Dalius Stancikas. Aukščiausias palaiminimas

Tiesos.lt siūlo   2014 m. lapkričio 13 d. 11:59

26     

    

Dalius Stancikas. Aukščiausias palaiminimas

Bernardinai.lt

Šią savaitę Lietuva žengė dar vieną žingsnį šalin nuo demokratijos: Prezidentė vidaus reikalų ministru paskyrė patyrusį policininką, buvusį generalinį komisarą Saulių Skvernelį. „Prezidentė labai gerai vertina pastaraisiais metais pasiektą policijos pažangą, pasirinktas policijos veiklos modelis yra tinkamas“, – taip Prezidentės motyvus perdavė jos patarėjas.

Gal jums, kaip ir Prezidentei, taip pat pavyko įžvelgti S. Skvernelio vadovautos policijos pažangą, kažkokį ypatingą profesionalumą ar skaidrumą? Man S. Skvernelis labiau įsiminė kaip policijos vadovas, kuris panaikino nerašytą policijos vadovų garbės kodeksą: vadai prisiima asmeninę atsakomybę už šiurpius pavaldinių poelgius. Po valstybę sukrėtusių tragedijų Panevėžyje, kai pagalbos signalus siuntusi mergina vėliau rasta išžaginta ir sudeginta automobilio bagažinėje ar kai girtas kriminalinės policijos pareigūnas perėjoje sutraiškė pensininkų šeimą, ar po tragedijos Klaipėdoje, kai keturių vaikų mama buvo nužudyta girto vyro, nes policija laiku nesureagavo į jos pagalbos šauksmą, S. Skvernelis neatsistatydino, kaip darė jo pirmtakai Vytautas Grigaravičius ir Vizgirdas Telyčėnas.

Todėl man S. Skvernelis panašus į žmogų, kuris nemoka atsiprašyti, kurio ambicija neleidžia prisipažinti klydus ir kuris daro viską, kad žūtbūt įrodytų savo teisumą. O kai tokiu pavyzdžiu seka ir visa šalies policija, tai valstybė po nejučia virsta policine.

Gal jums teko girdėti, kuo baigėsi garsi byla prieš motinas, gimdančias namuose, apie kurią taip skambiai prieš porą metų kalbėjo generalinio komisaro S. Skvernelio pasirinktas pavaduotojas Renatas Požėla: „Tai tikrai yra sektos požymiai. Per 20 metų nustatyta 400 atvejų, kai vaikai gimė namuose, ir už viso to stovi tikrai žinomi Lietuvos žmonės, buvę Seimo nariai. Įtariame, kad šioje veikloje vaikšto didžiuliai pinigai, yra įtarimų dėl prekybos žmonėmis“? Pamiršusiems priminsiu, kad šioje byloje policija darė kratas dešimtyse žinomų, intelektualių ir garbingų šeimų, per kurias mažamečiai vaikučiai būdavo prikeliami šeštą valandą ryto ir po to pusdienį stebėdavo, kaip beširdžiai policininkai verčia jų rūbelius, žaislus, ieškodami nebūtų nusikaltimų įrodymų, o štai vienoje daugiavaikėje šeimoje mažamečiai šalo keturias valandas, nes stropūs įstatymo sergėtojai neleido jų mamai pakurti krosnies.

Ar jau susodinti tos „sektos“ vadai, konfiskuoti „dideli pinigai“, surasti „parduoti vaikai“, išaiškinti mamų-nusikaltėlių „stogai“ – „tikrai žinomi Lietuvos žmonės, Seimo nariai“? O gal girdėjote viešą policijos vadovų atsiprašymą dėl nepagrįstai sukeltos visuotinės isterijos (kai kurios mamos net buvo viešai apkaltintos hanibalizmu), dėl tėvus ir jų vaikus žeminančių kratų, dėl visos šitos „visuomenės saugumą užtikrinančios“ policijos akcijos, kurią vertinčiau kaip pavojų nacionaliniam saugumui, nes per ją buvo persekiojami nekalti ir padorūs Lietuvos piliečiai, sukirstas didelis smūgis pasitikėjimu valstybe, jos teisingumu, ir kuri, neabejoju, tik sumažino išmirštančios ir išsivaikščiojančios tautos gimstamumą.

