Dalius Stancikas. Man gėda

Tiesos.lt siūlo   2014 m. liepos 15 d. 3:23

21     

    

Dalius Stancikas. Man gėda

Bernardinai.lt

Klaipėdos apylinkės prokurorė Danutė Rudienė penkiems žemės referendumo parašų rinkėjams iškėlė administracines bylas dėl referendumo tvarkos pažeidimų. Mano supratimu, tie pažeidimai tokie neesminiai, kad juos sunku vertinti kitaip, kaip valdžios kerštą už nepatinkančią piliečių iniciatyvą.

Štai Vytautas Švanys kaltinamas tuo, kad patvirtino vieną parašų lapą už Pauliną Žemgulienę, nors tame lape parašus surinko P. Žemgulienė, o ne V. Švanys. Esmė tokia: surinktų parašų lapą patvirtina parašų rinkėjas; kai parašų lapai iš Klaipėdos pasiekė Vilnių, V. Švanys pastebėjo, jog P. Žemgulienė netyčia pamiršo patvirtinti vieną lapą, laiko siųsti atgal nebeliko, tad susiskambino su ja ir jai sutikus vietoj jos pasirašė.

Ar supratote: tas V. Švanio tvirtinimo parašas neįsiskaičiuoja į referendumui būtinų parašų skaičių, yra neesminis, formalus, nepažeidžia niekieno valios, taigi – nepiktybiškas.

Panašiai yra ir su visais kitais „pažeidėjais“, todėl prokurorė buvo priversta konstatuoti: „Tyrimo metu nenustatyta duomenų, kurių pagrindu būtų galima vertinti, kad atlikti veiksmai, kuriais buvo padarytas poveikis referendumo rezultatams ar siekiama tokį poveikį padaryti, todėl tyrimas dėl veikos, numatytos BK 173 str. nutrauktinas, tiriamuosiuose įvykiuose nenustačius būtinųjų veikos, numatytos BK 173 straipsnyje, požymių – motyvų ir padarinių“.

Taigi jokių akivaizdžių parašų klastojimo ar spaudimo atvejų nerasta, tačiau vis tiek iškeliamos penkios administracinės bylos – juk kažkaip reikia nubausti tuos nepaklusnius maištinguosius, kažkaip reikia pateisinti politikų ir jai paklusnių žiniasklaidininkų triūbijimus apie apgautus žmones, apie masinius klastojimus ar rusų agentų įtaką.

Jei bus nuteistų, tegul ir už menkaverčius pažeidimus, bus skambių antraščių, valdžia ir vėl bus teisi.

Sakysite, bet pažeidimų, tegul ir formalių, vis dėlto buvo, o teisinėje valstybėje įstatymai visiems lygūs. Sutikčiau su tuo, jei prokuratūra, teismai visais atžvilgiais elgtųsi taip pat principingai. Pvz., juk viešai buvo rodyta filmuota medžiaga, kaip buvęs Seimo narys, dabar europarlamentaras Valentinas Mazuronis spaudžia Seime balsavimo mygtuką už savo vėluojantį kolegą. Ir ką? Nieko. Jokių administracinių bylų, nors tokių atvejų Seime būta šimtai – tą pripažįsta patys seimūnai.

Arba kiek panašių ar žymiai rimtesnių nusižengimų šimtais būna kiekvienuose rinkimuose, tačiau Vyriausioji rinkimų komisija nustato, jog tie pažeidimai ne esminiai, nelėmė rinkimų rezultatų, todėl tiesiog numoja ranka. Tiesą sakant, netgi džiaugiuosi, kad rinkimų komisijų nariai atlaidžiai žiūri į vieną kabiną užsidariusius senesnio amžiaus vyrą ir žmoną, ar vaiką, padedantį rinkimų biuletenyje pažymėti senatvės sulaukusiai mamai, – juk savi žmonės neapgaus vienas kitų. Tiesiog džiaugiamės, kad kuo daugiau žmonių ateina išreikšti savo nuomonės, kad jiems rūpi ne tik savos pupos – juk yra šalių, kur už nedalyvavimą rinkimuose ar referendumuose baudžiama solidžia bauda. 

