Ugdymo politika, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Edvardas Čiuldė. Kukurūzų vaikai iš 2050 metų Lietuvos viešbučio

Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugpjūčio 3 d. 20:16

53     

    

Edvardas Čiuldė. Kukurūzų vaikai iš 2050 metų Lietuvos viešbučio

Šįsyk ne atpasakosiu kaip paprastai su sunkiai suvaldoma lengvo šaržavimo intencija, o tiesiog imsiu ir pacituosiu VU rektoriaus Rimvydo Petrausko įžanginio pranešimo vadinamojoje Valstybės pažangos taryboje, aptariant „Lietuva 2050“ pažangos strategines gaires, vieną sakinį, neabejotinai svarbiausią šio pranešimo programinį teiginį: „Vietoj savo tapatybės sauga liguistai susirūpinusios tautos turime tapti savimi pasitikinčia bendrija, kuri siekia duoti pasauliui, nes tik taip galime tikėtis, kad būsime įdomūs ir reikalingi, neeikvodami energijos ir resursų neišvengiamos kaitos sulaikymui, identiteto konservavimui ir panašiems į tuščią nostalgiją orientuotiems procesams“.

Ko ne „auksinė mintis“, ar ne?

O dabar paklauskime – ko siekia rusų okupantai Ukrainoje?

Į šį klausimą beveik visi choru atsakome, kad agresorės Rusijos tikslas yra sunaikinti ukrainiečių tautą ir valstybę, o ukrainiečiai didvyriškai kovoja, gindami savo tautinę tapatybę ir nepriklausomybę. Todėl Rusijos kariauna, užpuolusi kaimyninę ir kažkada broliška laikytą šalį, yra vadinama nusikalstama orda, orkų armija, skeltanagių antplūdžiu ir pan.

Ar turime teisę kažkaip panašiai pavadinti, priskirti tokių veikėjų grafai ir minėto pranešimo autorių, kuris mums bando įpiršti mintį, kad savo tautinės tapatybės privalome atsisakyti savanoriškai didesnės pažangos labui?

Kaip atrodo bent man, šis atveji yra dar liūdnesnis, primenantis žinomo fantasto apsakymo siužetą apie išvestą naują medžiojamų žvėrių rūšį, kurios atstovai patys save pasiskerdžia, nusivelka kailį, išsikepa ant iešmo ir pasitiekia patiekalų pavidale į vaišių stalą.

Kita vertus, gal toks sugretinimas su orkomis vis tik yra dramatiškai nekorektiškas dėl antruoju atveju atsirandančio Europos Sąjungos faktoriaus, kai tarsi iškyla galimybė (kažkam pasivaidena), jog tautinę tapatybę privalome paaukoti dėl aukštesnio tikslo nei tauta? Be to, skaitytojas gali pasakyti, kad straipsnelio autorius čia plėšosi be reikalo, naiviai nustebęs, tarsi būtų tik dabar praregėję, netyčia iškritęs iš medžio, kai tokios mintys apie tautą kaip istorinę praeitį jau yra išsakomos ne pirmą kartą.

Interviu pokalbyje su Edvinu Juciu tinklalaidėje „Neredaguota“ Vytautas Radžvilas užsimena ir apie tai, kad kai kurie aukšti ES pareigūnai jau yra deklaravę savo nuomonę, kad tauta kaip tokia yra istorinė atgyvena. Pats tokio eurobiurokratų bezdėjimo į vandenį savo ausimis nesu girdėjęs, tačiau neturiu nė mažiausios galimybės suabejoti profesoriaus liudijimu jau vien dėl to, jog, jeigu norite, profesorius V.Radžvilas, ilgą laiką vadovavęs TSPMI Europos studijų katedrai ir išplėtojęs šiame VU institute legendinį Europos idėjos istorijos kursą, kaip niekas kitas Lietuvoje detaliai yra pasiaiškinęs čia aptariamo klausimo peripetijas.

Kaip atrodo, V. Radžvilas savo paskaitose kritiškai inventorizavo (I.Kanto filosofijos suteikta žodžiui „kritika“ reikšme“) taip pat ir ES idėją, o jo politinis nuskalpavimas dėl analitiškai pelnytų išvadų yra bjauri dėmė nepriklausomos Lietuvos mentaliteto istorijoje ir galimai lūžio taškas pačios ES idėjos įgyvendinime, kai procesai lauktai ar nelauktai pasisuka regreso linkme.

Tačiau, nežinodamas visų aplinkybių, aš vis tik darau prielaida arba, tiksliau sakant, spėju, kad vargu ar kontraversišką nuomonę apie tautą žinomi ES veikėjai paskelbė iš aukščiausių tribūnų, greičiausiai tokią mintį jie išstenėjo kažkur nuošalėje, jeigu ne visiškai užkulisiuose, tai vis tik labai riboto rato formatuose. Kaip atrodo, net jeigu jie būtų šventai ištikėję tautos kaip progreso stabdžio pseudoidėja, jie neišdrįstų pilna burna apie tai prabilti apšviesti rampų, taip drastiškai nerizikuotų.

Tačiau štai atsiranda tokie paslaugūs kaip R.Petrauskas jų minčių su pertekliumi nuo savęs įgarsintojai, panašiai kaip anksčiau uolūs komjaunuoliai iš įsibėgėjimo išgarsindavo komunistų idėjas, kurių pastarieji tarsi ir nedrįsdavo išsakyti dėl savo aukštesnio nei komunistinis jaunimas statuso, panašiai kaip Žirinovskis įgarsindavo Putino vidinį kalbėjimąsi su savimi, kol pastarasis viešumoje dar buvo įpratęs dėvėti palaikes žmogaus su kuriuo vis tik galima būtų susikalbėti kaukes.

Kaip atrodo bent man, vadinamais pažangizmas Lietuvoje įgyja tokį neįtikėtina groteskiškus pavidalus būtent dėl mūsų nesugebėjimo laikui bėgant apsivalyti nuo kumetyno kompleksų. Dar daugiau, – vadinamasis pažangizmas Lietuvoje yra ideologinis kumetynas, lemiantis gyvulinės konjunktūros suvešėjimą.

Ypač verta atkreipti dėmesį į tą R.Petrausko cituoto sakinio pasažą, kur jis užsimena, kad tautą turi pakeisti bendrija, kuri siekia duoti pasauliui (sic).

