Europarlamento rinkimai 2019, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Dažniausi klausimai Vytautui Radžvilui ir jo vardo rinkiminio komiteto nariams

Tiesos.lt siūlo   2019 m. balandžio 2 d. 23:06

24     

    

Dažniausi klausimai Vytautui Radžvilui ir jo vardo rinkiminio komiteto nariams

Kauno forumas

1. Ar einate į Europos Parlamentą sugriauti Europos Sąjungą?

Tai aktyviausiai apie mūsų komitetą ir konkrečiai apie Vytautą Radžvilą skleidžiamas mitas. Jis visiškai melagingas.

Esame įsitikinę, kad Europos Sąjunga pati rizikuoja žlugti, jeigu toliau nesireformuos, o jos vadovai aklai ragins duoti vis daugiau galių Briuselio institucijoms. Visur Vakarų, Šiaurės ir Pietų Europoje didžiulė piliečių dalis nebenori gilesnės integracijos. Tą geriausiai rodo tam prieštaraujančių jėgų pergalės ir populiarėjimas. Nėra jokio pagrindo tikėtis, kad demokratiškos šalys ignoruos visuomenių nuotaikas. Jeigu ES toliau sieks tapti federacija, kas dabar ir daroma, yra didžiulė rizika, kad britų pavyzdžiu išstos daugiau tautų. Lietuvai ir visam būtų regionui tai būtų pražūtinga. Privalome imtis reformų, kad ES galėtų išlikti, būti stabili, vieninga, o svarbiausia – palaikoma pačių europiečių.

2. Ar Vytautas Radžvilas į Europos Parlamentą eina didelės pensijos?

Vilniaus universiteto profesoriaus alga ir pensija tikrai nėra prasta, o visi ankstesni Radžvilo gyvenimo pasirinkimai aiškiai rodo, kad pinigai nėra jo prioritetas. 1988-ųjų birželį steigiant Sąjūdį dar niekas nebuvo aišku, o iniciatyvinės grupės nariai rizikavo viskuo. Lengvai galėdamas su Sąjūdžiu patekti į Aukščiausiąją Tarybą, o vėliau ne kartą įvairių partijų kviestas į Seimą Vytautas Radžvilas visada aiškiai laikėsi pozicijos dėstyti ir ugdyti gabiausią šalies jaunimą patriotine dvasia. Užaugo ištisos jo studentų kartos. Šiandien profesorius įsitikinęs, kad artimiausiu laiku spręsis ES likimas ir dabar arba niekada būtina sudalyvauti, o ne likti pasyviais stebėtojais.

3. Ar sąžininga kritikuoti Europos Sąjungą, iš kurios gavome tiek paramos?

Konstruktyvi kritika yra rūpestis pačia Sąjunga ir jos ateitimi. Jeigu žmogus serga, būtina įspėti apie jo ligą, o ne ją neigti ir slėpti, kad tik būtų ramus ir numirtų laimingas. Tas pats juo labiau galioja politikoje kalbant apie valstybes. Būtina kalbėti apie problemas, kad galėtume jas išspręsti. Tačiau mintis, kad už gautą paramą turėtume klusniai vykdyti visus ES sprendimus yra klaidinga iš principo. Lietuva nebuvo priimta ir apdovanota parama dėl ES altruizmo. Priimti buvusias sovietinio bloko šalis buvo naudinga pačiai Europos Sąjungai. Jos šalys senbuvės iš mūsų gavo milžiniškas rinkas ir milijonus žmonių –- imigrantų darbininkų, kurie palyginti lengvai integruojasi ir sunkiai, sąžiningai dirba, nekeldami tokių problemų, kokias kelia imigrantai iš ne Europos šalių. Turime aiškiai pasakyti sau ir kitiems: mes nieko neskolingi.

4. Ar neatėjo laikas į politiką užleisti jaunus žmones?

Mūsų sąraše ir komitete yra gausu visų grupių žmonių, tačiau politikoje svarbiausias ne amžius, o siūlomų idėjų turinys ir politikos išmanymas, gebėjimas tas idėjas perteikti ir atstovauti. Valstybės ateitimi besirūpinantis jaunimas visuomet laukiamas ir aktyviai įsitraukęs į mūsų judėjimą.