Tačiau kodėl šįsyk Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė parodė kitokį išskirtinį uolumą? Kodėl tokį išskirtinį uolumą parodė ir teisėtvarka, nuolat besiskundžianti per dideliu bylų krūviu, numarinusi kalinių balsų pirkimo bylą Seimo rinkimų metu, leidusi į Rusiją laisvai pabėgti bankininkui V. Romanovui ar niekaip neištirianti futbolo stadiono statybos, Gedimino prospekto remonto ir kitų stambių aferų?

„Jei šunį nori mušti, lazdą visada rasi“, – tvirtina mūsų liaudies patarlė.

Šįkart lazda rasta labai greitai, nes „šuns“ būta pavojingo – valdžia nutarė, kad referendumo organizatoriai kėsinosi į valstybinę santvarką, neišmanėliai piliečiai bandė atsiimti iš protingos valdžios dalį galių.

Garliavoje prieš kelias dešimtis beginklių moterų, vaikų ir vyrų buvo mesta šimtai iki dantų apsiginklavusių policininkų, trypiamos bažnytinės ir valstybinės vėliavos, daužomi į tarpkojus ant žemės partrenkti žmonės (dailininkas Rimantas Radišauskas po infarkto nebevaldo pusės kūno, fotomenininkas Juozas Valiušaitis vos nenumarintas policijos kameroje, nes negavo būtinų nuo diabeto vaistų, berankiam politiniam kaliniui A. Petrusevičiui į akis pripurkšta kenksmingų dujų ir t.t.), tačiau ir šiandien, po dvejų metų, jie, o ne žvėriškai elgęsi policininkai iki šiol tampomi po teismus, nes, kaip tvirtina policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požėla, buvo nuspręsta, jog šie piliečiai taip pat kėsinasi į valstybinę santvarką.

Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarai prof. Bronius Genzelis, pirmos vyriausybės vicepremjeras, Sąjūdžio vicepirmininkas Romualdas Ozolas, kiti žymūs intelektualai užtampyti po teismus dėl grynai formalių dalykų organizuojant valdžiai kritišką mitingą, nes nuspręsta, kad jie irgi kėsinasi į valstybinę santvarką.

Visi už laisvę ar žmogaus teises kovoję sovietmečio politiniai kaliniai taip pat buvo įtariami bandymais sugriauti valstybinę santvarką.

Dramatišką 1991 metų vasarą į Lenkijos miestą Lomžą atvyko popiežius, dabar jau šventasis, Jonas Paulius II, kurį aplankyti susirengė dešimtys tūkstančių piligrimų iš Lietuvos. Per vieną parą praleisti tokį žmonių srautą per Lietuvos sieną buvo sudėtinga, lietuviškos pasienio ir muitinės tarnybos dar tik kūrėsi, todėl mane kartu su kitais pirmaisiais muitininkais iš pavojingos pietryčių Lietuvos (ten veikė nepriklausomybei priešiška „Jedinstvo“, karaliavo OMONO būriai), kaip labiausiai patyrusius, pasiuntė pagalbon į Lazdijų muitinės postą. Tuo metu iš Lietuvos buvo leidžiama išvežti ne daugiau kaip du butelius alkoholio, bet šiuo popiežiaus lankymo metu buvo išleistas atskiras Vyriausybės potvarkis, draudžiantis bet kokį alkoholio išvežimą – taip, matyt, norėta atskirti piligrimus nuo spekuliantų, kurie kasdien vežiojo parduoti alkoholį į Lenkiją, kur jis buvo kelis kartus brangesnis.

