Verta prisiminti. Dalius Stancikas. Kuo baigsis trečiasis pasaulinis karas?

Tiesos.lt siūlo   2015 m. lapkričio 17 d. 3:01

40     

    

Verta prisiminti. Dalius Stancikas. Kuo baigsis trečiasis pasaulinis karas?

Bernardinai.lt

Siūlome Tiesos.lt skaitytojams prisiminti Daliaus Stanciko pastebėjimus, išsakytus šių metų sausio 22-ąją.

Trečiasis pasaulinis karas bus ne su Rusija. Ne todėl, kad vienos šalies karas su tam tikra pasaulio dalimi nevadintinas pasauliniu. Todėl, kad trečiasis pasaulinis karas realiai jau vyksta.

Būtent tokiu karu reikėtų laikyti islamo teroristų kovą, nes ji jau seniai yra apėmusi visą pasaulį, ir jos aukų labai daug. Tiesa, gal šito karo formos mums neįprastos: nėra jokios aiškios fronto linijos, jis vyksta bet kada ir bet kur, nėra jokių aiškių karo taisyklių, karius vis dažniau pakeičia palikti sprogmenys ar bepiločiai lėktuvai, sprogmenimis apsikarstę savižudžiai niekuo nesiskiria nuo civilių, bet panašiai ir XX amžiaus karų formas sunku lyginti su viduramžio ar net 18 amžiaus Napoleono mūšiais – tuomet nebuvo miestų bombardavimų iš lėktuvų, nuodingų dujų, tankų, atominių bombų.

Šiandien kažin ar kas galėtų bent apytiksliai suskaičiuoti visas trečiojo pasaulinio karo aukas, nes nelabai aišku ir nuo kada pripažinti jo pradžią: nuo 2001 rugsėjo 11-ąją įvykusio JAV užpuolimo? O gal nuo 1980-ųjų, kai Sovietų Sąjungai okupavus Afganistaną ten pradėjo formuotis Talibanas, radikalusis islamo judėjimas, peraugęs į tarptautinį teroristinį tinklą?

Akivaizdu viena: nuolatinius kelis dešimtmečius islamo radikalų vykdomus teroro aktus, NATO karą Afganistane (iš dalies ir Irake), Talibaną, „al Qaedą“, „Islamo valstybę“ ir t. t. sieja vienas ir tas pats motyvas, leidžiantis apibendrinti juos į karą tarp islamo radikalų ir Vakarų civilizacijos.

Karo ilgumas ir žiaurumas priklausys nuo to, kaip teroristų vadeivoms pavyks verbuoti savanorius savižudžius, kuriems žūti už Alachą yra garbė ir tikslas. Todėl šis karas nuo kitų dviejų pasaulinių karų skiriasi ne tik savo forma, bet ir strategija:  ankstesniuose pergalę buvo galima pasiekti fiziškai sutriuškinant priešą, o šiame siekinys turėtų būti visai kitas. Esmė ta, kad nėra galimybių fiziškai sunaikinti milijardo islamo išpažinėjų, o islamo teroristų naikinimas iš esmės duoda priešingą rezultatą: kuo daugiau pralieto kraujo, tuo daugiau savanorių. Kas kita, kai teroristus baudžia patys musulmonai, jų valstybės.

Deja, Vakarai to paprasčiausiai nesupranta. Ir, matyt, jau nebegali suprasti. Vakarų susitapatinimas su nešvankybes proteguojančiais, ciniškais „Charlie Hebdo“ žurnalistais („svarbiausia ne tai, ar mums patiko „Charlie Hebdo“ karikatūros, svarbiausia, ar sugebėsime apsiginti nuo tų, kurie vadovaujasi laukinių džiunglių taisyklėmis“) reiškia tik viena: Vakarams fizinė mirtis yra žymiai baisesnė už dvasinę. Ant krikščioniškų pamatų atsiradusiai civilizacijai Kristaus žodžiai „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare“ tapo nesuvokiama svetimybė. Šiam „tolerantiškam“, nuo bet kokios nuodėmės (išskyrus žmogžudystę) išlaisvintam pasauliui, Kristus, siūlantis geriau išsilupti akį ar nusikirsti ranką, nei svetimauti, Kristus, jėga varantis prekeivius iš savo Tėvo šventovės, neišvengiamai taip pat turi atrodyti kaip koks laukinių džiunglių tamsuolis, ne mažiau pavojingas, kaip ir prieš du tūkstančius metų.

Yra toks liaudies posakis: kai Dievas nori nubausti, atima protą. Masinis Alacho karikatūrų dauginimas pasiekė savo tikslą su kaupu: visas islamo pasaulis, net ir didžioji, taikioji jo pusė, sukilo lyg išerzintų bičių spiečius. Jordanijos vyriausybės dienraštis pareiškė: tai peržengia visas raudonas linijas, ir yra atviras kryžiaus žygis prieš visus musulmonus. Net Šventasis Tėvas Pranciškus neišlaikė: „Jeigu, tarkim, kas nors imtų užgaulioti mano mamą, tikriausiai sulauktų kumščio. Ir tai būtų normalu. Negalima provokuoti, negalima užsipuldinėti kitų religijų, negalima tyčiotis iš tikėjimo.“

Kad žodis žeidžia labiau nei durklas, galėjome įsitikinti ir čia, Lietuvoje: per labai trumpą laiką dėl bendraklasių patyčių nusižudė net trys moksleiviai.  Taigi po Paryžiaus žudynių trečiasis pasaulinis karas įgijo naują pagreitį. Islamo teroristai ilgam užsitikrino savo gretų papildymą naujais savižudžiais, trokštančiais atkeršyti už savo pranašo ir savo pačių išniekinimą. Užsitikrino ir ilgalaikį finansavimą iš tokių turtingų ir įtakingų valstybių, kaip Saudo Arabija (Saudo Arabija, o ir apskritai musulmoniškas pasaulis, yra bene pagrindinis pasaulinės rinkos žaidėjas, lemiantis naftos kainą).

Per „Charlie Hebdo“ karikatūras pareikšta panieka Rytams atskleidžia gilumines Vakarų pasaulio ydas. Pirmiausia puikybę, nes taip arogantiškai elgiasi tik tas, kas mano, jog džiunglių barbarai ar viduramžių tamsuoliai anksčiau ar vėliau vis tiek bus priversti žaisti pagal mūsų, aukštesniųjų, taisykles.

Kas be ko: neįmanoma nematyti, kad visas pasaulis perima Vakarų demokratijos taisykles, kad milijonai musulmonų ieško Vakaruose geresnio gyvenimo, tuo ypač siutindami tokius teroristinius judėjimus kaip „al Qaeda“ ar „Islamo valstybė“. Žemėje beveik neliko valstybių, kur Vakarų demokratija neatsispindėtų vienokia ar kitokia forma. Net tokios valstybės kaip Indija ar Kinija, kurios abi sudaro daugiau kaip trečdalį žmonijos, prekiauja pagal vakarietiškos rinkos taisykles, o Indija perėmė ir politinę valdymo sistemą. Pagaliau net Irane vis daugiau vakarietiškos demokratijos bruožų.

Kita vertus, visus Vakarų pasipūtėlius taikliai nutūpdė amerikiečių rašytojas Kurtas Vonegutas, pasiūlęs pabandyti savo finansinius pelnus susiskaičiuoti romėniškais, o ne arabiškais skaičiais. Kaip sekasi vakarietiškos kilmės skaičiais dauginti palūkanų dydžius?

Krikščionių mąstytojas Clives Lewisas akcentavo, kad ankstesnės trys didžiosios civilizacijos – senovės graikų, žydų ir viduramžių krikščionių – sutarė, kad pinigus skolinti už palūkanas yra smerktina, nuodėminga. Pabandykime pagal šią moralę pakeisti Vakarų ekonomikos šerdį – bankus; priverskim juos atsisakyti lupikavimo – taip palūkanas vadino Mozė, Aristotelis ir ankstesnieji krikščionys. Islamo pasauliui tai pavyko – jų bankai dirba be palūkanų. 

