Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Pasaulis, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Šeimos politika

Dr. Vaidotas A. Vaičaitis. Kelios mintys apie ES pirkimo sutartį su Pfizer ir Biontech dėl vakcinos įsigijimo

Tiesos.lt siūlo   2021 m. rugpjūčio 11 d. 15:20

34     

    

Dr. Vaidotas A. Vaičaitis. Kelios mintys apie ES pirkimo sutartį su Pfizer ir Biontech dėl vakcinos įsigijimo

TeisePro.lt

Prieš kurį laiką bičiulis pasidalino ir pasiūlė paskaityti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Pfizer pirkimo sutartį dėl vakcinų įsigijimo, kuri (kartu su kitomis sutartimis su kitomis farmacinėmis kompanijomis) patalpinta ES oficialioje internetinėje svetainėje.

Kadangi teisės šaltinius esu pripratęs vertinti, visų pirma, iš konstitucinės, o ne sveikatos, sutarčių ar ES teisės perspektyvos, iš pradžių neturėjau didelio noro skaityti nemažos apimties pirkimo sutarties dokumentą, tačiau po kurio laiko smalsumas, visgi, nugalėjo, juolab, kad iki dabar nebuvau niekur matęs tokių sutarčių teisinio vertinimo. Labai skatinu visiems paskaityti šią sutartį (kaip ir su kitomis farmacinėmis įmonėmis) ir susidaryti savo nuomonę, o aš norėčiau pasidalinti tuo, kaip aš ją matau. Pradžioje galiu tik pasakyti, kad man šios sutarties tekstas sukėlė daugiau klausimų nei suteikė atsakymų.

COVID-19 ligos prognozuojama trukmė ir vakcinos dozių kiekis

Kaip žinia, 2021 m. gegužės 21 dieną ES pasirašė naują sutartį su Pfizer ir Biontech (Pirkimo sutartis dėl COVID-19 vakcinos tolimesnio tyrimo, gaminimo, pirkimo ir aprūpinimo Europos Sąjungoje) dėl 900 mln. vakcinų dozių (šalia jau nupirktų 600 mln. dozių) su numatyta galimybe nuo 2021 m. gruodžio mėnesio įsigyti dar 900 mln. dozių (pagal formulę 900 mln. + 900 mln).

Tiesa, kaip teigiama Pfizer pranešime spaudai, minėtos papildomos 900 mln. dozių yra ne galimybė, o jau įvykęs sandoris, nes, čia preziumuojama, jog Pfizer iki dabar jau įsipareigojo Europos Sąjungai pagaminti 2,4 milijardo vakcinų dozių (600 mln.+ 900 mln. + 900 mln. = 2,4 milijardo dozių).

Jei pridėsime dar ir kitas ES įvykdytas vakcinos pirkimo sutartis iš Moderna (160 mln.), AstraZeneca (300 mln.) ir J&J (200 mln.), gausime apie 3 milijardus dozių, jau nekalbant apie ankstesnes savarankiškas valstybių narių sutartis su minėtais gamintojais.

Kadangi ES turi apie 448 mln. gyventojų, tai vienam gyventojui pagal dabartinius ES įsipareigojimus tektų šešios vakcinos dozės, jei preziumuotume, kad pasiskiepijo 100% ES gyventojų.

Tiesa, jei iš šio bendro gyventojų skaičiaus atimtume 50 mln. vaikų iki 12 metų, kurie šiuo metu nėra skiepijami šia vakcina, ir šios sutarties nepasirašiusios Vengrijos su savo 10 mln. gyventojų, tai gautume net 8 skiepus kiekvienam ES gyventojui.

Todėl čia kyla pirmasis klausimas: kam mums reikia aštuonių vakcinų dozių, juolab, kad šiuo metu net trečios dozės naudojimas nėra registruotas šio gamintojo indikacijose? Per kiek laiko žmogus turės pasiskiepyti šiomis dozėmis? Kiek dar planuojama pirkti vakcinų?

Kam mums reikia aštuonių vakcinų dozių?

Į šiuos klausimus dalinai mums leidžia atsakyti antras įdomus šios sutarties aspektas, kuris susijęs su vakcinų įsigijimo ES terminu. Minėtame Pfizer pranešime spaudai teigiama, jog jų pagamintos naujos 900 mln. dozės pagal šią sutartį turi būti pristatytos į ES nuo 2021 m. iki 2023 m. Visgi, Sutartyje rašoma apie 3 metų terminą šiai sutarčiai įgyvendinti (1.4. Purchase Agreement is concluded for a period of 36 months with effect from the Effective date). Kaip ten bebūtų, visiškai neaišku, kodėl mums reikia įsipareigoti pirkti šias vakcinas iki 2023 ar net 2024 metų? Ar mes jau dabar žinome, kad COVID-19 ligos epidemija tęsis trejus metus? O ką darysime, jei kitąmet ji pasibaigs, kaip ir kitos epidemijos? Juk žinome, kad SARS-CoV-2 virusas, kuris sukelia COVID-19 ligą, mutuoja, taigi, ką darysime, jei dalis nupirktų vakcinų 2023 m. ar vėliau nebeveiks konkrečios viruso atmainoms – ar turėsime jas utilizuoti?

Vakcinos sąvoka, jos sąlyginė registracija ir bendrasis gėris

Kitas įdomus klausimas kyla dėl pačios vakcinos sąvokos. Sutarties priede, be kita ko, teigiama, jog jau „dabar reikia investuoti, kad būtų užtikrinta, jog vakcinos būtų pradėtos gaminti kuo anksčiau, todėl siekiama sudaryti sutartis su keletu vakcinų gamintojų, kad būtų padidintos galimybės gauti bent vieną sėkmingą vakciną“. Taigi, šios pirkimo sutarties priede teigiama, jog ES ir jos valstybės narės į vakcinų gamybą jau investavo ir dar įsipareigojo investuoti milijardus eurų.