Deja, jau pirmomis darbo valandomis (o dirbome be poilsio ištisą parą) įsitikinau, kad dauguma piligrimų, net kai kurie kunigai, taip pat vežasi po vieną du butelius degtinės, nes, kaip man paaiškino, Lenkijos turguje juos pardavę galėjo kompensuoti savo kelionės išlaidas susitikimui su popiežiumi. Šiandien gal toks mąstymas atrodytų moraliai smerktinas, tačiau tuomet finansiškai buvo tikrai labai sunkus metas: dėl Kremliaus blokados, dėl ūkio reformų masiškai stojo pramonė, žemės ūkis, baisus nedarbas, neišmokamos pensijos, algos, socialinės pašalpos, benzinas labai brangus, parduotuvėse trūko būtiniausių maisto produktų, dauguma dabartinių solidžių verslininkų tuomet darė biznį vežiodami į Lenkiją garintus džinsus ar iš Rusijos gabendami metalą. Pokalbių metu išsiaiškinau, kad absoliuti dauguma „pažeidėjų“ tikrai nuoširdžiai važiuoja pas popiežių ir nebuvo nieko girdėję apie tokį staigų ir trumpalaikį draudimą išvežti alkoholį, tad nutariau veikti savo nuožiūra: konfiskuodavau tik tuos butelius, kurių šeimininkai veždavo daugiau nei po du, siūlydavo kyšį arba kurie paklausti meluodavo, slėpdavo alkoholį – vadinasi, žinojo apie šį įsaką ir bandė apgauti pareigūną, o jo asmenyje – valstybę.

Tą parą išklausiau šimtus padėkų iš žmonių, kurie pirmą kartą gyvenime apskritai vyko į užsienį ir susidūrė su pasieniu ar muitine, žinau, kad dešimčių kilometrų autobusų eilėje buvo pasklidęs gandas, jog „ne visi muitininkai – žvėrys ar kyšininkai“. O paryčiais pasisekė pagauti tikrą kontrabandą – sulaikiau bandomas iš Lietuvos išvežti labai vertingas ikonas – matyt, kontrabandininkas nežinojo, kad tądien Lazdijuose dirbs svetimi muitininkai.

Tačiau didžioji dalis mano kolegų buvo stropesni įstatymo vykdytojai, aklai laikėsi nurodymo, todėl prikonfiskavome tuomet degtinės beveik trečdalį visos Lazdijų muitinės aikštelės. Vėliau tas alkoholis, pasak mano posto viršininko, nebuvo išpiltas, kaip reikalavo taisyklės, bet paslapčia kažkur dingo – manoma, jog aukštesnioji valdžia pasipelnė jį parduodama.

Panašiu principu dirbau ir savajame Lavoriškių poste – bandžiau atskirti kontrabandininkus, spekuliantus, t. y. savanaudžius piktavalius nuo tų, kurie pirmą kartą atvykę į pasienį sužinodavo, jog Lietuva jau kelis mėnesius turi savąją sieną ir kontrolės punktus – dėl tokios nuostatos taip pat ne kartą teko ginčytis su darbo kolegomis, griežtai besilaikančiais kiekvienos įstatymo raidės, dėl to neretai kildavo papildomų konfliktų ir taip su šalia esančiais nedraugiškais Vilniaus rajono gyventojais.     

Žodžiu, elgiausi taip, kaip norėčiau, kad su manimi elgtųsi mano valstybė, jos pareigūnai – žmoniškai, ne formaliai, nes pats jaučiausi esąs tos valstybės dalis, jos kūrėjas.

Todėl man tiesiog gėda, kai valdžia visą savo jėgą naudoja prieš tokius „nusikaltėlius“, kaip referendumo organizatorius ar Garliavos mergaitės gynėjus, neturinčius pinigų net advokatams. Man gėda, kad okupacijos metais sesuo Nijolė Sadūnaitė (su kuria 1988 m. panoro susitikti net pats JAV prezidentas Ronaldas Reiganas) buvo teista vieną kartą, o atkūrus nepriklausomybę – net tris. Man gėda, kad su Rusijos spec. tarnybomis bendradarbiavusi Lietuvos prokuratūra jau antrą kartą apskundė teismo nutartį, bet kokia kaina bandydama nuteisti baisiausią visų laikų Lietuvos (tiksliau – Rusijos) teroristę Eglę Kusaitę, apie kurią sužinojo jos tetai paprašius valstybės institucijų paramos.