Žodžiu, ant krikščionybės pamatų pastatyta Vakarų civilizacija turėtų ne tik ko pamokyti (pvz., priešo meilės), bet ir ką pati išmokti iš islamo pasaulio. Tačiau tam Vakarams reikia grįžti prie tikrųjų vertybinių šaknų, nuo kurių dabar tik tolstama patyčias suvokiant kaip žodžio laisvę (tas labai plinta ir Lietuvoje: populiarus Lietuvos konservatorių-krikščionių demokratų narys A. Ramanauskas–Greitai taip pat ne kartą viešai šaipėsi iš krikščioniui šventų dalykų) ir patyčių laisvę iškeliant aukščiau religijų, aukščiau moralinio kodekso (skaitomiausio, taigi madas diktuojančio Lietuvoje internetinio dienraščio DELFI redaktorė neseniai pasisakė būtent už tokią laisvę.) Šis kelias veda tik viena aiškia kryptimi: į draudimą bet kokio tikėjimo, kaip atgyvenos, trukdančios ne tik žodžio, žmogaus saviraiškos laisvėms (pvz., „Charle Hebdo“ karikatūroms, kurias prieš penketą metų nuo pasipiktinusių musulmonų apgynė Prancūzijos teismai, gėjų vestuvėms, laisvam seksui, abortams ir pan.), bet ir skatinančioms nesantaiką ar fizinį smurtą (užteks kokiam ateistui ar gėjui apeliuoti į Kristaus žodžius: „Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“, ir Paryžiaus, o po to ir visos Europos Žmogaus teisių teismo verdiktas aiškus).

Didžiojoje Britanijoje įteisinus gėjų santuokas pradėtas ruošti iš esmės naujas santuokos įstatymas: jo projektiniame variante siūloma atsižvelgti ir į nudistų teisę tuoktis nuogiems. Ar tokia vertybių sistema Jums neprimena Nerono laikų Romos imperijos? Kodėl neturėtume manyti, kad dvasiškai mirusi Vakarų civilizacija fiziškai baigs taip pat, kaip ir galingiausia visų laikų Romos valstybė? Juk patys prancūzai jau svarsto, kada Prancūziją valdys musulmonai? Prieš 20 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose nemažai kam šventvagiška atrodė pati mintis, kad jų prezidentas gali būti juodaodis.   

Legendinis muitininkas, stebuklingai likęs gyvas po komunistinių teroristų kulkų į galvą, o nūnai evangelikų reformatų kunigas Tomas Šernas neabejoja, kad „Europą paveldės romieji, tik daugiau romiųjų bus iš musulmonų gretų. Kodėl? Statistinis musulmonas gerbia šeimą ir savo bendruomenės religines vertybes. Statistinis europietis nebežino, kas yra šeima, kokios socialinės lytys gali sudaryti šeimą. Statistinis musulmonas, t.y. nebūtinai tikintis, šiek tiek žino apie islamą. Statistinis europietis apie krikščionybę dažniausiai nieko nežino. Supaprastinant taip galima atvaizduoti europiečio žinias apie krikščionybę: Kalėdų senelio nėra, kunigai nėra šventieji, pasirodo, buvo inkvizicija, Dievo nėra.“

Palyginus šakninių europiečių ir atvykėlių gimstamumo rodiklius, ginčytis su Tomu Šernu, kas paveldės Europą, reikštų akivaizdžios realybės neigimą.

Iš čia ir ne ypač viltingas reziumė: kaip ir pirmieji du pasauliniai karai, taip ir šis, trečiasis, įeis į istoriją ne tik dėl daugybės fizinių mirčių, bet ir dėl pasikeitusių žmonijos ar bent nemažos jos dalies dvasinių vertybių. Kokios jos bus po to ir kas liks iš Europos, iš Vakarų civilizacijos, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Gal dar priklauso… Europa kol kas žengia priešingu keliu – tiek savo prigimčiai, tiek tam, kas garantuotų jos dvasinę, o taip pat ir fizinę pergalę.

Deja, Kūrėjo sukurti dėsniai gamtoje yra labai aiškūs: augalas, netekęs savo šaknų, neišvengiamai nuvysta. Žmogus, civilizacija – taip pat.

Bernardinai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Vaidui       2015-11-20 10:27

Jei tau malda nepadeda - marš į palatą.

VaidasVDS       2015-11-20 8:41

Niekšui ir šmeižikui
Urantijos Knyga sako tą patį, ką ir pats sakai. Jėzus sakė:
“Ne manoji valia, bet tavoji, tebūnie.” Taip, tai didžiausias atsidavimas Dievo valiai. Bet tai nėra Dievo valios apibrėžimas ar apibūdinimas. Žmogus, ypač dogmatiškas ar fanatiškas, į Dievo valią prigrūda įvairiausių nesąmonių. Ir tik dogmatiškas ar fanatiškas žmogus net pats nepajaučia kaip jis nevykdo vienos iš svarbiausių pagrindinio Dievo įsakymo dalies - savo artimą mylėk kaip save patį. Ir tampant fanatiku, toks dogmatikas savo broliuose mato tik demonus, piktas dvasias ir pan. Va už tokius žmones verta pasimelsti. Tačiau malda gali padėti tik tada, kada yra ir paties žmogaus noras taisytis, be to tas žmogus iš tiesų nori keistis ar pasveikti.

Niekšas ir šmeižikas       2015-11-19 11:43

Kad Urantija daro žmogui demonišką įtaką ir jį apakina, rodo jau vien tvirtinimas (12.55), jog Biblijoje nėra parašyta, ką reiškia vykdyti tikrąją Dievo valią. Kaip tai nėra?! O ką kalbėjo Kristus kentėdamas naktį  Getsemanėje prieš mirtį? “Tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu…”. Tai yra pats didžiausias atsidavimas Dievo valiai! Kiek žmogui reikia būti užkietėjusiam, kad šito nesuprastų ir cituotų urantiškus kliedesius apie “kosminę išmintį”, “savojo aš įgyvendinimą” ir panašius dalykus!

Visiškai nesvarbu, ar lauke XXI amžius, ar X. Pagal tokią logiką išeitų, kad kuo toliau, tuo labiau nebeturėtume rūpintis nei savo tikėjimu, nei išganymu. O gal kaip tik atvirkščiai? Praktiškas ir draugiškas patarimas: norint atsipalaiduoti nuo sielą pavergusių blogų dalykų labai padeda malda, gera išpažintis (pirmiausia sąžininga akistata su pačiu savim, pripažįstant, kad ir kaip skaudėtų, savo klaidas), taip pat gerų dvasinių knygų (tik jau ne Urantijos) skaitymas. Pvz.,  labai gerą pavyzdį gali duoti Šv. Serafimo Saroviečio “Dvasiniai mokymai” (išleista 2014, galima rasti bibliotekose). 
Būna taip, kad Dievas siunčia žmogui išbandymus Urantijos ar kokio kito demoniško dalyko pavidalu, tuo parodydamas, kad labai vertina žmogų, grūdina jį ir daug iš jo tikisi. Reikia, kad ir sunkiai, atlaikyti piktosios dvasios varginimus. Tai atneš stiprybę ir daug puikių dvasios vaisių.

ruta       2015-11-18 15:02

Lauke XXI amzius , svaiguliai .., del ko triuksmas , del nebutu ir nematytu dalyku ?

