Nerasta rubrikos, Analizė ir vertinimai

Verta prisiminti. Dalius Stancikas. Du teisingumai

Tiesos.lt siūlo   2015 m. gruodžio 17 d. 22:04

58     

    

Verta prisiminti. Dalius Stancikas. Du teisingumai

Bernardinai.lt

Kai manęs klausia, ar dar nepabodo rašyti apie pasenusią ir niekam nebeįdomią Garliavos tragediją, atsakau: „Šia tema sunku rašyti, ji slegia, norėtųsi jos išvengti, bet ji, deja, dar nesibaigė. Tad tylėti negalima, ypač kai už tylos uždangos teisiami nuskriaustieji.“

Ši byla nepasibaigusi ne tik todėl, kad mergaitė ir jos motina tebesaugomos nuo visuomenės, kad iki šiol nė vienos pusės neįtikina neįtikėtinos D. Kedžio ir A. Ūso mirtys, bet ir todėl, kad niekas iki šiol nenubaustas už perteklinį jėgos naudojimą prieš beginklius, dorus žmones, susirinkusius Garliavos Klonio gatvėje dėl nesavanaudiškų, humanistinių motyvų.

Šiuo metu Vokietijoje vykstantis teismo procesas dėl agresyvaus policininkų elgesio suteikia vilties, kad kada nors panašiose bylose teisingumo bus galima sulaukti ir Lietuvoje: abi valstybės juk yra toje pačioje politinėje ir teisinėje erdvėje – Europos Sąjungoje.

Vokietija. 2010 metų rugsėjo 30 dieną Vokietijoje kai kas vadina „juoduoju ketvirtadieniu“. Tądien Štutgarte buvo surengta protesto akcija prieš geležinkelio stoties „Stutgart 21“ statybų projektą. Protestuotojai, tarp kurių būta nemažai senjorų ir moksleivių, didelėmis policijos pajėgomis buvo šiurkščiai išvaikyti, panaudojant vandens patranką  ir pipirines dujas. Ne vienas mitinguotojas sužeistas, pagyvenusio vyriškio nuotrauka, kuriam vandens patranka stipriai sužalojo akis, internetu apkeliavo visą Europą – jis beveik prarado regėjimą.


Juodasis ketvirtadienis Vokietijoje, Štutgartas, 2010 m. rugsėjo 30 d.

Tačiau tuomet valdžia bei dalis piliečių pateisino policijos veiksmus, neva protestuotojai nepakluso teisėtiems policijos reikalavimams. Vis dėlto po penkerių metų dėl „juodojo ketvirtadienio“ prieš vokiškąją Temidę stojo du policininkai.

Teismo metu paviešinta pačių policininkų filmuota vaizdo medžiaga iliustruoja agresyvų tvarkos sergėtojų elgesį. Joje matyti, kaip vandens čiurkšle nusitaikyta į žmogaus galvą, nors pagal policijos patvirtintas vandens patrankų naudojimo nuostatas draudžiama taikyti tiesiai į galvą. Vaizdo siužete matyti, kad dujos jaunuoliams purškiamos iš labai artimo atstumo, nors kategoriškai draudžiama purkšti pipirines dujas arčiau nei 1–2 metrų atstumu. Vaizdo medžiaga taip pat atskleidžia dviejų policininkų pokalbį operacijos metu: girdimas nurodymas papurkšti dujų policininkui ant pirštinės, o po to šia pirštine patrinti protestuotojui veidą.

Kaip rašo žurnalas „Stern“, 41-erių ir 48-erių metų amžiaus policijos pareigūnai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad būdami šios operacijos vadai, panaudojo perteklinę jėgą, taip sužalodami žmones. Teisme liudyti pakviesta 30 asmenų, tarp kurių – ir buvęs Baden-Württembergo žemės ministras pirmininkas.

Lietuva. 2012 m. gegužės 17-oji, kai Garliavoje užlaužtomis kojomis iš gimtų namų buvo išnešta klykianti mergaitė, prieš tai šimtams policininkų drastiškai pašalinus kliūtis – beginklius protestuotojus (liudininkus), daliai lietuvių ji tapo „gėdos diena“, o daliai – valstybės stiprumo įrodymu. Pagaliau valstybė parodė turinti valią – taip policijos veiksmais Garliavoje džiaugėsi buvęs valstybės atstovas Vatikane Vytautas Ališauskas. Vykdant teismo sprendimą buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką, buvo nepagrįstai žalojami žmonės, žeminamas jų orumas, su jais žiauriai elgiamasi – taip valdžios ir policijos veiksmus Garliavoje įvertino žymūs teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai, tarp jų – ir trys Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjai Kazimieras Motieka, Narcizas Rasimas ir Zita Šličytė.

Pernai rinkimų debatų metu Prezidentė Dalia Grybauskaitė tokį policijos elgesį įvertino kaip teisėsaugos dėmę: „Perteklinis jėgos panaudojimas Garliavos istorijoje buvo dėmė mūsų teisėsaugos institucijoms ir policijai, nes matėme, kad ir žmonės buvo gąsdinami, ir mergaitė buvo perduota motinai su pertekliniu jėgos panaudojimu. Nereikėjo 240 policininkų prieš žmones naudoti, negalima pries žmones naudoti perteklinės jėgos. Čia pamoka visiems, kad taip elgtis negalima.“


