Dalius Stancikas. Jums nesinori šaukti?

Tiesos.lt siūlo   2014 m. birželio 12 d. 10:31

23     

    

Dalius Stancikas. Jums nesinori šaukti?

Bernardinai.lt

Skaičiai tokie žiaurūs, po kurių visi tie aiškinimaisi, kas laimėjo ar pralaimėjo rinkimus, visos tos vyriausybių ar partijų programos su šeimos politikomis, su 2V ir 2T (dviejų tėvų šeimoje du vaikai), su rinkimų šūkiais, kad 2050 m. lietuvių bus jau 4 milijonai, telieka tik graudi karikatūra.

Skaičiai tokie negailestingi, kad akivaizdu – tikrų laimėtojų nėra, kasdien beviltiškai pralaimime visi.

Per pastaruosius penkerius metus (2009–2013) Lietuvos mokyklose kasmet sumažėja net po 34 tūkst. (!) mokinių (iki tol nuo Europos Sąjungos sienų atsidarymo vidutiniškai mažėdavo trečdaliu mažiau – po 21 tūkst.).

Taigi kasmet tylutėliai iš Lietuvos išgaruoja maždaug visas Rokiškio rajonas vien jaunų žmonių. Kasmet!

Per pastaruosius dešimt metų mokinių ir studentų skaičius šalyje sumažėjo ketvirčiu milijono: 253 tūkst.! Taigi dar po metų galėsim sakyti, kad per 11 pastarųjų metų išnyko visas Kaunas vien jaunų lietuvių.

Tai neįtikėtini tautos nykimo tempai, tokių nematėme per skaudžiausias Lietuvos negandas – karus, tremtis, XX amžiaus didžiąsias emigracijas.

Ar jums dėl to nesinori garsiai šaukti? Kam tuomet mūsų protėviai rizikavo 1918–1920 m. atkurdami ir gindami Lietuvą, mūsų tėvai 1941 m. birželio sukilime, 1945–1953 m. drėgnuose partizanų bunkeriuose, o mes patys Sąjūdyje 1988–1991 m?

Pagaliau juk taip iš Lietuvos traukiasi (ką ten traukiasi – bėgte bėga) ne tik lietuvybė. Su ja bėga ir protas, ir darbo rankos, ir milijardiniai mokesčiai į biudžetą, SODRA, ateities ekonomika. Kas po 20 metų uždirbs pensijas dabartiniams politikams, visai Sąjūdžio kartai? Kas naudosis nauja atomine elektrine po 10–30 metų?

Įtakingiausi XXI amžiaus Lietuvos politikai neturi rišlaus atsakymo, kaip skubiai užtvenkti vis platėjančią ir sraunėjančią emigracijos (nykimo) upę, todėl kuria tolimos ateities scenarijus ir guodžia: jie sugrįš, kai Lietuva pasieks Europos Sąjungos senbuvių gyvenimo lygį.

Po kiek dešimtmečių (ar šimtmečių?) Lietuva pasieks Anglijos, Vokietijos lygį? Ar ši viltis nėra paremta utopija, kad šios, jaunus žmones priviliojančios valstybės kažkodėl netikėtai ilgam nustos vystytis, tuo tarpu mes, žaibiškai sendami (jaunimas pasitraukia), čempioniškai vis veršimės į priekį?

Kodėl nepaisant visų patriotinių jausmų į nepriklausomą Lietuvą tiek mažai grįžo Antrojo pasaulinio karo emigrantų? Ar ne todėl, kad juos ten pririšo ne tik didesnės pensijos ar kitokie buitiniai patogumai, bet ir šeimos? Ne vienas man guodėsi, kad sunku ilgam palikti vaikus ir anūkus, nes užjūry užaugusios atžalos visavertiškai įsitvirtina svetimoje šalyje ir ji jiems tampa tikrąja tėvyne. Dėl šių priežasčių dauguma iš Lietuvos išvykstančių jaunų šeimų su vaikais būtent ir patenka į šį liūdnąjį negrįžimo scenarijų, juolab kad svetimoje šalyje bręstantiems vaikams ar dirbančiam jaunimui yra tūkstantį kartų didesnė tikimybė antra savo gyvenimo puse pasirinkti nebe lietuvį. 

Tad ką daryti – šaukti juk neužtenka?

Klausimas ypač keblus, lengvų atsakymų nėra. Nuoširdžiai ieškantiems sprendimo pradžiai būtina pripažinti, kad tokio masto emigracija yra blogybė, o ne teigiamybė, kaip iki šiol vis dar bando aiškinti kai kurie politikai. 

