Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės

Dr.Ignas Vėgėlė įžanginėje kalboje visuotiniame advokatų susirinkime stojo ginti utilitarizmo įkaitėmis tapusių prigimtinių individo teisių ir laisvių

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 22 d. 0:49

43     

    

Dr.Ignas Vėgėlė įžanginėje kalboje visuotiniame advokatų susirinkime stojo ginti utilitarizmo įkaitėmis tapusių prigimtinių individo teisių ir laisvių

Dalijamės įžangine Advokatų tarybos pirmininko prof. dr. Igno Vėgėlės kalba šių metų visuotiniame advokatų susirinkime.

„Buvau priverstas pasirinkti nestandartinę sveikinimo kalbą šiandienos Advokatų visuotiniame susirinkime nestandartinėje visam pasauliui ir Lietuvai situacijoje,“ – skeldamas savo kalbos įrašą „Facebook“ paskyroje rašo dr. I. Vėgėlė.

Mieli advokatai, gerbiami svečiai,

gyvename ypatingai sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, kurios vystymosi pasekmių kol kas, ko gero, niekas iš mūsų negali tinkamai įvertinti. Bent mums, teisininkams, yra svarbu pamatyti, kaip tie pokyčiai daro įtaką teisei, kaip tie pokyčiai daro įtaką teisingumui. Kiek jie paliečia mūsų, advokato, profesiją. Ir kalbėti noriu ne apie jau įprastą informacinių technologijų įtaką teisinio darbo procesams, bet apie kur kas gilesnius procesus ir gilesnius dalykus.

Esame liudininkai gimstančios naujos tvarkos, kurioje pasaulio nacionalinių valstybių elgesio modelius pradeda diktuoti tarptautinių organizacijų ir verslo struktūrų konglomeratas. Pasaulio sveikatos apsaugos ministerija tapusi Pasaulio sveikatos organizacija kartu su pasauline vaistų pramone. Pasaulyje atskiroms pramonės rūšims kontroliuoti ir koordinuoti sukurta ne viena organizacija, mes žinome ir OPEC, ir Anglies ir plieno sąjungą Europoje, ir t.t. Tačiau pasauliniu mastu iš esmės vykdyti visų pasaulio valstybių konkrečios visuomenės sferos funkcijas iki šiol turbūt nėra pavykę niekam.

2020 m. viskas pasikeitė. Tik kelios išsivysčiusios pasaulio valstybės (tarkime, Švedija) nesivadovavo Pasaulio Sveikatos apsaugos ministerijos, taip aš ją įvardinu, siūlomo pandemijos reguliavimo modelio. Kada ir kaip kitose visuomenės sferose pasaulio nacionalinių valstybių elgesį ims valdyti tarptautinių institucijų bendri dariniai, sunku pasakyti. Tačiau akivaizdu viena, kad stebime globalizacijos procesus, kurių pasekmėje kuriasi tarptautinė vykdomoji valdžia. Ji yra kitokia nei nacionalinė, ji mažiau centralizuota, be demokratinių rinkimų elemento. Ir daug kitokių epitetų būtų galima jai pritaikyti.

Šio scenarijaus prielaida – ypatinga pasaulio socialinė, finansinė ir kultūrinė struktūra, leidusi sukaupti didžiulį finansinį ir ekonominį kapitalą ir kartu, multiplikuojant žmogiškąsias emocijas, įgyti didžiulę galią. Žinoma, šiam scenarijui padeda emocinei reakcijai itin paveiki visuomenė, įaudrinama socialinių medijų burbulais ir verslo pagrindais veikiančios klasikinės žiniasklaidos.

Liūdniausia tai, kad šioje valdymo struktūroje žmogaus teisės ir laisvės yra gerbiamos tiek, kiek jos nepažeidžia esminio utilitaristinio kaštų ir naudos principo. Įjungus stipriausią žmogiškąją emociją, t.y. baimę, kaštų skaičiuoti kartais net nebereikia. Pragmatiškas saugumo instinktas reikalauja pateisinti bet kokius žmogaus teisių ir laisvių kaštus. Prieš dešimtmetį bijojome teroristų ir suteikėme valstybėms teisę siaurinti asmens privačią erdvę, nerimaudami dėl ekonominės gerovės, neprieštaravome pinigų plovimo prevencijos ir mokesčių vengimo sistemos įdiegimui, kuri įgalino sekti kiekvieno asmens ekonominį, finansinį elgesį. Visai neseniai savo pačių ego tenkinimui sutikome viešai dalintis savo privačiomis nuotraukomis ir įrašais socialiniuose tinkluose. Tai leido sukaupti didžiulius privačių asmens duomenų kiekius privatiems finansiniams interesams tenkinti. Gerą dešimtmetį stebime asmens teisės į privatų gyvenimą eroziją. Susitaikėme, kad patogesnio ir saugesnio gyvenimo kaina – dalies privatumo atsisakymas.

