Dalius Stancikas. Žaidimai su Konstitucija, arba Geriau žinanti liaudis

Tiesos.lt siūlo   2014 m. liepos 24 d. 4:12

21     

    

Dalius Stancikas. Žaidimai su Konstitucija, arba Geriau žinanti liaudis

Bernardinai.lt

Neseniai Prezidentės priesaiką priėmęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ne kartą pažeidė Konstituciją ir Teisėjų etikos kodeksą.

Teisėjų etikos kodeksas nusako 10 taisyklių, kurios leistų teisėjui išlikti teisingam ir nešališkam. Tarp jų yra ir tokios: „neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus ir nereikšti išankstinės nuomonės nagrinėjamos bylos klausimais; vengti viešų pasisakymų, leidžiančių nuspėti nagrinėjamos bylos baigtį; konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, ieškoti objektyviausio ir teisingiausio sprendimo“.

Prieš keletą metų kandidatuojančio į Konstitucinio Teismo teisėjus D. Žalimo klausta, ką jis darys, jei Konstituciniam Teismui teks dar kartą nagrinėti pilietybės ar bausmės už priesaikos sulaužymą klausimus, nes šiais klausimais jis jau iš anksto buvo viešai reiškęs savo nuomonę. D. Žalimas tuomet labai aiškiai atsakė, kad laikysis Teisėjų etikos kodekso ir susiformavusios teisėjų elgesio tradicijos – nusišalins nuo bylos.

Tačiau kodėl tas pats D. Žalimas nenusišalino nuo dviejų bylų, kuriose Konstitucinis Teismas pasisakė dėl piliečių iniciatyva rengiamų referendumų – juk šiuo klausimu jis, kaip politikas, taip pat viešai reiškė išankstinę nuomonę? Juolab, kad antrą kartą Konstituciniam Teismui kalbant šiuo klausimu D. Žalimas jau vadovavo visam Konstituciniam Teismui.

2000 metais valdančiosios partijos – Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas ir partijos kandidatas už kelių mėnesių įvyksiančiuose parlamento rinkimuose Dainius Žalimas savo partijos laikraštyje rašė priešrinkiminį straipsnį „Žaidimai su Konstitucija“, kuriame kritikavo partinius oponentus ir dėstė rinkimines tezes. Tarp jų ir šias:

„Konservatoriai siūlo keisti Konstituciją minimaliai tiek, kiek neišvengiamai būtina šalies gerovei laiduoti. Kokios Konstitucijos pataisos turimos omenyje? Lietuva, kaip būsima Europos Sąjungos narė, turės atsiverti jos rinkai. Tad reikės sudaryti sąlygas, kad Lietuvos piliečiai galėtų rinkos kainomis parduoti visą nekilnojamąjį turtą ne tik vieni kitiems, bet ir užsienio piliečiams [...]. Nuo to Lietuvos piliečiai tik laimėtų: norėdami parduoti žemę, jie turėtų didesnį pasirinkimą, kam ir už kokią kainą ją parduoti, o užsienio investitoriams Lietuvoje būtų sudarytos palankesnės sąlygos verslui plėtoti“. [...] „Naujoji sąjunga siūlo, kad ne 50, o 10 tūkstančių piliečių galėtų siūlyti įstatymo projektą, kurį Seimas privalėtų svarstyti. Referendumą, be Seimo, dar galėtų skelbti Prezidentas. Jis būtų skelbiamas ir 50 tūkstančių rinkėjų iniciatyva. Iš to galima padaryti tik vieną išvadą: NS siūlo paversti Lietuvą nesibaigiančių referendumų ir gatvės rėksnių inicijuotų populistinių įstatymų svarstymo parlamentine šalimi. Taip būtų sudarytos palankiausios sąlygos kasdien inicijuoti referendumus ir įstatymus, kurie vis kita forma įtvirtintų banalų sakinį: „Tauta turi gyventi geriau“ [...] Turbūt NS vertėtų iš karto sukurti naują aukščiausią instituciją – nuolat veikiantį visos liaudies susirinkimą, jei vis vien viską geriau liaudis žino“.

Konservatoriui D. Žalimui 2000-aisias taip ir nepavyko patekti į Seimą, tačiau dabar, po keliolikos metų, tapęs Konstitucinio teismo pirmininku jis pagaliau galėjo realiai įgyvendinti savo pašiepiamą požiūrį į Tautą (viską geriau žinančią liaudį) bei į esmines Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas: niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai (per referendumus) ar per savo išrinktus atstovus.

