Demokratija ir valdymas

Dovilas Petkus. „Atsisakius valstybės - tiesus kelias į baudžiavą“

Tiesos.lt siūlo   2021 m. liepos 5 d. 21:32

4     

    

Dovilas Petkus. „Atsisakius valstybės - tiesus kelias į baudžiavą“

respublika.lt

Galbūt kartai, kuri augo ne „prie sovietų“, svarbiausia yra individo laisvė (nuo įvairiarūšio sekso iki narkotikų), tačiau kartai, kuri žino, kas yra okupacija, laisvė visų pirma yra valstybės Nepriklausomybė. Politologas Dovilas Petkus, gimęs ir augęs nepriklausomoje Lietuvoje, pastebi, kad suverenitetą brangina vos keliolika procentų gyventojų.

Valstybės dieną sutinkame baisiai susipriešinę ir svetimi, bet turbūt netiktų pridurti „kaip niekada“?

Deja, Valstybės dieną pasitinkam susipriešinę kaip niekada. Ir iki „kovido“ pandemijos susipriešinimo aspektų būta įvairių - nuo istorijos perrašinėjimo iki LGBT, - kurie skirstė mus į tam tikras stovyklas, partijas, grupes ir panašiai. Tačiau pastaruoju laikotarpiu nesantaikos virusas įsimetė net į pačias vieningiausias, vadinkime, konservatyvesnes ir liberalesnes, stovyklas, skaldydamas jas pagal požiūrį į karantino taisykles: kas teisinga ir kas ne, kas protinga ir kas ne , kas grįsta mokslu ir kas ne, kas iš to pelnosi arba ne… Šalia ideologinių kontroversijų, kurios jau porą dešimtmečių verda Lietuvoje, per karantiną radęsi ne visai logiški asmens laisvės ribojimai, žmones rūšiuojantys galimybių pasai ir pan., - politinės kontrolės priemonės dar kartą suskaldė žmones. Vienas iš visuomenės kontroliavimo principų „skaldyk ir valdyk“, kurio tam tikrą suvešėjimą matome Amerikoje, vis labiau juntamas ir Lietuvoje.

Pastebite vis ryškėjančią takoskyrą tarp dviejų Lietuvų? Vienos jų sudėtį prieštaringai vertinamas Andrius Tapinas (duodamas šansą prezidentui pagerinti su ja santykius) įvardino taip: valdantieji, žiniasklaida ir intelektualioji visuomenės dalis. Kuriai priskirtumėt save?

Save identifikuoju, kaip krikščioniškoms vertybėms atstovaujantį asmenį, kuris priešinasi globalizmo tendencijoms, - šitie dėmenys man yra svarbiausi. Na, o sociologiniai tyrimai rodo, kad aukštesnį išsilavinimą turintys žmonės pastaraisiais dešimtmečiais liberalėja, tarkime, kvestionuoja šeimos sampratą ir besąlygiškai pritaria LGBT provokuojamiems tikslams. Tai vyksta, nes aukštasis mokslas, ypač socialinių mokslų sritys, tampa ideologizuotos ne mažiau nei sovietmečiu. Jį įgiję asmenys pirmiausia išsiskiria nebe savo intelektualumu, o liberaliu angažuotumu. Tokie rodikliai, be abejonės, išduoda tragišką mūsų švietimo būklę ir ypač aukštojo mokslo kokybę, kuri yra veikiama užsienio ideologijų: per pastaruosius 30 metų mums nepavyko sukurti švietimo sistemos, kuri būtų atspari globalioms tendencijoms ir iš tikrųjų formuotų sąmoningą Lietuvos valstybės pilietį. Švietimo vaisiai rodo, jog ugdymo tikslas - išleisti rinkai palankų individą ir, rodos, to net negalvojama keisti.

Pradžioje atrodė kone šventvagiška klausti, ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė. Šiandien ši abejonė skamba vis garsiau, dažniau. Kokius atsakymus pavyksta sugauti tiek iš vienos, tiek iš kitos Lietuvos?

