Dalius Stancikas. Metropoliteno afera

Tiesos.lt siūlo   2014 m. liepos 31 d. 3:46

20     

    

Dalius Stancikas. Metropoliteno afera

Tą pačią dieną, kai Maskvos metro įvyko šiurpi avarija (dėl nekokybiško bėgių perjungimo nuvirto trys vagonai – žuvo 22 keleiviai, 129 sužeisti), Lietuvos parlamentas priėmė metropoliteno įstatymą. 47 seimūnams pritarus, 7 balsavus prieš ir 24 susilaikius, Vyriausybei nusiųstas įpareigojimas Lietuvoje pradėti metro statybas.

Pagal šios idėjos autorius, praėjusiam amžiuje populiari transporto priemonė galėtų būti statoma net tokio dydžio miestuose kaip Klaipėda, Šiauliai ar Panevėžys. „Esame kvaili paisydami sovietinės normos, kad metro būtinas tik milijoną gyventojų turinčiam miestui. Lozana buvo ir yra Panevėžio, Rene Prancūzijoje yra Klaipėdos dydžio“, – drąsiai beria vienas iš idėjos autorių inžinierius Juozas Zykas.

Kad pagal pragyvenimo lygį Lozana – ne Panevėžys, o Klaipėda – ne Rene, kad Vilnių baigia užsmaugti milijardinė skola, kad lietuviški miestai masiškai mažėja, o ne didėja, kad metropolitenas lietuviškai – didmiesčio (!) geležinkelis – nesvarbu.

Svarbu – idėja, o kas, už kiek ir kaip – detalės. Nes tai bus daroma ne už parlamentarų ar idėjos autorių asmeninius pinigus. Tokias korupcines aferas ar utopinius kelių asmenų norus įsiamžinti (įgyvendinti savo „gyvenimo misijas Lietuvai“) paprastai apmoka visi Lietuvos piliečiai.

Panašiai buvo ir su Leo.lt afera: Seimas priėmė vienai bendrovei – „Vilniaus prekybai“ – naudingą ir atvirai korupcinį įstatymą, kurį vėliau palaimino Konstitucinis Teismas ir kuris gėdingoje aferos pabaigoje visiems Lietuvos piliečiams kainavo 680 mln. litų.

Panašiai nutiko ir su Valdovų rūmais: Seimas priėmė 6 straipsnių dydžio specialų įstatymą, kuriuo paprasčiausiai įpareigojo Vyriausybę Valdovų rūmus atkurti iki 2009-ųjų metų, ir tiek. Dar įrašė, kad Valdovų rūmų atkūrimas ir jų veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto.

O ši kelių asmenų „gyvenimo misija“ dabar atrodo taip: jau įpusėjo 2014-ieji, o Valdovų rūmų muliažo, neturinčio jokios bendrystės su tikru paveldu (neturim išlikusių brėžinių), pabaigos niekas negali net prognozuoti – vis tiek nepataikys. Kaip nepataikė ir su pirminėmis prognozuojamomis lėšomis – buvo numatyta pasemti iš valstybės biudžeto 100 mln. litų, dabar viršyti jau 300 mln., ir galo nėra. Todėl drąsiai tvirtinu – be pusės milijardo šiai misijai neapsieisim.

Pagrindinis Valdovų rūmų statytojų pasiteisinimas – neprognozuota, kad kasant pačioje 13 amžiaus miesto širdyje bus tiek archeologinių radinių (kas patikrins, kiek dėl šios statybos jų pateko į sąvartyną – juk skubėta įvykdyti įstatymą iki 2009 m.), kad bus toks gruntas (kryžiuočių laikais tose vietose būta Aukštutinės pilies vandens apsaugos sistemų), kad nuo polių daužymo kils pavojus Katedrai, skylinės autentiški Valdovų rūmų pamatai), kad toks brangus bus to laikmečio antikvarinis inventorius, kuris dabar užsieny perkamas be jokios kontrolės, kad taip padidės užsitęsusių statybų kaštai ir t.t., ir pan.

Kaip paprastai – neplanuoti šimtai milijonų plaukia iš valstybės biudžeto, kaltų nėra, visiems gerai, tik Valstybės kontrolė su Viešųjų pirkimų tarnyba trumpam papurkštavo, bet prokuratūra viską išteisino – juk amžiaus statyba vykdoma su pačios aukščiausios valdžios nurodymu pagal specialiai tam reikalui išleistą įstatymą ir specialiai be konkurso parinktą statybos įmonę. Ir nesvarbu, kad už tuos besaikius pinigus būtų galima atstatyti didžiąją dalį tikro Lietuvos paveldo: bažnyčių, vienuolynų, griūvančių dvarų. Aukščiau esantys geriau žino. „Gyvenimo misijų“, kaip ir valstybės nepriklausomybės, negalima vertinti pinigais, tad nebūkime pedantais – taip man užsidegęs aiškino vienas naujos atominės elektrinės stūmėjas.