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia yra išsakomos iš tiesų nieko nesakančios abstrakcijos apie bendriją ir pasaulį, tačiau pasigilinus galima išgirsti ir konkretesnio turinio priegaidę apie tai, kad Lietuva privalo tapti trąša kitų tautų arba, tarkime, vienos kurios nors Tautos klestėjimui. Tokia neva būtų anosios didžioji užduotis…

Pabandykite įsivaizduoti – kurioje dar kitoje tautoje, išskyrus R.Petrausko teikiamą liūdną precedentą Lietuvoje, būtų galima išgirsti mintį, kad titulinės tautos ir apskritai šalies misija yra būti naudinga pasauliui, net nekalbant apie diametraliai priešingą sionizmo pavyzdį, kai labai aiškiai yra išsakomas raginimas viso pasaulio žydams puoselėti tautinę tapatybę iki amžių pabaigos ir visur, kur jie bebūtų, dirbti savo istorinės tėvynės labui?

To paties V.Petrausko reikšmingas sudalyvavimas nešvankioje Genocido centro užpuolimo istorijoje vis tik gana aiškiai parodo ir tai, kad jis entuziastingai pritaria žydų tautinės tapatybės puoselėjimo uždavinio sureikšminimui, taigi išrinktajai tautai mažiausiai pripažįsta tą teisę, kurios nė iš tolo nepripažįsta lietuviams. Kai aš matau tokius paradoksalius dalykus, retkarčiais, silpnumo akimirkomis, pasiduodu sąmokslo teorijų vilionėms, nevalingai pagalvodamas, jog galbūt Lietuva kažkieno jau yra traktuojama kaip atsarginis Izraelis, ypač žinant faktą, kad didžiąją Lietuvos žiniasklaidą į savo rankas iš esmės jau yra perėmęs vadinamasis užsienio kapitalas.

Kartą net parašiau straipsnelį, įvardydama jį be jokio kamufliažo pavadinimu „Lietuva yra dabartinio Izraelio inkubatorius“, kur buvo forsuojama truputėlį pritemta idėja, kad izraelitams kaista padai tiesiogine to žodžio prasme dėl klimato pakitimų, todėl jie galimai numato naujas katapultavimosi teritorijas, kai savo ruožtu prasidėjusi kova prieš lietuvių tautinę savimonę galimai yra savotiškas indikatorius, jog toks ilgą laiką klajokliais buvusios tautos pasirinkimas dabar atitenka kaip savotiška garbė Lietuvai.

Kadangi esu jautrios sielos individas (štai taip!), kitą dieną man buvo truputėlį nejauku dėl galimo spalvų sutirštinimo, skelbiant tokias dar nepatikrintas pagal visus verifikavimo principus, iš esmės siurrealistines hipotezes. Tačiau mano gyvenimo prakeikimas ir yra tai, kad, kaip parodo po to sekantys įvykiai, iš viso to ką esu parašęs, gyvenime pasitvirtina ne gražūs ir optimistiniai posmai, kaip to norėtųsi, o labiausiai liguistos, neretai provokatyviai išsakytos, taip pat ir siurrealistinės idėjos. Patikėkite, tai yra labai baisus prakeikimas.

Ta proga pastebėsiu, kad Sokratas tapo pasaulinės reikšmės, kaip niekas kitas nusipelnęs visos žmonijos labui figūra tikrai ne todėl, kad stengėsi dėl abstrakčios žmonijos, žiūrėdamas tūkstantmečius į priekį, bet būtent dėl to, kad sprendė savo laikmečio iškeltas problemas, užvis labiausiai pergyvendamas dėl gimtųjų Atėnų.

Praeitą kartą V.Petrauską pavadinau istoriku, atkeliavusiu iš Orwello 1984 metų, panašiai kaip šio rašytojo piešiamos antiutopijos vingiuose žiauriausio melo institucija veikia pasivadinusi Tiesos ministerija. Kaip atrodo bent man, R. Petrauskas pamintijimai išties yra toks žiaurus istorinės refleksijos atvejis, kai visa Lietuvos istorija su kovomis už lietuvybę, valstybės nepriklausomybės atstatymu, tarpukario kultūros laimėjimais, su partizanų kruvinomis aukomis ir disidentų atsidavimu nepriklausomybės idėjai galiausiai suvedama į nulinį istorijos tašką, niveliuojantį visas įdėtas pastangas. Jeigu patikėtume R. Petrausku, Lietuvos istorija yra paklūstantis geležinei logikai involiucijos procesas, ne kitaip.

Žinoma, į pabaigą klausimą galima pasukti dar it ir taip – ar protinga būtų prieštarauti ES didžiūnams mūsų pavojingais laikais, net jeigu ne vienas iš jų būtų tik apgailėtinas mulkis ar nusmukusi asmenybė?

Tačiau, prisiminkime, kad mūsų tautai vargstant net ir nepalyginamai sunkesniais, žiaurios okupacijos laikais, neretai Lietuvoje imperinės valdžios primetamos nesąmonės buvo daromos tik dėl akių, su apsimestiniu uolumu, galiausiai šiam fenomenui įgijus „sėjam kukurūzus“ pavadinimą. Neabejotinai dar didesnė bėda, jau niekaip nebeatitaisoma nelaimė mus ištiktų, jeigu tautiečiai patikėtų tokių kaip R.Petrauskas peršamomis idėjomis, kad tauta yra istorinė atgyvena, trukdanti pažangai. Tokiu atveju jau tikriausiai 2050 metais gyventume Lietuvos pavadinimą užmišusiojes Kukurūzijos šalyje, kur pagal Stiveno Kingo siaubo novelės „Kukurūzų vaikai“ siužetą viskam vadovauja anoniminė pamėklė.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2022-08-7 12:15

Ir vėl, Dzeikai, tavo melas liejasi laisvai. Klaipėdos krašto prijungimu prie nacistinės Vokietijos džiaugėsi nacistai vokiečiai, ir tai ne visi, bet ne lietuviai. Ir tipiškas sukčiavimas ginče - išpleti pastabą iki absurdo, prikabini niekuo su ta pastaba nesusijusių nesąmonių į bendrą paketą. Ar aš ką nors raginau giedoti himną, tuo labiau - išvietėj ? Aš nekėliau sąlygos Lenkijai. Pirma - ne aš sprendžiu, antra - man nesiūlė, trečia - nestočiau. Mano pastaba tik parodyti, kad Lenkija taip pat agresyvi imperinė valstybė, tik mažesnė.