Beje, 2021 m. sausio 21 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo paragino ES valstybes nares pagreitinti skiepijimo procesą. Pačioje sutartyje minima 2020 birželio 17 d. ES vakcinos strategija, kurioje teigiama, kad vakciną pagaminti paprastai užtrunka apie 10 metų, todėl remiantis šia strategija vėliau ES įsipareigojo dalyvauti jos tyrimų finansavime, investuojant į atrinktas keturias įmones: BionTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ir Johnson & Johnson), šį finansavimą vykdant per vadinamąją nepaprastųjų sąlygų pagalbos priemonę (Emergency Support Instrument).

Be to, verta paminėti, kad pirmoji sutartis su Pfizer buvo sudaryta dar iki vakcinų „sąlyginės registracijos“ Europos Sąjungoje (2020 m. gruodžio 20 d.).

Taigi, iš vienos pusės, ši sutartis perkamą prekę vadina vakcinomis, o iš kitos pusės – teigia, kad čia ES per investicijas dar tik dalyvauja vakcinų sukūrimo tyrimuose. Toks sąvokų vartojimas sukuria tam tikrą teisinį netikrumą.

Be to, sutartyje paminėta ir tai, kad šiai vakcinai 2020 m. gruodžio 20 dieną (sutarties 1.3 papunktis) Europos vaistų agentūra suteikė „sąlyginę registraciją“ su galimybe dar bent du metus vykdyti klinikinius tyrimus. Vakcinos „sąlyginė registracija“ reiškia, kad ji, kaip išimtis, gali būti naudojamos tik epidemijos sąlygomis, kai nėra kitų medicininių alternatyvų.

Taigi, čia taip ir lieka neaišku, ar tai, ką mes dabar perkame iš gamintojo yra vakcinos (skiepai), ar čia dar tik įsipareigojama dalyvauti vakcinos sukūrimo tyrimuose? Terminų aiškumas svarbus dėl to, kad paprastai už „sąlygiškai registruotos“ vaisto šalutinio poveikio neigiamas pasekmes gamintojas atsakomybės neprisiima.

Be to, kaip minėta, tai reiškia, kad tol, kol tyrimai nebaigti, jos naudojimui reikalingas karantinas ar kitas išimtinis teisinis režimas, ribojantis žmogus teises ir kitas konstitucines vertybes (beje, Lietuvoje šis teisinis režimas šiuo metu teisiškai netinkamai siejamas su ekstremalia situacija).

Sutarties priede galima rasti dar vieną įdomią nuostatą, kad pagal šią sutartį, Europos Komisija įsipareigoja derybose su farmacijos pramone COVID-19 vakciną laikyti pasaulinio masto bendruoju gėriu (In the negotiations with the pharmaceutical industry under the present Agreement, the Commission will promote a COVID-19 vaccine as a global public good).

Taigi, čia taip pat kyla klausimas, ar jau dabartinė „sąlygiškai registruota“ vakcina yra minėtas bendrasis gėris, ar, visgi, juo bus tik ta, kuri bus sukurta ateityje? Taip pat neaišku, kodėl ES tuo pačiu neinvestuoja į vaistų nuo šios ligos sukūrimą? Galbūt vaistai, o ne vakcina (arba bent jau vaistai kartu su vakcina ir kitomis žmogaus organizmo imuniteto stiprinimo priemonėmis) galėtų būti laikomi „bendruoju gėriu“?

Europos Sąjungos kompetencija sveikatos teisės srityje

Dar vienas klausimas, kuris ateina į galvą, perskaičius sutartį, yra apie ES kompetenciją sveikatos apsaugos srityje ir apie bet kurios pasirašiusios šią sutartį ES valstybės narės įsipareigojimus kitai sutarties šaliai – Pfizer kompanijai.

Visų pirma, sutartyje teigiama, jog Europos Komisija valstybių narių vardu sudaro sutartis su Pfizer, tuo tarpu vakcinų administravimas ir įsigijimas (sumokėjimas už jas) tenka išskirtinai dalyvaujančių valstybių narių atsakomybei. Pagal Sutarties 1.6.3 papunktį, valstybė narė privalo įsigyti konkretų vakcinų dozių kiekį pagal nustatytą grafiką. Šios Sutarties 1 Priedo (Annex 1: Vaccine Oder Form) 3 punkte teigiama, jog valstybė narė, pasirašiusi vakcinos užsakymo formą, užtikrina Pfizer, kad ji neatšaukiamai ir besąlygiškai vykdys šios sutarties sąlygas, įskaitant atsakomybę už padarytą žalą.

Tiesa, vėliau teigiama, jog valstybė narė per 5 dienas Europos Komisiją gali informuoti, kad nesutinka sudaryti Komisijos suderėtos pirkimo sutarties, tačiau jei per šį laiką valstybė narė tokio nesutikimo nepareiškė (ar nespėjo pareikšti), tuomet laikoma, kad valstybė narė sutinka su sudarytu susitarimu šios valstybės narės vardu.

Taip pat čia teigiama, jog pasirašydama šią sutartį valstybė narė sutinka nesudarinėti savarankiškų sutarčių (su vakcinų gamintoju). Taigi, iš to kas pasakyta, galima kelti klausimą, ar mažesnė Europos Komisijos suderėtos vakcinos kaina gali pateisinti Lietuvos ir kitų valstybių narių kompetencijos atsisakymą Europos Sąjungai vakcinų įsigijimo srityje?

Juk pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 152 straipsnį, Bendrija savo veikloje visuomenės sveikatos srityje visiškai pripažįsta valstybių narių atsakomybę už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą.