Po paskutinių kelių Konstitucinio teismo paaiškinimų „viską geriau žinančiai“ Tautai užmauti tokie apynasriai, tokios nesunešiojamos geležinės kurpaitės, kad ji, surinkusi net ir visus 3 milijonus parašų, negalės šaukti referendumo, jei tam nepritars iš partijų atstovų sukurta Vyriausioji rinkimų komisija arba Seimas. Arba Konstitucinis Teismas, t.y. jam vadovaujantis D.Žalimas.

Konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai, vieningai Seime patvirtinę D. Žalimą Konstitucinio Teismo pirmininku, gali gerti šampaną – „gatvės rėksniai“ pagaliau užtildyti akivaizdžiai grubiausiais ir esmingiausiais Konstitucijos ir Tautos suvereniteto pažeidimais (juos puikiai išanalizavo Artūras Račas – žr. ČIA). Mūsų tikslas – atkreipti dėmesį, kad tie Konstitucinio Teismo padaryti Konstitucijos pažeidimai dar ir labai tiksliai įgyvendina buvusio politiko ir kandidato į Seimą D. Žalimo viešai reikštas politines nuostatas, kurias galima suprasti tik taip: „parlamentinėje šalyje“ aukščiau parlamento nieko negali būti. Po D. Žalimo vadovaujamo Konstitucinio Teismo nutarties toks absurdas jau pasiektas: Seimas ir toliau galės svarstyti ir priimti Konstitucijai prieštaraujančias naujas Konstitucijos normas ar šaukti tokius referendumus, nes jokios vyriausios rinkimų komisijos jo negalės sustabdyti, o štai tą Seimą išrinkusi ir valstybės suverenitetą turinti Tauta – nebe (VRK jau tuo ir pasinaudojo – nebeleidžia rinkti parašų referendumui dėl euro įvedimo; kuris Konstitucijos straipsnis tai draudžia – ne gatvės rėksnių reikalas: negalima ir tiek).

Taip D. Žalimo teismas panaikino ankstesnę 1994 m. Konstitucinio teismo nutartį, jog niekas negali riboti Tautos teisių savo galią vykdyti tiesiogiai – per referendumus (tuomet, 1994-iais, praėjus tik trims metams nuo didžiosios Sąjūdžio bangos, Tautos dar nedrįsta vadinti liaudimi, o aktyvių visuomenininkų – gatvės rėksniais). Atkreipkite dėmesį dar ir į kitą svarbų momentą: 2000-ųjų straipsnyje jaunajam kandidatui į Seimą D. Žalimui neatrodė blogai, kad tuometines Konstitucijos nuostatas (priimtas Tautos referendumu), jog užsieniečiai negali įsigyti lietuviškų žemių, Seimas keis Konstitucijai prieštaraujančios nuostatomis ir tai „neišvengiamai būtina šalies gerovei laiduoti: norėdami parduoti žemę Lietuvos piliečiai turėtų didesnį pasirinkimą, kam ir už kokią kainą ją parduoti“.

Štai čia ir yra esminė D. Žalimo – politiko ir teisininko – demokratinio mąstymo gija: jis ir jo kolegos (politikai ar teisininkai – nesvarbu) geriau už pačią Tautą – „liaudį“ – žino, kas jai yra geriau. Todėl ir šiukštu – jokių iš liaudies kylančių referendumų, o Tautos visagalis suverenitetas tegul taip ir telieka popieriniame, o ne realiame Konstitucijos variante (nepatikėsite, bet D. Žalimo vadovaujamas Konstitucinis Teismas taip ir rašo: Konstitucijos 2 straipsnio nuostata „suverenitetas priklauso Tautai“, 4 straipsnio nuostata „aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai“ ir 9 straipsnio nuostata „svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“ negali būti aiškinamos vien pažodžiui…“).

Šiuo atveju nežinau, kiek D. Žalimo ir kitų konstitucinių teisėjų asmeniniai interesai sutapo su jo nupasakota šalies gerove, t.y. nesidomėjau, ar jie patys turi nekilnojamo turto, kurį dabar galėtų parduoti brangiau, tačiau tikrai žinau, kad tikrai aišku, kad viešų ir privačių interesų painiojimas jiems tikrai nė motais.

