Kultūros, kalbos, istorijos politika, Liustracija ir desovietizacija

Diskusija. Ar viešųjų erdvių debalvonizacija ir yra lietuviškoji desovietizacija?

Ramutė Bingelienė   2015 m. rugpjūčio 2 d. 16:56

186     

    

Diskusija. Ar viešųjų erdvių debalvonizacija ir yra lietuviškoji desovietizacija?

Pagaliau. Pagaliau ir ant Žaliojo tilto nebeliko sovietinę okupaciją menančių ženklų, pagaliau nepabaigiamam ginčui padėtas kablelis: nukelti negalima palikti. Rimsta ir didžiosios žiniasklaidos sukeltas triukšmas – vis dėlto vasara, atostogų metas, ir permainingo oro prognozės tampa kur kas aktualesne informacija.

Tačiau „tušti“ Žaliojo tilto skulptūrų postamentai vis dar pilni mūsų prisiminimų – numanau, skirtingų spalvų ir atspalvių, jie žadina ir įvairių minčių, tad kol dar norisi jais dalytis, kviečiu Tiesos.lt skaitytojus į diskusiją apie laikmetį, kurį vienaip ar kitaip vis dar išgyvename.

Žinoma, būtų galima kelti ir tiesiog praktinį klausimą: o ką su nukeltosiomis daryti ir kuo jas pakeisti? Gal ir klystu, bet tokios viešos ir platesnės piliečių diskusijos lig šiol tarsi ir nebuvo. Tiesa, vienas kitas menininkas žiniasklaidoje ta tema pasvarstė, pasisakė ir atskiros piliečių grupės ar atsitiktinai žurnalistų pakalbinti praeiviai.

Tačiau pradėjus ramiau svarstyti, o kas vis dėlto čia nutiko, kyla ir kitokių klausimų. Skulptūros nuo tilto buvo nukeltos per porą trejetą dienų, tačiau tam pasiryžta tik 26-aisiais Nepriklausomybės metais. Kodėl? Tiek laiko kaupta politinė valia ar laukta, kol jas taip paės rūdys, jog turėsime ir apčiuopiamą argumentą: javų pėdas grasino bet kurią dieną žlegtelėti miestelėnams ant galvų? Jei taip, kodėl apie tai kalbama tokia aukšta emocine gaida, tarsi tai būtų galutinio atsisveikinimo su sovietine šalies praeitimi ženklas, paskutinis šalies desovietizacijos akordas?

Panašu, jog ir laikas pasirinktas neatsitiktinai: istorinę datą – rinkimų į Liaudies Seimą 75-metį – paminėjome „tyliai“, bet jau be Žaliojo tilto „balvonų“. Ar ši okupuotos šalies „visuotinių rinkimų“, kuriuose kai kur sudalyvavo net 106 proc. rinkėjų, „proga“ nebuvo verta išsamesnio visuomenės dėmesio? Kad ir viešai diskusijai, ką daryti, kad tai, kas įvyko prieš 75-erius metus, neturėtų sąlygų pasikartoti? Taip ir lieka neaišku, kodėl toks savivokos aktas, kuris politinę bendruomenę būtų tik sustiprinęs, buvo pakeistas naujosios Vilniaus valdžios viešųjų ryšių akcija?

Vilniaus meras, Liberalų sąjungos atstovas Remigijus Šimašius savo „debalvonizacijos“ manifeste taip pat nepastebėjo 1940 metų liepos 21-ąją išrinkto Liaudies Seimo atstovų „nuopelnų“ sovietizuojant Lietuvą, įtvirtinant okupaciją „pačių“ lietuvių rankomis – „balvonais“ politikas paskelbė ne konkrečius prievarta ir manipuliacijomis šią sistemą kūrusius ir puoselėjusius asmenis, bet abstrakčius personažus – tegul ir sovietinės santvarkos simbolius.

Bet ar galėjo būti kitaip? Juk tikros – ne formalios ar „kabinetinės“ – liustracijos taip ir nebuvo. Dabar belieka tik spėlioti, kokia būtų Lietuva, jei vadovaujantis darbas okupacinės valdžios struktūrose būtų laikomas ne nuopelnu (Ir tada dirbome Lietuvai), o kolaboravimu, jei būtų nustatyti bendradarbiavę su represinėmis struktūromis ir įvertintas jų atsakomybės mastas? Gal vis dėlto sovietinės nomenklatūros šaknų neturintis elitas būtų nepalyginamai lengviau atlaikęs gundymą valdžia, priėmęs išmintingesnius sprendimus, gal būtume turėję moralinių jėgų kurti kitokiomis vertybėmis grįstas bendrabūvio formas ir Lietuva nebūtų taip susikaldžiusi ir net susipriešinusi?

O gal visai įmanomas dalykas, kad išsilaisvinusi visuomenė ir pati, savaime desovietizavosi ir tuos klausimus kelti jau nebeaktualu – belieka tik užbaigti fasadų debalvonizaciją? Kam knaisiotis po praeitį, ją tirti, persvarstyti sovietinę patirtį? Gal išties palikime praeitį praeityje ir istorikams – jų konferencijoms, tik jų pačių skaitomiems moksliniams darbams? Sakote, yra ir tokių, kuriems vis dar kirba abejonė, kad pašalinus sovietinę praeitį menančius viešuosius ženklus ar juos pridengus europietiškos mimikrijos sluoksniu sovietizmas taps sunkiau atpažįstamas ir todėl tik dar labiau įsigalės?

Tad kas iš tiesų buvo ir yra tas sovietizmas, jo sukonstruotas naujas žmogaus tipas – homo sovieticus? Iš kur kyla šios „komunistinės šmėklos“ atmainos ypatinga galia ir gajumas? Kaip ją laiku atpažinti ir nuo jos apsaugoti mūsų protus ir širdis, valdžios bei piliečių santykius? Ar išvis buvo įmanoma atsikratyti sovietizmo be liustracijos, gaudžiant „informacinių karų“ kanonadoms? Galų gale, kaip vertinti pastarųjų metų viešojo gyvenimo grimasas, kai visuomenė ir toliau skaldoma į „dvi Lietuvas“, kai užuot ieškojus atviro dialogo, prieš „antrąją“, „pažangai“ trukdančią Lietuvą atidaromi vis nauji propagandos frontai ar atvirai imama džiūgauti, kad šioji tuoj tuoj išmirs ar tiesiog neapsikentusi emigruos?

Ar galime tikėtis, jog vis dėlto rasime jėgų neideologizuotai atsigręžti į savo praeitį, į nepaprastai vertingą, nors skausmingą tiesą apie save pačius ir apsivalyti – įveikti vis gilėjantį su valdžia sutapatintos valstybės ir jos piliečių susvetimėjimą?

Šia proga norisi priminti ir porą aktualumo nepraradusių tekstų, rašytų prieš dešimtį metų.

Diskusiją moderuoja Ramutė Bingelienė.

* * *

Julius Sasnauskas. Miglos metas

Bernardinai.lt | 2005 metų sausio 21 diena

Suprantu, kad negerai, suprantu, kad bjauru, bet po viso to, kas dėjosi ir susidėjo per penkiolika nepriklausomybės metų, niekaip neberandu įkvėpimo toliau suokti apie gailestingumą, atleidimą, tautos susitaikinimą.

Senų popierių krūvose vis aptinku kitados sakytų pamokslų tekstelius. Prieš 11 ar 12 metų, čia, Vilniuje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos koplyčioje. Kiek gražbyliauta, kiek spausta iš Evangelijos, kad „buvusieji“ nebūtų apmėtomi akmenimis, kad nesuvedinėtume sąskaitų, kad kiekvienam būtų duotas šansas sugrįžti namo.

Girdėdavau anuomet besipiktinant, kad buvusi partkomo sekretorė gieda bažnyčios chore, o garsus ateizmo lektorius, plovęs moksleiviams smegenis Vilniaus ateizmo muziejaus požemiuose, nūnai šventoriuje pardavinėja knygeles apie Dievą, savo paties parašytas. Na ir kas, leiskime žmonėms ištaisyti savo klaidas. Pliūpsnis triuškinančių citatų iš Biblijos. Arba antai „megztų berečių“ būrelis užtveria Katedros duris buvusiam kompartijos bosui. Man negražu, nekrikščioniška, man pakvimpa fariziejų raugu. Raupsuotajam, sakau, Viešpats ištarė: „Būk švarus“. Neleido iškirsti nevaisingo figmedžio, pasižadėjęs jį kantriai laistyti ir tręšti. Iš muitininko Levio nepareikalavo jokios viešos atgailos, tiesiog pasišaukė jį ir padarė savo mokiniu. O kur dar turtuolis ir kolaborantas Zachiejus, kur sūnus palaidūnas, kur moteris, sugauta svetimaujant! Visi priimti, visų pasigailėta, visiems dovanotas atleidimas.

Atrodė, kad prisikėlusiai Lietuvai nieko nėra svarbiau už tas evangelines aksiomas. Klausykloje rūsčiai bariau moterį, pareiškusią, kad per amžius nedovanos komunistams, sugriovusiems jos gyvenimą. Stebėjausi dvasininku, kuriam aplinkui nuolat vaidenosi tautos priešai ir jų kenkėjiška veikla.

Skaitau dabar tuos pamokslėlius lyg gimnazistišką dienoraštį. Šiandien per Lietuvą iš naujo nuvilnijus KGB ir visų „buvusiųjų“ temai, jau nebesiverčia liežuvis nei cituoti anų evangelinių istorijų, nei priekaištauti tiems, kurie kapstosi „kagėbistiniame mėšlyne“ ir šaukiasi teisingumo, o ne krikščioniškos meilės ir atleidimo.

Ne, nenusivyliau Evangelijos galia nubraukti nuodėmingą praeitį ir dovanoti žmogui naujo gyvenimo galimybę. Gal pikta, kad komjaunimo ir partinių mokyklų kontingentas vėl tave moko, kaip reikia gyventi? Tas tiesa, bet, rodos, galėtum jų ir toliau neklausyti, gintis ironija kaip anais laikais. Gal užkietėjo širdis? Tačiau ne tiek, kad neigčiau Dievo malonės realumą. O gal klerikališkai apmaudu, jog „buvusieji“ nesikreipė pagalbos į Bažnyčią, prie altoriaus neįteisino savo atgailos ir atsivertimo, kad nemačiau jų besimušančių į krūtinę? Na taip, prisipažinsiu, kad labai norėjosi skaitant prisiminimus apie Kazimierą Vasiliauską aptikti ten bent vieną sugraudintos ir nužemintos širdies užuominą iš tos pusės, kuri gerojo monsinjoro buvo be jokių sąlygų reabilituota, guodžiama ir glostoma. Tačiau tiek to, galiu palikti vienam Viešpačiui vertinti sielos perversmus.

Kur kas sunkiau šiandien atsikratyti įtarimo, kad tokie dalykai kaip atgaila ir atleidimas tiesiog niekada ir nebuvo svarbiausia mūsų naujo gyvenimo užduotis. Tos malonės mums nebuvo duota iš aukštybių. To visai ir neprireikė naujuosiuose Lietuvos namuose. Pirmiausia tiems, kurie tikrai būtų turėję už ką muštis į krūtinę. Tačiau ir kita dalis, kažkaip doriau ir sąžiningiau atlaikiusi sovietmetį, iš tiesų nebuvo gerai suvokusi, jog be tiesos apie praeitį bus klumpama ir klumpama vis iš naujo. Tiek garsieji „voratinkliai“, tiek iš priešingos pusės sklidęs klyksmas apie raganų medžioklę viso labo buvo tik politiniai žaidimai ir retorika, kurią įkvėpė grumtynės už savo vietą po saule.

Nuodėmė, atgaila, gailestingumas – grynai religinės kategorijos. Bent jau ta prasme, kuria mes būtume galėję pasinaudoti jomis kaip prielaida naujam gyvenimui kurti. Joks kitas motyvas, išskyrus evangelinį, negalėtų priversti manęs ištiesti ranką buvusiam persekiotojui ir nereikalauti, kad jis pripažintų savo kaltę, atsiprašytų, atlygintų skriaudą, įrodytų esąs pasikeitęs. Tačiau ir kita pusė, kuri linksniuoja tuos terminus, kuri laukia tokio atleidimo ar bent jį priima, taip pat patenka į Evangelijos dėsnių ratą. Ir jeigu ten neįvyksta nieko, kas reikštų tų dėsnių pasisavinimą, išeina tik farsas ir paprastas siužetas „Dviračio šou“ programai.