Taigi, ar toks centralizuotas vakcinų pirkimo būdas visais atvejais atitinka ES steigimo sutartis, valstybės narių konstitucines tradicijas ir geriausius nacionalinius interesus? Kitaip tariant, galima kelti dar vieną klausimą: ar šios pirkimo sutarties sąlygos neteisėtai neriboja valstybių narių kompetencijos, jei šios sutarties įgyvendinimas galėtų prieštarauti valstybės narės konstitucinėms tradicijoms ir jos piliečių interesams?

Europos Sąjungos ir vakcinos gamintojo tinkamos galios balanso klausimas kyla ir dėl to, kad sutartyje numatyta, jog šios sutarties „šalys turi konsultuotis viena su kita … dėl bet kokio pranešimo spaudai dėl šios sutarties įgyvendinimo“. Ar tai reiškia, kad visi spaudos pranešimai ir kitokia Europos Sąjungos ir šioje Sutartyje dalyvaujančių valstybių narių vieša komunikacija dėl Pfizer vakcinų naudojimo gali būti kontroliuojama šios farmacinės įmonės?

Pagaliau paskutinis klausimas kuris kyla, perskaičius šią sutartį, yra apie tai, kiek ES (ir kiekvienai valstybei narei) kainavo ši sutartis? Labai gaila, bet tos vietos, kur sutartyje kalbama apie vakcinų pirkimo ir jų pristatymo kainas yra juodai užtušuotos. Jei pasikliautume internete prieinama informacija ir imtume mažiausią Pfizer vakcinos kainą – 15 eurų, tai padauginę šią sumą iš 1.8 milijardo dozių gautume, kad vien pagal šią sutartį (neįtraukiant anksčiau įsigytų 600 mln. dozių) ir vien Pfizer kompanijai ES įsipareigojo sumokėti apie 27 milijardų eurų sumą. Tačiau tokie paskaičiavimai taip ir lieka sutarties skaitytojo spėliojimais.

Keletas apibendrinimų

Visų pirma, įdomu yra tai, kad šioje sutartyje minimi ES dokumentai leidžia suprasti, jog ES vakcinas traktuoja, kaip vienintelę priemonę, galinčią įveikti COVID-19 ligą, o ne tik vieną šalia vaistų ir kitų žmogaus imuniteto stiprinimo priemonių. Be to, ši sutartis sudaryta, laikantis prezumpcijos, jog COVID-19 ligos pandemija turi tęstis dar bent trejetą metų (t. y. iki 2024 metų ar dar ilgiau), o visu tuo metu žmonės turėtų skiepytis šia vakcina bent aštuonis kartus, nors šiuo metu net trečios dozės naudojimas nėra registruotas Pfizer indikacijose.

Antra, kadangi vakciną pagaminti užtrunka apie dešimtmetį, todėl dabar naudojamos vakcinos turi tik „sąlyginę registraciją“, kuri Europos vaistų agentūros suteikta esant išskirtinėms, pandemijos sąlygomis, t. y. valstybėje galiojant specialiam teisiniam režimui.

Tai reiškia, kad tol, kol nebus sukurta ir užregistruota vakcina, tol Lietuvoje (ir kitose ES valstybėse narėse), kurios prisijungė prie šios sutarties, turės būti įvestas karantinas ar koks nors kitas specialusis teisinis režimas, nes tik tokiu atveju būtų galimybė naudoti tokias vakcinas.

Kitaip tariant, yra tiesioginis ryšys tarp įsipareigojimo naudoti šias vakcinas ir karantino (ar kito žmogaus teises ir kitas konstitucines vertybes ribojančio specialaus teisinio režimo) įvedimo būtinybės valstybėse narėse. Be to, sutartyje vartojamas vakcinos terminas, turinčios sąlyginę registraciją, galimai neatitinka teisinio aiškumo ir tikrumo principo.

Yra tiesioginis ryšys tarp įsipareigojimo naudoti vakcinas ir karantino

Trečia, galima teigti, jog milijardinės Europos Sąjungos ir jos valstybių narių investicijos į vakcinų kūrimą, ilgalaikės sutartys su jų gamintojais (šiuo atveju Pfizer) ir kai kurios šių sutarčių sąlygos (pvz., įsipareigojimas „neatšaukiamai ir besąlygiškai vykdyti“ šią sutartį, išperkant vakcinų dozes bei derinti su Pfizer viešąją komunikaciją apie jos naudojimą), galimai prieštarauja ius congens ir kitiems tarptautinės teisės principams, o ES ir jos valstybes nares bent jau keletui metų gali paversti tam tikromis Pfizer (ir kitų didžiųjų pasaulinių farmacijos kompanijų) įkaitėmis, praktiškai nebegalinčiomis pasitraukti iš šių sutarčių vykdymo. Juolab kad pagal čia analizuotą sutartį, Pfizer neprisiima jokios atsakomybės už vakcinų veiksmingumą ar galimą žalą.

Ketvirta, šios pirkimo sutarties viešas paskelbimas, kuriame nėra atskleistos esminės sutarties sąlygos: sumokėta kaina ir žalos atlyginimas už pasitraukimą iš sutarties, komunikacijos apie ją privalomas derinimas su gamintoju bei kai kurios kitos sąlygos, neatitinka teisinės viršenybės, gero administravimo ir skaidrumo principų.

Be to, viešųjų lėšų panaudojimo skaidrumo klausimas kyla ypač tuo atveju, kai šios lėšos leidžiamos ne įprastomis sąlygomis, o pasinaudojant ES nepaprastųjų sąlygų pagalbos priemone (Emergency Support Instrument) bei galiojant išimtiniams teisiniams režimams valstybėse.

