlands-study-431-people-were.html?utm_source=Euthanasia+Prevention+Coalition+Newsletter&utm_campaign=e7c6db8788-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_03&utm_medium=email&utm_term=0_105a5cdd2d-e7c6db8788-198440393

administratoriui       2017-07-5 8:11

Kelkit šnekutieną į viršų !

Marginalas       2017-07-4 16:45

Sakyti ir nieko nepasakyti tai iš esmės naujas valdančiųjų metodas, o ne vien tam tikriems politikams būdingas elgesys. Pradedama kurti nepramušama siena tarp elito ir vergų, kurios pavyzdžiu imtas internetinis FAQ (Frequently asked questions). Kol kas valdančiųjų atstovams dar tebereikia pasirodyti ir kažin ką - nieką pakalbėti, nes vergai dar tiki, neva būtent jiems kažkas atstovauja. Todėl ir tariamai jiems atstovaujantieji kartas nuo karto viešai pašneka iš anksto atrinktais nieko nereiškiančiais FAQ. O jei atsakymo nerandi, vadinas ir nereikia.
Ateityje vergas gavęs perspėjimą, kad jam bus atjungtas lustas ir todėl reikia skubiai kreiptis pas “šeimos gydytoją” nemokamai eutanazijai, ims karštligiškai “naršyti”, kam galima pasiskųsti ir pasiaiškinti, kodėl, pvz., per pastaruosius metus jo bankinė sąskaita neaugo. Deja, visa ką jis galės rasti, bus tik gatavi automatiniai FAQ, nes kitokių atsakymų nenumatyta.
Įsivaizduoju, kad šiuo keliu po truputi ir garsūs “rinkimai”, pirma tapę elektroniniais, galų gale išvirs į FAQ.

Catholic Family       2017-07-4 16:43

2:00 a.m. July 4, 2017

Dear Friend of C-Fam and the Friday Fax,

Right now, anti-life senior bureaucrats at the UN are reading these words.

The baby-killers at Planned Parenthood are reading these words.

The sexual revolutionaries at the anti-Christian Human Rights Campaign are reading these words.

Right Wing Watch, the Southern Poverty Law Center, Media Matters, and GLAAD — all enemies of the Church, the family and western civilization — are reading these words.

They will take them down, put them in their silly reports, and try to harm us with them. You may ask, then why do you write in this way? To show them we are utterly unafraid of them.

What they want, dear friends, is for us to be afraid, to cower before them, to cut corners on our beliefs, to take our marching orders from them.

Well, it does not work that way.

Some think they will leave us alone if only we are nice. Some think they will come our way just an inch or two if only we used different words, if only we don’t criticize them and their ways of life. What they are counting on is the majority of our country and our world to internalize the belief that they are all around us and all-powerful.

I am here to tell you to be brave. Stand together. Do NOT let them intimate you. We don’t. Certainly we take our lumps BUT EVERY SINGLE ONE OF THEM IS THE KISS OF CHRIST.

My promise to you, as always, is that we will never stand down. Not ever. Even if it makes some of our less courageous friends uneasy or even angry.

Stand with us. We are in urgent need for you to stand with us. Direct mail fundraising is down all over the pro-life and pro-family world. Ours is. Which means we must turn to you.

Please go to http://www.c-fam.org/donate and make a sacrificial gift to our baby-family-saving work at the UN and around the world.

Would you like to know the good news? We have stopped a global right to abortion. We have stopped redefinition of the family. 

What’s more, these words right now are being read by friends and allies all over the world; at the Vatican, among congregations of nuns in the United States, Africa, the Caucuses, and Latin America. These words are being read by families all over the world who stand with us and with you. We’ve even had a UN aid worker living in a hut in Afghanistan!

We stand together! So, pray for us, and give. Right now. No matter where you are. When you go here — http://www.c-fam.org/donate — you will find several ways to give, including our totally secure server, by mail, by wire!

We will never stop and we will continue to stop them! But only with your help.

Pray now. And give. And be brave.

