Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 27 d. 23:11

10     

    

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Visiems mums gerai žinoma, kad demokratinio valdymo tradicijoje, be visa ko kito, yra puoselėjama užduotis didesniu ar mažesniu laipsniu atstovauti taip pat ir skirtingo plauko mažumų interesus. Galiausiai tai, ką vadiname mechanine dauguma, susideda iš skirtingo profilio mažumų, – tarkime, filatelistai ar povandeninės žūklės mėgėjai nesudaro jokios patvarios daugumos politiškai organizuotoje visuomenėje.

Tačiau visuomenės sutarties teorija, siekianti apibrėžti politinio organizuotumo prasmingumą, nurodo, jog valstybės gyvastingumo palaikymui yra reikalingas daugumos pritarimas. Dar kitaip tariant, ta valstybė, kuri savo esme koncentruojasi aplink vienos mažumos lūkesčius, jos interesus labai aiškiai iškelia kaip neginčytiną prioritetą, yra pasmerkta pražūti, gali labai greitai ir triukšmingai subyrėti arba bus pasmerkta dūlėti, užsitęsus gangrenavimo ir puvimo procesams. Tą pravartu būtų, ilgiau neatidėliojant, prisiminti šiandien, kai neaiškia kryptimi mutavę ultraliberalai bando primesti įstatymus, kuriems nepritaria didžioji dauguma bendrapiliečių, be to, daugumos, kuri jau nėra amorfiška masė, o greičiau tauta, nepritarimas tokiai krypčiai čia vis dar didėja, auga.

Nesiskaitymas su žmonių nuomone rodo pasibaisėtiną valdančiųjų, pasivadinusių pažangiečiais, aroganciją, tačiau dar baisiau yra tai, kad toks valdančiųjų užsiangažavimas Rusijos grėsmės akivaizdoje gali staigiai pastūmėti visą į pragarmę. Kad ir kaip žiūrėtume, tokio pavyzdžio skaldytojiška veikla yra plėtojama, švelniai tariant, ne pačiu geriausiu laiku. Todėl be jokių švelnumų pastebėsiu, kad labai juokingai atrodo, kai politikos minedai dedasi sugebantys numatyti visuomenės raidos perspektyvas geriau nei daugumos interesams atstovaujantys nuomonių reiškėjai.

Taigi, pats laikas yra prisiminti ir tai, kad dabar naujai atgimstanti visuomenės sutarties teorija puoselėja holistinę žmonių bendrabūvio samprata, kai atskiros dalys yra subordinuojamos visumai, visuomenės nelaikant tokiu mechaniniu agregatu kaip, tarkime, traktorius, kuris yra surenkamas iš atskirų dalių (tiesa sakant, čia visuma taip pat dominuoja atskirų dalių atžvilgiu kaip traktoriaus idėja).

Daug kartų turėjau progą atkreipti dėmesį į tai, kad sprogstamąjį pobūdį šiandieninėje Lietuvoje įgijusi homoseksualų interesų skandalizacija jokiu būdu neatitinka natūralių visuomenės raidos poreikių. Kaip atrodo bent man, demokratinėse visuomenės po truputėlį matosi ir judėjimas priešinga kryptimi, kai žmonės rodo atsitokėjimo požymius nuo primestos smūgine taktika manijos ir prievartiniu būdu įskiepytos konjunktūros.

Dar daugiau, – negaliu išsižadėti mano intuicijoje suvešėjusios įžvalgos (kuri net mano bendraminčiams kartais atrodo pernelyg egzotiška), skatinančios įsivaizduoti, kad vakarų demokratinių visuomenių homoseksualizacija didesniu ar mažesniu laipsniu yra stumiama į priekį Putino milijardų naftos dolerių.

Taip galvoti turiu neatimamą teisę, matydamas, jog homoseksualų interesų skandalizacija labiausiai yra naudinga Putino klikai, kuri šioje situacija nepraleidžia progos apsimesti tradicinių vertybių ir krikščioniškos civilizacijos gynėja.

Didžiausi demokratijos nuostoliai yra patiriami, kai homoseksualų interesų skandalizacija yra pridengiama žmogaus teisių gynimo koncepto skraiste.

Kokias žmogaus teises, pasakykite man, Lietuvoje gina Žmogaus teisų centru pasivadinusi asociacija?

Kaip atrodo bent man, reikia turėti kažką panašaus į kiaules akis, homoseksualų subkultūros puoselėjimo platformą be didesnio drovumo ir apsimestinio kuklumo imant ir pavadinant Žmogaus teisų gynimo centru. Savo ruožtu Seime tokiu sąvokų supainiojimu ypač piktnaudžiauja Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Aušrinė Armonaitė, kai į žmogaus teisių konceptą piktavališkos kontrabandos būdu yra sukraunamas visai kitas turinys.