Bet kuriuo atveju, teisės viršenybės ir skaidrumo principai reikalauja, kad informacija apie išlaidas, susijusias su viešaisiais finansais, t. y. piliečių sumokėtų mokesčių lėšomis, būtų viešai prieinama. Juolab, kad ES piliečių teisės į informaciją bendras principas yra įtvirtintas sutarties dėl ES veikimo 15 straipsnio 3 dalyje, teigiant, kad „visi Sąjungos piliečiai ir visi fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys ar turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, turi teisę, laikydamiesi pagal šio straipsnio šią dalį nustatytinų principų bei sąlygų, susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų dokumentais bet kokiu pavidalu“.

Beje, kadangi yra žinomi nepanaudotų vakcinų utilizavimo ir jų dovanojimo kitoms šalims atvejai, todėl sutarties kainos ir kitų sąlygų paviešinimas būtų svarbus aspektas, kontroliuojant, ar viešieji finansai yra naudojami racionaliai ir pagal paskirtį.

Penkta, ši sutartis ir jos sąlygos dar kartą parodė, jog, Lietuvai sprendžiant COVID-19 sukeltą krizę, ją galima tinkamai išspręsti tik laikantis Konstitucijos ir joje įtvirtintų pamatinių konstitucinių vertybių: teisės viršenybės, demokratijos ir žmogaus teisių apsaugos.

Kitaip tariant, sprendimai su viešųjų finansų naudojimu turi atitikti viešumo ir skaidrumo principus; medicininių priemonių paieškose kovoje su epidemijomis turi būti tinkamai derinama ES ir valstybių narių kompetencija visuomenės sveikatos srityje; sprendimai dėl tokio mąsto išlaidų turi būti priimami demokratiškai, jiems turi pritarti parlamentai, konsultuojantis su gyventojais.

Taip pat sprendimų dėl COVID-19 ligos gydymo priemonių paieškoms turi būti taikomi ne politiniai prievartiniai metodai, o jos turi remtis laisva moksline diskusija; vykstant mokslinei diskusijai, žiniasklaida turi laikytis neutralumo principo ir neturi naudoti cenzūros; taikant ligos gydymą ir ligos prevencijos priemones, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir 1997 m. Seimo ratifikuotoje Ovjedo konvencijoje numatytų principų, kurie įpareigoja ginti kiekvieno asmens orumą, draudžia bet kokią asmenų diskriminaciją dėl pasirinktų gydymo metodų ir bet kokius medicinos bandymus be asmens sutikimo, garantuoja, kad kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą.

Kaip parodė mūsų civilizacijos istorija (ir ypač XX amžius), šioms konstitucinėms teisės vertybėms nėra ir negali būti alternatyvos.

teisepro.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

TOP CITY GIRL       2022-06-17 14:16
Elitepassion       2022-06-17 7:04

this is your site is very informative knowledge posted .

https://www.elitepassion.club/call-girls/jaisalmer||
https://www.elitepassion.club/call-girls/pratapgarh||
https://www.elitepassion.club/call-girls/jhalawar||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sirohi||
https://www.elitepassion.club/call-girls/dhaulpur
https://www.elitepassion.club/call-girls/nahan  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/harda  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/gorakhpur-gola  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/katni  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/ambedkar-nagar-akbarpur  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/surat  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/arunachal-pradesh  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/narayankhed  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/parlakhemundi  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sangli  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/kalka  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/karnataka-bijapur  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sultanpur  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sivasagar  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/faridabad  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/madanapalle  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/balurghat  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/maharashtra  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/chittoor  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/robertsganj  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/malkapur  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/garhwal  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/meghalaya  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/cumbum  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/theni ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sawantwadi  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/dakshin-dinajpur  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/muddebihal  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/rampurhat-ii  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/dharapuram  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/mahad  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/dhubri  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/chandpur  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/hindaun  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/berhampore  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sirsi ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/hinganghat  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/sangamner  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/rupnagar  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/tundla  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/barddhaman  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/lohardaga ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/chrompet ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/rayachoti  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/arani  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/godda ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/virudhachalam  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/bardoli  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/burdwan-i  ||
https://www.elitepassion.club/call-girls/pattamundai  ||

DehradunEscorts .net .in bhumi       2022-05-5 12:04
call girl friend bhumi        2022-05-5 9:01
Dehradun E bhumi       2022-04-26 15:19

I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic to nice the post.

Haldwani Escorts ||

Mallroad Mussoorie Escorts Service ||

Escorts Service in Hyderabad ||

Escorts in Rajpur ||

Shivpuri Escorts ||

 

DehradunEscorts       2022-04-9 14:32

This is a great thing, I think everyone feels this information is very valuable,
thank you
Dehradun Escorts ||

Dehradun Escorts Service ||

Dehradun Escorts||

Call girls in Dehradun||

Dehradun Call Girls ||

[url=“http://www.lucknowescorts.co.in/dehradun-escorts/”] Escorts in Dehradun <a>||

<a href=“https://www.delhi-escorts.in/dehradun-escorts.html”>Dehradun Escorts Service[/url]||

Dehradun Escorts ||

Call girls in Dehradun||

Dehradun Call Girls ||

Escorts in Dehradun||

DehradunEscorts       2022-04-9 14:31
Elite Passion       2022-02-2 8:29

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed. It’s very helpful for me.
Agra Call Girl || Call Girl in Kota || Surat Escorts || Escorts in Lucknow || Thanjavur Call Girls
||

Elite Passion       2022-02-2 8:27

Thanks to author for this blog. I understood many points through it.
Hyderabad Call Girl || Call Girl in Gurgaon || Goa Escorts || Escorts in Pune || Chennai Call Girls ||

News Target       2021-08-13 13:11

Dr Judy Mikovits interviu „Brighteon Conversations“  atskleidė tikras SARS-CoV-2 infekcijos priežastis ir mokslinį sukčiavimą,  naudojamą pandemijai skatinti ir žmonių imuninei sistemai slopinti. Daktarė Mikovits būdama vyriausybės virusologe, tyrė virusus. Ji sukūrė ląstelių linijas, palaikančias viruso replikaciją, kad suprastų, kaip jos sukuria žmonių infekciją. Ji yra knygų „Galutinis maras“ ir „Mokslininko pareiga korupcijos amžiuje“ autorė.

