Demokratija ir valdymas, Žiniasklaida, Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). I dalis

Tiesos.lt redakcija   2022 m. liepos 2 d. 19:06

11     

    

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). I dalis

Slinktis link Tautos ir Valstybės pražūties

Įvadas

A capite

Praėjęs 2022 m. valstybės atkūrimo ir gamtos atgimimo šventinio minėjimo laikotarpis, apmalšino dirbtinai sukeltą įtampą visuomenėje dėl valstybės politikų organizuoto išpuolio prieš LR Aukščiausiosios Tarybos (AT) deputatę, nusipelniusią Sąjūdžio asmenybę, LR Konstitucijos projekto kūrėją, daugelio atkuriamos Lietuvos valstybės teisinių bei ekonominių pagrindų įstatymų bendraautorę, teisės mokslų daktarę, nusipelniusią advokatę Zitą Šličytę.

Kokio lygio yra (turi būti?!) mąstymo pažeidimai, kad jauni žmonės užaugę atkurtos tautinės respublikos sąlygomis, atėję į politiką, pasiekę Valstybės politikų statusą ir kiti trisdešimtmečiai, vadinami ir/ar laikantys save žinomais žmonėmis, visuomenės veikėjais gali galvoti (ar įsivaizduoti), kad nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrėjai ir dar tokios aukštos prabos, kaip dr. Z. Šličytė, galėtų išduoti Tautą ir valstybę ir dar kam - Putino Rusijai ?! Kad gali užsiimti niekinga, įvairioms nuo Tautos kamieno atplaišoms būdinga ir jų vykdoma visuomenės kurstymo veikla. Taigi absurdo teatras, totali nesąmonė arba tyčinė piktavalė veikla prieš nusipelniusį asmenį.

Jau antras šimtmetis civilizacinė aksioma yra Tauta ir tautinė valstybė. Pastaruoju metu keliamos dvi naujos ideologinės koncepcijos apie naują pasaulio tvarką, viena iš Vakarų, kita iš Rytų. Tai yra totalios demagogijos išpuoliai prieš protą, moralę ir teisę (taigi ir tiesą). Grįžimas prie stambių daugianacionalinių valstybių (imperijų), kaip ir Europos Sąjungos (ES) federalizacija – grįžimas į praeitį – dviem šimtais metų atgal. Du dešimtmečius valstybiniu lygiu vykdoma totali Tautos ir jos atkurtos valstybės dezintegracinė propagandinė veikla. Globalistinė (gender/left) ideologinė propaganda už „multikultūrinį būvį“ yra veidmainystė. Toks grupinis engimas (mobingas), gąsdinimai, politinis, ekonominis ir socialinis smurtas, žmones padarė intravertais. Visuomenė apolitiška, demokratija – duobėje, Tauta – spec. režime, valdžia už užtvarų, autoritetai paniekinami, klesti melas ir pusiau tiesa. Lietuvoje akivaizdi moralinė krizė. Vykdoma ideologinė kova su tautine nacionaline pasaulėžiūra. Veikiama prieš lietuvišką tūkstantmetį identitetą. Kartu tai yra ir veikla nukreipta prieš Tautą ir jos valstybę. Politikos moralė – komoje. Iš valdžios turintis į visuomenę sklisti tiesos moralinis gėris apmirė. Valstybės politikų dauguma jau yra teisiškai ir moraliai neįgalūs. Tenka apgailestauti, kad tarp dabartinės valdžios yra ir išpuolyje prieš Z. Šličytę dalyvavo trys signatarai.

Tačiau Rusijos beprotiško karo prieš ukrainiečių Tautą ir jos valstybę eiga, sukrėtusi visą pasaulį, užtemdžiusi Velykų šventės ir susikaupusi informacinė bei rašytinė medžiaga, primygtinai verčia imtis įprasto savo gyvenimo pabaigos darbo ir atlikti nuo pat 2022m. Kovo 11-osios švenčių minėjimo momento pratrūkusio informacinio srauto duomenų analizę bei vertinimą. Jau senokai matau ir stebiu vykdomo projekto - užčiaupti politinei valdžiai nepatogų kritinį mąstymą ir laikyseną. Organizuota akcija - išpuolis prieš Z. Šličytę yra ne tik brutali niekinga veikla prieš šią valstybės atkūrėją, bet ir prieš mus visus – prieš 32 metus pradėjusius ir įvykdžiusius Tautos atgimimo ir valstybės atkūrimo darbus. Užkliuvo net mūsų Signatarų klubas (SK), „turėjęs neleisti, turėjęs pasmerkti“ kolegę. Seime ir viešoje erdvėje organizuota akcija turėjo ir tebeturi savo organizatorius, strateguotojus, turėjo savo vykdytojus, palaikymo komandą (žmonėse, socialiniuose tinkluose vadinama „dūdoriais“, naudingais niektauzomis). Todėl yra būtina ištirti ir įvertinti visa šios politinės smurtiškos akcijos dalyvių veiklos turinį.

Vadovaujantis teisiniais geros moralės principais, veikdamas sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principu pagrindu, šį tyrimą atlikau lyginamojo tyrimo metodu, derindamas jį su istoriniu, loginio ir sisteminio metodų jungtimis. Viso tyrimo medžiaga išsikristalizavo į penkias sudėtines dalis. Aukojančių savo laiko šio tyrimo skaitymui, prašau atleidimo už sunkią ir sausą teisinę kalbą.

I. Dr. Zitos Šličytes kalba. Jos teisinė ir moralinė esmė bei reikšmė.

Pulchre, bene, recte!