Vadovaujantis tokia logika Seimas užtaisė valstybei dar rimtesnį išbandymą – „Metropoliteną“, kurio viešai skelbiama pradinė kaina yra 3 milijardai litų (čia kalbama tik apie Vilniaus metro). Akivaizdu, kad ši kaina, kaip ir Valdovų rūmų atveju, nukabinta tiesiog nuo lubų ir didės ta pačia geometrine progresija, nes bus taip pat neįvertinti archeologiniai kasinėjimai, pavojus UNESCO saugomam paveldui (jau vien nuo automobilių vibracijos krenta šv. Onos bažnyčios plytos, o čia juk statysim ištisą požeminį geležinkelio tinklą po miestu), gruntas ir pan. Tačiau net ir 3 milijardai litų milijardinėje skoloje skęstančiam Vilniui ar nuo krizinių palūkanų dūstančiai valstybei – neįtikėtini pinigai.

Sakysit, bet prie ko čia savivaldybė ar Vyriausybė, juk kapitalizme metro – privataus verslo reikalas?

Ogi paskaitykime, ką apie šį, dešimties straipsnių įstatymą rašo Specialiųjų tyrimų tarnyba: „Numatomo metropoliteno projekto įgyvendinimas gali būti susijęs su aplinkybėmis, kad įgyvendindama minėtą projektą Lietuvos Respublika prisiims esminius turtinius įsipareigojimus. [...] Pagal Projekto 6 straipsnio 3 dalį Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos įsteigtai projekto įgyvendinimo bendrovei koncesija suteikiama be konkurso. Situacija, kai koncesija būtų suteikiama be konkurso, laikytina papildomu korupcijos rizikos veiksniu.“

Dar griežčiau šį įstatymą įvertino Seimo Teisės departamentas: „siūlomas naujos transporto rūšies reglamentavimas yra visiškai nepakankamas, nes įstatyme nesureguliuoti jokie teisiniai santykiai, susiję su metropolitenu. Nereguliuojamas toks klausimas, kaip metropoliteno statybos saugumas, todėl manytina, jog nesant jokių teisės aktų, susijusių su reikalavimais metropoliteno statybai, tokia statyba keltų grėsmę visuomenei. Pastebėtina, jog nereguliuojamas net toks svarbus klausimas kaip saugumo reikalavimai, susiję su keleivių vežimu. Pavyzdžiui, keleivius būtų galima vežti saugumo reikalavimų neatitinkančiu transportu [...]. Šiuo atveju, vežėjui ne tik kad nebūtų keliami jokie teisės aktų reikalavimai, susiję su keleivių saugumu, tačiau net nebūtų jokios institucijos, kuri galėtų vykdyti nors kokią nors vežėjo kontrolę, nes tam nėra jokio teisinio pagrindo. Taip pat vežėjui nebūtų taikomos jokios sankcijos, nes tokių, tiesiog, neegzistuoja [...].Tai reiškia, jog metropolitenas galėtų būti statomas bet kaip, pavyzdžiui, taip, kaip pigiau ir patogiau statytojui, neatsižvelgiant į jokius saugumo ar kitokius reikalavimus. Taip pat pastebėtina, jog toks reguliavimas jokiu būdu negali būti įtvirtintas poįstatyminiais teisės aktais, nes jis tiesiogiai susijęs su asmenų teisėmis ir pareigomis ir gali būti įtvirtintas tik įstatymu.“

Nepaisant šių esmingų STT ir Seimo Teisės departamento pastabų, 47 parlamentarai Seimo vardu priėmė Metropoliteno įstatymą. Liberalų sąjūdžio frakcijos iniciatyva (jų lyderio Eligijaus Masiulio siūlymu) tai buvo padaryta pačioje Seimo sesijos pabaigoje, kai seimūnai būna atsipalaidavę – tokiu laiku paprastai ir būna stumiami panašaus lygio teisės aktai ar jų pataisos. Pvz., Valdovų rūmų įstatymas prastumtas Seimo kadencijos pabaigoje, kai parlamentarai jau ruošėsi naujiems rinkimams.

