Dienos aktualija, Prezidento rinkimai 2019

Naujasis Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda: „Nėra ir negali būti dviejų, trijų ar penkių Lietuvų. Ji yra viena – mūsų visų“

Tiesos.lt redakcija   2019 m. liepos 13 d. 4:19

44     

    

Naujasis Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda: „Nėra ir negali būti dviejų, trijų ar penkių Lietuvų. Ji yra viena – mūsų visų“

Dalijamės naujojo Respublikos prezidento Gitano Nausėdos kalbomis, pasakytomis liepos 12-ąją – inauguracijos dieną.
Pirmoji pasakyta Seime, davus Prezidento priesaiką, antroji – Simono Daukanto aikštėje, jau perėmus Prezidentūrą.

* * *

Gitanas Nausėda: „Ir tepadeda mums Dievas“

Brangūs Lietuvos žmonės,
Jūsų ekscelencijos Prezidentai Dalia Grybauskaite, Valdai Adamkau, Vytautai Landsbergi,
Pone Seimo pirmininke,
Gerbiami Seimo nariai,
Gerbiami svečiai,

šiandien, priimdamas Lietuvos žmonių man suteiktus įgaliojimus, pirmiausia norėčiau padėkoti Lietuvos vadovams, garbingai ir išmintingai vadovavusiems valstybei sudėtingiausiais jai periodais.

Semdamiesi jėgų iš Tautos istorijos ir didžiavyrių – nuo karaliaus Mindaugo iki Nepriklausomybės akto signatarų, nuo pirmųjų Lietuvos kariuomenės savanorių iki partizanų, tremtinių ir sovietmečio disidentų – nuo pamatų sukūrėme valstybę, tapusia Europos Sąjungos šalių šeimos nare ir patikima Šiaurės Atlanto aljanso partnere.
Sukūrėme valstybę, kuri šiandien gyvena turbūt sėkmingiausią ir ekonomiškai turtingiausią laikmetį šalies istorijoje.

Tačiau kodėl tada daugelio mūsų neapleidžia jausmas, kad nuolat verždamiesi pirmyn pamiršome kažką labai svarbaus? Kodėl statistika ir žmonių savijauta žengia skyrium? Kaip, kalbėdami apie dviejų greičių Europą, nepastebėjome, jog sukūrėme dviejų greičių Lietuvą?

Prezidento priesaikos žodžiai, kuriuos ką tik ištariau, tai ne tik įstatymuose numatytas tekstas – tai mano asmeninis įsipareigojimas Tautai ir Tėvynei.
Prisiekiau saugoti Lietuvos žemių vientisumą.

Bet Lietuva šiandien yra kur kas daugiau nei nuostabus žemės lopinėlis prie Baltijos. Lietuva – tai pirmiausia jos žmonės. Čia, Vilniuje, ir mano gimtojoje Klaipėdoje, Skuode ir Peterbore, Kaune ir Bergene, Rietave ir Alikantėje.
Nėra ir negali būti dviejų, trijų ar penkių Lietuvų. Ji yra viena – mūsų visų.
Nėra Lietuvos lietuvių ir užsienio lietuvių. Visi mes esame viena tauta.

Lietuvos vientisumas neatsiejamas nuo mūsų visuomenės vienybės. Tik vieningi būsime stiprūs. Tik kartu sutelkę jėgas, veikdami kryptingai ir bendrai būsime valstybė, kuri gyvena gerai ir kurioje gyventi gera.
Susiskaldymas, pyktis, nuolatinė priešprieša, konfliktai – visa tai atima brangų laiką, kurį galėtume ir turėtume skirti Lietuvos kūrimui ir stiprinimui bei pakerta pasitikėjimą valstybe. Nežabotas konkuravimas skaldo mus į priešų stovyklas ir veda į akligatvį, kuriame neįmanoma susitarti nei dėl strateginių šalies tikslų, nei dėl priemonių jiems įgyvendinti.

Prezidento – vienintelio Tautos visuotinai rinkto valstybės vadovo – pareiga kurti darbingą terpę racionaliam visų politinių jėgų bendradarbiavimui, subalansuoti jų veiklą Valstybei reikalinga ir efektyvia linkme.

Mes, Lietuva, ne kartą parodėme, kad gebame pamiršti visus prieštaravimus ir susivienyti svarbiausiais istorijos momentais. Taip buvo Sąjūdžio laikais, 1991 metų sausį, taip buvo 2003 metais, kai balsavome dėl narystės Europos Sąjungoje, taip buvo, kai pasiekėme nacionalinį susitarimą dėl Lietuvos gynybos politikos.
Šiandien mes privalome dar kartą susivienyti, nes sprendimai, kuriuos priimsime dabar, lems valstybės ateitį artimiausius 30 metų.

Nacionaliniai susitarimai dėl švietimo, socialinės atskirties mažinimo, regionų politikos, valstybės prioriteto – tiek finansavimo, tiek ir požiūrio prasme – suteikimas kultūrai,  – yra tos sritys, kuriose imsiuosi asmeninės iniciatyvos ir telksiu visas politines jėgas, nevyriausybines organizacijas, piliečių judėjimus, sąžiningus, profesionalius ir atsakingus žmones bendram tikslui.