Tačiau 2020 m. baimės dėl gyvybės ir sveikatos emocija buvo tokia galinga, kad leido pajudinti iki šiol nepajudinamas asmens teisę į gyvybę ir teisę į asmens neliečiamumą. Ši baimė kartu su tariamos laisvės troškimo emocija nulėmė nepagarbą prigimtinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, o pastaroji – XXI a. neįsivaizduojamą visuomenės skilimą, lydimą segregacijos siūlymais. 

Visiems yra žinoma, kad bet koks medikamentas gali sukelti šalutinį nepageidaujamą poveikį sveikatai. Štai Europos Vaistų agentūra skelbia, kad nuo AstraZeneca skiepo Europoje vidutiniškai miršta 1 iš 100 000 paskiepytų. Lietuva Europos Vaistų agentūrai pranešė apie 4560 asmenų, kuriems kilo šalutiniai poveikiai nuo skiepų.

Vertimas skiepytis, sudarant neigiamas, kartais ir nepakeliamas socialines, ekonomines ir finansines sąlygas asmeniui, pavyzdžiui, kas keletą dienų savo sąskaita testuotis, kai vieno testo kaina sudaro kartais net septintadalį ar šeštadalį jo atlyginimo, yra prievarta.

Šio prievartinio mechanizmo nauda nėra visuotinio imuniteto įgijimas. Pagaliau sutarta, kad to pasiekti neįmanoma. Nėra ir paties viruso sunaikinimas. Vieningai sutariama, kad to pasiekti skiepais neįmanoma. Tokio prievartinio mechanizmo nauda – sumažinti spaudimą sveikatos apsaugai. Kitaip tariant, tai papildomų ligoninių lovų Covid pacientams užtikrinimo būsimieji kaštai. Išvengimas tų būsimųjų kaštų ir yra šios prievartos nauda.

Argumentas, kad kitiems ligoniams neliks vietų, nėra niekuo pagrįstas. Turime finansiškai stiprią valstybę, turėjome daugiau nei metus, kad sukurtume papildomas lovas Covid pacientams. Ar kas palygino šiuos papildomus „covidinių“ lovų kaštus su pabėgėlių namelių nuomai skirtais daugiau nei 700 mln. eurų? Abiem atvejais turime ekstremalią padėtį, abiem atvejais reikia veikti ypatingos skubos tvarka. Kiek papildomų lovų už šią įspūdingą sumą galima sukurti Covid ligoniams? Ir lovų sąvoką aš pasirinkau sąlygiškai. Turiu mintyje ir medicinos personalą, ir nekilnojamąjį turtą, ir technines priemones. Beje, šiuo pavyzdžiu jokiu būdu nenoriu sumenkinti būtinumo sukurti tinkamas gyvenimo sąlygas migrantams. Tiesiog lyginu mūsų reakciją ir investicijas į dvi ekstremaliąsias situacijas.

Pagal utilitarizmo kaštų ir naudos principą, nauda – tai sutaupyti būsimieji kaštai papildomoms lovoms Covid ligoniams – turi būti lyginama su prievartinio skiepijimo mechanizmo galimais neigiamais padariniais, psichologiniais padariniais visuomenei, įvairiais kitais padariniais. Pats paprasčiausias būdas, tai yra lyginti su retais vakcinų šalutiniais poveikiais, ilgalaikėmis ligomis ar mirtimis tų asmenų, kurie vakcinavosi dėl valstybės prievartos mechanizmo.

Nenoriu, kad šie sakiniai būtų netinkamai suprasti. Skiepų nauda didelei daliai asmenų yra akivaizdi. Tiesa, kad šimteriopai daugiau žmonių miršta nuo Covid nei nuo skiepų. Skiepytis ypatingai svarbu 65 m. ir vyresniems asmenims, rizikos grupės asmenims, rekomenduojama ir kitom grupėm. Pabrėžiu, kad kalba apie prievartinį skiepijimo mechanizmą, kuris įpareigoja skiepytis nepaisant asmens valios, kuris bijo dėl skiepų pasekmių jo sveikatai ir gyvybei. Kiekvienas asmuo turi priimti sprendimą dėl intervencijos į jo kūną savarankiškai. O toks sprendimas turi būti informuotas. Tą sako tarptautinė teisė, tą sako ES teisė, tą kalba ir nacionaliniai teisės aktai.

Prievartos mechanizmas ribojantis asmens apsisprendimo teisę pažeidžia ne tik draudžiamą riboti asmens teisę į gyvybę ar asmens neliečiamumą, ne tik visus Europos humanizmo pasiekimus, bet ir elementarų padorumą.