Konstituciniam Teismui pasmerkiant Vyriausybės nutarimą dėl valstybės pareigūnų, taip pat ir Konstitucinio Teismo teisėjų algų sumažinimo, visi teisėjai grubiai pažeidė ne tik krikščioniškas nuostatas dėl socialinio teisingumo (turtingesni turi dalintis labiau), Konstituciją (toks KT nutarimas yra naudingas tik daugiau uždirbantiems valstybės tarnautojams, o pačioje Konstitucijoje aiškiai sakoma, kad jos tikslas – teisinga, darni pilietinė visuomenė, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei), bet ir pagrindinį Teisėjų etikos kodekso principą – priėmė nutarimą, kuris jų asmenines kišenes pripildys dešimtimis tūkstančių litų. Šia nutartimi konstituciniai teisėjai pažeidė ir tūkstančius metų išsilaikiusį teisingumo principą – nebūk teisėju savo paties byloje.

Vis dėlto reikšmingiausia tai, kad šią bylą kuravo (nutartį viešai gynė) Konstitucinio Teismo teisėjas D. Žalimas, kuris Teisėjų etikos kodekso nuostatą („nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu yra interesų konfliktas“) pažeidė dvigubai: jo žmona taip pat valstybės pareigūnė – Apeliacinio teismo teisėja.

Apskritai ši Konstitucinio Teismo nutartis kaip niekad gerai įrodė teisėjų pragmatinį vieningumą: po jos būtent teisėjai pirmieji ir puolė padavinėti valstybę į teismus dėl neva neteisėtai sumažinto jiems atlyginimo kompensavimo…

Deja, Konstitucinis Teismas ne be politikų kaltės (ypač tokių, kaip Vytenis Andriukaitis, kiekviena proga su kolegų pagalba Seimo nutarimus skundžiantis Konstituciniam Teismui) yra virtęs tokiu virškonstituciniu monstru, kuriam negalioja jokios piliečių sutartos bendro elgesio taisyklės – nei Konstitucija, nei Teisėjų etikos kodeksas. Nes konstituciniai teisėjai niekam neatskaitingi: nei Teisėjų etikos komisijai, nei Teisėjų tarybai, nei juos rinkusiems Seimo nariams, nei tuo labiau liaudžiai (Tautai), iš kurios surinktų mokesčių kas mėnesį pasiima po trylika tūkstančių litų algos ir dar priedą už stažą, kuriuos, kaip kokius prezidentus, vežioja valstybės išlaikomi vairuotojai valstybiniais automobiliais – šiųmetinis Konstitucinio Teismo biudžetas viršija 6 mln. Lt. o 2008 m – net 10 mln. Lt.

Vis dėlto vienas dalykas aiškus: kadangi pagal Konstituciją niekas negali pažeisti Tautos teisių, teisėjai turi būti bešališki ir vykdyti teisingumą, o ne įgyvendinti savo asmeninius ar politinius (partinius) tikslus, tai pagal Konstitucijos, kaip vientiso akto dvasią (Konstitucinio teismo teisėjai supras, kas turima omenyje), tokie neteisingi teisėjų sprendimai yra niekiniai.

Todėl niekiniai yra mažiausiai du Konstitucinio Teismo nutarimai – dėl piliečių šaukiamų referendumų (turiu omeny 2014 m., o ne 1994 m. nutartį) ir valstybės tarnautojų algų sumažinimo, nes juos priimdami teisėjai pažeidė ir Konstituciją, ir bendruosius teisėjų etikos principus.

Todėl klausimas dabar belieka tik toks: kokiais būdais Tauta („viską geriau žinanti liaudis“) pašalins šias Konstitucinio teismo nutartis: per išrinktus kitaip mąstančius politikus ar tiesiogiai – kaip Sąjūdžio laikais išeidama į gatves: savo teisių ir savo priimtos Konstitucijos ginti? Konstituciniai teisėjai daro viską, kad būtent taip ir įvyktų.