Maža to – už Metropoliteno įstatymą vakare balsavę 47 Seimo nariai aiškiai žinojo, kuo gali baigtis jų tvirtinama avantiūra, nes nuo pat ryto visa žiniasklaida skelbė apie tą dieną įvykusias tragiškas pasekmes Maskvos metro. Tačiau seimūnų vis tiek nesujaudino nei kraupios nuotraukos iš avarijos Rusijoje, nei atviras Seimo teisininkų perspėjimas – „tokia statyba keltų grėsmę visuomenei, keleivius būtų galima vežti saugumo reikalavimų neatitinkančiu transportu“.

Prezidentė vetavo Metropoliteno koncesijos įstatymą, tačiau nėra jokių garantijų, kad rudenį Seimas jos veto neatmes– praeitą kadenciją Seime egzistavo net tokia „Metro idėjos paramos parlamentinė grupė“, kurią sudarė daugiau kaip pusė Seimo – 72 parlamentarai (!), o dabartinėje Vilniaus savivaldybės taryboje šią aferą* remia veik trečdalis narių: „Metropoliteno įdiegimo paramos grupėje“ yra ir pasižymėjęs STT bendradarbis konservatorius Vidas Urbonavičius (grupės pirmininkas), ir priešinga veikla per Seimo rinkimus pagarsėjęs darbietis Jonas Pinskus (vicemeras).

Tačiau nors iki rudens turėtume būti ramūs, vis dėlto mano siūlymas vilniečiams, kauniečiams, klaipėdiečiams, šiauliečiams ar panevėžiečiams būtų toks: jei netikėtai pajusit kažką dunksint po žeme ar pamatysit svyruojant savo buto lubas, dėl visa ko praneškite policijai – „gyvenimo misijų“ autoriai paprastai būna itin atkaklūs.

____________________________________

* Metropoliteno Lietuvoje idėją vadinu afera ne tik dėl Seimo priimto įstatymo kokybės. Pagal idėjos autorių išgirto Brešo miesto (šiaurės Italija) metropoliteno duomenis, paskaičiavau, per kiek laiko toks metro atsipirktų vilniečiams. Suprantu, kad tai labai sąlyginis skaičiavimas ir metro iniciatoriai teigtų kitaip, tačiau ėmiau realius duomenis: tarkim, Vilniaus metro bilietas būtų vienas pigiausių Europos Sąjungoje – 3 Lt (Briuselio metro bilieto už 5 Lt ar Londono už 9 Lt dauguma vilniečių neįpirktų), Vilniaus metropolitenas per metus pervežtų ne mažiau kaip Brešos – 12 mln. keleivių (senstančiame ir turistų nepertekusiame mieste sunku tikėtis didesnių srautų), o Vilniaus metropoliteno statyba nekainuotų nė lito daugiau, nei dabar viešai minimi ir nelabai įtikinantys 3 milijardai litų.

Mano gautas atsakymas – įdėtos lėšos atsipirktų per 83 metus, t.y. tik XXII amžiuje.

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marius       2014-08-2 17:36

Pilnai sutinku su autoriumi. Tai akivaizdžiai korupcinis įstatymas. Prieštaraujantis ir blaiviam protui, ir Lietuvos konstitucijai. Žiūrėkite, jei metropolitenas apsimoka, tai ir taip jau dabar būtų statomas ar veiktų. Kam reikalingas apelsinų prekybos įstatymas? Arba kam priiminėti dviračių nuomos įstatymą? Arba autobusų įstatymą? Juk būtų absurdas, ar ne taip? Juk šios verslo rūšys yra pelningos, žmonės šiomis veiklomis ir taip verčiasi, kam dar tas išskirtinis kažkokios tai transporto rūšies įstatymas? Niekas gi nedraudžia užsiimti metro statyba: gauk leidimus, pastatyk, nusipirk vagonus ir vežiok. Antra, 46 konstitucijos straipsnis sako: “Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.” Kodėl valstybė turi kišti pinigus į projektą jei mes gyvename laisvos rinkos sąlygomis? Ir trečia, išties idėjiniai pasišventeliai kaip va toks Zykas mane užknisa. Buvo dar toks Ambalas tai tas panoro įsiamžinti it koks gensekas, kurio visą mąstymą apibūdinčiau taip: “žiekit kokį gerą darbą padariau - pastačiau Valdoooovų Rūūūūūmus. Garbinkite už tai mane, runkeliai.”
Ketvirta liberalų neišmanymas ir visiškas liberalizmo principų išdavimas - užknisa dvigubai.

