Žiniasklaida

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugsėjo 13 d. 19:34

30     

    

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Praeitą kartą užsiminiau, kad Nacionalinio susivienijimo partijos surengtas prie Vinco Kudirkos paminklo mitingas dėl užkeltų elektros energijos kainų iš esmės buvo apeitas tylomis Lietuvos spaudos agentūrų teikiamuose žiniasklaidai pranešimuose ir didžiąja vadinamoje spaudoje su viena išimtimi.

Tąkart vartojau net labiau dramatišką forsuoto nutylėjimą įvardijimą, tarsi nutylėjimu buvo galima kažką paskubinti, užbėgti prieš akis ir pan. Savo ruožtu šiandien jau būtų laikas paklausti – kodėl stipriausius pajėgumus Lietuvoje turinčios žiniasklaidos kompanijos yra linkusios nutylėti net išskirtinai svarbius krašto įvykius, kaip buvo šįkart, kai pilietinė visuomenė susirinkto aptarti egzistencinius pavojus valstybės išlikimui keliančius klausimus?

Kodėl kartas nuo karto staigiai ir labai intensyviai nutyla didžiąja pasivadinusi spauda, surūšiuodama įvykius tikrai ne pagal jų svarbumą ir reikšmę visuomenės gyvenimui, bandydama įpiršti mums atrinktos pro specialią žiūrėjimo prizmę ir dėl to stipriai falsifikuotos Lietuvos įvaizdį?

Ar sakote, kad šįkart dvaro propagandistai (nedidelė paslaptis, kad dažniausiais tai būna kulinarinių technikumų auklėtinai, jau užsirekomendavę ugdant populiacijos gastronominius skonius), tylėjo tarsi būtų prisisėmę vandens į burną dėl to, jog savo ruožtu tuos minėto mitingo organizatorius, žinomus Lietuvoje intelektualus, nebuvo taip lengva kaip kitais kartais išvadinti tamsuoliais, puspročiais, debilais?

Kaip atrodo bent man, toks logiškas atsakymas vis dėlto gali būti laikomas teisingu tik iš dalies, kai šiandien nutylėjimas Lietuvoje jau yra įgijęs fundamentalų ir visuotiną, t. y. mus visus labiau įraukiantį pobūdį nei būtų galima tai paaiškinti, apsiribojus vienu, net ir išskirtinai iškalbingu pavyzdžiu.

Dar daugiau, – būtų galima pasakyti net taip, kad šiandien Lietuvoje dominuojančių informacinių priemonių veikloje svorio centras jau yra persistūmęs nuo informacinių paslaugų teikimo prie forsuoto nutylėjimo funkcijos vykdymo,- toks štai lūžio taškas, kuris paaiškina mūsų padėties savitumą. Kas be ko, taip orientuota pagal regreso logiką žiniasklaida jau toli gražu nebevykdo demokratijos sarginio šuns misijos, o greičiau užsiima kažkokia atvirkštine veikla.

Tyla yra gera byla, – skelbia lietuvių liaudies patarlė. Kita liaudies išminties ištara primena, kad kalbėjimas yra sidabras, o tylėjimas – auksas. Analitinės filosofijos korifėjus tvirtina, kad apie transcendentinius ir sunkiai išsakomus dalykus geriau yra nekalbėti nei tuščiai mekenti, tarkime, tylintis žmogus visados atrodys oriau nei tuščiakalbis ir plepys, tačiau kartais žmonės nekalba, nes neturi ką pasakyti net kasdieninės būties klausimais, neturi jokios savo nuomonės jokiu klausimu.

Apskritai vartotojų visuomenė, panirusi į vartojimo stichiją, yra linkusi patylėti net tada, kai jai dergia ant galvos, tačiau net ir sunkai išjudinama vartotojų visuomenė gali staiga pasižadinti, kai prasideda didelės problemos vartojimo sferoje, kaip aptariamu atveju nežmogiškai užkilus elektros kainoms. Žiniasklaidai nederėtų nutylėti tokių išbandymų vartotojų visuomenei, nors, kaip jau užsiminiau, šįkart čia didžiausią dėmesį skirsime ne atskirai vartojimo, o apskritai nutylėjimų Lietuvos žiniasklaidoje problematikai.