Pasiskaitykime iš naujo Jėzaus palyginimą apie du skolininkus. Žmogus maldavo karaliaus, kad jo nespaustų nedelsiant sumokėti milijoninės skolos. Pasigailėjęs karalius ėmė ir nurašė viską, keliasdešimt tonų sidabro, o buvęs skolininkas paskui išėjęs smaugė draugą dėl kelių centų. Tai ir užvirė kraujas visiems, kas matė tokį nedėkingumą ir neteisybę. Per daug aiškiai šis palyginimas tebesikartoja mūsų akyse, kad palaikytum jį tik pasaka ar kunigų paistalais. Aplinkui pilna to, kas užvirina ir toliau virins kraują. Nežinau, kaip ten Dievas viską galėtų pasverti ir įvertinti, bet ir Evangelija, ne tik „megztosios beretės“, nesutinka, kad žaidimas būtų tik į vienus vartus.

Aišku, be Evangelijos per amžius bus teisūs tie, kurie stipresni, gudresni, turtingesni. Galima pykti, galima melsti jiems atsivertimo malonės, galima nuolankiai nutilti. Nuodėmės ir dorybės kriterijumi pavertus ne Dievą, o ką kitą, kad ir tėvynę Lietuvą, savaime suprantama, jog viską įmanoma pateisinti ir išteisinti apsukrumu ar saviįtaigos galia, ar pagaliau tais kruopščiai išplėšytais ir išpjaustinėtais KGB bylų puslapiais. Kas dabar drįstų paneigti, kad LKP sekretorius ar net KGB bendradarbis negalėjo laikyti savęs patriotu? O paskui, kai baigėsi anas šviesus rytas prie Nemuno, kodėl neįmanoma labai nuoširdžiai patikėti savo tinkamumu lyg niekur nieko toliau naudotis įgimta dovana tarnauti valstybės interesams? O jeigu dar pavyksta ir vieną, ir kitą kartą laimėti kokius nors rinkimus, jeigu „Lietuvos žmonės“ susijaudinę dėkoja už išmintį ir neblėstančią energiją, kuris iš „buvusiųjų“ džiugiai nesumestų, jog tai ir esąs didžiausias įrodymas, kad viskas gerai, kad jau esi išteisintas ir vertas tautos mandato bei visų iš to plaukiančių gėrybių? Anądien per televiziją vienas iš amžinų liaudies valios reiškėjų taip ir dėsto: girdi, penkiolika nepriklausomybės metų jau įrodė, kas buvo tikri Lietuvos patriotai, o kas tik šaukė ir kenkė nepriklausomybei. Iš tiesų nei Nijolė Sadūnaitė, nei monsinjoras Svarinskas nenuvedė Lietuvos nei į NATO, nei į ES.

Man anie penkiolika metų vis labiau panašūs į miglą, ne į išlaisvinantį ir įkvepiantį aiškumą. Šėtoniškas sąvokų sujaukimo laikotarpis. Klausaisi užvirusios diskusijos dėl KGB, ir visi teisūs. Šaukčiau kaip prieš dešimtmetį, kad atleistume, kad apsikabintume, tačiau kam to kada nors rimtai reikėjo? Viskas jau seniai darda ant kitų bėgių. Tikra tiesa, kad galų gale yra tik ano režimo aukos. Dar nežinia kiek laiko. Evangelija pakartotų, kad Dievo Karalystė prisiartino, todėl, deja, įmanoma tik atsiversti.

Bernardinai.lt

 

* * *

Andrius Navickas: Trečias kartas nemeluoja?

„Atodangos“, „XXI amžius“ | 2006 m. balandžio 11 d.

Gyvename nuo skandalo iki skandalo. Pripratome prie dramatiškų scenų viešojoje erdvėje ir dažnas pasiilgome stabilesnio gyvenimo. Tačiau ar galime tikėtis tvarkos, stabilumo, teisingos visuomenės, jei neišsigydome politinės sistemos ligų? Apie politinio organizmo apsivalymo būtinybę, esminius pokyčius kalbame pastaruosius du dešimtmečius. Deja, dideli kalbų debesys paprastai neperauga į darbų liūtį. Tai gal neverta stebėtis, jog ta pati liga vėl ir vėl sugrįžta per skirtingus skandalus.

Šiame tekste tvirtinu, kad šiandien turime trečią patogią progą išgydyti mūsų politinę sistemą. Prieš tai buvusiomis nepasinaudojome. Regis, praleisime ir šią. Deja, kuo toliau, tuo apsivalymas bus sunkesnis ir reikalaus daugiau pastangų.

Desovietizacija: praleistas šansas

Atgimimo laikotarpis buvo sparčių ir radikalių pokyčių metas. Per labai trumpą laikotarpį beveik neatpažįstamai pasikeitė viešasis gyvenimas. Keitėsi ne tik valstybės ir politinių institucijų pavadinimai, bet ir politinis, ekonominis, kiti elitai. Vyko valstybės desovietizacija. Ji tęsėsi neilgai ir buvo toli gražu ne tokia nuosekli ir gili, kaip tuo metu atrodė. Tiesa, ekskomunistai grįžo, skelbdami šūkį, kad permainos per greitos, jog neteisėtai nubraukiami praeities pasiekimai. Tačiau šiandien galima tvirtai teigti, kad to meto permainas verta būtų kritikuoti ne dėl radikalumo, bet dėl chaotiškumo, kuris leido privatizacijai virsti „prichvatizacija“.

Posovietinis paradoksas – buvusi komunistinė nomenklatūra ne tik kritikavo reformas, bet ir labai gerai iš jų pelnėsi. Daug kalbėta apie nusiaubtas fermas, išdraskytas įmones, dėl turto susivaidijusius gimines. Jei kada bus paskelbta nuosekli ir gili studija apie pirmųjų reformų eigą, neabejoju, kad paaiškės, jog didžioji dalis naujai „iškeptų“ turtuolių priklausė ir buvusiai nomenklatūrai. Kita vertus, toli gražu ne visi „buvusieji“ kritikavo reformas. Netrūko „buvusiųjų“ ir Sąjūdyje. Iš dalies galima džiaugtis, kad daug žmonių politiškai „atsivertė“ ir norėjo įsitraukti į naujos valstybės kūrimą. Kita vertus, veikiausiai tai buvo viena iš priežasčių, kodėl nesulaukėme radikalios desovietizacijos.

Kas galėtų paneigti, kad griežto liustracijos įstatymo Lietuvoje nebuvo priimta, nes tuomet jis turėtų būti taikomas ir nemažai daliai Sąjūdžio aktyvistų. Kita vertus, „buvusieji“ netrukus sulaukė sąjungininkų – sovietmečiu augusių jaunų žmonių, kuriems galva sukosi nuo atsivėrusių galimybių gausos, kurie buvo pasiryžę viskam, kad tik taptų elitu.

Stasys Lozoraitis neatsitiktinai buvo vadinamas „vilties Prezidentu“. Jo pralaimėjimas Prezidento rinkimuose kartu signalizavo apie desovietizacijos proceso paklydimą posovietinio cinizmo labirinte. Rezultatas – šiandien daugelyje valstybės institucijų dirba profesionalai, kurie dirbo panašų darbą ir sovietmečiu. Tad nieko nuostabaus, kai policininkai pareiškia, kad Atgimimo varikliu buvo kompleksuoti valkatos, o saugumiečiai nesupranta, kuo bloga buvo KGB. Desovietizacijos paviršutiniškumas nereiškia tolerancijos ar susipriešinimo vengimo – paprasčiausiai išmetėme į šiukšlių dėžę minų lauko žemėlapį, ir dabar praeities minos sproginėja mums po kojomis.

Sunkiausia nukauti drakoną, kuris gyvena mūsų širdyje

Antros didžiulės transformacijos nuojauta tvyrojo dėl prezidento Rolando Pakso veiksmų kilusio skandalo metu. Buvo konstatuota, kad politinis gyvenimas Lietuvoje prarado moralinį pamatą, valdžia į valstybę žvelgia tarsi į UAB‘ą ir galvoja apie savo naudą, bet ne viešąjį interesą. Konstatuota, kad politika virtusi viešųjų ryšių specialistų režisuojamu marionečių teatro spektakliu.

Nėra prasminga šiame komentare dar kartą kalbėti apie „paksogeito“ priežastis, eigą. Svarbiau priminti, kad į krūtinę tuomet mušėsi ir dabartinis opozicijos lyderis kartodamas „mea culpa“, ir kitų politinių partijų atstovai kartojo, jog būtinas apsivalymas, kad valdžia turėtų būti suvokiama kaip tarnystė žmonėms. Kalbėta ir apie tai, kad Lietuvoje daugėja valdžia ir demokratija nusivylusių žmonių, kurie neturi ko prarasti, išskyrus savo nuoskaudas.

Prezidentas buvo nušalintas, nepavyko ir jo remtai kandidatei į Prezidentus. Grėsmės tarsi išsisklaidė. Deja, kartu su politikų ryžtu keistis, atsisakyti „juodųjų buhalterijų“, ryžtu rūpintis valstybe, o ne įvaizdžiu.

Ar po šio skandalo politika Lietuvoje tapo vertybinė? Ar buvo įvykdytas unisonu išsakytas pažadas rūpintis kiekvienu žmogumi, o ne tik savimi ir bičiuliais? Ne. Kartais net susidaro įspūdis, jog dabartinis politinis elitas didžiausia R. Pakso nuodėme laiko tai, kad jis „įkliuvo“ ir nesugebėjo išsisukti. Tiesa, panašiai „įkliuvo“ ir A. Zuokas dėl „Rubicono“, A.Brazauskas dėl „Draugystės“ ar kitų keistų nuotykių, V. Uspaskichas dėl diplomo, kėdainietiškos baudžiavos etc. Tačiau pastarieji vyrukai vis dar laikosi įsikibę į valdžią. Visi jie tapšnoja mums per smegenis iš „kišeninėmis“ tapusių žiniasklaidos priemonių.

Beje, svarbu nepamiršti, kad būtent pilietinės organizacijos, o ne politikai buvo svarbiausias „paksogeito“ variklis. Mano įsitikinimu, būtent nuolat jaučiamas pilietinės iniciatyvos alsavimas į politikų nugaras labai prisidėjo, kad politikai paprasčiausiai nesurengė „strielkos“ ir neišsprendė nesutarimų „jaukiame uždarame rate“.

Ar po „paksogeito“ politikai pradėjo labiau pasitikėti vertybėmis nei viešaisiais ryšiais? Nustojo „pirkti“ straipsnius ar vaizdo reportažus žiniasklaidoje? Partijų finansinė veikla tapo skaidri kaip krištolas? Atsirado realių vertybinių perskyrų tarp partijų? Pradėjo didėti žmonių pasitikėjimas politinėmis institucijomis?

Nomenklatūrija ar Respublika?

Kotedžai Turniškėse, agresyvi urbanizacija rezervatuose ir nacionaliniuose parkuose, Seimo narių ir kanceliarijos darbuotojų feodalinės privilegijos, gūdi valstybės institucijų tyla dėl atlyginimų vokeliuose – tai tik nedideli epizodai dramatiškos kovos, kuri vyksta šiandien. Tai kova tarp Nomenklatūrijos ir Respublikos. Po šios kovos turėtų paaiškėti, ar valstybė yra bendruomenė, ar kažkieno UAB‘as, paaiškėti, ar visi Lietuvoje lygūs prieš įstatymus.

Pastaruoju metu daug kalbama apie kovą su nomenklatūros privilegijomis, apie valdžios atsakomybę, apie tai, kad valdžia turėtų tarnauti žmonėms, pagaliau, apie skaidrumą valstybės institucijose. Tačiau ar šios kalbos paskatins valstybės apsivalymą? O gal tiek išsipurvinome, jog nebežinome, ką reiškia švara?

Štai buvę Prezidento patarėjai gūžčioja pečiais, nesuprasdami, kodėl jie neverti „gyventi geriau“ ir būtent Turniškėse. Regis, jie įtaria politinį sąmokslą. Nenuostabu. Juk jie puikiai žino, kad Lietuvoje nomenklatūrai galima kur kas daugiau nei kitiems. Tai kodėl apsivalymas turi prasidėti nuo jų? Kažkada panašiai pečiais gūžčiojo R. Paksas.

Keli parodomieji politiniai smūgiai Seimo kanceliarijai ar Turniškių skandalo dalyviams – dar ne apsivalymas. Prisiminkime, jog Seimo nariai neseniai nusprendė, kad jiems per sunku už savo išlaidas atsiskaityti kaip kitiems mirtingiesiems. Beje, ar tikrai padidėjęs Seimo narių padėjėjų korpusas pluša, tobulindamas įstatymų leidybą, o ne, pavyzdžiui, pavaduodamas viešųjų ryšių kompanijų atstovus ar partijų sekretoriatus? O kuris vyriausybės ir savivaldybių klerkams reikalavimas svarbesnis – profesionalumas ar lojalumas viršininkui?

Taip pat labai įtikinamai skamba kai kurių žurnalistų atviravimai, kiek politikai sumoka „vokeliuose“ už tai, kad išvystų save „Stiliaus“ viršelyje ar kokioje nors laidoje, kur yra netiesiogiai reklamuojami kaip prabangos „prekės“.