Daktarė Mikovits patvirtino, kad izoliuotos, sertifikuotos etaloninės medžiagos SARS-CoV-2 nėra. Virusas niekada nebuvo išskirtas iš žmogaus ląstelių ir niekada nebuvo žmogaus virusu. SARS-CoV-2 virusas gali būti gaminamas ir dauginamas tik beždžionių inkstų ląstelių linijoje, kuri yra epitelio ląstelių grupė, išgauta iš Afrikos žaliųjų beždžionių septintajame dešimtmetyje. Šios beždžionių ląstelių linijos, lengvai užterštos latentiniais retrovirusais, buvo švirkščiamos į populiaciją nuo 90-ųjų metų vidurio per gripo, MMR ir poliomielito skiepus ir yra vienintelis kilmės nešėjas, kuriuo SARS-CoV-2 gali pasireikšti žmonėms.
Kiekviena 4 biologinio saugumo lygio laboratorija, kuri teigė, kad išskiria SARS-CoV-2 iš žmonių, galiausiai įdėjo mėginį į beždžionės inkstų ląstelių liniją, kad „įrodytų“ jo replikaciją. Šis virusas nėra tikrai izoliuotas žmogaus virusas, nes jį galima atkartoti tik beždžionių inkstų ląstelių linijoje. Norint nustatyti, ar SARS-CoV-2 yra užkrečiamas žmogaus virusas, jis turi būti paimtas iš užkrėsto žmogaus kraujo, skreplių ar plaučių, tačiau infekcinė SARS-CoV-2 RNR niekada nebuvo auginama nuolat augančiame žmoguje. ląstelių linija, palaikanti SARS-CoV-2 replikaciją. Kadangi šis naujasis koronavirusas įrodomai dauginasi tik beždžionių ląstelių linijose, niekada nebuvo įrodyta, kad jis kilęs ar plinta iš žmonių, jau nekalbant apie plitimą iš sveikų žmonių.
Kadangi dabartiniuose gripo, MMR ir poliomielito skiepuose yra tos pačios beždžionių ląstelių linijos, vienintelis būdas panaudoti SARS-CoV-2 yra transfekcija per šias adatas. SARS-CoV-2 yra laboratorijoje sukurta seka, kuri atsiranda ir plinta per gripo skiepus. Dėl to Gynybos departamentas nustatė, kad gripo skiepų gavėjai 2017–2018 m. buvo vis jautrsni koronaviruso poveikiui.

„Kai paimate sintetinę viruso dalį ir auginate ją beždžionių ląstelėse, galite gauti visų beždžionių virusų rekombinacijas, taigi tai beždžionių virusas“,-patvirtino Mikovits, turėdama omenyje kvėpavimo takų infekcijas, pastebėtas COVID-19 . ŽIV komponentas kilęs iš Simiano imunodeficito viruso, kuris taip pat yra natūralus beždžionių virusas.
Mikovits patvirtino, kad Fauci žinojo, finansavo ir įsigijo ląstelių linijas ir genetinę medžiagą iš biologinio saugumo laboratorijų JAV, kurios toliau naudotos Uhane. Mikovits sakė, kad šie viruso bandymai naudojant beždžionių ląstelių liniją gali sukurti begalę variantų. Du aminorūgščių pokyčiai smaigalyje gali pakeisti leukemijos virusą į Parkinsono sukėlėją. Šios sekos gali būti lengvai pakeistos laboratorijoje, sukuriant begalę to paties sukėlėjo variantų.
Vis dėlto vakcinų mokslo klaidos lengvai kaltinamos gamta, todėl daktaras Anthony Fauci ir visi, dalyvaujantys šiuose neetiškuose žmogaus-viruso eksperimentuose, skuba priversti ir įpareigoti gyventojus naujiems skiepijimamss, kontroliuoti veiksmą ir slėpti savo nusikaltimus. Daktaras Fauci su „Big Tech“ cenzūruoja mokslines diskusijas apie SARS-CoV-2 kilmę, nes jų virusų tyrimai yra skiepų mokslo klaida, kuri daugelį metų nuodijo gyventojus ir paskatino žmones naujoms infekcijoms.
Dabar viruso apvalkalas, koronaviruso smaigalio baltymo S-1 pogrupis, puola žmonių populiaciją tais pačiais vektoriais, kuriais tokie mokslininkai kaip Fauci pažadėjo mus išgelbėti. Šios naujos infekcinės sekos yra ląstelių linijose, kurios po to skiepijamos populiacijai skiepijant.

https://www.newstarget.com/2021-08-11-dr-mikovits-sars-cov-2-lab-made-virus-deployed-through-vaccine-supply.html

wiki        2021-08-12 13:30

Lietuvoje įmonės veiklą nuo 1996 m. vykdo “Pfizer Luxemburg Sarl Filialas Lietuvoje”.

2009 m. „Pfizer“ sumokėjo didžiausią baudą per visą JAV istoriją: 1,19 mlrd. dolerių, nes siūlė vaistus vartoti tokiais atvejais, kurie nebuvo patvirtinti JAV maisto ir vaistų administracijos. Tais pačiais metais „Pfizer“ už 68 mlrd. dolerių perėmė konkurentą „Wyeth“.