VaidasVDS       2015-11-18 12:55

Niekšui ir šmeižikui
Tiek daiktus, tiek asmenis reikia vadinti tikrais vardais. Pavadinau taip, kaip ir esi vertas. Aš esu už kovą, bet tik dvasinę. Dvasinė kova yra daug svarbesnė už bet kokią karinę kovą. Dvasinė kova prasidėjo danguje dar prieš 200000 metų, kai dvasiniame pasaulyje maištą sukėlė Liuciferis. Šiame, mūsų materialiame, pasaulyje šio maišto pasekmės nėra panaikintos, tad tęsiasi ir dvasinė kova.
Iš tiesų labai sunku mylėti save apgaudinėjantį brolį. Ir lengva pamilti tokį brolį, kuomet jis pamato savo klaidas ir jas taiso. Bet pats niekaip negali būti kol kas Jėzaus pasekėju, nes užsiiminėji niekingu šmeižtu, o tai yra tikro niekšo požymis ir man nėra svarbus tavo dvasinis statusas, nors ir būtum kunigu iš kokios nors Pijaus brolijos.
Žmogaus dvasingumą atspindi jo sugebėjimas vykdyti tikrąją Dievo valią. Biblijoje nerasi parašyta, o kas tai yra. Tad pacituosiu iš Apreiškimo - Urantijos Knygos:
“Materialiems, evoliuciniams, ribiniams tvariniams, gyvenimas remiantis Dievo valios vykdymu, veda tiesiai į dvasinės aukštybės pasiekimą asmenybės arenoje ir tokius tvarinius vienu žingsniu priartina prie Tėvo-Begaliniojo suvokimo. Toks Tėvui skirtas gyvenimas yra grindžiamas tiesa, jautrumu grožiui, ir valdomas gėrio. Tokį Dievą pažįstantį asmenį iš vidaus apšviečia garbinimas, o išoriniu pasireiškimu jis visa širdimi yra atsidavęs visų asmenybių visuotinės brolystės tarnystei, tokiam tarnystės darbui, kuris yra kupinas gailestingumo ir kurį motyvuoja meilė, tuo tarpu visas šitas gyvybiškai svarbias savybes besivystančioje asmenybėje suvienija kosminė išmintis, savojo aš įgyvendinimas, Dievo ieškojimas, ir Tėvo garbinimas visą laiką kylančiuose lygiuose.”
—-
Man tikrai nėra jokio malonumo rašyti tiesą apie tave. Bet tiesa, kokia ji karti ir nemaloni bebūtų, yra tiesa. Ir jei nusipelnei būti pavadintas tuo, kuo iš tiesų esi, tai ir nepyk už tai. Arba įrodyk savo absurdišką ankstesniame komentare paminėtą teiginį. Nesiremk Letu Palmaičiu ar dar kokiu nors autoritetu, ar kokia nors kieno nors melo prifarširuota nuoroda. Pats susirask Urantijos Knygoje ką nors satanistiško ir pateik visiems. Atsakyti prieš Dievą kiekvienam reikės asmeniškai ir negalėsi pasislėpti nei už nuorodos, nei už kokio nors autoriteto.
Už bažnyčią aš nesu gudresnis, bet ir aklas nesu. Gudrumas dar nėra gėrio požymis, dvasinė išmintis yra gėrio požymis…

"Niekšas ir šmeižikas" Vaidui       2015-11-18 12:10

Pabandžiau stipriau pajudinti tavo žaislą, bemat išgaravo visas “dvasingumas”. L.Palmaitis juk irgi tą patį rašė apie tavo durną Urantiją - kad ji skelbiama su “infernalinės jėgos poveikiu” (žr. čia 17.52 kom.), t.y. diktuojant velniams iš pragaro. Ant urantiškos meškerės tegali užkibti paauglio mentaliteto nebrendyla, kuriam daro įspūdį “Žemės planetos epochiniai apreiškimai”, varge tu mano.
Kada Bažnyčia ar koks popiežius pripažino satanistinę Urantiją? Tu gal gudresnis už visą Bažnyčią?

Geram straipsniui       2015-11-18 11:47

O kai draugiškai paragini parodyti pavyzdį ir ginti savo tikėjimą, kad nepavergtų klaidatikiai, rašo minusus. Nesuprantu, kas nepatinka?

Geras straipsnis       2015-11-18 9:37

Islamas laimės tik tuo atveju,jei mes supūdysime savo moralę.Jei taip atsitiks-laukite islamiškojo krikšto su skausmingu abiejų lyčių individų apipjaustymu.

VaidasVDS       2015-11-17 14:16

to 2015-11-17 11:16 niekšui ir šmeižikui
Rašai: “Nepritarkit satanistinei urantijai”.
Gal gali už savo žodžius atsakyti? Gal gali juos kuo nors patvirtinti?
Įžeidei ne mane, įžeidei dvasinį pasaulį ir jo triūsą.
Tavo, nelaimėlio, žiniai, Urantijos Knyga atskleidžia ne tik dvasinę tiesą, Ji atskleidžia tiesą ir apie Liuciferio maištą, ir apie tai, kodėl jis kilo, kas jame dalyvavo, kodėl tas maištas įvyko, kodėl jis tęsėsi amžių amžius, kodėl net Jėzui nugalėjus Liuciferį, nušalintas Princas (velnias), vis dar yra laisvėje. Urantijos Knyga labai gerai atskleidžia, kodėl pasaulyje vis dar tiek daug blogio yra likę. Nes žmonės dar labai toli iki tikrojo dvasinio tikėjimo, kurį ne tik apreiškė Jėzus, bet kuris ir nugyveno nepriekaištingą dvasinį gyvenimą ir, būdamas Dievo Sūnumi, numirė su tokia kančia ne dėl to, kad atpirktų kažkieno nuodėmes, bet dėl to, kad nei vienas žmogus negalėtų skųstis savo likimu ir savais sunkumais. Tiek Jo gyvenimas, tiek Jo mirtis yra nepaprastai dvasiškai didingi. Ir labai gaila, kad tai iki šiol žmonės žino tik tokia forma, kokia žino. Pagarba tiems žmonėms, kurie Bibliją skaito ne dogmatiškai, kurie ir Joje suranda Dievo meilę ir Jėzaus apreikštą mylintį Tėvą. Ir labai, labai liūdna dėl tokių dogmatiškų farizijietiškų šmeižikų, kaip tamsta. Te atleidžia tamstai Dievas, nes greičiausiai nesuvoki, ką darai.

Patys pirmiau parodykit pavyzdį       2015-11-17 11:16

Šiuolaikinė kunigija užmigdyta, be abejonės. Bet ar mes turim prieš Dievą teisę abejingai tylėti matydami, kaip ji naikinama? Nepritarkit krikščionybės naikintojams bent čia, šitam portale, kaip nepritariat viskam, kas vyksta negero Lietuvoje. O juk krikščionybė daugiau nei Lietuva. Ne per Lietuvą būsim išganyti, bet per krikščionybę. Nepritarkit satanistinei urantijai ar kam nors panašiam. Netylėkit abejingai, kai kas nors pranašauja apie krikščionybės baigtį ir tuo mažina viltį. Ir patys stenkitės Dievą pažinti, kad kas jūsų neapgaudinėtų kaip mažų vaikų. “Nebūkite vaikai išmanymu. Verčiau piktybe būkite kūdikiai, o išmanymu - subrendę žmonės”.

Tikėjimo vakuumas.       2015-11-17 8:51

Krikščionybė baigiama sunaikinti pačių rankomis.Vieta tuščia nebūna,-kaip galingas srautas veržiasi islamiško tikėjimo upė iš rytų.Tai riebus akmuo į krikščionių kunigų daržą.Jie nustojo kovoti,eiti į žmones,būti nepopuliarūs.

Vytautas Ju.       2015-11-17 8:18

Kremliaus invazija į Afganistaną buvo pirmas istorijoje atvejis, parodęs, kad kitos šalies okupacija dar nereiškia jos nugalėjimą. Milžinišką karinį potencialą turėjusi valstybė buvo bejėgė prieš gerai organizuotą partizaninį karą. Tiesa, aukų skaičius labai jau neproporcingas, raudonarmiečių apie 15000, afganistaniečių apie 1,5 mln.

Tai kas įvyko Paryžiuje, vadiname terorizmu, nors akivaizdu, kad tai partizaninio karo pradžia, tik šį kartą ne Afganistano ar Irako teritorijoje, o Europos centre. Jei tas karas plėsis, tai pabėgėlių antplūdis įgaus visai kitokią reikšmę. Tapsime įkaitais savo pačių namuose.