Prisiekiau būti lygiai teisingas visiems.
Tai reiškia, kad būsiu aktyviai veikiantis prezidentas ir atsakingai išnaudosiu visas Konstitucijos man suteikiamas galias ir Tautos palaikymą.

Žmonių viltys, išsakytos per Prezidento rinkimus, parodė, kad Prezidento institucija pelno didžiausią piliečių pasitikėjimą. Prezidentas – tai žmonių atstovas, turintis tiesioginį Tautos mandatą. Todėl savo pareigas suprantu kaip įpareigojimą ryžtingai ginti ir atstovauti visų piliečių interesus.

Teisingumo jausmo trūkumas greta ekonominių paskatų yra viena svarbiausių priežasčių, dėl kurių Lietuvos žmonės ryžtasi palikti savo šalį.
Prezidentas privalo užtikrinti, kad įstatymų viršenybė galiotų kiekvienam, kad teisėsaugos sistema būtų apsaugota nuo politikų įtakos, kad teisingumą vykdytų profesionalūs ir nepriekaištingos reputacijos žmonės, kad iš kiekvieno valstybės pareigūno būtų reikalaujama asmeninės atsakomybės.

Manau, kad pasiekti tai galima principingumu ir atvirumu, todėl stiprinsiu ir plėsiu pilietinės visuomenės galimybes tiesiogiai dalyvauti sprendžiant svarbiausius Lietuvos valstybės gyvenimo klausimus.

Šiandien prisiekiau tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Gerovė nėra vien iliuzija ar tiesiog gražus žodis. Tai kiekvieno iš mūsų teisė, o visiems mums kartu, t. y. valstybei, – pareiga.
Turime suprasti – gerovės valstybės nebus, jei kiekvienas rūpinsimės tik savimi, jei didės socialinė atskirtis, o žmonės jausis svetimi savo šalyje.

Todėl iškeldami Gerovės valstybės idėją išskyrėme penkis esminius šalies rodiklius:
Pajamų nelygybės mažinimas. Šiandien pajamų atotrūkis tarp 20 proc. labiausiai pasiturinčiai gyvenančių žmonių ir 20 proc. mažiausiai pasiturinčių sudaro daugiau nei 7 kartus. Europos Sąjungoje šis rodiklis yra 5 kartai ir mes privalome link jo artėti per artimiausius 5 metus.
Antrasis – biudžeto mokestinių pajamų didinimas nuo šiandieninių 30 procentų iki 35 procentų BVP. Tai daugiau nei 2 mlrd. eurų papildomų lėšų, kurias galėtume skirti socialinei apsaugai, sveikatai, kultūrai, viešosioms paslaugoms ir atlyginimams.
Trečiasis – regioninės atskirties mažinimas.
Ketvirtasis – efektyvus ES fondų lėšų panaudojimas.
Penktasis ir, žvelgiant į ateitį, manau, pats svarbiausias rodiklis yra švietimo kokybės pažanga. Mes privalome baigti niekaip nesibaigiančias švietimo reformas, pasiekti nacionalinį susitarimą dėl švietimo pokyčių, kuris nebus peržiūrimas keičiantis valdžiai. Ir investuoti lėšas ir laiką į savo vaikų išsilavinimą, nes tai – pati prasmingiausia investicija.

Būtent šie Gerovės Lietuvos rodikliai man bus Vyriausybės ir visų politinių jėgų bendro darbo vertinimo kriterijais. Todėl skirdamas ministrus, pasirašydamas įstatymus, kritikuodamas ir girdamas viską vertinsiu pagal tai, kiek institucijos ir pareigūnai tarnauja Lietuvos žmonių gerovei.

Šiandien prisiekiau visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę.
Turime visada prisiminti – Laisvės ir nepriklausomybės niekas nedovanoja, ją reikia išsikovoti ir ginti.
Lietuva niekada nebuvo daugiausia karių ar ginklų turinčia valstybe. Visos didžiausios mūsų tautos pergalės iškovotos žmonių ryžto, pasiaukojimo ir išmintingos politikos, leidusios telkti sąjungininkus, dėka.
Todėl vykdydama užsienio politiką Lietuvos Respublika bus patikimas partneris, kuris turi vertybinį stuburą, paremtą visuotinai priimtinomis tarptautinėmis teisės normomis.

Mūsų strateginis kursas privalo išlikti tvirtas ir nuoseklus – dar gilesnė euroatlantinė integracija ir glaudūs santykiai tiek su Europos Sąjunga, tiek su JAV.
Turime plėtoti ir vystyti dvišalius santykius su kaimyninėmis valstybėmis – Lenkija, Latvija, Estija – kartu siekti energetinės nepriklausomybės bei ginti savo interesus Europos Sąjungoje ir NATO.
Privalome stiprinti saugumą, išlaikydami krašto apsaugos sistemos finansavimo įsipareigojimus, investuodami į gynybinius pajėgumus, didindami reguliarios kariuomenės pajėgas ir plėsdami aktyvų rezervą bei piliečių, pasiruošusių ginti valstybę skaičių.