5. Nors apie tuoj Lietuvą ištiksiančią krizę kalbama jau dešimtmetį, ekonominė padėtis pagal duomenis tolydžio gerėja. Ar nedramatizuojate situacijos?

Didžiausia Lietuvą ir Europą krečianti krizė yra demografinė. Europiečiai, taip pat ir lietuviai, tiesiog nebenori egzistuoti, jiems nerūpi išsaugoti Europos sau. Jai gilėjant, ekonominė padėtis dėl besikaupiančios naštos valstybei ir darbingų žmonių trūkumo tik blogės. Apie tai niekas nenori girdėti, kol krizė netampa akivaizdi.

Apie dabartinę ES būklę jau prieš kelis dešimtmečius kalbėjo ir R. Ozolas, kurio tuometinės pranašystės daugeliui galėjo atrodyti kliedesiais. Šiandien aiškiai matome, kad Vakarų Europoje apie ES krizę atvirai šnekama jau kurį laiką. Kalbant apie Lietuvą, ekonominis pagerėjimas Lietuvoje pasiekia mažą gyventojų dalį. Likusiems lieka tik augančios kainos. Todėl faktinis ekonomikos augimas valstybės lygiu konkretiems žmonėms reiškia perkamosios galios mažėjimą. Gyvenimas nuo tokio augimo negerėja.

6. Kas leidžia teigti, jog rinkimai į EP yra svarbesni už kitus šalyje šiemet vykstančius rinkimus?|

Jų svarba akivaizdi visiems ES vadovams, užsienio žiniasklaida mirga nuo pasisakymų, kad šie rinkimai lems visos ES likimą. Vardan kosmopolitinių vizijų ES vadovai išsižadėjo savo valstybių piliečių interesų. Nuolatos auga atotrūkis tarp federacijos siekiančio elito ir daugiau galių valstybėms norinčių Europos šalių piliečių. Vadinamuosius populistus visur Europoje vienija pagarba nacionalinių valstybių išlikimo siekiui. Šių žmonių Europos Parlamente bus labai daug, o diskusijos apie Europos ateitį pirmąkart bus atviros ir realios.

7. Ar įmanoma pasiekti rimtų pergalių EP, jeigu ši institucija neturi didelės faktinės įtakos ir jokios vykdomosios galios? Kaip tokioje institucijoje įgyvendinsite žadamus idėjinius ir net struktūrinius pokyčius?

Šiais metais EP neišvengiamai išaugs pokyčių Europos Sąjungoje siekiančių politinių jėgų skaičius. Dabartinio Europos Parlamento formalios galios mažai reikšmingos, nes esant aiškiai politinei valiai gali būti iš esmės keičiamas pats institucijų veikimas. Tokie klausimai kaip migracija, suverenitetas, pagarba tautų kultūrai bus iš esmės sprendžiami.

Aiškiai pasisakysime už Europos Sąjungą kaip laisvų Tautų sąjungą ir bendradarbiausime su tomis politinėmis jėgomis, kurios sieks tokios ES išsaugojimo reformų keliu.

8. Kodėl į politiką V. Radžvilas grįžta tik dabar, kai, kaip teigia, Lietuvoje ir Europoje pasiektas lūžio taškas?

Po Sąjūdžio pergalės Vytautas Radžvilas tris dešimtmečius buvo atsidavęs akademinei, ugdomajai ir visuomeninei veiklai. Be atitinkamo visuomenės parengimo jokie politiniai pokyčiai nėra įmanomi ir buvo būtina tai padaryti. Dėl įvairių priežasčių vis daugiau žmonių tik dabar pradėjo aiškiau matyti didžiausias šalies problemas, kurių egzistavimą tačiau vis dar pasyviai stebi šalies politikai.