Tik lieka retorinis klausimas: ar tai atsitiktinis ir nesuvoktas reiškinys, ar gerai suplanuotas konstitucinių teisių likvidavimas, visuotinio sekimo ir totalinės kontrolės įvedimas ir įteisinimas?!

VaidasVDS       2015-01-27 0:26

Gerbiamajam,
kartais taip būna. Gyveni, svajoji. O po to staiga randi, perskaitai ir supranti, kad tai, apie ką svajojai, jau parašyta. Tai tarsi tavo minčių atkartojimas. Ir tai leidžia ne tik kartoti mintis, bet ir ieškoti kitokių minčių, priverčia mąstyti visai kitaip.
Sunku būna tik tuomet, kai koks nors blogis trukdo skleistis mintims. Bendravimas su fariziejumi negali spindėti dvasingumu, nes tai yra kova ir vien nuolankumu jos nelaimėsi, net ir Jėzus sakė: ““Vargas jums, raštininkai, fariziejai, ir veidmainiai!”, ““Vargas jums, blogio vaikai!” (citatos iš Urantijos Knygos). O po to Jį nukryžiavo…
Man pasisekė, kad gyvenu civilizacijos laikais. Bet juk ir čia gali užsukti kokia nors “Islamo valstybė”, anot Leto, taip gali ir net turi nutikti, bet aš ir to nebijau…

VaidasVDS       2015-01-27 0:02

Letas yra labai didelis melagis ir labai nekultūringas.
Letas begėdiškai meluoja: “Vaidui būdingą neoriginalų požiūrį į žydus, kaip neigiamą tautą”
Apreiškimas sako kitaip:
“Tas faktas, jog žydų nacijos dvasiniai lyderiai ir religiniai mokytojai kažkada Jėzaus mokymus atstūmė ir slapta suplanavo jį žiauriai nužudyti, jokiu būdu neturi įtakos nė vieno individualaus žydo statusui, kaip jis stovi prieš Dievą. Ir tie, kurie išpažįsta, kad yra Kristaus pasekėjai, neturėtų būti priešiškai nusistatę prieš žydą kaip savo bičiulį mirtingąjį. Žydai, kaip nacija, kaip sociopolitinė grupė, sumokėjo visą tą siaubingą kainą, kad Ramybės Princą atstūmė. Jau seniai jie nebėra dieviškosios tiesos dvasinio deglo nešėjai žmonijos rasėms, bet tai nėra rimta priežastis, dėl kurios šitie senovės žydų atskiri palikuonys būtų verčiami patirti tuos kankinančius persekiojimus, kuriuos prieš juos vykdė nepakantūs, nedori, ir fanatiški Jėzaus iš Nazareto, kuris, ir pats, buvo žydas natūraliu gimimu, tariami pasekėjai.
    Dažnai šita neprotinga ir nepanaši-į-Kristų neapykanta šiuolaikiniams žydams ir jų persekiojimas baigdavosi tuo, kad kentėdavo ir mirdavo kai kurie nekalti ir nenusidėję atskiri žydai, kurių tie patys protėviai, Jėzaus laikais, iš širdies priėmė jo evangeliją ir neužilgo bebaimiškai mirė už tą tiesą, kuria jie taip iš visos širdies tikėjo. Siaubo drebulys pereina per stebinčias dangiškąsias būtybes, kada jos mato, kaip tariami Jėzaus pasekėjai įsitraukia į Petro, Pilypo, Motiejaus, ir kitų Palestinos žydų, kurie taip šlovingai paaukojo savo gyvybes kaip dangaus karalystės pirmieji kankiniai, vėlesniųjų laikų palikuonių persekiojimus, užpuldinėjimus, ir net žudymus!
    Kaip žiauru ir neprotinga versti nekaltus vaikus kentėti už savo protėvių nuodėmes, klaidingus poelgius, apie kuriuos jie visiškai nieko nežino ir už kuriuos jokiu būdu jie negali būti atsakingi! Ir daryti tokius nedorus darbus vardu to, kuris savo mokinius mokė mylėti net ir savo priešus! Šitame pasakojime apie Jėzaus gyvenimą, tapo būtina pavaizduoti tą būdą, kuriuo pasinaudodami kai kurie jo bičiuliai žydai jį atstūmė ir slapta suplanavo, kad jis mirtų gėdinga mirtimi; bet mes norime įspėti visus tuos, kurie skaito šitą pasakojimą, jog tokio istorinio pasakojimo pateikimas jokiu būdu nepateisina šios neteisingos neapykantos, o taip pat neatleidžia ir tokiam nedoram proto požiūriui, kurio jau daug amžių laikosi individualių žydų atžvilgiu tokia didelė dalis tariamų krikščionių. Karalystės tikintieji, tie, kurie laikosi Jėzaus mokymų, turi nustoti blogai elgtis su individualiu žydu, kaip su tokiu žydu, kuris yra atsakingas dėl to, kad Jėzus buvo atstumtas ir nukryžiuotas. Tėvas ir jo Sūnus Kūrėjas niekada nenustojo mylėti žydų. Dievas nėra asmenų gerbėjas, ir išgelbėjimas yra tiek žydui, tiek ir nežydui.”
——
Letas labai negerbia kito žmogaus tikėjimo ir jo religijos, nes dar nė sykio nesugebėjo parašyti teisingai mano studijuojamo Apreiškimo pavadinimo “Urantijos Knyga”.
Nuolat meluoja ir klaidina kitus ne tik farizijietiškais Biblijos išvedžiojimais, bet ir fariziejietiškais išvedžiojimais apie mane ir mano cituojamą Apreiškimą. Nenuostabu, kad savo pasisakymuose vis primena prakeiksmus mano atžvilgiu. Na kas gi belieka daryti fariziejui…

Letas Palmaitis Gerbiamasui       2015-01-26 17:52

Vaidas cituoja be nuorodų vis tą pačią savo “Urantiją” klaidindamas nesusigaudančius žmones. Jam tai ne “svetimos mintis”, bet religinis apreiškimas, kuriam jis ir pasiryžo tarnauti. Sąmonė užblokuota, nes “kitõs evangelijos” skelbimas visada yra susijęs su infernalinės jėgos poveikiu (kitaip apaštalas Paulius nebūtų paskelbęs tam anatemos).
Analizė atskleidžia ir Vaidui būdingą neoriginalų požiūrį į žydus, kaip neigiamą tautą, kurios Tora neva įsako lupikauti ir naikinti kitas tautas [maskolių antisemito Klimovo vertas posakis: “ST nuostatos apie palūkanas seniai žinomos [!!!], kad reikia [!!!] lupikauti tik prieš taip vadinamus gojus” - hebr. gojim reiškia “tautos”,t.y. dažniausiai pagoniškos, nors cituodami Įst 28, 12, paprastai “pamiršta” Įst 28, 44]. Tai yra tiek tautos išrinktumo, tiek Mesijo paneigimas, o galų gale - vėlgi Pr 12, 3 prakeikimo požymis.

Gerbiamas        2015-01-26 14:34

Vaidai verčiau išsiaiškintumėt “iš ko gyvena” musulmonų ir japonų bankai. Jie NEIMA palūkanų, nes tai apgaulė - vagystė. Vertingų citatų rasite žymaus veikalo “Auksinis raktelis” skyriuje “Kvailių šalis”. Perskaitę paaiškinkit, kaip supratote. Yra tokių, kurie skaito bet NESUPRANTA, o jei supranta, dažniausiai atvirkščiai. Beje, dažnas svetimų minčių (įskaitant ir Talmudą) citavimas rodo supančiotą - užblokuotą sąmonę t.y. išminties stoką.

