Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žiniasklaida

Eugenija Vaitkevičiūtė. Propagandos žodynas: naudingas idiotas; informacijos išskalbimas (I)

Tiesos.lt siūlo   2017 m. balandžio 3 d. 4:01

8     

    

Eugenija Vaitkevičiūtė. Propagandos žodynas: naudingas idiotas; informacijos išskalbimas (I)

Alkas.lt

Žinote, man asmeniškai suvokimą, kas tai yra priešiška propaganda ir kaip ji veikia, teko įgyti praktiškai. Kai mano karta susidūrė su, pavadinkime, postsovietikų klanais, dar nebuvo jokių kovos su Rusijos propaganda ar „minkštosiomis galiomis“ vadovėlių. Pirmiausia tekdavo stebėtis, kas per velniava vyksta ir dėl ko kai kurie žmonės elgiasi taip, kaip elgiasi, dažniausiai dargi be jokių paaiškinamų priežasčių. Vienas kitas išmintingesnis susivokdavo, kad mūsų valstybėje aiškiai per daug sovietinio įšalo ir kad esmė – kova tarp ideologijų, senosios sovietinės ir naujosios, atstovaujančios laisvai nepriklausomai Lietuvai.

Tie, kas nesielgdavo taip, kaip liepiami ar vengdavo, kaip kad man kažkada buvo nurodyta, „palenkti savo tvirtą stuburą“, sulaukdavo nemalonumų. Mūsų karjeros buvo sunkesnės (arba neįmanomos), kliūčių ir mums krečiamų įvairiausio plauko šunybių – daugiau. Susitelkti dar nemokėjome, todėl dažnu atveju būdavome priversti atsidurti „vienas lauke ne karys“ situacijose. Kaip sakoma, – po vieną užpjauti lengviau…

Kita vertus, išoriškai valstybė atrodė taip, tarsi nieko blogo nevyktų. Todėl nebuvo ir kaip pasiskųsti, nes rizikuodavai būti išvadintas mažų mažiausiai „paranojike“ ar „paranojiku“. Mano atveju būta dar ir aršaus, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, asmeninio persekiojimo (specifinė socialinės reputacijos žlugdymo ir psichologinio poveikio darymo priemonė, populiari dar sovietinės okupacijos laikotarpiu, moksliškai vadinama „socialinės diskreditacijos metodu“; Rusijos žurnalistas V. Jakovlevas vieną iš būdingiausių jo formų apibrėžia kaip grįstą melagingu kaltinimu „supuvusios silkės“ metodą“), bet tai jau kita istorija.

Sakyčiau, minėtų procesų rezultatai šiandien: susilpninta tapatybė, vis dar išlikę postsovietinės mąstysenos galios konglomeratai Lietuvos viduje, pakirsta visuomenės savivertė, įspūdingi emigracijos mastai ir pan.

Ačiūdie, laikai irgi pasikeitė. Nebeturime laiko nei žaisti, nes „ivanas prie vartų“, nei stebėtis, nes informacinis karas itin suaktyvėjo. Laikas veikti, ponios ir ponai! Būti patriotu – vėl madinga. Todėl drįstu ateiti talkon Ričardui Savukynui ir jo kuruojamiems „elfams“, Lietuvos kariuomenei ir visiems kitiems kovotojams informacinio karo lauke. Nes, pasak man kažkada patikusio Estijos karių pratybų „Ežys“ [Siil, est.k.] šūkio: „Kiekvienas spyglys svarbus!“ Įskaitant ir jus, gerbiami skaitytojai.

Jūsų dėmesiui – straipsnių ciklas „Propagandos žodynas“. Aprašomi priešiškos propagandos įrankiai pateikiami atsižvelgiant į jų pritaikymo Baltijos šalyse dažnumą. Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad Rusijos propaganda, savo taikiniu pasirinkusi Baltijos šalis, kažkodėl vienokias ir tas pačias propagandos priemones taiko Estijai ir Lietuvai, o Latvijai – kitokias. Todėl daugiausia bus siekiama lyginti Lietuvos ir Estijos pavyzdžius, remiantis atitinkamais šaltiniais.