Lietuvos valstybė reikalinga tiems žmonėms, kurie supranta suvereniteto prasmę: būti nepriklausomiems nuo svetimos galios, patiems tvarkytis savo šalyje, patiems diktuoti politinį gyvenimą savo žemėje. Deja, pasvarstę, kiek žmonių suverenitetą brangina, rastume gal tik keliolika procentų, - daugumai žmonių Lietuvoje politika yra svarbi tiek, kiek ji siejasi su tam tikra gerove, efektyvumu, nauda, - jai vis tiek, kas priima sprendimus, ar Lietuvos politikai, ar Briuselio klerkai. Apskritai, Europos kontekste Lietuva išsiskiria tuo, kad joje suvereniteto pojūtis silpniau išreikštas, negu kitose valstybėse. Mes lyg ir esam nepriklausoma šalis, tačiau iš tikrųjų visuomenė suverenios politikos nesupranta, nėra įsisąmoninusi suvereniteto svarbos, ir dėl to linkusi jį deleguoti, atiduoti, integruotis. Dėl šios priežasties mes, galima sakyti, tebesame įstrigę LTSR tobulinimo grandyje. Tačiau vienas įvykis, nutikęs prieš keletą dienų, verčia galvoti: gal jau neamžinai. Turiu galvoje prezidento Gitano Nausėdos, atsisakiusio pasmerkti Vengriją dėl įstatymo LGBT propagandos atžvilgiu, komentarą. Jis pareiškė, jog Lietuva LGBT klausimus spręs pati, nes yra suvereni šalis. Pabandęs perkratyti savo atmintį, negalėjau prisiminti jokio atvejo, kad Lietuvos valstybės vadovas užsienyje būtų akcentavęs, kad vis dėlto mes esam suverenas.

Jūs džiaugiatės, o kai kurie politikos apžvalgininkai tikina, kad šis prezidento pareiškimas pakenkė Lietuvos įvaizdžiui ir susilpnino ją iš vidaus.

Klausimas, kas iš tikrųjų silpnina Lietuvos valstybę. Negali silpninti dalykai, kurie atitinka valstybės interesus, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai sunkiai paaiškinami JAV administracijos veiksmai (tai žadama parama Ukrainai, tai ji atšaukiama), kai mums už nugaros Vokietija ir Prancūzija tariasi su Rusija… Šiuo atveju laikymasis Vidurio Europos, Lenkijos ir Vengrijos pusės kur kas naudingesnis Lietuvai, nes atitinka mūsų regioninius ir nacionalinius interesus. O įvaizdžiui labiausiai kenkia savo nuomonės neturėjimas, plaukimas pasroviui, bejėgiškumas ir nesipriešinimas žaidėjams, kurie linkę tave praryti.

Pritartumėte Kazio Pakšto minčiai, kad juo tauta kultūringesnė, tuo mažesnis pavojus jai būti pavergtai?

Ne visai sutikčiau su šiuo teiginiu, manyčiau, kad yra kiek kitaip. Manau, kad juo kultūringesnė tauta, juo ji yra sukūrusi aukštesnio lygio kultūrą, ji turi daugiau šansų išlikti netgi būdama pavergta. Pusę amžiaus mes buvome okupuoti, tačiau tiek Tautą saugojo jos kultūra, tiek Tauta saugojo kultūrą nuo asimiliacijos. Tačiau valstybę nuo pavergimo gali apsaugoti tiktai stiprus savarankiškumo poreikis, drąsa ir gebėjimas pasipriešinti.

Praėjusiuose rinkimuose Nacionalinis susivienijimas, kuriam priklausote ir jūs, dalyvavo su šūkiu „Susigrąžinkime valstybę“. Suprantu, kad išsamiai atsakydami neišsiverstumėt be studijos, tačiau liksiu naivi: kaip tai įsivaizduojate?

Sakyčiau yra keletas krypčių, į ką yra nutaikytas šis šūkis. Visų pirma, stabdyti tam tikrus integracijos su ES procesus, dabar vykstančius tik viena kryptimi. Didelį nerimą kelia tai, kad mūsų politikai, net nebandydami stiprinti tam tikrų savarankiškumo aspektų, palaipsniui, net negalvodami apie nacionalinius interesus, viską - žemes, miškus, valiutą, finansų sistemą - perleidžia į ES rankas. Liūdniausia tai, kad jie, sprendžiant pagal jų veiksmus, nė nemato savarankiškos valstybės perspektyvos ir net nesiruošia jokiam planui B. Kita vertus, raginimas susigrąžinti valstybę turėtų priminti žmonėms, kad valstybė priklauso ne viską kontroliuojančioms politinėms jėgoms, grupuotėms, o jiems patiems. Tai savotiškas paskatinimas pakilti ir atsiimti tai, kas jiems priklauso. Šūkis susigrąžinti valstybę šiandien itin aktualus, nes vis labiau akivaizdu, jog suverenitetas, kuris pagal Konstituciją priklauso tautai, šiuo metu yra siauros politinės klasės uzurpuotas. Dabar kyla grėsmė, jog valdantieji pradės riboti net ir Lietuvos piliečių teisę inicijuoti referendumus. Akivaizdu, jog siaura valdančiųjų politinė grupė likusius piliečius nori paversti tiesiog beteisiais baudžiauninkais mūsų pačių šalyje.

