Geopolitika

Emmanuel Macron: „Europa pavojuje“, arba Dėl Europos atgimimo

Tiesos.lt redakcija   2019 m. kovo 21 d. 4:49

47     

    

Emmanuel Macron: „Europa pavojuje“, arba Dėl Europos atgimimo

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį kreipėsi atviru laišku į Europos piliečius. Į ES kalbas išverstame kreipimesi „Dėl Europos atgimimo“ teigiama, kad „Niekada nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų Europa nebuvo tokia reikalinga. Tačiau Europa dar niekada nebuvo tokiame pavojuje“ ir kad gegužę vyksiantys Europos Parlamento rinkimai „bus lemiami mūsų žemyno ateičiai“.

Dėl Europos atgimimo

Europos piliečiai,

Jeigu šiandien aš kreipiuosi tiesiogiai į jus, tai ne tik istorijos ir mus vienijančių vertybių vardan. Tai yra dėl to, kad tai neatidėliotinai būtina. Po kelių savaičių įvyksiantys Europos rinkimai bus lemiami mūsų žemyno ateičiai.

Niekada nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų Europa nebuvo tokia reikalinga. Tačiau Europa dar niekada nebuvo tokiame pavojuje.

„Brexit“ yra to simbolis. Europos krizės simbolis, Europos, kuri nesugebėjo patenkinti tautų apsaugos poreikių, susidūrus su dideliais šiuolaikinio pasaulio sukrėtimais. Tai yra ir Europos spąstų simbolis. Priklausyti Europos Sąjungai nėra spąstai;  tai yra melas ir neatsakingumas, kurie gali ją sunaikinti. Kas pasakė britams tiesą apie jų ateitį po „Brexit“? Kas jiems kalbėjo apie tai, kad bus prarastas prieinamumas prie Europos rinkos? Kas užsiminė apie riziką taikai Airijoje, sugrįžus prie buvusios praeityje sienos ? Nacionalistinis pasitraukimas nesiūlo nieko; tai yra atmetimas be projekto. Ir šie spąstai kelia grėsmę visai Europai: veikėjai, pilni pykčio, remdamiesi melaginga informacija, žada bet ką.

Šių manipuliacijų akivaizdoje turime išlikti tvirti. Išdidūs ir įžvalgūs. Ir pirmiausiai pasakyti tai, kas yra Europa. Tai istorinė sėkmė: nuniokoto žemyno susitaikymas lig šiol neregėtame taikos, gerovės ir laisvės projekte. Niekada to nepamirškime. Ir šis projektas mus tebesaugo šiandien: kuri šalis gali veikti viena prieš agresyvias galingųjų strategijas? Kas gali teigti esantis suverenus, vienas susidūręs su skaitmeninės rinkos gigantais? Kaip atlaikytume finansinio kapitalizmo krizes be euro, kuris yra visos Europos Sąjungos jėga? Europa – tai ir galybė kasdieninio gyvenimo projektų, kurie pakeitė mūsų teritorijų paveikslą, šis atnaujintas licėjus, šis pastatytas kelias, greitas internetinis ryšys, kuris ateina, pagaliau. Ši kova yra kiekvienos dienos uždavinys, nes Europa kaip ir taika niekada nėra įgyta. Prancūzijos vardu aš nenuilstamai kovoju už tai, kad Europa žengtų pažangos keliu ir kad būtų ginamas jos modelis. Mums buvo teigiama, kad Europos gynybos sistemos sukūrimas ar socialinių teisių apsauga yra nepasiekiama, bet mes įrodėme, kad tai įmanoma.

Bet reikia veikti daug daug greičiau. Kadangi yra kiti spąstai, būtent status quo ir rezignacijos spąstai. Didžiųjų pasaulinių sukrėtimų akivaizdoje piliečiai mums gana dažnai sako „Kur yra Europa? Ką veikia Europa?“. Jų akyse ji tapo besiele rinka. Tačiau Europa nėra tik rinka, bet ir projektas. Rinka yra naudinga, bet ji neturi užgožti sienų, kurios saugo, ir vertybių, kurios mus vienija, būtinybės. Nacionalistai klysta teigdami, jog jie gina mūsų identiškumą, siekdami pasitraukimo iš Europos; juk mus jungia, mus išlaisvina ir mus saugo būtent Europos civilizacija. Bet ir tie, kurie nieko nenori keisti, taip pat klysta, kadangi jie neigia baimes, persmelkiančias mūsų tautas,  abejones, kenkiančias mūsų demokratijoms. Dabar yra lemiamas mūsų žemynui momentas; momentas, kuomet mes, kolektyviai, privalome naujai išrasti – tiek politiniame, tiek kultūriniame lygmenyse – mūsų civilizacijos formas šiame besikeičiančiame pasaulyje. Tai Europos Atgimimo momentas. Todėl aš, nepasiduodamas pasitraukimo ir susiskaldymo gundymams, kviečiu jus kartu kurti šį Atgimimą, paremtą trimis ambicijomis: laisvė, apsauga, pažanga.


Ginti mūsų laisvę
Europos modelis grindžiamas žmogaus laisve, nuomonių skirtumu, kūryba. Pirmutinė laisvė yra demokratijos laisvė, tai laisvė išsirinkti mūsų valstybių vadovus, ir būtent čia, kiekvienų rinkimų metu, užsienio jėgos ieško, kaip paveikti mūsų balsus. Aš siūlau įsteigti Europos demokratijų apsaugos Agentūrą, kuri nusiųstų Europos ekspertus į kiekvieną valstybę narę, kad jos rinkimų procesas būtų apsaugotas nuo kibernetinių atakų ir manipuliacijų. Siekdami išlikti nepriklausomi, mes turime taip pat uždrausti Europos politinių partijų finansavimą iš užsienio valstybių. Mes turime uždrausti, Europos taisyklėmis, bet kokias neapykantos ar smurto apraiškas Internete, kadangi pagarba asmeniui yra mūsų orumo civilizacijos pagrindas.