Yours sincerely,

Austin Ruse
President/C-Fam
Publisher/Friday Fax

 

Tarabilda       2017-07-4 15:31

Dalykas tas, kad 1968 m. seksualinė revoliucija nebuvo pabaigta. Ji “išlaisvino” didžiąja dalim vyro - moters seksą, nubraukdamas nuo jo tabu žymą. Bet visas seksualinis “užribis” liko neužganėdintas. Tą revoliuciją jie dabar ir stojo į darnias gretas užbaiginėti su politkorektiškumo vėliava.

Pikc'o Manifestas "Viskas ir iškart"       2017-07-4 14:38

Švedijos vyriausybė (07.03) nusprendė: paveldima pavardė ir tėvų išrinktas vardas vaikui riboja jo, kaip individo, pasirinkimo laisvę. Naujas įstatymas leis žmonėms laisvai rinktis vardus, pavardes arba juos keisti kelis kartus per gyvenimą.
Toliau aptikti porą šio Įstatymo komentarų - “Anonimiškas” komentaras ir Pikc’o kvatotis verčiantis šio komentaro komentaras.
1. Anonimiškas (primena “mūsiškį” Dzeiką?):
“Na, suteike galimybe. Ir kas? Kas ta galimybe turejo teise atimti? kodel pries 500 metu galejai pasivadinti ar buti pavadintas bet kokia pravarde, veliau tapusia pavarde, o dabar nebegali? vergai, gave vergu kraujo is tevu ir ji perduosiantys savo vaikams, to negali suprasti. Negalima yra ju esme ir turinys.
Tai bailiu vergu likimas.”
2. Pikc:
“Teisingai! [...] išties, apgailėtinai atrodo tokia strategija:
iš pradžių įteisinti homo, paskui trans, paskui pedo, paskui zoo, paskui incesto, iš pradžių bet kokia lytis, paskui bet kokia pavardė... Trupinių rinkimas iš po stalo. Reikia reikalauti VISKO IR IŠKART! Turi būti TOTALI laisvė ir VISOS teisės! DABAR! VISOS lytinės orientacijos turi būti įteisintos, šeima turi būti laikomi VISI to pageidaujantys lytiniai partneriai - nepriklausomai ne tik nuo lyties,
bet ir nuo amžiaus, biologinės rūšies ar net gyvybinio statuso! Velniop lytis, velniop rases, velniop tautybes, velniop valstybes, velniop viską! Laisvė ir tolerancija! Beje, o kas pasakė, kad būtina būti žmogumi? Ar čia ne pasirinkimo laisvės ribojimas, ne retrogradinių stereotipų primetimas? Velniop stereotipus!
Kai pagalvoji, prieš dešimtis, šimtus tūkstančių, ar net milijonus metų mūsų protėviai darė daugybę dalykų, kurie dabar uždrausti visokiais kvailais “negalima”. Apriboti save kažkokiu atgyvenusiu “žmogiškumu” - “[t]ai bailiu vergu likimas”!
O “my - ne raby, raby - ne my”!”

Nepasirašysiu       2017-07-4 12:54

Kokius išsirinkot, tokius ir turit. Kuo šie vakarų konsultantų išmokyti komunikatai skiriasi nuo Maksimos pranešimų spaudai? Gal niekuo? Vieni jum parduoda politiką, kiti ko tik norit su daug konservantų. Kartais organizmas neatlaiko, bet perkat toliau.

ruta       2017-07-4 9:08

Visi politiku plepalai TIK , kaip malones is ES prasytoju ,tik ponas Pranckietis / kaip dar ‘nepatyres’ politikas / paliete nepatogia tema apie kolaboravima su Rusija, per Nord Stream 2 projekta ..o taip, vis tas pats =duokite pinigu ir mes su viskuo sutinkame ka bruks Briuselio liberalkomunistai ..