Tie, kas gyveno okupacijos laikais, turbūt prisimena, žodį saldofonas, kilusį nuo rusiško saldat „kareivis“, kuriuo būdavo pašiepiami tokie statutinių pareigūnų veiksmai, kai nemąstantys, bet itin uolūs įsakymo vykdytojai darydavo tvarką iš patrankų šaudydami į žvirblius…

Dar šį pavasarį, per Prezidento rinkimų kampaniją, Dalia Grybauskaitė, paklausta, ko pasimokė iš Garliavos istorijos, apgailestavo, kad ten buvo panaudota per didelė jėga. Prezidentė nepatikslino, prieš ką ta neadekvati jėga buvo panaudota – prieš mergaitę (pagal teismo sprendimą prieš ją nebuvo galima naudoti jokios jėgos), prieš teisėją – mergaitės tetą ir globėją (pagal Konstituciją be Seimo sutikimo prieš teisėją negalima naudoti jokios jėgos) ar prieš beginklius, geranoriškus Garliavos gynėjus ir jų laikomą simboliką – valstybines ir bažnytines vėliavas. Tačiau pasirinkdama (būtent – pati pasirinkdama, o ne vien laimindama partijų pasiūlytą kandidatą) S. Skvernelį vidaus reikalų ministru, išgirdama jo vadovaujamos policijos pasirinktą modelį, Prezidentė palaimino policijos smurtą Garliavoje ir štai tokius jos veiksmus, kuriuos matome šioje nuotraukoje. 


Pasirinkdama S. Skvernelį Prezidentė palaimino nusikaltėlišką policininkų daužymą su šautuvo buože neginkluotam, pagriautam pensininkui į tarpkojį; palaimino dujų purškimą į akis neginkluotiems ir nepavojingiems Lietuvos piliečiams, netgi invalidams, ką griežtai draudžia Policijos veiklos įstatymas; palaimino policijos vadovybės melą, kad viso to nebuvo (policijos melą nenuginčijamai atskleidžia policijai ir Prezidentei pateikta filmuota medžiaga, nukentėjusiųjų bei liudininkų parodymai); palaimino policijos ruošiamas operacijas, per kurias ant mažamečių vaikų galvų metamos raudonos „kaldrytės“; palaimino policijos keliamas bylas tiems, kuriuos pati ir luošino (iškelta byla net tam vyrui, kuriam daužė į tarpkojį), palaimino policijos bylas vaikams už kreidutėmis ant grindinio rašomus žodžius TIE-SOS; palaimino Lietuvoje kuriamą policinės valstybės modelį – policijos vadai neklysta!

Priminsiu, kaip tas pats Generalinio komisaro S. Skvernelio pavaduotojas  R. Požėla paaiškino, kodėl 2012 gegužės 17-ąją Garliavoje policininkai elgėsi lyg kokio lemiamo karo metu: buvo nuspręsta, kad tai, kas vyksta Garliavoje, yra pavojinga valstybinei santvarkai. Kas tie sprendėjai, kurie ėmėsi Valstybės gynybos tarybos funkcijų, R. Požėla nepatikslino. Bet jei tai buvo ne Prezidentė (ji teigia išvis nežinojusi apie Garliavos puolimą – negi Prezidentė meluos?), vadinasi, šiuos politinius sprendimus dėl nacionalinio saugumo priėmė patys policijos vadovai, gal kartu su kitų jėgos struktūrų, pavyzdžiui, VSD, prokuratūros vadovais?

Ar jums neatrodo, kad tas pats neformalus žmonių būrelis ir šiandien tęsia savo veiklą stengdamasis žūtbūt įrodyti savo teisumą dėl Garliavos šturmo – turiu omeny tos grupės „šaltinio“ – „Lietuvos ryto“ – pranešimą, kad N. Venckienei ir A. Skučienei prokuratūra pareiškė įtarimus sukūrus organizuotą grupuotę pasikėsinti į valstybės suverenitetą?!

Suprantu, kad sąmokslų šmėklų persekiojamiems statutiniams pareigūnams slapčia nuklausyti telefoniniai pokalbiai apie galimybę patekti į valdžią per Seimo ar Prezidento rinkimus gali pasirodyti kaip pasikėsinimas į pačią valstybę, ypač jei tie pareigūnai dėl savo veiklos ar karjeros bijo tokio valdžios pasikeitimo. Tačiau kaip suprasti, kad tokias sąmokslų šmėklas toleruoja ir tuos pareigūnus paskyrę politikai – negi jie nesupranta, kad su tokiu teisėsaugos marazmu, atviru politikavimu skandinama visa valstybė?