Atsimenate Matuko istoriją? Pagal kaštų ir naudos metodą nebuvo verta nieko keisti – juk ekonomisto požiūriu vieno vaiko gyvybė tereikštų kelių šimtus tūkstančių eurų galimą naudą valstybės biudžetui, jeigu ir tiek, skaičiuojant, kiek tas asmuo galėtų būti sukūręs valstybei papildomą BVP. O būtent taip ir skaičiuojama kaštų ir naudos analizės metodu. Tačiau, ką tuo metu patyrėme [įgyvendindami reformą], ir patiriame kasmet šimtus tūkstančių, ir turbūt neatsisakytume vėl to paties daryti, nes tai buvo vaiko gyvybė. Ir mes gelbstime vaikų gyvybes, net ir kelias.

Ši pandemija atneša didžiulius pokyčius visuomenei. Šiame tektoniniame lūžyje transformuojasi Vakarų civilizacijos pasiekimai. Tenka apgailestauti, kad humanistinę Vakarų civilizacijos raidą keičia utilitaristinė pasaulėžiūra. Teisininkų saugomą vakarietišką individo teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis grįstą visuomenę keičia kaštų ir naudos pagrindu grįstas ekonomistų propaguojamas gyvensenos arba sutarimo modelis. Teisininkų humanistų liūdesiui šiame visuomenės modelyje galima pateisinti ne tik intervenciją į galimas riboti žmogaus teises, asmens teisę į privatumą, susirinkimų laisvę ir kitas, bet ir prigimtines teises, tokias kaip gyvybė, asmens neliečiamumas, kurias buvome įpratę laikyti neribojamomis ir neliečiamomis. Tą iki šiol mums liudija Konstitucija.

O ką ši pasikeitusi situacija sako šiandienos teisininkui? Kad žmogaus teisės ir laisvės tampa utilitarizmo įkaitėmis. Kartu kyla ir rizika, kad ir pati teisė ir teisingumas taps tiktai utilitarizmo metodu. Nepatirtų kaštų pamatuojama tariama visuomenės nauda lyginama su individo privatumo, sveikatos ar net gyvybės kaštais. Utilitaristinio mąstymo metodui atviras bet kokio sprendimo vertinimas. Štai pandemijos pradžioje kaštų ir naudos analizės metodas buvo naudojamas moksliniuose tyrimuose lyginant visiško uždarymo, taip vadinamojo lockdown ir visiškos laisvės alternatyvas. Buvo įvertintos pasekmės ekonomikai, sveikatos apsaugai, modeliuotas galimų susirgimų ir mirčių skaičius, žinoma, įvertinant, kiek kiekviena mirtis kainuoja. Ne apie kančias ir išgyvenimus čia kalbama, kai kalbama apie mirties kainą. Skaičiuota buvo labai paprastai – nesukurtas BVP valstybei. Tai žmogaus gyvybės kaina kaštų ir naudos metodo pagrindu skaičiuojamuose modeliuose.

Jei anksčiau valstybės valdyme pasitelkdavome teisininkus, tai šioje pandemijoje simptomiška, pasitelkėme ekonomistus ir medikus. Šioje ekonomistų suveltoje naudos ir kaštų analizėje nebeliko teisinio visuomenės reguliavimo modelio, pagal kurį žmogaus teisių ir laisvių ribojimo mastas vertinamas ribojimų pagrįstumo ir ribojimų proporcingumo principų kontekste. Nebeieškome nei mokslinių duomenų, pagrįsti konkretų ribojimą, pamirštamas pasverti konkretaus ribojimo teisinis proporcingumas. Pamiršome net kertinius valstybės teisės aktus. Nekreipdami dėmesio į Civilinį kodeksą vaikus kvietėme skiepytis be tėvų sutikimo. Ir, deja, toks sprendimų modelis išlieka iki šiol. Štai ES teisė ir nacionaliniai įstatymai draudžia be asmens sutikimo rinkti asmens sveikatos duomenis, o nutarimu nuspręsta įpareigoti darbdavį tokius duomenis rinkti. Nutarimais reguliuojame tai, ką Konstitucinis Teismas sako, jog turime reguliuoti tik įstatymais, nes gyvename teisinėje valstybėje. Daugiau nei metus dėl Covid pandemijos gyvenome ekstremalios padėties sąlygomis. Dėl kilusios pabėgėlių krizės jau antras mėnuo iš eilės gyvename net dvejose ekstremaliose padėtyse. 