Policijos smurtas Garliavoje 2012 gegužės 17

Deja, dėmė neišplauta, ja susitepusieji tos pačios Prezidentės kažkodėl pakylėti karjeros laiptais: buvęs generalinis policijos komisaras S. Skvernelis paskirtas vidaus reikalų ministru, Garliavos operacijos vadovas R. Požėla – Pasienio apsaugos tarnybos vadu ir t. t. Paaukštinti net inspektoriai, su pasimėgavimu demonstravę savo jėgą: kovinių imtynių veiksmu K. Dudėnas buvo partrenktas ant žemės, po to šautuvo buože daužytas į tarpukojį – savaitę gydėsi ligoninėje; besimeldžianti E. Matjošaitienė, net ir perspėjus, kad yra nėščia, parversta ir į policijos mašiną vilkta žeme (E. Matjošaitienę bloškęs policininkas dar pasišaipė, kad dabar turėsianti vienu vaiku mažiau); tiesiai į veidą purkštos dujos paaugliams ir suaugusiesiems, tarp jų – ir dviem neįgaliems vyrams: vieną inkstą turinčiam dailininkui R. Radišauskui ir tik vieną ranką turinčiam Vyčio kryžiaus ordininkui, buvusiam disidentui ir Seimo nariui A. Petrusevičiui (A. Petrusevičiui purškęs dujas policininkas sušuko: Seni, kol dar gyvas, dink iš čia); vėliau dujomis apakintas R. Radišauskas parmestas ant žemės ir spardytas kojomis – ilgai besigydžiusį žaizdas R. Radišauską ištiko insultas, buvo paralyžiuota pusė kūno; fotomeninkas J. Valiušaitis laikytas tol kameroje, kol vos nemirė nuo diabeto – išgelbėjo tik greitoji pagalba; režisierei N. Karpuškaitei-Akelaitienei naudotas elektrošokas, o dujomis apsvaiginti nepilnamečiai nuvežti į areštinę ir, nepranešus nei Vaiko teisių apsaugos tarnybai, nei tėvams, ten pralaikyti keturias valandas. Suimti buvo net vaikai, ant grindinio kreidele rašantys žodį TIE–SOS! (po sulaikymo vienas iš jų, paklausęs, ar gali pasitarti su advokatu, buvo žaibiškai įgrūstas į mašinos galą už grotų, kur vežiojami šunys – tokios nūnai Lietuvoje vaikų teisės)...

Pagal Lietuvos Policijos veiklos įstatymą policija prievartą, galinčią sukelti kūno sužalojimų, gali naudoti tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Draudžiama panaudoti kovinių imtynių veiksmus bei specialiąsias priemones prieš moteris, kai akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, kai akivaizdu, kad jie invalidai ar nepilnamečiai. Apie pareigūno panaudotą prievartą, sukėlusią asmens sužeidimą, nedelsiant informuojamas prokuroras.

Deja, Prezidentės naujai paskirti vidaus reikalų ministrai, atstovaujantys partijai su gražiu pavadinimu „Tvarka ir teisingumas“, nei informavo prokurorus apie policijos sužalotus asmenis, nei panoro sąžiningai ištirti savo pavaldinių veiksmus. Priešingai nei Vokietijoje, Lietuvos Prezidentės paskirto generalinio prokuroro D. Valio reformuojamoje Prokuratūroje taip ir neatsirado nė vieno prokuroro, kuris įžvelgtų policininkų nusižengimus ar Prezidentės paminėtas policijos dėmes – viskas teisėta ir teisinga. Užtat labai noriai prokurorai į nusikaltėlių suolus susodino pačius nukentėjusiuosius: jie dešimtimis nuteisti arba dar teisiami kaip nusikaltę valstybei, jos tvarkai ir jos teisingumui.

Prieš kelias savaites už šmeižtą nuteista net habilituota biomedicinos mokslų daktarė, garsi onkologė ir chirurgė Laima Bloznelytė-Plėšnienė, ypatingo garbingumo pilietė, kuri paklusdama sąžinės balsui negalėjo nutylėti, kad į jos darbo kabinetą buvo užsukę žmonės, labai panašūs į Garliavos tragedijos veikėjus: į seseris L. Stankūnaitę ir V. Naruševičienę bei mergaitės tvirkinimu kaltintą A. Ūsą – daktarės prašyta pašalinti vyndėmę nuo vyriškio lytinio organo. Straipsnyje „Anomalija“ rašiau, kad visoje bylos medžiagoje nebuvo jokių duomenų, leidžiančių teigti, jog profesorė L. Bloznelytė-Plėšnienė turėjo bent menkiausią pretekstą apšmeižti minėtus jai nepažįstamus asmenis, vis dėlto teisėja Danutė Mickevičienė nusprendė kitaip, profesorę pripažindama kalta. Nors 2011 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas labai aiškiai išaiškino teisėjams, kad „asmuo gali būti pripažintas kaltu dėl šmeižimo tik nustačius, kad jis suvokė, jog skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie kitą asmenį, suprato, kad ši žemina žmogaus garbę, ir to norėjo“.

Profesorė L. Bloznelytė teisėjos D. Mickevičienės nutartį apskundė – skundą dabar nagrinės Audrius Cininas, kitas pagarsėjęs Garliavos tragedijos teisėjas, jau sykį atmetęs profesorės liudijimus kaip nereikšmingus… 

Pabaigai belieka pridurti, kad medžiagą apie Vokietijoje prasidėjusį teisminį procesą dėl policijos smurtavimo juodąjį ketvirtadienį man perdavė Garliavos tragedijos liudininkai, valdžios ir didžiosios žiniasklaidos pakrikštyti patvoriniais. Jie, nepaisant Garliavoje patirtų fizinių, moralinių ir teisinių nuoskaudų, vis dar tikisi, kad Lietuvoje atsiras tokių prokurorų ir teisėjų, kurie ryšis pagal LR Konstituciją ir įstatymus įvertinti Lietuvos gėdos dieną ir Prezidentės bei Konstitucijos kūrėjų nurodytas policijos dėmes. Ir žinot, kas keisčiausia: tie nepalaužti patvoriniai nė kiek nesigaili tą gėdos dieną buvę Garliavoje, vertina ją kaip itin svarbią sau sąžinės balso dieną ir sako, reikalui esant, pasielgsiantys panašiai.