Nesuprantu ir premjero, Seimo narių, sveikinusių S. Skvernelį tapus vidaus reikalų ministru, – negi jau pamiršta, kodėl tikrai demokratinėse valstybėse „jėgos ministerijų“ (tų, kurioms atskaitingos ginkluotos, pasiklausymo priemones naudojančios institucijos) vadovais skiriami civiliai, o ne generolai? Negi jau pamiršta, kiek pasaulyje tikrų, o ne tariamų valstybinių perversmų yra įvykdžiusios jėgos struktūros, kai jų vadai susilieja su politika, kai jėgos struktūros užima Tautos atstovų vaidmenį ir pačios imasi spręsti, kas yra naudingiau Tautai ir nacionaliniam saugumui? Ar minėtais „mamų sektos“ ir „Klonio gatvės perversmo“ atvejais S. Skvernelio vadovaujama policija nesiėmė jiems nepriklausančios funkcijos, iššaukusios neadekvačius policijos veiksmus, o Garliavos atveju, anot trijų mūsų Konstitucijos kūrėjų, kitų žymių teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų, „buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką, nepagrįstai pažeidžiama žmonių laisvė judėti, nepagrįstai žalojami žmonės, žeminamas jų orumas, pažeidžiama žmonių nuosavybės teisės, viešai skleidžiama dezinformacija, prievartos naudojimas ir Konstitucijos pažeidimas valstybės vardu vykdytas organizuotai, iš anksto tam ruošiantis ir į šiuos neteisėtus veiksmus įtraukiant daug valstybės pareigūnų iš įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų, taip pat iš anksto tariantis ir ruošiantis kaip nuslėpti panaudoto smurto pėdsakus.“  

Taip pat nesuprantu, kodėl toks teigiamas, anot Prezidentės, policijos vadovas buvo patrauktas iš savo pareigų ir perkeltas į politikus – ministrus? Negi manoma, kad statutiniam pareigūnui užėmus politiko vietą, valstybėje atsiras daugiau pinigų ir taip bus pakeltos tikrai žemos policininkų algos – juk kaip ne kartą kartojo generalinis komisaras S. Skvernelis, pagrindinės policijos bėdos slypi mažose algose? O gal manoma, kad vidaus reikalų ministras, kuriam policija tiesiogiai nepavaldi, turi daugiau įtakos policininkams nei tiesioginis jų viršininkas – generalinis komisaras? O gal dabar bus formuojamas toks policijos modelis, kai policija taps tiesiogiai pavaldi ministrui? O gal Prezidentei? Kitaip sunku būtų suvokti tokias neeuropietiškas reformas. Kaip ir sunku įsivaizduoti naująjį ministrų kabineto narį S. Skvernelį Vyriausybės posėdžiuose, kur kalbos apie politikų spaudimus atrodytų juokingai, nes ten ieškoma bendro politinio sprendimo, balsuojama ne tik už savos ministerijos pasiūlymus ir projektus (pvz., kelio ženklus), bet ir už bendrą valstybės biudžetą, švietimo, sveikatos reformas, aplinkosaugą, kultūrą, abortus, šeimos koncepcijas ir pan.

O gal matant išskirtines S. Skvernelio paskyrimo aplinkybes jis bus atleistas nuo darbo Vyriausybėje ir klausys tik vieno politiko, apie kurio spaudimus niekada nekalbėjo – Prezidentės? Panašų atvejį jau turime – ne kišeninį generalinį prokurorą ir tik Prezidentės įžvelgiamą pažangų prokuratūros veiklos modelį...

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kordas       2014-11-14 19:44

Požėla iš Šiaulių nepralindo į Gen Komisarus? Nepralindo, yra pasaulyje tiesa. Na ir ačiū Dievui.

Romas       2014-11-14 18:33

lietuvoje nieko naujo….Taip priprasta prie valdziagyviu savivales,kad jau niekas nebestebina….

nujo       2014-11-14 14:15

Tai yra baisu..ir bega zmones is lietuvos,ir nebegimdo moterys jau vaiku rase juk vienas portalas,kad nyksta tauta.Kai paskaitai kas darosi ,tai darosi baisu.Drasiauskelias yra rusu kalba str.kas suprata kalba rusu paskaitykit.

Ir vel ,,Nu gerai"       2014-11-14 13:28

Atsakykit-ar yra kazkokios zmonisko elgesio ribos ? Juk hitleriniai naciai irgi veike pagal to meto istatymus-darbavosi konclageriuose-net dumai ruko ?

Todėl paskirtas       2014-11-14 11:12

kad svernelis, o ne palto pamušalas pasistatė didžiulius namus, be kurių Dalia dalužė nebūtų paskyrusi ministru, o tas mūro namas pastatytas už neadekvačius šiurpaus Garliavos 240 smogikų su sambo čempionu nukreipimu daužyti buožėmis niekuom nekaltus mergaitės gynėjus. Jo vadovaujamu laiku sukurta brolžudiška policinė santvarka, kuriam Lietuvos žmogus tik kaukolinės lazdos išbandymas.

ŠAUNIAI       2014-11-14 9:37

dirba prezidentė.Surietė į ožio ragą visus seimelio “vyrus”,po jos kojomis klūpo aukščiausi pareigūnai,ji “nurodo gaires” visiems jos paskirtiems liokajams.Kaip ir kada čia taip viskas įvyko? Net nepastebėjom, kada čia mes taip išsiveržėm “į priekį”?Įdomu, kur būsime po keleto metų ??????