Kritikas Pikčiurna ->to: Al 2014-08-1 0:32       2014-08-1 4:20

Nors tamstos pastebėjimuose yra labai daug skaudžios tiesos, klaida yra viena - kas renkasi tiktai asmeninę sėkmę, dirba tik svetimiems ir savo Tautos sėkmę laidoja, nes tęstinumą užtikrina tik tautiečiais tapę vaikai. Turto ir asmeninės laimės nenusineši į kapus, juos teks perduoti bendrapiliečiams. Dviguba pilietybė yra tas pats, kas sėdėti ant dviejų kėdžių, ji tam ir sugalvota, kad migrantai taptų naudos bei sėkmės patriotais. Tikras pilietis savo valstybę kuria pats, nes be išmintingos aukos bei pasiaukojimo - investicijos į ateitį - nelieka nieko amžino, užtikrinančio tęstinumą. Tiktai nereikia daryti komunistų primestos klaidos - fanatiškai aukoti asmeninį gyvenimą vardan imperijos ar žmogui priešiškos valstybės, kurią užvaldė žiurkės. Juk valstybė - tai mes, ją kuriantys piliečiai, jos mums nesukurs niekas iš šalies, jie tik kėsinasi ją iš mūsų atimti, kartu su mumis.

to: Al.       2014-07-31 23:32

,,2 milijonai lietuvių išeivių, o laikraščiui neužtenka pinigų ? Manau, tiesiog mūsų šviesuomenė nepasitiki savim, o gal ir tauta.” Klausimas- o kiek is tu 2 mln. lietuviu iseiviu yra lietuviai? Pirmos bangos -90 proc. nutauteje. Stai aktorius Jason Sudeikis ne nesirupina is kur jo tokia pavarde- juk jau jo senelis gime JAV, vede kitataute (gimine is airiu, vokieciu tautos) ir taip naturaliai nutautejo.Tokiu, is sumaisytu tautu, seimu Amerika knibzda. Antros bangos lietuviai, kurie keleta metu po karo gyveno Vokietijoje, ilgiau islaike lietuvybe. Bet tik maza dalis ju vaiku, jau gimusiu JAV, susieja save su Lietuva. Treciabangiai dar buriasi i bendruomenes. Bet, kai joms ima vadovauti ne asmenybes, bet exkomunisteliai ar kokios butybes - nei intelekto, nei tikrojo patriotizmo, o tik noras ,,vadovauju LB (lietuviu bendruomenei)”, tai tokia bendruomene vienija tik panasius i save, o inteligentijos ten nera. Tik pedsakai. Didele dalis jaunesniu zmoniu (tarp 25-45) siekia isitvirtinti JAV, nes netekus Lietuvos pilietybes - (deka E.Kurio lingvistiniu sugebejimu ir prezidentes “veto”!), suprato, kad jie Lietuvai tiek ir terupi. Nors tai didelis praradimas nedidelei ir negausiai saliai. Didele dalis prieme JAV pilietybe, nes sitaip galima daugiau pasiekti moksle ir profesijoje. Net 27 Europos salys be jokiu islygu islaiko prigimtine pilietybe tiems, kurie igijo kitos salies pilietybe. Bet, Lietuva- stebuklu ir pavydo salis. Taigi,tik dalis pastoviai skaito internetine lietuviska spaudda, kita dalis- probegomis. Apie antrabangius JAV lietuvius nera ko ir kalbeti, isskyrus nukvakusi, daznai kitu autoriu perrasinejamus savo vardu str., “Drauga”, niekuo nesidomi. Ko gero nebeturi ne tukstancio prenumeratoriu. Rusakalbiu leidziamas NEMOKAMAS ,,Cikagos aidas”, daugiau komercija uzsiimantis leidinys, kuriame patriotine tematika labai reta arba jos nera visai. Taigi, tik nedidele saujele entuziastu dar judina, budina, neduoda ramybes iseivijoje gyvenantiems. Neretai apsaukiami Kremliaus tarnais.Na, tam, kad daigintu nepasitikejimo gruda. Be to, dalis uzdirba nedidelius pinigus, moka mokescius ir t.t. ne kazin kas ir belieka. Dauguma. Turtingesni, kuriu cia nera daug, pasitenkina geguzinemis ir jose nusgirstais pletkais apie Lietuva. Kas ka nori, tas ta ir girdi.

