Dalius Stancikas. TIE-SOS

Tiesos.lt siūlo   2014 m. birželio 4 d. 14:26

48     

    

Dalius Stancikas. TIE-SOS

Bernardinai.lt

Kažin ar kas nors tikėjosi kitokio Konstitucinio Teismo sprendimo dėl Seimo narės Neringos Venckienės. Yra toks vienas viešai kalbantis pranašas – buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius, kuris per žiniasklaidą iš anksto paskelbia būsimas šio teismo išvadas, netgi tuomet, kai dar byla nepradėta. Todėl kas gali paneigti, kad svarbiausi Konstitucinio Teismo sprendimai yra priimami ne šiame pastate, o kokiame nors elitiniame politikų-teisininkų būrelyje?

Taigi V. Sinkevičius dar iki Seimo kreipimosi į Konstitucinį Teismą jau paskelbė, kad galima nuteisti N. Venckienę už akių ir tai bus teisinga. Būtent šiuo aspektu ir tebuvo įdomus Konstitucinio Teismo sprendimas, nes kitu požiūriu su viskuo tektų sutikti – jei Seimo narys be rimtos priežasties nesilanko posėdžiuose, nedalyvauja visavertiškai Seimo darbe, jis iš tiesų deramai neatlieka Seimo nario pareigų ir turėtų netekti mandato. Žinoma, yra valstybių, kur išrinkti parlamentarai netenka mandato tik įvykdę itin baisų nusikaltimą (t.y. ne nelankomumo atvejais), nes ten vyrauja labai aiški samprata, kad valstybės tikroji valdžia – ne politikai, teisininkai ar prezidentai, o piliečiai, todėl ir ypač gerbiama tik jų vienų teisė suteikti ar atimti kam nors mandatą. Ir vis dėlto Konstitucinio Teismo logika, kad piliečiai, išrinkdami savo atstovą, su juo sieja ir viltis, kad jis rimtai dirbs jų labui, man atrodo įtikinama ir pakankamai teisinga.

Tačiau N. Venckienės atžvilgiu yra vienas bet...

Tiek šią apkaltą inicijavę konservatoriai (neoficialiai) ar liberalai (oficialiai), tiek Konstitucinio Teismo teisėjai puikiai supranta, kad N. Venckienė ne dėl tingėjimo ar kitų vien nuo jos pačios priklausančių priežasčių visavertiškai nedalyvauja Seimo darbe: taip pat visavertiškai ji nebūtų galėjusi dalyvauti, jei nebūtų išvykusi – dėl iškeltų menkaverčių šešių bylų ji būtų užtampyta po prokuratūras ir teismus, tad kažin ar daugiau laiko jai būtų palikta lankyti plenarinius Seimo posėdžius.

Įstatymai leidžia Seimo nariui nelankyti posėdžių dėl svarbios priežasties, taigi esminis klausimas šioje apkaltos byloje yra toks: ar bėgimas nuo politinio persekiojimo (o būtent taip savo pasitraukimą įvardija N. Venckienė) yra svarbi priežastis neateiti į parlamentarų susibūrimus? Deja, atsakymo į šį klausimą neišgirsime, nes Konstitucinio Teismo teisėjai paprasčiausiai nuteisė ją už akių – kaip ir siūlė buvęs teisėjas V. Sinkevičius.

Suprantu, kad dalis skaitytojų ar Seimo narių, su pasimėgavimu priimantys „Lietuvos ryto“ spausdinamas sąmokslo teorijas apie kažkokius kitus menamus baisius N. Venckienės nusikaltimus, kuriuos, mano spėjimu, į žiniasklaidą anonimiškai lašina kažkas iš prokuratūros ar kitų teisinių sluoksnių, yra įsitikinę, kad N. Venckienė pabėgo būtent dėl šių, dar neatskleistų „nusikaltimų“, tačiau šių neįrodytų gandų nagrinėti niekaip negalime dėl vienos paprastos priežasties: prokuratūra nė vieno šio gando oficialiai nepatvirtino – turiu omeny oficialius Generalinės prokuratūros raštus Seimo nariams ir žurnalistams, kad nėra jokių iškeltų bylų ar pareikštų įtarimų dėl galimo N. Venckienės žudynių organizavimo ar skatinimo. Yra ir kitas šiuo atžvilgiu įdomus faktas: tie Seimo nariai, kurie viešai ar neviešai kartoja tuos jau minėtus gandus, balsuoja taip, kad tie gandai nebūtų niekaip paneigti ar patvirtinti: jie spaudė mygtukus prieš Seimo „Drąsos kelio“ frakcijos siūlymą paraginti generalinį prokurorą pradėti N. Venckienės ekstradicijos (grąžinimo į Lietuvą) procesą.

Kodėl?

Kodėl prokuratūra ir politikai mielai skleidžia baisius gandus, bet nieko nedaro, kad didžiausia (pagal juos) šios tragedijos kaltininkė sulauktų deramos bausmės?

Matau vienintelį logišką atsakymą: politinis ir teisinis elitas bijo kitos valstybės, šiuo atveju - JAV – teisėsaugos įsikišimo į šią bylą, todėl ir stengiasi šią tragiškiausią XXI amžiaus Lietuvos bylą pabaigti gandų raizgalynės, o ne argumentuotų įrodymų pavidalu.