Net ir vienas ypatingas teisinis statusas (ekstremali padėtis) suteikia teisę riboti visą eilę žmogaus teisių ir laisvių. Nebelieka esminių teisinės valstybės principų, pametame ir pačią teisę: nacionalinius ir visą eilę tarptautinių ir ES teisės aktų. Individo teisės ir laisvės užgožiamos valstybės galios. Dėl labai paprastos ir formalios priežasties – „ekstremali padėtis“. Šioje situacijoje visuomenės viltis liekame mes. Esame stipriausia teisininkų bendruomenė, puoselėjanti giliai įsišaknijusį humanizmo pradą. Nenuleidome rankų dėl neteisėto asmenų persekiojimo tuomet, kai niekas netikėjo, kad galima pasiekti rezultatų. Nagrinėjamas mūsų skundas Europos Komisijoje, Europos Žmogaus Teisių teisme, tebesitęsia byla Vyriausiame administraciniame teisme, o ikiteisminio tyrimo institucijos pagaliau pripažįsta, kad lietuviškoji kriminalinės žvalgybos sistema nesuderinta su ES teise. Kiekvienas jūsų nenuleidžiate rankų, kai reikia ginti nekaltą ar kai reikia apginti tiesą. Ir dabar kaip niekada reikia visų mūsų susitelkimo. Susitelkimo gerbiant kiekvieno asmens apsisprendimą, gerbiant kiekvieną asmenį, jo teises ir laisves, nepaisant jo įsitikinimų. To moko Europos teisės dokumentai, tą įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

Laisvė ir apsisprendimas buvo Lietuvos nepriklausomos valstybės fundamentas. Jis toks ir turi išlikti. Nepaisydami karantino įtampų ir socialinių tinklų psichozės – būkime vieningi, likdami neutraliais pamatinių žmogaus teisių ir laisvių gynėjais, nors ir kaip tai būtų sunku. Garsiai priminkime pamatinius teisės principus. Neskirstykime žmonių į išsimokslinusius ir tamsuolius, į tikinčiuosius mokslu ir keliančius klausimus, į migrantus ir piliečius. Visi mes esame žmonės ir visi turime tarptautinėje teisėje ir Konstitucijoje garantuojamą įsitikinimų laisvę, kitas teises ir laisves.

Šiandien segreguojami vieni, rytoj bus segreguojami kiti, ateis ir kitų eilė. Nepasitikėkime įvairiais oksimoronais. Pažeisdamas bazinį nediskriminavimo ir visų lygybės prieš įstatymą principą, galimybių pasas skleidžia melagingą naujieną apie tariamai suteikiamas papildomas teises, kurios demokratinėje visuomenėje yra esminės ir bazinės visiems jos nariams. Skatinkime suprasti skiepų naudą moksliniais tyrimais, atvira statistika, kurios trūkumas sukuria nepagrįstas baimes, kurios trūkumas sukuria įvairias sąmokslo teorijas. Nesmerkime žmogaus, jei jis nerimauja dėl savo sveikatos ar gyvybės: tokias pačias baimes turi ir skiepyti, ir atsisakę skiepo. Skatinkime pagarbų santykį su migrantais, kurių gretose yra asmenys, bėgantys nuo politinio persekiojimo ar karo. Istoriškai mes patys buvome tokie patys. Ir turbūt kiekvienas iš mūsų nori turėti viltį, kad vėl neatsidursime jų kailyje.

Noriu paprašyti iš kiekvieno iš jūsų, gerbiami advokatai, padėkime žmonėms šiuo sunkiu jiems metu, ginkime nuo neteisėto persekiojimo, neteisėto sprendimo, kilusios žalos, neteisėto atleidimo iš darbo. Pasistenkime padaryti kartais net ir savo pajamų ar laisvalaikio sąskaita. Ir praneškite apie savo gerus darbus Lietuvos advokatūros administracijai. Mes būtinai surasime būdą juos paviešinti. 

Lietuvos žmonės turi jausti, kad gyvena laisvoje ir demokratinėje šalyje, net jei politikų nesutarimai kartais jiems kelia abejonių.

Ir, svarbiausia, būkite visi sveiki.

Kalbos išrašas: propatria.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Nepraeis 16:21       2021-08-23 8:30

Tik nereikia mūsų gasdinti. Čia MES jus pagasdinsim ir pribaigsim. K.Švabas savo marionetėms prisakė nepasiduoti. Bet laisvi žmonės tuo labiau nepasiduoda.

Gabrielė       2021-08-23 8:22

Geras ženklas - Lietuvos inteligentija bunda. Prof. Vėgėlė lyg ledlaužis praplaukė per sukausčiusi mus neteisėtumo, melo, neadekvatumo ledą.

Nediežda Žolobak (Politeka)       2021-08-22 21:39

Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста! Жолобак
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=41s

Kaip pasake Nida Vasiliauskaitė       2021-08-22 20:30

Be dvaro stogo jie niekas.Jie galvoja,kad paskui juos eis tūkstančiai?Klysta isgamos prie lovio.Kad daugiau tokių žmonių kaip Vėgėlė ir atsikratysim landsberginio lovio.

Klausimas       2021-08-22 20:18

Gal tai naujas Lietuvos lyderis?Gal šį kartą tikras?Kovojantis už Lietuvą?Gal tai ne briuseline amerikine šiukšlė? Geras Vėģėlės gabaliukas, profesionalus.

Ponas,Vėgele,       2021-08-22 18:50

Juk puikiai žinote,kad klanas sunaikino Snorą.