Dzeikas       2022-08-7 7:36

Al. , o jums nekelia pasaipos “patriotu” reakcija i vagystes, visu lygybes pries istatyma principo pazeidinejimus, nepotizma auksciuosiuose valdzios lygmenyse, - raginimai atsakyti i visa tai Lietuvos himno giedojimu mokyklose?
Nagrinejimas rimtu veidu ar reikia isgirdus himna atsistot sedint isvieteje ant kriaukles?
Arba jusu “perlas”, Lietuvai dtot i Zarpjurio sajunga, jei lenkai Suvalkija grazins.
Dar didelis klausimas ar Lietuva aplamai kvies ten, o jau susirupinimas pagalius kaisiot Lenkijai i ratus.
Ir greta to visiskas abejingumas tam, kad tos uzgrobtos Suvalkijos lietuviai visiskai nenori buti Lietuvos sudetyj.Nutauteje,todel durni - prijungsim prie Lietuvos ir jie supras klyde.
Ir juk Apvaizda parode tokios pozicijos klaidinguma 1938m grazindama Klaipedos krasta Vokietijai, kai dziaugesi net tenyksciai lietuviai.
Ne,vel ir vel lipate ant to pacio greblio.

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-6 19:11

Na ir nepamirštant tikrybės, kad gyvenimas nėra toks paprastas, kalbant apie mafijos, gaujų vertinimą/vertinimus.

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-6 19:07

Jeigu “bobutėms” (nebūtinai moteriškos lyties) patinka šaunūs vyriūkai, kurie nieko nepaiso, tai kova tik su šiaisiais daugiau reikštų varžymosi pradą. Pasikartosiu, tai kalba ne apie jūsų minėtą pareigūną. Tiesiog, deja, ta kova yra nuo antro galo.

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-6 19:01

Sutinku. Jei paplepėjimo, ne ginčo lygyje, tai pasakyčiau, kad karas su gaujomis, užsiiminėjusiomis duoklių rinkimu, nebūtų rodiklis, nusakant lietuvišką būdą. Gėris yra tada, kai jis dvasiškai turtina. Kitu atveju užsispyrimas yra keistokas, įsivaizduojant padėtį, jog turgaus, o kartais ir kitų rinkos dalyvių tas duoklių rinkimas nelabai jaudina. Nekalbu apie nužudytą teisuolį pareigūną, jokiu būdu, bet šiaip jau vieniša įsitikinusi kova su gaujomis, valdystėje ar panašiai daugiau rodo žmogaus būdingumą, jo garbės supratimą, gali būti, kad ir tolimesnius siekius darbe, taip pat žinomumo, savipateikimo tikslais. Žinau lyg ir padorų italą, kuris bent anksčiau mafiją, Berlusconi vertino. Jei gaujos būtų tikrai nekenčiamos, jos būtų išneštos. Kuo jos skiriasi nuo kito manomo blogio, kurio išmėžti neįmanoma? Mat yra įrankių, kurie kasdien matomus gaujos narius lengvai užspeistų, skirtingai nuo nematomo blogio šaltinio.

Al. Dzeikui       2022-08-6 18:25

,,,,Jeigu tu neprisitaikai prie stipriojo diktuojamu taisykliu - tu nelietuvis.”  Tu tai ,,pagrindei” čękistiniu būdu. Tiesiog apšmeiži tavo nekenčiamą tautą ir be galo kartoji tą patį. ,,Pagrindi pavyzdžiais”. Tai toks metodas, kai gali ,,įrodyt” bet ką. Ir ka tu sutokia tauta gaišti laiką ? Bandai įtikinti susinaikinti ?

Dzeikas       2022-08-6 17:27

Siaip as pavargau gincytis, nes esu isvartomas i tai ko nesakiau , arba suprantamas Kalabybiskiu lygmenyje.
Al.ui:
As pasakiau savo teiginius ir pagrindziau pavyzdziais. Jus paneigete mano triginius. O kur jusu pavyzdziai?
Ar varzysimes kieno gerkle skardesne?
Vaclovui: netoleruoja ne scholastiniu faktu vertinimu, o reakcijos kuri neatatinka lietuvisko mentaliteto i ta ar kita reiskini raiska.Pavyzdi teikiau.Matydamas smurta ir netiesa, nesikis ne tik eilinis lietuvis, bet ir pareigunas. Tas faktas, kad siaitejant banditams 1990-2000 mm vienintelis zuves ginkluotuoje kovoje pareigunas - kitatautis(prokuroras Piskunovas). Matyt neturejo lietuviu giminiu kurie ji paprotintu - tu ka, durnas? Susitart nemoki? Zmones bande priesintis savivaldziavimui buvo pjudomi ne valdzios, o kaimynu ar bendradarbiu.
Negrazydziui:
Tai apie ka kalba? Nesvarbu zydas pagal kilme ar tikejima.Svarbu, kad toks laikomas zydu su visomis sekanciomis teisemis ir pareigomis.O i tavo burbuliavima atsakau: nueik i turgu ir eilini zmogu paklausk,ar negras mokans lietuviskai ir gyvenans ir dirbans Lietuvoje lietuvis?
Pasijuoks is durno klausimo.Niekada!
Istatymas apie pilietybe sako kitka.Bet mes kalbame apie paprocius, o ne rasytus istatymus

Vaclovas ing 7:10       2022-08-6 16:29

Dėkoju už malonų atsiliepimą. Gaila, kad turbūt tenka pasakyti dalykus, kurie gali būti nemalonūs. Čia tik juodbruvis supras. Net mano giminėje daugiau tokių nėra, tad irgi tuo netiki smile Negali patikėti.