Tikėjimą permainomis mažina pirmiausia tai, jog, regis, dabartinė situacija yra patogi daugumai politikų, verslininkų, žurnalistų. Mielai matome krislą konkurento akyje, bet prie rąsto savojoje jau pripratome. Atsisakyti nomenklatūros – tai iš esmės pakeisti šiandien vyraujantį mąstymo būdą. Kas galėtų priversti atsisakyti dabartinės sistemos? Nebent įsisąmoninimas, jog valstybė ant nomenklatūros kojūkų bet kada gali nuvirsti, ir tuomet liksime prie suskilusios geldos, skaičiuodami gumbus ir keikdami savo likimą.

Kiekvienais metais politiniai skandalai vis labiau mutuoja ir jų herojai tampa atsparesni kritikai. Jei šiandien nepasirinksime teisingumo ir pilietinių teisių, tai rytoj veikiausiai niekas mūsų nebeklaus. Trisdešimt sidabrinių už laisvę jau bus atseikėti…

bernardinai.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

to brangioji Beta        2015-08-6 23:36

Esu nei buvęs, nei esamas Lietuvos sąrašo narys, bet vis vien man įdomu: Kiek padidėjo LS ir Naglio Puteikio skolos? Kiek sumažėjo sutuoktinių Matulevičių  skolos ? Gal tada paaiškės - kas kodėl prie ko.

Brangioji Beta - prašau neįsižeisti.

 

Beta to        2015-08-6 17:50

“3. Iš stiliaus ir komentarų turinio esate labai atpažįstama LS Tarybos narė.” Mano IP adresas yra 87.247.121.215., Kaunas. Kiek man žinoma LS nariai yra daugumoje vilniečiai.
Anonimas anonimui nelygu - visiškai niekuo bendra su LS neturėjęs asmuo vargu ar žinotų apie LS, N.P. ir LS narių finansinius reikalus?
Apsižodžiavimų buvo iš abiejų pusių, tačiau iš LS pusės daug maž padorumo rėmuose. Bent jau vagyste (kad ir netiesiogiai, klausimo forma) nei L. Šopausko, nei R. Bingelienės, nei i L. Jakimavičiaus niekas nekaltino ir egzotiniai debilais neišvadino. Nebent tie komentarai nusiųsti pas nykštukus? Tuomet kaip man juos pacituoti?
Niekuomet neteigiau, kad Tiesos.lt blogas, kaip neneigiu palaikanti LS. Patinka man ta partija, jos programa ir pagrindiniai jų siekiai, ką jau čia gintis? smile

Betai ir Co       2015-08-6 15:08

kiek galima prisidenginėti Kulakausko, Terlecko ar Bagdono pavardėmis?
ir kiek galima tuos skiepus kartoti?
jaučiate, kad neveikia?
ir neveiks.

Betai       2015-08-6 11:43

Ką reiškia jūsų vartojamas žodžių junginys “apsidrabstymas purvais” ir po to pateikiamos anoniminių komentarų citatos, kur ne kaip atsiliepiama apie LS ir Matulevičių šeimyną. Jei jau dedatės tokia objektyvi besanti, kodėl necituojate, kokiais purvais LS simpatikai apdrabstė L. Šopauską, R. Bingelienę ir L. Jakimavičių.
Darosi visiškai aišku, kad esate viena iš LS propagandos armotų, o sakotės, kad net nesat LS narė.
1. Meluoti negarbinga, meluoti negražu.
2. Anonimiški komentarai negali nieko sakyti apie portalo veidą, nes kiekvienas negeranoriškas anonimas (net jūs) galite privaryti purviniausių komentarų, jei siektumėte skaitytoją atgrasinti nuo portalo.O tada jau skalmbyti, kad portalas nuiekam tikęs. Taktika gerai žinoma. Beje jūsų komentarus šioje diskusijoje niekaip kitaip vertinti ir neišeina, nes esate labai šališka ir dar slapukaujate.
3. Iš stiliaus ir komentarų turinio esate labai atpažįstama LS Tarybos narė.

Kas čia       2015-08-6 6:48

Ar visi paskutiniųjų komentatorių išvardintieji asmenys irgi prie balvonų ?

to brangioji Beta       2015-08-6 1:07

Kiek padidėjo LS ir N.P. skolos? Kiek sumažėjo sutuoktinių Matulevičių  skolos ?

KODĖL negalima užduoti šių klausimų?

Beta       2015-08-5 6:50

To 08-3 20:02
Niekuomet nesakiau, kad Tiesos.lt blogas. Sakiau tik, kad po viso to   apsidrabstymo purvais kurie čia paskelbtose diskusijose vyko, bendradarbiavimas vargu ar įmanomas. Cituoju:
“Stebėtina tai, kaip sutuoktiniai Matulevičiai sugeba įpinti į savo tinklus Kuolį ir Puteikį. Sutuoktiniai prisidengia savo ištikimybe abiem sugeba meistriškai jais manipuliuoti spręsdami savo pašlijusias finansines problemas.
KLAUSIMAI: Kiek padidėjo LS ir N.P. skolos? Kiek sumažėjo sutuoktinių skolos ?
Apie sutuoktinius   2015-07-15 13:32
Kyla įtarimų, kad partiją galutinai užvaldė puteikistai.”
“Kokie nors Tarybos nariai - A.Kulakauskas, G. Terleckas ar Š.Bagdonas yra tik širma, už kurios patogu slėpti pokiliminius reikalus. D.Kuolys turėtų suprasti, ką visa tai reiškia. Jei tiki, vadinas jį tokia situacija tenkina.”
“egzotinis debilas Kuolys”.
Tokių LS narių įžeidinėjimų  dešimtys. Kaip viso šito bendradarbiauti? Mano supratimu, durys užtrenktos. Tačiau tai tik mano asmeninė nuomonė ir nieko daugiau.                                             
To 08-3 22:11
Visa kas ten pasiūlyta yra procesas, todėl tik po kokių metų bus galima spręsti daroma ar ne. Tuo labiau, kad kai kurie darbai numatyti pradėti tik rugsėjo mėnesį. smile

to Pastebėjimasui 2015-08-4 17:25       2015-08-4 23:16

,,Va tu tai dirbi iš peties, penktakoloninininke. Pasikeisk autus, bo labai smirdi.”

Kažkada A.Šindeikis penktąja kolona išvadino Lietuvos sąrašą. Tai kuo tamsta skiriatės nuo Šindeikio jei kritikuojančius iškart skubate surikiuoti į kolonas kaip koks lagerio prižiūrėtojas.

SPECIALIAI JUMS:

Viešoji erdvė nėra tik kokia nors „susirinkimų salė“ – tai fenomenas, kuris užtikrina, kad kiekvienas galės pareikšti savo nuomonę, puikiai suprasdamas: kiti gali tai nuomonei nepritarti, radę aibę išdėstyto požiūrio trūkumų. Savo ruožtu kiekvienas gali sukritikuoti kitų teiginius, kol pavyks rasti bendrą sutarimą ir suderinti skirtumus.

(A. Mickunas)


TIESOS portalas būtent ir kuria tokią viešąją erdvę, o ką sukursite JŪS - rikiuodami kitaminčius į kolonas.

Sovietmečio       2015-08-4 20:38

tamsą blaškė tuomet šilti giminių susiėjimai.Kad ir kokie buvo tie festivaliai,bet žmonės tiesdavo patiesalus,rinkdavosi,sėsdavo visa giminė,pasibūdavo.O kiek talkų būdavo,visi kartu.Dabar išblaškyti visi,maža bendrauja,pasivydi.Ar tikrai taip turi būti?

Pastebėjimasui       2015-08-4 17:25

Va tu tai dirbi iš peties, penktakoloninininke. Pasikeisk autus, bo labai smirdi.

Ar čia       2015-08-4 8:37

tokia paslėpta valdžios politika,kad rajoninės darbo biržos visus skatina vykti į miestus ieškoti darbo.Tai kam tos darbo biržos reikalingos.Ne kiekvienas mieste gali pritapti arba tiek neuždirba,kad pragyventų.Regionų naikinimas?

Pastebėjimas to 22:11       2015-08-4 0:06

Tiek prisiūlyta, kaip tarybiniais laikais, tik kažin kas dirbs ir įgyvendins, išskyrus atvirus forumus, kuriose dirbti nereikia, liežuviu pamalti visi labai moka.

to Beta to 18:38        2015-08-3 22:11

Lietuvos Sąrašo Taryba aptarė veiklos gaires

Paskelbta 2015-07-09

Taryba po diskusijų pritarė šiems posėdžio dalyvių siūlymams dėl Lietuvos Sąrašo veiklos krypčių:


◾Šarūno Bagdono siūlymui aktyviau veikti kaip “visuomeniniam liudininkui” keliant į viešumą politikų nutylimas visuomenės problemas, aktyviau bendradarbiauti su konstruktyviais politikais, viešai palaikyti Lietuvos Sąrašui priimtinas jų pozicijas, megzti ir stiprinti ryšius su skirtingais visuomeniniais komitetais, drąsiau imtis politinių inovacijų.


◾Antano Kulakausko siūlymui labiau išryškinti viešumoje Lietuvos Sąrašo turimą savitos, kitokios partijos tapatybę: tai atviras politinis judėjimas, telkiantis piliečius nacionalinės svarbos klausimams spręsti, demokratinei politikai įgyvendinti, visuomenės savivaldai kurti. Lietuvos Sąrašas turi kuo glaudžiau bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis, piliečių susivienijimais, profesinėmis draugijomis.


◾Aurelijos Babravičienės siūlymui aktyviau ginti pažeidžiamas piliečių teises inicijuojant įstatymų pataisas Seime, numatyti konkrečių veiklų planą, kaip, kokiais žingsniais Lietuvos Sąrašas sieks įgyvendinti savo programą; šiuo veiklų planu papildyti partijos programą.


◾Dariaus Kuolio siūlymui sustiprinti Lietuvos Sąrašo narių bendradarbiavimą su Vilniaus taryboje dirbančia Lietuvos Sąrašo frakcija, nuo rugsėjo pradėti rengti visuomenei atvirus Lietuvos Sąrašo Vilniaus forumus, kuriuose su ekspertais būtų svarstomos Vilniaus bendruomenei ir Lietuvos visuomenei rūpimos problemos ir ieškoma jų sprendimų.


Sutarta stiprinti Lietuvos Sąrašą kaip savarankišką ir atvirą pilietinę, politinę platformą, aktyviau bendradarbiauti su žiniasklaida, regionų bendruomenėmis, artimiausiu metu aptarti naujų skyrių steigimo galimybes.


BETA: gal galėtumėte, nors Lietuvos sąrašo portale informuoti kas yra konkrečiai daroma pagal siūlytas veiklos kryptis. Tada bus galima palyginti - kas ką prarado ir kas ką atrado, nes kol kas energija eikvojama tik aimanai ir pagiežai ant TIESOS portalo žmonių, kurie išdrįso atsiriboti nuo Jūsų neveiklumo ir intrigų.

Betai       2015-08-3 21:59

Neatsakėte į klausimą, kuo toks bligas šitas tinklalapis, kad LS negalėtų čia skelbti savo tekstų? Jei jis toks netikęs, kodėl pati jame komentarus rašote, o ne LS tinklalapyje ir facebukuose?

Beta to 18:38       2015-08-3 20:02

Gal galite pasakyti kas LS buvo kitaip kol moralieji nebuvo pasitraukę? Kokia veikla vyko kurios dabar be jų nėra? Paaiškinkite ko LS neteko? Išskyrus tą aukštąją  moralę, kurią jie su savimi išsinešė, kas dar ten pasikeitė?

To Gaila       2015-08-3 18:38

Tai atsakykit ir sau ir kitiems nuoširdžiai, tai kur tas veikiantis LS pagrindas. Aš bent matau, kad portalas koks buvo gyvas, toks ir tebėra. O LS kur ieškoti? Ką ta partija veikia?
Beta sako net, kad imtų nebegerbti LS, jei partija šitame portale skelbtų savo tekstus. Tai kas portale dirba - gal kokie velnio apsėsti raupsuotieji?
Ką pastebiu, tai vieną dalyką tikrai - partija prarado moralinię orientaciją, kokią nei Puteikis, nei jo goveda niekada nepasižymėjo. Bet buvo žmonių, kurie neleido taip moraliai pakrikti. Išėjo, ir matom, ką turim.

o man gaila, kad       2015-08-3 16:46

LS prarado tai, kas teikė moralinę jėgą veikti.
Gal dėl to ir toks paralyžius?
O Tiesos.lt turės ieškoti savo kelio, savo vietos.
Bet dabar skaidriau.