Žinia, niekas neprimeta žiniasklaidai transcendencijos temų, tačiau ji turi visas laikmečio išbandymų įvardijimo priemones, formuodama arba, galimas atvejis, klastodama žmonių nuomones. Tačiau Lietuvoje dominuojanti žiniasklaida šalia to yra atradusi dar vieną, o būtent nutylėjimo sugebėjimą, ištobulindama jį iki meninių aukštumų.

Sakykite, ką norite, bet man sunku būtų patikėti, kad Lietuvos žurnalistai, neretai jauni ir ambicingi žmonės, atsirenka ką kalbėti ir ką nutylėti dėl kinkadrebystės prieš valdžią. Kaip atrodo, žurnalisto prigimtis ar profesijos pašaukimas verčia kibti valdžiai į skvernus, pirmai progai pasitaikius. Taigi labai tikėtina, kad čia veikia dar ir trečias žaidėjas iš pašalės, kuris užsako muziką.

Kaip skelbia senas posakis, muziką užsako tas, kuris moka. Taigi išvada peršasi tarsi savaime, kad įtakingiausius Lietuvoje žiniasklaidos svertus valdo užsienio kapitalas, kuris nebūtinai yra linkęs svarbiausiais Lietuvoje pripažinti čiabuvių interesus. Jeigu atskristum iš kosmoso ir, nieko nežinodamas, tarsi būtum iškritęs iš medžio, apie tai, kas yra Lietuva, skaitytum didžiąja vadinamą mūsų šalies spaudą, lengvai galėtum susidaryti įspūdį, kad Lietuva yra ne kažkokiems lietuviams, o būtent išrinktajai tautai pažadėtoji žemė. Taigi, apibendrinant būtų galima sakyti, kad didžiąja vadinama Lietuvos žiniasklaida dažniausiai yra linkusi nutylėti tai, kas yra Lietuva iš tiesų, tačiau savo tautinės tapatybės nutylėjimo ar išsižadėjimo mitas nereiškia nieko daugiau nei dirvos paruošimą invazinio kitos tautos sąmoningumo sudaiginimui. Tuščios vietos gamtoje nebūna.

Ar sakote, kad autorius, kaip dažnai būna, pasidavė sąmokslo teorijų vilionėms?

Bet kokiu atveju man toks aiškinimas, kad stambiausių žiniasklaidos bendrovių vyriausieji redaktoriai perima ir nuleidžia užsienio kapitalo kapitonų užsakymą darbuotojams yra labiau parankus, mažiau žeminantis nei kita galima versija, jog Lietuvos žurnalistai savo noru, vedami profesinio pašaukimo, staiga ėmė ir išsigimė, nususo, baisiai nusmuko bei sumenko, be visa ko kito, dar ir išsižadėdami iš inercijos savo tautinio tapatumo.

Kaip žinome, Lietuvoje pagal jau priimtus įstatymus kompetentingos institucijos privalo patikrinti investuotojų į strategines šalies įmones patikimumą. Tai svarbu ir čia dabar temos pasirinktos temos plėtotėje, dėl to kyla visa krūva klausimų.

Ar žiniasklaida Lietuvoje apskritai gali būti laikoma tokių strateginių įmonių, kurių investavimo klimatas taip pat turėtų būti patikrinamas nacionalinio saugumo sumetimas, konglomeratu?

Ar jūs iš principo įsivaizduojate tokį žurnalistinį tyrimą, kuris siektų pasiaiškinti arba, kitaip tariant, atkasti už daugybę perdangų slypinčius stambiausių žiniasklaidos bendrovių finansavimo tikruosius šaltinius ir kapitalizavimo prigimtį?