Taigi, jei TS isipareigojus su Phizer sajunga sudariusiai su Monsanto Bayer tai mes galimai jau ir turime korparacini valdyma… O BioNtech gal irgi tik senas pavadinimas likes, nes jo ikurejai 3005 pardave kompanija uz 5 milijardus neaisku kieno tarptautinei korporacijai Novartis.

dar pastebėjimas       2021-08-12 11:29

Jav vyriausybė atleidusi Pfaizerį nuo bet kokios teisinės atsakomybės už neigiamą  “vakcinų” poveikį bandomiesiems.

Tarp kitko       2021-08-12 10:01

Ne kartą rašiau, kad valdžia, ypač vyriausybė, mums nesako tiesos, o dažnai ir meluoja. Šis straipsnis yra pirma Yla, kuri išlindo iš vyriausybės maišo. Pasakyti – pagarba autoriui, nepakanka, nes šiuo straipsniu atskleidžiama dabartinės vyriausybės klasta. Tai pirmas paketas informacijos, kuris atskleidžia, būtent, tą klastą.
Jei vyriausybė mus skirsto į klases, kaip marksistai-leninistai, tai gal ir mes suskurkime vyriausybės vertinimo sistemą,  kiek ir kokia ministerija pateikia objektyvios informacijos ir kiek meluoja, koks ministras yra vertas vadovauti, o koks turi eiti šunims šėko pjauti?! Juk mes piliečiai?!
P.S. Tiesa, į ką kreipėmės? Gaidį, kas rinks info?! (Juk sumesime po kelis skatikus?!)
(habilitās)

stasys       2021-08-12 7:11

Įdomios pastabos , aišku nemačius pačio sutarties teksto sunku spresti kiek tos pastabos teisingos sutarčiai su skiepu gamintojais .Tos preliminarios gamybos skiepu sutartys privalo Europos Sajungos valstybėms užtikrinti pirmumo teisę įsigyti būtinus produktus suvaldant epidemija šiandiena ir rytoj ,na mes dar gerai pamename ES ginčus su UK dėl antraeiliu sutarčiu tiekiant skiepus į ta šalį, aktualus klausimas ir finansavimas tolesniu tyrimu tos lygos sukėlėjo .o ta padaryti galima tik konkretizavus GALIMAS ateities gamybos apimtis-interesą . Be abejo kad joks gamintojas nesiims mėtyti savo investiciju -lėšu į tokius projektus jei keltu tokius klausimus kaip autorius . Ar teisinga esant ekstremalioms sąlygoms , kurios neišgalvotos , tokias sutartis vertinti įprastomis komercinėmis ir taikyti konkurencija ? Ir čia autorius klysta . Kai grėsmė kyla piliečiams ,ju gyvybėms , įsijungia kiti mechanizmai ir dėl to nėra kaip ginčytis jei žmogaus sauguma vertinti prioritetu toms pavardintoms vertybėms . Vat jei autorius čia visiems duotu žodį jog nuo rugsėjo lygos požymiu jau nebematysime ,sutinku , tada verta klausimą butu taip statyti ..kam reikalingos tokios sutartys ..ir kur dėsime tiek skiepu kurie negali užtikrinti pilno saugumo .Gal autoriau dėl tos priežasties gamintojai negali prisiimti ir pilnos atsakomybės o mes verčiami susitaikyti su rizika juos vartojant . Man atrodo kad Jus vis dar galvojate ir neapsisprendžiate kas svarbiau Konstitucija ,kuri garantuoja mums saugumą ar kiaušinis kaip vertybės kuri ta Konstitucija gali išperėti .

bravissimo, Vaidotai       2021-08-12 1:56

išties Tamstos vertas šedevras.
Bereiktų išversti į anglų kalbą ir duoti straipsniui maksimalią apyvartą ne propagandos kanaluose. Rumble, bitchute, brandnewtube ir t.t.
***
Nuo savęs pridėčiau dar vieną tiesiog ant stalo gulinčią išvadą, kurios pačiam dėl suprantamų priežasčių pagarsint nepavyko.
Visa, kas dedasi su tais faizeriais medicinos mokslų supratimu, o ir per absoliučiai antiteisinės sutarties kontekstą, vienareikšmiškai įrodo, kad ES neturi jokio suvereniteto ir jos biurokratų asmenyje kaip šunyčiai tarnauja chazarų psichopatų milijardierių sektai, užsimojusiai sumažinti jiems “trukdančią” žmoniją.

ah1       2021-08-11 21:38

pirmiausia ką reikėtų padaryti tai stabdyti lingvistinį programavimą ir daiktus bei reiškinius pradėti vadinti savo vardais, kadangi vakcinų nuo karonbaubio nėra, nes - tiek gavę  injekciją tiek negavę injekcijos turi vienodą  gebėjimą nešioti platinti ir perduoti, ir netgi galimai labiau tie kurie injekcijų metu užkrėsti. Todėl ir jokio skiepijimo nėra - yra užkrėtimas užkratu injekcijų būdu.
Todėl sutartis dėl feikinių vakcinų, turėtų būti laikoma ES gėda ir anuliuota.