Todėl ir praėjus metams po N. Venckienės pasitraukimo niekas negali faktais patvirtinti, kad ji bėgo nuo teisėsaugos, o ne nuo politinio persekiojimo. Todėl ir praėjus dvejiems metams po gegužės 17 d. šturmo Garliavoje ir jau net nepamenu, kiek laiko nuo žudynių, vis dar nėra logiško atsako, kodėl reikėjo, kaip įtariama, D. Kedžiui žudyti teisėją J. Furmanavičių, jei nebuvo jokios pedofilijos, jei visa tai paties D. Kedžio išgalvota, kaip teigia teisėjas Audrius Cininas? Ar kriminalistai per savo praktiką dar turėjo tokių keistų ir taip pagrindinės (pedofilijos) bylos ištyrimui sutrukdžiusių mirčių kaip A. Ūso ir D. Kedžio?

Kodėl A. Ūsui išteisinti nuo kaltinimų pedofilija buvo pasirinktas dar Lietuvos teisinėje praktikoje neregėtas būdas – „už akių“, kai du pagrindiniai bylos veikėjai negali liudyti, nes negyvi, o vienintelė gyva liudininkė –  mergaitė – neapklausiama, nes nepilnametė?

Kam nepriekaištingos reputacijos ir sveiko proto teisėjai reikėjo griauti savo gyvenimą, rizikuoti savo sūnumi, broliu dėl, kaip mums bandoma įpiršti, nesveikų ambicijų pažeminti brolio sugyventinę?

Kam reikia naktimis rašyti šimtus raštų į įvairias institucijas ir taip pat, kaip ir vėl bandoma įpiršti, kurstyti brolį linčo teismui?

Kam nepriekaištingos reputacijos, tarptautinio masto profesorei L. Bloznelytei reikėjo sukurti „melagingą liudijimą“ (taip mums teigiama) apie keistuosius savo pacientus: A. Ūsą, L. Stankūnaitę ir dvi mergaites?

Kodėl teisėjui A. Cininui visiškai neįdomu, kad kai kur liudininkė L. Stankūnaitė faktus beria kaip žirnius, o kai kur suserga visiška amnezija: pamiršta, kur uždirbdavo didelius pinigus savo pragyvenimui ir su kuo kartu nuomojosi butą, už kurį apmokėdavo A. Ūsas?

Kodėl parlamentarams taip ir nebuvo parodyta policijos filmuota medžiaga apie mergaitės perdavimą, taip paneigiant gandus, kad prieš ją naudota prievarta (priminsiu teismo sprendimą: mergaitę perduoti be prievartos)?

Kas iš valdininkų sumąstė, kad Garliavos Klonio gatvėje žlunga valstybė, ir be prezidentės, premjero žinios (taip mums teigia) pasiuntė šimtus policininkų gelbėti valstybę? Kam reikėjo daužyti pargriautus žmones per galvą, į tarpukojį, plėšyti trispalves, o po to aiškinti, jog viskas teisėta ir teisinga (rinkimų debatų metu dėl perteklinės jėgos Garliavoje naudojimo kritikavo net prezidentė, tiesa, dėl to vėliau nepajudinusi nė piršto)?

Ar kas nors tiki, kad šturmo Garliavoje metu paklusnusis vidaus reikalų ministras nekėlė ragelio griežtajai prezidentei ir reikliajam premjerui ir nieko jam už tai nebuvo? Kam iki šiol tampomi po teismus tie Klonio gatvėje nukentėję žmonės, kurių vienintelė reali kaltė – neabejingumas kito nelaimei? 

Taip, visi šie klausimai yra neatsiejami nuo N. Venckienės apkaltos bylos, nes tik atsakius į juos, galima atsakyti į esminį klausimą: ar N. Venckienė nesilanko Seime slėpdamasi nuo politinio persekiojimo, ar dėl kitų priežasčių pasitraukė iš gimtųjų namų?

Kodėl generalinis prokuroras prašė Seimo atimti iš parlamentarės N. Venckienės neliečiamybę dėl jos padarytų šešių nusikaltimų, tačiau nieko nedaro, kad ją susigrąžintų iš užsienio? Kodėl Konstitucinis Teismas pusmetį tiria tokią paprastą bylą ir skelbia nuosprendį – lyg pagal kokį Prezidentės užsakymą – iškart po prezidento rinkimų?

Liberalų nekantri kritika dėl tokio delsimo suprantama – jie labai skubėjo šią apkaltą paversti rinkimų į Europos Parlamentą reklama – tai akivaizdžiai liudija jų klipai, kur jie neteisėtai naudojo N. Venckienės nuotrauką. Suprantamas ir D. Grybauskaitės rėmėjų noras nukelti apkaltą po prezidento rinkimų, nes 110 tūkst. „Drąsos kelio“ rinkėjų galėjo būti lemiami įtemptoje kovoje.

Tačiau dabar, kai rinkimų favoritai aiškūs ir kai akivaizdu, kad „Drąsos kelias“ nebepavojingas kaip politinis konkurentas, politikų entuziazmas dėl N. Venckienės apkaltos gerokai priblėso. Todėl ir sunkiau prognozuoti, ar atsiras dabar Seime tie du trečdaliai parlamentarų, būtini N. Venckienės mandatui atimti?

Gal ir atsiras, nes N. Venckienę išbraukus iš Seimo narių, bus galima tyliai numarinti visas jai iškeltas bylas, o šią kraupią, žmogžudystėmis, pedofilija ir skausmu iš abiejų pusių persunktą tragediją bei visišką teisėsaugos fiasco nuskandinti jau minėtuose ganduose.