Kitas būtinas atviras pripažinimas – masinis jaunų žmonių emigracijos sustabdymas turi būti ne tolimų dešimtmečių, bet svarbiausias artimiausių kelerių metų valstybės tikslas, nes po to tiesiog bus per vėlu (per 10 metų dingo ketvirtis milijono jaunuolių – ir tai trijų milijonų valstybėje!). Ir būtina koncentruotis ne vien į darbo vietas jauniems žmonėms, kaip pastaruoju metu sekdama Europos lyderių pavyzdžiu prakalbo mūsų Prezidentė, tačiau visa tai ir liko tik kalbomis.

Prieš penkerius metus prasidėjus krizei Prezidentė ir ankstesnė dešiniųjų vyriausybė strateginiais savo klausimais pasirinko biudžeto subalansavimą ir energetiką. Šiam tikslui įkūrė naują Energetikos ministeriją ir iš skausmingai lopyto iždo skyrė net šimtus milijonų energetiniams projektams, kurie gal bus įvykdyti po kelių dešimtmečių, o gal ir ne – piliečiai referendume atsisakė bet kokia forma remti naują atominę statybą. Užtat panašia suma nurėžė vadinamąsias pašalpas (vartočiau terminą – algas) gimdančioms ir kūdikius auginančioms mamoms. Maža to – teisėsauga pradėjo persekioti namuose gimdančias mamas.

Ir kas nutiko?

Nurėžus mamoms algas už rizikingą, labai sudėtingą ir neįkainojamą valstybei darbą (kokia valstybė be piliečių?), pirmą kartą XXI amžiuje Lietuvoje pradėjęs kilti gimstamumas vėl staigiai bliūško, o jaunos šeimos dar gausiau patraukė užsienin – jų emigracija išaugo trečdaliu. Suprantama, tai lėmė ne vien kompensacijų mamoms sumažinimas, bet ir nedarbas, didžiausios Europoje kainos už šildymą, kurias jau tris žiemas mokame už naujai įkurtos Energetikos ministerijos nepamatuotas politines ambicijas, teisingumo stoka ir pan.

Tačiau kodėl dabar, krizei pasibaigus, mūsų politikai nepanaudoja Lietuvoje tų pačių svertų, kuriais jaunas šeimas „pririša“ užsienis? Na taip, socialinės išmokos negali viršyti surenkamų mokesčių, tačiau kodėl tuomet galima skolintis naujos atominės statybai, sumažintų pensijų kompensavimui – kodėl tai svarbiau už mamų atlyginimus, gimstamumo skatinimą? Patenkame į tokį amžinai užburtą ratą: papildomomis išmokomis negalima skatinti gimstamumo, nes išmirštanti valstybė nebesurenka tam mokesčių, negalima padidinti pensijų, nes dirbančių žmonių mažėja ir t.t. Todėl tenka pakartoti klausimą: kas mokės pensijas dabartinei pusamžių kartai, jei ir toliau taip masiškai emigruos jauni žmonės? O gal vis dėlto galima surasti pinigų svarbiausiems valstybei dalykams: kaip buvo gąsdinta, bet ar nors kiek pakenkė mūsų ekonomikai, kai pernai iki 1000 Lt buvo pakelta mažiausia Europos Sąjungoje minimali alga (tiesa, vis dar mažesnė už latvių ir estų)?

Juk akivaizdu, kad jauna šeima, gaunanti orų atlygį mamai, greičiau įleis šaknis Tėvynėje, o tos šaknys, sutvirtėjusios padidėjusia atsakomybe už jaunąją atžalą, stabdys ir norą ieškoti lengvos laimės svetur. Kai atsakai ne tik už save, pradedi sverti devynis kartus… Pažįstu jauną šeimą, kurią nuo išvykimo į Švediją sulaikė būtent tie trumpai egzistavę trimečiai mamos atlyginimai: ta finansinė paskata padrąsino trečiam vaikeliui, o šiam gimus jie dėl trijų mažamečių jau nebesiryžo išvykti užjūrin.