Gaila,kad Tiesos portalas liko       2015-08-3 11:51

be praktiškai veikiančio pagrindo LS.Iš kitos pusės gal išblaškytos partijos pradės bendradarbiauti ir kiekviena čia ras tai,kas ją atspindėtų.

Patikslinimas       2015-08-2 19:51

ŠTAI TAIP įvyksta balvonizacija mūsų galvose, ŠTAI TAIP mes sunaikiname POLITNĘ bendruomeninę viešąją erdvę, kurioje žmogus NEišlieka žmogumi.

Apie višąją erdvę       2015-08-2 19:45

Algis Mickūnas—filosofas, Ohajo (JAV) universiteto profesorius, pasaulyje pripažintas mokslininkas, skaitantis paskaitas daugelio šalių universitetuose, Lietuvos mokslų akademijos narys, Lietuvos Sąrašo steigėjas:


(...)
Pirminė „politinė“ institucija yra viešoji erdvė, kurioje kiekvienas bendruomenės narys turi teisę, pareigą ir atsakomybę dalyvauti, kai priimami nutarimai, diskutuoti apie viešuosius reikalus ir sąmoningai laikytis susitarimų kaip visiems bendrų taisyklių. Taip pat svarbu pabrėžti, kad joks susitarimas nėra ir negali būti absoliutus, nes žmonės yra klystantys, todėl atsakingi už tai, kad jų ir ne jų klaidos būtų pataisytos.

Viešoji erdvė nėra tik kokia nors „susirinkimų salė“ – tai fenomenas, kuris užtikrina, kad kiekvienas galės pareikšti savo nuomonę, puikiai suprasdamas: kiti gali tai nuomonei nepritarti, radę aibę išdėstyto požiūrio trūkumų. Savo ruožtu kiekvienas gali sukritikuoti kitų teiginius, kol pavyks rasti bendrą sutarimą ir suderinti skirtumus.


(...)
Politinėje bendruomenėje „valdžia“ sutampa su laisvų ir lygių asmenų sutarimu, kokie turėtų būti įstatymai ir žmonių tarpusavio elgesys. Reikia pasakyti, kad tie įstatymai nesiremia kokia nors išsvajota „teisinga“ žmogaus prigimtimi, nes „iš prigimties“ žmonės nėra nei laisvi, nei lygūs, skiriasi tiek jų galia, tiek norai ir siekiai, todėl prigimtis negali diktuoti visiems priimtinų įstatymų. Vadinasi, kaip ir viešoji erdvė, nei laisvė, nei lygybė nėra duotos kaip įgimtos ypatybės, jos yra sukuriami fenomenai, kuriuos reikia nuolatos sutvirtinti. Kai nustojama laisvai racionaliai veikti viešojoje erdvėje, dingsta ir viešoji erdvė, ir lygybė, ir laisvė.


(...)
Demokratinė sistema yra pati save pagrindžianti, o ne iš šalies primesta bendruomenei ar iš kokių nors interesų kieno nors išvesta struktūra. Demokratinė bendruomenė kiekvieno žmogaus laisvę ir lygybę užtikrina ne tik jų, bet ir savo pačios labui. Vadinasi, žmonių laisvės ir lygybės šaltinis yra tas pats ir jį gali užtikrinti vien politinė bendruomenė. Iš principo bet kokia kitokio pobūdžio bendruomenė, kad ir kokie nesavanaudiški būtų jos interesai, kad ir kokių kilnių tikslų ji siektų, galiausiai susidurs su tuo, kad viena grupė pradės valdyti visas kitas. Tokiomis aplinkybėmis nei laisvė, nei lygybė nėra laikomos vertybėmis. Jei žmonės veikia bendruomenėje, paisydami tik savo interesų ir tikslų, anksčiau ar vėliau tiek pavieniai asmenys, tiek jų grupės susipriešina. Išsklaidyti to susipriešinimo keliamą įtampą galima tik jėga, o jai įsikišus kalbėti apie laisvę ir lygybę išvis nėra prasmės.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lemtinga-kryzkele-i


ŠTAI TAIP įvyksta balvonizacija mūsų galvose, ŠTAI TAIP mes sunaikiname bendruomeninę viešąją erdvę, kurioje žmogus išlieka žmogumi.

Tarabilda Pastebėjimui       2015-08-2 16:33

Tamsta mums išdėstei ne ką kita, o GRU propagandinio scenarijaus segmentą. Eik paieškok durnelių, kurie tavęs neatpažįsta pas Delfinus. Ten tavo draugelių susiėjimo vieta. Čia tu labai permatomas.

Pastebėjimas        2015-08-2 14:51

Jeigu norite, kad Lietuva keistųsi, tai nebalsuokite už tuos, kuriuos rusai puola, kurie parsiduoda Vašingtonui ir Sorosui, kaip Lietuvos sąrašas, nekalbant apie dabar valdžioje esančius politinius prostitutus, nebalsuokite už tuos, kurie yra prieš tiesioginę demokratiją, kaip Makdeikienė ir valdžioje esantys, kurie yra už liberalizmą ir tarnauja kapitalui, tai yra visos gaujos, esančios seime, neišskiriant ir žaliųjų gaujos. Balsuokite tik už protingus, išsilavinusius, sąžiningus, teisingus, dorus žmones, kurie būtų už Lietuvos nepriklausomybę, už socialinį teisingumą, už gerus santykius su Rusija, už Lietuvos ūkio atkūrimą valstybės pinigais, nelaukiant “gerų” dėdžių iš užsienio, kurie investuoja tik dėl pasipelnymo.

Pastebėjimas to Nieko nesuprantu        2015-08-2 14:41

O ko čia nesuprantate, puteikizmas ir balvonizmas yra sinonimai.

Pastebėjimas to Aiškiai        2015-08-2 14:39

Ekonomika stoja, nes Lietuvoje vyrauja tokie beretiniai puteikiai, kuriuos nuolat rusai puola, dėl to seime balsuoja už Lietuvos nepriklausomybės naikinimą ir remia jankių politiką, kuri naikina ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ekonomiką.

Valio Betai        2015-08-2 14:02

Ačiū kad taip aiškiai, kaip tik Jūs mokat, paaiškinot tugadūmamams. Lauksime Puteikio benefisų pas Janutienę ir Klivečką. Kulakausko tose laidose neatsimenu, kad būt pasirodęs. Kuolį esu matęs.
Va tik dėl Vigelio tai leiskit nesutikti. Ne dįl personalijos reikia pareiškimo, o dėl sisteminio požiūrio i kultūrą kaip atliekinę paraštę vykdomosios valdžios kompozicijoje. Tai ką pasakėte Jūs ir yra to valdiįko požiūrio pavyzdukas.
Iš tamstos tokių minčių nesitikėjau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beta to 7:10       2015-08-2 10:46

Gerbiamasis, visos politinės sistemos ydos ir keliai kaip   jas taisyti yra surašyta LS partijos programoje. Siūlau pasiskaityti.
O konkretus viceministras ir tai ar LS pasisakė prieš Vigelį ar ne,  esmės nekeičia. Nebus šito, ras kitą panašų. Mažumėlę perdedate, nuo kultūros viceministro valstybės kultūros politika mažai tepriklauso. Daugiausia tik tiek ką iš bendro aruodo galima būtų nugvelbti ir pasidalinti tarpusavyje.
Nesuprantu kur jūs taip skubate? Ateis ruduo ir jei tebegyvuos Klivečkos “Sąmokslo teorija” ir Janutienės “Viskas. Aišku”, žmonrės iš LS turės progos pasisakyti ir būti išgirstiems.  Darius Kuolys, Antanas Kulakauskas, kai kurie kiti iš LS ten gana dažni svečiai.  smile

Kas nutiko Betai??       2015-08-2 7:10

Komentatorė Beta rašo-“Nesuprantu kodėl neparlamentinė partija LS turėtų pasisakyti dėl kultūros viceministro skyrimo?” Jei taip rašytų koks"taigis”,neimtum į galvą,bet kai taip rašo puikiomis įžvalgomis,racionaliais vertinimais,socialiniu teisingumu pasižyminti skaitytoja,pasidarė baugu….Beta,ar jums viskas gerai?
Kultūra aprėpia visas žmogaus gyvenimo sritis,kultūros sąvoka apibrėžiame tai,kuo vadovaujamės visą savo gyvenimą,ko siekiame su tardami su kitais individais,ko reikia asmenybės tobulinimui,nepaliaujamam augimui.Kultūros sąvoka apibrėžiame visa, kas yra sveika, garbinga,,protinga,moralu,teisinga,tradiciška,sveikintina ir t.t.Ar mūsų politikai"kultūringai"elgiasi su piliečiais,drausdami referendumus, įvesdami drakoniškus PVM,nurėždami pensijas,ar pakankamai skiria dėmesio ligoniams, mokiniams, jaunoms šeimoms ir pan.Kokia"kultūra” vyrauja mūsų teisėsaugoj?Jei mūsų politikai elgtųsi kultūringai,nepirmautume emigracijoje,savižudybių,skurdo,nutautėjimo srityse.

Supranti, viską gerai supranti       2015-08-2 1:18

Todėl ir kreipi į šalį nuo rutuliojamos temos ir pagrįstai keliamų klausimų.
Tik nesupranti, kad šitaip neapdairiai klausdama(s) verti gretinti tuos du dalykus.

Nieko nesuprantu       2015-08-1 23:46

Diskusijos tema apie balvonizaciją, o čia vėl apie Puteikį ?

to 2 to 2 > 2 Jokymui 2:02 2015-07-31 21:44        2015-08-1 23:30

Puti miglą į akis:

,,N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Au­di­to ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­reng­tam Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.’

tereiškia, kad komitetų atstovai perskaito komitetų išvadas.”

DEJA, TAI reiškia, kad komitetas svarstė, o tame svarstyme dalyvaujama ir balsuojama. Tik paskui vienam iš pritarusiu pavedama pristatyti komiteto sprendimą. Beto už partijų įsisteminimą, net du kartus N. Puteikis balsavo UŽ.

Kiek žinau Urbšys niekada neketino kurti jokios partijos, todėl prie ko čia tie 3000 parašų.


PRIMINIMAS PUTEIKIUI:

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai už Puteikį balsavo:
Klaipėdos mieste 10927 16,47%
Panevėžio mieste 5580 12,38%
Šiaulių mieste 5531 12,06%
Kauno mieste 16404 11,58%
Vilniaus mieste 16568 6,37%

KLAUSIMAI PUTEIKIUI:

Kokie Jūsų santykiai dabar su Kęstučiu Ignatavičiumi, Povilu Urbšiu iš Panevėžio, su Irena Vasinauskaite iš Šiaulių, su Rūta Zebeliene iš Kauno, su Dariumi Kuoliu iš Vilniaus - kurių dėka surinkote 55010 balsų iš 124333 ?

Ir DAR: Gerb. Puteiki, savo fecebook įrašėte Gema Umbrasienę kaip pomėgį. Tai čia tapati Umbrasienė, kuri su dar vienu veikėju buvo išpurtyti iš Valstiečių partijos ?


http://www.sekunde.lt/panevezyje/reputacijos-savoka-aiskinsis-teisme/
https://lt-lt.facebook.com/puteikis

 

Jei atsirastų partija,kuri,       2015-08-1 20:12

atėjusi į valdžią,atsisakytų nepadoriai išsipūtusių algų,duotų asketišką toną,stengtųsi rūpintis savo piliečių doru pasiturinčiu gyvenimu,tada daug kas keistųsi.Ar tam LS pasiruošusi?A.Nakas ,atėjęs į seimą,nesijaučia nepatogiai ,gaudamas nepagrįsti didelę algą?

Psalmė 126       2015-08-1 20:08

“Jei miesto nesaugo Viešpats,veltui jį saugo sargai…“Jei Lietuvoje nebus sutarimo,teisingumo,sąžiningumo,orumo,tikėjimo,vilties ir artimo meilės,tai kad ir 10 NATO čia skraidys,nebūsim saugūs.

Valio Betai       2015-08-1 19:30

Tai Jūs čia visus prajuokinot. Niekas LS pareiškimų neskelbs, tai anot Jūsų nėra reikalo ir tokius rašyti. Supratau. O kam reikia portalui pinigų, jei nėra ką skelbti? Paskutinė žinia iš LS partijos portale apie būsimą Gegužės 17 akciją... Ar nieko po to neįvyko? O vis dėlto, kieno facebookus iš LS tarybos narių pasiekiate. Aš jokio.