1. „Naudingas idiotas“

Terminas „naudingas idiotas“ (angl.: useful idiot) paskutiniu metu jau yra gana plačiai paplitęs. Šiandien šis posakis naudojamas mass medijose, interneto komentaruose, minimas oficialiųjų valstybės institucijų atstovų ir politikų interviu. „Naudingas idiotas“ yra terminas, taikomas apibūdinti asmeniui, skleidžiančiam tokias žinias ar idėjas, kurios išreiškia įtartinas ideologijas ar atstovauja įtartinoms vertybėms. Tuo pat metu jis pats netgi nesupranta šių žinių ar idėjų konteksto ar tikrosios reikšmės. Labai dažnai šis asmenų tipas yra visuomeniškai labai aktyvūs asmenys. Jiems dažniausiai nėra daroma kokia nors specifinė įtaka (pvz., nėra sumokama pinigais,  grasinama šantažu ar pan.) tam, kad skleistų šias žinias ar idėjas, jis ar ji tai daro savarankiškai.  Rusijos propagandos arsenale egzistuoja daugybė įvairių įrankių, skirtų sukurti vadinamuosius „naudingus idiotus“. Kodėl jie tai daro? Dėl tikslo padaryti jų propagandines idėjas labiau pastebimas, naudojantis kažkieno kito lūpomis.

Mūsų dienomis šis posakis, „naudingas idiotas“, taip pat virto labai naudingu įrankiu, siekiant inicijuoti kokios nors žinios ar reiškinio eskalavimą viešojoje erdvėje, užtikrinti tam tikros propagandai naudingos informacijos sklaidą. O viešai priklijuojant kažkam etiketę, kad jis neva yra „naudingas idiotas“, toks asmuo gali būti automatiškai priskirtas nepatikimų žmonių ratui.

Egzistuoja mitas, kad terminas „naudingas idiotas“ pirmąkart buvo panaudotas dar V. I. Lenino, bet tai nepatvirtintas faktas. Pirmąkart spausdintame šaltinyje šis terminas buvo pavartotas 1949 m.  birželio mėn., laikraštyje New York Times.

2. Naudingos falsifikuotos propagandinės „informacijos „išskalbimas“

Terminu „Naudingos propagandinės „informacijos išskalbimas“ (angl.: washing assets) galima apibūdinti procesą, kurio rezultatas yra greitai produkuojamos falsifikuotos žinios, galop atsiduriančios respektabilios ir svarios mass medijos puslapiuose.

Galima sakyti – pradinis šio proceso šaltinis yra sufabrikuotas įvykis, kuriuo galėjo niekada ir nebūti, bet mes vis dėlto jį kažkur „aptinkame“, tarsi netyčia informacija apie tai ima sūkuriuoti žiniasklaidos erdvėje… Ir labai dažnai toks „netyčinis informacinis incidentas“ nutinka vėl ir vėl. Akivaizdžiai klaidingų naujienų produkavimas – vienas iš Rusijos propagandos mašinos esminių, prioritetinių triukų. Paskutinysis informacinės eros dešimtmetis tam siūlo kone neribotas galimybes. Kalbama ne tik apie Rusijos šiandien 34 skirtingomis kalbomis transliuojamus televizijos ir radijo kanalus ar sputnik.news portalus. Jeigu nepatingėtume patyrinėti bent greitosiomis, aptiktume milžinišką neaiškios kilmės informacinių portalų kiekį, skelbiančių informaciją iš Rusijos (tokių, kaip, pvz., anna-news.info, nedelya-ua.com, vg-news.ru, searchnews.info, inosmi.ru ir pan.).

Tam, kad taptų įmanoma sėkmingai įžiebti šį propagandos procesą, būtina turėti du svarbius komponentus:

Skandalingos informacijos. T.y., tokios informacijos, kurios kontekstas uždega ugneles žurnalistų akyse ir natūraliai išprovokuoja profesinį entuziazmą. Tai sumažina žurnalistikai būdingą kritikos jausmą. Pažymėtina, kad šis komponentas vienodai paveikus tiek individualių asmenų, kaip pasirinktų taikinių, tiek ir Rusijos propagandos atakuojamų svarių tarptautinių organizacijų atvejais. Klasikinis šio priešiškos propagandos komponento pritaikymo pavyzdys: melagingi kaltinimai Lietuvoje esantiems NATO kariams dėl esą jų neva įvykdyto „prievartavimo“, kai žiniasklaidos erdvėje pasirodžiusią informaciją be papildomos patikros perspausdino šiaip jau gana gerbtini informaciniai portalai.

Turėti kokį nors laikraštį, informacinį portalą ar Feisbuko grupę su vadinamuoju „žemu skelbiamos informacijos patikros barjeru“, kuriame priešiška propagandinė informacija galėtų būti paskelbiama pirmiausia. Dar iki interneto eros šiam tikslui dažniausiai buvo naudojami vadinamieji „nišų leidiniai“, t.y., regioniniai, nedideli vietiniai laikraščiai ar žurnalai. Mūsų dienomis, deja, falsifikuotų naujienų skleidėjų gyvenimas, labai palengvėjo: pirmojo klaidingos informacijos skelbėjo nebereikia ieškoti kažkur toli ir net nebereikia turėti spausdinto laikraščio ar žurnalo.Taigi melagingos informacijos skleidimo procesas tapo žymiai greitesnis ir nepalyginamai lengvesnis.