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-6 16:20

Esate visiškai neteisus, sakydami, kad “lietuviai išsiskiria gi tuo, kad mąstymo, mentaliteto nukrypimo nuo normos netoleruoja”. Atvirkščiai, lietuviams būdingas mąstymo ir suopročio nukrypimas nuo bendražmogiškų nuostatų, pakanta jam. Nebent Jūs kalbate apie kažkokias grynas “lietuviškas nuostatas”, tuomet - taip. Bet juk aš ir minėjau, kad lietuvis lietuvį pripažįsta iš elgesio…

Kalbant apie mane (nors nenorėčiau kreipt dėmesį į save, tačiau susidarė įspūdis, kad nukrypime nuo pritinkamumo, Jūsų mintyje yra nuoroda ir į mano pusę), tai nepriėmimą jaučiu, susiduriu ir patiriu dar net nepražiojęs burnos. Kai kalbu, dirbu, kažkaip elgiuosi tai atvira peikmė nutyla, girdisi, būna, tik kandžios šypsenos, kartais kuždesiai, net čepsėjimas. Tai niekis, o peilis į nugarą apkalbomis, kenkimais yra tikrai jau nemalonus ir vietomis net labai kenksmingas. Ir visa tai, su rečiausiomis išimtimis, tik iš lietuvių (teisybės dėlei - dar iš kai ko, neminėsiu, tebūna jų sąžinėje). Kaip nepanaudosi to išmintingo posakio: svetimoje akyje krislą mato, savojojo - rąsto neįžvelgia.

Al. Dzeikui       2022-08-6 11:57

,,Jeigu tu neprisitaikai prie stipriojo diktuojamu taisykliu - tu nelietuvis.” Kiek gali užsiiminėti šita čekistine propaganda? Pats susigalvoji bruožus ir kartoji kaip Gebelsas daugybę kartų. Ir, žydai lygiai kaip lietuviai, skiria žydiškumą pagal kilmę ir žydiškumą pagal tikėjimą.

Dzeikas       2022-08-6 7:24

Vaclovui:
Pagal elgesi atskiria visi.Cia socialinis bruozas greiciau.Lietuviai issiskiria gi tuo, kad mastymo, mentaliteto nukrypimo nuo normos netoleruoja.Nors, jeigu individas socialiai stiprus - ima sokti pagal tojo dudeles melodija: bailumas ir mimikrija paskui stipruji lietuvio mentalitete vyraujantys ir uzgozia netolerancija. Jeigu tu neprisitaikai prie stipriojo diktuojamu taisykliu - tu nelietuvis. Pavyzdziu apstu: Uspaskicho issidirbinejimai ir jo populiarumas jo cholopu tarpe.Bucienes likima primint reikia? Partizanai nors oficialiai tarsi(!) ir paslovinami vertinami priestaringai. Ir nereikia kalbeti apie stribvaikius ar kolonistu palikuonis keikiancius partizanus.Kolonistai issivazinejo(5% is buvusiu 9), stribvaikiu irgi neturi kritines mases palaikyti neigiama nuomuone apie partizanus.Neigiama nuomuone generuoja butent partizanai kaip faktas, nesitaikstymas su vergija(Stalino valdymo metais kitaip sovietines sanklodos ir nepavadinsi).Sito lietuviskas mentalitetas nepriima, todel ginkluotos rezistencijos vertinimas turi 2 aiskiai apibreztas stovyklas.
Identifikavimas pagal krauja. Lemiantis. Nors jeigu neatatiks auksciau minetu mentaliniu savybiu - niekinis.Lygiai kaip ir kalba.

kaip negras tampa žydu       2022-08-6 7:10

Įdomūs Vaclovo pasvarstymai. O Dzeikas painiojasi, prieštarauja pats sau, nėra linkęs pripažinti akivaizdžių dalykų. Jeigu motina yra žydė, o tėvas būtų net kitos rasės atstovas, tarkime, juodaodis, vaikai bus žydais.  Net ir kraštutiniu atveju, kai mama yra žydė , o tėvas - musulmonas, pagal jų tapatybės nustatymo logiką vaikai bus žydais, nors nesu tikras, kad tokių nesusipratimų pasitaiko praktiškai. Pagal religinius žydų papročius, sudarant santuoką,  motinos žydiška prigimtis tikrinama pradedant nuo pro-prosenelės. Nėra tokio atvejo galimybių registre, kad žydės vaikai prarastų  bendruomenėje pripažįstamą žydiškumą, net jeigu jie viešai išsižadėtų judaizmo, nekalbant apie šiandien šioje populiacijoje taip pat išplitusią laisvamanybę. Taigi yra visiškai priešingai nei sako Dzeikas, kraujo ryšio nustatymas čia yra nepalyginamai svarbesnis dalykas nei kitose tautose.  Galbūt šiandien žydiškos tapatybės klausimai yra sprendžiami liberaliau, tačiau tradicinis pagrindų pagrindas išlieka.  Kas be ko,  anais laikais, siekiant legaliai pasitraukti iš Sovietų sąjungos, buvo ieškoma net mažiausio žydiškumo pėdsako giminės istorijoje, tačiau tai nekeičia esmės. Savo ruožtu lietuviškos tapatybės nustatyme jokie kraujo tyrimai nėra daromi. Atpažįstant savo tapatybę kilmės momentas čia gali turėti didesnę ar mažesnę reikšmę, tačiau drįsčiau sakyti, kad svabiausias dalykas lietuvybėje yra paties žmogaus įsitikinis, kad yra lietuvis, daugiau ar mažiau sąmoningas tokios garbės ir naštos prisiėmimas, gimtosios kalbos ir kultūros puoselėjimas. 

Veleris       2022-08-6 0:34

Europos vanagai / ЯСТРЕБЫ ЕВРОПЫ: ОПАВШИЕ ПЕРЬЯ - #Веллер 26 07 2022

https://www.youtube.com/watch?v=yZS_QYZOrxc&ab;_channel=МихаилВеллер

švabas       2022-08-5 23:32

valstybių iš viso nebus, valdys korporacijos, nebus valstybių - nebus atsakomybės.

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-5 22:54

… *kai esi ainis žmonių, šimtmečiais (čia mažiausiai) ir tūkstantmečiais susijusių su Lietuvos žeme, bet …

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-5 22:52

Nordiškumas… Sunki klaba apie tai, sunku tiksliai apibūdinti. Bet ištraukos iš vaizdro apie Štirlicą sukyla. Galbūt ne tai, kad nacizmas, tačiau vaizdas, ką matau ir susiduriu yra juokingai - pražūtingas (komiškai - tragiškas). Kitaip neišeina išsireikšti, kai esi ainis šimtmečiais (čia mažiausiai) ir tūkstantmečaiis susijęs su Lietuvos žeme, bet esi juodbruvas ir turi nuosavą būdingumą (jau minėjau, kad lietuviai saviškius atskiria nuo elgesio).