> 2 to 2 > 2 Jokymui       2015-08-1 16:16

Labai geros citatos - apnuogina du visiškai skirtingus politinio mąstymo / veikimo tipus:
Urbšys gina principą - kad kietai suręstoje partokratinėje struktūroje dar liktų galimybė žmonėms (!) organizuotis ir dalyvauti politinėje veikloje.
Puteikis gi į rimtą argumentą atsako kaip visada - paikai: pereidamas į asmeniškumus.
Ir ką “tokio svorio” argumentas - yra žmonių, kurie galėtų suburti ir 3 tūkst. - įrodo? Kad politinė sistema sudaro vienodas galimybes visiems piliečiams dalyvauti politikoje? Ar kad Puteikis yra “antisistemininkas”, rūpinasi, kad antisisteminės jėgos, veikiančios visuomenininiais pagrindais, turėtų vienodas galimybes su sočiai iš biudžeto išlaikomims partijomis?
Tik tai, kad jei nori suburti partiją, kaskart turi ieškoti “gelbėtojo” / “vedlio”  ir kad burti gali tik tokius, kuriems tokių “stulpų” reikia. Ir kuo “tokia” apie “stulpą” susitelkusi partija skirsis nuo sisteminių? ji įsiklausys į apačias? ji girdės kitokią nuomonę? ne, ji kitokius kapos pirmai progai pasitaikius kaip svetimkūnius, trukdančius vieninteliam teisingajam [nors Seime jis net ne vienetas, o “matematinis nulis” - čia ne mano mintis, o 2015-07-30 23:36 komentatoriaus] kovoti su “sistema”...
O dar stebisi žmonės, kodėl galintys gyventi be stulpų nestoja į partijas…

Beta       2015-08-1 15:59

Paviešinti per BNS? Tai prajuokinote.
Jei   po šitokių “diskusijų” pradėtų savo pareiškimus ar kitokią medžiagą Tiesos.lt skelbti, būčiau pati pirmoji nustojusi gerbti LS.
Žinoma, kad kažką turės daryti. Yra lietuvossarašas.lt, prie jo truputį padirbėjus, paskyrus žmones, mano manymu, gautųsi įdomus portalas. Intelektualų galinčių rašyti straipsnius, analizuoti įvykius, diskutuoti, LS bet kas gali pavydėti. Tik pinigėlių kažkiek reikia įdėti, o jų tikriausiai nėėėėėėėė. Tačiau, tikiu, išsispręs ir tas klausimas.
Nesu nei atsakingas LS asmuo,  nei tos, nei kokios kitos partijos narė. Esu tik už sisteminius jau seniai nebalsuojanti rinkėja,  simpatizuojanti LS.

Valio atsakau Betai       2015-08-1 14:37

Klausiate: “Nesuprantu kodėl neparlamentinė partija LS turėtų pasisakyti dėl kultūros viceministro skyrimo? Pagaliau, kur ji galėtų pasisakyti ir kas ją išgirstų? Kuri be LS neparlamentinė partija tuo klausimu pasisakė? Gal ką praleidau? “
1. Ar neparlamentinės partijos neturėtų svarstyti ir pasisakyti viešaisiais klausimais? Ypač - kultūros, kai partijoje yra bene didžiausias kultūrinis potencialas: menininkai, humanitarai, mokslų daktarai?
Jei sisteminės partijos nepasisako, ar tai reiškia, kad ir LS tuo klausimu turėtų tylėti?
Sakot, kur pasisakyti? O kodėl neišplatinus pareiškimo per BNS ar per savo turimus kanalus. Kodėl ne čia? Gal manote, kad Bingelienė su Šopausku ignoruotų tekstą, jei toks atsirastų.
Gal žinote, kas LS yra atsakingas už viešuosius ryšius ir informacijos sklaidą. Tas žmogus greičiausiai yra nieko dėtas, nes jokios informacijos nėra ir neturi ką paviešinti.
Irena Vasinauskaite, gal Jūs esate tas atsakingas LS Tarybos asmuo už informacijos sklaidą. Kaip ten yra?
O gal Beta, jūs? O gal Kritikas Pikčiurna? Kitų kol kas nesimato akiratyje.

Valio Betai       2015-08-1 14:05

Paieškojau Jūsų siūloma kryptimi - LS tarybos narių FB. Neradau nei Kuolio, nei Matulevičiaus, nei Noreikaitės FB paskyrų. Matulevičienės ne vieša. Nesuprantu, kaip jūs jas randate. Maldeikienė, Puteikis, L. Stoškus apie LS gali pasakyti nė kiek ne daugiau negu tas, kuris info renkasi jūsų siūlomu būdu
, nes nėra LS nariai ir nedalyvauja partijos veikloje. Gal aš klystu? Pataisykit, nes matau, kad už mane daug daugiau žinot. LS tinklalapiuose - visiška tuštuma. Čia tiesos.lt bent pasisako Pikčiurna ir Jokimas ir tamsta, todėl semiuosi žinių apie partiją iš čia. Kiek info patikima, negaliu spręsti. Jums geriau žinoti.

Beta to 7:11       2015-08-1 9:14

Kur galima būtų pasiskaityti?
Bent jau aš  informacijos apie jų veiklą ieškau ir randu LS narių FB,  Vilniaus tarybos narių iš LS FB,  lietuvossarasas.lt/, lietuvossarasas.lt/ FB, Puteikio ir Maldeikienės bloguose,  net… lryte.
Kas ieško, skant, tas randa.  smile
Nesuprantu kodėl neparlamentinė partija LS turėtų pasisakyti dėl kultūros viceministro skyrimo? Pagaliau, kur ji galėtų pasisakyti ir kas ją išgirstų? Kuri be LS neparlamentinė partija tuo klausimu pasisakė? Gal ką praleidau?
Dėl skyrių? Manyčiau jei LS matys reikalą steigti tuos skyrius,  tai pradės daryti rudenį. Vasarą, kai žmonės atostogauja ir išvažinėję tai būtų tuščias darbas.
Kuris iš čia rašytų komentarų yra LS narių rašytas, kurie nykščiai žemyn yra nuspausti konkrečiai jų?

To 2015-08-1 7:11 val. nuomonei       2015-08-1 8:13

gerai pastėbėjot - tie"antisistemininkai” labai fiktyvūs,nes realios veiklos, tikrų darbų namatyt…

To Betai 2015-08-1 7:11       2015-08-1 8:08

O kodel Urbsys   partijos ir nedalyvauja seimo rinkimuose? Ne gi viskas taip beviltiska?

Betai       2015-08-1 7:11

Kokios įdomios artejant rinkimamams pradedamos skleisti mitologijos, kad kažkas mažiukus skriaudžia ir skaldo, kai tuo tarpu tie patys mažiukai nieko nedirba. Beta, pasakykit, ką po rinkimų į savivaldą ir suvažiavimo nuveikė LS, Puteikis ir Kuolys. Kur galima būtų pasiskaityti? Nemačiau nei rinkimų rezultatų aptarimo, nei kokio nors pareiškimo dėl labai nevienareikšmiškos situacijos partijos viduje. Neaiškus ir tos partijos santykis su piratinėm technologijom. Nieko nematyt. Tyla. O gal važinėja partiečiai po rajonus, gal steigia skyrius?
O kur politininė Lietuvos reikalų analizė, kad ir Kultūros viceministro paskyrimo klausimu?
Tai kur tie pavojingi sistemai Kuoliai ir Puteikiai su tom fiktyviom partijom, kurių visiškai nėra jokio reikalo skaldyti, jei nėra.
A… tiesa, būčiau visai žabalas, jei nepastebėčiau - partija savo sunkiąją artileriją ir lojančius tuzikus laiko čia komentarų skiltyje sulindusius už krūmų ir varo kiek įgalėdama mėšlo salvėmis pridurdama nykščiais žemyn kiekvieno protingesnio komentaro kryptimi.
Kalbu beveik kaip sistemininkas, bet skaudančia širdim, kad jie tą patį sakydami yra teisūs. Partijos tos nesisteminės gal ir yra formaliai, bet su visuomene totaliai nieko nedirba. Sabotažininkai ir tiek.

2 to 2 > 2 Jokymui 2:02 2015-07-31 21:44       2015-08-1 0:27

Ačiū už nuorodą į stenogramą. Tuoj pagal joje esančias nuorodas pažiūrime, kas registravo ir kas teikia tą įstatymo projektą:

pirmą projektą teikia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455615
Seimo nariai Virginija Baltraitienė
Milda Petrauskienė
Rita Tamašunienė

antrą projektą teikia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459271
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Komiteto pirmininkė                                                        Virginija Baltraitienė

Kas pagrindinis iniciatorius? O gi štai:
PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA Politinių partijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui
Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

Tai gi pasirodo jie, o ne N.Puteikis ir inicijavo šį įstatymo projektą.

O frazė ‘Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą­ją V. Bal­trai­tie­nę pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ruo­šia­si N. Pu­tei­kis. PIRMININKAS. Tai­gi kvie­čiu į tri­bū­ną ko­le­gą N. Pu­tei­kį.
N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Au­di­to ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­reng­tam Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.’

tereiškia, kad komitetų atstovai perskaito komitetų išvadas.

Bet dėl ko ginčijamės? Juk N.Puteikis stenogramoje nurodo ir motyvus, kodėl pritarė, kad būtų nebe vienas, o du tūkstančiai narių:

‘PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – N. Pu­tei­kis.
N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Po­vi­lai, tu ne­sun­kiai su­rink­tum 3 tūkst. pa­ra­šų Pa­ne­vė­žio apy­lin­kė­se ir lais­vai įsteig­tum sa­vo va­do­vau­ja­mą par­ti­ją be jo­kių pro­ble­mų. To­dėl aš pa­si­sa­kau už.’

Ar kažkas atsitiko su Povilo Urbšio gebėjimais ir jis nebgeba surinkti nei trijų, nei dviejų tūkstančių savo šalininkų NET PANEVĖŽIO APYLINKĖSE?
Tai gal P.Urbšys pyksta ant N.Puteikio tik todėl, kad P.Urbšys nebgali surinkti tris, o N.Puteikis vis dar gali surinkti tris tūkstančius savo šalininkų? Pavydas bambą graužia?

Patikslinimas to > Inf. 12.03 val koment.       2015-07-31 23:57

N. Gogolio – romanas „Mirusios sielos“ (Мёртвые души, t. l 1842 m., lietuvių k. 1937 m., 1946 m.).  1845 m. buvo parašytas antras romano tomas, bet autorius jo rankraštį sunaikino. Vėliau pradėjo rašyti iš naujo, paaštrėjus dvasinei krizei prieš mirtį rankraštį N. Gogolis sudegino (likę fragmentai išspausdinti 1857 m.).


VISA KITA BE KLAIDŲ.


Gal „Mirusiose sielose“ reikėtų ieškoti balvonizacijų ištakų ?

to > Inf. 12.03 val koment.        2015-07-31 22:22

N. V. Gogolis poemą „Mirusios sielos“ pradėjo rašyti 1935 m. ir nebaigė to darbo iki mirties.


„Mirusios sielos“ – ypatinga poema, pasauly neturinti sau lygių. Mįslės prasideda nuo paties pavadinimo. Negalime iš karto nuspėti, kas yra tos „mirusios sielos“. Kadangi pagrindinis veikėjas Čičikovas važinėja po Rusijos dvarus ir perka iš jų savininkų mirusių baudžiauninkų sąrašus, tai atrodytų, kad nelaimingos „sielos“ – tai tie mirę baudžiauninkai. Tačiau paklausus savęs, o kam jis perka, kam reikalingi mirusių žmonių sąrašai, kuriuos Čičikovas taip kruopščiai deda į savo dėželę ir užrakinęs saugo, vėl tampa niekas nebeaišku. Tuo labiau, kad rašytojas į šį klausimą visiškai neatsako. Galvok, skaitytojau, kaip nori, kaip tau geriau atrodo…

PASTABA: ko nežino Čičikovas - žino Puteikis.

to Inf. 12.03 val koment.       2015-07-31 22:14

Pažiūrėjau ir nieko neradau. Pigus reklaminis triukas.

kiek suprantu, tai       2015-07-31 21:59

Puteikis visada buvo Kuolio parankiniu. Kazkaip savo nuomone reiskia tik kai kada, gal kieno pastumetas. Na, koks is jo prezidentas bebutu- panasus i Butkeviciu, kurio nuomone keiciasi is kurios puses vejas papucia ryte ar vakare.Pritrenke, kad [asiule partijoms surinkti 2000. Vadinasi, mazo miestelio ar rajono gyventojams, panorusiems patekti i Seima prosvaisciu nera. ir uz tai aciu Puteikiui. Dabar ji siulau ant Tilto , kaip siuolaikini balvona.

to 2 > 2 Jokymui 2:02        2015-07-31 21:44

STENOGRAMA

12.24 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-971(2) (svars­ty­mas)

Dar­bo­tvarkės 1-16a klau­si­mas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-971. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą­ją V. Bal­trai­tie­nę pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ruo­šia­si N. Pu­tei­kis.


PIRMININKAS. Tai­gi kvie­čiu į tri­bū­ną ko­le­gą N. Pu­tei­kį.