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

stasiuiG       2014-07-26 10:26

Beje, Daujotį matydavome “Respublikos klube” kartu su atvirai prorusišku Rolandu Paulausku ir Zigmu Vaišvila.
Kiek dar yra tokių, kuriems įgriso demokratija?
Valstybė turi laikytis aukso vidurio - suteikt laisves ir galimybes piliečiams, bet neleist jokiom žiurkėm pragraužt valstybės pamatų, kas ir yra mūsų Konstitucija. Rusija per savo agentus skleidžia multietniškumą, o po to skaldo Europą į “mažumas”, tarsi Europa neturėtų teisės kaip Japonai ar kiniečiai, į savo etnines žemes, kurias gina konstitucija.
Mes to neleisim.

stasiuiG       2014-07-26 10:19

je je ir Rusijos chazarai be galo džiaugiasi, kad iš nacionalinės monalitinės Švedų valstybės pavertė multietnine marksistine valstybe. Ir tam puikiai pasitarnavo holo kaus to industrija. Nes kokį dešimt metų per media buvo atakuojamas dar 1924 m. įrašytas imigracijos įstatymas, kuris neva neleido priimti žydų pabėgėlių ir dėl to Švedija liko kalta, kad jie žuvo. Už tai turi jausti amžiną kaltę...

Ar ne tai ir yra ta priežastis, kodėl Putinas pasakė, kai kirgizai išrinko prezidente moterį ir pabandė eit Vakarų demokratijos keliu,  kad demokratija yra “labai pavojinga”? Žinoma, Putinas mano, kad žmonės turi paaukot savo asmenines laisves vardan stiprios ekspansinės valstybės, mainais gaunant kolektyvinio EGO pasididžiavimą jos didumu.

Todėl dabar Putinas yra taip pat populiarus, kaip buvo Hitleris.
Kiekvienos šalies Konstitucija, ginanti tos šalies žmonių teises ir laisves, yra kliūtis Putino ekspansijai.

StasysG       2014-07-26 4:10

Papildau dėl gero pasiūlymo. Savo 2014 03 08 str “Lietuva atsisakiusi KT daug laimėtų”  dr Daujotis rašė: “Jei sukuriamas KT, tai reiškia, kad sukuriama landa pasisavinti absoliučią valdžią. Tokia landa yra KT suteikiami konstitucinės išminties monopolis, galutinių ir neatšaukiamų sprendimų teisė ir konstitucinės demokratijos garanto vaidmuo. KT narys yra žmogus, o žmogų absoliuti valdžia gadina neišvengiamai ir absoliučiai. Akivaizdu, kad reikia uždaryti tokią landą, bet jos uždarymas reiškia ir KT likvidavimą. Iš pirmo žvilgsnio tai panašu į slogos gydymą nukertant galvą. Iš tikrųjų padėtis nėra tokia beviltiška. Pirmiausia reikia suprasti, kad įstatymų leidimo teisinei (konstitucinei) priežiūrai nėra būtina speciali įstaiga (KT).
Lietuvoje daugumai atrodo, kad vienas be kito negali egzistuoti, bet pasaulyje yra daug demokratiškesnių nei Lietuva šalių, kuriose nėra vienos įstaigos, turinčios konstitucinės išminties MONOPOLĮ, bet kuriose puikiai veikia vadinamoji decentralizuota įstatymų leidimo konstitucinė priežiūra. Tai, pavyzdžiui, JAV, visos Skandinavijos šalys, Jungtinė Karalystė, kai kurios Britanijos tautų sandraugos valstybės. Tinkamai paredagavus, Lietuvoje galima būtų pasinaudoti bet kurios iš šių šalių įstatymų konstitucinės priežiūros sistema. Numatant tikėtinus Lietuvos teisininkų kaltinimus teisės neišmanymu, geriausia remtis patirtimi Skandinavijos šalių, kurios, kaip ir Lietuva, yra civilinės teisės valstybės (kitos minėtos šalys yra bendrosios teisės valstybės).”

StasysG       2014-07-26 3:41

10 balų straipsniui. Stancikas, Rubavičius, Daujotis daro nežmoniškai sunkų darbą - įrodyti žmonėms KT diktatūros teisėje vis didėjančias neigiamas pasekmes valstybei.

stancikų spekuliacijos        2014-07-25 14:03

Stancikienė visada balsuoja už Uspaskicho projektus. O teismų persekiojamam Uspaskiui nepatinka mūsų konstitucija. Kam tad pudrinti smegenis? Nejau ši daugiavaikė šeima nebeišgyvena iš seimo narės algos?