Apsaugoti mūsų žemyną
Įkurta vidinio susitaikymo pagrindu, Europos Sąjunga užmiršo pažvelgti į pasaulio realijas. Tačiau nė viena bendruomenė neišsiugdo priklausymo jausmo, jeigu ji neturi ribų, kurias ji gina. Siena – tai saugi laisvė. Mes taip pat turime pradėti viską iš pradžių  Šengeno erdvės klausimu: visi, norintys joje dalyvauti, privalo vykdyti atsakomybės (griežta sienų kontrolė) ir solidarumo (viena ir ta pati prieglobsčio politika, taikant tas pačias prieglobsčio suteikimo ir atmetimo taisykles)  įsipareigojimus. Bendra pasienio policija ir Europos prieglobsčio paramos biuras, griežti kontrolės įsipareigojimai, Europos solidarumas, prie kurio prisideda kiekviena šalis, vadovaujant Europos vidaus saugumo Tarybai: migracijos akivaizdoje, aš tikiu Europa, kuri vienu metu gina savo vertybes ir savo sienas.

Tie patys reikalavimai turi būti taikomi ir gynybai. Per pastaruosius dvejus metus buvo padaryta svarbi pažanga, tačiau mes turime aiškiai nurodyti kryptį: gynybos ir saugumo sutartis turės nubrėžti būtinus įsipareigojimus, susijusius su NATO ir mūsų Europos sąjungininkais: išlaidų karinėms reikmėms didinimas, papildomo savitarpio susitarimo gynybos klausimais įgyvendinimas, Europos saugumo Taryba, prijungianti Jungtinę Karalystę kolektyvinių sprendimų paruošimui.

Mūsų sienos taip pat privalo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kokia šalis pasaulyje sutinka tęsti mainus su tais, kurie nesilaiko nė vienos iš jos taisyklių? Mes negalime kentėti tylėdami. Mes privalome reformuoti mūsų konkurencijos politiką, persvarstyti mūsų komercinę politiką: sankcionuoti arba uždrausti Europoje įmones, kurios kenkia mūsų strateginiams interesams ir mūsų pagrindinėms vertybėms, tokioms kaip aplinkos apsaugos normos, duomenų apsauga ir sąžiningas mokesčių mokėjimas; ir įsipareigoti teikti pirmenybę Europai strateginėse industrijose ir mūsų viešuosiuose pirkimuose, kaip tai daro mūsų konkurentai amerikiečiai ar kinai.

Atgaivinti pažangos dvasią
Europa nėra antraeilė valstybė. Visa Europa – tai avangardas: ji visada sugebėjo nustatyti pažangos standartus. Šiuo tikslu ji turi vykdyti daugiau konvergencijos nei konkurencijos projektą: Europa, kurioje buvo sukurta socialinė apsauga, turi nustatyti kiekvienam darbo žmogui, nuo Rytų lig Vakarų, nuo Šiaurės lig Pietų, socialinį skydą, kuris garantuotų tą patį apmokėjimą toje pačioje darbo vietoje, o taip pat Europos minimalų atlyginimą, pritaikytą kiekvienai šaliai ir kiekvienais metais kolektyviai aptariamą.

Žygiuoti pažangos keliu – tai ir būti lyderiu ekologinėje kovoje. Ar galėsime žiūrėti mūsų vaikams į akis, jeigu nerezorbuosime mūsų skolos klimatui?  Europos Sąjunga privalo nubrėžti savo siekius – 0 karbonato 2050 metais, pesticidų sumažinimas pusiau 2025 metais –  ir savo politiką adaptuoti pagal šį poreikį: Europos klimato bankas, kuris finansuotų  perėjimą prie ekologinės ekonomikos; Europos sveikatos saugos pajėgos, kurios sustiprintų maisto produktų kontrolę; o kovai prieš lobby grėsmę  pavojingų aplinkai ir sveikatai medžiagų įvertinimas nepriklausomų mokslinių tyrimų institucijų… Visi mūsų veiksmai turi vadovautis šiuo imperatyvu: nuo Centrinio Banko iki Europos Komisijos, nuo Europos biudžeto iki investicijų plano Europai, klimato klausimas turi būti įpareigojimas visoms mūsų institucijoms.

Pažanga ir laisvė – tai galėjimas pragyventi iš savo darbo: Europa turi numatyti darbo vietų kūrimą. Ir šiuo tikslu ji privalo ne tik sureguliuoti skaitmeninės rinkos gigantų veiklą, įkurdama Europos pagrindinių platformų priežiūros sistemą (pagreitintos sankcijos pasikėsinimo į konkurenciją atveju, jų algoritmų skaidrumas…), bet taip pat finansuoti inovacijas, skiriant naujajai Europos inovacijų Tarybai biudžetą, kurį galima būtų palyginti su Jungtinių Amerikos Valstijų biudžetu, kad būtume naujausių griaunamų technologijų, kaip, pvz., dirbtinis intelektas, priešakyje.

Europa, kuri žvelgia į pasaulį, turi būti atsigręžusi į Afriką, su kuria turime sudaryti ateities paktą.  Prisiimant bendrą likimą, palaikant jos didelių užmojų, o ne gynybinę, plėtrą: investavimas, universitetų bendradarbiavimas, mergaičių auklėjimas…

Laisvė, apsauga, pažanga. Ant šių pamatų turime statyti Europos Atgimimą. Mes turime rasti sprendimą, kad neleistume nacionalistams naudotis tautų pykčiu.  Mes neturime būti suminkštėjusios Europos somnambulais. Mes negalime pasilikti rutinoje ir tuščiažodžiavime. Europos humanizmas – tai veiksmo poreikis. Ir visur piliečiai pageidauja dalyvauti pokyčiuose. Tad iki šių metų pabaigos kartu su Europos institucijų ir valstybių atstovais surengsime konferenciją Europos klausimais, kad pasiūlytume mūsų politiniam projektui visus būtinus pokyčius be jokių tabu, netgi sutarčių peržiūrėjimą. Šios konferencijos tikslas bus sujungti piliečių grupes, išklausyti universitetų dėstytojus, socialinius partnerius, religinius ir dvasinius atstovus. Ji apibrėš veiksmų  planą Europos Sąjungai, kuriame didieji prioritetai bus išreikšti konkrečiais veiksmais. Bus ir nesutarimų, bet ar geriau sustingusi Europa, ar Europa, kuri daro pažangą kartais skirtingu ritmu, tuo pačiu išlikdama visiems atvira?