LR AT deputatų/signatarų daugumos gerbiama kolegė, LR Seime, 2022 m. Kovo 11-osios minėjime, savo pasisakymą1 pradėjusi nuo laisvos Lietuvos valstybės atgimimo veiklos prisiminimo, iš karto perėjo prie šiuolaikinės valstybės ir tautos aktualijų. Tokia buvo ir yra vienintelė teisinga visų valstybės atkūrėjų nuostata – kalbėti tik tai, kas svarbu Tautai ir valstybei, o ne tai kas nepelnyta, bet malonu valdžiai². Pirmiausia akcentuodama vienybės šalyje problemą, nurodė konstanta: Vienybės pagrindas – pasitikėjimas ir pagarba. Kokia padėtis šalyje šiuo reikalu, atsakė dviem retoriniais klausimais: Kodėl gėdingai žemi Seimo, Vyriausybės, politinių partijų, prokuratūros ir teismų reitingai?; Kodėl iškilo tvoros, skiriančios politikus ir valdžią nuo Tautos? Dar ryškiau tai akcentavo pabrėždama jau esančią daugiametę ekstremalią situaciją su Lietuvos valstybės simbolio - Aukštutines/Gedimino piles piliakalnio - Gedimino kalno sisteminėmis nuošliaužomis.3 Subtiliai ir elegantiškai nuo teisminių ginčų dėl piliakalnio tvarkymo pereidama prie mažai lietuvių Tautai ir jos valstybei baisaus dalyko - baudžiamosios bylos, kurioje nusikaltimų padarymu (korupcija, kyšininkavimas) teisiamos LR Seime esančios politinės: Liberalų Sąjūdžio ir Darbo partijos. Todėl neatsitiktinai teisininkė, teisės mokslų daktarė, advokatė Z. Šličytė iš karto pabrėžė savo kalbos antrąją konstantą: Teisingumas yra Valstybės pagrindas. Laikau savo pareiga (autorius - E.G.) akcentuoti, kad Lietuvos nacionalinės teisės pamatiniai principai iš visų visuomenės narių, o juo labiau iš Tautos atstovų – LR Seimo ir Vyriausybės imperatyviai (įsakmiai) reikalauja laikytis moralės, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų. Save ir Tautą gerbiantys tokių politinių partijų nariai nedelsiant atsistatydintų iš užimamų valstybinių pareigų. Deja, Lietuvoje vyksta priešingai, nusipelniusi Lietuvos valstybės pagrindų kūrėja susilaukė patyčių ir smurto. Siaubinga, bet jau atsirado degraduojančių asmenų, kuriems galiojančiuose kodifikaciniuose įstatymuose nustatyti pricipai jau vadinami kaip ne šio pasaulio, jau atgyvenos.

LR AT deputatė, išreiškusi šalies visuomenės daugumoje besikaupiantį apmaudą (jis jau liejasi ne tik apklausų rezultatais, bet ir viešomis visuomeninėmis akcijomis) dėl palaido gyvenimo būdo totalios propagandos. Aštuonerius metus buvusi Tautos (1989-1996m.) atstovė/deputatė, Seimo narė, tuoj pat perėjo prie vienybės ir teisingumo apverktinos būklės šiuolaikiniame teisėkūros procese, svarbiausiose šalies institucijose - Seime ir Vyriausybėje. Iliustracijai kalboje pateikta pačių svarbiausių nacionalinės teisės aktų - Konstitucinių įstatymų priėmimo problema. Tai totalus apsileidimo, nepagarbos Tautai ir Valstybei, patyčių iš piliečių faktas. Iš 2012-03-15 priimto ir LR Seimo patvirtinto 10-ies konstitucinių įstatymų sąrašo per 10 metų priimtas tik vienas?! Todėl buvusi ilgametė Tautos atstovė, Signatarų klubo narė pakvietė LR Seimo narius pakeisti teisėkūros prioritetus. Čia pat garbingoji kolegė pakomentavo dviejų iš šio sąrašo konstitucinių: Referendumo ir Valstybinės kalbos įstatymų nepriėmimo iki šiolei neigiamas pasekmes. Kartu išdėstė nederamo, einančios Teisingumo ministrės pareigas E. Dobrovolskos, kaip teisininkės ir Vyriausybės narės elgesio, įstatymų priėmimo stadijose nutylint, Seimo narių neinformuojant apie Konstitucinio teismo daugkartinį pasipriešinimą išpuoliams prieš lietuvių kalbą. Kartu nurodyta ir šios ministrės išreikšta nepagarba Lietuvos valstybės institucijai - Valstybinės kalbos komisijai.

Paskutinė kalbos dalis dėl vykdomos Lietuvos homoseksualizacijos, sulaukė 25-ių aukščiausio rango politikų ir jiems pataikaujančių dalyvių grupės reakcijos⁴. Ar turėjo teisę Z. Šličytė išreikšti savo ir Tautos daugumos nuomonę dėl primygtinai vykdomų lytinių mažumų teisių juridinio sureikšminimo? Taip, seniai tai turėjo būti padaryta. Sąjūdžio laikų viena iš lyderių, kolegė Z. Šličytė išsakė argumentus prigimtinės šeimos teisėms ginti. Akcentavo LR Konstitucijos (38-39str.) nuostatas bei garantijas santuokai ir šeimai. Nurodė argumentus darančius neįmanomais biologinės lyties sampratos pakeitimui į socialines lytis. Konstatavo, kad gender ideologija negali pakeisti (rekonstruoti) fakto - žmogus yra sukurtas kaip vyras ir moteris (dictum factum). Nuoširdžiai pakvietė Seimo narius atsisakyti Stambulo konvencijos ratifikavimo ir lyčiai neutralios partnerystės įstatymo priėmimo. Paragino tokius Tautos ir valstybes pagrindus ardančius dalykus perduoti spręsti piliečiams referendumuose. Savo pasisakymą užbaigė sakraline fraze - Dieve, saugok Lietuvą! Padėkojo už dėmesį daugumai, istorinėje LR Seimo Kovo 11-osios salėje buvusių susirinkimo dalyvių (iš salės išėjo tik 25 : dalis premjerės I. Šimonytės kabineto ministrų  ir keletas bendraminčių⁴).

Kalbos turinio šerdis: du realaus egzistavimo reikalaujantys konstituciniai kertiniai kriterijai (postulatai):

- Vienybės siekis - pasitikėjimo ir pagarbos pagrindu.

- Teisingumo - Valstybės pagrindo - užtikrinimas.

Tai dvi ypatingos svarbos problematiškiausios temos, reikalaujančios atskiro, visapusiško, mokslinio, ekspertinio tyrimo. Kalbos turinio esmė, susirūpinimas dėl pagrindinių svarbiausių LR Konstitucijos nuostatų neveikimo, nevykdymo, jų ignoravimo. Pagrindinės kalbos turinio sudėtinės dalys: trijose Konstitucijos straipsniuose esančių teisinių normų gynimas ir reikalavimas besąlygiškai tikslaus jų laikymosi:

- Konstitucijos 9str. 1d. imperatyvios nuostatos - svarbiausi valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu - nesilaikymas, jos ignoravimas.