Kis       2021-08-11 19:56

reikia suprasti,lad pasaugant farmacininkus,butina pandemija,nes vakcina laboratorinese tyrimuose,tad esame kiaulytemis.Manoma sukurti iki 24 metu,beje ES isipareigojusi dalyvauti sukuriant.Tad laikyk pinigine atvira.zydauja lobsta.Otkatai neblogi,nes lauzo kaulus Briuselis atsakanciai.It vel ta “nedorelis"Orbanas,va iskur ta nemeile?Babkes,vien babkes

Labai aciu !       2021-08-11 19:51

Butu taip pat visai idomu suzinoti Pfizer akcininkus.Ar nebus tie patys reme Wuhano lab. bandymus…Viskas susije…

ah1       2021-08-11 19:31

ir iš viso ar nederėtų pradėti kalbėti apie stojimo į ES legitymumą?. ir kaip vadinti reiškinį kai už balsavimą gauni nusipirkti alaus butelį už vieną centą?  korupcija, kyšiu masiniu - musikalstamu susivienijimu duodant alaus butelį kad balsuoji, balsų pirkimu?
Aūūū teisininkai. Pakomentuokit reiškinį kai už dalyvavimą leidžiama nusipirkti alaus butelį už vieną centą, parodant prekybos centrui žaliai baltą apvalų lipduką, gautą rinkiminėje už tai kad atėjai balsuoti?

ah1       2021-08-11 19:12

ar ne laikas varyt iš ES kol neužbadė negyvai, bo iš pradžių kalbėta apie vieną dūrį, paskui antrą ir trečią o dabar kad badys aštuonis kart?

Hm.       2021-08-11 17:44

Na, kaip ir akivaizdu: pfizeriai gauna milijardus, o uršulės gauna komisinius nuo to. Ir tas verslo projektas numatytas 3 metams.
Dar pernai būtų atrodę, kad tai veiks puikiai ir niekas jų nepajėgs sustabdyti; bet dabar kyla mintis, ar jie atlaikys protestus? Nepaisant to, kad dauguma spaudos yra uršulių šunys (trumpumo dėlei, uršunys) ir propaganda kalena non stop, žmonės po truputį ima atsipeikėti.

Stiklo valytuvas       2021-08-11 17:27

1. Yra tokių autorių atkakliai brukančių chazarišką naratyvą (pasakojimą). Kiek čia tiesos ir kaip tai įsilieja į bendrą globalistinį (žydišką) kontekstą..?
2. Kodėl žydai neatsiriboja, ar kaip nors viešai nepareiškia nepritarimą sionizmui, sionistams chazarams..?!
3. Lietuvos žydai palaiko Izraelį, bet palaiko ir sionizmą (bent nepasisako prieš). Tai kas tie ‘litvakai’ – žydai, chazarai ar sionistai, ar dar kas?
4. Kodėl visur* vaizduojamas:
a) fašizmas kaip blogis,
b) nacionalsocializmas vadinamas fašizmu (blogis),
c) internacionalizmas (komunizmas), šiuolaikiškai – globalizmas, kosmopitizmas, multikultūralizmas, (leftizmas) – pažanga, siekiamybė (privalomybė), nediskutuotinas gėris?!
5. Visi dabartiniai ‘izmai’ yra išsikvėpę, ir ateities pasaulyje (panašu) kad jiems nėra vietos, o apie naujas visuomeninės sąrangos formas net nediskutuojama, net neužsimenama?! Bet užtad atkakliai bruka ‘kreivus skiepus’, „smegenų plovimą“ ir pan.?!
6. Kodėl Lietuvos, Europos ir Pasaulio dešinieji** dabartinėje ‘demokratijoje’ nemato bręstančios neomarksistinės diktatūros po visokiais leftistais, liberalais…?
7. Kodėl vengiama kalbų apie žydų, gal sionistų, Frankfurto mokyklos įtaką dabartiniam ir ateities pasauliui?!
8. Kaip atsitiko, kad JAV cpec. tarnybos nematė* žydų (…) kuriamo komunizmo jų pačių panosėje (JAV), o dabar dar ir apsimeta kad nieko neįvyko?
9. Ar tikrai TSRS subirėjo (tokia galybė patiesė kojas net nekostelėjusi!), ar čia tik sionistų (žydų) bandomoji versija…?!
10. Ar TSRS (Rusija) sugriovė dabartinę JAV, ar sionistai (žydai, chazarai,…) su rusiškomis ‘rankomis’ griauna JAV ir ES (Europos žydų sąjungą), ar čia tik vaidyba ‘pasauliniam žiūrovui’ „Geras policininkas ir blogas policininkas“.
11. Kodėl sionistams (žydams!!!) aktualu sunaikinti Europą kaip baltųjų teritoriją apleidžiant ją su negrais ir arabais, o tai yra musulmonais (!!!)?! Dabar žydai su arabais turi problemų*, negi su islamizuota Europa nebus problemų?! O gal mano, kad Europos musulmonai is LGBT+ vieni kitus išgalabys?!!!!!!
12. Vykdomas pasaulio žmonių skaičiaus mažinimas, ar ben tam ruošiamasi. Kodėl tai netaikoma Afrikos negrams, arabų islamistams, kinams su trečio vaiko politika ir indams (?)?! Tik baltiesiems!!!
13. Dabartinė kultūrinė revoliucija JAV ir kultūrinė revoliucija Kinijoje. Kas tarp jų bendro?! Kodėl šiame kontekste apeinama Frankfurto žydų-sionistų (chazarų) mokykla?
—-
Gal tam kart pakaks.  smile

Dronas       2021-08-11 17:25

habilitās

Na jūs juk suprantate, kad pirmos dozė bus nemokamai, bet paskui, kada tai taps PRIEVOLE, bus pareikšta, kad matote, valsybės biudžetas ne guminis ir tai daug skolinomės. O geriausia palikau pabaigai, kada eisite kiekvieos naujos dozės, priverstinai-savanoriškai, atminkit vieną kapitalizmo dėsnį, nuo paklausos ir pasiūlos skirtumo, priklauso kaina. Tai yra, kada skiepai eis į pabaigą, jie be abejo taps brangesni. O juk bus naujos “bangos” delta, gamma, zeta, epsilon “atmainos” (realiai pervardintas tas pats virusas arba išvis koks kitas peršalimas) ir gamintajai bus taip apkrauti, taip nespės, taip visiems neužteks, kad nieko kito neliks kaip didinti kainą... Be galo pelnin… Oi ką aš, atsiprašau, norėjau pasakyt labai liudna. Galit neabejot, kad riebūs milijardieriai, išspaus ne vieną krokodilo ašarą, kada kels kainas produktui korį privaloma 9pagal įstatymą) vartot. na ir pasakiškų viršpelnių nepamirš siskaičiuot.