Šioje Europoje pačios tautos iš tiesų perims savo likimo kontroliavimą; šioje Europoje, esu tuo tikras, Jungtinė Karalystė ras sau deramą vietą.

Europos piliečiai, Brexit aklavietė tebus pamoka mums visiems. Išsivaduokime iš šių spąstų, suteikime reikšmę ateinantiems rinkimams ir mūsų projektui. Jūs turite nuspręsti, ar Europa, jos skleidžiamos pažangos vertybės turi būti kažkas daugiau negu tik pastraipa istorijoje. Tai pasirinkimas, kurį jums siūlau, kad kartu nutiestume Europos Atgimimo kelią.

Emmanuel Macron

elysee.fr

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pone Marginale,       2019-03-24 15:45

o prūsai atgaus savo Tėvynę? Gal atkuriame visas valstybes, egzistavusias prieš 2 ar tris tūkstančius metų Jūsų čia mums brukamu pavyzdžiu? Kaip reikalai su antilituanizmu? Kodėl lietuviai nevaldo Amerikos privačius bankus, nepriklausomus nuo vyriausybės ir gyventojų, nevaldo ekonomikos ir dezinfosklaidos priemones, kultūrą, mokslą ir meną? Kame čia reikalas? Pasaulyje juk yra daug tautų. Kaip reikalai su jomis, pavyzdžiui, prūsais, kaip sakiau? Juk Jūs prie šios tautos nelaimės esate prisilietęs, ją gerai išstudijavęs, ir jų kalbą atkūrinėjęs, tad kaip čia dabar yra su Jumis, kad rūpi tik viena vienintelė tauta? Ne laikas Jums vėl grįžti prie Prūsų tautos tragedijos, ką?

Family Watch International       2019-03-24 0:30

Dear Friend of the Family,
The outrageous, deceptive tactics and methods used this past week both at UN headquarters in New York and at the UN Human Rights Council are beyond compare.
We report to you on two major developments that erupted at the UN on Friday on critical family and life issues.
They lie, they cheat, they bully, and they abuse the UN system, all because they know they cannot get their radical agendas adopted by the body of UN Member States in open, transparent negotiations.
We are pleased to report to you that more than one-third of the UN Human Rights Council members took the serious step of disassociating from South Africa’s transgender resolution on women in sport!
Thank you to everyone who helped by emailing and faxing messages to South Africa and other HRC Member States!
See the joint statement from these countries here.
https://familywatch.org/17280-2/?inf_contact_key=ce40bb04b634c851312595dd2771776af651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0#.XJaxlVX7RGE
We also report on the underhanded, disrespectful, abusive tactics used at the UN Commission on the Status of Women to pretend that nations reached “consensus” on multiple radical provisions.
For weeks, many nations repeatedly and strongly contested multiple provisions promoting abortion, gender/transgender confusion, comprehensive sexuality education, radical sexual rights, and much more.
Yet the Kenyan ambassador facilitating the negotiations completely ignored their calls for deletion and included most every controversial paragraph, while pretending they represented the consensus of the group.
Powerful provisions on the family as the “fundamental unit of society” and other aspects were all gutted, despite the insistence by multiple countries for their inclusion. The 50-plus references to the family throughout the document and strong references to mothers and fathers had been either deleted from the final text or twisted in meaning.
The straw that broke the camel’s back was likely when a paragraph calling for the document to be implemented with respect for national sovereignty and religious and cultural values was abruptly deleted from the document by the facilitator with no discussion. This sovereignty provision was backed by the entire African voting bloc and many other Member States.
Ironically, in the end, the openly biased chair from Ireland announced that the working document for CSW called “Agreed Conclusions” had been “agreed” with consensus. She did this immediately after listening to the strong, emotional statements of two CSW member states (Saudi Arabia and Bahrain) calling out many of the procedural abuses during the negotiations and announcing their countries were withholding consensus from “Agreed Conclusions.”
See the strong, pointed statement from Saudi Arabia outlining the many abuses here, https://familywatch.org/saudi-csw-63-statement/?inf_contact_key=0a319c14584fa06fb128d6abdc98958b09c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832#.XJaxzFX7RGE
or scroll down to the end of this alert.
Yet another joint statement was read from the floor by the country of Comoros, signed by 18 Member States (Bahrain, Belarus, Cameroon, Comoros, Djibouti, Libya, Indonesia, Iraq, Iran, Gambia, Malaysia, Mauritania, Nicaragua, Pakistan, Russian Federation, Sudan, Zambia and Zimbabwe), expressing their outrage for the abuses of the process during the negotiations, and in particular on how the family paragraphs were handled.
To witness firsthand the length and depth to which abortion, sexual rights, and transgender ideology activists will stoop to force their agenda on the world was breathtaking to say the least. You can watch a video of the atrocities as they unfolded here.
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/14th-plenary-meeting-commission-on-the-status-of-women-csw63-2019-action-on-draft-proposals-action-on-draft-agreed-conclusions-action-on-any-other-outstanding-issues/6017175833001/?term=&inf_contact_key=937e7a12733bbc3248a935e0bca6958c1b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7#.XJZxtfcD3Ec.email
We predict big changes are coming to the UN as many UN Member States are now finally sufficiently angry to say enough is enough.
The radicals have finally gone too far, and they are going to regret what they did at CSW this year as the backlash is going to be strong.
Our Family Watch team covering both Geneva and New York is grateful for all you did to support our grueling work these past few weeks as we worked to be your voice in protecting family, life, and children at the UN.
Stay tuned for much more.
Our more in-depth report on all of this will be forthcoming on Monday.