Kaip jau parodė Gruzijos, Ukrainos, Estijos informacinio karo patirtys, tam, kad Rusijos kanalams taptų įmanoma paskleisti falsifikuotas žinias apie valstybes, pasirinktas jos propagandos taikiniu, nėra būtina pirmiausia susirasti spaudinį. Tam gali visiškai pakakti ir gali būti naudingas kokio nors privataus asmens tinklaraštis, Tvitter’io paskyra ar koks nors kitas privatus informacijos kanalas. Tai – propagandos įrankis, kurį Rusija labai plačiai naudojo jau šaltojo karo metu. Šiandien jis naudojamas daug masiškiau, plačiau ir gabiau. Vienas iš klasikinių šio tipo falsifikuotų žinių skelbimo pavyzdžių yra plačiai diegiamas mitas, kad esą už AIDS egzistavimo neva slypinti JAV.

Taigi: „naudingos falsifikuotos propagandinės informacijos „išskalbimo“ proceso metu klaidinga informacija juda tarsi grandinės principu, pradedant pačiu pirmuoju jos paskelbimu – ir tolydžio vis rimtesnio ir svaresnio informacijos kanalo link. Šį procesą galima vertinti kaip savotišką aritmetinę progresiją, kai kiekvienas kitas informacijos paskelbimo (perspausdinimo) etapas pamažu daro šią informaciją „įtikinamesnę“ ir „svaresnę“.Šitaip nutinka todėl, kad kiekvienas ankstesnis tos pačios informacijos skelbėjas kažkaip, savo turimos reputacijos dėka, suteikia šioms falsifikuotoms žinioms papildomo svorio – tuo pat metu savotiškai „išteisindamas“ pirminį jos paskelbimo šaltinį ir tos pačios savo reputacijos dėka suteikdamas jam svarumo. Susiformuoja savotiška uždara grandininė reakcija.

Šiandieniniame spartaus interneto pasaulyje visa minėta informacijos paskelbimo grandinė – nuo paprasto kažkieno tinklaraščio iki aukščiausio lygio mass medijų – gali teužtrukti vos keletą minučių.

Labai dažnai šio grandininio proceso metu išnyksta net ir užuominos apie patį pirmąjį informacijos šaltinį. Neretai nutinka ir taip, kad originaliame tekste nurodomi iš viso neegzistuojantys informacijos šaltiniai. Taigi, pasak lietuvių patarlės, galop būna „Visi galai į vandenį“… O apie tokius Rusijos propagandos triukus, kaip „visuomenės testavimas“, auditorijų formavimas, „melagingos vėliavos“ ir pan. pakalbėsime kitąkart.

Laukite tęsinio. Iki kito susitikimo Alkas.lt!

Parengta pagal:
1. Priimägi Linnar, doc. dr. Propaganda sõnastik.  –  Tallin, 2011.
2. http://www.propastop.org
3. http://www.sguschenka.com/propaganda

Trumpai apie autorę: Eugenija Vaitkevičiūtė yra prozininkė, literatūros kritikė, humanitarinių mokslų daktarė.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2017-04-4 0:25

Nei vieno reporteriaus kuris be išankstinių nusistatimų rinktų kazdienos žinias. Nie vieno žurnalisto kuris be išankstinių nusistatimų ir objektyvei aprašytu Lietuvos nūdieną. Nei vieno apžvalgininkai kuris be išankstinių nusistatimų ir objektyvei apžvelgtu įvykius Lietuvoje. Nei vieno analitiko kuris be išankstinių nusistatimų ir objektyvei gilintusi į tendencijas ir jas aprašytu. Nei vieno politologo kuris be išankstinių nusistatimų ir objektyvei analizuotu politinį gyvenimą Lietuvoje. Ir va tame visiškame dvasineme skurde dominuoja melas, nesąžiningumas, vienpusiškumas, abejingumas ir t.t. tiksliau ne dominuoja bet jau tapo normalumo norma todėl visuomenė prarado gebėjimą skirti kas yra melas o kas tiesa.
Toliau su informacinėmis priemonėmis visa tai tiktai gilinama ir toliau psiaudo normalumas isąmonimamas visuomenei kaip normalumas.

Tarabilda       2017-04-3 21:52

Tikrai, kodėl mokslininė ravi ne savo daržuose? Tegul paanalizuoja lietuviškosios propagandos ypatumus, mulkinant ir indoktrinuojant savo žmones. Ar gal nepastebėjo, kokios lavinos propagandos buyvo pilamos ant žmonių galvų Garliavos ir žemės Referendumo metu?
Kartoti klišes apie rusų propagandą nėra joks nuopelnas, juoba kai nieko naujo nepasakoma.