2013 metais teigėte, esą Lietuvoje nebeliko elito, „patikimos, pripažintos žmonių grupės, kuriai galėtume patikėti Tėvynės ateitį“. Ar matote kokių nors ženklų, rodančių, kad padėtis keistųsi?

Ne kartą kritiniu momentu Lietuvai joje neatsirasdavo tikrų valstybininkų, drįsusių prisiimti atsakomybę už valstybės ateitį. Nuo carinės okupacijos iki tarpukario, kai rasdavosi tikra visuomenės grupė, pasirengusi prisiimti valstybininkų vaidmenį, politinis elitas, skendintis asmeninių interesų bei intrigų debesyje, vienaip ar kitaip pasistengdavo sukliudyti jiems pakliūti į valdžią, priimti atitinkamus sprendimus ir tiesiog išduodavo Lietuvą. Šiandien, kai mūsų akyse vyksta geopolitiniai lūžiai, o mūsų politikai iš esmės viską linkę derinti su tarptautiniais žaidėjais, laukdami komandos, ką jie pasakys, mes esame atsidūrę gana pavojingoje būklėje ir nebūčiau tikras, ar Lietuvos politinis elitas kritišku atveju mūsų valstybės neišduotų vėl.

Ar tautos gebėjimą atsilaikyti prieš agresorius ir lemiamu metu sukilti, turiu galvoje ir Birželio sukilimą, vienintelį tokio lygio pasipriešinimą sovietų okupuotose žemėse, galėtume laikyti guodžiančiu istorijos argumentu, kurio besąlygiškai vis dar nenori pripažinti valdžia?

Birželio sukilimas yra svarbus keliais aspektais. Visų pirma, jis liudija, kad mes priešinomės okupantams ir ne bet kaip: 1941 birželį žuvo daugiau žmonių, negu per Nepriklausomybės kovas. Birželio sukilimas buvo labai svarbus tuo, kad ginklu priešinomės sovietams, o politiškai - naciams, tad dabartiniai svaičiojimai, neva sukilimas buvo nacių kolaborantų išmislas, tėra Maskvos šmeižikiškų teiginių atkartojimas. Iš tikrųjų sukilimas parodė, kad mes, Tauta, nenorime būti priklausomi nuo jokių pasaulinių galių, kad ir kokios jos būtų, ar sovietai ar naciai. Birželio sukilimo nepriklausomybės paskelbimas buvo išskirtinis visame Europos Vidurio-Rytų regione, nes priešinosi daug kas, bet Nepriklausomybę savo šalyje paskelbėme tik mes. Tad galima pasakyti, kiek mes Birželio sukilimą, kaip Nepriklausomybės ir pasipriešinimo simbolį, gebame apginti, tiek mes tikros Nepriklausomybės ir turime. Na, o jei nepatinka Birželio sukilimas ar jo momentai vieniems ambasadoriams ar kitiems, turėtume leisti jiems suprasti, kad ambasadoriai ar politikai, kurie sako, kad mes bandome pagerbti ne tuos, neturėtų kištis ne į savo reikalus, nes čia mes - šeimininkai ir čia mūsų tvarka; jie viso labo yra svečiai.

Už kokio šiaudo galėtų laikytis Lietuvos valstybė pasaulio galių persistumdyme, persidalijime, kuris vyksta dabar?