- Konstitucijos 14str. imperatyvios definicijos - Valstybinė kalba - lietuvių kalba - pažeidimai.

- Konstitucijos 38str. normų, nustatančių šeimos, santuokos, tėvų ir vaikų santykių imperatyvias nuostatas - nesilaikymas ir ignoravimas.

Visos Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos intelektualės, teisės m. daktarės, advokatės darbinės veiklos įspūdingas 42 metų periodas iki politikos ir po, skirtas pagrindiniam, garbingiausiam kiekvieno teisininko pareigos tikslui - atstovauti ir ginti Lietuvos žmonių teisėtus interesus. Tokia visame pasaulyje yra advokato pagrindinė profesinė ir moralinė pareiga. Lietuvoje, kaip rodo konkreti praktinė padėtis, deja, yra daug ir priešingos akivaizdžios veikos.  Dirbdama advokate Klaipėdoje nuo 1967m. iki dabar, kasdien susidurdama su žmonių ir teismų problemomis bei teisėsaugos veiklos ydomis,  kolegė ir negalėjo ir nesugebėtų kitaip, kaip taip padarė Seimo salėje, išreikšti esamą teisėkūros ir teisingumo nepavydėtiną būklę.

Tautos deputatės, kolegės kalboje išdėstytos mintys, teisiniai argumentai ir faktai yra absoliučiai pagrįsti, teisingai, kompetentingai, informatyviai, tinkama forma ir vieninteliu geriausiai galimu būdu pateikti šiuolaikinei valdžiai bei visai Tautai. Kalbos turinio moralinė esmė - širdgėla ir kvietimas dabartiniams politikams ir visuomenei susimąstyti dėl esamos pražūtingai į blogį krypstančios Tautos ir Valstybės padėties visose srityse: pradedant politinių strateginių (Tautos ir valstybės išsaugojimo) nuostatų neturėjimų, ekonominės būklės ir gyvenimo bei kultūros lygio nuosmukiu, baigiant demografinės katastrofiškos būklės būviu, šaukiant į kovą už lietuvių Tautos išsaugojimą.  Mąstantys, nekurti ir neangažuoti priklausomybe nuo valdžios ir žiniasklaidos propagandinės uždangos, išgirdo, suprato ir net protingai bei ryžtingai sureagavo, ką neginčijamai parodė socialiniuose tinkluose išreikšta lavina pritarimų, palaikymų, protestų prieš organizuotą Tautos deputatės puolimą bei veiksmus. Tai įrodo ir publicistiniuose straipsniuose išdėstyta pozicija ir argumentacija (žiūr., šio tyrimo 4d.).

Išdėstytos kalbos analizės pagrindu akivaizdžios išvados ir įvertinimai:

1. Tautos deputatės Z. Šličytės kalba savo turiniu ir profesionaliu išdėstymu yra labai svarbi visuomenės suvokimui reanimuoti ir tautinei saviraiškai bei savigarbai palaikyti.

2. Garbioji kolegė savo patirtimi, erudicija ir profesionalumu, kalbos turiniu, ryškiai pademonstravo kokios turi būti ir yra autoriteto pagrindinės savybės:

- Tobulos tautinės asmenybės bruožai.

- Intelekto ir mokslo pagrindų suformuoti išminties klodai.

- Doros ir moralės pagrindais grindžiamas ir išreiškiamas profesionalumas.

3. Žmonių advokatės ir jos kalbos nepagrįstas išniekinimas akivaizdžiai parodo ir įrodo, kad Lietuvoje, jos valdžioje ir jai pataikaujančioje aplinkoje, siautėjančioje blogio jūroje dominuoja trys kertiniai stulpai:

- Jau kuris laikas sistemingai ir nuosekliai naikinami ir žlugdomi Lietuvos Sąjūdžio (LPS), Atgimimo periode įgyvendinti pasiekimai.

- Įvairiais lygiais ir priemonėmis, daugumoje žmonių veiklos sričių, atgaivinama ir ugdoma cenzūra, teisių ir galimybių apribojimai.

- Visa apimantį lygį pasiekė ir išbujojo melas ir pusiau tiesa arba posttiesa. Vietoje informacinės žiniasklaidos vykdoma dvipusė apgaulė: propaganda (P) ir dezinformacija (D). Šis darinys - PD (kvazitiesa) yra lietuvių Tautos ir jos valstybės žūties garantas.

II. Iš netiesos – kuriama kvazitiesa

Atlikus viešoje erdvėje paskelbtos informacijos srauto apie Z. Šličytę ir jos kalbą  Seime per Kovo 11-os minėjimą  ir apie renginio turinį, jos teisingumo lyginamąją analizę, bei veiksmų chronologiją – išsigrynina labai nykus ir nemalonus vaizdas. Akivaizdu, kad buvo specialiai organizuota akcija, siekusi diskredituoti pačią  LR AT deputatę, paniekinti jos teisingą ir moralią kalbą bei joje išsakytas svarbias Tautos ir valstybės išsaugojimo priemones. Akstiną suformavo grupė valstybės politikų (VP) renginio dalyvių- klausytojų, savo neadekvačia reakcija į kalbos turinį. Šios grupės atstovai pritariantys neoliberaliosios „naujosios tvarkos“ ideologijos nuostatoms, tik išgirdę ištariant Laisvės partijos paminėjimą, jos lyderiams nutarus trukdyti kalbos sklaidą, pradėjo reikšti nepasitenkinimą. Akivaizdžiai matėsi šios akcijos organizuotumas ir skatinamas jos amplitudės auginimas – perinantis nuo plojimų prie šūksnių ir finale -  25 ar 26 akcijos dalyvių- lyderių , Seimo daugumos atstovų  ir keleto jų gerbėjų- svečių išėjimu iš salės.4 Šią  organizuotą akciją, nedelsiant, lyg pagal komandą pradėjo reklamuoti, apipavidalinti verbališkai, emociškai bei teatrališkai ir net piktybiškai, piktavališkai vertinti pradėjo dalis užsienio kapitalui priklausančių Lietuvos medijų kartu su LRT. Visą info srauto chronologiją galima išreikšti dviem įvykdytais etapais:

Pirmas – stipriausias, puolamojo pobūdžio prieš Z. Šličytę buvo per visą 2022-03-11 dieną ,su perėjimu į sekančias paras iki 03 15 d. Pažymėtinas po to staigus puolimo ir šmeižto atoslūgis.