Kaip atrodytų, jeigu, tarkime, VSD vadovai įpareigotų šį klausimą išvynioti departamento darbuotojus, ar tokie labiau institucionalizuoto tyrimo iniciatoriai nebūtų apskųsti ir pastatyti į vietą? Ar žinoti tikruosius stambiausių žiniasklaidos bendrovių Lietuvoje valdytojus yra mažesnė mūsų piliečių teisė nei teisėtu pripažįstamas poreikis sužinoti Ignitis privatizavimo akcijų turėtojus?

Ar Lietuva jau tapo ne tik nacionalinės žiniasklaidos nutylima, bet ir labiausiai slapta, užsimaskavusi visomis kamufliažinėmis spalvomis ES šalis? Ar mūsų padangėje galiausiai nesumenko net tas varganas viešumo turinys, kurio apimtis neseniai savo mirties proga iškeiktas tas pats M.Gorbačiovas kažkada vadindavo glasnost. Ar valdžios ešelonuose nuo senų laikų vis dar yra užsilikusių tokių dinozaurų, kurie puoselėja jau bjauriai pašvinkusią iliuziją, kad jų amžiui pakaks savo nekompetenciją arba galimai net ir parsidavėliškumą pridengti rusų keliamo pavojaus korta? Ar galiausiai neatsitiks taip, kad su Ukrainos pergalėmis prieš okupantų ordas, Lietuvos piliečiams netikėtai pakils ūpas ir jie, ilgai nelaukę, nuspręs ta proga staiga pakeisti savo susikompromitavusius valdytojus?

Labai įdomi aplinkybė, kurios nenutylėsime, yra ir tai, kad Lietuvoje labai dažnai, pažeidžiant visas proporcijas, į raktines nuomonių formuotojų pozicijas yra išstatomi homoseksualai. Kyla klausimas – kodėl?

Homoseksualai yra tokios pat fiziologinės sudėties kaip ir heteroseksualai, tarkime, niekuo nenusileidžiantys niekam taip pat ir savo mentaliniais sugebėjimais žmonės, tačiau Lietuvos homoseksualai, kaip atrodo, vis dėlto yra lengvesnės nei įprasta konsistencijos piliečiai, neapsunkinantys savęs tautinių sentimentų našta.

Homoseksualas Lietuvoje net su menkiausia rudimentine tautinio sentimento liekana yra toks pat neįsivaizduojamas dalykas kaip iškritęs sniegas per vasaros karščius; ta proga prisiminiau, kad esu girdėję tarp kaimo žmonių, kalbančių apie neįsivaizduojamus dalykus, dar ir tokį lietuvišką palyginimą – kaip žydas su luomu rankose, – kaip atrodo, toks lietuvių liaudies posakis savo ruožtu jau yra savotiškas pagarbos gestas bendrapiliečiams žydams.

Jeigu norite, mankurtas yra ne toks jau ir paprastas technologinis išradimas, atsirandantis, kai vergui ant galvos būdavo užmaunamas žalios kupranugario odos dangalas, išstatant jį kepti saulės karštyje, kol džiūstanti oda suspaudžia galvą, užspaudžia smegenis, paversdama tokį nelaimėlį tėvynę pamiršusiu puskvaišiu.

O tautinių sentimentų atsikratęs homoseksualas Lietuvoje yra gyvoje tikrovėje dažniau nei to norėtųsi sutinkamas, iš kiekvienos kertės kyšantis reiškinys. Tačiau jeigu jums yra tekę susidurti Lietuvoje su tautiškai užsiangažavusiu homoseksualu, mano paskutiniame abzace išsakytus pamintijimus laikykite nieko vertais.

XXX

maniakine depresija
serga
beveik
visi
pagoniškieji dievai
– Žemyn
pasiliko
išrausta
prie skardžio
– Auštrinis
su laiku
kažkur
pametė
savo karčius
o
– Perkūnas
Ignalinos
požemiuose
nukelnėtas
tūno
ir
tik
bičių
dievas
Pizius
vis dar triūsia
lesbiečių
televizijoje
niekados
nepailsdamas

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikiok       2022-09-14 21:11

ar gali paaiskint,kas tas milaitis,blet,nesikeikiant,bo jau trecius metus apie tai girdziu..