VaidasVDS       2015-01-26 8:41

Fariziejau,
skirk lupikavimą ir godumą nuo normalaus ir sąžiningo verslo, tame tarpe ir bankinio. Išvardinai tik godumo pasekmes.
Mano šaltinis iš tiesų rašo ir apie tai, kaip Jėzus mokė vieną turtuolį dar iki Jo oficialaus pamokslavimo pradžios. O vienas iš pamokymų skambėjo taip:
“5. Doras turtas turi teisę atnešti palūkanų. Tol, kol žmonės skolinasi ir skolina, tol tai, kas yra doros palūkanos, gali būti gaunamos su sąlyga, kad paskolintas kapitalas buvo teisėtai įgytas turtas. Iš pradžių, prieš pateikdamas teisėtą reikalavimą dėl palūkanų, savo kapitalą išvalyk. Netapk toks menkas ir gobšus, kad nusiristum iki lupikavimo. Niekada neleisk sau būti toks savanaudis, kad pinigų valdžią panaudotum tam, jog pasiektum nesąžiningą pranašumą su sunkumais kovojančių savo bičiulių atžvilgiu. Nepasiduok pagundai lupikauti iš savo brolio, atsidūrusio finansinėje nelaimėje.”
—-
Gal gali prikibti prie tokių pamokymų?

Fariziejus "teologui"       2015-01-26 2:07

Bankinis procentas nėra šiaip atlygis už paslaugą, bet pati esmė banko egzistencijos kitų asmenų veiklos sąskaita. Į banką einama ne pasiskolinti “iki algos”, bet gauti kreditą veiklai, su kuria bankas neturi nieko bendro, tačiau neima sau šiaip užmokesčio pagal nustatytą tarifą, bet procentą jau nuo būsimos veiklos apimties. Kuo čia dėti darželinuko pasapaliojimo “sąžiningieji”? Arba yra procentinė bankininkystė, arba jos nėra. Dabartyje globaliniai bankai įtakoja valstybių monetarinę politiką, patys leidžia valiutą, diktuoja aukso kainas, perka pramonės šakas, finansuoja ne vien gamybą, bet ir griovimą (karus). Ir visa tai - indėlininkų pinigais, iš kurių išspaudžia palūkanos savo viešpatavimui. Tačiau juk “teologas” turi savo “šaltinį”.

VaidasVDS       2015-01-25 14:46

Atsikirsiu fariziejui Letui, netikram pranašui.
Mt 5, 17 yra jau pabodusi farizijietiška išmonė, kad visas ST yra Dievo žodis. Kadangi jau daug kartų apie tai rašiau, nesikartosiu taip, kaip fariziejus nuolat kartojasi ir dar teksto nenurodydamas.
Toliau fariziejus Letas cituoja Lk 6, 34, kur yra parašyta taip: “Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. 35 Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite nieko nesitikėdami.” Tiesą pasakius, mano šaltinis nurodo, kad Jėzus taip nesakė, todėl tai gali būti tik farizijietiškas išgalvotas Jėzaus pasisakymo pritempimas prie ST, o iš kitos pusės juk šiose eilutėse nekalbama apie palūkanas, nors fariziejus jas gali ir numanyti farizijietiškame tekste.
Fariziejus klysta dėl lupikavimo. Jei normalus, sąžiningas bankininkas apsiima skolinti pinigus ir neturi iš ko daugiau uždirbti pinigų, tai jam kažkaip reikia iš to užsidirbti, nes jis investuoja į saugojimą, samdo darbuotojus ir pan., ir tik godumas jį užvaldo, kuomet jis nustato didesnes palūkanas, nei jam reikia tiek išlaikyti verslą, tiek žmones, tiek save. O ST nuostatos apie palūkanas seniai žinomos, kad reikia lupikauti tik prieš taip vadinamus gojus…
Jėzus nepasmerkė paleistuvės, nes Jis žinojo, kad ji paleistuvavo prieš savo valią, ją tiesiog išnaudojo jos pačios vyras.
Taigi, fariziejau Letai, stenkis labiau ir ieškok toliau klaidatikių, jų pasaulyje apstu…

LP: Ginant Autorių nuo urantinio "teologo"       2015-01-24 19:15

Atsiprašau laiku nesureagavęs į Vaido “argumentą” Daliui Stancikui, teisingai pabrėžusiam, kad D-vas draužia imti palūkanų iš tikėjimo brolių (Iš 22, 24, Kun 25, 36, Įst 23, 20). Šis klausimas yra itin aktualus šiandien, kai procentinė bankininkystė tapo pagrindiniu pasaulio pavergimo mechanizmu, o Lietuvos ekonomika, galutinai integruotą į globalistų procentinės bankininkystės ir “vertybinių popierių” sistemą, jau yra pasmerkta galbūt kartu ir su visa lietuvių tauta.
Toroje D-vas, Moralės Šaltinis ir Pamatas, nedaro skirtumo tarp palūkanų ir lupikavimo. Naujosios Sandoros laikais JHS Kristus (Mesijas) ne tik ne “panaikino” (Mt 5, 17) Savo Paties, Gyvąja Tora Esančio D-vo, įsakymo, bet net sugriežtino, pabrėždamas, kad duodantysis neturi tikėtis grąžinimo net ir to, ką yra davęs (Lk 6, 34).
Jei tai būti koks nors “iškraipymas”, kaip mėgsta kartoti VDS, bet ne abraominio Apreiškimo dalis, jis nebūtų atsiradęs Korane (2, 275-276, kt.) irgi griežtesne forma: negalima skolinti su procentais ne tik tikėjimo broliui, bet ir kafirui (nemusulmonui).
Nuo pat pradžių griežtas buvo ir Bažnyčios požiūris, kaip teisingai pažymėjo Stancikas. Būtent Bažnyčios draudimai (Nikėjos 325, Laterano II ir Laterano III), grasinusieji lupikautojams ekskomunikavimu ir atėmusieji iš krikščionių svajones greitai gauti norimų sumų (ir paskui patekti į skolų kilpą netenkant viso savo turto), privertė daugelį kreiptis į žydus, kuriems Bažnyčios draudimai negaliojo ir kuriems D-vo leista lupikauti iš nebrolių (Įst 28, 12; 28, 44). Ši aplinkybė padėjo Europos žydams išgyventi priešiškoje diasporoje ir padarė iš jų modernios procentinės bankininkystės pradininkus. Iki šiol garsiausi pasaulio bankininkai yra žydų kilmės, o Britų monarchija tapo galingiausia ir pagaliau - modernia globalia bankine, tik patikėjusi savo monetarinę politiką į aukštuomenę pakeltai ir teisėmis sulygintai Rothschildų giminei (tai priekaištas ne žydams, bet krikščionybę išdavusiems britų globalistams).
Pirmasis iš “krikščionių”, kuris leido palūkanas, buvo Kalvinas, iškėlęs praturtėjimą į pamatines “krikščioniškas” dorybes (beturčiai neva tik liudija, kad esantys D-vo nubausti). O pirmasis katalikas, ėmęs skirti palūkanas nuo lupikavimo, buvo Popiežius Pijus VIII, kuris 1830 m. leido procentinę bankininkystę. Šis žingsnis padėjo augančiam “laukiniam kapitalizmui” išnaudoti ir varyti į skurdą daugelį savo tikėjimo brolių vardan “bendros gerovės” ir padarė “Vakarus” pasauliniu plėšrūnu, sugebėjusiu plėsti kruvinai išnaudojamas kolonijas ir stumti sąžiningai prisilaikantį neprocentinės bankininkystės islamo kalifatą (“Osmanų imperiją”) prie finansinio bankroto.
Tokie “krikščionys” bando dabar aiškinti ekonominį islamo atsilikimą tuo, kad jis laikosi Korano ir neleidžia bankinio procento. Laimei, globalinio pavergimo siaubai jau pradeda pamokyti europiečius, kad reikia ne kritikuoti dorą islamo praktiką, bet ieškoti joje alternatyvos savo ekonominei nepriklausomybei atkurti.
VDS bando įrodyti, kad JHS nesmerkė D-vo įstatymo laužytojų pasakodamas palyginimą apie talentus, kuriame Šeimininkas nubaudžia tarną už tai, kad neleido patikėto pinigo į apyvartą, idant grįžtų su palūkanomis (Mt 25, 27, Lk 19, 23). Pripažindamas, kad palyginimo esmė kitokia, VDS teigia, kad vis tiek JHS nepasmerkė palūkanų. Tačiau JHS nepasmerkė ir paleistuvės (Jn 8, 11). Ar tai reiškia, kad jis “panaikino” vieną iš 10 Įsakymų? JHS palyginimas liudija tik tiek, kad tuo metu, kada Šventojoje žemėje gyveno ir vertėsi prekyba daugelis nežydų, lupikavimas buvo gerai žinomas ir pačių žydų vartotas nežydų atžvilgiu. “Atiduoti prekybininkams” anaiptol nereiškė atiduoti saviems. Klausytojamas tai buvo aišku. Jie niekad ir neketino laužyti D-vo įsakymo, draudžiančio palūkanas iš tikėjimo brolių. Todėl jiems ir nebuvo sunku suvokti palyginimo esmę: kad D-vo dovanos įpareigoja ir jas reikia panaudoti ne pagal savo, bet pagal D-vo (Šeimininko) valią.