Antras – žymiai stipresnis, Z. Šličytės garbės ir orumo gynimo etapas, prasidėjęs nuo pat Kovo 11-os ir tęsėsi iki kovo mėn. pabaigos. Konstatuotinas masiškas kolegės palaikymas visuomenėje – rašytinių straipsnių žiniasklaidoje gausa ir lavina,  solidarumo su ja info pranešimų  socialiniuose tinkluose.

Puolimo prieš Z. Šličytę  turinio neobjektyvumu, išskirtiniu piktavališkumu, pusiau tiesa, melu ir nepagrįstu šmeižtu bei žeminimu pasižymėjo keletas pirmųjų žiniasklaidos publikacijų. Šie straipsniai bei Seimo ir Vyriausybės politikų neadekvatūs, emocinio lygmens pasisakymai bei surinktos jų palaikymo komandos piktybiniai, toli nuo realybės, amoralūs interviu, suformavo dezinformavimo galimybę ir sukėlė naują priešpriešos bangą visuomenėje. Absoliučiai be pagrindo, dirbtinė,  melaginga propagandinė klišė yra teiginys, kad kalboje „neapykanta liejosi per kraštus“. Šiai melagienai,  juodųjų technologijų kūrėjai Seime ir medijose panaudojo ir Z. Šličytės išreikštą pavyzdį dėl vienybės ir visuomenės skaldymo nutraukimo. Šį skaldymą jau antri metai eskaluoja žiniasklaida, pateikdama dviejų renginių neigiamą, priešišką vertinimą: LGBT parado (Kaune), kaip teigiamą, o Šeimų sąjūdžio maršo (Vilniuje), kaip neigiamą. Šį atvejį kolegė kalboje pateikė kaip vykdomos skaldytojiškos veiklos pavyzdį. Pagrindiniai išpuolio prieš Z. Šličytę  yra trys rašiniai:

1. LRT.lt. Gytis Pankūnas,2022-03-11 {10:43): „Kovo 11-os minėjime - Aukščiausiosios Tarybos deputatės akibrokštas: šokiruoti kalbos Seimo salę paliko politikai ir svečiai, girdėjos šūksniai „gėda.“ Pačiame šio rašinio pavadinime sudėti epitetai (paryškinti E.G.) ir pats tekstas sumodeliuotas sukelti skandalą ir neapykantą kalbos autorei. Rašinys pradedamas kalbos pabaigoje paskelbtu pavyzdžiu apie vertinimų neadekvatumą žiniasklaidoje publikuojant akivaizdžią netiesą ( LGBT paradas-grožio ir gėrio fiesta, Šeimų sąjūdžio maršas- tamsuolių, atsilikėlių sambūris) Ir tai tariamai supykdė dalį svečių (!?). Todėl dalis Seimo narių, ministrų, ambasadorių nutarė (!?) palikti salę. Totalus blefas. Vyko organizuota akcija tikslas - užgožti paniekinti valstybės atkūrėjos kalboje išreikštą tiesą apie Seimo ir Vyriausybės netinkamą veiklą teisėkūroje. Išdėsčius keletą Z. Šličytės kalbos nuotrupų su neteisingais šio rašinio autoriaus sukurtais ir pridėtais epitetais: „piktinosi ,kritikavo, aiškino ,tikino ,ragino“, vėl grįžtama ir kartojam pirminė šio rašinio, tik jau išplėstinė frazeologija apie homoseksualų paradą ir Šeimų sąjūdžio maršą. Net bent glaustai nesiteikta išdėstyti Tautos deputatės kalbos turinyje suformuoto Valstybės ir Tautos suvereniteto apsaugos dalyko. Parašius keletą iš konteksto ištrauktų frazių, papuoštų savo kūrybos epitetais, pereinama prie dviejų dabartinės politikos vykdytojų: V. Čmilytės-Nielsen ir A. Armonaitės bei dviejų jų „draugių“ – R. Juknevičienės ir N. Oželytės pasisakymų turinio sklaidos. Vertinti nurodytų dviejų kolegių signatarių pasisakymų neleidžia padorumo kriterijai. Galima tik apgailestauti, kad tokios garbingos praeityje moterys taip klysta.

Nurodytos dvi valdžios viršūnės atstovės, savo teiginiais ir jų išraiškos formomis įvykdė politinio – administracinio statuso nuostatų ir VP elgesio kodekso pažeidimus, bei užimamų valstybinių pareigų neadekvatų sumokomą ir negebėjimą deramai jas vykdyti. Labai slegiantį įspūdį palieka Laisvės partijos vadovės , ministrės A. Armonaitės išreikštos formuluotės, nieko bendro su Z. Šličytės kalboje išreikštu neigiamu valdžios veiksmų ir teisėkūros darbo vertinimu. Tik piktavalis arba užsakytas (šališkas) žmogus gali vertinti profesionalią, išbalansuotą, teisingą, taiklią ir laiku bei vietoje pasakytą kalbą, kaip: “išpiltos pamazgos, pyktis ,tamsa, neapykanta ir gauna aukščiausias tribūnas“ . Niekingiausia, tai, kad publikacijoje net du kartus talpinama nepagarbiai užfiksuota, asmenį pažeminanti LRT. Lt. J. Stacevičiaus nuotrauka, kurią dar vėliu tiražavo akcijos organizatorių gerbėjai.