habilitās       2021-08-11 16:59

Jei numatytos 8 dozės, tai kas galėtų paneigti, kad atmainų nebus daugiau, kad „Delta” paskutinė, juk: „Pfizer neprisiima jokios atsakomybės už vakcinų veiksmingumą ar galimą žalą”.
Už 27 milijardus eurų ištroškę valdžios, taip vadinami konservatoriai, su Šimonyte priešakyje, mus ruošiasi paversti vaxinarkomanais arba, kaip pagąsdino šiandien, turėsite susimokėti.

Dronas       2021-08-11 16:57

Klausimas ar reikia kovot su tuo virusu? Taip, tai bjaurokas kiniškas marmalas, sukurtas laboratorijoje, įtariu kaip senėjančios kinijos visuomenės galutinio sprendimo įrankis. Bet žiūrint realistiškai, tai dar viena gripo atmaina. ne pati blogiausia, kiauliagripis buvo kur kas bjauresnis. Reikia suprast, kad skiepai, tėra laiptelis, pasiekti kitus tikslus. Kokius? Na štai pradėkime nuo paprasto. Vadinamas sveikatos pasas, atseit laikinas. Šitas daiktas, be jokios abejonės, suplanuotas kaip PASTOVUS, sekimo ir kontrolės įrankis. Juk visur jo reiks. Tai yra, valdžia visada žinos kur jūs buvot, kuo domitės, su kuo susitikot. Iš popieriaus jis labai greitai taps elektroniniu ir taps nepasirenkama prievole. Statysis į telefoną, greičiausiai. Ten be abejo bus kontaktų sekimas ir panašus “gėris”. LAbai patogu sekti disidentus, kad tarpusavį nebendrautu ir panašiai. Kodėl nebendrautu? Na labai paprasta, šitas “pasas” bus kiniškos socialinio reitingo sistemos analogas. Susitikai su netinkamais žmonėm, minus keletas taškų ir jau negali važiuot į kitą miestą. DAr kažkuo “nusikaltai”, neteisingai pasisakei internete ar panašiai, dar keletas taškų išbraukta ir jau negali važiuot viešuojiu transporu ir lankytis viešose vietose kur tarkim daugiau nei 50 žmonių. Manot aš čia blėnius rašau, išsigalvoju? nieko panašaus. Kinijoje taip jau YRA. Jau nekalbant, kad tarptautinio ekonominio forumo veikėjai, apie “būtinybę” įvesti tokia sistemą jau kalba ne vieneri metai. Ką ten, jau dešimtmečius apie tai svaigsta. O dabar tai tapo techniškai įmanoma. Ir nereikia kalbų, kad neva taip nebus, žmonės nelais. jeigu žmonės leis užlipti and galvos dabar, nematau jokių kliūčių, lipti jiems and galvų ir toliau. Ant palinkusio medžio visos ožkos šoka. Tai gal laikas nebūti tuo palinkusiu medžiu? Kalusimą paliksiu atvirą, tik paskubėkit, laiko liko visai mažai, paskui bus VĖLU.

Žodžio laisvė...       2021-08-11 16:50

Savo kūno nesiduosiu versti bandymų objektu. Tai pasaulio mafijos sumanymas ir
siekis pasisavinti milžiniškas pinigų sumas už galbūt už gyvybei nuodingas medžiagas.
Pasaulio Mengeles turi susilaukti Tribunolo kartuvių. O vertimas per prievartą
susileisti skystą medžiagą į kūną turi būti traktuojama kaip genocidas . Tai - FAŠIZMAS.

To įdomu       2021-08-11 16:39

Tikrai įdomu.Ar dovanojimas numatomas is ankso??? Būtų pakankamai keista,jei perki dovaną nezinodamas nei kam nei kada.

Ačiū Autoriui       2021-08-11 16:25

Man baisu, kad tokio ar panašaus pobūdžio informacija, „nebekabina“ reikiamo kiekio žmonių.

idomu       2021-08-11 16:22

bet del skaiciu tai nereikia taip labai stebetis. ES perka vakcinas dar ir del to, kad veliau jas padovanotu neissivysciusioms salims. cia nebutinai sesios ar astuonios dozes.

Svarbu       2021-08-11 16:07

Kaip pamatyti tokios sutarties orginala?

Klausimas       2021-08-11 16:05

Tai kas is Lietuvos pusės pasirašė šitą sutartį????

Kažkas panašaus       2021-08-11 15:55

Kaip zydams dujų kameros,tik čia plačiau ir pinigai didesnis.Tai ką perskaičiau vis dar sunku patketi ir klausimas kiek apie tai realiai žino Lietuvos vyriausybe ir seimas,konkreciau kiek narių tai žino.

Raimundas       2021-08-11 15:54

Ačiū. Šios įžvalgos visiškai atskleidžia korupcinius ir antikonstitucinius gaujos veiksmus.

Povilas       2021-08-11 15:47

Ačiū autoriui už atliktą darbą. Darosi aiškiau iš kur kyla mūsų valdžiai toks noras suskiepyti visus, netgi vaikus ir kuo greičiau, visai nekreipiant dėmesio apie alternatyvas kovojant su virusu.

Rekomenduojame

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.