Tačiau balsų Seime gali ir pritrūkti, nes šimtas tūkstančių „Drąsos kelio“ rinkėjų vis dar tebėra partijoms labai svarbūs, gal net lemiami po kitų Seimo rinkimų sudarant valdančią koaliciją, tad kova dėl jų simpatijų tęsiasi. Šie rinkėjai gal ir nusivylė tikra partija taip ir netapusiu „Drąsos keliu“ ar užsienin pasitraukusia N. Venckiene (spėju – dėl sūnaus), tačiau tai dar nereiškia, kad jie pakeitė savo nuomonę apie šią bylą ir susitaikė su nauja teisėsaugos praktika šioje byloje visus teisti už akių.

Klonio gatvės drama per daug giliai supurtė visuomenę, kad ją būtų galima taip lengvai nuskandinti užmarštyje ar žurnalistiniuose pletkuose.

Kai žmonės apie Garliavos dramą kuria filmus (apie Klonio gatvės gynėjus jau sukurti du dokumentiniai filmai), dainas ir eiles, tapo paveikslus, kai jau dveji metai kiekvieno mėnesio 17 dieną prie Prezidentūros nenuilstamai reikalaujama TIE-SOS,  tai neišvengiamai tampa legenda, prieš kurią politikų skaičiavimai, teisininkų vinguriavimai ar žurnalistų gandeliai tampa bejėgiai.

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kritikas Pikčiurna       2014-06-6 4:10

Teisingai keliami klausimai ir primenami faktai, bet visada norint suprasti procesus giliau reikia atsitraukti nuo problemos nors per žingsnį atokiau.
O būtent, reikia kelti buvusio generalinio prokuroro A.Valantino apkaltos klausimą, kai jis daugiau, kaip devynis mėnesius aplaidžiai neveikė, nereagavo nei į D.Kedžio, N.Venckienės bet net AT ypatingųjų bylų teisėjo J.Furmanavičiaus bei jo tiesioginio vadovo daugkartinius viešus ir privačius prašymus tirti jam keliamus kaltinimus bei skirti apsaugą.
Toks aplaidus NEVEIKIMAS, atvedęs prie kelių žmonių žūties, bei visos virtinės su šia istorija susijusių žmonių žūčių, suluošinto mažametės Deimantės likimo ir metų metais vykstančia politine krize valstybėje turi visus ypatingai pavojingos nusikalstamos veikos požymius, vykdomos veikiant nusikalstamoje grupėje ir iš anksto susitarus.
Tuo tarpu ši Valantino veika ar aplinkybės privertusios jį taip veikti nebuvo tiriamos, jis tebuvo atleista iš pareigų “savo noru” ir kopia karjeros laiptais Vyriausiame Administraciniame teisme.
Štai kur gludi šios tragedijos nusikalstamos šaknys, vedančios į pačias aukščiausias atstovaujamosios bei teisminės valdžios viršūnes. Kas tai, ar ne mafija?
N.Venckienė tėra paskutinė bet labai reikšminga grandis, visoje virtinėje sunaikintų įrodymų sekoje, todėl ir siekiama ją sugrąžinti į Lietuvą, izoliuoti ir sunaikinti fiziškai.
Tačiau tai yra pati didžiausia šio klano klaida - nuolat dirginamas skaudulys niekada negyja, o problema tik dar labiau plečiasi ir netrukus apims visą Lietuvos valstybę.
Nes neteisingumas ir melas negali būti teisinės sistemos pamatu ir tokia politinė sistema yra pasmerkta žlugti. Čia tik laiko klausimas ir neišvengiamai artėja atpildo valanda, nes viskas valstybėje yra tarpusavyje susiję ir grįžta bumerangu. Štai tokia bus galutinė Lietuvos dalia…

Kodėl N.Venckienė       2014-06-5 21:56

nesiprašo politinio prieglobsčio?Čia neaiškus ir Amerikos vaidmuo?Negi Amerika ritasi Lietuvos lygio link?Tada pasauliui gero nesitikėti.

Neteisingumą sėjantys teisėjai.       2014-06-5 21:50

Ir kodėl nutilo N.Oželytė?

To Dar viena keistenybė pedofilijos skandale        2014-06-5 16:24

„Nes jeigu ji įsitvirtins, tai juos visus „susodins“, - sakė K.Vilkauskas.
Tai jau įsitvirtino, kodėl nei vienas nesėdi, o bylos toliau keliamos, teisėjai paaukštinami….tiesa neatskleista? Kokią miglą puti į akis?

jie svajoja, kad mes pamiršim        2014-06-5 15:40

nepamiršim ir neišsižadėsim. TIE-SOS

to grazulio hobiai       2014-06-5 14:30

konserve greit paryk i Delfi ir ten nesamones rasinek,gal kubilius pagirs,mano nuomone