"Suokalbio teorijos" skiepai - nesuveikė       2017-07-4 8:12

Citata: “įvardijimai, apie ką buvo kalbama,
tačiau tam, kas buvo pasakyta ir kas buvo nuspręsta, skirta vos kelios eilutės.”
Straipsnio autorė moksliškai tiksliai (atskleisdama veikimo techniką) parodo,
kaip manipuliuodami nekritiškos daugumos sąmone (nors ir patys, neturėdami dvasinės savimonės, įsipareigojimo transcendentiniams Vakarų kultūros idealams, yra lengvai manipuliuojami), “šnekutiena” slėpdami nuo tautos vykdomų permainų t u r i n į,
vykdo žmonių nerinktos Europos Komisijos valią.
Sunku pasakyti, kiek kuris - Grybauskaitė, Skvernelis ar Pranckietis - suvokia, kad nesuvokia, kokioje nužmoginimo, nutautinimo ir išvalstybinimo alchemijoje dalyvauja ir mus joje prieš mūsų valią panardina.
Šis Atpirkėjo perspėjimas bent mūsų laikams tikrai skirtas:
“Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos.
Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.” (Mt 10, 28)
Pritariu: Turime teisę ir pareigą žinoti t u r i n į to,
kas valstybės vadovų svarstoma iš tikrųjų ir kas nusprendžiama.
Gana “šnekutienos” ir slapstymosi už “tauta dar nesubrendo demokratijai”.
Patys nesuprantate, kad nesuprantate, ką iš tikrųjų darote.
Geri sumanymai nevykdomi tamsoje. Jūsų “suokalbio teorijos” skiepai - neveiksmingi.

Ne apie "šnekutieną"       2017-07-4 8:01

O apie “baltavotieną”. Grybė norė Lietuvą padovanoti ES, kaip Landsbergis padovanojo Mažeikių naftą Amerikos žydeliams.

Algima       2017-07-4 6:20

Dėkui autorei; jau pavargome ir atbukome nuo žiniasklaidiškos tuštybės mugių. Visose srityse trūksta išsamios ir aiškios, piliečiui skirtos informacijos apie mūsų šalies gyvenimą.

Al.       2017-07-4 0:24

„Visada pažinojau lietuvius kaip mūsų bendrų vertybių ir vienybės puoselėtojus. Lietuva sėkmingai tapo Europos Sąjungos branduolio dalimi: Šengeno ir euro zonų nare, taip pat aktyvia ES gynybos, saugumo ir migracijos tikslų rėmėja. Šiuo metu Europa yra atsidūrusi pasirinkimų kryžkelėje. Turime rasti tinkamiausius šiuolaikinio pasaulio keliamų iššūkių sprendimus. Atvykau į Vilnių, kad sužinočiau jūsų Europos viziją. Europos, kurioje jūs norite gyventi“.
Taigi, viskas pasakyta - Vidurio Europos šalis eurokomunistai puola būtent prisidengdami ,,bendromis vertybėmis” ir ,,vienybe”, ir ,,migracijos tikslus” sujungdami su gynyba ir saugumu. Taigi, telkia išdavikų gaują, kad pritrėkštų nepaklūstančius Didžiajam Broliui.
Viskas, kas dabar vyksta svarbaus Europoje ir aplink tai dorovės,šeimos, tikėjimo ir laisvės naikinimas. Tai daroma karštligiškai skubant, nesibjaurint dėl priemonių ir tyliai. Valdininkai papirkti arba įgąsdinti, liaudies dėmesį nukreipė į rūpestį išgyventi ar į pramogas.

judošiai dirba tyliai       2017-07-3 23:29

Tikriausiai briuselyno emisaras atsibeldė ieškoti paramos bandant susidoroti su nepaklusniais lenkais.
Mūsų išdavikėliai tikriausiai mielai sutiko.
Bet apie tai šiukštu- negi girsiesi. Tad nieko ir nesako.

vienas pastebėjimas       2017-07-3 22:47

Kodėl toks geras ir svarbus straipsnis nukištas į užpečkį?

Landsgrybė       2017-07-3 22:44

Cha, irgi mat užimanė- jeigu mes buratinams sakysim, pasakosim viską ką užkulisiuose darom, kils prasčiokų maištas.
Mes gi rimtus dalykus darom.
Mes Lietuvą pardavinėjam!
“Lietuva brangi”, bet… parduosim su nuolaida.
Laikai neramūs, geriau priduoti urmu.
Nes žmonės, cha, ” brangūslietuvosžmonės”, dažnai būna falšyvi.
O pinigai tikri!

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.