Dalius Stancikas. Konstituciniam Teismui – apkalta

Tiesos.lt siūlo   2014 m. sausio 23 d. 12:05

29     

    

Dalius Stancikas. Konstituciniam Teismui – apkalta

Jei mūsų Seimas būtų sąžiningas ir valingas, jei jam labiau rūpėtų ne vidinės partinės kovos dėl to, kas sudarys valdančią koaliciją ar laimės Prezidento rinkimus, o nykstanti Tauta ir teisingumas, tai visiems devyniems Konstitucinio Teismo teisėjams būtų surengta apkalta ir jie būtų pašalinti iš pareigų.

Tiesą sakant, tokia apkalta Konstitucinio Teismo teisėjams jau turėjo būti surengta gerokai anksčiau – 2003 metais, kai Konstituciniam Teismui vadovavo okupuotos Lietuvos teisingumo ministro Prano Kūrio sūnus Egidijus Kūris. Tas pats, kuris Prezidentės teikimu dabar atstovauja Lietuvai Europos Žmogaus Teisių Teisme ir atskira nuomone gina buvusį Vengrijos teisėją – komunistą.

Būtent tuomet, E. Kūriui vadovaujant Konstituciniam Teismui, ir buvo suformuota tokia Konstitucinio Teismo doktrina, kuri, mano galva, iš esmės pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kuria priimdami sprendimus vadovaujasi ir dabartiniai Konstitucinio Teismo teisėjai. Ir taip elgdamiesi jie pažeidžia priesaiką Lietuvos Respublikai.

„Prisiekiu garbingai ir sąžiningai eiti Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas; prisiekiu ginti nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ir saugoti Konstitucijos viršenybę, paklusdamas tik Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, – taip skamba teisėjo priesaika.

Paklusdamas tik Konstitucijai…

Tačiau atidžiai paskaitykite Konstitucinio Teismo sprendimus, tarkim, kad ir dėl generalinio prokuroro absoliučios nepriklausomybės – iš esmės ten remiamasi ne Konstitucija, bet Konstitucinio Teismo suformuota doktrina, kuri tėra tik devynių (o šįsyk tik septynių) teisėjų nuomonė vienu ar kitu klausimu.

Štai prieš savaitę paskelbtame Konstitucinio Teismo nutarime netgi įsakmiai primenamas 2003 sausio 24 dienos E. Kūrio vadovaujamo Konstitucinio Teismo nutarimas, kad „kiekvienu atveju, kai yra įsigaliojusi Konstitucijos pataisa, pagal Konstituciją įgaliojimus konstatuoti, jog ankstesnių Konstitucijos nuostatų pagrindu Konstitucinio Teismo suformuota doktrina aiškinant Konstituciją jau negalima remtis (ir kokiu mastu), turi tik Konstitucinis Teismas“.

Supratote? Tauta arba Seimas pakeičia ar patikslina Konstitucijos nuostatą, tačiau tai nieko nereiškia, nes vis dar lieka suformuota senoji Konstitucinio Teismo doktrina, ir tik jos kūrėjai gali paaiškinti, ar tikrai ir kokiu mastu pakito mūsų gyvenimas.

Pavyzdžiui, iš Tautos atstovų demokratiškai išrinktas Seimas pagaliau ryžtasi priimti ilgai tampomą Konstitucijos patikslinimą, kad „šeima sukuriama sudarius santuoką“. Tačiau Konstitucinis Teismas, kuris absoliučiai neteisėtai šiuo klausimu iškraipė Konstituciją ir sukūrė konstitucinę doktriną, kad „šeima negali būti kildinama tik iš santuokos instituto“, nes ji „grindžiama emociniu prieraišumu, tarpusavio supratimu“ (tokių žodžių išvis nėra Konstitucijoje), gali ir toliau tvirtinti, kad galioja tik tie įstatymai, kurie neprieštarauja jų jau sukurtai doktrinai.