Kritikas Pikčiurna       2014-07-31 21:21

Manau Al, kartu su Rimantu Radišausku, pasakė esmę - šis įstatymas yra pritaikytas toms ŽIURKĖMS, kurios užgrobė valdžią, kol nuo Sąjūdžio pergalės dėl popierinės Nepriklausomybės svaigo didžioji Tautos dalis. Kad Tauta nepabustų per anksti ir nepradėtų liustracijos, buvo numestas restitucijos įstatymas dėl nusavinto turto grąžinimo natūra tiems, kurie nebeturėjo žalio supratimo apie verslumą ir jokių lėšų bei įgūdžių tą turtą išlaikyti, o tuo labiau gausinti. Po šito ėjimo Baltijos kelio Tauta paleido vienas kito ranką ir net šeimose pradėjo mosikuoti kumščiais.
Kaip žinia, kur du pešasi - laimi trečias. Tas trečias ir yra tos žiurkės, kurios per tarpininkus (Investicines bendroves, bankus bei panašius “ribotos” atsakomybės darinius bei “partijų” biurokratizuotas savivaldybes, žemėtvarką, koncesijas) perėmė tą turtą į savo šešėlines rankas. Tos žiurkės, kurios absoliučia Tautos dauguma referendumu priimtą Konstituciją pavertė bereikšmiu popierium, nes KT ir juos paskyrusios žiurkės jau “išaiškino”, kad Tauta tėra “runkeliai”, kuriems negalima leisti referendumu tiesiogiai reikšti savo valią, kad ją geriau reiškia tos žiurkės, už kurias Tauta kas ketveri metai kaip pagal natas nuolankiai balsuoja pagal VRK partitūras…
Tačiau žiurkių bastionas susvyravo, kai atsirado entuziastų, kurie surinko beveik 321000 parašų referendumui “Tautos vaia”.
Žiurkės suprato, kad jų kėdės susvyravo, todėl, pamynusios Konstituciją bei duotą priesaiką, be Tautos pritarimo panaikino galimybę taikiai referendumu reikšti valią, praskolino valstybę, valstybę pavertė Briuselio provincija, Konstitucijoje įtvirtintą valiutą litą keičia euro, tyčiojasi iš valstybinės kalbos, teritoriją parceliuoja sklypais nepiliečiams, spjauna į patariamojo referendumo dėl Visagino AE rezultatus, kuria tarptautines bendroves bei koncesijas, kurių dalininkais yra tos pačios žiurkės. Jos užsitikrino, kad kas be nutiktų per ateinančius rinkimus ar net lietuvišką Maidaną, visas turtas, teritorija ir praskolintos valstybės įsipareigojimų valdymas amžiams, kaip nuosavybė, liktų jų rankose ir neštų pasakiškus dividendus. Tos žiurkės niekada nebus pasmerktos skurdui - kaip taikliai pastebėjo Ukrainos poetė Anastasija Dmitruk - mes niekada nebūsime broliais…
O vamzdis po didžiaisiais miestais bus tiksinti bomba ne tik dėl begalinių skolų, bet ir tiesiogiai, kadangi lengva jį užgrobti, užminuoti ir saugiai įsikurti “žaliems žmogeliukams”, važinėti net su tankais ir raketiniais įrenginiais “Buk” bei taktinį branduolinį ginklą vežantiems vilkikams…
Tuo tarpu šaunieji Lietuvos piliečiai ramiai kaitinasi savo ir užsienio pliažuose.
Šį kartą susikibimas rankomis bei dainos jau nebe padės.

Letas Palmaitis dalinkitėms       2014-07-31 20:46

“Laisvo laikraščio” tekstų atranka ne kartą rodė, kad tai proeurazinis resursas. Neblogai kritikuojantis situaciją, bet kartais beveik atvirai propaguojantis “saulę iš rytų”. Ekspertų.lt variantas.

Ponas Letas Poneletui       2014-07-31 20:41

Vaistas tik vienas, minėtas šimtą kartų. Štai 101: atsiversti į Evangeliją. Po to atsiriboti nuo velnių ir išmesti lauk stabus. Po to Pats D-vas ves. Jei nėra kritinės masės, laukti, kas bus Ukrainoje, ir mąstyti bent apie savo ir savo artimųjų išganymą.

Pone Letai,       2014-07-31 20:01

siūlykit gydyti.Diagnozės teisingos,o vaistai?

Gal ne į temą.       2014-07-31 20:01

Bet rajonuose atsiranda kita bėda-nėra kam dirbti.Visi emigravo į užsienį a miestus.Pašalpos ir girtuoklių eilės biržoje.Biržai jie labai reikalingi,nes birža gi nebus be bedarbių,todėl nesistengia jų įdarbinti.Todėl ,ko gero,reiktų kažkam tarpininkauti ir kviesti žmones iš Ukrainos dirbti Lietuvon,Lietuvos provincijoje.Gal kažkas įsteigtų tokį biurą Ukrainoje.Rajonuose ir mažuose miesteliuose išsinuomoti būstą,butus nesudėtinga.Algos gal ne kaip Vilniuje,bet kaime gyvena žmonės prisidurdami iš Ž.Ū.Gal Tiesos portalas imtųsi kažko panašaus ar patartų?