Povilas       2017-04-3 14:09

Tikrai neblogi propagandos metodų aprašymai.
Bet…
Autorė leidžia suprasti,kad visą šitą šlamštą į mūsų galvas bruka TIK rusai. Ir todėl ši nesovietine save vadinanti rašytoja visu 100 proc. atkartoja propagandą, kurią mano jaunystėje man bruko “Tiesa”, Komjaunimo tiesa”, Pravda” ir t.t.
Tuomet irgi visas blogis “ėjo” TIK iš vienos pusės - iš vakarų.
Skaitytojui belieka viena išeitis - su kreiva skepsio šypsenėle gromuliuoti tokių mokslų daktarų rašliavas; lygiai taip pat kaip ir anais sovietų laikais.

Nenaudingas idiotas       2017-04-3 13:22

Nenaudingas idiotiškas straipsnis

Julius Puras       2017-04-3 12:50

” Tam, kad taptų įmanoma sėkmingai įžiebti šį propagandos procesą, būtina turėti du svarbius komponentus:
Skandalingos informacijos. T.y., tokios informacijos, kurios kontekstas uždega ugneles žurnalistų akyse ir natūraliai išprovokuoja profesinį entuziazmą. ” visai nesenai buvo kuriama didžiulė isterija ” Karbauskis puolamas”. Žurnalistai atrado politiko Karbauskio pomėgius ir juos pradėjo viešinti. Kažkam tai nepatiko, kažkas tai turi planų susėjusiu su apsimelavusiu demagogu Karbauskiu ir pradėjo taip vadinamus kontraveiksmus tai yra pradėjo kurstyti isterija “Karbauskis puolamas”. Dalyvavo isterijos kurstimuose tokie veikėjai kaip Braziulis, Jakimavičius ir panašūs. Berods Vasinauskaitė buvo idėjusi senyvo amžiaus žmogaus laišką kureme žmogus piktinosi “Karbauskio puolimu”. Ir visa tai vyko “tiesose” prisidengent Katalikų Bažnyčios Kronikos kaip kad platinimu o taipogi aš taip ji pavadinsiu idirbiu Garliavos istorijoje.
Beja dar priminsiu kad Karbauskis turi didelių ekonominių interesų susėjusiu su Rusija. Sutapimas?

ruta       2017-04-3 12:29

..paradoksas , bet sovietmeciu dauguma Lietuvos tautos / ir pacios Rusijos/ visiskai netikejo ta propaganda ir demagogija apie sviesu komunistini rytoju ir CCCP-o ‘pasiekimais’ ..Deja , nepriklausomoje Lietuvoje dar didesniu pavidalu isibujojo dviveidiskumas , amoralumas , trigubi standartai , ciniskas melas ir ta pati propaganda - kaip pas musu viskas liuks .., nors mes matome butent priesingus korumpuotu, nekompetentingu politiku valdymo rezultatus ..

C-fam       2017-04-3 10:35


Dear Friend of the Friday Fax,
It is 2:00 a.m.
In only a matter of hours, the UN battle starts all over again.

At 10:00 a.m. (Eastern) the UN Commission on Population and Development commences, five intense days of negotiations that will produce a document that will either help humanity or hurt; either help women, children and families, or harm them.
I can guarantee that the usual dangerous characters will be amassed to promote anti-life and anti-family policies.
They really do believe that the family is a patriarchy where freedom goes to die.
They really do believe that the Church is the jailor of this hated prison.
They really do believe that the Church and the family must be changed and, failing that, destroyed.

The C-Fam team has already been hard at work on this commission. They have been analyzing the document and conferring with pro-family delegations.

I know you cannot be here with us. I know you’d like to help.

Pray now. Pray for the Africa delegates especially so they will sustain their courageous hearts in standing up to the Europeans and to the UN agencies. Pray for C-Fam and our whole team. Pray for our allied organizations.

And please prayerfully consider making a donation to our work. We are up against governments and organizations worth hundreds of billions. Even so, we have beaten them time and time again.

But, we need your help. Please go to http://www.c-fam.org/donate and give as much as you can.

Many thanks.

Yours sincerely,
Austin Ruse
President/C-Fam
Publisher/Friday Fax

 

 

sovietikai valdo       2017-04-3 8:26

energetika, teisingumas, politikai, žiniasklaida, NT kontoros, biudžetinės represinės struktūros (kontrolės ir mokesčių) ir kita - sovietikų, kolaborantų rankose.
——
taip kad sudirbti nepatinkantį asmenį - lengviau negu lengva rusams, kgbistams.
——
keisčiausia, kad dar ta Lietuva egzistuoja - matyt priskirta prie ‘naudingų idiotų” šalių grupei.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.