Juk mes jau gerą dešimtmetį gyvename ne pagal Konstituciją, o pagal Konstitucinio Teismo doktriną, apie kurią pačioje Konstitucijoje nėra nei mur mur. Konstitucijoje nieko nėra ir apie tai, kad tik Konstitucinis Teismas gali aiškinti Konstituciją – tai paties Konstitucinio Teismo išsigalvojimas, kuriuo Konstitucinis Teismas save pasiskelbė aukščiau už Konstituciją!

Kadangi 2003 metais Konstituciniam Teismui už Konstitucijos laužymą niekas net nepapriekaištavo, jis toliau nekliudomas daužė Konstitucijos pamatus ne tik uzurpuodamas kitų valdžios institucijų (Seimo, Vyriausybės) teises, joms nurodinėdamas, ką ir kaip daryti, bet net ėmėsi brėžti visos valstybės vertybines gaires. Konstitucinio Teismo tinklapio skyrelyje „Oficialioji konstitucinė doktrina“ taip ir rašoma: „Pateikiami Konstitucinio Teismo aktuose kuriamos ir plėtojamos oficialiosios konstitucinės doktrinos fragmentai valstybės raidai aktualiausiais klausimais.“

Su tuo ir sveikinu visus, kurie manė, kad piliečiai per Konstituciją formuoja valstybės raidą, o Konstitucinis Teismas užsiima tik tuo, ką jam nurodo Konstitucija: „Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai ar įstatymams.“

O tarp tų valstybės raidai „aktualių konstitucinės doktrinos fragmentų“ rasime ne vieną Konstitucinio Teismo sprendimą, kuriuo jis suvaržo konstitucines Seimo teises vykdyti parlamentinę kontrolę (pvz., deramai kontroliuoti Valstybės saugumo departamentą, renkantį informaciją apie privatų žmogaus gyvenimą), emigrantams atima pilietybę ir, žinoma, pateikia tokius perlus, kaip šeimos sąvokos ar teisėjų atlyginimų mažinimo išaiškinimą: šeima yra tol, kol yra emociniai ryšiai, o gana daug uždirbantiems Konstitucinio Teismo teisėjams krizės ar karo atveju atlyginimus galima mažinti tik tokia pačia proporcija kaip skurdžiai gyvenančioms bibliotekininkėms, valytojoms ar medicinos seselėms.

Štai į tokią sveiko proto, moralės ir teisingumo raidą mus stumia Konstitucinio Teismo teisėjai ir jų žymioji doktrina. Iš šios doktrinos gimsta ir kiti, su Konstitucija ir piliečių valia nieko bendro neturintys teisiniai šedevrai, kaip antai 2009 metų Konstitucinio Teismo sprendimas, kad bene didžiausias valstybinės korupcijos pavyzdys – įstatymas dėl LEO LT – neprieštarauja Konstitucijai, taigi, yra teisingas.

Arba pats paskutinysis Konstitucinio Teismo sprendimas dėl generalinio prokuroro nepriklausomumo, nes po šio Konstitucijos išaiškinimo Lietuva turbūt tapo vienintele valstybe pasaulyje, kurioje prokuratūros vadovas niekam neatskaitingas už savo darbą – kitur prokuratūra yra arba teismų, arba vyriausybės sistemos dalis.

Ir visai be reikalo Prezidentūra dėl šios „pergalės“ džiūgauja: tai Pyro pergalė, nes Prezidentė dabar taip pat oficialiai negali atleisti generalinio prokuroro už blogą darbą – nebent tik naudodamasi telefonine teise, kaip FNTT vadovų atveju. Bet tai jau būtų visos valstybės atžanga į sovietmetį. Tačiau Konstitucinio Teismo padedami ten ir žengiame. 