Vaclovas ing Dzeikas       2022-08-5 22:35

Gal aš neteisingai samprotauju ar supratau, bet apie lenkų saviatpažinimą/išskyrimą ir kalbėjau. Šiuolaikinius lenkus vienija kalba ir papročiai, praeitovės išgyvenimas. Viskas. Lenkai gali būti ir stačiatikiai (nors nevisuotiškai gal tai pripažįstama). Lietuvius gi vienija kalba, elgesys (ne papročiai, o daug siauresnis dalykas) ir… nordiškumas :-(

Dzeikas       2022-08-5 22:18

Vaclovui:
Siaip gincas ne apie taitu kilme, o apie tautos saviidentifikavima.
Ir zydu saviidentofikavima pateikiau kaip priesinga lietuviu.

Vaclovas       2022-08-5 21:39

Įsivaizduoju paprieštaravimo klausimą - bet juk lietuviai taip pat pasirinko skverbimosi kelią. Į tai atsakysiu - būtent, skverbimosi. Užimti, įsilieję rusėnai (kurių santykis su pradine lietuvių tauta buvo 11 su 1) skundėsi jų tikėjimo, puoselybos gožimu. LDK nebuvo tokia vieninga kaip Lenkija. Ukrainos žemių prijungimas Lenkijon tai patvirtino. Vėlesnis lengvas baltarusių atsimetimas Rusijon - taip pat. Beje, sulenkėję, aprusėję lietuviai daugumoje (kalbant apie kilminguosius) jau menkai gaudėsi irgi. Žodžiu, nepalyginamai menkesnį stuburą turėjo nei lenkai, kurie vėliau taip pat krito, bet nepalūžo. Tiktai tautų pavasario aidai lietuvių tautą prikėlė.
Tad lenkų nesiskaidymas į geltonplaukį ir svetimą nulėmė nepalyginamai stipresnę gyvastį, mano giliu įsitikinimu.

Vaclovas       2022-08-5 20:43

Daug raštybos klaidų įvėliau, lyg tyčia, kai nėra apčiuopiamo mygtukyno taip įvyksta. Dovanokit. Tikiuosi, gal kaip nors suprasite.

Vaclovas       2022-08-5 20:37

Dėl Dzeiko ir jam prieštaraujančio ginčo. Apie judėjus beveik nieko nežinau, o va apie lenkus ryžtingai papildyčiau, leidus. Skirtingai nei pajūrio slavų gentys (gal ir šieji nebuvo tokie jau vienalyčiai), Lenkija iš savo užuomazgų yra įvairios kilmės asmenų, bendruomenių, tam tikrų tautinių bendrijų (pvz. totoriai, vengrai ir kiti), žinoma, mažlenkių ir didlenkių susivienijimas. Net ne lenkų kalba buvo jungiamasis veiksnys (tai užuomina baltarusiams, kurie mano, kad jei LDK rašytinė kalba buvo į jų kalba panaši plaktinė Rytų slavų kalba (na, gal labiausiai ir baltarusių kalbos pagrindu, nesiginčysiu, tačiau labai jau skiesta), tai LDK buvo iš esmės baltarusių tautos kūrinys). Manoma, kad pirmuose žingsniuose didelę įtaką turėjo keltai (kai kurie mokslininkai teigia, kad Piastai buvo keltų kilmės). Būten šių sąmoningų pasirinkimų dėka, lenkų kilčių pagrindu sudarytos valstybės puoselyba, raida įgavo pranašumą prieš lietuvius ir pajūrio slavus (krikščionybės poveikis ir atliepa buvo viena iš esminių priežaščių, jei ne esmingiausia).

Jūs čia       2022-08-5 16:03

apie Čerčilio motiną?

Ei,komentatoriai       2022-08-5 15:29

..bevargdami zydu klausimais,ziurau,kad patys kazko nykstate.Jau kaip asara.Tuoj nukris ir jusu neliks.Liks tik Moise su peisais.Palinguos galva ir pasakys…‘ui,buvo tokia tauta,ale,visi iki vieno durneliai..’

Dzeikas       2022-08-5 15:24

Apatiniam:
Zydu laikomas gimes is motinos zydes esant t.y. neatsisakius Judaizmo.Atsisakei - nebezydas.
Lygiai kaip priemes zydu tikejima ,ir iformines tai, tampi zydu.
Ir ka?
As cia matau aukstesni zydu dvasini issivystyma kurie bendruma sieja ne su krauju(pirmoje eileje) o su dvasia.
Atsidustam, ir einam dirbt.
Nes lietuviui, del jo astraus proto ir izvalgumo, negras niekad nebus lietuvis net 100 metu Lietuvoje isgyvenes ir tobulai ismokes lietuviu kalba.

Elementaru, Dzeikai!       2022-08-5 14:45

  Tik tas pačių žydų yra laikomas tikru žydu, kurio motina yra žydė.  Tėvas -  ne tiek svarbus,  todėl pagal nerašytą taisyklę net pageidautina pritraukti įtakingus gojus vyrus į šeimą, nes vyriškoji linija kraujo neva nesugadina.  Jokioje kitoje tautoje motinos įsčių ir kraujo pagrindas niekados nebuvo ir nėra taip sureikšminamas kaip žydų tradicijoje ir įstatymuose.  Be to, tai niekam nėra jokia paslaptis, todėl keista, kad komentatorius Dzeikas paisto tokius niekus, tarsi būtų gavęs saulės smūgį.  O gal jį  patį kas nors apgavo, baisiai apkvailino, verbuojant tapti Jahvės pasekėju?

Dzeikas       2022-08-5 14:43

Apacioj esanciam:
Klausimas is ciklo, jei 2x2 nelygu 4, tada kokios spalvos dieduko apatiniai?
Nepyk, bet as nesurisu temu.
O jeigu tau reikia politologiniu zyniu - googlas rules.
Pavartyk, rask Lenkijos politologini apibudinima, tada suformuok teigini kuris paneigtu manuosius.
Tada atsakysiu. Arba, jei negalesiu to padaryt, turesma pagrindo manyt, kad mano teiginiai neargumentuoti.
Sekmes skaitant politologijos zynyna.