Ta(u)ta       2021-08-22 18:43

Lietuvos Advokatūra su prof. Vegele:
1. Nusitaikė į STT savivaliavimą
2. Į Covid spektaklį
3. Neduokdie, pradės kelti klausimus apie VSD/konservatorių/“sąjungininkų” “elfu fermas” (apmokamus komentatorius, dirbančius kartu su didžiųjų naujienų portalu cenzoriais ir Soroso atvirai apmokamais “faktų tikrintojais”)
4. Dieve apgink, pradės klausti, ką daro Lietuvoje Soroso “žiniasklaidos fondas”, vadovaujamas “buvusiu” komunistu, konservu ir “buvusiu” VSD darbuotoju, kurio dydis - 2x DELFI metiniu pajamų.
5. Jezusmarija, uzklaus, kaip sėkmingai su korupcija ”kovoja” Soroso išlaikomas TILS, ir ar MG Baltic Mockus vis dar (neskelbiamoje) šios organizacijos taryboje

Manau, “sąjungininkai” neleis taip elgtis ir per vietinius bandys suėsti. Pinigai kalba. Lietuva ne vienai vakaru turtingųjų dinastijai leidžia gerokai uždirbti. Nuo Baumgartnerio daug vandens nutekėjo, didesnes žuvelės ėda. Jiems tiesa siek tiek poxui, ar Lietuvoje demokratija ir ar valdo Maskva, ar Briuselis.

Pagarba       2021-08-22 18:32

Ponas,Vėgele,laikykitės,nes dabar tikrai suprasite,kurie priklauso klanui,tie anie nediskutuoja,jie vykdo diktatūrą,remia vienas kitą,gauna postus ir uždirba.Paklausykit Dulkio interviu Zemkauskui,kaip jis pateko dirbti į Lietuvos Banką.Tai jau topas.Interviu topas.

skirta,,Nepraeis"       2021-08-22 17:53

Jei Skvernelis dings is valstieciu-balsuociau uz Karbauski.

Nepraeis       2021-08-22 16:21

Vėgėlės dainelė jau sudaunuota. Per tiesmukiškai išsidėstė. Nepatinka jam nauji mokesčiai advokatams. Ir prezidentu jo niekas nerinks.

pabudo       2021-08-22 15:23

atsigacvę po advokatų tarybos pimininko pasakytos kalbos sukelto šoko, šiandien valdžia susigriebė “duoti diaramą acaką ackalūnuj” - visi papų portalai pratrydo “autoritiatyngū nuomoniū straipjpsnejs”.
nebesuveiks.
per vėlu.
net ir prasčiokai buduliai jau pradeda matyti, kad valdiukė mala visišką šūdą.
ko gero, režimui pareina pzdc.
gal dar ir ne šiandien, gal dar ne rytoj, bet koncerv-liberastinei chuntai bus visiška жопа.
šikna jiems bus.
ir baigs ta klika - šūdinai.
čia jau ne klausimas, tai jau diagnozė.
klausimas kitas ir gerokai įdomesnis:
o kas ateis vietoj dabartinių blakių?
erkės, kandys, utėlės?
ateis tokie, už kuriuos “balsuos” brangūslietuvosžmonės, t.y. durnių dauguma.

Diedas to Rayn Ard       2021-08-22 10:26

Jums vakarai kažkas abstraktaus, tai ką reikia smerkti.
Realiai kiekvienoje šalyje kitokia tvarka, arba netvarka.
Olandijoje jokių represijų ar apribojimų nėra.
Švedijoje, Danijoje, Anglijone vėl ne kaip Lietuvoje.
Amerikone respublikonų valdomose valstijose taip pat nėra apribojimų.
O Rusijone už kaukių nedėvėjimą policija dubasina lazdom ir caras kas dieną per teliką agituoja vakcinuotis.
Koronapsichozė, nesuskirstyta į rytus ir vakarus.

Ayn Rand - Diedui       2021-08-22 10:07

Taip, jokios biologinės katastrofos nėra, tačiau tai ne Vėgėlės šios kalbos dalykas. Tarkim, net jei būtų tikra pavojinga pandemija keletą metų - visvien negalima tokiais dulkinais metodais su ja “kovoti” kaip dabar Vakarai daro. Arba nebeapsimetinėkim, kad esam konstitucinės ir visokios kitokios pažangios respublikos.