9. Kodėl oficialiai neapjungiamos ar abipusės paramos nepaskelbia „Lietuva yra čia“ ir Vytauto Radžvilo komitetas?

Norint apjungti jėgas bendram veikimui, būtinas bendras idėjinis pagrindas bei sutarimas dėl tikslo. A. Juozaitis ir jo judėjimas nuo pat pradžių buvo susitelkę į Prezidento rinkimus, mūsų komitetas – į Europos Parlamento rinkimus. Neskaidėme balsų ir jokia prasme netrukdėme šiam kandidatavimui. Lygiai taip pat nusprendėme neišreikšti oficialios paramos nė vienam iš kandidatų. Tą padarėme ir matydami, jog tarp komiteto narių nėra sutarimo dėl vieno remiamo kandidato, ir suprasdami, kad bet kokia parama kandidatui galima tik pirma sutarus dėl konkrečių remiamo kandidato programinių įsipareigojimų. Deja, A. Juozaičio pasisakymai ir nuostatos yra nederinami ir neprognozuojami.

Reikšminga, jog apie mūsų dalyvavimą EP rinkimuose A. Juozaičio štabo nariai žinojo nuo praėjusio rudens, todėl jų sprendimą po mūsų komiteto pasiskelbimo kelti dar vieną EP rinkimuose vertinome kaip siekį skaldyti mūsų komitetą ir galimus jo rėmėjus. Sveikiname brandų ir valstybinį mąstymą rodantį A. Juozaičio judėjimo sprendimą atsisakyti tokio skaldančio kandidatavimo vieniems prieš kitus. Laikomės nuostatos, kad jei kalbos apie vienybę bent ko nors vertos, neturėtume vieni kitiems trukdyti jokiuose rinkimuose.

10. Kodėl priešinatės Europos federacijai? Ar glaudesnė ir gilesnė integracija į ES nesudarytų geresnių sąlygų lietuviams kitose šalyse?

Pirma, svarbiau už pačią integraciją yra tai, su kokia sąmone ji vyksta – ar save laikome savarankiška ir save gerbiančia tauta ir valstybe, ar einame pataikauti didžiosioms valstybės ir ES biurokratų sprendimams. Lietuva privalo turėti ne tik formalų balsą ir drąsos juo naudotis. Antra, federacija panaikintų valstybes, jų savarankiškumą, suverenumą, buvimą visavertėmis tautomis. Tauta miršta, kai netenka savo valstybės, kad ir kaip tai būtų padaryta – okupacija ar sutartimi. Europoje niekada negalima sukurti valstybės JAV pavyzdžiu, nes JAV jungėsi vienos tautos nariai, o Europoje jau egzistuoja istoriją, tapatybę, kultūrą, kalbą ir papročius turinčios tautos. Jos privalo išlikti. Trečia, ypač Vakarų Europos šalys su senomis valstybingumo ir demokratijos tradicijomis niekada nesutiks su federacija. Priešingai, visur Vakarų Europoje auga dalis gyventojų, norinčių atsiimti galias iš ES institucijų. Bandymai tai ignoruoti ir kurti federaciją per jėgą sugriautų pačią ES.

11. Ką politikoje gali nuveikti teoretikai akademikai ir praktinės patirties tokioje veikloje neturintys asmenys?

Pirmiausiai, sėkmei politikoje būtina gebėti suderinti ir teoriją, ir praktiką. Metai iš metų stebime kaip išdidūs praktikai varo mūsų šalį į pražūtį, o gyventojus į susvetimėjimą, nusivylimą ir emigraciją. Veikla be mąstymo politikoje visada kenksminga. Tačiau Vytautas Radžvilas nėra vien teoretikas. Tai vienas svarbiausių Sąjūdžio organizatorių, ne tik kūręs Sąjūdžio grupes visoje LIetuvoje, dalyvavęs organizuojant Sąjūdžio laimėtus rinkimus, bet ir atstovaujant Lietuvą įvairiausiuose tarptautiniuose formatuose, derybose ir susitikimuose. Tai jis darė sunkiausiu metu, kai reikėjo visam skeptiškam pasauliui įrodyti, kad turime teisę į nepriklausomybę. Pagaliau komitetui priklauso ir Radžvilo komandoje dirba gausus būrys jaunų politologų, profesinėje veikloje rengusių ir laimėjusių ne vienus rinkimus, patarinėjančių šalies politikams, dirbančių ministerijose ir kitur. Profesionalesnio komiteto nepavyktų rasti.

12. Ar Europoje paplitusios dešiniosios jėgos nekelia pavojaus Lietuvai dėl savo prorusiškumo? Ar bendradarbiavimas su panašiomis organizacijomis nebūtų pražūtingas?