Man gėda, kai valdžia lyg kokiose sporto varžybose skaičiuoja referendumininkų parašus – surinko 299 tūkstančius ar lygiai privalomus 300 tūkst., nes manau, kad ir 100 ar 200 tūkstančių piliečių valia turi būti girdima ir neignoruojama – tiek mūsų mažai beliko ir taip neišsenkamai sparčiai mūsų tautiečiai traukiasi iš savo Tėvynės, nejusdami čia supratingos namų šilumos. 

Man gėda, kai neturiu ką atsakyti savo bendražygiams iš tų laikų pasienio karo, kodėl ta pati prokuratūra ar Valstybės saugumo departamentas, taip „sėkmingai“ persekiojantys buvusius disidentus (Nijolę Sadūnaitę, legendinį pogrindininką, parlamento ir Garliavos gynėją Algirdą Petrusevičių), iki šiol taip ir nenuteisė buvusio Sovietų Sąjungos teroristinio būrio OMON-o vadų B.Makutinovyčiaus ir V.Razvodovo, daužiusių, sprogdinusių Lietuvos muitinininkus, taigi ir pačią atsikuriančią valstybę, nors jie, kaip skelbta, ne kartą slapčia lankėsi nepriklausomoje Lietuvoje.

Man gėda, nes manau, kad būtent anų laikų omonininkai, niekaip nepagaunami didžiųjų kontrabandininkų organizatoriai (ketvirtis ir daugiau valstybės biudžeto slypi šešėlyje), valstybės milijardus nusikalstamoms statyboms švaistantys politikai, Konstitucijoje įteisintą demokratiją ir krikščioniškas vertybes pažeidžiantys Konstitucinio Teismo teisėjai (dėl šeimos sąvokos, atlyginimų mažinimo proporcingumo, piliečių teisių siaurinimo ir t. t.), yra didesni Lietuvos valstybės santvarkos griovėjai už referendumų, mitingų organizatorius ar beginklius mergaičių gynėjus.


Taip policija gynė valstybinę santvarką Garliavoje. Šiandien teisiamas ne į tarpukojį šautuvo buože daužęs policininkas, o jo traumuota auka.


Režisierė Neris Karpuškaitė rodo Garliavoje policijos suplėšytą valstybės vėliavą

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kritikas Pikčiurna       2014-07-15 23:23

O man gėda dar ir už tai, kad Burokevičiaus gaujos bei pučistų gretose besidarbavusi Dalia Grybauskaitė, ne teisiama už melus ir savo biografijos klastojimą, bet net antrai kadencijai išrenkama Prezidente, o Vytautas Landsbergis su savo partiečiais ją paskelbė Lietuvos dalia. Reiškia pučas ir burokevičininkai yra jų suprojektuota Lietuvos dalia…
Ačiū bent už nuoširdų bei atvirą prisipažinimą, kam tarnavote ir tebetarnaujate.

ir man       2014-07-15 21:31

Ir man gėda dėl tokios Lietuvos, tiksliau, ją užvaldžiusių valdžiažmogių

Taigi       2014-07-15 19:04

kaip buvo pasakyta, kad naujas etapas bus kitoks.Tai ir matome, kad jau ruošiama į sveikatos ministro postą Šalaševičiutė

StasysG       2014-07-15 17:26

Ačiū autoriui (ir) už kritiką “įžymiam” policininkui,vadovavusiam 240 smogikų batalionui Garlaivoje, R Požėlai,  aukštai užkopusiam karjeros laiptais iš leitenanto Šiauliuose. Neteisingas buvo žmogus tada, toks ir liko šiandien - patikimiausias patarnautojas antihumaniškose jėgos struktūrų  operacijose.—-PS. Bet šiandien problema Nr1 yra konstitucinis teismas (mažosiomis). Apie tai tiesiu taikymu rašo čia pat V Rubavičius.

Rimas       2014-07-15 13:49

Mums visiems skauda ir geda, ir tai turi sprestis, kaip sprendziasi zymiai papras´tesni dalykai Vakaru Europos salyse. Lietuva ne koks uzribis ,o ES nare ir Siaures salis.