Kita, ne kartą minėta, tačiau taip ir neįgyvendinta paskata – tai galimybė jaunoms daugiavaikėms šeimoms su valstybės garantija gauti beprocentines paskolas savo būstui arba (kaip alternatyva) atleidimas nuo tam tikrų mokesčių. Kai kurios šalys „pririša“ saviškius ir skatina vaikų gimdymą dar garantuodamos senatvėje daugiavaikėms mamoms solidžias pensijas, tuo tarpu Lietuvoje penkiavaikių mamų pensijos – tik toks simbolinis šimto ar kelių šimtų litų priedas, dėl kurio reikia susirinkti šimtus popierių. Nors juk vien iš siauro finansinio požiūrio tai neatrodo teisinga: kodėl valstybė žymiai didesniu nuošimčiu atsilygina asmenims, atidavusiems jai lobį, nei mamoms, išauginusioms penkis ir daugiau mokesčių mokėtojų?

Be abejo, valstybė turėtų tokiomis ar panašiomis lengvatomis remti tik oficialias šeimas, taip apsisaugodama nuo valkataujančių asmenų, kurie vaikų gimdymą paverčia savo lėbavimo šaltiniu, ar nuo tų, kurie gyvena „susidėję“ vien tam, kad gautų vienišoms mamoms skirtą vaiko pašalpą (šiuo atžvilgiu dabartinė vaiko išlaikymo sistema kaip tik ir skatina gyventi „susimetus“).

Didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, nutįsusios eilės į lopšelius ir darželius taip pat akivaizdžiausias valstybės prioritetų pavyzdys. Jei vaikų darželių statybos taptų valstybinės svarbos objektais, jiems tikrai atsirastų lėšų, kaip ir butaforiniams Valdovų rūmams ar panašiems šimtų milijonų litų vertės projektams.

Yra ir dar vienas keblus dalykas, kurio apeiti neįmanoma – valstybę sudaranti bendruomenė savo mokesčiais ir kitomis pastangomis labai daug prisideda prie vidurinį išsilavinimą ar aukštąjį mokslą baigusio jaunuolio, todėl labai bendruomeniška būtų, kad ir šis jaunuolis atsakytų tuo pačiu: kažkurį laiką atidirbtų toje bendruomenėje (sovietmečiu buvo treji metai) arba išvykęs gyventi svetur už savo išmokslinimą susimokėtų tėvynainiams. Žinau, kad toks siūlymas kertasi su Europos Sąjungos laisvo judėjimo principu (ES pamatas – Vokietija išskėstom rankom laukia mūsų gerai paruoštų jaunų gydytojų, inžinierių ir t.t.), tačiau Lietuva, susijungusi su panašias nykimo problemas išgyvenančiomis mažomis ES narėmis, kietai kaudamasi derybose galėtų išsikovoti išskirtinių teisių. Dabar, po anglų, prancūzų, belgų maištų prieš Briuselio direktyvas, tokioms deryboms itin palankus metas. Tačiau tokios derybos įmanomos tik suvokiant, kad nebeturim kur trauktis, kad masinis jaunų piliečių nykimas jau tampa Lietuvos stichine nelaime.

P.S. Dažniausiai valstybė, negalinti savo jauniems piliečiams suteikti panašių kaip kaimynai finansinių galimybių, bando juos išsaugoti bent sveika patriotizmo doze.

Retoriniai klausimai: kas gali Lietuvoje sulaikyti šiandieninius dešimtokus – dvyliktokus, kurių 80 nuošimčių jau yra pasidavę tai valstybei pragaištingai madai – kuo greičiau bėgti iš „to Europos užkampio – Lietuvos“, kai mūsų pagrindiniai politikai savo veiksmais ir žodžiais jiems kasdien perša: „kuo daugiau Europos, tuo daugiau Lietuvos“ (suprask, Europa ir yra tavo tikroji tėvynė)?

Kodėl mes vis dar didžiuojamės savo pergale prieš vokiečius Žalgirio mūšyje 1410-aisiais (juk kryžiuočiai ir kalavijuočiai jau tada nešė materialiai aukštesnę civilizaciją), jei po 600 metų taip pakniūbstom skubame ištirpti kitame, tiesa, šįkart taikiame Vokietijos įsigalėjimo projekte – į vieną valstybę formuojamoje Europos Sąjungoje? Aiškinimai, kad tai darome bijodami Vladimiro Putino, atrodo tikrai naivoki. Ne tik todėl, kad Europos Sąjunga nėra gynybinė organizacija, bet ir todėl, kad nuo pat KGB papulkininkio V. Putino iškėlimo į Rusijos prezidentus (1999 m.), vokiečiai padarė viską, kad XX amžiaus pabaigoje griūvanti Rusijos imperija įgautų naujas jėgas: kanclerė Angela Merkel padėjo įgyvendinti milijardus ir šlovę V. Putinui atnešusius energetinius projektus, tokius kaip „Nord Stream“ (pamenat bergždžius lietuvių protestus dėl šio dujotekio?), o buvęs kancleris Gerhardas Schroederis (1998–2005 m.), pabaigęs politinę karjerą, už nuopelnus Rusijai tapo Kremliaus gyvybinės arterijos – „Gazprom“ – stebėtojų tarybos pirmininku.