》》Dzeikas 2022-09-14 19:27       2022-09-14 21:05

Tau,kaip KGB provokatoriui, juliau Milaiti, sifilis ir yra prigimtis.

Dzeikiokui       2022-09-14 20:18

..nu taigi jam druzbanas lenzbirkis neleidzia.Sako…‘ot tik pabandyk,viska pucynui pasakysiu..’

Dzeikas       2022-09-14 19:27

bjzui:
Aha…tame tarpe ir tiesos.lt sia tema atsalo.
Uztat Radzvilioko kliedesiai tapo labai idomus.Nors patsai Radzviliokas niekad ir niekur net nezagtelejo Deimantes Kedytes tema.
Turbut pedofilijos problema kazkaip pati issisprende negydoma.
Kaip sifilis.

Tai kodie tau tiesiai       2022-09-14 19:11

sviesiai nepaklausus..,Edvardai,negi naiviai tikite medijos tiesioginem funkcijom…Jis gi i normalius klausimus atsako.Labai uz tai ji gerbiu.Nieks taip nesielgia,kazkodel.Paraso ir kaip i kosmosa islekia,kaip dievai kokie tai.Ponas Ciulde normalus zmogus,svajakas,ne kazkoks pasiputelis.

Jis iki šiol nežino       2022-09-14 18:25

kad žiniasklaida yra tik verslas. Užmokėk, ir išspausdins, paskelbs, parašys, pakalbės, ką tik panorėsi. Tik verslas, tik pinigai. Čia rašytojo naivumas ar dar kažkas daugiau, kai jis vaikiškai kažko tikis iš žinasklaidos?

kapsuke       2022-09-14 17:46

..as irgi nevalgiau sesias paras,paaukok piscieros atstatymo darbams.Ta pati galiu pasakyt vokiskai…

to mitelxondrozei       2022-09-14 17:22

O aš ir nesu laimingas ir nežinau, kas ji tokia yr. O pats ar žinai? Toute ma vie le la passé là je ne savais pas à quoi je servais.  Est-ce que vraiment le bonheur c‘est çà?

Skaitytojui       2022-09-14 16:52

..nu kodie tu taip nekenti Piziaus,a,skaitytojau..Prasau pasiaiskint.

mitelxondrozei       2022-09-14 16:48

...aisku zinau,bet tau nesakysiu.Mokykis zodyna,sakau jau treciasyk,nelaimeli..

to Trockistui asilui ir arkliui       2022-09-14 16:37

Komsomolkė visą laiką pliekė Landsbergį kiekvieną dieną, o dabar, brač, ėmė ir pakeitė plokštelė, kodėl? Gal žinai, Kapsukės mokslinčiau, baigęs raudonu diplomu.

Skaitytojas       2022-09-14 16:34

Negražu šitaip negerbti Senųjų Dievų.
Kitos straipsnio mintys geros.

Landsbergio arkliui       2022-09-14 14:01

..dekui,mat neskaitau komsomolkes,tai nezinojau..Dekui,turbut,pasirodziau durnai.

Trockistui       2022-09-14 13:58

..a tik ne papas borgija kapsuuka busi…,kad tou,ainu is vieno puslapio kitan ir vel uzsiraunu ant to paties…Eik zodyno mokytis..

11:42 komentatoriui apie Landsbergio arklį       2022-09-14 13:50
to Ka daryt..       2022-09-14 13:19

Ne Leniną, durnelį, o Trockį bandys gaivinti ir plukdyti vėl per Atlantą. Tik kol kas tinkamo garlaivio stambiausi banksteriai neranda nusisamdymui ir atplukdymui į Europą, kaip 1917 metais, nelabai garbūs mūs prapiesoriai.