Brangūs Lietuvos žmonės,
Priesaika, kurią šiandien daviau Tautai ir Tėvynei, yra užrašyta Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, tačiau ją ištarti galėtume kiekvienas iš mūsų.
Būti ištikimam Lietuvai, saugoti ją, stiprinti nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei, sąžiningai eiti savo pareigas – tai juk kiekvieno Lietuvos sūnaus ir dukros priesaika savo šaliai.

Vykdykime ją kartu.
Vardan tos, Lietuvos!

Ir tepadeda mums Dievas.

Gitanas Nausėda,
Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

* * *

Gitanas Nausėda:  .... nes man rūpi

Brangūs Lietuvos žmonės,
Mano brangioji Lietuva,

sveikinu ir kreipiuosi šiandien į Tave, iš mylinčios širdies ir iš visų jėgų... 

Šiandien Jūs susirinkote čia – lietuvybės šauklio Simono Daukanto aikštėje, o ir visoje Lietuvoje, – ne šiaip reginį stebėti ir ne įprastų „politinių“ pažadų pasiklausyti.

Ne.

Šiandien Jus ir mus visus telkia vilties sklidinas lūkestis – kada?

Kada žmoniškumas ir meilė šventa
Neapykantos narsą pakeis čia, pasauly,
Kada vėl žmogaus čia teisė paminta
Bus visiems ta pati, lyg gaivinanti saulė?

Taip Lietuvos poetas Jonas Aistis skaudančia širdimi kalbėjo apie praeitame šimtmetyje vykusius karus, apie mūsų Tėvynę draskiusias laisvės kovas… Ir visgi šis poeto šauksmas – ne praeitis, o vis dar mūsų šiandiena.

Drąsiai lietuviškos dvasios veržlumu vadavomės iš okupacijos narvo ir siekėme Laisvės.
Laisvės – laisvoje Tėvynėje, savo demokratinėje valstybėje, kurioje saugu, oru ir gera gyventi.
Tačiau šiandien mes vis dar klausiame: ar tai ir yra ta laisvė, kurios siekėme?

Ar jau atėjome į savo Pažadėtąją Žemę – Pažadėtąją Gerovės Lietuvą – visiems?
Ar „saulė Lietuvoj“ jau išsklaidė tamsumas?
Ar išsipildė Laisvės kovų, Sąjūdžio puoselėta laisvos, stiprios ir gerove visiems sklidinos Tėvynės viltis?

Būkime sąžiningi ir garsiai sau ištarkime: dar ne, dar ne visiems.

Šiandien pragyvenimo lygio kontrastai Lietuvoje yra vis dar ženklūs. Dalis Lietuvos vis dar vaduojasi iš praeities – iš sovietų sistemos primesto dvasinio ir medžiaginio skurdo.
Dažnai neatsakingas, viešojo intereso neginantis politikavimas menkina piliečių orumą ir socialinį teisingumą; netelkia sutarimo ir skatina nusivylimą savo valstybe.

Kol šių ligų nepagydėme, kol gerovė mūsų valstybėje netapo visiems prieinamu gėriu ir kol savivertė neužvaldė mūsų širdžių ir protų... tol vis dar nesame laisvi; vis dar nesame nuo vidinių ir išorinių priešų išsivadavusi valstybė.

Pasiryžau imtis Lietuvos Prezidento atsakomybės, nes
Man rūpi sąžiningumo, pagarbos ir atsakomybės politikoje bei visuomenėje įsigalėjimas.
Man rūpi socialinis teisingumas ir nuoseklus gerovės visiems kūrimas.
Man rūpi vieninga, saugi ir tvarią ateities viziją turinti Lietuva.

Mieli Lietuvos žmonės, pastaruosius mėnesius prezidentinėje kampanijoje mes daug bendravome, išgirdau ir supratau daugelio Jūsų godas ir lūkesčius.
Pasiryžau būti nepriklausomu kandidatu; todėl šiandien aš esu nepriklausomas Prezidentas.
Kad būčiau laisvas veikti Jūsų labui.

Pagaliau, kad ir likčiau toks, kokį Jūs mane pažinote:
atviras ir paprastas žmogus, prieinamas ir išklausantis, noriai bendraujantis ir atsiliepiantis. 

Esu įsitikinęs, kad taip bus ir po penkerių metų, o jeigu ne – Jūs be užuolankų man tai priminkite!

Todėl šiandien čia kalba ne tik Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Šiandien manyje kalba ta – Jūsų širdžių šilumos sklidina – Tylioji, tačiau didelę jėgą pademonstravusi ir ypatingai graži savo dvasia Lietuva.
Šiandien ši Lietuva klausia – kada? Ir šiandien čia pat ji atsako – dabar!