Konstitucija pabrėžia nepriklausomumą prokuroro, kuris organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja. Konstitucinis Teismas apsimeta, kad nesupranta, jog šiuo klausimu generalinis prokuroras nėra tapatus paprastam prokurorui: jis netiria bylų, o tik vadovauja institucijai, todėl jo, kaip vadovo, laisvė nuo visko atrodo absurdiškai. Konstituciniai teisėjai labai nevykusiai bando užtušuoti savo politikavimo nelogiškumą teigdami, kad „demokratinis politinis režimas, yra neatsiejamas nuo Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, ir todėl nurodo Seimui – Tautos atstovybei, lyg kokiam vaikų darželiui (dar vienas teisėjų galių viršijimas), kaip tai padaryti: įstatymu įpareigoti generalinį prokurorą teikti informaciją. Kaip galima kažką nurodyti visiškai nepriklausomam generaliniam prokurorui? Ir kam reikalinga kažkokia jo informacija, jei net pagal ją paaiškėjus, jog prokuratūra blogai „tarnauja žmonėms“, vis tiek negalima nieko pakeisti?

Labai jau negrabiai teisėjai apsimetė nesuprantą ir labai išmintingos Konstitucijos nuostatos, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Prezidentas su Seimo pritarimu – būtent ši numatyta dviejų valdžių apsauga ir garantavo, kad su generaliniu prokuroru negalės lengvai susidoroti nei Seimas, nei Prezidentas. Kam dabar ta atleidimo nuostata reikalinga, jei Konstitucinis Teismas atėmė Prezidentui ir Seimui valingas konstitucines galias ir šioje procedūroje paliko tik formalias sekretorės funkcijas – padėti antspaudą ir parašą tuomet, jei pats generalinis panorėtų pakeisti darbą, pilietybę ar išeitų Anapilin? Tuomet reikėjo neišsisukinėjant taip ir konstatuoti – išrinktas generalinis prokuroras dirba septynerius metus, jei pats nepanori kitaip. 

Beje, Konstitucinio Teismo pirmininkas R. Urbaitis vėliau Konstitucijos kūrėjams taip ir aiškino, jog jų tikslas – garantuoti tokį generaliniam prokurorui nepriklausomumą, kad jis išdirbtų visą kadenciją. Ačiū už atvirumą, nes mes, piliečiai, juk naiviai manėm, jog generalinio prokuroro tikslas – kad valstybėje būtų kuo daugiau teisingumo – juk valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Retorinis klausimas K. Urbaičiui: negi jis mano, kad D. Valys yra toks nepriklausomas nuo Prezidentės ir dirba taip gerai, kad yra vertas savo poste išbūti dar ketverius metus? Gal referendume šito pasiklauskim žmonių, jei jau jų atstovai Seime tapo tokie nepatikimi?

Paskutiniai Konstitucinio Teismo sprendimai dėl teisėjų atlyginimų ir generalinio prokuroro šiek tiek išjudino Tautos atstovus: konservatoriai ėmėsi ruošti pataisas, neleidžiančias Konstituciniam Teismui kištis į Vyriausybės kompetenciją – spręsti ekonominių reikalų, Seimo pirmininkė prakalbo apie būtinybę patiems piliečiams rinkti Konstitucinio Teismo teisėjus, o Seimo Teisės komiteto pirmininkas pasiūlė pasiklausti to paties Konstitucinio Teismo, ar Lietuva vis dar parlamentinė valstybė.

Tačiau visos šios priemonės yra tuščios, nes Konstitucinis Teismas nužengė per toli – jis jau seniai vadovaujasi nebe Konstitucija, o savo sukurta konstitucine doktrina, kurią mes, jos vykdytojai, turime suprasti kaip vientisą ir niekad neklystančią: „oficialiosios konstitucinės doktrinos vienodumas ir tęstinumas suponuoja būtinybę kiekvieną Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatą aiškinti atsižvelgiant į visą oficialų konstitucinį doktrininį kontekstą.“ (Atkreipkit dėmesį – suponuoja būtinybę aiškinti ne pagal Konstituciją, bet pagal konstitucinę doktriną!)