2. Autorius – Žmonės. Lt., 15 min., 2022-03-11 (16:28). Koks/kokie konkretūs rašinio/interviu autoriai – nenurodoma. Pavadinimas : „ Z. Šličytės kalba Seime sukėlė žinomų žmonių pyktį : gėdino ir ragino šluoti iš tribūnos visam laikui“. Pradžia, riebaus šrifto keturiomis eilutėmis, kuriuose iš karto įdedama kryptį ir tikslą įkalančios vinys: 1) dalies politikų ir svečių nuotaikas sugadino Z. Šličytės, praeityje(?) garsios, kalba. ( ji garsi iki šiolei ,nutylima jos lyderystė daugelyje teisnių ir visuomenės veiklos sričių, ji yra ir bus gerbiama ateityje bei istorinėje tiesoje- E.G); 2) dėl jos skandalingų pasisakymų,(?) pasipiktinimo žinomi visuomenės veikėjai, nevengė jai skirti karčios kritikos. Toliau nurodomos trys iš kalbos išimtos frazės, kurios nieko bendro su skandalingumu ir nuotaikos gadinimu neturi. Po to iš karto perinama prie “pasipiktinusių žinomų visuomenės veikėjų, nevengusių karšios kritikos.“ Jie ,tai keturi asmenys nurodyti ir nuotraukoje, pavaizduoti aplink Z. Šličytę. Tačiau publikacijoje, realiai (išskyrus tik V.T. Raskevičių) skelbiami pasisakymai su nuotraukomis visai kitų „žinomų visuomenės veikėjų“. Šių asmenų pasisakymuose išsakytų minčių santraukų turinys ryškiai parodo jų gebėjimų, mąstymo,žinių lygį, šio tyrimo pagrindo – teisingumas ir moralė aspektu:

2.1. Fausta Marija Leščiauskaitė:“ Šličytė yra nusikaltėlė, Jos vieta- teisiamųjų suole, netgi kalėjime, Gėda, Padugnė, kiša Kudirką, Duodu piršta nukirsti, kad jis tai išgirdęs vėl norėtų numirti, Besispjaudanti boba kliedi ...deformuoja lietuvių kalbos žodžius, kirčiuoja blogiau už mano šunis. Sugebėsime išvėdinti užsilikusią smarvę ... didelė Seimo narių dalis parodė jog… nusikalstamų peizalų neklausys.“ (Ryškus , daug ką pasakantis traktatas, atskleidžiantis šios „laisvės“ grupuotės planus ir siekius).

Duomenys apie tai, kad ji žinoma visuomenės veikėja: jauna ,gimusi ir užaugusi dabartinėje Lietuvoje, žurnalistė (Jarmo, 15 min.), A. Užkalnio draugė, partnerė, „Užkalnio žurnalo“ redaktorė, 2022-03-05 Kelmės bažnyčios parapijai pateikė prašymą išbraukti ją iš tikinčiųjų sąrašo (Jarmo),visas moteris, ypač pagyvenusias laiko klaikai pagiežingomis žabomis (Pipedija), rusiškas barbarizmas lietuviškam žodžiui rupūžė(LLKŽ).

2.2. Tomas Vytautas Raskevičius: „Signatarų klubo delegatės išpuolis… prieš laisvus Lietuvos žmones. Dalyvavo JAV ambasadorius. Jis yra homoseksualus, išgirdo žodį pederastija. Z. Šličytės kalboje nėra žodžio laisvė. Tai yra neapykantos kurstymas ir grėsmė nacionaliniam saugumui ir nebandykite apsimesti, kad taip nėra.“ (be apeliaciniai teiginiai -E.G.)

Duomenys apie tai kad jis žinomas visuomenės veikėjas: užaugęs dabartinėje Lietuvoje, politologas, magistras, atviras gėjus, LGBT+ judėjimo aktyvistas, koordinatorius, „Baltic Priede“ eitynių organizatorius, Laisvės partijos steigėjas, valdybos narys, pirmininkės A. Armonaitės pavaduotojas, Seimo narys , komiteto pirmininkas. ( Wikipedia)

2.3. Romas Zabarauskas: „ Deputatės kaltinimai…neva vyksta…homoseksualizacija. Ačiū tiems kurių raguota…mes LGBT žmonės…esame diskriminuojami, ..turime ne tik patys aukoti savo karjerą, svajones, ar komfortą dėl Lietuvos progreso, bet ir sulauki tokių akibrokštų …tokia neapykanta… .“

Duomenys apie tai, kad jis žinomas visuomenės veikėjas: gimęs ir užaugęs dabartinės Lietuvos laikais, kinematografas, Niujorko Hasterto koledžas, Paryžiaus San Deni universitetas. Pristato trumpametražinius filmus kino festivaliuose. Atviras gėjus ir LGBT aktyvistas. Gina homoseksualų teises. (Ir tai visa jo auka dėl Lietuvos progreso- E.G.)

2.4. Algirdas Gataveckas: „Z. Šličytė galvoja, kad dar turi parako ... ji paseno tiek , kad galima ją šluoti iš tribūnos visam laikui.“

Duomenys apie tai, kad jis žinomas visuomenės veikėjas : menininkas, tapytojas, kartu su broliu dvyniu – Remigijumi užaugo Alytaus vaikų namuose, turi savo dailės studiją, breiko šokėjai, aktyvūs žmogaus teisių srityje. D. Grybauskaitės gerbėjai, nutapė jos portretą, gavo po medalį. (žmonės .Lt.)

2.5. Elžbieta Latėnaitė: „... šoke, Kovo -11 iškilmės , kai kam…proga apipilti visus lietuvius Kremliaus propaganda. Eiline proga užpulti taikius Lietuvos LGBTQ+ ... neapykantos dozė, bet tokią diena… tai kirtis į paširdžius. Akibrokštas, LGBTQ+ ...testas mūsų šaliai : ar mes Europa, ar mes Rusija. Laukiu paaiškinimo, aiškios pozicijos . Seimo nariai, Signatarų namai, tikriausiai nedelsiant išbrauksite lauk Z. Šličytę“.