Diedas       2021-08-22 7:43

Nebloga kalba.
Ji nepašalinta iš jūtūbės, nešalinama iš kitų platformų.
Negana to, 15 min. gerb. Vėgėlę netgi teikėsi pareklamuoti į keldami apie jo kalbą straipsnį.
Paspėliokim kodėl?
Manau todėl, kad savo kalboje jis pripažįsta neegzistuojančio mirtino gripo buvimą.
Tiksliau, egzistuojančio tik žiniasklaidoje.
O čia va, žiūrėkit, prieš sistemą einantis, apie pažeidinėjamas teises kalbantis, advokatas pripažįsta kad liga nesugalvota ir skiepai veikia.
Asmeniškai man grrb. advokato kalboje įspūdį paliko tai, kad jis įvardijo globalistų vyriausybės egzistavimą ir jos viršenybę.
Čia jau žingsnis į priekį.
Nes dabar “opozicinėje” “nesisteminėje” žiniasklaidoje nuo komentarų iki vedamųjų straipsnių rašyme karaliauja buka, kremlinė vata.
O vatnykas toliau savo snarglio nemato.
Dėl visų jo nelaimių kalta Lietuva ir Lanzbergis, dabar dar Šimonyčia.
Bukai vatai atrodo, kad nuvertus kokį nors neišprususį ministrėlį pasikeis pasaulinė netvarka.
Tokiais tešlagalviais ir manipuliuoja kas tik nori.
Nuo Putino su Lukašenka iki tos pačios Šimonyčios.

Gintaras       2021-08-22 6:53

Puiki kalba, tik ar sistemos žmogus eis prieš sistemą? Ar nebus vėl gražiais, teisingais žodžiais prisidengus priešiški žmoniškumui darbai daromi? Kur jis buvo anksčiau?

ah1       2021-08-21 23:40

pats laikas įsijungti teisininkams dėl antikonstitucinių veiksmų įgalinimo kaip valstybės naikinimo mechanizmo bo sunaikinus valstybes,  nebus valstybių - nereiks teismų ginančių konstitucines žmogaus teises ir laisves, nereiks ir advokatų, nereiks ir teisėjų - “korporai” “atjungs” patesindami karonbaubio liga.

>Igoris Šnurenko: transhumanistai jau čia:       2021-08-21 23:19

Nors daugiau nei trisdešimt metų kasmet „Burning Man“ organizuojamas festivalis Nevados (JAV) dykumoje.
Analogiškas („Baltic Burn“)  renginys vyks ir pas mus, Lietuvoje.
Renginys, kuriame visokeriopai bus skatinama radikali saviraiška
(Radical Self-expression) – galimybė atrodyti taip, kaip nori.
Žodžiu, zombiai atrieda atidunda ir vakcinomis badosi.
T.y. badosi, kaip ir dera transhumanistams,
eksperimentiniais genų inžinerijos produktais.

ah1       2021-08-21 22:54

net neabejoju : karas už globazlizmą ir užkūrė jį globalistai per centrus PSO ir Davosą, o šalių prezidentai išsyrus batką, kaip pagal švilpuką, darbais ” kalba” už savo valstybių sunaikinimą naudojant valstybės konstitucijos sunaikinimo mechanizmą -  sunaikinimą žmonių laisvės ir teisės su priemonėm karonbaubiu ir priverstiniu dalyvavimu antikonstituciniame medicininiame eksperimente. Nėra konstitucinių žmogaus teisų ir laisvių - nėra konstitucijos, nėra konstitucijos - nėra valstybės, nėra valstybės - yra globalizmas, tai yra globalus imperializmas.
Juos pažinsite iš vaisių mokė rabis/ mokytojas Jėzus, Biblijoje.

Ayn Rand       2021-08-21 22:33

Pinigų monopolija už viso šito. Laisvės medis turi būti laistomas krauju…

https://rumble.com/vl3dnd-catherine-austin-fitts-unravels-the-real-covid-agenda.html

Igoris Šnurenko       2021-08-21 21:44

“Университет вторжения” и другие каналы массового внедрения трансгуманизма. Игорь Шнуренко
https://www.youtube.com/watch?v=TXDJvpCx3-g

Leonas Vainšteinas       2021-08-21 18:14

719: Взлет и падение Дома Байдена
https://www.youtube.com/watch?v=w1Cvw_akU08

stasys       2021-08-21 18:05

Raimundui .. neskubėkite su tais savo analizais . Tie žmonės minėti dar gali mus nustebinti , o jums teks rankas plauti.

Al. Remigijui       2021-08-21 17:56

Pasaulio valdžia, užvaldžiusi PSO, savavališkai pakeitė pandemijos sąvoką ir tada eilinę (savo pačių sukurtą) ligą paskelbė pandemija. O tada jau galima įvesti ir ypatingąją padėtį ir platinti nepatikrintus skiepus.Kurie ne tik neapsaugo nuo užkrato plitimo, bet ir, galima, daro žmones nevaisingais. Ir ta pati pasaulio valdžia tuo pačiu metu sukelia humanitarinę katastrofą keliose pasaulio šalyse, kas priverčia milijonus bėgti iš savo šalių. Ir ta pati valdžia nukreipia tuos milijoninius bėglių srautus į Europą ir Ameriką. Atkreipkit dėmesį - šiems bėgliam nereikalauja nei socialinių atstumų, nei skiepų. Eiliniam blaiviai mąstančiam žmogui tai turėtų būti labai keista. Kaip ir tai, kad PSO vadovauja komunistas, ir, kad vienas iš PSO narių yra ,,vieno žmogaus valstybė” - Bilas Geicas. Kuris su kitu ,,Laisvės gynėju”, Sorošu tapo kovido testų įmonės savininkais. Štai šių ,,virusologų” ir ,,imunologų” išvadomis ir vadovaujasi vyriausybės. Tų pačių, kurie visą laiką viešai virkavo, kad jei nesumažins pasaulio gyventojų skaičių bent kelis kartus, pasaulio laukia kolapsas. Ir štai dabar tie patys žmonės ir jų ,,atstovai spaudai” gulasi kryžium, kad kuo greičiau visus suskiepyt nepatikrintu mišiniu. Kurį leido naudoti tiktodėl, kad patys tyliai pakeitė pandemijos apibrėžimą.