Al.       2014-07-31 18:15

,,Geram, teisingam ir patriotiskam, popieriuje isspausdintam laikrasciui nepakanka pinigu.” 2 milijonai lietuvių išeivių, o laikraščiui neužtenka pinigų ? Manau, tiesiog mūsų šviesuomenė nepasitiki savim, o gal ir tauta.

Dėl vamzdžio. Sovietai jį planavo gynybiniais sumetimais - atominio karo atvejui. Bet šiais diversinių karų laikais metro vietoj slėptuvės virsta spąstais. Ir techniniu požiūriu tai spąstai, kaip ir atominė elektrinė, skalūnai, GMO. Rusijos metro gelbėtojai radijui Svoboda prisipažino, kad metro nesinaudoja - todėl, kad jis per daug nesaugus. Senamiestį vamzdis po truputį vers griuvėsių ruožu - maždaug tokiu atstumu, kokiame gylyje bus įrengtas. Taigi - tiesioginė grėsmėgal būt dešimtadaliui kultūrinio paveldo. Ūkiniu požiūriu, mažam miestui metro niekad neapsimokės, nors Zuoko tipo valdininkai, aišku, per jėgą suvarys visus į vamzdį - tą matėm su arena, su mikriukais. Vis tiek neapsimokės. Metro, bus nesaugus socialiai - manau, jį užvaldys visų rūšių visuomenės šiukšlės. Na, žinoma, ir žiurkės. O ką visuomenė ir miestas gauna už visa tai? Manau, nieko. Tiesiog dar vieną žaislą ieškantiems pramogų.

puiki ir profesionali izvalga.       2014-07-31 17:01

o kas toliau?! Valdziazmogiai, save pasikele iki dievu aukscio, tarsi akli, kurti, kaip apsvaige, veda Lietuva prazuties keliu. Jaunas ministriukas Neverovicius ramiai sau veblena apie sutarti su Hitachi! Ar jie kurti, akli,gal nemokantys gerai anglu klb., kad negirdi, nemato kas dedasi pasaulyje ir konkreciai- pacioje Japonijoje - protesto mitingai vienas po kito - ,,Ne Atominems elektrinems!” ir t.t. O cia, ramiu balsu - taip ir taip, tesiamas Lietuvos naikinimas. Kas Neveroviciui su Cytacka- kelias i Lenkija atviras. Prisikims kisenes otkatu is japonu ir good bye bye! Kada Lietuva valdys Zmones, kuriems Lietuva TEVYNE?!Blogai, kad tokie str. tera tik interneto erdvese. Jie nepasiekia miesteliu, kaimo zmoneliu, kurie skaito tik lryta. Ir cia visa esme. Geram, teisingam ir patriotiskam, popieriuje isspausdintam laikrasciui nepakanka pinigu. Aukotoju-palaikytoju mazai- nera turtuoliu, kuriems svarbi teisinga Lietuva, o vidutiniokas galvoja kaip sudurti gala su galu, ypac, kai euro gresme arteja. Lietuva, kada tu atsibusi, kada praregesi?!...

dalinkites       2014-07-31 16:49

,“Laisvas laikraštis” pradeda straipsnių ciklą apie lietuvišką teisėsaugą, kurią galima įvardinti vienu žodžiu - vilkolakiai su antpečiais. Kviečiame visus žmones, nukentėjusius nuo lietuviškos policijos ir prokuratūros, dalintis savo išgyvenimais su redakcija’

Letas Palmaitis Šiandienai       2014-07-31 15:17

Demokratija + materializmas = orvelizmas

Šiandien per radiją ramiai       2014-07-31 13:46

sau pranešinėja apie būsimą Visagino atominę ir japonų įsipareigojimus,lyg referendumo nė nebūtų.Bet kad sąžinė būtų rami dėl visa pikta reiktų pasakyti,jog toks įžūlus referendumo įpareigojimų nepaisymas,naujoje atominėje,jeigu tokia bus,ten dirbantiems ir po tuo pasirašiusiems niekada neleis jaustis teisiems ir ramiems.O tai jau paslėpta labai reali rizika ypatingam nelaimingam atsitikimui,kuris užprogramuotas pasąmonės psichologijoje.Po galais,ar Lietuva neturi psichiatrų ir psichologų?Dvasininkus jie ignoruoja ir pavertė žemiškais tarnais….Soviteų Sąjungos žlugimas prasidėjo nuo Černobilio,jeigu ką...Žinoma,tai buvo tik pasekmė...Daugelio neteisybių,kurios baisesnės už atomines ir ,kurios dirba savo darbą pasąmonėje…Stabili ir patikima valstybė statoma visai ne taip,bet apie tai neverta pasakoti,nes jie toje stadijoje,kaip lengvais keliais lekia tiesiai į pragarą.Sėkmės.