Duomenys apie tai, kad ji yra žinoma visuomenės veikėja : aktorė, užaugo dabartinėje Lietuvoje, kompozitoriaus F. Latėno šeimoje. Nuo organizacijos „gelbėk vaikus“ atėjo į LGBTQ+ veiklą ir gretas. Vegetarė. Atvira biseksualė. (15 min., žmonės.lt)

3. LRT.lt. Domantė Platūkytė, 2022-03-15 : „Įvertino deputatės kalbą : neapykanta liejosi per kraštus, tai buvo pikti ir pagiežingi žodžiai“. Tai praėjus po kalbos pasakymo 4-ms dienoms pakartotas antras išpuolis su vėl dedama tiražuojama net per du puslapius J. Stacevičiaus nepagarbiai užfiksuota garbaus amžiaus žmogų pažeminanti nuotrauka. Ši žurnalistė pateikė interviu jau tik su trimis asmenimis. Po audringos visuomenės reakcijos į tokį neobjektyvų ,niekingą, organizuotą išpuolį prieš vieną iš valstybės atkūrėjų – Z. Šličytę, matomai daugiau niekas nenorėjo tepti savo autoriteto. Prie dviejų vietinių profesorių pakviesta Austrijoje Vienos universitete dirbanti platformos „Transformacijos Rytų Europoje“ mokslo darbuotoja Rasa Navickaitė. Viešų duomenų, iš kurių būtų galima manyti, kad kaltinimus valstybės atkūrėjai ,neapykantos kalbos pasakymu, išreiškusi pilietė tikrai yra išklausiusi kalbą ar perskaičiusi ją – nėra. Jei klausė ar skaitė tai arba nesuvokė turinio arba yra piktavališka bei priešiškai angažuota, specialiai užsakyta tokiam melui išreikšti.

Vieša info apie ją rodo, kad yra dirbusi Kultūros ministerijoje (20120m.) . Saviraiškai pasirinko feminisčių žurnalą „Dilgėlė“ (2014 M.). Kitos jos analogiškos info priemonės: gpb.lt. (lietuviška feminizmo tematika… 2019 m.); 7md.lt. (vasario 17-os deklaracijos tematika); Emansipacija.lt. ( patriotizmas už raganas). Rekomendacijos universiteto veiklai LGBT grupėje… ir pan. Jos pirmiausia išsakyta absoliučiai melaginga, net piktavalė ir žalinga sentencija: „Neapykantos kalba liejosi per kraštus“. Ji taip patiko rašinio autorei ir šios akcijos dalyviams, kad toliau jau kartojama kaip raktinė aksioma ir net šiame jos straipsnyje, įvairaus dydžio šriftu pakartojama net 5-is kartus. Tikslas- kad butų į gręžta į atmintį visiems. Melo turinio frazei sustiprinti pasitelkta prelegentė pateikė dar du tikrovės ir pasakytos kalbos bei jos esmės neatitinkančius teiginius:

-„ ... iš esmės buvo sakoma, kad homoseksualūs žmonės ir jų teisės kažkaip propaguoja pasileidusį gyvenimo būdą.“

-„ ... pasakyta daugybė tokių dalykų, tačiau , iš esmės homoseksualūs žmonės ... pateikiami kaip ne žmonės, o kaip paslaptinga jėga, kaip kažkokie ateiviai, jie supriešinami su Lietuvos žmonėmis.“ Kad visa ši R. Navickaitės išreikšta trinarė dezinformacija nieko bendro su Z. Šličytės kalba neturi , įrodo pats kalbos tekstas ir jos analizės pagrindu atliktas tyrimas aprašytas čia I-je dalyje. Prof. G. Mažeikis ir D. Pūras savo interviu dėl Z. Šličytės kalbos nepasisakė, tik akcentavo du dalykus : 1) dviveidiškumą – norą gauti finansinę paramą iš ES ir AATO ir nenorą pripažinti jų vertybių bei sutarčių; 2) skirtį- ne tik tarp Rytų ir Vakarų, bet ir tarp valstybių dėl žmogaus teisių principų. Tačiau rašinio autorė priskyrė jų mintis Z. Šličytės kalbos blogiui.

Pagrindinę šių, šiame tyrime analizuotų ir kitų šiuolaikinio jaunimo atstovų analogiškos saviraiškos formos, bei šios akcijos prieš Z. Šličytyę dalyvių aktyviausią dalį vienija įvairiausios nedidelės, neretai kompleksuoto, saviraiškos ir dėmesio stoką turinčio jaunimo grupelės. Vienijanti idėja - šūkis: progresyvių konstitucinių žmogaus teisių standartų taikymas. Šio minties ir proto galia nedvelkiančio lozungo pagrindu aktyviausia saviraiška bando užsiimi 9-os organizacijėlės, kurias, 2011 m. keli aktyvistai suvienijo į „Žmogaus teisių organizacijų koaliciją“.5 Ši kelių susivienijusių narių/lyderių grupė susideda iš 19-os jaunimo atstovų (žiūr. nuotrauka, https://ztok.lt./nariai/ Jie y.ra ir šiame tyrimo skyriaus „žinomų žmonių“ tarpe.

Išdėstytų duomenų analizės pagrindu darytinos tokios išvados:

1. Z. Šličytės kalba pasakyta LR Seime, jo info šaltiniuose neviešinama. Žiniasklaidos priemonėse nėra atspausdinta ir neplatinama. Išskyrus: savaitraštį „Šiandien“, 2022-03-19/ 04 01, Nr.11-12, psl., bei internetiniuose puslapiuose: Alkas.lt.,2022-03-11 ir Tiesos .Lt., 2022-03-11.

2. Užsakytas ir vykdytas, žiniasklaidoje organizuotas asmenybės, valstybės atkūrėjos traiškymo volas. Tautos deputatė viešai terorizuota, panaudojant inicijuotas: paniekinimo, pažeminimo, pykčio ir net įniršio emocijas.

3. Panaudoti šie, visiškai ne adekvatūs išraiškos būdai ir formos užsakytai teroro akcijai ir netiesos sklaidai organizuoti:

3.1. Pasakyta kalba tariamai yra: akibrokštas, šokiruojanti, skandalinga, ne laiku ir ne vietoje, supykdė svečius, sugadino dalies politikų nuotaiką; pyktis, neapykanta, tamsa,  išpuolis, neapykantos kurstymas.

3.2. Organizuota,  garbingos praeities ir amžiaus žmogaus orumą ir savigarbą , garbę žeminanti akcija

3.3. Panaudotos ir tiražuotos nepagarbiu rakursu atliktos žmogaus amžių ir garbę bei orumą žeminančios nuotraukos.

4. Z. Šličytės ir žiniasklaidoje pasireiškusių  asmenų žinomumo lygmuo:  tai jauni tik pradedantys savo gyvenimo kelią, ieškantys savęs ir savo vietos gyvenime bei visuomenėje žmonės; jų žinomumas ribojamas išraiška ir saviraiška tik vienos srities aplinkoje; pagrindinė kryptis -  LGBT veiklos palaikymas;  akivaizdus ideologinis virsmas nuo nacionalinės prie internacionalinės tapatybės;  ryški Tautos ir valstybės raidos žinių ir pažinimo stoka ar ignoravimas.