Raimundas       2021-08-21 17:51

O man smalsu kur dabar kontrasmūgiui ruošiasi korifėjai Žalimas ir Sinkevičius. Tskant apsišikot, ereliai…

stasys       2021-08-21 17:38

Graži kalba , verta buvo laika gaišti klausantis . Galėtu mūsų naujai kepti politikai to pasimokyti , nelūpant nuo saves kailio vardan visuomenės intereso . Prirašyti čia Tiesose daug bereikšmiu str. ,filosofuoti apie žmogaus vertybęs valkiojant jas vėliau riaušėse po kojomis ? Ka gi dar čia pridūrsi ..tos didžiai jautrios žmogaus teisiu ‘gegutės’ privalo nusileisti ant žemės ir pasverti savo žodžio verte realiu svoriu .
- Galima tik pagirti advokatą už tokia kalba .

Labiausiai į akis       2021-08-21 17:14

krenta prieštaravimas,kai migrantų nameliams skiriama 700 milijonų,o sergantiems covid ir visomis kitomis ligomis lovų skaičius ir ligoninių skaičius mažinamas.Dangstantis Sveikatos apsaugos sistemos reforma.Vardan ko žmonės paliekami mirti be pagalbos,kurią galima teikti.Ir net nejaučiant jokios sąžinės graužaties.Tai labai pavojinga Lietuvos ateičiai iš principo,tai mirties šaliai strategija.Laikas tai stabdyti.Nors nenuostabu,kai konservatorių partija valdoma diktatoriaus,užkulisinio patarėjo ,aiškaus globalisto Vytauto.Globalizmas kuriam-tai Lietuvos po 100 metų išnykimas,įvilktas į N.Oželytės žodžius.Kam tai naudinga,-vienam niekingam žmogeliui tai padės nuslėpti savo praeitį,kuri jei būtų išpažinta,jau būtų ir pamiršta.Puikybės nuodėmė pati sunkiausia.

Vaiva       2021-08-21 16:14

Puiki kalba.

elfe        2021-08-21 16:03

beje, vakar vyko koks tai pusiau slaptas Rusijos opozicijos ir Lietuvos pozicijos forumas Lietuvoj…
Khodarkovskis kalbejo apie Rusijos susitarimus su Taliban, kas neva ypac pavojinga.. aptikau tik antrasciu TV3, bet tekstai man neprieinami…

elfe Remigijui        2021-08-21 15:54

Matuka uzmuse narkomanas. Bet narkomanija dekriminalizuojama tu paciu “teisiu gyneju’ is is D.Puro nvo, kurio direktore buvo garsiausiai saukusi del Matuko D.Dakaliene.

panasiai massmedijai parodzius nuskendusi pabegelius plukdancio zmogaus vaikuti, kai pats pradure gumine valti, kad juos gelbetu italu laivas, susigraudinus Merkel ir pareiske, kad priimsim visus…
Nors sia tycia forsuota 2015 krize sukele tie, kas ir toliau kelia.. Stai jau apie 40 000 is Honkongo varoma i UK.
Lauksim is Afganistano… schemos panasios: opozicijos protestai, o po to represijos.. ir galop bolseviku issvajota multi-kulti

Abelis       2021-08-21 15:34

Labai gera kalba. Pagarba dr. Ignui. Jei visi padorūs žmonės Lietuvoje susivienytų, gal ir pavyktų pasiekti ka-konių teigiamų rezultatų.

to Remigijus        2021-08-21 15:33

Sakai, kad jie jau Übermensch’ai? Nemanai, kad jie turi mums įrodyti, kaip atpažįsta, nustato, kaip vieną atmainą atskiria nuo kitos? Kaip viena mutacija skiriasi nuo kitos ir kaip tai atrodo per elektroninį mikroskopą, ir kur tokių Lietuvoje yra ir kiek? Kas jie tokie, kokios reputacijos? Vardai, pavardės. Ar patikimi ir neapsimelavę, juk tai labai rimta.

to< Lietuviško jungtinės pajėgos       2021-08-21 15:19

Kas čia per pajėgos ir ką atstovaujate?