Julius       2015-01-23 10:19

Dėkui autoariui. Kaip visada, jo tekstai - duona sielai, spinduliuojantys tiesa,rimtimi ir atjauta, net ir tada, kai teksto tema - labai mažai su tais dalykais susijusi…

Raigerdas        2015-01-22 21:33

Straipsnis neblogas, tik pavadinimas jo aišku yra visiškai diletantiškas. Todėl ir komentarai labiau panašūs į savo vaizduotės realizavimą smėlio dėžėje. Apima keistas jausmas, kada matai suaugusius vaikus su visiškai ribotu atsakomybės jausmu. Jiems 3-ias Pasaulinis karas vaidenasi su tas pasišaudymas iš kalašnikovo automato, teroristiniais aktais ir panašiais primityviais vaizdeliais. Todėl jie mala liežuviais kaip tiktai gali. 3-ias Pasaulinis baigsis šios planetos visišku sunaikinimu. Tai bus paskutinis karas. Jeigu šitiems suaugusiems plepiams yra sunku įsivaizduoti, tai nuvažiuokite į Černobylį ir pažiūrėkite, kaip ten “gyvena” žmonės, kokia ten augmenija, kokia gyvūnija. Štai ten atsisėskite smėlio dėžėje ir kapstydamiesi samprotaukite, koks gi bus tas 3-iasis Pasaulinis karas ir kuo jis užsibaigs. Galite net ten sugalvoti praleisti atostogas, nes ten jokio karo nebuvo. Tuščias miestas, visiškai tuščias. Galėsite pavaikščioti po tuščias parduotuvės, po tuščius namus, galėsite linksmintis, kikenti ir džiaugtis visiška laisve. Manau, kad joks invalidas negali lygintis su tais žmogeliais su neišvystytu atsakomybės jausmu. Jie šneka, šneka, šneka, o atėjus skausmui - verkia, verkia, verkia. Jums parūpo 3-ias Pasaulinis karas? Ir jūs tikitės jo išvengti? Tai, jeigu jūs nieko nedarysite, o tik užsiimsite tuščiomis beprasmėmis kalbomis, tai jis būtinai bus. Kažkas kažką daro, kad jo nebūtų. Jiems nėra lengva, bet jie dirba, dirba netgi vardan tų visiškų tuščiagalvių. Viešpatie, kiek toje žemėje prikaupta neteisingumo. O su atominėmis bombomis teisingumo daugiau tikrai nepadarysi.

VaidasVDS       2015-01-22 20:41

Kokias čia nesąmones, Letai, paistai?:
—-
“Tik gilaus tikėjimo ir pasitikėjimo D-vu žmonės gali paversti save sprogmenimis, kad padarytų spragas priešo gynyboje ir leistų paskui save karius, kaip paprastai ir būna kovojant su NATO arba ruskių ginkluotais banditais.”
—-
Ar gali surasti kur nors panašius absurdus netgi nedidele dalimi iškraipytuose Jėzaus mokymuose Biblijoje?
Aš parašysiu, ką Jėzus apie drąsą sakė iš tikrųjų:
“Karalystės tarnystė žemėje pakvies visus drąsius žmones,  kuriuos jūs ir tie, kurie dirbs drauge su jumis, galės surinkti. Daugelis iš jūsų už savąją ištikimybę šitos karalystės evangelijai bus nužudyti. Lengva žūti fizinio mūšio lauke, kada jūsų drąsą sustiprina jūsų kovojančių draugų buvimas, bet už tiesos meilę, puoselėjamą jūsų mirtingoje širdyje, paaukoti savąją gyvybę tyliai ir vienam reikalinga aukštesnė ir gilesnė žmogiškosios drąsos ir atsidavimo forma.
      “Šiandien, netikintieji gali pašiepti jus, kad skelbiate nesipriešinimo evangeliją ir pamokslaujate neprievartinį gyvenimą, bet jūs esate pirmieji savanoriai iš ilgos eilės nuoširdžių tikinčiųjų į šitos karalystės evangeliją, kurie nustebins visą žmoniją savo didvyrišku atsidavimu šitiems mokymams. Nė viena pasaulio armija niekada nebuvo parodžiusi daugiau drąsos ir narsos už tą drąsą ir narsą, kurią parodysite jūs ir jūsų ištikimi perėmėjai, kurie eis po visą pasaulį skelbdami gerąją naujieną – Dievo tėvystę ir žmonių brolystę. Materialaus kūno drąsa yra narsumo žemiausioji forma. Proto narsumas yra žmogiškosios drąsos aukštesnioji rūšis, bet aukščiausioji ir nuostabiausioji drąsos rūšis yra bekompromisinė ištikimybė apšviestiesiems įsitikinimams dėl giluminių dvasinių realybių. Ir tokia drąsa sudaro Dievą pažįstančio žmogaus didvyriškumą. Ir jūs visi esate Dievą pažįstantys vyrai; jūs esate tikrų tikriausiai Žmogaus Sūnaus asmeniniai pagalbininkai.”

Citata yra iš Urantijos Knygos (kas išvertus iš dvasinio pasaulio kalbos reiškia: Planetos Žemė Knyga), kurios nebūtina dievinti, garbinti, bet vertėtų gerai apmąstyti (dėl Leto nuolatinių priekabiavimų šis prierašas).

Letas Palmaitis dėl Dėdės       2015-01-22 18:40

Komentatorius Dėdė sako VISĄ tiesą, bet ne dalį puse lūpų, kaip daro Stancikas, kuris, be abejo, yra protingas žmogus. O jei protingas, kodėl šitaip daro?