Ka daryt..       2022-09-14 12:59

Tai,matau,nauja lenina prisikeliant.Tu ka,tycia ar is durnumo,nori cia bluuuda sukelt..Jau ir taip tupim ant parako backos,viskas ielektrinta abiem prasmem,o tu…Itariu apie tamista labai labai nekoki reikala esant.But mano valia,butum ‘k stienkie’pastatytas.Jau ‘valdzia’stengiasi sukelt xaosa,kad nereiktu sprest uuza,tai da tokie spijonai skelia titnagu kibirksti…

ką daryt tokioj situacijoj ??       2022-09-14 12:24

Skaudu pripažint ,kad viskas apie Lietuvą - grynų gryniausia ... Ką daryt ,nuo ko pradėt lietuviui,kad padėtis į gerą pusę pradėtų keistis.Manau,pirmas žingsnis turėtų būti tautybės grafos Lietuvos piliečio pase atkūrimas. Na,o po to - dar daugelį ir daugelį dalykų reiktų nuveikt ,bet šitas dalykas - centrinė problema ,nuo kurios išsprendimo atsiranda visai kitos galimybės spręst ir likusias.

Edvardai       2022-09-14 11:42

lenzburgas arklio neturi,todel jam,kaipo neegzistuojanciam,negali buti aisku ar neaisku apie ignicio denacionalizavima.Viena yr akivaizdu,svabizacija vyksta,atiduosi pamazel visus pinigus,atsisakysi namu ir iseisi ‘‘po myru’su ubago terbela ant pagaliuko LAIMINGAS.Ir svaaabiams daugiau negadinsi malonios nuotaikos savo amzinom,niekingom problemom,tipo,...o as valgyt noooriu…

bjz       2022-09-14 11:27

..o ar neiskalbingas Sinicos tylejimas Tiesu uzgrobimo klausimu…

Aliokai       2022-09-14 11:24

mazas buitinis klausimas.O ka,patsai pasidarai kavos ir ja nesiesi gert i lova…Tai tavo paprociai kiek keistoki,sakyc..Aisku,kas kaip,ale siaip,kiekvienas veiksmas turi turet sava logika..Smulkmena,bet tuomet ir i tamstos pasisakymus reik ziuret su isankstiniu itarumu..

Al.       2022-09-14 10:39

Užuot laukus, kad komunosatanistai ir jų valdoma spauda ims rūpintis tėvynės reikalais, turim patys kurti normalią spaudą. Čia kaip su kava į lovą.

bjž       2022-09-14 10:20

Nutylėjimai kai kada būna labai iškalbingi.Na, ar neiškalbingas Deimantės Kedytės išnykimo nutylėjimas?

Elektros rinkos analitikas - gerbiamam Autoriui       2022-09-14 8:23

Absoliučios tylos nėra ta tema, tiesa, ne apie NS pasiūlymus:

vz.lt/izvalgos/2022/09/10/s-andriukaitis-sutkus-5-zingsniai-kuriuos-ministras-privalejo-padaryti-energetinei-krizei-suvaldyti

edvardas stasiui       2022-09-14 7:40

Jeigu nebūtų forsuotai nutylimi NS pasiūlymai, stabdant elektros energijos rinkos sujaukimą ir pseudoprivatizaciją, tikriausiai ir problemos šioje sferoje būtų dešimteriopai mažesnės. Galiausiai kalbame ne apie mitingo skaitlingumą, o apie taip pat ir mitingo metu naujai pateiktų reikalavimų turiningumą, svarbumą ir reikalingumą. Ar girdėjote, kad kur nors didžiąja vadinamoje spaudoje bent pusę lūpų būtų užsiminta, kad yra keliama Ignitis nacionalizavimo (renacionalizavimo ar deprivatizavimo) idėja, kai net Landsbergio arkiui yra aišku, jog estiškas variantas mums visiems yra geriausiai išeitis. Jeigu Lietuvos valdžia nesiims radikalių priemonių, taisant savo klaidas energetikos sferoje, ji liks užklimpusi mėšle taip giliai, kad net su šakėmis ją bus sunku atkrapštyti.