4.1. Šių  asmenų išsakytų neigiamų  Tautos deputatės kalbos vertinimų turinys faktiškai ir yra tiesioginės ir netiesioginės neapykantos kalbos, išpuoliai prieš istorinę asmenybę.  Vartotų  įžeidžių, garbę ir orumą žeminančių, neigiamų žodžių sudėtis (išdėstyta aukščiau)  parodo ir įrodo gana neaukštą intelektinės brandos ir moralumo lygmenį. Visa VP išpuolio prieš Z. Šličytę  palaikymo komandos asmenų  sudėties žinomumo lygis, jų išsakytų vertinimų  neetiškas lygis parodo jų sudėtyje veikiančią  multikulturizmo, gender ir left ideologinę dominantę bei atotrūkį nuo   lietuvių tautos mentaliteto pagrindų.                                                               

4.2. Zitos Šličytės vertybinis ir žinomumo lygmuo yra nacionalinio lygio ir valstybinės reikšmės. Jo turinys: 46 m. darbinės veiklos įspūdingas periodas, kuriame, 1987- 1989 m. dalyvavimas Lietuvos Sąjūdžio kūrime ir veikloje, Sąjūdžio Seimo ir jo tarybos narė, 1989-1996 m. – 8 m. Tautos atstovė- deputatė, iš jų: 1989-1990 m. TSRS I ir II deputatų suvažiavimų liaudies deputatė,  Molotovo – Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų tyrimo komisijos narė, jų pripažinimo negaliojančiais iniciatorė; iš jų: 1990-1992 m. LR AT deputatė, LR Konstitucijos rengimo komisijos narė;  iš jų: 1993 -1996 m. I-ojo LR Seimo narė, LDDP daugumos opozicijoje. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narė 2011-2015 m. Dirbo garbingiausią  kiekvienam teisininkui   advokato darbą – atstovavo ir gynė žmonių interesus, dabar gerai žinomos, nelabai geros reputacijos teismų ir teisėsaugos sistemoje. Mokė teisės pagrindų jaunąją kartą Klaipėdos aukštosiose mokyklose.

5. Organizuota akcija prieš  šią Tautos deputatę  yra projekto – užblokuoti priešingą  valdžiai mąstymą ir elgesį, sudedamoji dalis. Akcija turėjo savo organizatorius-srateguotojus, vykdytojus bei palaikymo grupę VP–organizatorių veiksmai p(analizuojami 3-me skyriuje).

5.1.  Neobjektyvios/šališkos žiniasklaidos veikla: falsifikuotų  ir net melagingų, valdžioje esančių  pageidaujamo turinio straipsnių ir rašinių rengimas ir publikavimas. Tai sena tradicinė tendencija nuo įstojimo į ES laikų, siekianti tikslo: 1) neleisti kritikuoti valdžioje esančių Lietuvos teritorijos administratorių; 2) atimti galimybę ir teisę pasisakyti dėl vykdomos žalingos politikos Tautos ūkiui, dėl socialinio gyvenimo negerovių  ir klaidų; 3) eliminuoti konstitucines Tautos teises kovoti ir priešintis vykdomam Tautos naikinimui ir valstybės griovimui; 4) uždrausti patriotinių nacijos jėgų veiklą, turinčią tikslą vykdyti Tautos ir valstybės išsaugojimo priemones; 5)  Lietuvą  padaryti erdve multikultūrizmo, gender ideologijos invazijai, teritorija skirta tautų mišinio sudėčiai apgyvendinti, naujos pasaulio tvarkos eksperimentams; 6) diskredituoti ir išstumti iš politinės veiklos ir viešosios erdvės valstybės atkūrėjus -  LR AT deputatus/signatarus – pavojingiausią valdantiesiems politikos ir verslo klanams dar esamą sudėtį.

5.2. Pasisakiusiam jaunimui buvo skirtas palaikymo komandos vaidmuo. Šių  jaunų žmonių dezinformuotumas, teisingų žinių neturėjimas, bet įžūlumas ir ciniškas nemandagumas, neginčytinai akivaizdus.

5.3. Šiame skyriuje nurodytų asmenų  pasisakymai (2 dalies – 5 asmenys ir 3 dalies – 1 asmuo) yra kriminalinės nusikalstamos veikos, padarytos garbaus amžiaus, nusipelniusio Tautai ir valstybei asmens atžvilgiu. Veikų motyvas yra nurodytų asmenų išankstinės, stereotipais grįstos, neigiamos nuostatos, priskiriamos neapykantos nusikaltimams ir nusikaltimams asmens garbei ir orumui.

Tęsinys antroje dalyje

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kis       2022-07-11 19:09

jeigu laimes Gejai ir lesbes,lietuviams su normalia ,sveika busena bus sakes,ses ant sprando.Jie tikisi KT palaikymo,bet nepamirskite,kad jus tik vieni is 72 (nerasysiu,gal ir ne jusu bedos)nesveiku psichikos zmogeliu.Bukite drasus bent sau,kad jus nesate isskirtiniai,jus paprasciausiai nuskriausti likimo,gal tokie pykti ir esate.Pameginkite buti pakantesniems.