Sharon Slater
President
Family Watch International

 

 

 

Dar Marginalas       2019-03-23 15:48

Dėl čia minėtos raidos visi Bažnyčios tėvai iki pat V a. krikščionybės legalizavimo buvo antisemitai. Galite pasigrožėti citatomis svetainėje http://www.yashanet.com/library/fathers.htm
Įsidėmėtina, kad Jonas Auksaburnis pranašavo, jog žydai niekad neatgaus savo valstybės. Kur dabar jo pranašystės, jei kalbėjo nuo Šv. Dvasios?
Beje, šis krikščioniškas antisemitizmas ir šiandien stabdo mesijinio tikėjimo Kristumi plėtimąsi Israelyje, nepaisant jau valstybinio pripažinimo, tv ir radijo laidų, kt. Mat krikščionys dar neįsisąmonino fakto, kad Evangelijose pilna pašalinių įrašymų ir pasitikėti reikia tik Paties J. pasakymais, išskyrus tuos, kurie arba prieštarauja logikai (Jn 8:31-44), arba nesuderinami su Mt 5:18 ir neva Paties Kristaus žodžiais, atvirai ir žiauriai paniekinančiais Įstatymą [J. oponentai kažkodėl stebuklingai nepastebi, pvz., pašalinių žodžių Jn 6:53-56 (Jn 6 kalbama tik apie Kūną!), kada griaunama Kun 7:26-27, o pagal Mt. 26:26 perdirbtas Mt 26:28 ne tas pats kaip 1 Kor 11:25!]

Dar Marginalo "niekai" yellowui kt.       2019-03-23 15:12

Antisemitismas tikrai yra pasaulinis reiškinys, tačiau dvi tiesos nekelia abejonių: 1) pasaulinis jis tapo dėl antisemitinės krikščioniškos Vakarų ideologijos, 2) ši ideologija tapo antisemitinė tik dėl Romos imperijos agresijos prieš Judėją ir smūgių, kurių imperija sulaukė nuo sukilusių žydų nuo 66 iki 136 m.
Patys žydai nesupranta antisemitizmo ir yra linkę laikyti jį mistine nežydų neapykanta žydams. Be abejo, pagonis erzino žydų nepanašumas, tačiau tai ne priežastis neapykantai. Iš tikrųjų Judėja kainavo Romai ne mažiau nuostolių nei karai su Kartagina. Ypač nuostolingas buvo antrasis karas - žydų sukilimas Viduržemio jūros provincijose, kada keršijant už Šventyklos sugriovimą buvo griaunamos iš esmės graikų kolonistų pagoniškos šventyklos ir žuvo per pusę milijono graikų, turėjusių plačius giminystės ryšius, į kurias jau buvo patekę nemaža krikščionių. Šiomis sąlygomis imperijos gyventojai suvokė žydus kaip bendrą priešą, tačiau būtent tuo laikotarpiu pačių graikų buvo platinamos Evangelijos. Nenuostabu, kad dauginant jas perrašinėjimo būdu jos (o ypač – vėliausioji) įgavo ryškų antisemitinį pobūdį („Tada J. kalbėjo įtikėjusiems [!] į Jį žydams:  ...jūsų tėvas yra velnias“ [Jn 8:31–44]). Pridėkime ir tą faktą, kad dar iki karų Neronas tyčia atidavė Jūros Cezarėją (Kesariją) valdyti graikams, sukėlęs pirmuosius etninius konfliktus, o prasidėjus karui, Dekapolio graikai ėmėsi kruvinų pogromų ir centrinė Judėjos valdžia karo metais buvo priverstą siųsti į Dekapolį baudžiamąjį korpusą tautiečiams gelbėti. Be to, kadangi krikščionybė rėmėsi žydų pranašais, o krikščionys, kaip ir žydai, vengdavo aukoti privalomas valstybines pagoniškas aukas, romėnai nelabai skyrė krikščionių nuo žydų. Todėl persekiojamiems krikščionims buvo būtina viešai atsiriboti nuo žydų, o ypač – nuo tokio ryškiausio bruožo, kaip laikymasis Šabato (Evangelijose beveik visus pagydymus J. vykdo per Šabatą, neva pažeisdamas jį „darbu“, nors pasakymai „išties ranką“ arba „tavo tikėjimas tave išgelbėjo“ nėra joks darbas net ir pagal Mišną). Tačiau istorijoje susikūrė stereotipas, neva pirmųjų krikščionių žydų buvo tik „saujelė“, kuri kažkodėl padarė įtaką visai imperijai, o žydų TAUTA atmetė Kristų. Tuo tarpu karų metu jokio perėmimo tarp žydų ir imperijos gyventojų negalėjo būti, o daugtūkstantinė, sėkmingai ir greit plitusi Judėjos bažnyčia tapo tiek romėnų, tiek skaitlingesnių sukilėlių išstumta iš šalies (vad. „ebionitai“ egzistavo Sirijoje ir kt. dar ir IV a.)
Macronas atstovauja naujajai pasaulio vergvaldžių pagonybei, kurią, kaip matome, jau griauna žydų protas, nes ši tauta nepasiduos pavergiama.

to va, kur veržiasi       2019-03-23 8:34

Esi VU absolventas ir neskiri Europos Tarybos nuo Europos Sąjungos. Kubilius tai skiria, bet lietuviškiems reikalams kurčias ir aklas už nemenkas, manau, babkes. Iš kur ta jo meilė Žečpospolitai ir jos Trims raidelėms, mes niekaip suprasti negalime.