Režisierė N. Karpuškaitė-Akelaitienė rodo Garliavoje policijos suplėšytą valstybės vėliavą

Bernardinai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

De fakto       2015-12-19 13:59

Transliacija per TV3 vyko tiesiogiai.
Reiškia PREZIDENTĖ galėjo bet kada sustabdyti Garliavos operaciją,bet…

Apsišvietė visi       2015-12-19 13:56

eidami šniūrais į TV aiškinti,kad klaninės pedofilijos Lietuvoje nėra.
Durneliai…

Komentatorius -> Oponentui       2015-12-19 13:11

Gal ir gerai, kad abu “nepataikom”, bet geriau išvis apsieiti be etikečių...

" Komentatoriui"       2015-12-19 11:19

Taip jau būna, kai pataikai į dešimtuką ir užkabini skausmingą vietą - vietoj argumentų atsiranda beretininkai ir rajono laikraštukai. Kaip sakoma - nieko naujo ant šio nuodėmingo pasaulio.

Komentatorius       2015-12-19 11:06

Ir kodėl pas beretininkus visada paskutinis argumentas lyg vaikų darželyje: “tu esi putino agentas”? O dėl Maskhadov’o pavardės rašybos pravartu būtų pasiskaityti ne tik savo rajono laikraštuką...

"Komentatoriui"       2015-12-19 10:47

Na, kad Aslaną Maschadovą pažinojai, tai labai abejoju, nes net jo pavardės parašyti taisyklingai nemoki. Greičiau tu man į putino pažįstamą užneši.

Na,       2015-12-19 9:17

Visada paskaitau sio,manau garbingo, drasaus zmogaus straipsnius. Buna idomu.

Komentatorius       2015-12-18 23:16

Tikrai nereikėtų iš Madalovo dabar paišyti anų laikų didvyrį... Dauguma tų laikų “didvyrių” turėjo labai konkrečių interesų... Beje, kad oponentui būtų aiškiau, savo laiku pažinojau Aslan’ą Maskhadov’ą...

juos visus       2015-12-18 20:12

reikia čia palikti-gaila lietuvėlės, bet reikia dingti iš čia. negaliu viso šito suvokt…

niekas nepamirš       2015-12-18 20:02

kol nebus nuteisti tie, kas organizavo šiuos baisius nusikaltimus valstybės vardu, kas nužudė teisėją, naruševičienę,ūsą, šviesios atminties Drąsių, kas šlykščiausiai pasielgė su dviem mažomis mergaitėmis, teisėja Neringa, jos šeima, kas naikino šviesiausius Lietuvos žmones, saugojusius vaiką.

Komentatoriui       2015-12-18 17:01

Tu čia apie ką? Prie ko Madalovas ir sąjūdis. Gal žmogau pirma pasidomėk - kai kūrėsi sąjūdis, kur tuo metu buvo Madalovas, o tada paistyk. Ir iš kur tokių priedurnių atsiranda, kai parašo iš lempos ir pats tuo beatodairiškai tiki.

Komentatorius       2015-12-18 14:20

Nepergyvenkit čia dėl to madalovo nuopelnų neįvertinimo… Visko pasitaiko… Matot, šiandien jau niekas neginčija, kad didžioji dalis sąjūdžio veikėjų buvo susiję su KGB…

Nori sugriauti valstybes pamatus?       2015-12-18 13:36

Per teisesauga apversk viska aukstyn kojomis!Net tiesa sakancius zmones paversk psihiniais ligoniais.Klausykite tik cia nuolat rasancio debilo pliurpalu kol patys pavirsite debilais!!!

Algimantas Zolubas       2015-12-18 11:15

Policija su Vytimi ir Vyties Kryžiumi ant rankovių bei jos vadovai, pasielgę kaip sovietiniai omonininkai, padarė fizinę ir moralinę žalą sąžinės balso vedamiems žmonėms,išniekino Lietuvos valstybės simbolius. Tai nepaneigiamas, foto kameromis ir žmonių liudijimais užfiksuotas įteisinto neteisingumo ir teisinio nihilizmo faktas, smurto aktas.
Budėjusiųjų persekiojimas taip pat prilygsta Putino klikos susidorojimui su Bolotnos aikštės Maskvoje mitingo dalyviais.
Prezidentės pamokymas kaip turi elgtis policija, pasirodo, nei Skverneliui, nei prokurorams jokio įspūdžio nepadarė, nes jis buvo išsakytas tarsi taip sau, dėl visa ko.
Pagarba ir padėka autoriui ir visiems piliečiams siekiantiems TIESOS.

Komentatoriui       2015-12-18 9:55

Otai dar naujieną perskaičiau - Sergėjus Madalovas Garliavą šturmavo? Norėčiau tamstelei priminti, kad 1991 metais, kai tuo metu toli gražu dar nebuvo aiškus Lietuvos likimas ir kai daugelis iš pačių lietuvių daugiau krūmuose tūnojo, nei bandė kurti Lietuvos valstybę, šis čečėnas ryžosi kurti Lietuvos kariuomenės Kauno padalinį. Tuo metu tai buvo garbingas, bet tuo pačiu labai rizikingas iššūkis. Ir kai šiandien vietoj atsidėkojimo skaitau tokias nesąmones - man šiems komentatoriams-provokatoriams, norėtųsi tik snukį išmalti.
Gal tuo visai nereikėtų stebėtis - provokatorių visur atsiranda, netikėta tik tai, kad dvidešimt šešių asmenų avinų banda tam pritarė. Žinot, dabar jau ir man pradeda aiškėti, kodėl Venckienė ryžosi bėgti. Na ką gi galima gero nuveikti su tokia apgailėtinų besmegenių palaikytojų šaika. Taigi, šiems provokatorių pritarėjams palinkėsiu tik tiek - plaukiokite ir toliau haliucinacijose, virkite savo nelabai kvepiančiose smegenų sultyse, kad tik jums smagu būtų.