N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Au­di­to ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­reng­tam Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.


(...)


Tai­gi svars­ty­mas baig­tas. No­rin­čių kal­bė­ti už ir prieš nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui su vi­sais pa­tai­sy­mais, ku­riuos mes… Jūs no­ri­te kal­bė­ti? Ge­rai. Kal­bės ger­bia­ma­sis P. Urb­šys po svars­ty­mo. Pra­šom, ko­le­ga.


P. URBŠYS (MSNG). Dar kar­tą par­ti­jos ban­do įtei­sin­ti sa­vo da­bar­ti­nį mo­no­po­lį, nes bū­tent pa­di­di­ni­mas stei­gė­jų skai­čiaus nuo 1 iki 2 tūkst. nau­din­gas da­bar­ti­nėms par­ti­joms. To­kiu bū­du jūs at­ima­te ga­li­my­bę žmo­nėms kur­ti nau­jus po­li­ti­nius da­ri­nius, ku­rie ga­lė­tų su­da­ry­ti kon­ku­ren­ci­ją da­bar­ti­nėms par­ti­joms… ir bū­tų nau­din­gos da­bar­ti­nėms par­ti­joms, nes vers­tų at­si­nau­jin­ti ir pel­ny­ti di­des­nį žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą. To­dėl aš bal­suo­ju prieš įsta­ty­mą, pa­tai­są.


PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – N. Pu­tei­kis.


N. PUTEIKIS (TS-LKDF). Po­vi­lai, tu ne­sun­kiai su­rink­tum 3 tūkst. pa­ra­šų Pa­ne­vė­žio apy­lin­kė­se ir lais­vai įsteig­tum sa­vo va­do­vau­ja­mą par­ti­ją be jo­kių pro­ble­mų. To­dėl aš pa­si­sa­kau už.


PIRMININKAS. Tai­gi, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, už, prieš nuo­mo­nės bu­vo iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti. Kas už tai, kad po svars­ty­mo pri­tar­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-971, bal­suo­ja už, kas ki­taip ma­no, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.


Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus: už – 53, prieš – 10, su­si­lai­kė 14. Įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-971 po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459242

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-16966

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17145

> Inf. 12.03 val koment.        2015-07-31 16:46

tai kad ieškojau, bet apie krikščionišką partiją ir centro partiją, kas planuojama - nei žodžio, ir šiaip galima sakyti, apmirę

Visi žinom       2015-07-31 16:18

kad didžiausia Lietuvos nelaimė - neįvykdyta desovietizacija. Laiku neatlikta amputacija sparčiai virsta į gangreną. Taip besiplakant dėl metalo laužo meninės vertės ir molekulinio lygio politinių darinių, gyvi balvonai su pilnais čemodanais purvinų rublių mūsų visada alkaniems valdininkams ramiai ir nevaržomai atsliūkina į jūrų uostą...

Inf. 12.03 val koment.       2015-07-31 12:30

Galima paieškoti Naglio bloge ar Fb profilyje. Sėkmės.

Norėtųsi daugau       2015-07-31 12:03

žinoti apie krikščionišką partiją,centro partiją.Kas jos nariai,ką jie siūlo,ką mano įvairiais klausimais?Kas čia vyksta?

Beta to 10:47       2015-07-31 11:31

Tikslas tai aiškus- rinkimai artėja, TS-LKDP reitingai ir taip jau prasti, o čia dar visokie Puteikis, Darius Kuolys su Lietuvos Sąrašu, visokie visuomenininkai, mažos partijos kaip grybai po lietaus dygsta, pagalius sisteminiams į ratus kaišioja, apie kažkokią ten demokratiją, Konstituciją, Suvereno viršenybę kalba, vienytis kviečia. Visuomenė, žinia,  ant tiek nesubrendusi, kad nors kol kas negausiai, bet juos jau renka.  Taip ir valdžia iš po kojų gali išslysti. Todėl ir įjungtas senas geras metodas “skaldyk ir valdyk”.  Geriausia tai daryti savomis rankomis- įtikimiau atrodo. Gerai pablusinėjus apie kiekvieną galima kažką išknisti- ne taip kažką pasakė, ne taip pabalsavo, ne taip apsirengė, ne ten nuvažiavo, ne ... idealių žmonių gamtoje nėra, darbo skaldytojams visuomet atsiras,  svarbu idėja.

2 > 2 Jokymui 2:02       2015-07-31 10:47

Toliau manipuliuojate: «tuo metu, kai Naglis Puteikis Seime pristatinėjo minimą įstatymą».

Atsiųskite nuorodą į kokią nors informaciją, pvz. posėdžio protokolą ar stenogramą, kur parašyta, kad Puteikis PRISTATINĖJO tą  projektą. Pristatinėja iniciatoriai, bet jis juo nebuvo, nes nepristatinėjo.
Kokių tikslų siekiate taip manipuliuodami?

Pastebėjimas       2015-07-31 9:22

Net neabejojau, kad liberastai skulptūras nuėmė dėl savo naudos, spekuliantų šaika
https://www.youtube.com/watch?v=QpMOBQo4kfE

2015-07-31 2:02 val. komentatoriui       2015-07-31 6:59

Akivaizdu,kad į Jūsų klausimus “jokymas"neatsakė ir neatsakys.Kad pas mus dvigubi standartai nenuostabu,-juk liustracijos nebuvo,valdžioj įsitvirtinę tebetupi vakarykščiai komunistai dabar tapę aktyviais briuselinių direktyvų vykdytojais.

> 2 Jokymui 2015-07-30 20:23        2015-07-31 2:02

gerbiamasai, ačiū, kad įsitraukėte į diskusiją, tik gaila, kad neatsakėte nė į vieną mano klausimą, t.y. nepateikėte jokių dalykinių argumentų, tik dūmų uždangą papūtėte.
Dar pažėrėte krūvą užgaulių Puteikio įvardijimų, o be reikalo (kokiu tikslu tai darote, supras tikrai nedaug kas).
Taigi, apie “dūmus” (skamba išties konservatoriškai) - kiek žinau, tuo metu, kai Naglis Puteikis Seime pristatinėjo minimą įstatymą, jis buvo konservatorių partijos narys, už tos partijos biudžetinius pinigus laimėjęs vienmandatėje ir pagal sąrašą. “Antisisteminiu” kandidatu jis tapo po pusantrų metų - prieš pat prezidento rinkimus.
Ir jis balsavo ne už tai, kad partijos turėtų daugiau nei 1000 narių, jis balsavo už tai, kas jos turėtų daugiau nei 2000. Esminis skirtumas. Ypač tokioje nukraujavusioje šalyje, kur partijos tapusios kone keiksmažodžiu.
Gal aš klystu, neturiu kada tikslinti, bet atrodo, kad Vokietija tokių reikalavimų savo partijoms nekelia. Kaip jums atrodo, kodėl? Ir kodėl to negali būti Lietuvoje?
Kitas jūsų neva argumentas išvis neatlaiko kritikos, nes niekaip negali paaiškinti, kodėl sisteminės partijos, vienai iš jų Puteikis tuo metu vis dar priklausė, po DK partijos šuolio į Parlamentą, susigriebė užkelti reikalavimų kartelę nesisteminėms partijoms..? Savo komentare jūs tarsi sakote, kad jos norėjo ir vis dar nori, jog kurtųsi partijos, kurių “įtaka didžiųjų partijų politikai” nebūtų “absoliučiai nulinė”???
Jūs, matyt, mėgstate humorą, tik pats / pati to nesuprantate.
Lieka ir neaišku, kas čia ką pučia: iš mikrobo dramblį ar iš dramblio mikrobą?
Į kitus klausimus atsakymus, matyt, pateiks Jokymas.
Palauksime.
P.S. Atsiprašau diskusijos skaitytojų ir moderatorių, kad įsiterpiau, bet man atrodo, kad ir šis nukrypimas, mano reakcija į Jokymo komentarą, visai “į temą” - juk buvo klausimas ir apie tai, kodėl sovietinė sistema ir jos konstruktas “homo sovieticus” toks gajus. Taigi man atrodo, kad didžiausias šios sistemos “palikimas” dvigubi standartai.
Kaip jūs manote?

2 Jokymui 2015-07-30 20:23        2015-07-30 23:36

Aniniminis komentatoriau, klausiate Jokymo kodėl jis manipuliuoja irko šiuo veiksmu siekiate - ‘...vertinimas gryna manipuliacija. Mano išvada: nieko neįrodėte, save parodėte. Klausimas: ko tokiu “giliamintiškumu” šioje komentarų erdvėje siekiate? Suvienyti, sutelkti darbams? pelnyti pasitikėjimą, autoritetą?
kodėl tas pats Puteikis prastumia 2000 reikalavimą mažosiomis, nebiudežtinėms partijoms, o po poros metų jau skelbiasi jų vienytoju? Ir kokiu pagrindu jis ruošiasi jas vienyti? Kokiu tikslu?’

O kas iš tikrųjų manipuliuoja? Kaip opozicijoje esantis Puteikis staiga įgavo Seimo pirmininkės, didžiųjų koalicijos frakcijų vadovų galių, kurios jam leido ‘prastumti’. Jis rengė tas pataisas? Jis jas pristatė? Jis jas stūmė? Nejuokinga?

Bet kokiu jei jis balsavo už tai, kad partijos privalo turėti daugiau narių , nei 1000, tai aš jam visškai pritariu, nes o kas čia blogai? Kažkokie mikrobiniai darinukai po 1000 narių save išdidžiai vadina partijomis, o politikoje yra absoliutūs nuliai , tiesa turi po 2, 3 ar net keturis savivaldybės tarybos narius, bet pripažinkime - juk tokie politikų atstovų skaičiai ir yra grynasis 0, pvz. Centro, Tautininkų, Jaunalietuvių, Svarinsko krikdemų, Socialdemokratų sąjunga deja, ir tas pats Lietuvos sąrašas.
Na ir kokia jų egzitavimo prasmė, jei jų įtaka didžiųjų partijų politikai yra absoliučiai nulinė?
Tai va - padarėte iš mikrobo Puteikio, kuris taip pat seime yra tas pats matemaatinis nulis , o padarėte iš jo monstrą, gebantį pr tankų koalicinių ir kitų didžiųjų frakcijų mišką prastūminėti įstatymus.
Todėl jūs pati nemanipuliuokite ir atsiprašykite Jokymo dėl neteisngų kaltinimu manipuliavimu, nes jis jis tik parašė savo nuomonę, o jūs iš mikrobo pripūtėte dramblį.

to to 2 Pritariu Jokymui        2015-07-30 23:26

Ar esi prieš viešosios politikos debalvonizacija? ,,Evangelija pakartotų, kad Dievo Karalystė prisiartino, todėl, deja, įmanoma tik atsiversti.”

to 2 Pritariu Jokymui        2015-07-30 23:06

Tai garvežys - Puteikis su krikščioniškos demokratijos, centro partijos vagonais paruoštas ! Tai ko delsia prie sąstato prisijungti Lietuvos sąrašas ?

Jei šis komentaras Jus vėl sukiršiną, tai atsiprašau. Pabaigai noriu Jūsų paklausti - ar mašinisto vieta laisva, nes turiu mašinisto kepurę.

to 2015-07-30 20:23 komentarui       2015-07-30 21:13

Puikus Jūsų komentaras.
Parodėte pavyzdį,kaip reikia skaityti,suvokti ir deramai išdėstyti savo nuomonę.
Dėkui Jums!
O Tiesos.lt tikrai yra Lietuvos piliečių portalas,o ne vieno kurio politikuojančio būrelio narių nuosavybė.