Butinai isklausau Makrona       2019-03-23 1:24

ir viska suprantu atvirksciai-kas jam blogai-man -gerai.

to Margin       2019-03-23 1:02

Nekalbėkit niekų, sutariam?

Margin alas Letas Palmaitis       2019-03-22 19:17

Macrono publikacijai labai tinka senas antisovietinis anekdotas:
- Socialistinė valstybė pavojuje!
- Urrraaa! (Valio!)
O dabar yellowui:
Kad jis Emmanuelis ir darbavusi Rothschildams dar nereiškia, kad žydas.
Kad ir žydas, dar nereiškia, kad degeneratas. Degeneratų ES
“valdžioje” pakanka ir be žydų.
Tačiau matant kontekstą aišku, kad pačiam žydai degeneratai.
Taigi gal seniai nebebūdamas krikščionis, palaikai imperatoriaus Konstantino 325 m. laišku Nikėjos susirinkimui paskelbtą Vakarų civilizacijos karą žydų tautai. Karas tebevyksta iki šios dienos, o kas jį laimės, suprask pats:
http://messianic.lhosting.info/Y-shua.htm
Ten virš Kowalskos paveikslo parašyta Jn 16:33, o apačioje - tas pats, kaip ir visur lietuviškai.
Linkiu pačiam išlįsti iš pamazgų duobės ir išvengti ugnies ežero.
Be to, dar patariu pasiskaityti https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz

Visi tokie demagogai ir melagiai       2019-03-22 12:25

Pajutę, kad jų melams artinasi galas, iškart griebiasi savo pačių susgalvotos ,,teisės” kalbėti viso kontinento ar savo gimtojo krašto vardu. Tačiau apskritai situacija Prancūzijoje keičiasi į gera greičiau nei buvo galima manyti.

Life Site news       2019-03-22 12:16
va, kur veržiasi       2019-03-22 7:05

mūsų kubilas - panoro tapti ES generaliniu sekretoriumi. Gal po to i JT? Moka suvaldyti krizes: šmaukšt, pensininkams pensijos nurėžtos, negrąžintos, maisto kainos užkeltos ir t.t. Nuskurdinta Lietuva, o kubilas pasiryęs nuskurdinti ir ES?
Ką darysime su eurais, kai jie atpigs, o LITŲ neišsaugojome, todėl esame priklausomi.

Al.       2019-03-22 0:18

Europa silpninama socialiai, skaidant pagal gyvenimo lygį -,,Europos minimalų atlyginimą, pritaikytą kiekvienai šaliai” ir, aišku, skirtingos paramos (pvz. žemės ūkiui) normos.
Silpninamas Europos gynybinis pajėgumas - stengiantis susipriešinti su JAV.
Slopinama žodžio laisvė ir demokratija - eurokomunistų oponentus apkaltinant ,,neapykantos kalba” ir ,,nacionalizmu”.,,siūlau įsteigti Europos demokratijų apsaugos Agentūrą” - žinoma, ir dar, tur būt, Tiesos komisariatą ir Ypatingąją Komisiją ?
Per jėgą, elitą nuperkant arba (pasipriešinus) grasinant (JK atvejis), kuriama ta pati Frankų imperija, tik šį kartą promarksistinė. Ir dar kolonijinė.

,,išklausyti universitetų dėstytojus, socialinius partnerius, religinius ir dvasinius atstovus” - kurgi ne, universitetus apvalius nuo laisvamanių, galima ir išklausyti? O kaipgi klausysit religinių ir dvasinių vadovų, jei vien už Šventojo rašto citavimą, galite būti pašalintas iš pareigų?
Tam, kad suprastum kas čia rezgama, reikia dar sykį perskaityti Solovjovo Antikristą.

Created Equal       2019-03-21 23:37

Student Censorship on Campus Defeated Again

Columbus, OH – Mar 21, 2019 – President Donald Trump just issued an executive order to defend free speech on college campuses. That he felt the need to do this demonstrates the mounting threat to freedom of expression at our universities, which is something Created Equal experiences every day. Just yesterday, students at Otterbein University (Westerville, OH) again tried to censor our pictures of aborted babies. Earlier this week, the Boca Rotan City Council directed Florida Atlantic University (FAU; Boca Raton, FL) by passing a resolution to warn students each time Created Equal visits their campus. We are glad to report that in spite of these efforts, students keep changing their minds every day our boots are on the ground. Watch our latest video to see students stop supporting abortion!

Otterbein University students have been notorious for interference with First Amendment demonstrations. In 2015, students even sought to purchase public sidewalks where we conduct our outreach to stop us. Yesterday, they again held bedsheets to try to cover photos of aborted babies. According to the editor’s blog of the campus media, these students said they were “advocating for safety.”

Meanwhile students at FAU want a campus-wide “trigger warning.” Not only has the American Association of University Professors deemed trigger warnings a threat to academic freedom, but the proposal is clearly unconstitutional. For example, it would only target anti-abortion activists—clear content discrimination.

The First Amendment should be enough to secure our right to freedom of expression. However, leftist university administrations have set aside the free exchange of ideas for indoctrination. Too many students prefer to be coddled—avoiding any ideas which they don’t already espouse.

You can rest assured we will not allow these students or universities to trample on our First Amendment right to defend babies.

Not backing down,
Mark Harrington, President, Created Equal

Mastiklis       2019-03-21 23:35

Pirma-as Makrono nerinkau. I joki posta. Kodel tureciau juo aklai pasitiketi?
Antra- kai stojome i ES apie tai nebuvo ne kalbos: “Europa, kuri žvelgia į pasaulį, turi būti atsigręžusi į Afriką, su kuria turime sudaryti ateities paktą...” Ka dar sugalvos?

keistas jausmas       2019-03-21 23:00

Kažkoks trolinimas, pasityčiojimas? Kalbama viena, o daroma kita. Ne veltui “Laivės radijo” rusų kalba bendradarbis Aleksandras Genisas, kalbėdamas apie JAV reikalus teisingai pastebėjo, kad politikai ne tam yra, kad spręsti problemas, o tam, kad su jomis gyventi.
Makaronas kalba apie Europą, bet esmė dėl to nesikeičia. Nes tas visas eurofederastų pučiamas “euroskeptikų” ir nacionalistų baubas gali ir būti Makarono kaip politiko egzistavimo pagrindas.