Letas Palmaitis blondinei       2014-07-31 9:23

Tikrai nelabai tinku į lustų gardan entuziastingai skubančius patriotus: profesionalus liaudies priešas. Čia gal ne Vasiukai-Maskva-kiti pašaliai tinka, o dar Maironio “gimė kryžkelėj dėl juoko”. Tik tada dar Vasiukai nebuvo tapę nacionaline literatūra, o juokas dar nepasigirdo iš Orvelo. geocities.ws/palmaitis/

blondinė       2014-07-31 8:44

Panašiai kaip ir filme 12kėdžių:Vasiukai-Maskva-kiti pasaliai…

kas tas Letas Palmaitis?       2014-07-31 8:36

      Mykolas (Michael) Letas Palmaitis (MLP), born in Soviet Leningrad on 14 May 1944, is one of the last descendants of the former micro-ethnic group of Old Peterbourgians. The name Palmaitis is a later Lithuanisation of 1970 instead of a Russian name which no more corresponded neither to origins, native westernized Old Middle Class Peterbourg culture, or adopted Lithuanian culture, nor to political orientation. His mother Tatiana was daughter of Sanct-Peterbourg Ukrainian Gregory Tarasenko and of a Baltic-German Maria Klosse. His father Constantin was son of a Sanct-Peterbourgian of the Russian-German origin Constantin Ekimov (son of Basily Ekimov and Anna Schenken) and of a Polish-German Martha Julia Henkel. MLP married Danguole Antanina Dulkyte (1962) in 1986. They bring up 3 daughters: Juzefa Alna Justina (1987), Maria Sandinga (1988) and Martha Dangile (1991).

    In 1961-1965 MLP studied mathematics and mechanics at first courses of Leningrad Institute of Mechanics and of Precision Mechanics and Optics. In 1965 he entered the Oriental Faculty of Leningrad University, graduating in 1970 as [M.A.] semitologist (Hebrew, Aramaic, Arabic). Possibilities to find a job were restricted because of MLP’s contacts with dissidents and because of publicly confessed Christian views. Having in mind his mother-line descent from Baltics, he escaped to Lithuania in 1970, where he defended the doctorate in Baltic linguistics in 1975. To get a job at Vilnius university was still impossible because of the control of K.G.B. This was the reason to escape to even more “anti-Soviet” Georgia, where MLP continued his oriental education studying Georgian, Old Georgian and Svan languages, and where he successfully habilitated in Indoeuropean linguistics in 1979. While Moscow Highest Attestation Commission (VAK) had to decide whether to acknowledge the degree or to annul it (the degree was annulled in 1981), MLP succeeded to get a position of a senior fellow researcher (without contacting the students) at the Chair of Baltic Philology of Vilnius University. A new habilitation in Baltic linguistics was prepared in 1998 (a book published in the same year), but the confrontation with colleagues having arisen after his teacher Prof. Dr. Habil. Vytautas Maziulis had been ousted from the academic circles, MLP left the university for the position of Director of international European Institute for Dispersed Ethnic Minorities. The Institute was set up on the initiative of Emmanuel Zingeris, MP, by the Council of Europe and granted with the auspices of the CE only after Gediminas Vagnorius, the Prime-Minister of Lithuania, had promised to back up the Institute and to provide it with necessary equipment and premises. These obligations were partly fulfilled as concerned financing several projects. At the end of 2000 the Institute was left without any means and had to dismiss the staff. MLP became engaged at the Institute on private initiative. Pensioned in 2007.

    MLP is also active as a publicist, his views having developed from liberal democratic toward fundamental theocratic after so-called “terrorist attack” of 911 on “towers” (not only but on Building No. 7 too!) of the WTC, etc.

    For main publications cf. Main Works (in October 2011 blocked by Sodomo-Democtaric secret services with their “password”, unknown to the author, for the sake of “Human Rights” and “Freedom of Expression” ). However after my political trial had begun on February 1, 2012, in Kaunas Lithuania, the Vilnius University removed links to my articles in Baltistica 45 (1), 46 (2) 2011 (a review of the book by Pietro U. Dini). This reminds me of a tradition of the Soviet KGB times, when Prof. Dr. Kazlauskas was murdered due to a denunciation of his student to KGB in 1970, but the wife of Prof. Dr. Vytautas Mažiulis 27 years later was possibly murdered after both, she in the city, and he before coming home from hospital, had been poisoned and were sleeping in their flat. The aim was to eliminate Vytautas Mažiulis from the university as a rival of the same “colleagues” with their old ties in Lithuanian VSD =  FSB(KGB).