Žmogaus teisių koncepto privedimas prie degradacijos aptartu būdu, be visa ko kito, blokuoja sociologinę refleksiją ir visuomenės sutarties teorijos labiau veiksmingą pritaikymą visuomenės problemų aptarimui, kai iš tiesų nelegalios kontrabandos būdu yra susigražinamos luominės išlygos ir pozityviai stigmatizuojama atskira žmonių grupė.

Nemaloniai nuteikiantis dalykas yra jau beveik įsiteisėjusi Lietuvoje, žmonių lygiateisiškumą žlugdanti praktika, kai netradicinė seksualinė orientacija tampa tramplinu užimant šiltas vieteles valstybės tarnyboje ir kitose politikų globojamose veiklos sferose. Tačiau tai plačiau – kada nors kitą kartą.

********

Kartais sakoma ar iš inercijos kartojama, kad politinį susvetimėjimą „ėmė ir atrado“ Karlas Marxas. Tačiau jau vien dėl faktinių tiesos aplinkybių būtina pastebėti, kad politinio susvetimėjimo apibrėžtį į socialinį diskursą daug anksčiau už K.Marxą įvedė Apšvietos amžiaus ideologai, įprastai vadinami švietėjais.

Kita vertus, dar svarbiau bus pastebėti, kad švietėjų iškeltoje visuomenės sutarties teorijoje yra numatomi saviti tokio susvetimėjimo įveikimo keliai.

Visuomenės sutarties teorijoje visuomenės sutartimi vadindamas daugiau ar mažiau įsisąmonintas būtent daugumos žmonių įsitikinimą, jog teisinis ir politinis žmonių santykių reglamentavimas yra būtinas, valstybė kaip tokia yra reikalinga jau vien dėl to, jog būtų galima išsaugoti visuomeninius žmonių santykius.

Žinia, valstybė gali atsirasti skirtingais būdais, tačiau ji kaip tokia išlieka tik tada, jeigu randa savo pamatą žmonių sąmonėje, o visuomenės sutartis tęsiasi tol, kol esmiškai nėra paneigiami esami politinio organizuotumo pamatai.

Žiūrint konkrečiau, visuomenės sutartis čia suprantama kaip kiekvieno sutarties dalyvio, t. y piliečio su visomis jo prigimtinėmis teisėmis nusavinimas bendrijos naudai. Tačiau tokio nusavinimo esą nereikia suprasti kaip kažkokio praradimo, nes kiekvienas sutarties dalyvis tokioje sutartyje visų kitų atžvilgiu įgyja tai, ką jis savo ruožtu atiduoda jiems pats nuo savęs. Kiekvienas paklūsta toms pačioms sąlygoms, kurias primeta kitiems, todėl kiekvienas čia daugiau laimi nei pralaimi.

Kas be ko, visuomenės sutarties teorija nenumato visuomenės sutarties kaip empirinio fakto, tokia Sutartis yra suprantama labiau kaip sąmonės transcendentalinis faktas (I.Kanto filosofijos apibrėžta nuorodos „transcendentalinis“ reikšme) nei konkretus, empiriškai fiksuojamas įvykis.

Tačiau šios teorijos prasmingumo pripažinimas įpareigoja intensyvinti diskusijas ir ieškoti atsakymų labiausiai išplėstu pavidalu, kartu keliant reikalavimus valdžios institucijoms pagal esamus vakarietiškos politinės kultūros standartus.

Būtina išsiugdyti supratimą, jog valdžios mandatas iš karto gali būti atšauktas, jeigu visuomenei kyla įtarimai, kad Sutarties nesilaikoma.. Be jokios abejonės, čia kalbame ne apie partijų susitarimus ar pasitarimus, bet apie visuomenės Sutartį labiau fundamentalia prasme, apie tokią Sutartį, kuri gali potencialiai pasibelsti į kiekvieno tautiečio protą ir širdį, nes kiekvieną iš mūsų, nieko neišskiriant, leidžia traktuoti kaip valstybinio gyvenimo dalyvį, taigi apie tokį nerašytą susitarimą, kuris, žiūrint iš kitos pusės, niekam nesuteikia išskirtinių teisių nusavinti valstybę savo naudai.

Kyla įspūdis, jog net labiausiai pavykusi visuomenės procesų biurokratizacija ir administravimo tobulinimas, taip pat sėkmės lydimas politinių mechanizmų derinimas negali atstoti tokios Sutarties deficito.

Be politinių procesų įprasminimo tokia Sutartimi, valdžia, turinti daugiau ar mažiau pozityvų įdirbį visuomenės organizavime, drauge neišvengiamu būdu kuria negatyvų susvetimėjimo reljefą.