Kodėl pravardžiuojates?       2019-03-21 21:24

Net pats Ėlėrtėas sakė ,kad Prancūzijos prezidentas - Emanuėlis Makronas.

T0mas J.       2019-03-21 19:30

Prancūzijai įprasta savo “buvusiose” kolonijose laikyti karines pajėgas.
Oficialiai yra teigiama, kad nuo 1960 m. Prancūzijos kolonijos Afrikoje atgavo nepriklausomybę.
Vakarų pasaulyje didžioji gyventojų dalis tiki, kad šiandien nepriklausomos yra Prancūzijos kadaise užgrobtos kolonijos: Dramblio Kaulo Krantas, Gabonas, Čadas, Centrinė Afrikos Respublika, Nigeris, Malis…
Netiesa. Ši didžiulė Afrikos teritorija, didesnė už Europos Sąjungą, tebėra Prancūzijos kolonija. Taip sakau todėl, kad Prancūzija tebelaiko savo kariuomenę mano išvardintose ŠEŠIOSE Afrikos šalyse.

Ar Lietuva būtų nepriklausoma, jei ir šiandien čia tebebūtų Kremliaus kariuomenė?

Kuo puikios kolonijos?
Dykai imi sau jų turtus, už darbą moki grašius, nemoki jokių pensijų ir nedarbingumo išmokų. Ten BVP žmogui – apie 1200 dolerių per metus. Prancūzijos tikslai Afrikos žemyne yra seni ir ilgalaikiai – Afrikos turtų plėšimas yra svarbus Prancūzijos BVP augimo šaltinis. Prancūzijoje BVP žmogui – 30000 dolerių.
Išlaikyti kariuomenę šioje teritorijoje reikia milžiniškų lėšų, štai kodėl Makronas nori kad būtų įkurta ES kariuomenė - kad prie Prancūzijos kolonijų pavergimo įvairiais pretekstais prisidėtų visa ES.

T0mas J.       2019-03-21 19:29

Lygiai prieš metus LRT apie Makroną kalbėjo:
“jis planuoja drauge išsaugoti valstybių narių suverenumą ir stiprinti ES integraciją”.
“Jo nuomone, Europoje suverenitetas įmanomas tik ES lygmeniu”.

Makrono veidmainystė kaip ant delno!
Nereikia jokios DIDESNĖS ES INTEGRACIJOS. Kam ji?
Globalistai milijardieriai tiesiog trokšta panaikinti valstybių suverenitetą, o jų niekingi tarnai makronų ir merkelienių pavidalu bando savo filosofijom žmones apgauti.

tai tik to makrono melaginga rinkiminė agitacija       2019-03-21 18:37

“neturi užgožti sienų, kurios saugo”???? saugo nelegalius imigrantus nuo grąžinimo į ten, iš kur atvyko ir t.t.
“Ginti mūsų laisvę” - “įsteigti Europos demokratijų apsaugos Agentūrą, kuri nusiųstų Europos ekspertus į kiekvieną valstybę narę, kad jos rinkimų procesas būtų apsaugotas nuo kibernetinių atakų ir manipuliacijų”??? kokia čia laisvė?
“Mūsų sienos taip pat privalo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kokia šalis pasaulyje sutinka tęsti mainus su tais, kurie nesilaiko nė vienos iš jos taisyklių?” - LT žemdirbiai neturi lygių teisių su kitais EU. ir t. t.
pirmiausia - karinį saugumą užtikrina NATO, o ES buvo sukurta tikrai ne tam, ir veikia ne kariniam saugumui užtikrinti.
rinkimuose į ES galima dalyvauti tik dėl siekio, kad tokie kaip makoronai ar merkelės neprijungtų tokių šalių kaip LT prie ruskijos.
be to , LT rinkimų į ES įstatymas yra antidemokratiškas, netgi banditiškas, nes leidžia rinkti tik banditų gaujas, o ne žmones.

Mūsų banksteris       2019-03-21 17:32

laimės kiaurai - Šimonytė su Juozaičiu padės jam tai padaryt.

yellow        2019-03-21 16:36

tai tik geltonos liemenės sukilo prieš Macrontvarkę. Prancūzija pavyzdys prie ko priveda prezidentas žydas degeneratas.

Įspūdis       2019-03-21 16:19

Įspūdis kad siekiama bankoelektroninio konclagerio, totalios bankoelektroninės kontrolės ir atjungiant bankinęelektroninę sisitemą žmonijos sunaikinimo.
Bankoelektroninio konclagerio prievaizdos rodšildai, morganai, barukai, diuponai, varburgai…tarptautinė žydomasonų mafija, valstybių prezidentus padariusi žydus - pavyzdys prezidentas žydas Macronas, ruošiami prezidentais žydai Timošenko ir Zelenskis panaudojant mechanizmą rinkimus be pasirinkimo.

Taip       2019-03-21 16:19

Didžiausias Europai pavojus tai pats valdantysis neoliberalizmas,ypač jo globalizmas ir kosmoplitizmas.

Jeigu...       2019-03-21 16:10

Jeigu revoliucijų pradininkė Prancūzija renkasi bankininką,tai ir mūsų *elitas*dės milžiniškas pastangas,kad soste sėdėtų artimi Bankui.Bus du Š,ne vienas,ir abu sostinėje,vienas valdys Vilnių,kitas skaldys Lietuvą.