Bernardinai.lt

P.P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tadas       2014-06-14 18:15

Tai fantazija, o ne optimizmas,kad valdžiagyviai, valdžią atiduos piliečiams,o be šito ,jokie bandymai sustabdyti emigraciją,atgaivinti ekonomiką ,neįmanomi.Lietuva nyksta ir tai darom mes patys ,eidami balsuoti už partines gaujas,kurios nuo rusų laikų nekinta,tik pavadinimus keičia ir lozungus.

Baikit verkšlenti       2014-06-13 7:34

IŪmkit pagaliau kas šakes, kas kalašnikovus ir aida šunų vaikyti.

NUJOOOO       2014-06-13 0:53

Norisi saukti del neteisybes ,kuri rezgama pries Venckiene…Del gARLIAVOS STURMO EMIGRAVOME…BET KUO TUOLIAU TUO BAISIAU DAROSI SKAITANT KAS DAROSI…TIKRAI LIETUVA MIRUSI MUMS EMIGRAVUSIEMS ,KAI TOKIA NETEISYBE VYKSTA.

Nesuprantu       2014-06-12 23:33

Jei tam,kad ivyktu Referendumas reikia 50% Lietuvos pilieciu-kaip juos surinkti,kas Lietuvoj,o kas kazkur,kur gal negali balsuoti ar kas…Tai tiek ,kiek uzteko isrinkti europarlamentarams ir turetu uztekti siuo atveju.

užtat vokiečiai laukia euro ir plūstels       2014-06-12 22:05

čia investuoti.Nereiks nei kalavijo.Lietuvį rasi tik gerai pasidairęs.

visa tai-neviltis       2014-06-12 21:52

Gūdi neviltis užklojusi Lietuvą ir properšų vilčiai beveik nesimato.O neviltis sąlygoja atsilikimą ir žlugimą.Ryškus nevilties pavyzdys-Rusija,pasiklauskite tremtinių.Dauguma čiabuvių pasirodė besą visiškai normaliais žmonėmis,tačiau praradusiais bet kokią viltį.Dabar tai-ir Lietuvos tikrovė.Vien valdiškais “makaronais” apie šviesų rytojų vilties neįpūsi,reikalingi tikri darbai,pirmiausiai-nors kažkokio teisingumo atstatymas.Bet už visko stovinčios jėgos ir nenori runkeliams įkvėpti vilties.Jų tikrovė yra kitokia,o ir tikslai visai ne tie.

Taip ,       2014-06-12 20:18

norisi kaukti , kai klausdavau pažįstamų už ką balsuos , atsakydavo , aišku , už Dalią . Žmonės nesidomi, nežino ,įsitikinę savo teisėtumu ; Ji Lietuvą išvedė į aukštumas , bet apie žmonių likimus ar pagalvojo ? Teisingai gerb. Sakalas pasakė apie visus neįvykdytus Jos žadėtus punktus.,tad nėra ko Grybauskaitei triumfuoti prieš tautą .

Tataigi       2014-06-12 20:03

„...kad nebeturim kur trauktis, kad masinis jaunų piliečių nykimas jau tampa Lietuvos stichine nelaime“. Dar turim mažą viltį - REFERENDUMĄ, - tai sudarykim galimybę aktyviems piliečiams turėti įtaką valdžiai.

Manau       2014-06-12 19:42

Saukti jau per velu. B.Gruzevskis seniai jau yra pasakes, kad VISIEMS iseiti i gatves reikejo apie 2004m., kai buvo skubiai dalijamasi paskutinis visu musu bendras turtas. Kai i strategiskai svarbias vietas buvo sakaisioti gimines, artimieji ir siaip padlaiziai nuo proseneliu kartos. Ir tas privat sofkutes sildymas pries TV isvirto antru galu pries visus. Tokiu baisiu, kad reikia begti neatsgreziant. Rekimui deja, nelieka nei sekundes.