Džeikai,       2022-08-5 14:13

Lenkija nacionaliniu pagrindu tapo monolitine valstybe, be tautinių mažumų - tai kaip juos vadint tada? Kur jos, mažumos, pasidėjo?

Dzeikas       2022-08-5 10:40

Vienzo kritikuojama Petrausko mintis fapie tautines idejos primata.
Tai, ponuli, pasitelk tada argumentus neiskraipydamas faktu.
Zydu bendrumo ideja remiasi judaizmu, o ne krauju ir ne kalba.
Jeigu tu ne judaistas tu minimum zydas iskrypelis,tave gydyti reikia.Nesileidi gydomas - pshol von! Tu ne zydas. Ir jeigu tu lietuvis ar negras ir nori tapt zydu? Priimk judaizma - tapsi zydu.
Jidish ismokt pageidautina, bet nebutina.
Pas lietuvius tautine ir tuo paciu bendruomenine priklausomybe nusakoma kaip pas nacius - tik krauju.
Todel tauta pati save dusina - pati rekia.Ir visur jiesko kaltu kodel ji dusta.
Rusai,zydai,anglosaksai, vokieciai ir lenkai - stai tautos nelaimiu kaltininkai.
Jeigu trumpai, tautiniai idiotai vel siulo tai kas yra forma paverst turiniu.O tai kas turi buti turinys, siekia priverst aptarnaut forma.
Gaudo guzus, ir iziuri samoksla tame, kad kaldamas galva vinin susizalojo.Mazdaug: ble! Zydai vini smaila galvute pakiso tycia, kad galva kaldamas susizalociau!

stasys        2022-08-5 9:10

edvardui .. matyt nei aš nei Jus tų -50 nesulauksime , todėl atsakymo nesužinosime ar ta strategija (puolimas prieš tauta-visuomene) bus įgyvendinta . Statistika sako jog vidutinis vyro amžius Lietuvoje siekia kažkur 67 metus , todėl aš nesijaudinčiau taip dėl to kas po kiekvienų rinkimu į Seimą vėl perrašoma iš naujo . Va apačioje pragmatikas ‘prašalietis’ aplamai linkęs viską paskandinti ir mato tame priežastį savo finansines -socialines problemas . Na aš tik noriu pasakyti kad politikai jau gana senai nustojo domėtis tiek tolį į priekį ir ėmėsi real politikos žiūrint šios dienos akimis. Na kas dabar gali pasakyti kokia taikos sutartis bus pasirašyta su ‘xuilososija’ vakarų ? o juk tai būtent ir lems tolesnius pokyčius Lietuvoje . Gaila tik vieno kad nuo viso to negalima apsaugoti jaunų žmonių proto norinčiu ir siekiančiu kurti savo Lietuvos viziją . Vienok aš abejoju R. Petrauskas galėtu čia didelius sėkmės laurus pasiekti .

petrauskas padarė pažangą, pavirto į žmogą       2022-08-4 17:34

Ar čia tik nebus uolaus marksisto petrausko pezalai išmokti mintinai iš soroso 2050 Lietuvos vizijos? Gal žinot kas dėjo parašus ant to šikpopierio? Kažkas iš kubilistano?

Jiecio pranasystes reziume       2022-08-4 16:12

...kas buvo nieks,tas bus viskuo…    Kongenialu…Otobratj i podielytj…Jieti,gal tu ne jietis,o kitas vladimiras….ILJYCIUS.

Pagal petrausko užsakovų įvardijamą idėją       2022-08-4 15:54

Turėtų nelikti Lietuvos tautos. Jau Lietuva buvo okupantų sovietų bendrijoje,  pasiilgo bendrijos, tai tegu pats ir mauna iš Lietuvos į savo išsvajotą bendriją. Tokie petrausko bezdalai studentams yra akivaizdžiai nelegalūs. O šimonytei ir čmil, kultūros ir švietimo ministrams tinka tokie petrausko marazminiai propagandiniai lozungai? Ir niekam apart gerb. E. Čiuldės neįdomu ir niekas daugiau “nemato” kas vyksta universitetuose? Ar ten visi jau parsidavę užsičiaupę baudžiauninkai kumetyno dar ilgai tylės? Kokie iš tokių universitetų išplautsmegeniai studentai išeina, apgailėtina…

citavimo iš atminties klaidelės ištaisymas       2022-08-4 15:37

  Dabar pagalvojęs prisiminiau, kad vis tik J.Marcinkevičius kalba ne apie protingas ir gražias, bet būtent apie protingas ir geras arklio akis.  Žinoma, šiuo atveju tik juokais galima sakyti, kad tai yra fundamentalus skirtumas. Tačiau štai S.Kjergegoras diskusijoje su Andersenu tikina, kad etika yra aukštesnio rango   disciplina nei estetika. Arklio akys išties yra ne tiek puošnios, kiek doros, per amžius padėjusio žmogui vikti jo darbų ir likimoo naštą... pakeleivio, pagalbinimo (nevirto liežuvis pasakyti - gyvulio) akys.  Galiausiai šiandien mūsų šalyje - tai heraldinės vertybės akys. Tačiau štai Berdiajevas tikina, kad santykyje su mūsų mažaisiais broliais taip pat yra ir estetinis atpažinimo momentas. Esą žmogaus išvarymo iš Rojaus metu, vieni gyvūnai karštutinai pasmerkė žmogų, tyčiojosi iš jo, dergė, o kiti - labai užjautė, gailėjosi. Neva ta gyvastis, kuri tąkart niekino žmogų, šiandien žmogaus yra atpažįstama kaip šlykštūs šiužai, atgrasūs gleivėti padarai, o užjautę - kaip gamtos gyvastingumo grožis.  Bandau įsivaizduoti, kad tąsyk šuo aplojo Dievą, katinas atsuko Jam savo pasipūtusią uodegą, o arklys savo doromis akimis priekaištingai žiūrėjo į tokį Dievo sprendimą.  Truputėl iš kitos operos, bet galiu paliūdyti, kad vienas įsimylėjęs poetas apdainuodamas savo mylimąją tvirtino, kad josios akys yra tokios pat didelės ir drėgnos kaip karvės. smile

Man tai       2022-08-4 15:35

įdomiausi kinkadrebiai studentai, kurie už diplomą pasirengę bet kam. Bet kokį deziuką iškals mintinai ir užsihipnotizuos - užsiburs. Svarbu, kad vėliau bus leista ant runkeliokų atsigriebti, kaip sovietinėje kariuomenėje, kurioje klestėjo “diedovščizna”. Dabar ji persikėlė į univerkes.