Kremlius siekia skaldyti Europą ir kai kurie Vakarų šalių dešinieji tam pasitarnauja, tačiau nesąžininga ir pavojinga apsimesti, kad tokią grėsmę kelia tik vadinamoji radikali dešinė. Flirtu su Kremliumi vis labiau pasižymi ir Vokietijos, Prancūzijos nuosaikiosios partijos – nuo socialistų iki krikščionių demokratų. Pagaliau situacija daug sudėtingesnė nei atrodo: ES griūties grėsmę kelia ne jos ydas kritikuojantys dešinieji, o visuomenes ignoruojantys federacijos kūrimo šalininkai. Jeigu Europos nebus aklai kuriama federacija, jokie ES priešininkai nebus nei reikalingi, nei populiarūs. ES skaldymo grėsmę kelia tie politikai, kurių siaubingos klaidos ir iškelia alternatyvias jėgas dešinėje.

Pasirašyti galima ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

$+$       2019-04-11 9:55

4144 elektroninis. Gal jau laikas rasti ką nors aktualesnio.

rinkėja iš Kauno       2019-04-11 8:54

Įdomu, ar Radžvilo komandai pavyko surinkti 10 tūkst. parašų, kad galėtų kandidatuoti į EP? Rytoj jau paskutinė diena. Delfi šiandien skelbia, kad už Radžvilą surinkta 4 tūkst. elektroninių parašų.  Belieka tikėtis, kad popierinių pavyko surinkti daugiau nei 6 tūkstančius. Deja, bet info, kur renkami popieriniai parašai, buvo labai menka.

Rinkėja       2019-04-10 13:56

Mūsų šeima balsuos už Radžvilą. Jį ir jo žmones išrinks. Pamatysit.

klausimas       2019-04-9 10:44

Ramanauskai, ko uzvalgei? Kazkas negerai? Gal ir ne visi Radzvilo klausimai cia idealiai atsakyti. Bet su tuo prietranka Tomu jo net ir is tolo nereiketu lyginti.

Kaimuose gal       2019-04-8 14:30

net lengviau galima   rinkti parašus,nes ten žmonės geranorški.

Jules       2019-04-7 7:48

Prezidento rinkimuose nėr už ką balsuoti, žinoma, bet galima visus išbraukti - Maskvos agentų mums nereikia prezidentūroje.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2019-04-5 15:28

Citata: “2. Ar Vytautas Radžvilas į Europos Parlamentą eina didelės pensijos?

Vilniaus universiteto profesoriaus alga ir pensija tikrai nėra prasta, o visi ankstesni Radžvilo gyvenimo pasirinkimai aiškiai rodo, kad pinigai nėra jo prioritetas.”
****
Labai ilgai klausėmės prof. V.Radžvilo klyksmo. Klykė gal net garsiau nei Deimantė nešama į mirtį. V.Radžvilo klyksmas buvo, kai jį metė iš VU TSPMI, nes mat bandė atplėšti nuo biudžetinės soskės. Tai kai vėl prisisiurbė VU prie tos biudžetinės soskės, tai nuštilo ir galvojimas persivertė.... jau gelbės žlungančią ES? O kodėl gi ne, už didžiulius pinigus?

Kas daugiau moka, tas ir muziką užsako. Juk jeigu jau norėjo mokyti jaunimą, tai galėjo sau rašyti už dyką, be tos biudžetinės soskės. O juk klykė kaip skerdžiama kiaulė. Todėl kalbėjimas, kad jau jam pinigai jam ne prioritetas yra labai nesąžiningi. Tiesiog visiems pinigai reikalingi. Atkreipkite dėmesį, tas TSPMI išgyvena ir be prof. V.Radžvilo. Ar ne taip? Tiesiog labai paprasta ir normalu, dirbantis nori gauti atlyginimą už darbą.