Dabar – pagarba tarp piliečių tetampa Lietuvos gerovės pamatu.
Dabar – sąžininga politikų ir valdininkų tarnystė tebūna mūsų kasdienybe.
Dabar – Tėvynės meilė teįkvepia mums pasitikėjimo saugia Lietuvos ateitimi.
Dabar būkime laisvi, išmintingi ir valingi mūsų bendrojo gėrio, mūsų bendrų namų Lietuvos kūryboje!

Gitanas Nausėda,
Lietuvos Respublikos Prezidentas

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

KGB rezervo felčeri,       2019-07-17 7:25

gal apsiraminsi mus čia putinizuodamas ir vatnikizuodamas, a? Negi ir pats su tais merijos jaunikliais anuomet esi baigęs KGB kursus Neringoje prie Gorbio, a? Koks pačio numeris kursantų sąraše, gal galėtum ir mums pasakyti?

Milaičiui       2019-07-16 18:14

Visi prezidento nuopelnai nublanksta prieš Jųsū Didianibią. smile

Jules       2019-07-16 17:15

Der Feldscher von Sovietsk, gal pirma pats savo pavardę čia mums pateik, o nevalkiok Milaičio pavardę. Apart tos pavardės daugiau nieko pats ir neįstengi parašyt. Net prezidento nepajėgi pagirt, kad nepasidavė Žečpospolitos kerams ir Varšuvos žabangoms, ir mums, lietuviams, parodė, kad jis ne Adamkus ir niekam jokių pažadų ant durniaus nedavinės. O čia tai prezidentas.

Ir vėl       2019-07-16 16:07

Juliaus Milaičio benefisas. Keliais vardais ir be vardo pats su savimi diskutuoja, ,,trolius” bara ir, kaip pavyzdingas trolis, sąžiningai nusišneka ir sąžiningai bei atkakliai kreipia nuo temos. Matyt, ,,Tiesos” portalas liko vieninteliu pragyvenimo šaltiniu smile . Komitetas tikrai įvertins ir deramai užmokės.

Jules       2019-07-16 7:29

Pourquoi Varsovie n‘a-t-elle pas voulu négocier avec Berlin en 1939? Varsovie n‘a pas négocié parce que les Polonais avaient une garantie de guerre de L‘Angleterre. Winston Churchill avait raison quand il l‘appelait „La Guerre Inutile“- la guerre qui pouvait porter un coup mortel à notre civilisation. Taigi paaiškinu Sovietsko felčeriui ir Doleriukui lietuviškai, kad, jei Lenkijai Trumpas svarbesnis už Prezidentą Nausėdą arba ji vėl nori sužaisti su tomis anglosaksiškomis karo garantijomis, kaip anuomet, pasinaudodama Prezidentu Donaldu Trumpu – ją vėl gali netyčia ištikti tas pats didžiūnų anuomet suorganizuotas nusikalstamas geopolitinis triukas, likimas, kuris ją ištiko 1939-1945 metais, kai dėl savo trumparegiškumo ir trečdalio Lietuvos teritorijos užgrobimo bei karinės chuntos siautėjimo tarpukariu Varšuvoje – tai gali pasikartoti ir pražudyti mūsų civilizaciją, kaip 1939 metais Europą ištikusi katastrofa ir dėl lenkų kaltės. Visuotinai gi dabar žinoma, kad „Staline se préparait attaquer pour l‘été 1941“, o dabar tai jau niekas nenorėtų pakartoti to pačio, ane? Todėl, manyčiau, lenkams Mūsų Prezidentas turėtų būti ne ką mažiau svarbus nei Trumpas, kad Lenkija nebekartotų senų, mūsų civilizacijai pragaištingų, klaidų.

Svarbiausia,       2019-07-16 5:57

kad mūsų Prezidentas nepakliūtų į lenkų žabangas - spąstus. Jei lenkams svarbesnis Trumpas - tegu nepamiršta kuo jiems baigėsi Anglų suteikta karo garantija, Lenkijai jos net nepaprašius 1939 metų kovo 31 dieną, kai po karo visa buvo anglų atiduota Stalino Rusijos globon. Na, o Jurgio nuomonė iš Seimo mums neįdomi - tegu drapalina Tėvynės Sąjungą kartu su Iročka toliau. Tad, Jurgi, nesisavink Mūsų Prezidento - jis visų lietuvių, o ne tik pačio vieno, supratai čia kartu su Doleriuku ir KGB rezervo felčeriais iš okupuotos Tilžės, vadinamos Sovietsku - psichiatrų rojumi?

KGB felčeri,       2019-07-15 9:02

nagi pasakyk mums, prastuoliams, kada ir kaip graikai iš Rodoso salos nukariavo Angliją?

Milaičiui       2019-07-15 8:23

Tiesiog “įspūdingos” britų imperializmo demaskuotojo žinios apie patį demaskuojamą objektą. smile Net negalvojau, kad taip užklupsiu.