Jokymui       2015-07-30 20:23

Jokymui, visų pirma keista, kad atsiprašote ne už tai, ką pats padarėte: parašėte tai, kas leido jus teisingai suprasti: apkaltinote patį portalą, o ne, pvz., save, kad komentarų erdvėje rašote tai, kas atrodo labai keistai…
Kad ir vėl grąžinate prie temos, kuri jau seniai visiems tapo aišku - portalas Tiesos.lt yra Lietuvos piliečių portalas ir jį kuriantys žmonės neberemia naujojo Lietuvos Sąrašo. Kodel taip nutiko, jie parašė, ir parašė ne anonimiškai, bet buvo ir yra iki šiol anonimų dergiami.
Apie Puteikį kalbate kaip apie “mūsų brolį” - kodėl? kas tie “mes”? kam ta manipuliacija? Jei jis jūsų brolis ir dėl to jis jums tinka, puiku. Bet tai ir viskas.
Aš nenoriu remtis jokiais “stulpais” - noriu aiškių atsakymų į paprastus klausimus. Pvz., kodėl tas pats Puteikis prastumia 2000 reikalavimą mažosiomis, nebiudežtinėms partijoms, o po poros metų jau skelbiasi jų vienytoju? Ir kokiu pagrindu jis ruošiasi jas vienyti? Kokiu tikslu?
Jei jau norite paskelbti Puteikį autoritetu ir dar vienytoju, tai prašom pasakyti savo argumentus - dalykinius, ne emocinius (“mūsų brolis”).
Visiškai nesutinku su jūsų politikos apibrėžimu: “Politika yra kova už žmonių sielas”. Man politika - tai bendrų reikalų tvarkymas, ir dėl to aš noriu, kad su manimi tartųsi, o ne manipuliuotų: neturite laiko, ne viską galite suprasti, mes (“mūsų brolis” - ačiū, kad bent ne vadas - kaip tai sovietiška…) išmanome geriau.
Ir aš visai nenoriu, kad kas nors lįstų į mano sielą. Ir dar mėšlinais batais.
Rašote: “Turiu pripažinti nemalonų faktą, kad Lietuvos sąrašas be Puteikio judėjimo praktiškai yra politinis nulis. Lygiai kaip ir Puteikio judėjimas be Lietuvos sąrašo taptų politiniu nuliu.” Bet argumentų nepateikiate - kodėl?
Kaip jų nepateikiate ir vertindamas Urbšį: “Tačiau jis yra ne tas kuris galėtų bent kiek patempti Lietuvoje mūsų vežimą. Tepatempia Panevėžyje iš 7/30 iki 14/30 ir tai bus nuostabu. Prijaučiančių 2-3 atsiras. Asmeniškai man Urbšys kažko nelimpa prie dūšios pilnai , kodėl , net pasakyti negaliu.” Taip pateiktas “savo dūšios” kalbant apie politikus - vienas “mūsų brolis” , kitas “kažko nelimpa”...) vertinimas gryna manipuliacija.
Mano išvada: nieko neįrodėte, save parodėte.
Klausimas: ko tokiu “giliamintiškumu” šioje komentarų erdvėje siekiate? Suvienyti, sutelkti darbams? pelnyti pasitikėjimą, autoritetą?

Pritariu R.Bingelienei       2015-07-30 20:22

Jūs visiškai teisi,rašydama,jog apie okupanto skulptūras ant Žaliojo tilto”<...>  viešos ir platesnės piliečių diskusijos lig šiol tarsi ir nebuvo”.Nejau valdžiai įdomi piliečių nuomonė?Tikrai ne.

TO 2 Pritariu Jokymui       2015-07-30 19:59

kadangi liekate anonimas, jūųs skleidžiamas informacijos patikimumas taip pat menkas

ekspertai.eu       2015-07-30 16:19

A.Nakas Apie Lietuvos kapituliaciją prieš užsienio bankus.Kas išdavė Lietuvą...O jūs čia riejatės.Gėda ir koktu.

2 Pritariu Jokymui 2015-07-30 14:36        2015-07-30 14:57

Tamsta skleidziate paskalas, kai ra6ote, kad “Lietuvos sąrašo formatas Kuolio dėka galutinai pritaikytas Puteikio formatui. Deja, Puteikio inicijuojamo darinio - Krikščioniškos demokratijos ir Centro partijos junginio nariai kategoriškai prieš Kuolį.”
Esu Centro partijos narys. Is musus tarybos tik vienas yra pries Kuoli, bet todel kad draugauja su tautininkais, o tie kazkodel ant D.Kuolio akies neturi. Mus derybininkai kurie su krikdemais posedziauja sake, kad ir tie neturi nieko prie D.Kuoli. Todel nustokite kirsinti ir skleisti suodinas paskalas.

Norvegijoje       2015-07-30 14:53

už vaikus kovojančios šeimos užpultos fiziškai.Užpuolikai kalbėjo lietuviškai.Ar čia ne Garliavos užpuolkai “pasijungė”?

Aiškiai       2015-07-30 14:46

šiame portale dirba keli etatiniai kiršintojai,pjudytojai.Kam jie dirba?Tik ne Puteikiui,kad ir koks jis būtų.Ekonomika stoja.

Pritariu Jokymui       2015-07-30 14:36

Lietuvos sąrašo formatas Kuolio dėka galutinai pritaikytas Puteikio formatui. Deja, Puteikio inicijuojamo darinio - Krikščioniškos demokratijos ir Centro partijos junginio nariai kategoriškai prieš Kuolį. Akyvaizdu kas tapo vienybės kliuvinys. Tai ar Kuoliui-VARDAN TOS VIENYBĖS - sunku apsispręsti?

skaitytojas to 'Jokymas 2015-07-30 12:00 '       2015-07-30 13:11

leiskit ponas,Jokymai,pagelbėti -palydėsiu tamistą “kovoti už žmonių sielas” į http://www.lietuvossarasas.lt.Perduokit visiems “mūsiškiams"linkėjimus.Ypatingai jūsų“broliui Puteikiui”.Pasiimkit draugėn ir kitus pasiklydusius saviškius-pvz., Algirdą.Jis taip pat trimituoja,kad"Lietuvos sąrašas be Puteikio judėjimo praktiškai yra politinis nulis”.Gero slidinėjimo ten jums wink

Jokymas       2015-07-30 12:00

Jokymas to 2015-07-29 22:24
Pirma,  aš turiu atsiprašyti, kad ne taip buvau suprastas. Atsiprašau. Mano kritika dėl “koliojimųsi”, asmens santykių aiškinimąsi lietė ne portal, o į jį atskrendančias “muses”, kurios apart kaltinimų aplinkai (kažkur girdėta: “aplinka kalta”?) ir kurios apart to nieko daugiau ir nenori pasakyti. Lietuvos sąrašo portalas Tiesos.lt nuostabus, kuo aš džiaugiuosi. Tai aktyvus įvairiaplanės informacijos portalas. Nereikia lyginti su Puteikio blogu, kuris jau veik mėnesį stagnuoja. Bet tai nereiškia, kad mūsų brolio Puteikio politinis svoris yra sumenkęs ar menkesnis už Lietuvos sąrašo. Suprantama, kas nedirba, tas neklysta. Portalo žmonės dirba daug ir jiems didžiulis mano ir ne tik mano “Ačiū”. Pastovus darbas internete duoda vaisius. Ir tai duoda ir duos vaisius. Stagnacija internete yra atvirkščias veiksmas. Kartojuosi : Politika yra kova už žmonių sielas. Kiekvienas pilietis neturi galimybės bei laiko aprėpti viso šalies gyvenimo ypatumų. Be to jis ir nenorės to daryti, nes tai yra ir sunkus, nuobodus , varginantis darbas. Jam reikia atsiremti į vieną ar kitą (ar kelis) stulpus- autoritetus. Būkite tais stulpais.  Viena sąlyga. Turi būti kalbama Tiesa. Yra posakis : ” Žmogų galima apgauti vieną kartą, du, tačiau ne visą gyvenimą”. Kai sielų kvorumas ateis į rinkimus, rinkimai nebebus problema. Tačiau…  Tam kad agituoti ( propaguoti ) vertybes dėl kurių kaunamės reikalinga dirva: “bačka” ant kurios būtume matomi ir kiti, tame tarpe ir materialiniai resursai. “Bačka” tai yr air Seimo nario mandatas ir net Vilniaus m. tarybos nario mandatas. Kad ir kaip kuri ne kuri( pagal mane vos ne absoliučiai visa) vyraujati žiniasklaida nenorėtų jūsų(mūsų) apšviesti tautai , jai tenka ir teks tai daryti. Norint teisingos, piliečių Valstybės valdžion privalu eiti. To nepavyks padaryti urmu. Tačiau ka dir nedidelis bet solidokas būrelis Seime, keis viso Seimo darbą. Vėjo kryptį visi politikų vėjarodžiai rodo. Kokia bėda? Pirmoji. Aktyvumo trūkumas. Su tokiu aktyvumu Lietuvos sąrašas gali laukti politinių vaisių nebent už dešimtmečio, kito.  Antra. Solidarumo tarp savų pakeitimas Savo viršenybe. Vienybės svarbos nesupratimas. Turiu pripažinti nemalonų faktą, kad Lietuvos sąrašas be Puteikio judėjimo praktiškai yra politinis nulis. Lygiai kaip ir Puteikio judėjimas be Lietuvos sąrašo taptų politiniu nuliu. Atsiremti į berods Uždavinio konstruotą politinę jėgą yra kiek naivoka. Urbšys. Laikau jį saviškiu. Tačiau jis yra ne tas kuris galėtų bent kiek patempti Lietuvoje mūsų vežimą. Tepatempia Panevėžyje iš 7/30 iki 14/30 ir tai bus nuostabu. Prijaučiančių 2-3 atsiras. Asmeniškai man Urbšys kažko nelimpa prie dūšios pilnai , kodėl , net pasakyti negaliu. Bet mano simpatijos anti ar kitokios patijos yra visiškai nereikšmingos. Vienybė yra reikšminga. Ir te nepradeda įvairūs demagogai aiškinti apie tikslo “išgryninimą”. Yra du tai apibūdinanys posakiai : “Nenorėk apglėbti per didelį glėbį – per pažastį iškris “ , kitas- “ Iš viso bliūdo kiaulės uodegą išsirinko” .Na o apie “suskilusią geldą” teisingai rašė vienas mūsų bendramintis. Išvadas darykime patys. Pagausėjęs komentatorių būrys gali būti ir intervencija iš šalies.Netikiu, kad kai kurie mūsiškiai norėtų mūsų judėjimo pabaigos. Tiesa yra tokia kategorija žmonių “po mūsų nors ir tvanas” . Bet tai jau nebe mūsiškiai. Tokia mano nuomonė. Dėkui už dėmesį.

gerb.R.Bingelienei       2015-07-30 10:31

Diskusijai reikalingas moderatorius.Be jo net ir aktualiausia tema “geraširdžių” savanorių vairuojama į krūmus.

Spardytojui       2015-07-30 9:33

Lyg ir atvirkščiai buvo?

Arūnas Diedukui       2015-07-30 8:20

Malonu, kad net man nebūnant Lietuvoje, manęs negali nepamiršti.
Vadinasi, gerai tau subinę prispardžiau.

to to Jokymas 2015-07-29 20:31        2015-07-29 22:24

Labai šauni,be"koliojimų”,diskusijų erdvė kuriama http://www.lietuvossarasas.lt portale.“Didžiuojamės”.Straipsnius rašo visi kas netingi.Pats Puteikis darbuojasi moderatorium.Diskusijų temos tokios intelektualios ir stebuklingos,kad nepritraukia jokių “priedurnių”.Visi ten’vykėliai”.
Bėda ta,kad tos diskusijos…nematomos.Nematomi komentatoriai,nematomi gausūs straipsniai,nematomi moderatoriai ir intelekto"trupiniai”.Net Algirdas-Jakas ir tas tenai nematomas.Stebuklingas portalas!

kacius       2015-07-29 20:48

tai užmegs diskkusiją mielai

Jokymas       2015-07-29 20:31

Diskusijų erdvė tapo koliojimų ir tarpusavio santykių aiškinimosi tarp komentatorių vieta. Gėda.

Diedukas       2015-07-29 17:59

O, be reikalo…
Tauta turi žinot savo didvyrius.

Diedukas>Kotre       2015-07-29 17:52
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Kotre       2015-07-29 17:46
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Išnyko       2015-07-29 14:44

lietuviški linai,nyksta ir lietuviški sūriai kame.,nes mažėja laikančių karves.Kas atstatys tradicijas.Panašėjame į išlaikomą rezervatą,iš kurio bėga visi jauni žmonės.Lieka tik gaunantys pensijas.

neįtikėtinas skirtumas       2015-07-29 13:11

tarp to, kas siūloma diskutuoti, ir tų komentatorių, kurie dergiasi, nes… jaučiasi pranašesni?
įdomu, ką mąsto tylinti dauguma? Irgi jaučiasi pranašesni? grin

Jokymui       2015-07-29 11:50

Žegnokis, asile. Nors kanopa tai gana sunku atlikti…
Blykstelėjai išmintim, studentas matomai esi.

Jokymas       2015-07-29 9:44

Ar tik man vienam rodosi? jei tik vienam, imu, žegnojuosi… kad diskusijų temos sutraukia per daug priedurnių. Tiems mano įvardintiems priedurniams rūpi tik pasikolioti. tema apie bslvonus, diedukas apie Lansbergį, Puteikį . Lansbergis šiam kaip raudonas skuduras buliui, kiti tauškia apie Algirdus, dormeo, reklamuoja Urbšį. ir niekada nieko apie temą. Kyla klausimas: Ar čia vienas durnius įvairiais vardais durniuoja savo intelekto trupinius rodo ar keletas nevykėlių, kuriems net žodis studentas yra priešiškas politiškai asmuo. Aišku kai “tu” neturi proto, o studentas jo turi, suprantama protingesnis žmogus yra durniaus priešas( durniaus požiūriu).Žodis durnius neturėtų durniaus žeisti. Portalas gi TIESOS…

Diedukas>Nykštukėliai žemyn        2015-07-29 9:41

Tokie laikai nūnai. Reitinguojant pakanka autoriaus. Skaityt nebūtina.