Prezidentas bent jau padarė pirmuosius žingsnius į tą pusę, kokio mes galime šiaudo griebtis. Geopolitinių galių persistumdymo laikotarpiu Vidurio-Rytų Europa yra vienintelė teritorija, į kurią mes galime remtis. Šiandien išgyvename lūžio tašką, lemiamo pasirinkimo momentą, kuomet galima žengti į federacijos, kurios priekyje - Vokietija ir Prancūzija, glėbį ir jame ištirpti, arba vis dėlto išvengti pastumdėlio likimo ir išlikti suverenia valstybe Vidurio-Rytų Europos bloke.

Kalbino Danutė Šepetytė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to Prašalietis       2021-07-6 8:29

Nerijuk, eik nakui. I snuki nori?

Prašalietis       2021-07-6 8:23

Šiandieninis “patriotinis intelektualas” Petkų Dovilukas savo “patriotiniais samprotavimais” apie “tikrą” valstybę ir nepriklausomybę” niekuo nesiskiria nuo buvusių tarybinių laikų “tikrų laisvių ir nepriklausomybių patriotinių ” komunistinių pasakotojų. Skirtumas tik tas, kad “nepriklausomos ir laisvos” Tautos išrinkti atstovai valstybinius interesus spręsti rusų okupacijos laikais važiuodavo į Maskvą, šiandiena jie , eilinį kartą “išsilaisvinę ir nepriklausomi valstybinių reikalų” su dar didesniu “patriotiniu” džiaugsmu važiuoja “spręsti” pas vyresnius Briuselio dėdes. Na o apie “garsų” 1941 metų Birželio sukilimą savo straipsnelyje iki kūdikio triznos nusipatriotinusiam Petkų Doviliukui, citata-“Birželio sukilimas yra svarbus keliais aspektais. Visų pirma, jis liudija, kad mes priešinomės okupantams ir ne bet kaip: 1941 birželį žuvo daugiau žmonių, negu per Nepriklausomybės kovas. Birželio sukilimas buvo labai svarbus tuo, kad ginklu priešinomės sovietams, o politiškai - naciams, tad dabartiniai svaičiojimai, neva sukilimas buvo nacių kolaborantų išmislas, tėra Maskvos šmeižikiškų teiginių atkartojimas…”, tegalima pasakyti, kad bent kiek apsiskaitęs ir iki lansbeginės triznos nesusipatriuotinęs žmogelis žino, kad Škirpa sukilimo planą 1941 metų sausio 25 pristatė  Abvero 2 skyriaus pulkininkui Grabe. Šio plano 1 skyriaus 3 punkte Hitlerio armija pristatoma kaip Lietuvos ir kitų sovietų pavergtų tautų išlaisvintoja. Antrame skyriuje buvo įsipareigojama organizuoti visuotinį sukilima, kai tik vokiečių kariuomenė pradės puolimą.Sukilimo metu organizuoti diversijas ir sabotažą prieš Raudonąją Armiją, bei sutikti nacių armiją kaip išvaduotojus ir visomis išgalėmis jai talkinti…. Tai šiandiena beretiniam “intelektualiniam patriotui” Petkų Doviliukui vadinasi “lietuvių poliniu pasipriešinimu” naciams. “Politiniu pasipriešinimu naciams” ne tik galima, bet ir reiktų “patriotiškai” priskirti ir “patriotinius” LAF-o pareiškimus, kuriuos partfelyje Lietuvos -Lenkijos pasienyje paliko nuo NKVD-istų bėgęs sukilimo šauklys Naujokaitis. Juose buvo įvardinti prieškario pagrindiniai lietuvių Tautos “priešai” nuo Vytauto laikų, kuriems Vytautas suteikė “privilegijų”.... Tai buvo žydai, ten buvo surašyta ką reikia sukilėliams nedelsiant su jais “patriotiškai, Tautos laisvės ir nepriklausomybės vardan” daryti…Ką nacių “laisvės ir nepriklausomybės” laikais tų laikų “patriotai” ir sėkmingai darė.... Žinojo naciai kur reikia kurti konclagerius ir getus Europos žydų naikinimui. Karo metais pagrindinai Europos žydai naikinimui buvo vežami į Lenkiją ir Lietuvą....