Oponuojantiems       2019-07-15 8:23

KGB Rezervo felčeriams: to get the best recovery result of daugiau kaip 200 metų anglų ir rusų draugystei, pilnai nuskanuokite anglų ir rusų imperijas ir jų bendras pastangas, ypač pasidalijant Europą ir pasaulį, kad nekilmingieji prastuoliai necypautų, kad tai nepasikartotų - už pasaulio imperinę gerovę, pavadintą pseudo kova už privilegijuotų ir išskirtinių žmonių ir tautų teises. Pilnai nuskanuokite ir tą Rhodes iš Rodoso salos, gerai?

tam Milaičiui       2019-07-15 6:06

Recover prarastus duomenis apie jūsų Rodosą, please, o tai mes nieko nežinome - ir Milaitis nežino. Būk geras, felčeri, painformuok mus apie saviškius.

stasys        2019-07-15 5:58

Reikia pripažinti keistu minčiu žmonėms sukelia naujo Prezidento kalba .

Tai aš       2019-07-15 5:42

pačio ir klausiu. Ko tyli, ko felčeriauji čia ir saugai prastuomenę nuo Tiesos? Juk kalbama apie pačio tarnybą KGB rezervui, o ne apie Milaitį ir ne apie kažkokį pačio Rodesą iš po kaldros.

Milaičiui       2019-07-15 5:37

Toks apsiskaitęs britiškojo imperializmo demaskuotojas, o apie Sesilį Rodesą ir jo politinį testamentą pirmą kartą išgirdai? smile Konservatorių spindesys ir skurdas. smile Tame testamente, beje, ir apie neaprėpiamus Msskolijos tyrus užsimenama. Gali to budinčiojo felčerio iš Tilžės pasiklausti, gal jis žinos? smile

to Milaičiui       2019-07-15 5:25

KGB rezervo budintis felčeris iš Soviesko gaudo Milaitį ir saugo runkelius nuo informacijos, kad tik nabagai nesužinotų Tiesos.

Milaičiui       2019-07-14 23:18

Nustok čia stenėjęs besaugodamas kažkokį paties susigalvotą britų imperializmo demaskavimo monopolį. smile Ne kvailiai čia renkasi.
Drėbk Sesilio Rodeso testamento geografinę dalį ir tuo bus viskas pasakyta. Tikrai žinau, kad yra kokybiškas jo vertimas į lietuvių kalbą.
Vanok, išminčiau! smile

Nausėdos iškart laukia iššūkiai       2019-07-14 21:12

Pirmas iššūkis bus savo gyvuliavimą bandančio pratęsti Stribo pastangos prastumti koloradinę koaliciją. Koloradiniai tomaševskininkai gviešiasi kritiškai svarbių Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, nors prieš tai deklaravo kovosiantys dėl socialinių reikalų ir nemokamų vaistų senjorams nuo 75 metų. O “tvarkingas” ir “teisingas” kriminalinės subkultūros(“bachūrų”) idealų išpažinėjas Žemaitaitis į KAM vadovo pareigas siūlys artimą AMB bendražygį ir buvusį ambasadorių Estijoje Juozą Bernatonį. Tą patį, kurio,(pasak T.Bako) reikalavimu iš koalicinės sutarties buvo išbraukti visi antikorupciniai siekiai ir priemonės.
Štai su kokiais iššūkiais teks susidurti Nausėdai nuo pat pirmų prezidentavimo akimirkų.

Budintis       2019-07-14 16:40

rezervo felčeris nerimsta - saugo runkelius nuo Tiesos.

Milaičiui       2019-07-14 16:22

Eik įkalti gudobelių tinktūros. Nuo impotencijos nepadės, bet nervus kiek nuramins. smile

Kiek žinoma,       2019-07-14 13:10

Šiaurės Amerikoje didelė vokiečių bendruomenė, prancūzų, o ispanakalbiai jau beveik viršų ima. Anglai su rusais jau daugiau nei 200 metų kaip sąjungininkai, nesvarbu, kad dėl runkelių akelių pasipešioja dėl svetimų teritorijų. Tad kuo pats mus čia laikai? Idiotais? Laivų savininkai nelabai anglosakasai buvo, tad ko tyli ir Tiesos nesakai? Manai, kad čia vien kvaili ir docentų apgauti studenčiokai diskutuoja arba Karbauskio su Seimo pirmininku runkeliai diskutuoja, ane? Kolchozų pirmininkai ir kolchozų milijonieriai? Jie į tokias diskusijas nelenda, o yra užsislaptinę ir tupi konspiracijoje, nežinai? Tikroji politika vyksta užkulisiuose. Žmones, siekiančius Tiesos ir teisingumo, vadini demagogais - nori nekilmingiesiems užčiaupti burnas, įvesti diktatūrą, kišti į kalėjimus senu papratimu? Ir išties, Tiesos kankinių Europoje daugėja, be jokios abejonės, tokių kaip pats dėka.