Super nukvakusiu       2015-12-18 9:12

psichu portalas

vasia       2015-12-17 19:08

to uzmirst neimanoma!

PAPRASTAI       2015-12-17 18:11

IŠFRIKLINTA MŪSŲ LIETUVA.

> koncervos 2015-12-17 14:50        2015-12-17 16:17

Ar tamsta narkotikus vartoji ar alkoholį? Bet kuriuo atveju, prašau išsiblaivyti, na, negražu šitaip dergtis, na, nedera katalikui ypač per adventą.

keisti dalykai        2015-12-17 15:22

kai kas sako, Borisovas, parėmęs Paksą milijonais dar 2009, tėra tik smulkus rusų agentas? Bet juk Novaja Gazeta rašė, kad šis GRU karininkas savo ginklų prekybos maštabais lenkia net patį Pentagoną ir neva diskredituoja tuo tokį gerą rusų draugą – Paksą!
Na, taip, jis turi malūnsparnių detalių gamyklą Kaune, puiki priedanga, namus Trakuose… kur ir Zuokas turi jachtų klubą… Tik mhm… keista ta istorija su Furmonavičiaus nužudymu vis neišeina iš galvos.. su VSD informatoriaus Kęstučio Vilkausko liudijimais KK apie “kompromatus” perduotus Furmonavičiui , kuris kažkodėl irgi buvodavo Afrikoj, matomai sekė ginklų prekybą… visa ta Garliavos istorija… su paksisto Skvernelio atakomis prieš klūpančius žmones… su Drasos kelio partijos infiltravimu į Pakso partiją… daug neaiškių dalykų slepiasi po šia partija.. kažkodėl. Gal kas žinote kodėl?
...
Keistas man ir tas Paulausko kuruojamas tankų iš Izraelio pirkimas už pusę milijardo. Įtarims kyla - ar tik ne Borisovo tarpininkavimu mokama šitiek šaliai, kuri net NATO nepriklauo ir yra dabar glaudžiuose diplomatiniuose santykiuose su Kremliumi. O ko nepirkt tiesiai iš Rusijos, ginantis nuo Rusijos?:) Juk tankai Rusijai kaipo nebereikalingi jai vykdant HIBRIDINĮ KARĄ:) smile

koncervos       2015-12-17 14:50

Ir vel tu cia debile???Kada paspringsi pats savo melo turiniu ir baigsi visuose portaluose smeizti Landszbergi ir Prezidente?Tu debilu,debilas ir lohu lohas,nes tiki jog tavo prasigalvotais pliurpalais kas nors dar tiki!!!!

Sveiki mano kankintojai       2015-12-17 14:18

ar tai sudėliotos vaikiškos mintys;paleiskit dieduką,močiutę,tai taip pat skirta kankintojam,juokinga,ane?

pranašystė        2015-12-17 13:04

Garliavos tragedija pradės senti tik tada, kai saulė pašalins tamsumas, kai sudygs pirmi TEISINGUMO daigeliai. 
 

oi Stancikai, Stancikai,        2015-12-17 12:08

Beje, o ar Jums žinoma, kad tas pats keistas fondas, kuris finansuoja viršvalstybinę Norvegijos Bernevalet organizaciją, finansuoja ir Lietuvos NVO “Gelbėkim vaikus” ir dar 12 su vaikais susietų NVO? O, svarbiausia, dar ir Vidaus reikalų ministeriją?! Gal tai paaiškintų ir tą Garliavos šturmą?
Tad ar nereiktų pasidomėti kam iš tikrųjų nueina visos tos iš visuomenės renkamos per TV reklamas aukos? Ar tik nebus taip, kad mes patys paremsim organizacijas, kurios atiminėja mūsų vaikus iš tėvų? Stancikai patys turi penkis vaikus. Ar neatsisuks kada lazda kitu galu?

paulius       2015-12-17 11:56

Gal kas jau kuria filma apie Garliava , internetinis amzius juk.

oi Stancikai, Stancikai,        2015-12-17 11:53

Rupūs miltai, pats gerai žinai, kad Skvernelis yra Pakso statytinis. Bet sąmoningai verti atsakomybę ant Prezidentės, kuri turi tik patvirtinti valdančios koalicijos skiriamus ministrus. Jei nepatvirtintų, žinome koks triukšmas kiltų.
Tai kad Skvernelis buvo atsakingas už Garliavoj klūpančių žmonių ataką su antiteroristine brigada “vaduojant’ “įkaitę” iš senelių namų, sužinojom visi tik iš jo paties prisipažinimo Tapinienės laidoj.
O kad Stanciko žmona Aurelija Stancikienė perbėgo į Pakso partiją, tai žinom tik iš Delfi. Vikipedijoj ir seimo portale ji iki šiol figūruoja kaip Tėvynės sąjungos narė. Klaida? Ne`apsižiūrėjimas? Ar tyčinis melas?
Iš Drąsos kelio beveik visi perbėgo į Garliavą šturmavusių partiečių partiją. V.Vasiliauskas, buvęs Drąsos kelio rinkimų  štabo virššikininkas dabar vadovauja Pakso rinkimų štabui.
Paksas nepasitaisė iki šiol. Jį dar 2009 finansavo milijnais jo GRU draugas Borisovas, kaip liudija VRK dokumentai. Tai kam jūs, ponai Stancikai, tarnaujate?
Kam šita veidmainystė dejuojant dėl Garliavos?