Toj VU       2022-08-4 15:30

Visi istorikai taip plauna smegenis studentams? petrauskai visokie bumblauskai…

Prašalietis       2022-08-4 14:40

Gabrielė    2022-08-4 8:39 Jeigu Prašaliečiui nepatinka, reiškia straipsnis geras…
Labai linksma yra skaityti tokių lansberginio durnių laivo “intelektualų” besisemiamčių “tautiškai patriotinės išminties” iš fantastikos autorių apysakų, romanų.., sugebančių aukščiau nei kiti virtualiai “pakilti į tautines dausas” kaip Čiuldė, Braziulis, Vanharų Dominykėlis, Sinica…. “patriotiškai intelektualinius” samprotavimus. Ne mažiau linksma yra paskaityti “vakarietiškai pacivilizuotų” komentatorių “kriterijus” ir jų “vertinimus” ar vietinio “intelektualo” parašytas vietinei publikai straipsnis yra geras ar nelabai. Apie ką šis straipsnis ir ar jis atitinka tiesą virtualiose “tautiškai patriotinėse dausose” skraidžiojančiai ne mažiau nei straipsnelių autoriai “intelektualinei” publikai yra neįdomu, nes pagrindinis “patriotinis” kriterijus yra už kokios užsienio šalies tankelių šveitimą Lietuvoje tu esi… Vietinių patriotų kriterijai, kaip ir patriotizmo samprata priklauso nuo atitinkamo istorinio periodo.
  stasys     2022-08-4 9:46 o ‘prašalietis’ juk galėtu pasiūlyti savo , ne ką prastesne minimos str. , šalies pažangos vizija 2050 metams .
  “Prašaliečio pažangos” nuostabiausia vizija būtų, jei lansberginis durnių laivas su savo neišsivaikščiojusiais, kuo toliau tuo didesniame skurde vargstančiais keleiviais nuskęstų, kartu su vakarams perbėgusiems tarnauti komunistais ir kGB-istiniais sąjūdiečiais kartu su jų palikuoniais ir pasekėjais, šiandieniniu ką tik tapusiu “buvusiu valstybės vadovu”, liaudyje vadinamu “kuprotu ožiu” bei jo “anūku” visais “beretiniais” pasekėjais nesulaukęs 2050 metų, tie kurie yra nei su beretiniais runkeliais, nei su persidažiusiųais įvairiomis “politinėmis” spalvomis komunistais, nei su užsislapstinusiais 75 metams profesionaliais kolaborantais, sugebančiais adekvačiai suvokti juos supančio pasaulio realijas turės didesnę mažesnę galimybę “išplaukti” ir išsigelbėti. Tik tuomet ir tik jie galės kažką “tolkovo suvizijuoti”...

>žinot       2022-08-4 14:34
žinot       2022-08-4 14:12

nebeskaitau Čiuldės, Radžvilo , Sinicos ir t.t.  ,  nes daug maž žinau ir taip ką jie prirašys .

to Taip       2022-08-4 13:35

To pačio verti, kaip ir visi kiti iki jo.

Jules       2022-08-4 13:33

Kapsukė yra virtusi antilietuvybės židiniu.

švabyno kloakos himnas       2022-08-4 12:28

Beretinę Lietuvą vagys sukūrė,
Už valdžią ir turtą kovojo ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten nyksta mūs miestai, parduoti laukai.

Europos Sąjungoj šlovingoj,
Tarp bomžų klūpinti , biedna
Gyvuok kaip vergė, būk išmirus,
Brangi Buržujų Lietuva!

Į skurdą mums landsbergis nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi žydų tauta.
Mus nuosėda grūda į žopą totalią,
Mūsų vergystė kaip plienas tvirta.

Europos Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygiai pavergta,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi pedrylų Lietuva!

Tėvynė parduota, nebijom maskolių,
Teskamba mūs gatvėj pindosų kalba.
Mes prievarta bruksim iškrypėlių rojų
Kol žemę nušluos sodomitų banda.

Europos Sąjungoj šlovingoj,
praradus tautą ir tuščia,
Vergauk per amžius, būk niekinga,
Brangi bevalių Lietuva!

Prigrūsim čia negrų, babajų, beždžionių,
Paruošim indėnų likimą baltiems,
Padėsim ant trypiamos liaudies dejonių
Bandysit kelt balsą-kulka snukin lėks!

Europos Sąjungoj šlovingoj,
Tarp biednų biedna ir kvaila,
Gyvuok kaip vergė, būk išmirus,
Brangi konservų Lietuva!

petrauskiokus,zukauskiokus       2022-08-4 12:19

netgi labai verta pasodinti i elektros kede.

korektūros klaidos ištaisymas       2022-08-4 11:53

Žinoma, ne arkliuo, o arklio. Be to, perspėju, kad cituodamas eilėraščio posmą apie arklį, tikrai neturėjau galvoje _ GinkDie -  Stasio. Del to taip pat reikia perspėti, nes žmonės paprastai būna įtarūs… smile

edvardas stasiui       2022-08-4 11:45

Kur ir kaip ta tema dar buvo valkiojama, mielas žmogau, gerbiamas Stasy? Štai aš manau diametraliai priešingai- negaliu atsistebėti, kad skandalingi tautinio tapatumo išsižadėjimo iš  respektabilių tribūnų raginimai tarsi nieko niekas yra forsuotai nutylimi tarp politikų, didžiojoje žiniasklaidoje ir kitur, kai, mano galva, turėtų užvirti žūtbūtinės diskusijos, virsti iš postų galvos,  keistis šalies ir universiteto valdžia. Tai - mažiausiai.  Toks tikrosios Lietuvos užpuolimas yra nepalyginamai svarbesnis dalykas nei Kaliningrado tranzitas ar kiti išpūsti burbulai. Nebent jūs manote, kad tokio nešvankaus išpuolio prieš tautą  beveik visuotinis nutylėjimas savaime yra iškalbingas dalykas? Kita vertus, su jūsų čia keistai ir visai ne vietoje ištartu žodžiu “nuvalkiotas” prisiminiau Justino Marcinkevičiaus eilėraščio posmą (cituoju iš atminties): Paprasčiausiai pasiilgau arkliuo,/Jo protingų ir gražių akių,/ Norisi kažką sunkaus pavalkiot/ Arba šiaip pasiganyt kartu… smile