stancikų spejuliacijos        2014-07-25 14:00

“Tačiau kodėl tas pats D. Žalimas nenusišalino nuo dviejų bylų, kuriose Konstitucinis Teismas pasisakė dėl piliečių iniciatyva rengiamų referendumų “

apie kokią “piliečių iniciatyvą” ponas Stancikas kalba? Apie seimo narės Stancikienės, siūlančios panaikint Konstitucinį teismą su visa VISUOMENĖS SUTARTIMI ir Artūro Paulausko, kurį pats ką tik pakomentavo Žalimo lūpomis? Juk jam ši iniciatyva ir kilo po to kai po savo ankstesbių Konstitucijos pataisymų nebegalėjo pasikast nei po Gen Prokuroru, nei po Prezidente, nes tada 2002 metais pats tikėjosi būt prezidentu, tai sutvirtyino jo ir gen prokuroro galias.
Gal baikit mulkint žmones?

Diedukas Letui ir bičiuliams       2014-07-25 8:34

Sveiki, naujakuriai!
Citata: - “...Taigi tie, kurie šiandien protestuoja prieš uzurpatorius, patekę į valdžią patys taps lygiai tokie pat. Nuo savęs apsaugos nerasi, jei nesikreipsi į Tą, Kuris aukščiau tavęs, ir nedeleguosi Jam visos valdžios…” Dissentio! Nesu dar tiek nusivylęs žmonija. Pvz. Imam ir deleguojam Jus, gerb. Letai valdžion. Arba Juozapą? (Savęs nesiūlau.) Na, netikiu, kad savo garbę ir sąžinę Jūs konvertuotumėte į “šlamančius”. Juk turim dar Žmonių...

Zalima i KT teisejus       2014-07-25 4:58

pasiule I.Degutiene. Zalimas prirase paklodes apie dviguba pilietybe, is kuriu aiskejo viena - jokiu budu negalima suteikti , nes tada sugristu daug emigrantu namo su savo pensijomis ir t.t., o kam to reikia - tegul gyvena sau uzjuriuose, o i Lietuva privaziuos ivairiausiu azijos, Afrikos saliu zmoneliu. Tik tokia isvada tada buvo galima daryti. Na, koks ir jo teisejas, jei jokiame teisme nedirbes, tik KT?! Va tokie ir tampa JE nuolankiais sunelyciais- kaip pasakys JE taip ir bus…

Juozapas ---kestuoliui iš degančio chuntos teatro       2014-07-24 22:33

Oj, oj, oj - tik nereikia čia graudenti, mielas chuntos režimo klapčiuk.
Letas parašė daugiau nei gerai.
Labai taikliai parašė.
Natūralu, kad tu samdinėli, uodegėlę pakėlei.
Sulojai kaip pagal komandą.
Refleksas?
Ar kolbą prie kaklo priklijuotą turi?
Labai jau esi panašus į tuos nabagėlius Pavlovo laboratorijos cucikus.
Tik, bėda nei vardo, nei “nicko” neturi.
Teks tave šaukti paprastai- “Ei, ciu-ciu-ciu”.
Jeigu klausysi, kartais duosiu gabalėlį cukraus.
Mat nuo šiol. šiame portale jums, kontoros bobikams bus nesaldu.
Visiškai nesaldu.
Netiki?

Juozapas       2014-07-24 22:22

Panašu, kad “Žalimas” yra ne pavardė. “Žalimas” yra diagnozė.

Beta       2014-07-24 20:25

“Žalimas ir Co”. taip Račas pavadino dabartinį KT. smile

Žalimas konservatorius       2014-07-24 18:54

stumia į užmarštį.

keistas tas palmaitis...       2014-07-24 14:07

gal negyveno tarybiniais laikais ir nežino, kokie niekšeliai stojo į komunistų partiją?
pagal palmaitį nėra padorių žmonių, visi niekšeliai - kaip ir komunistai.
Gal pats buvai komunistu, draugas palmaiti?