Būtina pastebėti dar ir tai, kad Sutarties transcendentalinė prigimtis niekaip nekonfliktuoja su kasdieniniu, akivaizdžiu tokios Sutarties liudijimu, labai panašiai kaip augalo žiedas pražysta ir yra užmatomas pasaulio atvirume tik tada, kai savo šaknimis prasiskverbia ir įsikabina į nematomą žemės gilumą.

Taigi švietėjai net tokiame, atskirą žmogų fizinio pajėgumo prasme daug kartų pranokstančiame darinyje kaip valstybinių institucijų mašinerija, nenori matyti nieko tokio, kas būtų anapus žmogaus, taigi būtų nežmogiškos svetimos prigimties. Tik taip galima išsivaduot nuo hėgelinio pavyzdžio hipostazių, valstybės atvejį laikančių kraštutinės objektyvizacijos tašku.

Švietėjų patosas – visa, kas prasminga, turi būti įtraukta į dialogą, visa tai, kas dalyvauja dialogo apyvartoje, yra prasminga! Visa, su kuo susiduria žmogus, gali būti pamatuota šios baigtinės būtybės mintimi ir išsakoma žodžiu. Dialogui pavaldus yra net labiausiai nutolęs, net griežčiausiai užtamsintas valstybės gyvenimo taškas, net didžiausias inertiškumo forpostas, taigi valstybė savo esme sutampa su žmogaus interesais, o visa, kas nesutampa, yra anomalijos, nereikalingos ataugos, kurias būtina kaskart išgenėti.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Liberty Sword       2022-06-29 19:36

Nuo 2006 m., kai jam pirmą kartą buvo pateikti baudžiamieji kaltinimai, Džefris Epšteinas buvo visuomenės susižavėjimo, sąmokslo teorijų ir pasipiktinimo objektas – ypač po to, kai jo advokatai privertė prokurorus sutikti su švelniu susitarimu dėl kaltinimų, išgelbstint nuo rimto kalėjimo.

Galiausiai Epšteinas vėl buvo suimtas, bet nusižudė [?], laukdamas teismo 2019 m. Čia pateikiamas bylos prieš jį ir jo buvusią merginą Ghislaine Maxwell, kuri antradienį buvo nuteista 20 metų kalėti už dalyvavimą prievartaujant paaugles mergaites, grafikas.

2005 m. kovo mėn.: Policija Palm Byče, Floridoje, pradėjo tirti Epsteiną, kai 14-metės mergaitės šeima pranešė, kad ji buvo tvirkinama jo dvare. Kelios nepilnametės mergaitės, daugelis iš jų vidurinės mokyklos mokinės, vėliau policijai pasakė, kad Epšteinas pasamdė jas seksualiniams masažams.

2006 m. gegužės mėn.: Palm Byčo policijos pareigūnai pasirašo dokumentus, kad apkaltintų Epšteiną dėl kelių neteisėtų lytinių santykių su nepilnamete, tačiau apygardos vyriausiasis prokuroras, valstijos prokuroras Barry Krischeris imasi neįprasto žingsnio ir perduoda bylą didžiajai prisiekusiųjų komisijai.

2006 m. liepos mėn.: Epsteinas suimtas po to, kai didžioji prisiekusiųjų komisija jį apkaltino vienu kaltinimu prostitucijos skatinimu. Palyginti nedidelis kaltinimas beveik iš karto atkreipia kritikų dėmesį, įskaitant Palm Byčo policijos vadovus, kurie viešai užpuola Krišerį ir kaltina jį suteikus Epsteinui ypatingą elgesį. FTB pradeda tyrimą.

2007 m.: federaliniai prokurorai parengia kaltinimą Epšteinui. Tačiau jo advokatai metus laiko derasi su JAV advokatu Majamyje Aleksandru Acosta dėl susitarimo, leisiančio Epšteinui išvengti federalinio baudžiamojo persekiojimo. Epšteino advokatai smerkia jo kaltintojus kaip nepatikimus liudytojus.

2008 m. birželis: Epšteinas prisipažįsta esąs kaltas dėl kaltinimų: vienas kaltinimas dėl prostitucijos ir vienas prašymas prostitucijai iš jaunesnio nei 18 metų amžiaus. Jis nuteisiamas 18 mėnesių kalėti. Pagal slaptą susitarimą JAV advokatų kontora sutinka nepatraukti Epsteino baudžiamojon atsakomybėn už federalinius nusikaltimus. Epšteinas didžiąją dalį bausmės atlieka pagal paleidimo iš darbo programą, kuri leidžia jam išeiti iš kalėjimo dieną, kad galėtų eiti į biurą, o vėliau grįžti naktį.