Letas Palmaitis I       2015-01-22 18:17

Galutinai paaiškėjo, kad Stancikas skleidžia globalistų propagandą. Kuris iš Jūsų, Gerbiamieji Skaitytojai, galėtumėt mirties bausmės akivaizdoje patvirtinti tariamus “islamistų”, kurie esą “sprogmenimis apsikarstę savižudžiai, niekuo nesiskiria nuo civilių”, “teroro aktus” Europoje ar JAV? Gal 911? Galite? Jei paaiškės, kad netiesa, reikės mirti. Tik prieš tai jums pirma reikės pasiginčyti su JAV specialistais: youtube.com/watch?v=axkuJyuvG6I ir kt. Tad patarčiau geriau patylėti. Ko amerikiečiai taip masiškai ėmė netikėti savo satanistine (Stancikas kita burnos puse tai tik patvirtina kalbėdamas apie antikrikščionišką NPT/NWO) valdžia? Gal už “rusų pinigus”? Lygiai taip galima teigti, neva visa Lietuvos opozicija veikia “už rusų pinigus”, o todėl “informacinio karo sąlygomis” ją reikia pasmaugti. Tiesą visada gina mažuma, o banda tiki televizoriumi. Po 911 būta ne mažiau įdomių sprogdinimų Londone (kodėl ne Berlyne, ne Paryžiuje, bet vis pas tuos anlosaksus?). Na ir savaime aišku, prasidėjo NATO “išvaduojamasis karas” prieš JAV spectarnybų sufantazuotą Al-Qaedą (musulmonai turi tik padėkoti, nes lengvai perėmė feiką ir padarė iš jo ne TV marionetės-priešrinkiminės baidyklės “Bin Ladeno” “vertikalią organizaciją”, bet modernią tinklinę sistemą). Tai kada ir kur, Gerbiamieji, tie “apsikarstę sprogmenimis civiliai” žudė nekaltus civilius Vakaruose? Bostone? kai dėl kvailių Carnajevų (vieną policiją spėjo nušauti, o kito nužudyti nepavyko) buvo sutarusios JAV ir ruskijos spectarnybos? Paryžiuje (šįkart “likvidavo” abudu ir “koncy v vodu”)? kai spectarnybos nutarė, jog antiislamiškos psichozės ir atitinkamai - orvelinės totalinės diktatūros progresui reikalinga paleisti “kerštą už karikatūras”? Tokių “kerštų” yra bent du paskutiniai Izraelyje (užpuolikai sėkmingai nušauti), nes spectarnyboms nejauku, kad per modernią apsaugą nebėra tikrų išpuolių. Tai va: Izraelyje išpuolių tikrai būta anksčiau, ir daug. O Izraelio apšaudymai iš Libano europiečių akimis turėtų būti ne “palestiniečių kova už laisvę”, bet tikras terorizmas prieš taikius gyventojus. Ne, ideologai viską sugeba apversti aukštyn kojom. Ta prasme arabų-žydų konfliktas tapo puiki terpe “pasauliniam islamo terorizmui” kurti. Tai kurgi tie “sprogmenimis apsikarstę”? Ogi ne JAV, ne Europoje, bet SAVO žemėje, Irake ir Afganistane, kovojant už laisvę nuo NATO agresorių nešamo sodomodemkratinio “orvelizmo”. Juk jokio “islamo terorizmo” (jei neminėsim religinį karą Palestinoje, kuriame abi pusės dar prieš II pasaulinį karą pasižymėjo kraštutinumais, ir jei neminėsim šiitų ismailitų mažumos istorinių hašišinių “asasinų”) niekad nėra buvė. Viduramžiais, atremdami kryžiuočių agresiją, musulmonai laikėsi garbingų karo taisyklių, kurių reikalauja ir Koranas. Tačiau kokia “garbė” gali būti kare su teroristinėmis valstybėmis, kaip anglosaksiškos arba savo darbininkų namus “už čečėnus” sproginusi ruskija, kurios panaudoja visą karinį pranašumą prieš užpultąsias aukas? Čečėnai neturėjo, deja, aviacijos, kad padarytų iš prakeiktos Maksvos tokių pat griuvėsių, kokius ruskiai padarė iš Džocharo (“Grozno”). Štai tokiame nelygiame kare japonų kamikadzių (kurių kažkodėl dar niekas nesumanė vadinti “teroristais”) metodai yra būtini tautos išlikimui. Tik gilaus tikėjimo ir pasitikėjimo D-vu žmonės gali paversti save sprogmenimis, kad padarytų spragas priešo gynyboje ir leistų paskui save karius, kaip paprastai ir būna kovojant su NATO arba ruskių ginkluotais banditais.

Letas Palmaitis I       2015-01-22 18:16

Ir vėl čia traukiama ta “islamo valstybė”, kuri ir vėl nėra nei JAV, nei Europoje, bet SAVO žemėje, tad ne pašaliniams šunsnukiams skelbti, gera ji ar bloga. Žinoma, globalistai čia pat pateiks “krikščionių naikinimą”. Apie tai ne kartą rašyta. Islamas gina SAVUS krikščionis, kurie už tai palaiko savo valstybę nustatytu mokesčiu (nustatyti, bet ne chaotiški demokratiniai mokesčiai privalomi ir visiems musulmonams). Deja, kada prasideda kõvos dėl valdžios ir nežinia, kur ta “sava valstybė”, karo paliktiems be pragyvenimo šaltinių krikščionims nebeįmanoma nieko mokėti, juo labiau kelioms “valstybėms” (sumokėsi vienai, ateis kita ir tave nubaus mirtimi - plg. Lietuvos pokarį). Kiekvienas atvejis turi būti nagrinėtas atskirai specialioje studijoje (plg. knygą apie alkoholinių ruskių ubliudkų nusikaltimus Čečėnijoje), bet ne ištikimai palojant pagal “žinias”. Galų gale už visa tai padėkokime “Vakarų” agresijai, prasidėjusiai plečiant NPT po 911 provokacijos.
Kad islamas gresia krikščionybei, tai šios varžybos prasidėjo dar nuo kovų su kryžiuočiais, o dabar, patiems “krikčionims” atkritus į pagonybę ir satanizmą, jau pasuko islamo naudai. Jei dabar vyktų ne sodomosatanistų ir islamo karas, bet krikščionių ir islamo, parodydamas Viešpačiui uolumą pats eičiau į kovą su islamu. Bet esamomis sąlygomis musulmonų ir paskutiniųjų krikščionių priešas yra bendras. Prieš bendrą priešą būtina vienytis. Kas to nesupranta ir lenda į paspęstas pinkles, tas padeda kurti pasaulyje elektroninį “orvelinį” konclagerį, kuris bus vienodas dviem pamatinėm priešpriešinėm jėgoms: kiniškai ir “vakarietiškai”. Apokaliptinis pasaulinis karas yra karas tarp D-vo ir bedievių.

Šiandien kelionėje       2015-01-22 17:29

galvojau apie tai.Viskas sprendžiama iš jėgos pozicijų.Net ir gerbtinas Obama vakar sakė,kad mes juos naikinsime.Bet reikia naikinti savyje godumo dvasią Europai.Tik taip bus išmuštas pagrindas iš po kojų islamistams,rodantiems,kokie mes sugedę.

Trečiasis p. karas       2015-01-22 16:59

baigsis paikų rašinėjimų nutrūkimu.

egzistencija       2015-01-22 16:33

Labai geras straipsnis. Jei prieš keliolika metų neturėjau menkiausio supratimo kokie yra mūsų išsvajotieji Vakarai, paskui niekaip nesupratau kodėl visoje Vakarų Europos politikoje didžiausias dėmesys skirtas išsigimėliams - gėjams, tai šiandien man viskas aišku, kaip du kart du. Nepasitikėjimas ES politika yra toks didelis, kad nežinau net kas galėtų tai paneigti. O Lietuva ėjo ėjo ir priėjo akligatvį. Kaip vienos K. Sajos pjesės veikėjai, sukišę kojas į smalą - vis ėjo ir ėjo, nors nepajėgė ištraukti iš smalos kojų. Apmaudu. Belieka griebtis vėl egzistencinių priemonių, kad išgyventum, nenuprotėtum. Lieka knygos, folkloras, kelionės po Lietuvą ir t.t.