Letas Palmaitis       2014-07-31 7:34

Taip, iš vienos pusės tokios plãčios yra demokratijos teikiamos galimybės (ir nupirktasis parlamentas, ir kišeninis konstitucinis teismas), bet pamąstykim nepatriotiškai:
visi tie blogiečiai juk ne “žydeliai”, ne “ruskeliai”, ne marsiečiai, iš tų pačių kaimų išlindo, kaip ir geriečiai (tik, skirtingai nuo geriečių, blogiečiai kažkodėl atsidūrė valdžioje, o negi būna tautų, kuriose visa gyventojų geriečių=blogiečių dauguma sugarmėjusi valdžion? Deja, net kai demokratija “tikroji” ir “kiekviena virėja valdo valstybę”, vargu ar taip būna: “visi” vadovauja, niekas nieko nevykdo, tik apsirūpina, ar ne?), tai vėlgi retorinis klausimas “Kame reikalas?”
Kad Lietuva pateko į globalistų konclagerinį projektą - OK, suprantu, bet juk taip viskas sparčiai įpažangėjo, dar ir nepatekus, dar ir su Maskva flirtavus (ir tebeflirtuojant iki pat jos įsibrovimo į Ukrainą ir net po to tebesižavint plaukuotais “euraziniais” profesoriais su Raskolnikovo kirviu)? Juk iš visų jėgų stengėsi persistengdami tie blogiečiai (ar Brazauską ne pusė Lietuvos, jei ne daugiau, entuziastingai palaikė?) visiems įtikti, ir Rytams, ir Vakarams, tik greičiau greičiau greičiau apsirūpinkim, kol vėjai palankūs.
Labai eretiška negraži mintis tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/prof.-z.-norkus-didziausios-lietuviu-vertybes-turtas-ir-vartojimas, tačiau tikrai ne “nepatriotas” Norkus ją pirmasis iškėlė. Apsirūpinti, kol vėjai palankūs, ar tai nereiškia paprasčiausio nepribrendimo valstybingumui?
Ar ne iš čia tos ekspromptu savo genialumą demonstruojančio “Taigio” išvados “A†A Lietuvai”? Kodėl Nedidvyrių žemės kapuos nemiegantiems čečėnams, kuriuos ta pati Orda jau kelintą kartą išnaikina penktadaliu, bet kurie nešaukia su bugnais “Deutschland über alles” valdžios leistose eisenose, bet šaukia truputį kitaip (ir ne eisenose), kodėl jiems nė galvon neateina taiginti “A†A Čečėnijai”? Gal jie jos nemyli? Gal jei lietuviai nemylėtų Lietuvos šitaip čečėniškai, nebūtų nei taigių, nei TSKP funkcionieriais niekad nebuvusių januškų - dabašinskų - stonių su “Lietuvos” “saugumui” vadovaujuančiu rezervistu, nei išnykimo pavojų?
O juk tapti “čečėnais” visai nesunku. Reikia tik įstatyti kitą žodį į formulę “über alles”.

Ar Zykas ar Zuokas tas pats aferistas.       2014-07-31 6:47

Autorius rašo: -“Todėl drąsiai tvirtinu – be pusės milijardo šiai misijai neapsieisim”. Todėl drasiai galima sakyti, tik vienai linijai (maršrutui) Stotis - Gariūnai. O kur kiti maršrutai, ar bus apsiribota vienu?

į kosmosą komunistai nori       2014-07-31 5:32

sekantis komunistų projektas: kosmodromo statyba Vilniaus centre - prie Katedros, arba ant Gedimino kalno.
Lietuviai skraidys į kosmosą ir į Vilnių privažiuos daug turistų.

Ryt'as       2014-07-31 5:11

Nesustabdė “runkeliai” LEO aferos, nesustabdė “valdovų rūmų’ statybos , nesustabdė keisto stadiono Šeškinėje statybos , kažkokios netikusios trinkelės Gedimino prospekte - tik juokinga smulkmena . Nesustabdys ir “metropoliteno” ar “naujos atominės” idėjų. 5 - 10 - 15 procentų ( o tai bus milijardai) nubyrės “juodajam sąrašui” ir jo draugams. išrinktieji verčiau mestų laisvus pinigus į  VIA Baltika magistralės antros linijos statybas . Savaime aišku , kad nubyrės ir ten , bet tai - galimybė išvengti daugybės tragedijų.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.