Dzeikas       2021-07-6 6:37

“...,arba vis dėlto išvengti pastumdėlio likimo ir išlikti suverenia valstybe Vidurio-Rytų Europos bloke.”
Kvailo lietuvio briedas.O kai kvailas - tai ir pasiputes.
Islikti suverenia valstybe galima islikti tik ginant suvereno vidaus politika. Turiu omenyj ginant asmens laisve valstybes viduje, ne deklaratyvia laisve, o realia.Ukine.
Ar sito nori lietuviai? Nenori nei valdantieji, nei valdomieji.
Kokie pozymiai rodo ta?
Valdomuju nora rodo pastovus bandymai poistatyminiais aktais apriboti valdomuju konstitucine teise tam suverenumui. Valdomuju nora iskeisti laisve ir suverenuma i aprupinta gyvenyma labai ryskiai parode diskusijos del DK. Valdomieji protestavo ne pries ju teisiu ribojima, bet pries garantiju mazinima.
Tokia valstybe, kurios vidaus sankloda is esmes baudziavine ir tokia valstybe NEISVENGIAMAI taps kitu valstybiu satelitu. Tai irasyta jos genetiniame kode: buti arba valdovu, arba valdomuoju.
Kuo baigsis banku pleves bandymai demonstruoti suverenuma? Baigsis rumu perversmu ir jo nusalinimu, nes Lietuvos ukis uzdroztas aptarnauti kitus ir be dotaciju esamo pragyvenymo lygio neislaiko. Tas pats G.N. kuris neva “uz suverenuma zingsnelius daro” pries pusmete kele banga ES protestuodamas pries Vokietijos bandyma atjunkyti Lietuva nuo jos papo.
Jeigu lietuviai noretu gyventi kaip laisvi zmones ir suverenia valstybe, pokycius jie pradetu nuo VIDAUS politikos. Nes ir vidaus, ir isores politika susijusi BET veda vidaus politika uzsienio politika, o ne atvirksciai.

Šimonytė ir Ko- valstybingumo ardytojai...       2021-07-5 23:21

Šimonytės žydrasis kabinetas-valstybingumo duobkasiai…Blondei, anūkėlio ,,lovio’’ partijai ,armonautams, čmilytėms ir Ko tautos pasitikėjimą turintis prezidentas-rakštis ten, kur dabar nuslydo ir jų smegenys bei reputacija…:) Anūko, Šimonytės ir Ko valdantysis lageris- niekšingiausi Lietuvos suverenumo naikintojai ir briuselinės paklodės… Niekam tikusi Lietuvos santvarka-ONS- lemia visas krizes ,doros, tvarkos, dvasingumo, ūkio bei kitus nuopolius…Ta ,,lovio’’ partijų grietinėlės sukurta vėžinė santvarka, naikinanti demokratijos likučius, valstybingumą, politinę tautą, ypač prasmirdo valdant prožydrajam šlykščiajam liberalkonservatorių lageriui. Visos nesamonės ir nuopolis mūsų neaplenks, jei susitelkę nepanaikinsim Tėvynę ir blaivų protą nuosekliai naikinančios oligarchinės- nomenklatūrinės santvarkos (ONS ), kuri naudinga tik ,,lovio’’ partijoms, stambiam vietiniam ir eurokapitalui ir mažumoms…Pradžiai kurkime Šeimų sąjūdžio (ŠS) grupes, dalyvaukime ŠS eitynėse Gedimino pr. rugsėjo 10 d. ir tarkimės dėl politinių-ekonominių reformų paketo, kurį įgyvendinus atkurtume demokratinę santvarką daugumos naudai…Tokią , iš kurios nebėgtų jau antras milijonas lietuvių. o valdžia dirbtų daugumos naudai, o ne galios grupuotėms ir mažumoms, bei būtų Suvereno kontroliuojama.Algirdas

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nei-simonyte-nei-dulkys-nausedos-priemime-valstybes-dienos-proga-nedalyvaus.d?id=87636489&com=1

Rekomenduojame

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Vengrų parlamentas pritarė siūlymui rengti referendumą LGBT klausimais

Edvardas Čiuldė. Kaip kaunietis pardavinėjo žemę Plungės rajone

Prancūzija: ar tikrai Éric Zemmour yra antisemitas?

Justas Sakavičius. Pamirštami ilgus metus ir net dešimtmečius galiojantys teisės aktai

„Migruojantys“ per vielą vertinami palankiau, nei sąžiningi?

Eric Zemmour: Prancūzijai reformų nebereikia, Prancūzijai reikia išlikti

Dominykas Vanhara. Kelios įdomybės iš politinės korupcijos bylos

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.