GALIU       2014-06-12 19:04

parašyti dar geriau - tik kas iš to :  1] - mažai kas reaguoja..
                          2] - ne to reikia….
                          3] - jau vėlu….

ruta       2014-06-12 18:17

Teisingas straipsnis , aciu .Bet ar gali rupeti politinei nomenklaturai viesas interesas ?Pagal politiku kenkejiskus sprendimus jau pirmaujame ES. ir pagal korupcija ir emigracija ir socialini atskirti , net alkoholio vartojime jau skiname pirmunu laurus .Kad reikia kardinaliai keisti visa sistema , suprato jau dauguma , bet nereikia tiketis , kad tai ivyks savaime .Referendumas , tai mazas zingsnis link politiku kontroles ir Tautos dalyvavimas sprendziant svarbius valstybei , klausimus .

už viso to stovi režisierius       2014-06-12 17:57

Štai kodėl Putino propaganda taip pasyviai puola Lietuvą,atsakydama į demonstratyviai purslotus Lietuvos URM karjeristų išsišokimus.Kam,jei patys karjeros laiptais iškilę Lietuvos baudžiauninkai-kolūkiečiai(pvz.Valys,Skvernelis,Saulis ir pan.) vykdytojai,vadovaujami gudrių,ciniškų ir rafinuotų “aristokratų”,su panieka žiūrinčių tiek į lietuvius,tiek į savo tarnus vykdytojus,visiškai teisiškai sunaikins Lietuvą? Šiurpas ima bežiūrint į besirutuliojantį Putino scenarijų Ukrainoje,ant kiek kruopščiai įmanoma suplanuoti valstybės užvaldymą ir žlugimą!!! Sukilę ukrainiečiai bent laimėjo progą išlikti.Lietuviai gi,išskyrus mažumą,toliau palaimingai-abejingai miegodami darda į balą.
Kokie vaikų gimdymai po Garliavos košmaro ir mokesčių mokėtojų išlaikomų budelių siautėjimo? Kokios gali būti pastangos verslauti,kai tavo sunkiai uždirbtais pinigais išlaikomi uniformuoti išgamos,“teisininkų elitas” ir savivaliaujantys kolūkiečiai valdžiažmogiai? Liūdnai sau konstatuoju,kad Lietuvą dar išgelbėtų 3 Pasaulinis karas.Nežiūrint aukų ir sugriovimų,pro automato vamzdį burnoje kalbėti naujai išdresiruotas “elitas” ir jo valios vykdytojai jau teiktų šiokią tokią viltį dėl šviesesnio rytojaus.Gal ir kraują lieję patriotai po karo turėtų daugiau drąsos ir patirties pastatyti atmatas į jiems priklausančią vietą.O kol kas galime tik mokintis iš plačiai atsivėrusių Ukrainos klaidų.

Gerbiamieji       2014-06-12 17:48

29 birželio referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. Agituolite ir patys palaikykite referendumą, nes reikalinga surinkti virš 50 procentų nuo visų rinkėjų turinčių teisę balsuti. Kitaip ateis visiškas Lietuvai krachas. Netįingėkit ir ateikit basuotiū. Kas negali ateiti 29 birželio gali balsuoti anksčiau numatytose vietose, o kas išvykęs gali balsuoti kitose rinkimų apygardose. Prisiminkit referendumas tai ne rinkimai, o jūsų prityarimas ar ne žemės išpardavimas užsienietiškiem žemgrobiams.

To nuomonei       2014-06-12 16:49

Tarsi sovietiniais laikais ir pokaryje nereikėjo auginti vaikus, nereikėjo apsirengti, pavalgyti… Ir tuomet vyko tik į Rytus, į plėšinius t.y. į Kazakstaną, į BAM -ą, Sibiro platybes ir taigą, bet neverkšleno. Dabar nori prabangos ir greitai pralobti, vaikus išlaikyti iki senatvės, o “vaikai” todėl nueina šunkeliais. Vienintelė “prabanga” tada buvo nemokamas mokslas ir stogas virš galvos. Nebuvo tiek pilaičių ir vilų paežeriuose. Ir dar kartą kartoju - žmonės NEVERKŠLENO. Koktu skaityti tų verkšlenančių, o gyvenančiu palyginus su anais laikais - prabangoje. Taip nebuvo demokratijos tuomet, nėra demokratijos ir dabartyje. Vienintelė laisvė ateiti prie urnų ir laisvas kelias į Vakarus, į
neaiškios ateities pasaulį?..
TAIP, NORISI NE ŠAUKTI, O RĖKTI PAAUSIUOSE VALDŽIAŽMOGIAMS.