Arūnas > Naturalus       2014-07-15 12:55

Sutinku su jumis. Kažkaip pas mus viskas ne taip , kaip ant viso svieto. Manau , kad nusikaltėlių nereikėtu gėdintis - nusikaltėlius reikia smerkti. Gėdintis reikėtu apatiškų prisitaikėlių, pataikūnų, žmonių be nuomonės. Bet pas mus viskas atvirkščiai. Aukos gėdijasi nusikaltėlių - nusikaltėliai smerkia aukas. Jau prisigyvenome iki to, kad pilietiškumas tapo nusikaltimu, už ką esi smerkiamas. Švęsti nepriklausomybės dieną, dalyvauti pilietinėse akcijose, rengti referendumus t.y. vykdyti konstitucijos prievolę jau tapo nusikaltimu - smerktinu reiškiniu, už tai net esi baudžiamas. Atleiskite, bet gėdintis turime savęs, nes esame kvailiai. Posakis, durnių ir bažnyčioj mušą, jau aktyviai su pasimėgavimu realizuojamas. Valdžia ir net kunigai iš mūsų juokiasi, o mes dar vis bandome juos gėdinti. Atleis mums Viešpatie, bet mes nežinome ką darome.

tamsu kaip nakti       2014-07-15 12:03

baisiausia yra tai, kad sistemai pavyko ibauginti daugeli Lietuvos valdininku ir pareigunu. Mato, kas dedasi, bet tyli suglaude ausis. O gal neibaugino, gal paprasciausiai papirko?

nuomone       2014-07-15 11:30

o as jauciu DIDZIAUSIA GEDA del tautos,buki,isplautim smegenim,nemastantys,neturintys atminties.Apsidergia politikas jie vi stiek ji renka.Man jau geda prisipazinti sau,kad esu lietuve.Neateit ireferenduma del zemes????Sveikos galvos zmogus to suprasti negali…..

Naturalus       2014-07-15 11:25

Perskaičiau straipsnį, taip ir nesupratau dėl ko D. Stancikas gėdijasi. Gėdijasi ne tie, kuriems iš tikrųjų turėtų būti gėda, bet kažkodėl gėdijasi D. Stancikas.

Arūnas       2014-07-15 9:06

Man gėda ne dėl valdžios - man gėda dėl mūsų visų. Vietoj to, kad eitumėm iškėlę galvas į gatves, mes sėdime susigūžia namuose, kaip paskutiniai bailiai ir geriau tai valdžiai pataikaujam. Ką jau ir besakyti, kai net kunigai, tie, kurie net prie sovietų valdžios nebijodavo tiesą sakyti, tapo prisiplakėliais pataikūnais. Gerai Irena pakomentavo - prošvaisčių nematyti. Aš gal net griežčiau pasakysiu. Esame žlugusi tauta. Man tikrai gėda dėl tokios Lietuvos!

Legenda       2014-07-15 8:57

Ačiū autoriui. Ir vėl, ir vėl Jūs teisus. Ačiū Dievui, kad dar likote Jūs ir daugiau tokių suprantančių ir protingų žmonių Lietuvoje. Meldžiame jus - susijunkite, aptarkite taktiką ir veikite. Laikas nelaukia. Kiekviena diena didina zombių kiekį. Jau daug, labai daug slenka žemyn nepakeldami galvos… Jiems jau niekas nebepadės, bet tie, kurie dar gyvi ir mato kas vyksta, privalo susiburti vardan tos LIETUVOS. Eikite ir mes paskui jus, nes kitos išeitie nėra ir nebus…

nesigėdinkim, o pasigailėkim tautiečių       2014-07-15 8:47

teisėsauginiai, valdžiažmogiai nėra labai kalti kad tokius juos užaugino jų tėvai komunistai, kgbistai, stribai, kolaborantai.
Jie tiesiog neišsivystę iki normalių žmonių - reikia gailėtis jų, užjausti juos - vis tik tautiečiai…

irena       2014-07-15 8:28

Ne tik geda, bet ir graudu, kad visa valdzia ir galia uzurpavo tik savo kisenei “dirbantys” zmogenai.Prosvaisciu nematau.