pasmirdo troliais       2019-07-14 12:35

Vėl prasideda nesibaigiančios diskusijos apie vištą ir kiaušinį. smile Matai, blogieji anglosaksai vežėsi vergus iš Afrikos, išžudė indėnus ir t.t Priekaištai anglosaksams yra teisingi, bet kiek gi galima apie tą patį? Nepatinka anglosaksai, galima pasikalbėti apie tuos pačius maskolius, kurie Sibiro ir Šiaurės čiabuvius išžudė bent keliais šimtmečiais anksčiau už anglosaksus Šiaurės Amerikoje. Ir net nebuvo sustoję, nes tik įpiršę amerikiečiams Aliaską, tuo kartu sustabdė ir aleutų genocidą. Būtent tie patys prakeikti jankiai, dar neseniai patys išžudę prerijų indėnus, Aliaskoje suskubo gelbėti maskolių beišnaikinamus aleutus ir kitas tauteles. Tad apie ką čia jūs?
Lygiai tas pats ir su Afrika. Teisingai, vežėsi anglosaksai vergus į plantacijas Amerikoje. Bet negi manote, kad jei to nedarytų anglosaksai, nedarytų ir niekas kitas, pirmiausiai arabai? Prekybą Afrikos vergais ir pradėjo ne kas kitas,o arabai. Visi kiti tik vėliau prisidėjo. Bandėte įsivaizduoti, kaip atrodytų Afrika, jeigu jos nebūtų nukariavę baltasnukiai? Bijau, kad nelabai ten bebūtų likę negrų. Liktų tik kažkiek tamsaus atspalvio berberų, visi kiti būtų išnaikinti.
Kitaip tariant, visi švelnūs ir pūkuoti. smile

Teko parašyti tokį komentarą visiškai ne į temą, kad bent truputį užčiaupti demagogus.

Pas juos afrikiečius,       2019-07-14 11:12

kaip vergus, gabeno laivais baisiomis sąlygomis, nežinai? Pačio žinios iš istorijos žemiau plintuso - žinai blogiau nei žingeidūs pradinukai ir panašu, kad jų jau nebepasivysi. Nežinai, kaip buvo nukariauta Airija, Škotija, okupuota Islandija, užgrobtas Gibraltaras, Iranas ir pan., bet vis vien lendi į diskusijas su tokiu menku tikrų žinių bagažu ir dar nori savo onorą čia rodyti, kodėl?

Dzeikas       2019-07-14 9:47

“Manai, kad čia vien kvaili VU absolventai ir pasikabinę režimui docentai su pačiu diskutuoja?”
———————
Ne, ne vien.
Dar manau ,kad savo trigrasi cia kisa kremliaus troliau arba ju indoktrinuoti naudingi idiotai. Juos pazinsi is ivairiai pateikiamo “o pas juos negrus karia” argumento.

Džeikai,       2019-07-14 9:40

paklausk indėnų, kas pas juos įsiveržė? Arba indų, indokiniečių ir pan.? Aborigenų paklausk, gerai? Škotų, airių, islandų, velsiečių, iraniečių paklausk. Na, o Rusija iki Vokietijos karo paskelbimo Sovietijai jau kur buvo įsiveržusi ir kiek šalių okupavusi, ir kokią teritoriją užgrobusi? Ką apie tai sakė to meto Tarptautinė teisė? Manau, kad angliškai skaityti bent pradiniu lygmeniu sugebi ar nelabai? Manai, kad čia vien kvaili VU absolventai ir pasikabinę režimui docentai su pačiu diskutuoja? O gal pats dar ir skaičiuot nemoki? Kiek turėjai iš aritmetikos? Dvoikę, kuolą ar ką?

Dzeikas       2019-07-14 7:31

dzeikajui 2019-07-13 10:31
O rusai pamirso kas pas juos isiverze 1941m birzelio 22d? Nemanau. O kaip su Merkel flirtuoja ir kokius gescheftus su Vokietija suka?
Ar cia rusai durni, ar lietuviams karuna nukris nes lenkai tipo neatsiprase ir saves neisplake?
Tik tada negaliu suprast kodel durnu rusu valstybe nuo vandenyno iki bemaz kito vandenyno, o Lietuva traukiasi kaip sagrenes oda nors visiems zinoma kad lietuvis ir Roma uzkariavo ir ugni homo sapiensui dave.

Likimas       2019-07-13 18:43

Šuoliuoja žirgas Saulės link. Ką nori, tą prie jo kabink. Jei nori - plūgą. Nori - arpą. Vis tiek už darbą gausi varpą...

Saima Jurgis       2019-07-13 18:17

Mans prezidents būs Nausēda!