pilnas video irasas       2015-01-22 16:01
VaidasVDS       2015-01-22 15:26

Straipsnis yra tikrai neblogas. Straipsnio esmei galima beveik pritarti.
Bet autorius šį kartą pasirinko gana blogas citatas iš Biblijos arba kai ko joje nepastebėjo.
Visų pirma apie palūkanas.Štai Biblija (Lk 19 23-26) rašo: “23 Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis?’ 24 Aplinkiniams jis tarė: ‘Atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi dešimt minų’.[i4] 25 Tie sakė: ‘Valdove, bet anas jau turi dešimt minų!’ 26 Jis tarė: ‘Aš sakau jums: kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo.”. Čia iš parabolės apie minas (piniginius vienetus senovėje). Aišku šios parabolės esmėje yra kalbama ne apie pinigus, kiek apie svarbą perduoti tikėjimo žinias, kad į karalystę būtų pritraukta kuo daugiau žmonių, bet ir palūkanos nesmerkiamos. Palūkanos, jei jos nėra lupikavimas, išskirtinumas prieš kitus, godus turtų ar pinigų kaupimas nėra blogis…
Toliau autorius cituoja Bibliją: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare“. Štai čia atsiranda farizijietiškas prasmės iškraipymas, nes Jėzus apie pragarus niekada nieko nemokė. Ji sakė taip: “Nebijokite tų, kurie, nors ir gali sugebėti nužudyti kūną, bet po šito daugiau jūsų atžvilgiu valdžios nebeturi. Aš patariu jums, nebijokite nieko, danguje ar ant žemės, bet džiaukitės tuo, jog pažįstate Tą, kuris turi galią iš viso neteisingumo jus išlaisvinti ir perduoti jus visatos teismui neturinčius kaltės.”
Neliepė Kristus niekam išsilupti akį ar nusikirsti ranką, Jis teikė daug protingesnį pasiūlymą: “aš jums sakau, jog kiekvienas vyras, kuris žiūri į moterį turėdamas ketinimą patenkinti geidulį, jau svetimauja su ja savo širdyje”.
Toliau autorius cituoja Bibliją: “„Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“. Šioje vietoje Biblijoje yra iš viso padaryta painiava, paimti Jėzaus pasisakymai iš skirtingų pamokslavimų ir sutraukti į vieną ir dar iškraipant prasmes. Realiai Jėzus pasisakė taip: “Jūs skelbiate ramybę žemėje, bet manoji misija į žmonių materialiuosius reikalus ramybės neatneš – bent jau, kuriam laikui. Toji pasekmė gali būti tiktai susiskaldymas, kur du šeimos nariai į mane tiki, o trys nariai šitą evangeliją atstumia.” ir taip: “Kadangi, kas beišsaugotų savąją gyvybę savanaudiškai, tas ją tikrai praras, bet kas beprarastų savąją gyvybę mano labui ir evangelijos labui, tas tikrai ją išsaugos.” Jokio kalavijo Jėzus nenešiojo pasauliu, ir tą įrodo kita pačios Biblijos vieta: “Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo.[i15] 44 O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus,[i16] 45 kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.[i17] 46 Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! (Mt 5)
——
Štai taip: vieni dėl vienos religijos klaidų sukelia visiškai beprasmius konfliktus ir žudo visiškai nekaltus žmones, kiti nusigręžia nuo religijos ir nuo Dievo bei elgiasi kvailai, o dar kiti dėl savo religijos klaidų pasirenka netinkamus kovos metodus. Klaidos, net ir padarytos nuoširdžių žmonių yra blogis, jei jis sukelia konfliktus ar juos sprendžia neteisingai…

komandą gavo prokurorčikas       2015-01-22 14:16

šiaip prokurorai - tik komunistinės nomenklatūros šuniukai.
prezidentė, vyriausybė - “nesikiša” į prokuratūros darbą smile

ekspertai.eu       2015-01-22 13:47

,laikas mums visiems pasakyti NE karo propagandai ir melui, kuriuos viešai skelbia neatsakingi valstybės pareigūnai ir žiniasklaida. Seimas, Prezidentė, Vyriausybė, ambasadoriai ir visi mes, piliečiai, privalome suvokti ir asmeninę atsakomybę dėl Lietuvos valstybės ir tautos likimo. Ar nepakanka matyti to, kas vyksta Irake, Sirijoje, Ukrainoje? Ar supranta tie, kas veža į Lietuvą „Charlie hebdo“ karikatūrų parodą, savo atsakomybę dėl šio visiškai nereikalingo Lietuvai eksperimento? Kas finansuoja šią parodą?’ (Z.Vaisvila)

Autorius        2015-01-22 13:38

dirba tinklapyje “Bernardinai” už kuklų Bažnyčios atlyginimą. Cenzūra - Bažnyčios išradimas. Gal todėl straipsnyje stinga logikos, kas Autoriui nėra būdinga. Jis puikiausiai žino, kad Šventojo Sosto bankas lupa tokias pat palūkanas kaip ir “išrinktoji” tauta. Tuo tarpu Islamas palūkanas laiko vagyste. Ne lupikavimu. Priminęs kaip ryžtingai Kristus išvarė prekeivius Autorius šios minties nebaigia. Nors savaime prašosi klausimas: ką Kristus darytų pamatęs Vatikano rūmus, bankų sąskaitas, muziejų saugyklas?

Gerb. Stancikai       2015-01-22 12:40

jei neskaitėt dar tokio vokietuko O.Špenglerio ( prieš kokį 100 metų šis žmogelis rašinėjo ), tai labai Jums rekomenduoju tai padaryti. Pamatysit, kad jokių dyvų tame kas dabar vyksta Vakaruose kaip ir nėra.

zoom       2015-01-22 12:02

tas video aktualus ir seme straipsnije- http://vimeo.com/117155644  Europa tapo gyvate edancia savo uodega.Soriukas visiems partneriams!:)

Dėdė       2015-01-22 11:27

Straipsnis kiek optimistinis, apeliuojantis į Vakarų sveiką protą, krikščioniško mąstymo likučius. Tačiau priėmus prielaidą „Vakaruose jau laimėjo agresyvi bedievystė – laicizmas“, optimizmui pagrindo nedaug. Karas tarp pagoniškų Vakarų ir islamo tada išties neišvengiamas ir bus visaip provokuojamas . Sausio 16 Gilesas Fraseris „The Guardian“priminė, kad religijos atsisakymas Prancūzijoje nebuvo natūralus ir neišvengiamas - tai buvo kruvinas, valstybės remiamas tikėjimo slopinimas. Būtent Prancūzijos valdžia pagimdė terorizmo ir genocido reiškinius (išties, sąsajos tarp Vandėjos, Osvencimo ir Gulago pernelyg akivaizdžios). Supratus esmę to, „kuo tapo Vakarai“, Fraseris daro tokią išvadą: Respublikai reika identifikuot naują priešą – tarkime, islamą. Kaip sakė Voltaire’as: „Jeigu Dievo nebūtų, reikėtų jį išgalvoti.“ Išvada – krikščionys gali atsisakyti dalyvauti pagonių ir musulmonų kare, tačiau bus bandoma juos įtraukti bet kuria kaina.

Joachimas       2015-01-22 11:13

ačiū Daliui, tekstas tikrai geras. Tik bijau, kad Lietuvos dauguma jo nesupras?

kas kursto neapykantą?       2015-01-22 11:10

gal žinot, kokios tautybės buvo tie dailininkai, kuriuos nušovė islamistai?
kokia tauta labiausiai išlošė iš 2 pas.karo ir holokausto?
kas labiausiai nekenčia Jėzaus Kristaus?

:-(       2015-01-22 11:03

Autoriaus aprasomas karas vyksta, vyks ir vyko jau nuo seno (perskaitykite knyga “Servantesas”). Nezinau termino “pasaulinis” taikymo srities, bet pirmas autoriaus sakinys panasus i dumu uzdanga.


Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. „Pagal šiandien teisiančius rezistentus, turime tapti mankurtais“

Laimonas Kairiūkštis. Olimpo dievai akli: lietuviškas švietimas

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Vidas Rachlevičius. ES eksportuoja tai, ko britai visai nepageidauja

Gintaras Furmanavičius. Nemira Pumprickaitė įgarsino LRT svajones

Ramūnas Aušrotas. Visuomenė turi žinoti, kokia yra Lietuvos švietimo tarybos narių pozicija

Algimantas Rusteika. Iš duobagyvių gyvenimo

Liudvikas Jakimavičius. Revoliucija kaip žaidimas

Neringa Venckienė. L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė jau aiškina, kad Deimantė kalba su akcentu

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Stambulo Konvencija: Trojos arklys?

Geroji Naujiena: Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus

Išskirtinis Neringos Venckienės interviu Vytautui Matulevičiui (OpTV)

Gal jau bundame? Darius Trečiakauskas (Nacionalinis susivienijimas): Rinkimai gali tapti nauja galimybe esminiams pokyčiams valstybėje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.