visokie neaiškūs Gražulio hobiai        2014-06-5 12:49

Gražulis yra slaptas Gaidžiadaros pasekėjas bei praktikuojantis guru.
Propagandų įvairovė. Labiausiai domina zoofilijos pakraipa. Pastebimas susidomėjimas ir nekrofilija.
Prabangių automobilių nuoma už mokesčių mokėtojų pinigus. Ypač krizės kamuojamoje kaimyninėje Latvijoje, taip skatinant pastarosios ekonomiką, nes Gražulis yra plačiai žinomas filantropas ir apskritai labai tolerantiškas žmogus. (Petras Gražulis reklamuoja MTV ir Sandra Morozaitė, keldamas valstybinio lygio skandalą ir populiarindamas televiziją žmonėse)
Nors Grąžulis demonstratyviai kovoja prieš gėjus ir vaiko juos it muses, daug kas įtaria, kad jis iš tiesų yra latentinis pydaras, tik niekaip nerasdavo patikimų įrodymų. Ir štai kai kokių ten įrodymų veik pakankamų atsirado balsuojant Seime dėl šeimos sampratos[2]
Nuo paauglystės turėjo cosplay svajonę viešoje vietoje būti paimtas penkių sportiškų uniformuotų vaikinų.[reikalingas šaltinis] Svajonė išsipildė 2013 m. per gėjų eitynes Vilniuje, kuomet Gražulį pasiguldė penki policininkai.
Iš kitų pasiekimų dar galima įvardinti pogrindiniuose Kauno ir kitų provincijos miestų siuvimo fabrikuose masiškai piderastizuotiems Vakarams gaminama firminę drabužių liniją G and U (Gražulis ir Uoka – ala Dolče ir Gabana). Pirmoji jos kregždė vėlyvą, bet pošiltį rudenį pristatyti firminiai šortai berods dezainerio žodžiais skirti atbuliokams. Jie buvo plačiai išreklamuoti 2013 12 03 d. Seimo posėdyje ir sukėlė didelį ažiotažą vos nepasibaigusi masinėmis muštynėmis.

che        2014-06-5 12:43

O Drąsiaus Kedžio motina dar žiniasklaidai teigė, kad manomai su Andriumi Ūsu galįs būti susijęs ir pagarsėjęs Petras Gražulis, katrasai vis vaizduoja kovotoją už dorovę...


Seimo narys, pupuliukas irgi juokdarys. Kilęs nuo Gargždų, kur 2004 - aisias paniekino konservatorius ir Seime buvo paskelbęs bado streiką, nors ir būdamas krikdemas, taigi kaip ir konservatorius beveik.
Petras Gražulis esąs televizijos LNK laidos Kakadu neetatinis korespondentas, o dar sako, kad pas jį, kas nori, gali užsisakyti leidimą į Seimą

Nuostabu, kad Petras Gražulis - vienas nedaugelio politikų, pakliuvusių net į liaudies kūrybą: juk neveltui atsirado gi toks posakis, kaip “skaityk knygas, o tai gražuliu pavirsi”.

hmm...        2014-06-5 12:39

o tai kur   pradingo staiga visi kremliaus troliai?
smile

Dar viena keistenybė pedofilijos skandale       2014-06-5 11:41

Kaip žinia, visi kalba apie košmarišką skandalą, susijusią su tuo, kad Kaune nužudytas Jonas Furmanavičius galimai buvo pedofilas, o jį nužudęs Drąsius Kedys taip pasielgė tik dėl to, kad 8 mėnesius byla buvo vilkinama ir neperduodama į Generalinę Prokuratūrą, o įtariamas teisėjas nebuvo net apklausiamas, remiantis jo teisiniu imunitetu.

Įdomūs ir galimi Jono Furmanavičiaus sąryšiai su Darbo Partija, bei buvusiu VRM ministru Gintaru Furmanavičiumi. Čia primename, kad kitas įtariamas pedofilas - Andrius Ūsas - irgi darbietis, vienas iš Muntiano atskilėlių vadų, prezidiumo narys.

Kaip bebūtų, reikia pateikti kuo daugiau versijų - tam, kad visame triukšme galėtumėte atsirinkti ir susidaryti savo nuomonę.

Hotcommentary skelbė dar vieną įdomią informaciją apie J. Furmanavičių - esą šis slėpęs kažkokias pedofilines kasetes, susijusias su VSD šantažuotais veikėjais. Tačiau jau geroką laiko tarpą hotcommentary com yra nepasiekiamas.

Žemiau - informacija iš ten - ją pateikiame čia, kadangi nebepasiekiamas tasai puslapis:

Vilkausko išpažintis įgyja pagreitį – nušautas teisėjas J.Furmanavičius Teisėjas J.Furmanavičius vakar 22.30 val. pakalbėjo telefonu su K.Vilkausku, o šiandien ryte jis buvo nušautas. ” Jis norėjo išsivaduoti iš šito klano ir mums padėti” , - KK sakė buvęs slaptųjų tarnybų agentas K.Vilkauskas Po Lietuvos slaptųjų tarnybų agento Kęstučio Vilkausko išpažinties „Karštame komentare“ – pirmosios aukos: nušautas Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius. Buvęs slaptųjų tarnybų agentas Kęstutis Vilkauskas mano, kad teisėjo žmogžudystė turi tiesioginį ryšį su „Karštame komentare“ spausdinama K.Vilkausko išpažintimi apie Lietuvos specialiųjų tarnybų veiklą. „Vakar (spalio 4 d.), apie 22.30 val., aš kalbėjau su teisėju Jonu Furmanavičiumi. Jį pažįstu nuo 1994 metų – su juo mane suvedė saugumas. Saugumas pasakė, kad tai jų teisėjas, ir kad visais klausimais galiu kreiptis į jį. Aš pas šį teisėją buvau pasidėjęs vieno aukšto Generalinės prokuratūros prokuroro garso ir vaizdo įrašų kopijas – kaip prokuroras tvirkina mažametes mergaites ir berniukus. Dėl šių įrašų, padarytų Lazdijų rajone, šitas prokuroras korumpuotųjų buvo šantažuojamas, t.y. laikomas ant kabliuko ir nagrinėja bylas taip, kaip reikia kai kam. Kalbėdamas su teisėju, aš paprašiau šitas kopijas atsinešti į darbą. Prie jo šiandien arba rytoj turėjo privažiuoti mano žmogus ir paėmęs mikrokasetes atvežti tą medžiagą jums. Furmanavičius man vakar pasakė, kad „gerai, aš tą medžiagą atsinešiu į darbą“. Tačiau šiandien ryte išgirdau, kad Furmanavičius nušautas“, - „Karštam komentarui“ sakė Kęstutis Vilkauskas. Pranešta, kad pirmas į įvykio vietą skubiai išvyko Generalinės prokuratūros generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis. „Vakar pas mane vėl atvyko „svečiai“. Pasakė, kad dabar jie sukompromituos profesorių Vytautą Landsbergį - sieks padarys jį „KGB agentu“ ir atšaukti iš Europos Parlamento. Taip pat pasakė, jog, jei ir toliau bendrausiu su jumis, susidoros su mano šeima, o mane patį supūdys kalėjime, ir nei „skripačius“ (V.Landsbergis), nei „višta Prezidentūroj“ (D.Grybauskaitė) nieko nepadarys. Prisiekiu savo vaikų ir motinos gyvybe, kad taip ir pasakė “, - „Karštam komentarui“ sakė K.Vilkauskas. Iš pokalbio K.Vilkauskas suprato, kad dabartinis šito nusikaltėlių klano tikslas – neleisti įsitvirtinti D.Grybauskaitei. „Nes jeigu ji įsitvirtins, tai juos visus „susodins“, - sakė K.Vilkauskas.

daugiau klausimų       2014-06-5 11:29

kas organizavo seimo langų daužymą, kad pakenktų Kubiliui?
kas pirmas išbėgo pasveikinti daužytojų ir gavo kiaušiniu į kaktą?
kieno partijos ministras sėdėjo Vidaus reikalų soste ir apšaudė protestuotojus guminėm kulkom?
kas po to greit išlėkė iš seimo kurt dar vienos partijos TAIP ir sėdo į Mero sostą?
kas visą kaltę konservatoriams suvertė?
.
Kas organizavo su antiteroristine brigada šturmu imt Kedžio mergaitę, kaip tik po to, kai Prezidentė ĮSAKĖ nenaudot jokios jėgos prieš ją? Kas suskubo tai daryti kol Prezidentė buvo išvykus į JT JAV?
kieno ministras, o po to ir rinkimų į prezidentus vadovas?
ir kas po to vertė visas kaltes ant Prezidentės?
.
kas apkaltino FNTT berniukus nutekinus info dėl Snoro, po to juos atleido, bet apkaltino Prezidentę? O per prezidentinius debatus varė persikreipęs apie “telefoninę teisę”?
kodėl buvo užmiršta byla Vilnius kultūros sostinė?
ir kas pagaliau, vėl sujungė savo dvi partijas į vieną, o dabar stumia savus į EP?

kas pas mus nuo seno įvardintas kaip sukčius “abonentas”?ir kieno partijoj sėdi kėdainietis Melianas bei jo brolis iš VSD? 
.
kas nuteisė Venskienę Kėdainiuose ir kieno sūnus vadovavo Uspaskio partijos kandidato Paulausko rinkiminei kampanijai?
kas Rūtai Janutienei gyrėsi, kad apie visus turi surinkęs kompramatą?
kokį k.Vilkausko perduotą kompromatą turėjo atsinešti į teismą Furmonavičius, kai buvo nušautas?
kur dingo K.Vilkauskas po savo prisipažinimų hotcomentary.com?
kodėl Kedžio burnoj buvo rasta žolė, kas paprastai reškia mafijos žinutę. 

kodėl visą garliavos judėjimą ėmė staiga globoti Uspaskis, nors Ūsas buvo Darbo partijos narys?

koks nušauto Furmanavičiaus ryšys su buvusiu Darbo partijos VRM Gintaru Furmonavičium?
kodėl DK, tame tarpe ir STANCIKIENĖ nyuolat balsuoja už Uspaskio projektus?

kas papildys šį klausimyną?

StasysG       2014-06-5 9:26

Straipsnis geras. Iškelti klausimai neatsakyti. Konstituciniu teismu nepasitikiu, nes Konstitucija yra dokumentas, kurį reikia vykdyti, o ne kažkam komentuoti.

Neringa       2014-06-5 8:15

Paprasta,tikslu,argumentuota.Puikus straipsnis, teisingos mintys, pagarba autoriui.

Algis       2014-06-5 8:13

... taip geriau pagalvojus, juk kas tas gentvilas ? Ogi paprastas, praplikęs žmogeliukas, susireikšminęs ir paskendęs savo, kaip “dievuko” sapaliojimuose. Na kas jis mums visiems su ta savo “nuomone” ir savo sapaliojimais,- ogi niekas, kaip tas grybas (skuzbezdis), tryptelėjus koja tik dulkės iš jo ... gaila paklydusio, senstelėjusio žmogelio ir tiek.

klausimas       2014-06-5 7:12

kur jus bunate ,kai vyksta rinkimai,nes ateina zmones su praplautomis smegenelemis ir partijos nariai,kurie visada balsuoja uz ‘elitines partijas,o kiti tautieciai sedi prie kompu ir burba,?????