O juk paėmė kitas prof. S.Tomas ir suraitė prof. V.Radžvilą į ožio ragą. Kvietė į diskusiją.... drąsulis neišdrįso. Taip bus ir su tuo ES parlamentaru, jeigu jam pavyks. Krūmuose slapstysis, kaip ir dabar SLAPSTOSI, na nebenti pakels balsą kaip penktoji kolona NIEKINANTI LR Konstituciją. Taip taip, nesuklydau…. niekinantis LR Konstituciją. Tai ar tai protingo žmogaus elgesys???
Į šiūkšlių dėžę, o ne į Europos parlamentą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2019-04-3 20:36

Teksto autoriui su nr. 2019-04-3 12:13

Kai Jonas Kauneckas pasako, kad nebus už ką balsuoti prezidento rinkimuose, tai ir Vytauto Radžvilo nepriversi pasakyti kitaip. Tebūnie kiekvienas pilietis sprenžia savarankiškai ir be patarimo balsuoja už tą kuris mažiausiai pakenks Tautai bei Lietuvai.
Sąjūdis - netikras, kai Lrt užvaldyta komunistuojančiųjų landsberginių, brazauskinių, grybauskinių, karbauskinių bei panačių kenkėjų.

____
Užvaldytoji Lietuva
2019 balandžio 3

svabiausumui       2019-04-3 19:09

Taip, Lietuva nuausta.
Iš vilnonių siūlų.
O vilna - iš plikai kerpamų, dvikojų avinų. smile

< Žodžio laisvė       2019-04-3 19:00

Ne visiems tai aišku. Štai komentatorius “gaudysaas” ir daugybė kitų dar nenusprendė, ar pasisakys realiai prieš federalizaciją EP rinkimuose. Kad prezidentu taps “nekliudantis eurofederalizacijai”, aišku ir dabar, ir prieš 3 mėnesius.

Pasaulinė Vyriausybė       2019-04-3 16:42

Ne, svarbiausia mylėti Banką - mūsų maitintoją. Nei audžia, nei sėja, nei akėja, bet visus maitina - duoda babkių.

Svarbiausia       2019-04-3 14:21

mylėti paprastus žmones,iš kurių ir nuausta Lietuva.

Vadinasi,       2019-04-3 13:33

Bankas laimės, nes to labai nori ubagai, bedarbiai ir kiti iš socialinio užribio. Makronistui Lietuvoje nėr lygių - Bankas “the First” arba kitaip “über alles”. Mums labai patinka socialinės atskirties plėtra, kuri lenkia mus į Maskovijos pusę. Juk ne kas kitas, o Bankas mums suvairavo Sovietiją, Bolševikų rūmų pervesrmą 1917 metais Petrapilyje ir Baltijos šalių okupaciją, kaip teisėtą Stalino Rusijos ambiciją. Prieš vėją nepapūsi, tad mes už Banką ir jų kandidatą į LR prezidentus.

Žodžio laisvė...       2019-04-3 13:09

Šiandien stebėdama debatus tarp G.Nausėdos ir S.Skvernelio savo ausimis išgirgau iš
Gitano Nausėdos - kad jis už Europos Sąjungos federalizaciją .Kuo federalizacija
Lietuvai yra pavojinga?Jei Lietuva prie ruso būtų buvusi Rusijos federacijos sudėtine dalimi,tai niekada nebūtų turėjusi galimybės pasitraukti iš TSRS.Atsiminkite tai visi
viesiems laikams ! ! !

Jules to Kaip ir logiška       2019-04-3 13:05

Vis tebeskaitai modifikuotą TSK(bolševikų)P istoriją, pritaikytą prie pakitusio pasaulio - to “A World Transformed” by George H W Bush and Brent Scowcroft on Amazon.com., tiesa? Kada Jūs pradėsite savo galva mąstyti, o ne docentų pliurpe.

gaudysaas       2019-04-3 12:13

O kaip dėl kovo - 11 eitynių? Kur jūsų eurojaunuoliai su Sinica priešakį mėgino suskaldyti eitynes. Nepavyko. Nepavyko, vėl gi dėl, juozaičio išmintingumo, o jūs dėl šitų veiksmų ir dėl kitų priešiškų skaldančių pasisakymų Juozaičio komandos ir jo atžvilgiu bevelijot išdidžiai nutylėti. Tuo parodėte visišką savo aroganciją, ribotumą, bei išminties stoką. Gaila. Ar už jūsų sąrašą balsuosiu? kol kas neapsisprendžiau. Priklausys ar aiškiai pasakysit ką remiat prezidento rinkimuose.