Romas       2014-07-15 8:07

Kai eina kalba apie referendumo kainą,man tik juokas ima,tai pigi antis,jug korupcijos verpetuose,nuskęsta milijardai,ir tie milijardai šildo mūsų “tarnus”,o ne paprastus žmones.Tik tokiu įrankiu kaip referendumas galima būtų tą korupciją pažaboti.

gėda dėl tokios Lietuvos       2014-07-15 7:34

Tikrai gėda ir skaudu matyti ir klausyti, kaip konservatoriai tremtinių ir politinių kalinių bei jų artimųjų tarpe apsimeta didžiausiais Lietuvos patriotais, o šie nelaimėliai jais patiki ir visada ištikimai už juos pabalsuoja. Tai aukščiausio lygio spekuliacija švenčiausiais žmonių jausmais - žmonių, kurie tiek daug iškentėjo dėl Tėvynės. Gėdingai elgiamasi kasdien. Prezidentė pasakas pasakoja apie demokratiją, kurios su žiburiu nerasi, kaip mažins atskirtį tarp žmonių, kuri kasdien gilėja, kovos su korupcija, kurios mastai per jos kadenciją subujojo ir t. t. ir pan. Galima vardinti ir vardinti mūsų gyvenimo skaudulius nuo kurių mums ir gėda ir šlykštu, bet nuo dejonių gyvenimas nesikeičia.

pensininkas       2014-07-15 7:24

Buvo FAS dėl Veckų-Kedžių, duotas FAS ir dėl pilietiškų piliečių išpilietinimo. Valdžioms reikalinga baili, paklusni liaudis.

Stalinas gyvas       2014-07-15 6:58

tą patvirtina visa teisėsauga, visas valdžios aparatas (apsivogę apsipedofilinę nomenklatūriniai komunistai), prezidentė polikarpovna.

Kaimietis       2014-07-15 6:29

Sasnovskio barščiai buvo užveisti, Lietuvoje,neigyvendinus Lietuvoje desovietizacijos įstatymą, pasirodo šitam desovietizacijos įstatymui labiausiai pasipriešino mūsų, taip gerbiamas Papūnis (yra archyvinė medžega, kas nori gali su ja susipažint, Leono Glinskio archyvuose), dabar, kai sasnovskio barščiai pradėjo prastai derėti, pratėjo maišyti visokie referendūūūmai, tai sodo puoselėtojas ir prižiūrėtojas jį patrešė, agituodamas visuomenę, neginti savo konstitucinių teisių, kad visuomenės interesai, nenustelptų, tų sasnovskio barščių, kad jie galėtų daugintis, kaip iki šiol dauginosi. Gal kas nors paneigs, nenuginčijamais argumentai ir įrodymais, kad yra kitaip, būčiau labai laimingas, jai taip nutiktų. Liaudies išmintis sako, kad paprastai žuvis genda nuo galvos, aš galvoju, kad tai mūsų protėvių išmintis teisinga…

ir man        2014-07-15 6:09

geda . Lietuva isliks gyva savo dvasia ,kol bent vienam is musu sitaip skaudes . Pagarba autoriui ir visiems , kuriems dar skauda .

To taigi       2014-07-15 6:09

Dar griežtai elgiasi su Partizanais Lietuvos už laisvę kovojusiais ,taip pat dabar griežtai elgiasi su referendumo organizatoriais ir ttttt.Jeigu tamsta manai kad anūkė pas senelius yra įkaitė, tai esi visiškas dvasios ubagas,apgailestauju.

Taigi       2014-07-15 4:14

Su įkaitų laikytojais policija visada griežtai elgiasi, todėl ir Garliavoje kietai elgėsi. Ir man dėl to ne gėda, nes jeigu policija būtų minkšta, tai vėl vaikas būtų neišvaduotas, kaip kovo 23 d.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.