Tik darbai parodys...       2019-07-13 18:02

G. Nausėdos kalbos kol kas ir lieka tik kalbomis. O kas jis toks yra iš tikrųjų išaiškės netolimoje ateityje: kuriuos ministrus jis atmes formuojant Vyriausybę, kokius įstatymus inicijuos ir kokius vetuos santykiuose su Seimu; o užsienio politikoje, ar jis elgsis kaip savigarbą turintis valstybės vadovas, ar tik kaip vasalas (šiuo atveju labiau turiu omenyje ES ir Lenkiją).

beveik ateistas       2019-07-13 14:22

Ir išties, tepadeda jam Dievas! Gražių kalbų prisiklausėme. Jeigu tik jis dirbs Lietuvos ir Tautos gerovei, neprieštaraučiau, kad ir Dievas jam padėtų.
Skaičiau komentarus delfi.lv po straipsniu apie Lietuvos prezidento inauguraciją. Kai kurie braliai mums labai pavydi baltu pavydu. Rašo, kol Latvija prezidentu turės žydą, o Estija - liberastę, Lietuva turės normalų prezidentą-patriotą. Žinoma, pas kaimyną už tvoros ir žolė atrodo žalesnė, bet vis tiek šį tą tokie komentarai sako.

Lėja       2019-07-13 13:00

Dėl Kedytės atsakymo nesitikėkit. Man jau pradeda atrodyti, kad greičiau subyrės pasaulis, nei išaiškės tiesa.

Pažiūrėjus televizorių,       2019-07-13 11:35

paskaičius portalus, paklausius visokių politologų ir šiaip tauškalių, negali atsikratyti įspūdžio, kad šventė dėl to, jog kažkokia nuoga lakstanti Afrikos tautelė išsirinko vadu savo numylėtinį Matotaupą. Gi apie Jo Ekscelenciją Gitaną Nausėdą kol kas protingiau būtų patylėti. Tai, ką jis pasakė ar ką nutylėjo, kol kas apie jį nesako nieko.Išrinktojo kalboje Valinskas užfiksavo 8 klaidas ir pagyrė pirmosios damos aksesuarus? Tai tik paties Valinsko džiaugsmai, kiek “drąsūs”, tiek ir beprasmiai. Palaukime bent savaitę, kol pasibaigs žiniasklaidos pratybos miklinti liežuvius glamonėjant tam tikrą vietą, kol Prezidentas imsis ne inauguracinių kalbų, o konkrečių darbų, tada ir paaiškės, kas nuėjo nuo politinės scenos, kas atėjo, o kas galbūt kaip tas chameleonas susiliejo su aplinka ir pasiliko. Šiaip jau entuziazmo dideliam džiaugsmui dėl gerų vėjų pagrindo kaip ir nėra…

Dzeikas       2019-07-13 11:21

apaciai:
Optimizmo nekelia ne kvailystes kurias sklaidai, o tai, kad tokie isminciai uzima vietas ministerijose. Ir tai dar butu tik puse bedos. Beda ta, kad sie patrijotai-isminciai gruda lauk normalesnius. Pvz., Usacka. Nesutikdamas su siojo pasauleziura negaliu nepazymeti Usacko profesionalumo. Bet ne, priestarauji - lauk!
Ir ka turim? Debilavotus “geru dedziu” sunenus, svogerius (Anukas baiges vidurine ten buvo idarbintas.Su VIDURINIU ISSILAVINIMU!). Tai nesant profesionalu turim Rusija , kuri korumpuota labiau uz Lietuva, BET NE PARENKANT KADRUS URM, mausto mus kaip pedofilas debiliuka is internato. Stai atzymejo saliutu Kauno ir Vilniaus isvadavima. Asiliukai is URM eme asiliskai zvengt, o Rusija isstate Lietuva chamo besikisancio i kitu reikalus vietoje.
Tuo tarpu URM turejo kreiptis ne i Rusija su protestu, o i JAV.Ir statyt klausima taip: stai prasai pasiust kariuomene i Sirija. O aviabazes Zokniuose duot nenori. Nors Rusija , cia pateikt sudokumentuota saliuto uz Kauno “isvadavima” fakta, revanso saukiasi, perziuri II PK rezultatus. Kaip taip yra?
Tokie pat debiliukai ir VRM,moka rekt apie LGBT , o pagrist argumentais kodel tai LGBT reiktu uodega prispaust - neigalus.
Beje nepotizmo ir tiesos ignoravimo pasekme nuo politinio iki pat buitinio lygmens. Dar 50 metu nepriklausomybes ir URM dirbs autistai su is burnos varvancia seile.

Dzeikui       2019-07-13 10:46

„Antra uzdraudus nesant istatymo pazeidimu is LGBT puses jie prisiteis 6 zenkle kompensacija…“
Nesąmonę rašai, kad nėra įstatymo pažeidimo iš LGBT pusės. Netgi viešosios LGTB įstaigos buvimas (jau nekalbant apie Baltic Pride paradus) yra šiurkštus įstatymo pažeidimas, nes tai įstaiga, platinanti homoseksualizmą visuomenėje, ypač nesubrendusio jaunimo tarpe. Viešas seksualinių nenormalumų skleidimas visuomenėje visuomet buvo ir privalo ateityje likti tik grynu nusikaltimu, jeigu nenorime sunaikinti civilizacijos. Beje, bet kuri Konstitucija draudžia skleisti bet kokį ištvirkavimą visuomenėje viešuoju būdu. Tai kame reikalas?

Džeikai,       2019-07-13 9:31

pamiršai, kad aplankys šalį, kuri okupavo trečdalį Lietuvos?