G.P.       2019-03-21 15:15

Eurosovietinio konclagerio prižiūrėtojas prakalbo apie laisvę smile

Ideologijos yra priedanga       2019-03-21 15:05

egoistams,savanaudžiams ir panašiems sutvėrimams.Liberalai prie tinginio.

Praleido momentą patylėti       2019-03-21 14:47

Jei Makronas pats klausytųsi savo nuolat protestuojančių Prancūzijos piliečių ir jei turėtų bent truputį padorumo, bent jau dėl tų suluošintų guminėmis kulkomis ar granatomis taikių demonstrantų, seniai būtų atsistatydinęs.  Jokio autoriteto, jokių gebėjimų spręsti kokias nors realias problemas, net elementaraus dialogo su savo piliečiais neįgalus pradėti. Matom, kad tai visiškai atsitiktinis žmogėnas, papuolęs ne į savo vietą. Jam buhalteriu banko skyriuje dirbti, o ne valtybei vadovauti. Dabar jis kreipiasi į kažkokios neegzistuojančios valstybės piliečius. Ir ką, kažkas turėtų tokio klausysis? Šimonytė su Nausėda taip pat turėtų grįžti prie buhalterio darbo, pas juos taip pat nei išminties kokios, nei autoriteto, tik iš prisitaikėliško gero gyvenimo atsiradusi puikybė ir arogancija. O blogiausia, kad jų mentalitetas vergiškas. Jie kandidatuoja į sotų ekonominės kolonijos administratoriaus postą, o ne siekia vadovauti nepriklausomai valstybei, rūpintis bei ginti visų jos piliečių interesus. Na o Sorošo kišenėje sėdintis Auštrevičius tai čia išvis katastrofa…

Šitas Juozaitis       2019-03-21 14:11

pirmiausia yra AMBalo išminčius - neklaidink prastuolių, gerai? Ne tik išminčius, bet ir gelbėtojas, o dabar nuo internaciukų nudreifavęs į naciukus. Anksčiau gaudė fašistus Lietuvoje, o dabar, apsimetęs kuo, elgiasi atvirkščiai?

Mix       2019-03-21 13:18

E.Macron skelbia, kad - Mes negalime pasilikti rutinoje ir tuščiažodžiavime-, bet kreipimasis sudarytas vien iš tuščių žodžių kratinio.

Komentatorius       2019-03-21 12:47

Svarbiausia, kad šitokie Macron’ai ir kelia didžiausią pavojų Europai.

Jei leista manyti tai manome,       2019-03-21 12:05

kad lietuvių Tautos Išminčius-A.Juozaitis,jis skleidžia išmintį,orumą geravališkumą,orų draugiškumą.
Pvz.Banke veikia protas,kuris nėra išmintis.Išmintis tai proto ir aukšto dvasinio lygmens sąjunga vaikščiojanti kitais keliais nei savinauda,materializmas ir tuščia gyvenystė.

IKiekviena       2019-03-21 11:49

ES valstybė-Tauta turi savo išmintį ir išminčius.

ah1       2019-03-21 11:49

reziume: JAHVĖS bankkapitalizmo/globalizmo projaktas pasibaigs pjūtim

Ko staiga pravirko Makronas?       2019-03-21 11:18

Ir spiegia kaip koks dvimetis. Matyt reikalas kelnaitėse rimtas. Mums irgi turėtų būti baisu matant, kad tokią didelę Europą vairuoja… nuolat visiškai girtas Junkeris! Bet dar keisčiau, kad girtuoklį užuot išmetę iš vairuotojo sosto, vis paramsčiuoja, palaiko ir skatina visa rinkta ir nerinkta EU grietinėlė... įskaitant ir patį Makroną. Negali gi tiek daug ponų ir ponių būti savižudžiais idiotais? Ne ne, jokiu būdu, jokio pavojaus nėra, čia viso bus tik mažojo napoleono kelnaitės… Tad spausk, dėde Junkeri!

Jules       2019-03-21 11:04

Ir dar: Baltijos šalių karo pabėgėliai nuo pagrindinės Vakarų Liberal-dimokratijos sąjungininkės Stalino Rusijos per šventą Valentiną, Meilės Dieną, buvo supleškinti gyvi gurguolėse Dresden’e po atviru dangumi ištisomis šeimomis ir pamaitinti fosforu ir napalmu. Šito kažkodėl mūsų seimūnai ir ministeriai nežino, jau nekalbant apie docentus, ir nenori priminti prancūzui ir jų Žakui Atali.

Jules       2019-03-21 10:54

Popiežius liepė tautos pabėgėliams ir paklydėliams grįžti prie savo šaknų, prie lietuvybės pirmiausia, o ne mus islamizuoti ar afrikanizuoti kaip anksčiau polonizuoti ar rusifikuoti. Lietuviai jokios Afrikos ar Arabijos niekada neengė, neskriaudė, neokupavo ir nevežė jų vergų laivuose nei į Ameriką, nei Sibirą gyvuliniuose vagonuose kaip mus kad vežė, taigi. Mes, paprasti lietuviai, ne elitiniai ir ne veisliniai lietuviai, norime su Afrika ir Arabija prekiauti, svečiuotis, abipusiai turistauti, bet nei engti, nei persikraustyti ten, ar jiems čia, nenorime. Mums reikia abipusiai naudingos prekybos. Mūsų seimūnams, panašu, nerūpi, kad nyksta tauta, kad pavojuje pirmiausia Motina-Tėvynė. Dar vakar jie okupacijų vergijoje prieš Žečpospolitos ir Rusijos, prancūzo esančius globoje, dievukus klaupėsi nuolankiai, o dabar jiems vėl kažkodėl “Oičizna” pakvipo, o ne Žemė-Tėvynė, maitinanti storus pilvus. Ne prosenių žemė, kurios užsigynę ministeriai, seimūnai, docentai begarbinant Žečpospolitos dievus, anot Maironio.