$+$       2019-04-3 11:50

Tik nekaltinkite po visko rinkėjų, kad ir kokie jie bebūtų, ant tokio pliko kabliuko tikrai neužkibs. Apie sąrašą nėra ką ir besakyti. Su tokia „strategija“ toliau šios svetainės straipsnių nepajudėsite.

Kaip ir logiška       2019-04-3 11:30

“Jeigu ES toliau sieks tapti federacija, kas dabar ir daroma, yra didžiulė rizika, kad britų pavyzdžiu išstos daugiau tautų.” Bet - jei yra bendras parlamentas su bendrom eurofrakcijom tai to , britai tai suvokia, eurobuldozerio nikaip nesustabdysi .

Biški       2019-04-3 11:22

utopiška dėl ES . Trečio kelio nebuvo ir nebus .

Gyvenimas       2019-04-3 10:30

Netobula, bet nieko geriau nėra. Ypatingai 1 klausimo atsakymas kontrastuoja su pasisakymais, kai lyginama TSRS ir ES.

Vargeli!       2019-04-3 10:22

Dešimtojo klausimo antrąją dalį gali užduoti tik visiškas tešlagalvis. Tas, kurio kiaušas tarnauja tik tam, kad uodegon rudenį lapų neprikristų.

Įdomu,kad       2019-04-3 9:21

lietuviai emigrantai Amerikoje,Anglijoje ir kitur puikiai supranta Radžvilo kalbą ir dalinasi jo straipsniais.Paprasti emigrantai vairuotojai,statybinininkai ,nebūtinai labai daug mokyti.O lietuviai Lietuvoje bijo.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-04-3 8:48

Vytauto Radžvilo pulkui sėkmės EP rinkimuose bei darbuose Lietuvos naudai.

Ponui       2019-04-3 7:28

Neatrodo, kad prieš vykstant kovoti į EP, reikėjo parodyti savo stuburo kietumą čia, kai išvarė iš darbovietės?


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Dar kartą apie tai, ką Popiežius sako, ir ko nesako

Robertas Grigas. Tikrovės faktai, kurių jokios autoritetų ištarmės atšaukti negali

Ramūnas Aušrotas. Nėštumo nutraukimas įtarus vaisiaus ligą ar neįgalumą prieštarauja Lenkijos Konstitucijai

Lietuvos vyskupų konferencijos informacinis pranešimas apie Popiežiaus išsakytas mintis filme „Francesco“

Vygantas Malinauskas. Bažnyčios mokymas nėra asmeninė Popiežiaus nuosavybė

Algimantas Rusteika. Sekmadienį laukia rinkimai be tikrų pasirinkimų

Justas Mundeikis. Magiškas švietimo finansavimas 2021 m. biudžete

Ramūnas Aušrotas. LRT iškraipė tekstą – popiežius Pranciškus pasakė: „Jie turi teisę būti šeimos dalimi“

Giedrė Barčkutė. Ar konservatoriams pavyks laimėti katalikų rinkėjų balsus?

Vytautas Radžvilas. Netikėjimo kaina: juk ir mes tai galėtume

Romas Lazutka. Nebus gerovės, kol vieni kitus laikysime kvailiais (apie 13 pensiją ir ne tik)

Audrius Bačiulis. Naujienos iš Karabacho fronto

JT piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis (I)

Vytautas Sinica. Švedija: multikultūralizmo grimasos

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai, kvailiai – valdžioje

Agnė Širinskienė. Kas būna, kai prišneki apie svainio partiją

Popiežius Pranciškus apie neoliberalizmą

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai ir kvailiai – valdžioje

Švedija keičia kursą – jungiasi prie rytų europiečių: policija prabilo apie „grėsmę sistemai“, griežtinti įstatymus reikalauja net buvęs ABBA narys

Eidamas 101-uosius metus mirė partizanas Jonas Svilainis-Liūtas

Liudvikas Jakimavičius. Papolitikuokim

Tikėjimo mokymo kongregacija: Tikintieji turi žinoti – ant kortos statoma moralinės tvarkos esmė, susijusi su visapusiška žmogaus gerove

Geroji Naujiena: būti Jo

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.