Todėl lieka tik dvi išeitys: arba pagal Konstitucinio Teismo įstatymą už priesaikos sulaužymą pradėti apkaltą visiems Konstitucinio Teismo teisėjams, arba keičiant Konstituciją išvis panaikinti Konstitucinį Teismą, jo prievoles perduodant Aukščiausiajam Teismui, kaip yra Amerikoje.

Kitaip ir toliau gyvensim bei kursim valstybę pagal neteisėtą kelių žmonių sumąstytą konstituciją, vadinamą konstitucine doktrina. 

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

neleidžiama       2014-01-26 22:43

neleidžiama pritarti išsakytiems komentarams. Kokie čia trukdžiai?

baisūs       2014-01-26 22:39

žmonės užima aukštus postus ir aiškina milijonams kitų, kaip jiems gyventi ir ko klausyti.

Algimantas Zolubas       2014-01-26 13:55

Labai gerai autorius plauna raudonu dūmu aptrauktas akis pozicijai ir opozicijai, tačiau pastariesiems tai nerūpi, nes jiems gera būti, o būti jiems labai norisi, nes naudinga.
Konstituciniam teismui taip pat gera būti, o savo buvimą pateisinti Konstitucijos profanavimu.

pritariu autoriui       2014-01-25 20:52

o vakar KT paskelbe, kad Lietuvoje konstitucija nebegalioja ir zmones jau nebegali spresti kaip tvarkytis su zeme savo salyje. Nuo siol spres Briuselio biurokratai.

Romas       2014-01-25 15:03

Ne tik siūlyti panaikinti konstitucinį teismą, bet kuo skubiausiai turi užsiimti seimas ir jį naikinti

StasysG       2014-01-25 9:06

Straipsnis tikrai geras. Reikia reformų Konstitucijoje. Todėl pritariu Canadai dėl KT pertekliškumo, bet nupirktas, akivaizdu, p.Tomas: “Tomas     2014-01-23 18:08
Man susidarė įspūdis, kad 23 metus visos valdžios vykdė Vašingtono
globalistų partkomo užduotį sunaikinti Lietuvos valstybę”.——Tik JAV požiūris į Nepriklausomybę padėjo mums lietuviams ją atgauti. Dėl neišsilavinimo ir tamsumo mes dar negalime paversti valstybę labiau civilizuota.

Lietuve       2014-01-24 13:05

Kelkite savo kandidatura i prezidento posta ,jus palaikys visa Lietuva . Gelbekime Lietuva .

Taigi to Canada        2014-01-24 12:46

Koks skirtumas ar bus KT ar jo funkcijos bus perduotos AT, žmonės, tai yra teisėjai visur tie patys, visur veiks žmogiškasis faktorius, todėl sprendimai bus veikiami visur nepriklausomai nuo to, kaip tą instituciją vadinsi - ar KT, ar AT.

Basa       2014-01-24 10:47

Nepaprastai geras, aiškus ir konkretus straipsnis. Pagarba Stancikui. Kokia laimė, kad dar yra Lietuvoje tokių išmintingų ir dorų žmonių, kaip gerb.Dalius Stancikas.

tai       2014-01-24 7:16

ko balsuojate uz ,tas partijas,kurios ir renka,toki konstitucini teisma??

Pame       2014-01-24 7:13

...arba keičiant Konstituciją išvis panaikinti Konstitucinį Teismą, jo prievoles perduodant Aukščiausiajam Teismui, kaip yra Amerikoje.