Nereikia       2015-12-17 11:50

ir aiškinti, jog tai buvo Madalovo gauja su praskiestais keliais policininkais. Aš tą pačią dieną jau taip rašiau komentare…

skaitytoja       2015-12-17 11:40

Kaip galima užmiršti tokius baisius dalykus, kai valstybės vardu (mano -tavo- vardu???)daromas baisus nusikaltimas? Prieš vaiką, prieš tėvus, prieš senelius? Prieš liudininkus? Tai kokia ta mūsų valstybė? Ir yra tame ir mūsų kaltė - ką išrinkom?... Kaip leidom?... Kodėl tylim?...

nuomonė       2015-12-17 11:30

nuomonė :  240 iškvietimas turėjo būti pateisintas, todėl ir buvo tai kas buvo kad pateisinti 240 iškvietimą.O kad nebūtų matyti kas daroma namuose su mergaite ir Venskiene - baltakurtkis nusukinėjo kameras.  O kad viskas tvarkoj advokatas tuoj pat nufilmavo mergaitę, kuri klausė kodėl pas ją ne dvi rankos , o mergaitės mama paaiškino kad dėl to kad lyja ir tuoj pat buvo paviešinta internete. Klausimai kodėl baltakurtkis nusukinėjo kameras, kodėl mergatė matė ne dvi savo rankas, kokiu tikslu advokatas darė mergaitės vaizdo įrašą mašinoje ir talpino internete? Ar nesusidaro įspūdis kad vgisa tai buvo surežisuota ir suplanuotas iš anksto,  o tai kas buvo daroma dangstymas neteisėtų veiksmų? Kodėl GP seimui pateikė tik fragmentą apie Venskienės kandžiojimasi? Tegul duoda viešai visą mergaitės ėmimo K.namuose įrašą, kad rinkėjai matytų kas buvo daroma/ nedaroma su mergaite ir Venskiene.

klevas       2015-12-17 11:19

“Pagaliau valstybė parodė turinti valią – taip policijos veiksmais Garliavoje džiaugėsi buvęs valstybės atstovas Vatikane Vytautas Ališauskas.”
.
Taigi Ališauskas buvo “paaukštintas”  ir paskirtas į pačią švenčiausią vietą kaip tik po to kai vadovaudamas Seimo komisijai tirti VSD kariškio V. Poziūno žūties aplinkybių  “sėkmingai” tos bylos neištyrė.

O - pa > Skaityk       2015-12-17 11:17

Sutinku,kad šiuos įvykius prisiminti verta, bet kam tuos senus komentarus sukišti - to tikrai suprasti negaliu. Perskaitęs šį ne pirmos jaunystės straipsnį, po juo dar randu senus komentarus, tarp kurių trys mano pačio rašyti. Taip ir norėtųsi paklausti: ar vertą net komentarus prisiminti? Jei jau naujų minčių pakomentavimui neateina , tai gal geriau susikaupus patylėti?

Komentatorius       2015-12-17 11:08

Ar tik nepaaiškės, kad Garliavoje buvo panaudota madalovo banditų gauja…

Skaityk       2015-12-17 10:34

pavadinimą: Verta prisiminti!

O - pa       2015-12-17 9:28

Nesupratau, ar jau Tiesos. lt iki tiek nusigyveno, kad nėra kam komentarų rašyti. Tokią išvadą darau, nes žemiau esantys komentarai paimti iš seniau spausdintų straipsnių. Tarp jų, net ir savo keletą atradau. Gal kas galėtų paaiškinti, kokiu tikslu tai daroma?

kol Lietuva valdys       2015-12-17 8:25

KGB seimas ir trisesauga,tol kaltieji bus isteisinami o nekalti teisiami.Tik taip KGB gali is pamatu galutinai sugriauti Lietuvos valstybe!!!To Lietuvoje dabar ir siekiama.Net Landszbergiui ir Prezidentei bandoma suklastoti baudz.bylas.Vot teip!

2015-10-10 | 19.25 Apuokiukas       2015-10-13 4:07

,,Juodieji žmogeliukai”, kurių didžioji dauguma - NKVD-istų, KGB-istų ir stribų vaikai ir anūkai, panašu, kad daro viską, kad žmonės kuo labiau nusiviltų Lietuvos valstybe ir, atėjus ,,žaliesiems žmogeliukams” negintų tokios valstybės.

2015-10-10 | 18.27 keistuma       2015-10-13 4:07

Paksas dabar į Gen.Prokurorus siūlo Hulių Sabbatauską, kuris jam sumažino bausmės nekandidatuoti laiką.
Paulauskas, matyt, norėtų matyti tame poste Jasaitį, kurį atvedė parodyti liaudžiai Miliūtės laidoje “Teisė žinoti”.
o ką daro Kaišiadoryse teisėja Dambrauskienė, kurios toks liūdnas veidas? Ar ją kas prievartauja skirti tą NKVD tardytoją Garliavos gynėjų byloms? Kas per velniava, neaišku.

2015-10-10 | 16.21 Skaudulys.       2015-10-13 4:06

Skaudžiausia yra tai, kad nei aukštoji valdžia, nei viena politinė partija, nei Žmogaus teisių gynėjai, nei Lietuvos elitas nė karto viešoje TV laidoje neatsiprašė nei senųjų Kedžių, nei Lietuvos tautos už valdžios paruoštą ir įvykdytą žiaurų nusikaltimą, nepasmerkė banditiško ir brutalaus vaiko pagrobimo akto, nereikalavo nubausti žudynių užsakovų, organizatorių ir vykdytojų. Stebina, kaip taip galima gyventi, valdyti šalį, grįžti į šeimas, auginti vaikus ar anūkus, ramiai miegoti lyg nieko nebūtų įvykę. Negi jie visi 100 proc. įsistatė  “kiaulės akis” ? Tai panašu į supercinizmą. Juk Visuomeninė komisija, sudaryta iš teisininkų, nustatė grubius konstitucijos ir teisės pažeidimus. Tačiau buldozeris iki šių dienų važiuoja toliau nesustodamas ir jo vairuotojams nusispjaut į teisę, žmoniškumą, teisingumą. O kas, ar ne valdžia savo abuojumu, laiduoja to buldozerio judėjimą be jokių kliūčių??? Ponai, rinkimai jau neužilgo…