Naujai       2019-07-13 9:13

Sena tiesa,šventimas yra viena,pagirios visai kas kita,gal kartais mažiau pykyna,ir mažiau vemi.

leonas       2019-07-13 9:09

Kaip ir nuo pradžių (dar banko laikų) buvo,- kalbos gražios, o suprast sunku. Ką reiškia viena Lietuva išmėtyta visame pasaulyje?

Dzeikas       2019-07-13 8:48

Vilnieciui:
Gerai,kad Dievas durnam ir agresyviam ragu neduoda. Prezas negali uzdrausti, jis gali tik nurodyti ta atlikti ministru kabinetui. Antra uzdraudus nesant istatymo pazeidimu is LGBT puses jie prisiteis 6 zenkle kompensacija (jeigu bus kuklus , nes uz toki poksta galima ir daug daugiau) ir sugris isitaise bustine Vilniaus merijoje, o gal ir paciuose Seimo rumuose.
Paziurek kaip slovenai sutvarke ta LGBT problema. Zodziais visaip sveikina ir pasiruose padeti, o realiai toji LGBT sedi ausis suglaudusi ir bijo nosi iskist. Net nezinoma kur ju bustine Ljublianoje. Kazkoks aptriuses namelis be jokios iskabos kurio pirmam aukste alu parduoda.
Bet gi lietuviai patys gudriausi ir protingiausi.Tik apatiniai prisikti.Muilo niekas neduoda issiskalbt.

pinokio       2019-07-13 8:28

Bliambočki ir vėl- mias tajp balsavom, tajp balsavom, isirinkom, tikėjom, tykim, kat tuoj mūm bus gereu, ale atejna če visokie klausinėtojei ir ušdavinėje netejsyngus klausymus.
Kas lejdo negerpti Tautos valios ir pasirinkimo, kas lejdo abejoti Tauta, kuri niekada niaklysta rinkimuose?
“Niatrukdykite mūsū Presidentuj dyrpt!”

mažiukas, bet geras lakmusiukas:       2019-07-13 8:21

Who is Xy, atskleis ir dar vienas paprastas dalykėlis-
Ar vietoje abriviatūrų eL eR Tė/ Tė eS eL Ką / eL Tė eS eR/ delfinariumo monikinės abrakadabros bus atstatutas Vardas ir Prasmė-
Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija.
Tai buvo realistinis testas žaliesiems varškėčiams, šio lakmuso testo neišvengs ir Ponas Ekselencijus.
Jeigu Ponas temps gumą konarskynės reikalo atžvilgiu, toks elgesys labai greitai išblaivys entuziazistų euforijas.
O tada viskas nusės dugnan ir iš Nausėdos inaiguracinių saliutų liks tik nuosėdos.
Nereikės ir laukti kol dugną dėsim- viskas paaiškės greitai.
Nes jeigu konarskinis reikalas nebus srendžiamas ryžtingu veiksmu, reiškia kad viskas kaip buvo, taip ir liks- Xūūū.

veritas versus       2019-07-13 7:59

“Ąžuolai vijokliais virtę
O vijokliai ąžuolais”

Vilnietis       2019-07-13 7:44

Bla bla bla—bla bla bla.
Apie nieka pabezdėjo ir nieko nepasakė.
man užtektų jei tas nuosėda uždraustų lgbt organizaciją, jų ideologiją, jų finansavimą ir galimybę juos remti politikams, medijai ar bet kokiems žmonėms.
Jau vien to būtų gana iš jo.

stayska srannyj       2019-07-13 7:42

Au-au-au, jau ir aš čia pribuvau-vau-vau!

stasys        2019-07-13 7:22

Pasveikinsiu Lietuva su nauju Prezidentu . Sėkmės jam naujame darbe . Kol kreidelėmis bovisis kai kurie Lietuvos piliečiai Daukanto a. jam teks kur kas svarbesni klausimai ..palikti D.Grybauskaitės laikmečio . Matyt bus naujovių ir Daukanto a. ja panaudojant visuomenės poreikiams .

ir kakton ir į pakaušį       2019-07-13 6:46

kontrolinis klausimas:
- Kur dabar yra ir ar dar gyva Deimantė Kedytė?
.
Atsakymą ko vertos inauguracinės šnekos, sužinosime greitai-
kitą savaitę, 17 d., toje pačioje aikštėje.
Pakaks paprastomis kreidelėmis užrašyto žodžio ir tada tą Žodį palyginsime su
žodžiais nuo tribūnų.
Jau greitai:)

Dzeikas       2019-07-13 6:36

Zodziai grazus.Siulau nusikopi-pastinti. Ateitis parodys kiek naujasis prezikas laikysis ju. As pagal tai kiek zinau Nausedos darbus esu skeptiskas.
Bet jeigu nuveiks kazka bendrajam labai - tai teiks jam garbes.
Kad pirmu reisu lankysis Lenkijoje - geras zenklas. Slapiu maisu per galva netrenktas , tai jau gerai.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.