Tirštas vakuumas       2022-08-4 9:47

Siūlau visiems R. Petrausko vadovaujamą įstaigą vadinti Vinco Kapsuko universitetu.

stasys        2022-08-4 9:46

o ‘prašalietis’ juk galėtu pasiūlyti savo , ne ką prastesne minimos str. , šalies pažangos vizija 2050 metams . Jis kaip geras žinovas laivybos farvateriu šio regiono ..galėtu labai tinkamai parinkti ir to naujo NE-Lansberginio laivo korpusą ..naujai jo statybai . Siūlyčiau pradėti aiškintis nuo jo tipo ..
- gal su penkiakampe žvaigžde priekyje ir denio 205 mm pabūklais denyje ?
Galu gale ta tema tokia nuvalkiota autoriau jog ja politikai jau bando apeiti šonų . Belieka tas vizijas piešti tiems ‘rimvydams petrauskams’ kurie ne už dyką tas pasakas seka jauniems ir imliems informacijai protams .

Gabrielė       2022-08-4 8:39

Jeigu Prašaliečiui nepatinka, reiškia straipsnis geras. Ir tikrai geras. Viskas vystosi tokia kryptimi, kad kaip didelė dalis pasaulio laukia putino iškeliavimo anapilin, taip mes lauksime užsėdusiųjų reikšmingas valstybės kėdes iškeliavimo ten pat. JEI JIE MUS NAIKINA, KYLA PRIGIMTINĖ TEISĖ KOVOTI UŽ SAVO GYVYBĘ.

Jieti       2022-08-4 7:46

kas su tavim nutike,kur gi padejai minties generatoriu ‘kto neskaciet’ ir ‘maskaliaku na giliaku’..Kiba apsirges busi.Ikalk pusu spygliu extrakto su bojarisnyku ir otoidiot.

Prašalietis       2022-08-4 7:23

“Šįsyk ne atpasakojančiam kaip paprastai su sunkiai suvaldoma lengvo šaržavimo intencija”, savo “moksliškumą” semiančiam iš fantastikų parašytų atpasakojimų, “patriotiškai besidraskančiam”, parašiusiam straipsnelį “Lietuva yra Izraelio inkubatorius”, “pastebėjusiam, kad “Sokratas tapo pasaulinės reikšmės, kaip niekas kitas nusipelnęs visos žmonijos labui figūra tikrai ne todėl, kad stengėsi dėl abstrakčios žmonijos, žiūrėdamas tūkstantmečius į priekį,”..., ne lansberginio durnių laivo licėjaus, gimnazijos mokslus baigęs skaitytojas tegali Čiuldei pasakyti, kad Lietuva “yra Izraelio inkubatotrius”- kaip šiandieninė “ukrų nacijos” Ukraina rašinėjanti savo istorijos vadovėliuose “yra visos Europos tautų gimdyvė”. Besisemiančiam “išminties” iš fantastų apysakų Čiuldei belieka priminti, kad   Ukrainos “nacija” yra “kilusi” tik Lenino dėka po Spalio revoliucijos iš Rusijos imperijos į mažai kontroliuojamus pakraščius (okrainą), šiandieninė vakarų Ukraina, kita “nacija turėtų būti” prie Dono į kurią taip pat bėgo nuo baudžiavos baudžiauninkai rusai, pasivadinę laisvais “kazokais”... Prisiminusiam Chrusčiovo “kukurūzų šalį” Čiuldei belieka priminti visiems žinomus istorinius faktus akivaizdžiai demonstruojančius vakarų “demokratijų, civilizacijos” pagal valdymo poreikius tautų “demokratinio” kūrimo ir naikinimo faktus: šiaurės Amerikos indėnai, Australijos aborigenai, Prancūzijos ir Ispanijos šiandieninėse teritorijose gyvenę Katalonai, Baskai, Kurdai…; iš Anglijos kontroliuotos imperijos sukurti pakistaniečiai, bangladešai, šri lankiečiai; iš kolonizuotų arabų prigaminti tunisiečiai, marokiečiai, alžyriečiai… Taip kad pabaigai “nesidraskantis” skaitytojas Čiuldės ir tokių pseudo darinių kaip šiandieninis lansberginis durnių laivas kelivių likimą nusako ne Čiuldės “proto konstruktas”-“2050 metais gyventume Lietuvos pavadinimą užmišusiojes Kukurūzijos šalyje, kur pagal Stiveno Kingo siaubo novelės „Kukurūzų vaikai“ siužetą viskam vadovauja anoniminė pamėklė”, nepaminėtas laiku išmėžto iš valdžios Chrusčiovo -“užsėsim visą sovietiją kukurūzais ir pavysim bei pralenksim Ameriką,parodysim Amerikai “kuskino mat”, pastatysim komunizmą 1980 metais”, akivaizdžiai demonstruoja visiems žinomi buvę visai neseni istoriniai faktai… Buvusios Jugoslavijos teritorijoje atsiradusi kosovarų, juodkalniečių, slovėnų ...“nacijos”..., būsimos Lietuvos žemaičių, aukštaičių, dzūkų, suvalkiečių, leisbiečių.... “nacijos”...

Kada nors       2022-08-4 5:09

ateis laikas visokiems zukauskams petrauskams keliauti na giliaku.

petrauskas gal visai nukvako       2022-08-3 21:16

tik pats to nepastebi, bet panašu, kad čia ir nupušimas ir beprotiškas atsidavimas kitos tautybės užsakovams.

Puikus straipsnis       2022-08-3 21:09

ačiū autoriui, rašykit dažniau:)

Taip        2022-08-3 20:55

O ko verti tie,kurie R.Petrauską pasodino į VU rektoriaus kėdę?

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.