2015-10-09 | 18.46 vasia       2015-10-13 3:03

Be galo laukiame sitokiu straipsniu,kurie primena pogroma,pacia baisiausia diena gyvenime.Geda ziureti i prokurorus,teisejus kada jie pradeda nagrineti sia byla,teisia nekaltus zmones.Gaila visos teisesaugos,gaila kad taip leidzia is saves tyciotis.Arteja rinkimai,kodel zmones bijo bandyti rinkti visai kitas partijas???Turejome sansa rinkti specialiai DK,TACIAU NEPASINAUDOJOME.Juk blogiau nebutu buve,taciau reikejo leisti zmonems dirbti,bandyti.Gerai kad yra maza saujele,kurie eina tiesos keliu,kazka bando.Seip lietuvis abejingas zmogus,jam derk ant galvos,jis ne krust,komentaruose mandrus.Sios bylos zmones niekada nepamirs ir po keliu desimtmeciu bus minima.KOKS SIU MERGAICIU LIKIMAS,NIEKAS NEZINO.Nufilmuota,kaip bobos su guminem pirstinem ejo grobti mergaites,tai savaime aisku,kad galimai panaudojo kazkokius nuodus,kad vaika apsvaiginti.Tai vyko zmonems matant,o kas vyko nematant???Tai ko galima tiketis???Geda,didziausia geda taip mulkinti zmones ir statyti save i kvailiu vieta.Balsuosim uz DK.

2015-10-09 | 16.28 Ir dar iš ten pat       2015-10-13 3:03

Žinys Spalio 8 d. 17:57
Ne tik Latvijos, pasidomėkit kas vyksta Londone dėl tūkstančių išnaudojimo aukų ir vaikų žudynių Tečer valdymo laikais. Aukos subrendo , užima solidžias pozicijas ir pradėjo reikalauti teisingumo. Kaip į sieną - bylos įslaptintos ir už paslapties viešinimą gresia ilgas kalėjimas. Čia viskas aišku. Kita labai keista : Lietuvos visuomenės požiūris. Bevei visi, kuriuos laikiau padoriais žmonėmis , paklausti apie Kedžius , ima juos pulti. Tik kai paklausi ar tai tu tikrai tiki , jog Kedys mirė natūraliai, pats užspringo, jog Ūsas pats nukrito ir prigėrė - tada sutrinka ir nebenori ta tema šnekėti .

2015-10-09 | 16.26 Komentaras iš "bernardinų.lt"       2015-10-13 3:03

Leonas3 Spalio 8 d. 11:23 agnejautai:
Kas yra ta jūsų “šizofreniškoji informacija”? Mano akimis, galite vadinti jas haliucinuojančiomis, tai kai daužymas gulinčiam žmogui automatu į tarpukojį pavadinamas “savivaldžiavimo sutramdymu”. O dar po to štai jau kelinti metai tą žmogų tampo pas prokurorus, tyrėjus, teisėjus, nes reikia ištirti be galo painų jo trukdymą antstolio veiklai naudojant smurtą ar kitokio pobūdžio prievartą (BK 243.2 str. ). Jei kas labiau nusipelno būti vadinamas “šizofreniškąja informacija”, tai būtent šis sistemingas nusikaltėlio - aukos santykio veidrodinis apvertimas. Vargu ar esate eilinis nesusipratėlis propagandos apmuilintomis akimis ir tikite tuo, ką rašote. Sprendžiu iš to, kad mėginate sukelti įtarimus, kad autoriaus teisingumo jausmo padiktuoti žodžiai yra kažkoks politinis projektas (“ką bandote sukelti?, revoliucijas? nepavyks…”). Bruožas, be išimties būdingas visiems samdytų informacinės priežiūros sraigtelių komentarams.

2015-10-09 | 15.56 Kol       2015-10-13 3:02

Kol nesikeis žmonių pasaulėžiūra tol bus taip kaip yra.

2015-10-09 | 14.59 Vaidui       2015-10-13 3:02

Apie sistemos keitimą nekalbu, ji gali keistis tik pati, bet tam turi atsirasti priežastis. Viena iš jų — daryti įtaką tai sistemai, kaip ir kokiu būdu, tai jau kitas klausimas.
Sąjūdžio laikų tūkstantinių mitingų niekas nesuorganizuos, o saujelės entuziastų Daukanto aikštėje niekas nepastebės. Juo labiau, kad sistema turi prievartos mechanizmus, kuriuos, kaip matome, sėkmingai panaudoja.
Pagrindinė masė piliečių yra politiškai neraštingi, nelabai supranta kas vyksta ir nenori suprasti, propagandos aparatas užsuktas pilnu pajėgumu, smegenis plauna labai efektyviai. Aš net savo tėvų nesugebėjau įtikinti nebalsuoti taip, kaip jie buvo nusprendę.

Vytautas Ju.