2009 m. liepos mėn.: Epšteinas paleidžiamas iš kalėjimo. Kitą dešimtmetį kelios moterys, teigiančios, kad yra Epšteino aukos, teisiškai kovoja, kad būtų panaikintas jo federalinis susitarimas dėl baudžiamojo persekiojimo, o jis ir kiti asmenys atsakytų už prievartą. Viena iš Epšteino kaltintojų Virginia Giuffre savo ieškiniuose teigia, kad nuo tada, kai jai buvo 17 metų, Epšteinas ir jo mergina Ghislaine Maxwell užmezgė seksualinius susitikimus su karališkųjų šeimų nariais, politikais, akademikais, verslininkais ir kitais turtingais bei galingais vyrais, įskaitant Didžiosios Britanijos princą Andrių. Visi tie vyrai kaltinimus neigia.

2018 m. lapkritis: „The Miami Herald“ dar kartą apžvelgia Epšteino bylos nagrinėjimą, iš dalies sutelkiant dėmesį į Acostos, kuri šiuo metu yra prezidento Donaldo Trumpo darbo sekretorius, vaidmenį sudarant neįprastą susitarimą dėl ieškinio. Tai atnaujina viešąjį susidomėjimą byla.

2019 m. liepos 6 d.: Epšteinas suimamas dėl federalinių kaltinimų prekyba seksu, o federaliniai prokurorai Niujorke nusprendžia, kad jų nesaisto ankstesnio susitarimo dėl nepersekiojimo sąlygos. Po kelių dienų Acosta atsistatydina iš darbo sekretoriaus pareigų, visuomenei pasipiktinus dėl jo vaidmens pradiniame tyrime.

2019 m. rugpjūčio 10 d.: sargybiniai randa negyvą Epšteiną savo kameroje federaliniame kalėjime Niujorke. Tyrėjai paskelbia kad jis nusižudė.

2020 m. liepos 2 d.: Niujorko federaliniai prokurorai apkaltino Ghislaine Maxwell lytiniais nusikaltimais, sakydami, kad ji tiekė nepilnametes mergaites, kurias Epsteinas lytiškai išnaudojo ir kartais pati dalyvavo prievartaujant.

2021 m. gruodžio 30 d.: Po mėnesį trukusio teismo prisiekusieji nuteisė Maxwellą dėl kelių kaltinimų, įskaitant prekybą seksu, sąmokslą ir nepilnamečių gabenimą neteisėtai lytinei veiklai.

2022 m. birželio 28 d.: Maxwell nuteista kalėti 20 metų.
https://libertysword.com/ghislaine-maxwell-sentenced-to-20-years-in-prison

Invalidai       2022-06-29 11:28

Judėjimo sutrikimo invalidai.
Klausos sutrikimo invalidai.
Regos sutriko invalidai.
Proto sutrikimo invalidai.
Dauginimosi funkcijos sutrikimo (invalidai).
Lytinių funkcijų sutrikimo (invalidai).
Lytinio tapatumo (invalidai).

Leninas       2022-06-29 11:12

Gydyti, gydyti ir dar kartą gydyti…
P.S.
Kada baigsis genderizmo stabų garbinimas?!

Mickėyus Mouseas       2022-06-28 21:00

Kas sieja Žmogaus teisių vadovę ir Lygių galimybių kontrolierę? Apie toliaranciją ir atsiskleidimą. Progresyvus pokalbis “Ėlėrtė Radijas” eteryje:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000221121/gyvenimo-citrinos-jurate-juskaite-atskleidus-savo-homoseksualuma-trejus-metus-teko-sleptis-niujorke

ihaha       2022-06-28 16:36

su liudesiu tenka konstatuot,kad kaitra labiausiai paveike tamsta.Gaila,bo retsykiais visai protingai pakalbat,ajajai.Kadais buvo zurnalas Sluota,tai ten buvo skiltis ..Is mokiniu rasineliu..Tai jus man ja priminet,dekui.Buvo juokinga.

Nustebau       2022-06-28 14:52

pasirodo dar yra intelektualų , kurie rimtai tiki demokratija ( t.y.  tautos daugumos valdžia ) .

EwA       2022-06-28 14:47

Na kur dar kaltas Putinas? Pasirodo dėl homoseksualų
Didesnės nesąmonės nevirdejau. Rusijoje tai yra uždrausta

Cha cha        2022-06-28 14:45

pons. Čiuldė pučia prieš vėją .

ah.ą       2022-06-28 14:15

na kas dar neaišku? - valstybių nebus, pagal švabą, bus korporacizmas ir ketvirtoji revoliucija, ką korporai norės daryti su žmogum tą ir darys, o kad tai galėtų daryti turi nelikti šeimos, kaip žmogaus gynėjo.

Papa Borgia       2022-06-28 4:52

Fotkėje labai įdomus policininkas - tarsi jie ne lietuvis ir ne Lietuvoje gimęs, ne lietuvės pagimdytas ir išmaitintas.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt trečioji (rugpjūčio 5 diena)

Almantas Stankūnas. Elektros kaina Lietuvoje yra didesnė net 100 kartų!!!

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.