Nepritariu        2021-08-21 15:06

Dėl migrantų iš laukinių šalių

Yesssssss !!!       2021-08-21 14:25

Pakele nuotaika ir dave vilties.

Remigijus       2021-08-21 14:04

kai buvo užmuštas Matukas, buvo sukurtas įstatymas, draudžiantis tėvams mušti vaikus. Dėl kelių užmuštų vaikų, taikoma prievarta visiems, atimama laisvė visiems mušti vaikus. Čia tam teisininkui viskas tvarkoje. Jis nesako, kad kaip čia taip, dėl kelių atvejų - draudimas visiems, ribojama laisvė rinktis kaip auklėti vaikus.
Šitas bičas nesupranta, kad dabar vyksta karas. Karas su agresyviu virusu. Bet kokiame kare yra laikinai apribojamos žmonių teisės. Šiame kare su virusu ne teisininkams spręsti, kaip elgtis. Virusologai, imunologai, epidemiologai ir kiti profesionalai savo išvadas perduoda valdžiai, kuri tuo remdamasi priima sprendimus. Paradoksas, antivakseriai labai nenori ribojimų, bet nesiskiepydami ir kitus klaidindami, jie sukuria sąlygas dar ilgesniems ribojimams.
Jei tam bičui kažkas nepatinka, jis turėtų kažką pats pasiūlyti, kaip įveikti pandemiją kitaip, nei vakcinacijos būdu. Ir ką nors jis siūlo ?

s.m.       2021-08-21 13:48

diedas su sąsiu ir prachadimcu, kertu lažybų, vakar pergėrė iš pasiutimo, o loti po tokiu Lietuvos advokatūros pirmininko pasisakymu leitenantas pagiriotų tuzikų neišleidžia.

Kotryna       2021-08-21 11:38

Šaunuolis profesorius!

Jules       2021-08-21 10:24

Mums paskelbtas Sanitarinis karas - jie ruošiasi mus naikinti.

habilitās       2021-08-21 7:27

Šių laikų oksimoronas (apie pandemiją):
Apgaulinga tiesa sklindanti iš melagingai sąžiningos valdžios lūpų.
✒✒✒

Jei jau teisininkai atviru tekstu kalba apie tektoninį lūžį civilizacijos istorijoje, įvykusį 2020 metais, akivaizdu, kad vien tik mitingų prie seimo rūmų nepakaks. Globalios vyriausybės kūrimas prasidėjo, nacionalines vykdomąsias valdžias keičia pasaulinė, PSO (Pasaulio sveikatos organizacija) tampa pasauline sveikatos apsaugos ministerija, dabar aišku, kodėl į ministrus parinko toki „proto“ bokštą ir kodėl Premjerė taip atkakliai gynė jo kandidatūrą pas Prezidentą. Sveikata niekam nerūpi, tik naudos ir kaštų santikis.
Taigi ponai pensininkai, pirkite grabus kol dar yra, nes kiš į žemę polietileno plėvelėje. Tegyvuoja utilitarizmas!

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-21 7:03

Nusispjovę ant Lietuvos konstitucijos bei nepaisydami Tautinės giesmės, kaskart vis įžūliau bei agresyviau, a_p_s_i_š_a_u_k_ė_l_i_a_i vienaląsčiai seimagyviai veikė ir tebeveikia svetimšalių naudai bemaž 30 metų. Milijonas (pusė visų!) darbininkų išvaryta svetur.
Šie metai - visuotinio maišto pradžia:
- apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai, lauk iš seimo nedelsiant dabar, lauk iš Lietuvos;
- moteriausybė, lauk iš tarnybos, lauk iš Lietuvos;
- seimagyviai, moteriausybė, milicininkai-policininkai, prokurorų gaujos į teismą - Tautos tribunolą.
_
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2021 rugpjūčio 21

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-21 7:02

Ėėėj ten jūs, “teisininkai”,
jau 8 paskutinieji seimai - antikonstituciniai (n_e_l_e_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime.

pagarba       2021-08-21 6:55

Pasirodo, Lietuvoje dar yra sąžiningų ir drąsių inteligentų. Tai suteikia vilties.

babute       2021-08-20 23:31

Pagarba p. Vegelei, Jusu pranesimas suteikia vilties kad dar ne viskas prarasta

Rekomenduojame

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Vengrų parlamentas pritarė siūlymui rengti referendumą LGBT klausimais

Edvardas Čiuldė. Kaip kaunietis pardavinėjo žemę Plungės rajone

Prancūzija: ar tikrai Éric Zemmour yra antisemitas?

Justas Sakavičius. Pamirštami ilgus metus ir net dešimtmečius galiojantys teisės aktai

„Migruojantys“ per vielą vertinami palankiau, nei sąžiningi?

Eric Zemmour: Prancūzijai reformų nebereikia, Prancūzijai reikia išlikti

Dominykas Vanhara. Kelios įdomybės iš politinės korupcijos bylos

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.