Nykštukėliai žemyn        2015-07-28 23:14

Piratų laivas, į kurį sulipo ir grupė LS veikėjų, plaukioja su vėliava, kurioje vietoje įprastinės kaukolės plaikstosi kumštis su nykštukėliu žemyn - kur tik prisišvartuoja, visur atsižymi.
Bent perskaitytumėte, ką nureitinguojate. Juk kai kurie jūsų nykštukėliu tariamai myriop siunčiami komentatoriai yra jūsiškiai.
Deja, nebūtumėte piratai, dauguma esate menkai raštingi ir piktvaliai.
Bent Vadas ar Flagmanas galėtų sudrausminti ar pamokinti, ką prieš spaudaliojant nykštukėlius žemyn komentaruose parašyti, su kuo gi nesutinkate?
Dabar šitaip puldinėdami Tiesos.lt gėdą darote net piratų komandai.

kacius bepatoso       2015-07-28 22:55

kada mes visa š išplausim? šiaip galimama pagalvoti kad mes jau tapome priedurniais? Neišdegs!

kacius       2015-07-28 22:27

tai gal pabudome ir kelkimes

Burtininkui       2015-07-28 18:18

Įsteikite naują organizaciją,  įstoarbąįstokite Urbšį, pamatysite, kaip atsiras daug prasmingos ir rezultatyvios veiklos, nebeliks laiko momuti Algirdą Karčiauską, kokius čiužinius pirkti.

Menas ,       2015-07-28 17:54

įpainiotas į politiką.

Argi metas       2015-07-28 17:27

Studentus auklėti kiek per vėlu . Ar jau visai nusisovietiname balvonų temos fone ? Dar kolektyvams auklėjimą perduokim. Po to partijoms…

dormeo čia nei prie ko       2015-07-28 17:27

manyčiau viskas yra gerokai paprasčiau: alkanas vyras,-piktas vyras; iškepkit Algirdui padorų kiaulienos kepsnį su šv.bulvytėm,pomidorų salotom, įpilkit rabarbarų kompotuko su juodaisiais srebentais ir šiam,pamatysit, iškart pagerės,;
—-
Namų Šeimininkė

Pastebėjimas to 15:12       2015-07-28 17:08

Tokie auklėtojai iš studentų gali suformuoti tik bukas beretes.

"teisuoliui" Algirdui       2015-07-28 15:49

Lakoniškas patarimas -nusipirkit,Algirdai-Jakai, Dormeo čiužinuką.Kauno"Megos” Top shop,beje, labai malonios pardavėjos. smile
Atsigulste ir po 15min. jau tapste visai kitokiu žmogumi: praeis IP manija, Irute Vas. jums taps nuostabaus grožio moterim su angeliška siela, Liudvikas sielos broliu,...
Netgi Urbšys įgaus žemišką pavidalą. wink
Dar tiesos.lt rasit viešumo ir atsakomybės.Ir visai nemažai! smile
...
Burtininkas

kas aukleja studentus?       2015-07-28 15:12

Universitetu ir kolegiju destytojai: Bingeliene,Sopaus,kas Kuolys,Matuleviciene ir kt.

Pastebėjimas to 9:31       2015-07-28 14:35

O studentai iš kur atsiranda, iš mėnulio nukrenta, jie ne Lietuvos aplinkoje gyvena, kas juos auklėja?

Beta to 14:20       2015-07-28 14:31

Iš kur tamsta žinote ko Puteikis ieško ir kaip būtų jeigu būtų? Kas čia per kaltinimai būsimuoju laiku?
Tarp kitko, išeivių iš broilerių tipo partijos- TS-LKDP yra ir daugiau. Iš žinomesnių tai abu Stancikai, Irena Vasinauskaitė. Kuo jie už Puteikį geresni?

L.P. Pastebėjimaspalmaičiujui 2015-07-27 16:22       2015-07-28 14:23

Ar esate provokatorius, kad apverčiat mano pasakymą aukštyn kojom? Kalbėta apie krikščionis, ne apie musulmonus.
Nevartokit orvelinės naujakalbės. Anot bolševikų, Lietuvos partizanai buvo banditai. Dabar putinams banditai ir teroristai yra čečėnai, kurie kelis šimtus metų nepasiduoda rusifikacijai turėdami tvirtą tikėjimą. Vakaruose teroristais vadinami ir visi musulmonai, sukilę prieš teroristinių “Vakarų”, Maksvos Ordos ir Kinijos bandymus juos pavergti. Tad jei krikščionys darys tą patį, ar bus blogai? Ypač jei krikščionybė arčiau Tiesos nei islamas. Iš ko tad reikia išvaduoti Lietuvą: nuo D-vo ar iš satanizmo ir burliokystės?
Kalbėdamas apie alternatyvą, “Vladas” pagal burliokiškos ištikimybės viendienei valdžiai tradiciją įžūliai melavo: arba “Rusija”, arba “JAV+ES”. Tai kvailių klaidinimas.
Yra vilties, kad krikščioniškas Dešinysis Sektorius ves Ukrainą Tiesos keliu, nei pas burliokus, nei pas “orvelistus”. Tai ir yra alternatyva, iš esmės ta pati, kaip ir sukilusių musulmonų, nes Tiesa yra Viena.

Jokymui 9:04       2015-07-28 14:20

Rašote, kad ‘Prieš pilietinės valdžios siaurinimą, už pilietinės demokratijos plėtrą ir kovoja Tiesos judėjimas, Puteikio judėjimas, Ozolo judėjimas , Urbšio judėjimas ir eilė kitų tautai ir Tėvynei pasišventusių žmonių.’
Nieko panašaus. Neminėkite jokių Puteikio judėjimų tokiame kontekste, nes jis daro atvirkščiai ir apie į dešimtuką gerb.Povilas Urbšys:

„broilerių tipo“ partijos – nacionalinė vertybė, kurią visomis išgalėmis turėtume stiprinti, nes būtent tokio tipo partijose rasos juknevičienės jaučiasi kaip žuvis vandenyje, o išeiviai iš tokių „partinių broilerių peryklų“ kaip Naglis Puteikis ieško naujų galimybių sukurti panašias peryklas dirbtiniu būdu jungdamas mažąsias partijas.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/p-urbsys-partiniu-broileriu-peretojams-jaukiausia-erdve-gardas.d?id=68588556

To: 2 2 to Bingeliene        2015-07-28 13:37

Labai teisingos mintys, išskyrus tai, kad Vasinauskaitė gretinama su Puteikiu, o tuo labiau - su Urbšiu. ne tik dėl kalibro, nes vienintelė Vasinauskaitės visuomeninė veikla - rašinėjimas į Tiesos.lt. Net per rinkimus suskaldė, sukiršino visuomenininkus ir gerokai praretino “Lietuvos sąrašo” gretas Šiauliuose. Taigi, kaip sakoma, būkime biedni, bet tikslūs ir teisingi…

Diedukas arūnėliam ir pan.       2015-07-28 13:28

Vadinat save oponentais?! Kaltinat asmeniškumais?
Labai į temą ir, galimai užuomazga kitai temai:
Ar yra skirtumas tarp pareiškimų apie rusų pavojų ir sovietinę bjaurastį, kai pareiškėjai landsbergiai-grybauskaitės vienoj pusėj, o kitoj N. Sadūnaitė, S. Tamkevičius, ar išėjusieji A. Patackas, A. Andreika ir pan.? Kuri svarstyklių pusė nusvers?

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

Diedukas>Kotre       2015-07-29 17:52

Ar žinai, kad farsi kalba “Yok-im reiškia oligofreną?
Liaudiškai tariant debilą.
Kitą kart pasirinkdamas nick-ą, gerai pagalvok. Geriau ką nors paprastesnio, lietuviško…

Kotre       2015-07-29 17:46

Įžvalgos” Komentatorius 11:50 - arba tikrai rado žmogų avatarą arba komentatoriui vaidenasi balti asilai. Skubiai durnių daktarą>>> Ir išblaivintoją vienu metu>>>

Sovietinis balvoniskumas Irenos smegenyse...       2015-07-28 12:45

  Viesai skeidziantys paranojas ir mela yra sovietines balvonines sistemos aukos…Ko verti Irenos Vas. zurnalistiniai opusai, jei juos platina paranojiska, savo ydas kitiems primetanti siela??? Pavyzdziui, moteriske savo asmeninius slykscius iprocius ,komentuoti dangstantis anonimiskumu , o pramaisiui ir savo vardu, priskiria ir kitiems (nes pati pratusi meluoti ir apsimetineti, todel mano, kad kiti nuolat meluoja..).
Parasiau komentare,kad keleta dienu buvau be interneto, tai balvonizmo savyje taip ir neisrovusi, sovietinio itarumo kupina Irenute is karto mane paderge ,parodydama savo tikra vidu: esa meluoji , nes per tas dienas anomiskai vis tiek tauzijai. Moralas aiskus- kuo pati kvep, tuo kitus tep…:)
Parasai, ka nors konstruktyviai- pasiulai visiems paraginti Stosku organizuoti apskr.stala, siulai apvalyti si portala nuo anoniminiu bailiu ar pavyduoliu nieksingu komentaru ,ivedus registracija ar bent IP nuoroda,- veidmainingai tyli Irenute bei Liudvikas. Uzduodi klausima N kartu , ar ne geda Urbsi- Garliavos pasipriesinimo oponenta slovinti, bailiai tyli…Sovietinis melo ir suktumo balvonizmas jungia Irenute su Liudviku, nes ir tas nuo tiesiu klausimu tiesiai i krumus deda…:) smileIr viesai aiskina, jog gerai ,kai nera registracijos ar IP..Kai nera viesumo ir atsakomybes, tai siam Tartiufui tikras dziaugsmas…
  Algirdas

Patebėjimas tam :04       2015-07-27 1:26

Kam kišate pliurpalus, visi šliužai labai moka prisitaikyti ir kalbėti taip, kaip reikia tam laikmečiui. Įdomu, kodėl buvo paskirtas vadovu į kultūros paveldo vertinimo tarybą, nors profesija visai neatitinka tam darbui reikiamos kvalifikacijos. O kadangi labai uoliai tarnauja dabartiniam balvonų režimui, tai po išėjimo iš vadovų vėl atgal režimo sugrąžintas, nors jau į pensiją seniai laikas, kaip gi režimas be šio šliužo uolios tarnystės.
Ir dar kartą pakartosiu mintis, kurias sovietinė, apsimetanti tiesomis, cenzūra ištrynė: nė vienas tarybiniais laikais nedarė karjeros, neužėmė vadovaujančių postų, jeigu pasisakė prieš tarybų valdžią, tik laižantys sovietams galėjo gauti iš valdžios postus ir daryti karjerą. Žmonės, kurie kritikavo tarybų valdžią, buvo įrašomi į juodus sąrašus ir galėjo gauti tik prasčiausius darbus.

Pastebėjimas       2015-07-27 1:02

Už ką gerbti Pakalnį, už tai, kad laižė sovietams, jeigu būtų nelaižęs, tai ir viršininko darbo toks jaunas negavęs, ir karjeros nedaręs, nes už bet kokią tarybinės santvarkos kritiką buvo traukiama į juodus sąrašus ir apie gerą darbą nesvajok. Laižo ir dabartiniam režimui, tokie šliužai prie visų režimų prisitaiko.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Beždžionių raupai pernelyg susieti su Afrika – perkrikštijami

PAGERBKIME BIRŽELIO SUKILIMO DIDVYRIUS IR AUKAS!

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( I )

E. Bičkauskas apie Z. Šličytės bylą: proto reikia turėti

Signatarai kreipiasi į Lietuvos valdžią – nepalaikykite Civilinės sąjungos įstatymo

Karas Ukrainoje. Šimtas penkioliktoji (birželio 18 diena)

Karas Ukrainoje. Šimtas keturioliktoji (birželio 17 diena)

Europos migracijos problemos blogės, nes apklausa rodo, jog daugiau nei pusę jaunų afrikiečių planuoja emigruoti

Vytautas Radžvilas. Sąskaita už abejingumą

Lietuvos vyskupų konferencija. Negalime pritarti Civilinės sąjungos projektui

Rumunija sieks uždrausti homoseksualumą ir lyties keitimą skatinančios informacijos platinimą mokyklose

2022 metų Gudija – nesibaigiančių represijų šalis

Humoristo žvilgsniu. Trys karžygiai keliauja į Ukrainą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (III)

Kalifornija stumia įstatymo projektą, norėdama tapti „translyčių“ „prieglobsčiu“ ir leisti teismams apriboti tėvų galimybes apsaugoti vaikus

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.