Canada       2014-01-24 2:34

Pries Seimo rinkimus skaiciau Lietuvos saraso programa ir dziaugiausi, kad bent vien partija isdriso tiesiai sviesiai siekti - panaikinti Konstitucini teisma, o jo funkcijas perduoti Auksciausiajam Teismui.
Dabar skaitau, kad ir Dalius Stancikas uz tai. Balsuosiu ir kitus kviesiu balsuoti uz tokį prezidenta, kuris isipareigos panaikinti KT.

seniai       2014-01-23 23:12

laikas tą instituciją naikinti,kaip neadekvačią.Jei Seimas leidžia priiminėti visokias nesąmones,tai jie tą ir daro.Sėdi seime visokios kriošenos iki gyvos galvos ir nesuka smegenų,todėl taip ir yra-betvarkė.Kažin,ir namuose pas juos tokia netvarka,kaip ir valstybėj?Tada ne dyvai,kad tiek išsiskyrusių

Gerbiamas Daliau,       2014-01-23 22:39

Labai Jus prašome - kelkite savo kandidatūrą į prezidentus! Jūs tikrai esate to vertas ir manau (ir mano aplinkoje daug kas taip galvoja), kad Jūs esate tinkamas kandidatas. Manau visa Lietuva sugebėtų susivienyti ir Jus paremti. Negalima ilgiau gaišti, nes reikia jau dirbti!!!!!!!!!!!!!!

Taigi       2014-01-23 20:19

Reikalingas šio seimo paleidimas, nes tokio valstybei kenkiančio seimo dar nebuvo.

vilma       2014-01-23 18:00

Tauta turi nuspresti ka palikti , ka paleisti. Tautai yra daug svarbiu ir greitu klausimu . Tauta turi pradeti rinkti parasus del sekanciu referendumu.  Tauta praejo treniruote be pinigu , be reklamos , tamsoje , saltyje ir lietuje is lupu i lupas tauta nese zinia bego ir rasesi. Ir kaip bebutu siandien tauta gyva ir Didvyre.Ateityje tauta turetu suktis dar greiciau parasu rinkimo idomume

Tomas       2014-01-23 17:08

Man susidarė įspūdis, kad 23 metus visos valdžios vykdė Vašingtono
globalistų partkomo užduotį sunaikinti Lietuvos valstybę, jaunimą išvaryti vergauti, senelius išmarinti badu, vaikelius išparduoti pederastams, o žemę parduoti už jų gaminamą makulatūrą. Šiai globalistų užduočiai puikiai tarnauja visos valdžios grandys, tame rarpe ir susidirbęs, sau atlyginimus skiriantis ekskomunistų sambūris, užsiimantis konstitucijos profanacija.

Taigi       2014-01-23 16:57

Atsibudo, kai palietė kai kurių partijų interesus, pamatė, kad KT košę makliošę iš Konstitucijos verda. O kur buvote, kai KT teisėjai sau atlyginimus pasikėlė, tada seimūnams neužkliuvo, tada reikia vykdyti KT nutarimą, nes jiems patiems reikėjo tokio nutarimo, o jau kai palietė jų politinius interesus, tada jau reikia apkaltą KT teisėjams, kurią jau rudenį reikėjo surengti.

balvonas       2014-01-23 16:04

gerai parase Dalius, bet dabar manau KT teisejai toki atsakyma jam duos, kad jam dusna pasidarys.

Rita       2014-01-23 15:34

Nebus jokios apkaltos nes seimas susideda is bailiu ,vagiu ,prisiplakeliu komunistu ,isdaviku ,pedofilu ir lesbijieciu .Ten padoriu tik keletas .Sedi Tevynes ir zmoniu isdavikai ir bijo ka nors pakeisti .

Seimui rūpi ką pasakys jo tikrieji šeimininkai, Ki       2014-01-23 14:53

Jei mūsų Seimas būtų sąžiningas ir valingas, jei jam labiau rūpėtų .......