Daliui Stancikui       2014-06-5 6:35

PAGARBA didžiausia. Platinkim jo straipsnį.

Kodel       2014-06-5 1:25

negirdeti apie Lietuvos Sarasa ? Nes vieninga daugpartine Partija neatsako uz nieka.

melo trumpos kojos       2014-06-4 21:41

Tiesa išaiškės.Bet kokios bus pasekmės kolūkietiško būdo europonims,sudarantiems nemažą visuomenės dalį,išaiškėjus tiesai(matyt,konservatorių pasiteisinimas,ištemptas argumentas)? Norėtusi išreikštį viltį,kad visi “teisėsaugos” pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai,prisidėję prie šio tragiško farso,neteks visų socialinių garantijų ateityje.O kol kas galime tik pabrėžtinai ignoruoti juos ir jų artimuosius,net jei tai-artimi giminės.Garliavos tragedijos sukeltus ekonominius ir demografinius nuostolius kruopštieji VSD analitikai jau turėjo būti paskaičiavę,tarp kitko…

Aciu       2014-06-4 20:56

gerbiamam Stacikui uz TIESA

Tikrai - nėra ką pridėti ir ką atimti.       2014-06-4 20:26

autoriui - pagarba.

To 2014-06-4 18:55        2014-06-4 20:10

Ką papezėjai ar supranti? Tai atsakyk į klausimą kodėl komentatoriai skundžiasi , jei parašo prezidentei nepritariantį komentarą, komentaras NEPRALEIDŽIAMAS IR NESPAUSDINAMAS?

Bravo Stancikai       2014-06-4 19:31

Nėra ką pridėti ir ką atimti.

Ryt'as       2014-06-4 18:31

“konstitucinio teismo” sprendimas išlindo tada , kai buvo gražiuoju ar piktuoju surinkti garantuoti 85 ar 86 balsuosiantys už apkaltą . Rinkimai tam padėjo ar nepadėjo - kitas klausimas. O balsavimas bus slaptas ar atviras - kam reikia , tas bet kuriuo atveju žinos kiekvieno balsavusio nuomonę. Jei pamatys , kad dėl ligos ar kitos priežasties bent vieno judošiaus salėje nebus - atidės balsavimą.

.....       2014-06-4 17:55

Ir vis dėlto esama srities, kur tvirta prezidentės D.Grybauskaitės ranka labai praverstų. Tai – objektyvi, atvira, sąžininga į lietuviškąją žiniasklaidą plūstančių finansų apskaita. Tik žinant, kokios jėgos remia mūsų televizijas, laikraščius ir žurnalus, įmanoma atskirti, kurie iš jų nuoširdžiai bijo „Ševrono“ ir euro, o kuriuos taip manyti skatina priešiškos Lietuvos interesams jėgos, į pagalbą pasitelkusios gausius tarpininkus pėdoms sumėtyti.

visiškai slaptai        2014-06-4 17:41

nereikia būti naiviems, jog antroji Prezidentės kadencija bus bent kiek lengvesnė nei pirmoji. Prezidentės oponentai niekur neprapuolė. Akivaizdu, kad per pastaruosius penkerius metus susibūrė ne itin gausus, užtat agresyvus, triukšmauti mokantis būrys verslininkų, politikų, žurnalistų, visuomenininkų, kurie atkakliai įrodinėjo ir tebeįrodinėja, kokia D.Grybauskaitė – prasta prezidentė. Naivu manyti, jog visi jie nuo šiol pakeis nuomonę ar prisipažins klydę. Nejaugi politologas Lauras Bielinis dabar puls analizuoti, kodėl D.Grybauskaitės gerbėjai neatsižvelgė net į dvi jo kritiškas knygas? O gal žurnalistė Rūta Janutienė prisipažins, jog laidos, kuriose buvo karštligiškai ieškoma prezidentės silpnųjų vietų, rinkėjams pasirodė neįtikinamos?

Tad nesistebėkime, jei kritika nenutils ir dabar. Tikriausiai taps net aršesnė, aštresnė. Ambicingi oponentai versis per galvą įrodinėdami, jog vis tik buvo teisūs, demaskuodami neva gausius D.Grybauskaitės trūkumus. Ypač stengsis tie triukšmautojai, kurie šurmulį kėlė tik todėl, kad sulaukė būtent tokio užsakymo. Jiems bepigu - Daukanto rūmų šeimininkė nepuola ieškoti pagalbos teismuose, bylinėdamasi dėl akivaizdžiausių šmeižtų ir įžeidimų.

SOS !!! Tiesos       2014-06-4 17:39

Ne tik gerb. Stancikui, bet ir visiems 110.000 Drąsos kelio partijos rinkėjams.Atsakykit į visus straipsnyje iškeltus klausimus.Parašykit , kodėl anūkės negali matyti seneliai, kodėl tampomi po teismus nekalti žmonės,kas ir kodėl nužudė pavyzdingą tėvą, brolį ir sūnų Drąsių ?.Mele baigiat paskęsti jūs absurdo ir neteisybės kūrėjai, kurie pamirštat , jog tiesa anksčiau ar vėliau vistiek išaiškės.

dantų griežimas        2014-06-4 17:38

““Todėl ir praėjus dvejiems metams po gegužės 17 d. šturmo Garliavoje ir jau net nepamenu, kiek laiko nuo žudynių, vis dar nėra logiško atsako, kodėl reikėjo, kaip įtariama, D. Kedžiui žudyti teisėją J. Furmanavičių, jei nebuvo jokios pedofilijos, jei visa tai paties D. Kedžio išgalvota, kaip teigia teisėjas Audrius Cininas? “”

Ar aš ko nesuprantu, ar AUTORIUS ČIA TEIGIA, KAD KEDYS NUŽUDĖ FURMONAVIČIŲ? Nors tas nė neįrodyta?
O kodėl nepaminėjus VSD informatoriaus Kęstučio Vilkausko liudijimo apie jo perduotą kompromatą, kurį tądien Furmonavičius turėjęs atsinešti į Teismą, bet buvo nužudytas, o filmuota medžiaga pradingo? Jeiapie tai nutylima, visz`kita - tušti pliurpalai.