Deivis       2019-03-21 10:38

Pavojus ne Europai, o liberalkomunistams ir jų batlaižiams.

G.Landsbergis       2019-03-21 10:32

aiškina,kad Popiežius liepė pasirūpinti migrantais,kad tai krikščioniška.Taip reikia rūpintis jais,bet pirma reikia rūpintis savo tauta.

Orbaną pašalino       2019-03-21 10:30

iš ES Liaudies partijos?

Pensininke       2019-03-21 10:16

Tukstantine ES   valdzios minia su Junkeriu ir kitais vadovais priekyje neturi   ES ateities jokio PLANO, ( Kubilius prakalbo apie demokratija)  kur ta   demokratija ES kai vienos valstybes geresnes   ismokomis,  o kitoms   ne ? Vyksta GLOBALIZACIJOS   tustybes muges pagrindu,  ka ir supranta savarankiskesnes   ES valstybes,  kurios nenori buti   sajungos “stumdomos” be savo kalbos,  kulturos, ekonomikos ir kt. Senai laikas buvo ES visus narystes klausimus suderinti   ir   vardan ju bendrai dirbti,  o ne NURODINETI   kaip seti,  kaip pjauti ar medzius geneti.

Nesupratau       2019-03-21 9:29

Koks pavojus? Iš kur? Kas puola? Nuo Antrojo Pasaulinio karo? Makronui atrodo, kad vėl kils toks didelis karas? Per gegužės rinkimus? “Europos piliečiai”? Kas tie tokie? Nieko nesupratau…

Jules       2019-03-21 8:33

Makronas kaip ir Čerčilis - didžiausi Europos kas tokie? Nagi, docentai, ypač VU docentai mums mažaraščiams ir bedarbiams pasakykite nedrebėdami - sustiprinkite pagaliau savo kinkas ir kitus svarbius kūno padargus, gerai? Į Kubilių su Jurgiu ir Kirkilu kreiptis pagalbos šiuo klausimu beviltiška - jie susirūpinę KGB išskirtinumu ir privilegijomis mūsų atžvilgiu. O jų Iročka(LDDP karalienė Konservatorių partijoje) išvis nieko pasakyt negali - tik babkes už bevertį darbą Seime imt kartu su Rasele bemoka, jokios naudos mums, lietuviams, iš jų nėr. Jie ir jos mums pasakyt, kas tokie buvo ir yra Makronas su Čerčiliu mums negali - neįgalūs. Kolchoznikai ir žalieji išvis beviltiški LDDP sparno politikoje pseudo veikėjai. Todėl kreipiamės pagalbos į komentatorius čia, gal Jūs žinote?

Keistas       2019-03-21 8:10

Dabar tik pamatė, o prieš tai tai nieko nematė?, tegu žino kad galioja dėsnis ką pasėsi tą ir pjausi.

Jules       2019-03-21 8:08

Mums pirmiausia tai Lietuva, Lietuvių tauta, pavojuje - KGB įslaptintas su Saule. Viena visuomenės grupė žmonių iškelta virš kitų žmonių, suteikta jai privilegija kitų žmonių sąskaita. Priimti išskirtinai kagebistus ginantys, saugantys ir globojantys įstatymai, suteikiantys jiems viršenybę mūsų atžvilgiu. Vokietijoje po šiai dienai vyksta denacifikacija, o kada prasidės Lietuvos deinternacifikacija, visuotinai žinant, kad Bolševikų(internaciu) partijos sąskaitoje virš 66 milijonų aukų buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje? Vokietijai primesta kolektyvinė kaltė ir atsakomybė, o mūsų bolševikams kažkodėl šitas principas netaikomas, kodėl? Kodėl pas mus stalinistai ir trockistai įslaptinti ir dar suteiktos jiems privilegijos, išskirtinės sąlygos, pagerintos sąlygos gyvenimui ir parazitavimui kitų sąskaita, Antrojoje Lietuvos respublikoje?

Dangus griūva       2019-03-21 7:37

Tokia valstybė, o tiek nusirito per tokius bankų statytinius kaip šis.

Imperatorius...       2019-03-21 6:49

Tik nebėkite iš mano imperijos, nes tik aš žinau, ko jums reikia . Aš geriau už jus žinau, kas jums geriau. Jei pabėgsite nuo mano sosto, pražūsite… Kažkur girdėta, ar ne? Kokie vis dėlto tie imperatoriai neoriginalūs smile .

Tušti tauškalai,       2019-03-21 6:30

pone Makronai, tik Jūsų ir Jūsų veiklos nepažįstantys gali jais patikėti. Gerai žinome Jūsų eurofederalistines tautų naikinimo pažiūras, kurių šiame Jūsų kreipimesi kažkodėl pasigedome.


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Stambulo Konvencija: Trojos arklys?

Geroji Naujiena: Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus

Išskirtinis Neringos Venckienės interviu Vytautui Matulevičiui (OpTV)

Gal jau bundame? Darius Trečiakauskas (Nacionalinis susivienijimas): Rinkimai gali tapti nauja galimybe esminiams pokyčiams valstybėje

Algimantas Rusteika. Lenkiu pliką ir kvailą galvą prieš tuos, kurie tą supranta ir pabando

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Vidas Rachlevičius.· Kaip britų visuomenė pamokė visuomeninį transliuotoją

Nuo bačkos. Andrius Navickas: raginu pasitikėti intuicija ir reitinguoti mane. Nepažadu būti geriausias, bet pažadu būti nepatogus ir tikras

Neringa Venckienė. Kas darė spaudimą Laurai Matjošaitytei?

Algimantas Rusteika. Sielos tėviškė yra vaikystė.

Prezidentas Valdas Adamkus apie grėsmę, kylančią iš politinės ir vertybinės regiono atskirties

Andrius Švarplys. Artėjant rugsėjo 1-ajai

Vytautas Landsbergis. Pseudoeuropa krūmuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.