to klausimui       2014-06-12 14:57

Daliai nerupi ne vieno is musu klausimai ir realus eilinio zmogaus gyvenimas. Bet man neaisku is kur musu daugumos balsia uz ja? Prezidenta renkame uz faktiskai atliktus darbus, o dabar uz tuos pacius pasikartojancius tuscius teiginiu.,

norisi kaukti        2014-06-12 14:53

kai užeini į paksistų “laisvą laikrašį”, Nako, Borvskio “ekspertus”, ar net Puteikio Tiesos… kur nuolat tiek mėšlo, kad išties norisi užkaukti… ir sprukt kuo toliau iš Lietuvos, jei tik tais “rašytojais’ patikėjai… tarsi Lietuvoje nebūtų ir gerų dalykų...

Na, geri, Stancijkai augina penkis vaikus. Puiku. Gal kiek sumažino motinų pašalpas. Bet juk pati Stancikienė valdžioje. Kokius projektus yra pasiūliusi? Girdėjau tik, kad pasiūlė naikiny KONSTITUCIJĄ. Valstybės pamatus? O gal tik Konstitucinį teismą, kuris neįtinka Graužinienei, Paksui, ir Uspaskichui? Kaip ten išties?

blogiausia tai,        2014-06-12 14:44

kad per daug kaukiama, ir ne ant tų, ant kurių reikėtų. Niekip nesuprantu, kaodėl Nako ir Kuolio komanda trukdo, o ne padeda Prezidentei ištraukt Lietuvą iš mafijinės korupcijos liūno. Gal jau nuystokite kaukti ir dirbt pradėkite?

Taigi       2014-06-12 13:52

Kam tas gimstamumas, ar Vakarams mažai darbo jėgos iš Lietuvos prigimdyta? Gal pradėkite rūpintis suaugusiais žmonėmis, kad jie neišvažiuotų, o ne tuo, kaip daugiau prigimdyti, mamelėms didžiulius atlyginimus mokėti. Iš kur tie jų didžiuliai atlyginimai mokami, ar ne iš kitų žmonių atimant ir taip priverčiant juos emigruoti dėl geresnio uždarbio.

Klausimas       2014-06-12 13:31

Viesas klausimas prezidentei Daliai:ka man pasakyti 11-os metu anukei ,4 metus gyvenanciai Norvegijoje,kai jos paklausiau,kada grisi I Lietuva,ji pasake:“Niekada,jokiu budu!”?

Rita       2014-06-12 13:01

Klausiate ,kas uzdirbs pensija dabartiniams seimo nariams . Jiems vienodai ,nes prisivoge tiek kad uzteks jiems ir ju vaikams .

Faktas       2014-06-12 12:42

kad tai ir yra didziausia gresme lietuviu tautai,o ne kokia kita.Reiketu Lietuvai daugiau protingu ir veikliu zmoniu kaip pvz Karbauskis,kurie kuria darbo vietas ir rupinasi savo darbuotoju gerove,vienija bendroje veikloje ir remia kultura.O su jaunimu reikia kalbeti jiems tinkancia kalba-man net keista,kad senosios muzikos grupes ,,Antis” ar ,,Foje” juos vis dar jaudina.Jie neturi kantrybes klausytis ilgu patriotiniu pamokslu-juos turi vienyti idejos reiskiamos emocinga patrauklia forma.Grazus dalykai,kaip gatves muzikos diena nesa teigiama kruvi ir kazkiek atsveria negatyva aplink.Butu labai idomu suzinoti,ka galvoja kiti komentatoriai ,nes tai gal tik kiek padrikos mano mintys po puikaus straipsnio perskaitymo.

O tu       2014-06-12 12:26

geriau palok, ksip Nakas, ar pakauk kaip Lobovas. Nors vargu ar šiuos gyvulius gali pralenkti.
Tai geriau šauk.

nuomone       2014-06-12 11:29

Niekas nebesustabdys pravaziuojancio traukinio…jau uzsienyje jautiesi lyg Lietuvoj ,tiek privaziavusiulietuviu yra…kai pakalbi sako del neteisybes isvaziuoja dauguma,na ir aisku del pinigu ..vaikus tai reikia uzauginti,kad nejaustu nepritekliaus.


Rekomenduojame

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.