Nenusiminkit ir tikėkit       2014-06-4 17:26

Kita apkalta bus Konstituciniam teismui.

dantų griežimas to Ačiū gerb. Stancikai        2014-06-4 17:26

ką jau duodi kitiems, tą ir pats gausi su kaupu. Toks nerašytas priežasties pasekmės dėsnis.

Birute       2014-06-4 17:25

Aciu Autoriui,kaip visada str.teisingas,argumentuotas.Visada malonu skaityti.

to iš toli        2014-06-4 17:23

tai gal iš Čikagos, poni?
tada suprantama, suprantama… smile)

iš Londono        2014-06-4 17:20

gėda Stancikui.
jis jau senai žinomas kaip turintis išankstinę nuomonę prieš Prezidentę ir visi jo straipsniai liudija ne faktus, bet visko pritraukimą prie tos nuomonės.
O gal tai visai ir ne jo nuomonė?
Juk su stancikiene turi užaugint net penkis vaikus. Pinigų reikia?

Aciu gerb.Autoriui       2014-06-4 17:14

Aciu gerb.D.Stancikui uz labai saunu ir teisinga straipsni, visi matom,kaip klanas lyg grifai prie grobio puola,niekina Tiesos zodi ir dorus,saziningus piliecius,bet tie judai yra labiausiai apgailetini,nes ju ateitis baisi,juk jie bus imesti i amzinos ugnies pragara, kur bus verksmas ir dantu griezimas….

is toli       2014-06-4 17:12

Pagarba Stancikui….reikia platin ti si straipsnis…Aciu jums.

SOS!!!       2014-06-4 16:32

Duokit Stancikui tiesos!!!
Gelbekit!!! jam jos taip trūksta.
Argi nematot? Mele baigia paskęsti!!!

kitas        2014-06-4 16:04

“Ar kas nors tiki, kad šturmo Garliavoje metu paklusnusis vidaus reikalų ministras nekėlė ragelio griežtajai prezidentei ir reikliajam premjerui ir nieko jam už tai nebuvo? Kam iki šiol tampomi po teismus tie Klonio gatvėje nukentėję žmonės, kurių vienintelė reali kaltė – neabejingumas kito nelaimei? “

Kaip TEISININKAS ponas Stancikas turėtų mokėti konkrečiau kalbėti. Gal laikas pasimokyti iš A+A Milkeraičio? Kam tokios užuominos į Prezidentės kaltę, jei tiksliai žinot, kad tai Zuoko žmogus Melianas nekėlė ragelio. Ir kad Zuokas turi už ką nekęsti Prezidentės. Nejau ir jums, ponas Stancikai, Rubikono interesai auksčiau už valstybės? Juk niekas tiek daug nerėkavo apie “telefoninę teisę” kaip kad rėkavo per priešrinkiminę kampaniją Zuokas. Ar pats pripažįstat “telefoninę teisę’ į kurią nereagavo Zuoko kampanijos vadovas Melianas , suorganizavęs Venskų namų šturmą su antiteroristine brigada?

Viską puikiai žinot, ponas Stancikai, neapsimeskit mulkiu ir mūsų tokiais nelaikykit.
Gana jau.

GERAI       2014-06-4 15:51

čia kažkas palygino “autoritetą” JAKILAITĮ su Kuznecovaite ir Lavaste..
Perėjęs į “skydinę”, jis tapo tos “skydinės “mygtuku”.Kas kaip nori , taip įjungia…Pasimokytų iš savo mokinės ŽEIMYTĖS. Ji bent jau nerodo savo pažiūrų.

Basakojė       2014-06-4 15:49

Niekada nepamiršiu šios baisios bylos, to siaubingo melo lavinos. Niekada nepamiršiu ano pasibaisėtino rytinio košmaro su 240 robokopų...

kitas        2014-06-4 15:49

Iš MA komanndiruota mokslinė sekretorė į partšūleę Grybauskaitė  dėstė vos keletą mėnasių, bandydama bent kiek apšviest tuos būsimus vadovus, tokius kaip Kirkilas, kuris ją ir baigė. Bet kažkodėl niekam neužkliūna, kad Prezidentė po to mokėsi ir visą savo raudonumą švariai nusiplovė jėzuitiniame Georgtowno universitete, kartu su Barosu, Klintonu ir kitais pažangiais lyderiais.
Gal to meto Užsienio reikalų ministras Povilas Gylys jau gailisi, pasiuntęs savo pavaldinę į Georgtowno universitetą? Juk jo pagrindinis hoby buvo pasiųst visus tuos su nepriklausomu mąstymu “po dalšė”, kaip pasiuntė diplomatą Antaną Nesavą į “taikos misiją” Gruzijon, iš kurios šis grįžo karste… neklusnus buvo, įgaliojimus viršijo kalbėdamas Didžiojoj Britanijoj su Tetcher apie Kliningrado demilitarizavimą... kad Lietuva sėdi tarsi ant parako statinės… Per laidotuves sakydamas kalbą Gylys kaip tik ir akcentavo Antano Nesavo “nekokį” charakterį...