stasys       2022-09-14 6:09

labai atidžiai nevarčiau bet 15 min. ir TV3 buvo nedideli str. apie mitingą Kudirkos a. ir 100 susirinkusių . Matote Edvardai reikia išsiaiškinti kas ir kodėl Jus labiausiai jaudina o gal ir užgavo . Ar tai kad sisteminė žiniasklaida neskyrė deramo dėmesio mitingui ar vystyk kad mitingas netapo masiniu ir skaitlingu ? Kokie tikslai buvo siekiami ? Lietuvoje ne tiek ir daug tos žiniasklaidos liko kuri būtų skaitoma . Tai kad str. apie mitingą Kudirkos a. neužėmė pirmu vedančiųjų puslapiu rėkiančiomis antraštėmis gal netgi turi savu pliusų , Jums leido pasakyti tai ka galvojate ir nepareikalavo užmokesčio ginantis nuo tapatinimu su riaušininkais prie Seimo praeitais metais . Tai didelis ir vertingas pokytis jaunai partijai . Dėl skaitlingumo viska lemia vieta ir pasirinkto mitingo laikas . Paūbauti ir pabliauti dažniausiai renkamasi prie Seimo ir geriausiai nuo pat ryto ..savaitgalį. Skaitytoja ir prijaučiančius partijai reikia auginti skiriant tam laiko ir vietos . Mažos akcijos ir kituose miestuose manau butų teisingas žingsnis ..

Paul Casimir       2022-09-14 1:32

Sugebėjau tik vieną homosek elertė prisiminti - berods “naujienų tarnybos” vadovą. Autorius vartoja daugiskaitą, rašo apie daugetą tokių padarų. Kurie turimi galvoje? Gal kas galit paminėti kitų nors keletą. Nesu lietuviškos purvasklaidos vartotojas.

Rašykite dažniau       2022-09-13 22:13

Labai puikus straipsnis apie mūsų dabartį.

Edvardai,a,Edvardai       2022-09-13 22:13

..kiek nemandagiai pasidomesiu..,o ar tas biciulis,kuris nepavezejo mitingan..ar pats numire,ar…Policijos suvestinese neaptikau,kad ..pilietis N butu rastas su paslaptingom smurto zymem ir zenklais,kaip antai…automobilio rakteliai,giliai sukisti i nukentejusiojo anusa..Arba,nukentejusiojo galvoje giliai plaktuku ikaltas mobilusis telefonas,priklauses paciam nukentejusiam.O gal viskas buvo pamirsta,supratus,kad i panasaus pobudzio mitingus visai ir neverta vykti,juolab,varginant pazistamus ar draugus..

Iki pabaigos nepavyko       2022-09-13 20:47

isvargt,nes Edvardas labai jau megavosi savim ir savo iskalba,nors ir logiskai ir emocionaliai pagrista.Tuscia zeme buna.Ispurksk raundapu,fsio,isgels,nudzius,neaugs net piktzole.Uzleisk ant LT konservatorius,tokia dykviete liks,kad net juodaode piktzole atleks,pamatys ir kuo skubiau pasisalins.Net malpai aisku,kad cia,konciu isdegintoj zemej,zymiai prazutingiau,negu Afrikos Saxaroj.Mirtis ir nebutis cia garantuota.Tik vejas apie tai siugzdens,zurnaliugos ne.

Rekomenduojame

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

„Demografija yra mūsų pusėje“ – švedų repo atlikėjas sako juodaodžiams ir rudaodžiams, kad jie laimės prieš dešiniuosius

Ramūnas Aušrotas. Vaiko institucinės globos pertvarka Lietuvoje patiria fiasko?

Ką Europai reiškia dešiniųjų pergalė Švedijoje?

Likimo valiai paliktos lietuviškos mokyklos Lenkijoje: vadovėliai lenkų kalba, finansavimo trūkumas ir kova dėl išlikimo

Tos pačios lyties asmenų civilinė sąjunga bus lygi šeimos teisiniams santykiams – teisininkai

Civilinė sąjunga ruošiama už akių

Vengrija rizikuoja netekti 7,5 milijardų eurų ES lėšų

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.