2015-10-09 | 14.23 VaidasVDS       2015-10-13 3:02

Vytautai,
negi manai, kad sistemą su putlerio tankais pakeisi? Kas tų bacilų primėtė į Drąsos kelio partiją, į ekspertus, į Drižiaus laikraštį?
Taip, sistema sudorojo Venckienę ir jos partiją, tiesa, Venckienę ir partiją dorojo atskirai.
Politinės sistemos neįmanoma pakeisti tik revoliucijos ar prievartos būdu. Prievarta gimdo prievartą, kerštą ir žvėriškumus. Būtent tai atnešė visos revoliucijos. Net sunaikinusios vienos rūšies tironus, jos pagimdė kitos rūšies tironus. Taip vienas blogis keičia kitą.
Mes turime apie 100000 tikrai padorių piliečių. Tai mūsų raugas. Tie piliečiai tikrai gali prisidėti prie kitos dalies visuomenės keitimo. Tik jiems reikia vienybės, o ne susiskaidymo. Ir tik dvasinė vienybė gali atvesti prie visuomenės tikrojo keitimosi. Ir nors aš pats pažeriu teisingos kritikos krikščioniams, jų bažnyčioms, kunigams bet kartu ir žinau, kad daugelis tikrų krikščionių yra tikrai labai padorūs, dvasingi ir sąžiningi žmonės. Buvau sau išsikėlęs tikslą pabandyti vienyti(s) dvasiniu pagrindu ir tai visai neblogai pavykdavo, kol nesusidūriau su Letu Palmaičiu, kurio kietakaktiškumas, kategoriškumas, savotiškas Biblijos traktavimas, nors ir esant pavydėtinam intelektui bei erudicijai įskėlė labai didelį pleištą į visas mano pastangas. Tad tenka laukti geresnių laikų ir išmintingesnių žmonių. Be to nieko gero nepasieksi…

2015-10-09 | 13.49 Vytautas Ju.       2015-10-13 3:01

Su kreidelėmis Daukanto aikštėje sistemos nepakeisi. Ir mitingų nereikia, nes yra teisiniai instrumentai daryti įtaką, bet… ar naudojasi?!
Po visų tų įvykių buvo ir Seimo ir Prezidento rinkimai, kas trukdė pasilikti namie prie televizoriaus? Skuodė minios prie balsadėžių, net sušilę. Entuziastingai balsavo už tuos, kurie tiesiogiai atsakingi už visus tuos įvykius.
Garliavos įvykiais nustojau domėtis, kai iš N. Venskienės išgirdau, jog ji kurs politinę partiją, t. y. pati taps tos nesveikos politinės sistemos dalimi.
O gal yra/buvo manančiu, kad tapusi Seimo nare su keliais neaiškios praeitie veikėjais pakeis tą sistemą?!

2015-10-09 | 12.41 > Dainai       2015-10-13 3:01

Viskas labai gražiai ir emocionaliai jūsų parašyta. Su viskuo sutinku, viskam pritariu, na - pliusiukams rinkti pats tas, prisipažinsiu ir aš jį uždėjau. Tik žinote, man asmeniškai nuo tokiu parašinėjimų, širdis jau nebevirpa. Greičiau skaitau kaip eilinę banalybę, nes nematau tame jokio progreso.
Eilinį kartą verčiate būti jautriems, siūlote ką tai daryti, bet - ką? - tai, kaip visuomet neaišku. Gal galėtumėte kitą kartą pasiūlyti konkrečiai, ką galime daryti, nuo ko pradėti ir aplamai ką mes galime padaryti, kai nesugebame į eilinį renginį, ar mitingą susirinkti?
Mano supratimu, būdami tokiais kokie esame, galime ir turime, kol yra sveikatos dirbti, visomis išgalėmis stiprinti materialiai ir morališkai savo šeimas ir laukti -laukti kol šita valdžiažmogių sukurta tautos naikinimo sistema, pradės juos pačius tarpusavyje pjauti, naikinti ir valgyti. Tik tada, kaip mūsų šunsnukių valdininkų armija supras, ką reiškia prarasti darbą, suskaldyti, išskirti šeimas, prarasti vaikus, kai visa tai palies daugelį iš jų....Patikėkite, jie, visą gyvenimą gyvenę  šiltnamio sąlygomis, neatlaikys net pirmo išbandymo. Štai tada pradės ir jie ir mes pradėsime mąstyti.
Na, o kol kas glostydamas savo anūkės galvelę, linkiu jai tik sveikatos, kad ateityje sugebėtu pastovėti už save, savigarbos ir Dievo palaimos.

2015-10-09 | 12.15 Stasys       2015-10-13 3:01

Tikriausiai, tie nukentėję ir dabar taip begėdiškai tampomi, neabejingi neteisingumui žmonės, buvo griebiami, velkami, o dabar ir net teisiami (mano pasebėjimu “ne už ką”) pagal iš anksto sudarytą sąrašą  ....
Iš kart į galvą dingtelėjo I940- ieji ....

2015-10-09 | 10.48 diedukui       2015-10-13 3:00

Kai išlenda emocijos, diedukas kaip taisyklė identifikuojasi, kad efektyviau atrodytu - na, čia kaip taisyklė, tas didelis “spiečiaus” noras pliusiukų pasirinkti.  Tik gal tamstele reikėtų pirmiausiai nuleisti garą ir pamastyti racionaliau.
Visi gerai žinome, kad ne geriausios reputacijos žmonės dirbta eiliniais policininkais, o dar nereikėtų pamiršti, kad jie šioje struktūroje mokomi dirbti, tikrai ne auklėmis. Todėl dar kartą pasikartosiu - reikia bausti tuos, kurie duoda įsakymus.

2015-10-09 | 10.26 Diedukas       2015-10-13 3:00

Kareiviai???...“kovinių imtynių veiksmu K. Dudėnas buvo partrenktas ant žemės, po to šautuvo buože daužytas į tarpukojį – savaitę gydėsi ligoninėje; besimeldžianti E. Matjošaitienė, net ir perspėjus, kad yra nėščia, parversta ir į policijos mašiną vilkta žeme (E. Matjošaitienę bloškęs policininkas dar pasišaipė, kad dabar turėsianti vienu vaiku mažiau)...”

2015-10-09 | 10.22 > Tie 240       2015-10-13 3:00

Tie 240 policininkų, tik vykdė įsakymą - jie kareiviai ir jiems privalu tai daryti. Teisti reikia tuos, kurie duoda įsakymus. Būtent jie, visais laikais, anksčiau ar vėliau, yra baudžiami įstatymo ar Dievo ir kaip taisyklė būna nubausti.
Dievo nubaustų, jau ir šioje byloje turime.