O gal ir Venskienę, kaip nepatogiai ir tiesiai kalbančią, šis pats veikėjas pasiuntė “po dalšė”?.. kas paaiškintų - kuom baigtųsi Drąsos Kelio partijos likimas, jei teismai Venskienei liudijant, kai ką rimto va imtų ir išsiaiškintų?
O gal iš Venskienės atėmus mandatą ir pačios DK partijos seme nebeliktų? Ir Uspaskiui su Paksu balsų pritrūktų?
Ko taip baisiai vakar jaudinosi per TV Gylys Povilas su Vytautu Matulevičiumi? A?

Senjora       2014-06-4 15:45

Mano nuomone, kad šį kartą Lietuvos rinkėjai buvo aktyvesni ir tai, kad prezidentė prarado ženklų skaičių ją palaikančių rinkėjų įrodo,kad ši istorija nepamiršta. Liberalus ištraukė Guogos kandidatūra ir tegul nesidžiaugia savo pergale. Pagyvensim pamatysim.

algis       2014-06-4 15:28

Geras, pasvertas tekstas, ačiū.

Tiesa.       2014-06-4 15:13

  Prezidentė dedasi “kieta”, bet jau virš dviejų metų neišdrįsta išeiti iš savo palocių ir pasikalbėti su TIESOS reikalaujančiais žmonėmis. Tai kur gi čia tas kietumas? Tai akivaizdus priklausomumo nuo Ją valdančiųjų demonstravimas. Tai klanas uždraudė kalbėtis, būti lygiai visų Prezidente, perdalino Lietuvą. Taip ir pasireiškia tikroji TIESA. O klanas galvoja, kad visi debilai. Apgaudinėjate tik save TIESOS neapgausite, menkystos.

rimas       2014-06-4 15:07

Puikus straipsnis. Tie, kurie pedofilijos istoriją sekė nuo pradžiu, žino smulkmenas ir matė teisėsaugos melą, tai supranta. Deja dideliai žmonių daliai ši istorija jau praeityje ir pasimiršta. Dėl tokių žmoniu stipriai pasistengė sistema, kuri mus valdo ir tokie jos atstovai kaip “Taigi”. Aš tikiuosi, kad tie 110 tūkst. žmonių, kurie balsavo už “Drąsos kelią”, šios istorijos taip paprastai nepamirš.

Rita       2014-06-4 15:01

Niekada nepamirsime kaip buvo pagrobta mergaite ,nuzudyti zmones ,nutirtos ir isjuoktos pedofilijos bylos .Nepamirsime mergaites ,nepamirsime Neringos ,jos kankinamu teisiamu be kaltes tevu .Nepamirsime nuzudyto Drasiaus ......NEPAMIRSIME ,lauksime atpildo visiems kas prisidejo prie nuzudymu ,bylos numarinimo ,mergaites grobimo .

Rita       2014-06-4 15:00

Nesibaigiantis Lietuvos detektyvas,kurio pradzia zmones jau pamirso,o pabaigos nesimato.Keliu seimu tragedija,virtusi farsu.Kiek daug veikeju sioje detektyvineje dramoje ir teigiamu ir neigiamu.Taciau kodel taip niekas is aktyvistu ir nepaaiskina-kodel nebuvo kreipiamasi i uzsienio ziniasklaida,teisesaugos strukturas.Gal tai butu labiau padeje tiesos ieskojime.Isvaziavusi Venckiene zadejo kreiptis i uzsienio teisesauga,taciau jau metai tylu ir neaisku kur ir kaip ji.

to taigi       2014-06-4 14:58

ale ir traukia tave kliedesius skaityti. Negi nezinai, kokie portalai vien teisybe raso. Ten eik.

valdziagyviu melas       2014-06-4 14:55

ir noras paslepti galus sioje byloje tiek akivaizdus, kad armija Jakilaiciu, Kuznecovaiciu, Lavasciu ar Jovaisu nepades.

Taigi       2014-06-4 14:40

Nusibodę violetiniai kliedesiai.

Rekomenduojame

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Linas Karpavičius. Europietis pagal „išplėtotą žaliąją dienotvarkę“

Asta Višinskaitė-Katutė. Artėja laikas, kai baigsis nelegalų sulaikymo terminas

Jolanta Miškinytė. Naujienos iš Lenkijos

Vytautas Vaikšnoras. Visi klausiate, ką daryti? Kadaise rašėme skundus į Maskvą, dabar teks rašyt į Briuselį

Lenkija mažina mokesčius, kad sušvelnintų infliaciją, o Lietuva…

Auksinės J.Erlicko mintys: ateity taip pat svajoju tapti gėjumi. Nes tada matyčiau daugiau grožio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Rittenhouse teismas

Televizijos kanalas CNN išbalino odą juodaodžiui

Ar migrantų krizę lemia civilizacijų susikirtimas?

Delfių pripagandisto sadistiniai džiaugmai

Yra toks talentas

Propagandos anatomija arba kas LRT širdį drasko?

5-11 metų vaikai Lietuvoje nuo COVID-19 bus pradėti skiepyti jau gruodį

Palaiminta tikybos mokytoja

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.