Janina Vaitkevicius       2022-07-10 13:18

Šioje Seimo kadencijoje perdaug dažnai matome, kai “..totali nesąmonė arba tyčinė piktavalė veikla pratrūksta prieš nusipelniusį asmenį” ... Kada bus ribos menkystoms niekinti ir spardyti protingus?.. Gelbėk, Dieve,Lietuvą nuo tokio mūsų jaunimėlio, apie kurio elgesį net nenutuokėme juos išrikdami…

> Isgirdote       2022-07-6 8:28

Kiek mano atmintis siekia, toks kegebe patyčinis šmeižikiškas stilius, kurį tu čia pademonstravai, pirmiausia buvo megztaberetnykų “prezidenčiuko” draugo “Dėdulės” ir jo pakalikų panaudotas Sąjūdžio okupacijai ir išvalymui nuo tikrų sąjūdiečių. Nuo to prasidėjo 30 metų trunkantis nebaudžiamas kegebistinis chamizmas – bolševikinė okupanto įdiegta “культура”

Dzeikas       2022-07-3 12:08

Na valdzia neiseina is lietuvisko emploi - tikslas ne Slicyte pagaidinti. Jie to visai nesitiki. Ji atsimazins. Teks paprakaituot, pasinervuot, liks slapiu uzpakaliu bet galiausiai bus isteisinta. Tipo tiek to - eik. Laisva. Bet kita karta bazara filtruok.
Suniukai uzpiudyti ant deputates tuo tarpu ne kiek nenukentes. Kas reiskia kai bus susidorojama su maziau zinomu asmeniu jus net nesuzinosite apie tai. T.y. tik isteisinantis nuosprendis jau tautos pagaidinimas.
Zodzio laisves pergale - kai uzpiudinti suniukai gauna kontr ieskini (Lietuvos prokuratura, au-u!) pasikesinimas i zodzio laisve ir moralinis nuostuolis, toki, kad ju sponsoriai suprakaituotu moketi pareiksta suma ir ta byla butu laimeta. Tada ir eilini zmogu piudant ta tema bus susimastoma ar neteks pinigine atsakyti.
Tai cia kaip patys suprantate Lietuvoje ne sio simtmecio perspektyva. Ir visai nesvarbu kas vairuoja: sajudiniai, brazauskiniai ar kokie smetoninio raugo nuovalos.
Ponai kitaip nemoka, o cholopai ir patys taip elgtusi jeigu butu ponais.

Romanas       2022-07-3 11:37

Ačiū Jums už tiesą, puikią analizę ir gerb. Z. Šličytės palaikymą už Jos drąsą bei teisingą įvertinimą - kas šiandien vyksta Lietuvoje.
Tiesa ne visiems patinka, ypač, turintiems psichikos ar kitokių problemų, vaikystės traumų, besivaikantiems vakarietiškų madų, o gal jiems dar jaunas amžius neleidžia suvokti gyvenimo tiesų ir vertybių. Laimei, ši silpnybė su laiku praeina.

Taip       2022-07-3 10:40

Kas nori patikti Dievui nepatiks žmonėms, ir kas nori patikti žmonėms, nepatiks Dievui. Renkasi kiekvienas individualiai pagal savo išsivystymo lygį.

stasys        2022-07-3 8:33

tai ne pirma kritika Seime ir ne paskutinė , kuo Z. Šličytės atvejąs skiriasi nuo kitu ? Seime dominuoja kitos kartos žmonės todėl čia labiau tiktu konstatuoti vertybinius skirtumus ir skirtingus požiūrius tarp skirtingos kartos Lietuvos piliečiu atstovaujamu Seime . Išrinkite į Seimą partija kurioje dominuotu vyresnės kartos žmonės , rezultatas bus toks kokio autorius laukia ir nereiks čia tu ilgu rašinėliu (ašaru pakalniu) ginant ta protinga moterį .  Ilgos išdėstytos mintys ne požymis kad jomis mokate pasinaudoti .

Isgirdote       2022-07-3 6:57

krikstolinio tyrumo gel’l'tonojo l’l'avono viduriu burbuliavima…,kaip piemenelio raliavima..

yel“l“ow submarine       2022-07-3 6:15

apmaudu, kai autorius, šitaip kruopščiai analizuodamas šizolitchūaniško elito degradacijos priežastis, naudojasi to paties totalitarinio, nulansberginto, nupindosinto elito eksploatuojamomis propagandinėmis klišėmis, kurios , nemenka dalimi, yra tos degradacijos dalimi ir pasekme…, - cituoju : “Tačiau Rusijos beprotiško karo prieš ukrainiečių Tautą ir jos valstybę eiga, sukrėtusi visą pasaulį, užtemdžiusi Velykų šventės…“ ..., - realiai apmaudu, kai taip blaiviai ir pilietiškai mąstantis žmogus leidžia sau tokį tamsumą, tokį mankurtizmą kitoje, labai tampriai susijusioje temoje ..., - galima būtų , aišku, užpilti autorių tūkstančiais patikslinančių-provokuojančių klausimų apie tikrąsias to karo priežastis, projektuotojus, provokatorius, neišvengiamumą, niuansus ir t.t., bet palieku autoriaus sąžinei susigaudyti savo košėje galvoje “putiniškos rusijos“ tema ..., - ir jei autorius bus pakankamai sąžiningas prieš save, tada nesunkiai supras, kad visoje toje isterijoje ir pjudyme prieš šličytę yra ir tam tikras jo paties indėlis smile)) - nes visos didelės bėdos visada prasideda nuo paties mažiausio melo ..., - net jei jis paleidžiamas į eterį dėl nežinojimo, dėl nesuvokimo, ar dėl abejingumo ir tingėjimo gilintis į problemą ...,——o šizoitchūanijoje melas persmelkęs visas “valstybės“ siūles nuo pat sąjūdžio įkūrimo dienos ..., - po trisdešimt+ metų tas melas jau tapo visuotiniu ir egzaltuotu, ir tame mele užaugo ištisa karta labai labai prastos kokybės lietuvių, kuriuos net piliečiais sunku pavadinti ..., -apmaudu, autoriau, apmaudu…

Al.       2022-07-3 4:00

Chunveibinai užpuolė Sličytę panašiai kaip Rusijos kariuomenė Ukrainos civilius - tikslas įgąsdinti visuomenę, kad net negalvotų priešintis.

>E.Grakauskui       2022-07-2 20:39

Ačiū už pateiktas teisingas mintis ir argumentuotas įžvalgas.Kažkas negero vyko ir vyksta šiuometinės Lietuvos švietimo ir mokslo sistemoje,kuri jau išugdė ir dabar ugdo šleivai mąstastantį jaunimą,be tautinių vertybių ir žmogiško orumo.Tenka taip pat apgailėstauti,jog Lietuvos dičkė žiniasklaida,ypač  ,,Nacionalinis” transliuotojas LRT,įnirtingai skleidžia liberalmarksistinę propagandą ir dezinformaciją.Palaikau Gerb.Šličytę.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt trečioji (rugpjūčio 5 diena)

Almantas Stankūnas. Elektros kaina Lietuvoje yra didesnė net 100 kartų!!!

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.