2015-10-09 | 09.25 Daina       2015-10-13 2:59

O kiek TV laidų apie tai, kaip Norvegijoje neteisėtai atimami vaikai, nagrinėjama ir svarstoma, ar motina gėrė, ar tik truputį “kvepėjo” alkoholiu ir t.t ir pan. Tų laidų buvo tikrai ne viena, joms leista užimti eterio laiką ir laidų vedėjai graudžiomis akytėmis žvelgia į žiūrovus ir ragina užjausti tas mamas. O apie taip žvėriškai iš vaikystės namų išplėštą mažą klykiančią mergaitę ekranuose nei gu gu… Motinoms Norvegijoje leista su vaikais nors retai, bet pasimatyti, pasilakyti už rankų, turėti viltį savo vaikus atgauti, o seneliams Kedžiams? Jie padaryti baisiausiais nusikaltėliais, jie apšmeižti didžiausiomis nesąmonėmis. Jie ne tik negali matytis su anūke, areštuotas jų turtas, jiems atimti pasai, jie net nežino ar jų anūkė gyva… Seneliai gyvena baisiau nei atvykėliai emigrantai. Ir tik dėl to, kad jų sūnus drįso ieškoti kaltų dėl pedofilų tvirkinamos dukrytės. Drįso reikalauti - teisiškai! - ištirti ir nubausti kaltininkus.  Dabar jau jis nieko nebegali, nes atsidūrė po žeme. Jam teisėtai ir teisiškai padėjusi sesuo - priversta palikti Tėvynę ir tėvus, kad jos neištiktų brolio likimas. Tai kas čia dedasi? Ko mes knisamės po Norvegijos vaikų teises,o nematome visiško vaikų teisių nebuvimo čia pat po nosimi, Lietuvoje. Kokią teisę turėjo prezidentūra, prokuratūra ir pan. struktūros išdraskyti padorios šeimos gyvenimą, suluošinti jų likimus ir po to iš aukštų tribūnų vaizduoti teisuolius? Ko verta mūsų “teisėsauga”, pagal komandą balsuojantis seimas, užsakomieji straipsniai laikraščiuose ir surežisuotos laidos TV ekranuose? O ką mes? Ką mes? Ar bent sukirba kaltės jausmas mumyse, kai glostome savo dukrytės ar anūkės galvelę? Nepagalvojame kur dabar TOJI mergaitė, kas ją globoja? Atsipeikėkime, darykime bent ką, kad nors kuo padėtume tai šeimai vėl susijungti. Neklausykime ir neskaitykime nuodingos informacijos, kurią čia Lietuvoje skleidžia nebaudžiami pedofilai.

2015-10-09 | 08.37 klaikiausi - tai konservos       2015-10-13 2:59

konservatorių tėvo Landsbergio statytinė polikarpovna, konservatorių mizantropas kubulius - jie tiesiogiai kalti dėl Garliavos.
įdomu kitas klausimas - kodėl konservatoriai taip gina oberpedofilą?
gal kad jis - žydas?
nes kito paaiškinimo nelabai randu.

2015-10-09 | 07.49 Tada buvo sudaužytos       2015-10-13 2:59

sausio 13 viltys.Taip,dar niekas nesibaigė.

2015-10-09 | 07.48 Tie 240       2015-10-13 2:58

turi būti atleisti iš tarnybos policijoje, kaip neatitinkantys tarnybai policininko pareigose, atleisti be jokių išeitinių, panaikinus visas kitas privilegijas t.y be teisės išeiti į pensiją kaip valstybės tarnautojui ir t.t.

2015-10-09 | 07.48 Konservatorius       2015-10-13 2:58

baudžia Dievas už tokį žiaurumą,todėl ekspertai .eu rašo,kad jie tariasi su socdemais dėl koalicijos po rinkimų,nes kitaip į valdžią jie jau nepapuls.Eina išdavystės keliu,roplioja prieš valdžią ,šliaužioja.

Kiekvieną teis sava sąžinė       2015-10-12 19:27

Niekur nedings urodai.Teks atshikti visiems už savo nuodėmes pagal visą katušką.Tiems,kurie visai sugedę,teks atsakyti per 7 kartas .Karma persiduos vaikams,anūkams ir t.t. kol visa giminė išnyks nuo žemės paviršiaus.

myli pedofilai tiesos.lt       2015-10-12 18:58

jei muša - tai myli.
tik įdomu - už ką?
už tiesą?
už straipsnius?
už komentarus?
kad nepasiduoda pyragui ir botagui?
—-
laikykitės - be Jūsų būtų visai tamsu Lietuvoje.

pakartosiu puikų komentarą,        2015-10-9 2:08

parašytą po tuo pačiu straipsniu ‘bernardinuose’:


Ad rem Spalio 8 d. 09:27
Gerb. Daliau, NĖRA Garliavos tragedija nei pasenusi, nei niekam neįdomi. Tai gyva ir tebekraujuojanti žaizda. Deja, ne tik nekalti žmonės nukentėjo (ir tai toli gražu nesibaigė!), ne tik visiškai sumaitotas Kedžių šeimos gyvenimas, ne tik… (daug reiktų vardinti…), BET IR daugybė LR piliečių prarado tikėjimą ir pasitikėjimą valstybe. Širdyje kažkas be galo skausmingai ir nebegrįžtamai pasikeitė. Trauminė patirtis – taip pasakytų mokslininkai. Po gan ilgos pertraukos spalio 17 d. vėl ateisiu į Daukanto aikštę. Nes Garliavos tragedija toli gražu ne pasenusi.

Rekomenduojame

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.