Letas Palmaitis       2014-07-24 13:47

Konstitucija ne deivė, bet visuomenės sutartis. Ji turi prasmę tik tada, kada šalys jos laikosi. Kada realiai valdančios jėgos nori įamžinti savo padėtį, jos nori, kad ir sutarties dalyviai tikėtų, jog panašiai yra sutartyje. Prasideda kova dėl sutarties tobulinimo. Jei sutartis vis tiek pasirodo nepalanki valdžios uzurpatoriams, jie paprasčiausiai spjaus į konstituciją. O jei jiems juodu ant balto įrodysi, kad jie spjauna, jie pakoreguos konstituciją kišeniniu konstituciniu teismu arba paprasčiausiai pasišauks 240 policininkų. Taigi įrodinėjimai, kas ką pažeidė ir kieno žmona kažką padarė, beprasmiai. Beprasmiai net ir laikino laimėjimo atveju.
Kodėl? Todėl kad laimėjusieji netruks pavirsti tais, kuriuos nugalėjo. Pirma supraskime, kad “uzurpatoriai” nebūtinai marsiečiai arba iš sovietijos atšliaužę “komunistai”. Juk ir komunistai tos pačios tautos pagimdyti. Taigi tie, kurie šiandien protestuoja prieš uzurpatorius, patekę į valdžią patys taps lygiai tokie pat. Nuo savęs apsaugos nerasi, jei nesikreipsi į Tą, Kuris aukščiau tavęs, ir nedeleguosi Jam visos valdžios pagal Jo apreikštą Valią. Tai ir bus teokratija, dėl kurios šiandien kovoja sukilęs musulmonų pasaulis. Tai ne pasaka, bet praktika. Einančių prieš D-vą laukia amžina pamazgų duobė.

REIKIA BŪTI       2014-07-24 13:26

tikru Lietuvos “patriotu”, kad į visas aukščiausias ir daug lemiančias pareigas,pasodinti Tautą niekinančius ir naikinančius ” kadrus”....
Dar gerai, kad yra sąžiningų ir protingų žmonių, kurie neabejingi, kuriems skauda ..

Gerai kad       2014-07-24 12:04

turime istatymus ismananciu ir saziningu zmoniu kaip Autorius.Aciu Jums.

Puikus straipsnis!        2014-07-24 11:53

Belieka Tautai su tokiais teisėjais pasielgti taip pat, kaip futbolo rungtynių sirgaliai pasielgia su nesąžiningais teisėjais - “Teisėją į muilą!”. Kita istorinė tradicija tokius teisėjus apipilti degutu ir išvolioti plunksnose…
Bet D.Žalimas kartu su KT jau patys savo rankomis tai padarė, belieka nutarti, ką su tokiais naujai keptais viščiukais mums, piliečiams, daryti.
Gal Linčo teismą šaukti pagal jų pačių nustatytas taisykles? Ką pasikviesime į prisiekusiuosius tarėjus?

jonas       2014-07-24 9:29

nieko nera amzino,nebus anzinas ir birzelio 11 priimtas idomumas

Ir išaiškėjo visa tiesa       2014-07-24 8:48

Kodėl Grybauskaitė įkišo į Konstitucinio teismo pirmininko pareigas Dainių Žalimą. Pasirodo šis žalimas yra konservatorius, o Grybauskaitė konservatorių statytinė tai ir kiša savus. Todėl žalimui daryti žalą Lietuvai yra norma.

ruta       2014-07-24 8:20

Aciu Gerb. Stancikui uz problemos viesinima , tik , deja , Lietuvoje dauguma pilieciu / ka parode Referendumas/  , tai arba bukiai , arba edantis is partinio , valdzios lovio .Todel tiketis permainu , deja , neverta. Musu seima ilgai vis tikejo , kad atsibus , prareges zmones Lietuvoje , bet , ne , ar gali nuo gimimo aklas , staiga praregeti , o vagys , pasidaryti saziningas , tik pasakose !Nuvaziavome pas vaiku i Londona , apsiziurejome , visai patiko .Labiausiai nustebino super teigiamas poziuris i gyvunus , ko visiskai negali pasakyti apie Lietuva , nors ko stebetis , jeigu ir zmogus Lietuvoje nieko nevertas .Gyvenimo patirtis rodo , kad Lietuva nusivaziavo iki Rusijos stiliaus -butaforine demokratija , selektyvinis teisingumas , korupcija , alkoholizmas , savizudybes , socialine atskirtis , demografine krize ...

sumaištis yra gerai (komunistams)       2014-07-24 5:41

Taip ir daro komunistai: spaudžia tautą, tyčiojasi - kad į gatves išeitų.
O tada jau veiks elitiniai stribvaikiai: komisarai ir teisėjai.
Aktyviausi bus pasodinti, tauta bus sutramdyta, komunistai toliau sau ramiai darys ką nori: vogs, vaikus prievartaus, tautą vergais laikys…

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.