:DDDDDDD

nepaleis       2014-01-23 14:24

Neįmanoma paleisti Konstitucinio Teismo. Ar buvo įmanoma paleisti TSKP? Ne. Nes tai buvo tautos protas, sąžinė, ir garbė. Dabar ją pakeitė KT. Kas šiame teisme sėdi? Visi buvę nomenklatūriniai-komunistiniai bonzos. Kitaip tariant, mūsų protas, sąžinė ir garbė

komunistų elitiniai šuniukai       2014-01-23 14:00

kaip komunistai vogs, kenks, užsiims pedofilija ir tautos naikinimu,jei neturės savo šuniuko - KT - kuris visada pasakys, kad VSIO ZAKONNO

Vida       2014-01-23 13:55

Visu pirma p. Stancikai, turi but apkalta kolaborantei, po to KT. O ji ruosiasi vel sedet Daukanto a. rumuos. Tada mums bus jau tikras galas, nes sita isdavike parduos mus galutinai. Jau uztenka,kiek pridirbo. Lietuva isparduota, isvogta, praskolinta. Ir tai jos ,su konservais, vadovavimo rezultatai. O su Kuriu jiedu vienas kita atitinka: ji NKVD-isto dukte, jis okupanto(kitaip negaliu pavbadint) sunus. Ir jie zengia tuo paciu keliu. Zmones, atsibuskiot. Ji vazines po kaimus ir miestelius, agituos uz balsuot, neisileiskit, vykit lauk.

Šis straipsnis ir žemiau esantis       2014-01-23 13:27

A.Martinkaus straipsnis ypatingai geri straipsniai.

Šis teismas yra       2014-01-23 13:21

nereikalingas.Reikalingi Prisiekusieji.Rašykite apie juos.KT atstovauja valdžiai,o Prisiekusieji -Dievo vietininkai.Kas svarbiau?

Kritikas Pikčiurna       2014-01-23 12:42

Puikus straipsnis. Kiekvienas teisininkas galėtų pavydėti išsakomos minties tikslumui, vertinimo pagrįstumui. Bet ar dar turime tikrų teisininkų ir politikų šioje po sovietinėje erdvėje? Laikas žodį tarti Tautai.

Pastabu, kad       2014-01-23 12:29

Konstitucinio teismo teisėjai ne “gana daug uždirba”, o gauna algas. Būtina suvokti skirtumą tarp uždarbio ir algos.

DDD       2014-01-23 12:21

Senokai atsiradusi situacija su KT – logiška perestroikos išdava, kiek skirtinga nei Rusijoje ar Baltarusijoje. Kūrio ir kitų teisininkų Sovietijoje pareiga buvo tarnauti valdžią užgrobusiai gaujai, kuriant ir primetant likusiems gyventojams tvarkos taisykles, prižiūrint tų taisyklių laikymąsi. Tie žmonės anoje kriminalinėje “zonoje” užėmė gana aukštą hierarchinį laiptelį, todėl gerai žino tuos valdžios išlaikymo ir tvarkos primetimo mechanizmus.

Perestroika atleido vadeles, leido kritikuoti ir emigruoti, įteisino “tam tikrą” politinę ir ekonominę konkurenciją. “Tam tikrą”, nes reikiami ekonomistai čekinio prichvatizavimo būdu turtą atidavė į reikiamas rankas, o valdžia tapo ne vienai, bet kelioms grupėms pasiekiamu resursu.

Beveik tuo pat metu atsisakyta Sąjūdžio kaip valdžios kontrolės įrankio ir “galimai būsimos” valstybės pilietinio branduolio. “Megztųjų berečių” pagalba išvalius Sąjūdį nuo nepageidaujamų asmenų, gana greitai išsitrynė riba tarp Sąjūdžio ir KP. Žmonių emigraciją lydėjo laisva nomenklatūrininkų cirkuliacija tarp “susisiekiančių indų” – partijų.

Perestroiką apvainikavo platformininkės išrinkimas. Ar tai pabaiga? Kūrio, priėjusio prie galimybės formuoti teisės praktiką iškart 28 valstybėse, žygiai Europoje rodo, jog tampame pergalingos perestroikos eksportuotojais į ES. Stalinas turėtų nusiimti kepurę prieš Gorbį.

 


Rekomenduojame

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.