Atsako Nu gerai autorius.       2014-11-14 8:56

Niekad nebuvau jokiu nei policininku ir pan . Parašiau tą komentarą, stebėdamasis kaip lengvai čia smerkiami komentaruose žmonės, kuriems , gal būt,  pagal įstatymą ( nori to ar nenori ) priklauso atlikti kažkokį darbą. Čia labau jau visi paniekinamai vadina tokius “baudžiauninkais”. Kažkodėl netikiu, kad dauguma tų , kurie čia lengva ranka švaistosi tokiais smagiais epitetais,  patys niekada nėra pabuvę vienoj ar kitoj situacijoj tokiais pat ‘‘baudžiauninkais’‘.

Komentarui ,,Nu gerai"       2014-11-14 2:55

neuzdejau minuso,nes idomu buvo perskaityti kaip masto gal but tas policininkas ar panasus ivykde vaiko ,,poemi” Garliavoje .Netekti darbo ?Iseiti be pensijos,jei nepaklausysi valdzios.Va taip skurdas,nesaugumas vercia zmones baudziauninkais.Idomu,kad zmogus perskaite straipsni ,,Tiesos.lt"Daugiau skaitytu-kazka suprastu gal.Gal…Nes pagrindiniuose didziausiose portaluose tera propaganda.Vienpusiska.O gerbiamas Stancikas pasirodo geriausias Lietuvos zurnalistas(nezinau,kokia istiesu jo specialybe,bet talentas-neeilinis).Yra ir dar keletas gerai rasanciu,nevardinsiu dabar,bet ne didziuosiuose portaluose.Norisi paklausti,ar imanoma isvystyti Lietuvos Saraso ideja-vienintele vilti ?

ula       2014-11-13 23:48

Kai tą ankstyvą gegužės 17d. rytą ginkluoti padarai ,vedini R.Požėlos , įsiveržė      į teisinę neliečiamybę turinčios teisėjos kiemą ,kai jie be gailesčio prikėlė iš miego mergaitę,kai daužė langus,kai ją klykiančią išnešė iš namų, ponas Skvernelis ramiai miegojo…Taip kietai ponas buvo įmigęs ,kad,neva, net Prezidentės skambučio negirdėjęs….Bet Prezidentė dėl to neįsižeidė. Poną paaukštino pareigose.Ir nesvarbu kas ką sudegino, kas ką užmušė , kas ką išprievartavo…. Svarbiausia, kad , ponui miegant, sėkmingai buvo atliktas Garliavoje teisėjos namų šturmas ir giliai paslėpta pagrindinė liudytoja pedofilų byloje ....  Prezidentė paaukštino pareigose ir kitą poną,skirdama jį teisėjauti .Ir nesvarbu , kad jis tuo metu buvo susietas su samanėle,svarbu,  kad netyrė pedofilų  “darbelių” ....

ryškėja       2014-11-13 21:42

pedofilų klano kontūrai:visi nusikaltę gauna paaukštinimus.Pagaliau lenda yla iš maišo.Išgamos

Ryt'as       2014-11-13 20:37

Kaip įprasta - stiprus D.Stanciko straipsnis .
Įžvalga prie jo - vienas iš Garliavos “didvyrių” - R.Požėla - “valstybinę santvarką” tikriausiai gins viceministro pareigose. Negi liks nuskriaustas.

Juozapas       2014-11-13 19:57

Tai vienas geriausių šio Autoriaus parašytų straipsnių.
Labai gerai išdėlioti akcentai, puikios įžvalgos.
Sveikinimai autoriui.
:
Post Scriptum:
Žemiau komentaruose yra parašyta, tačiau pakartosiu, kadangi ta informacija itin iškalbinga-
ŠIS STRAIPSNIS BERNARDINŲ PORTALE BUVO LABAI TRUMPAI.
“Paslaugiai konjuktūriška Bernardinų redagkcija ŠĮ STRAIPSNĮ PAŠALINO.
Klausimux:
KAM LABAI NEPARANKUS ŠIS STRAIPSNIS ir KIENO “PAGEIDAVIMU: JIS PAŠALINTAS IŠ BERNARDINŲ PORTALO?
(Atsakymuko dairykitės Daukanto aikštėje, ten stovi tokie Muravjovo-koriko rezidencijos rūmai. Ano ruskių prievaizdo jau kadais nebėra, bet ...Rezidentūra dirba kaip pašmeruota. Ir dirba ne Lietuvai.)

 

Kur tiesa       2014-11-13 17:23

“Garliavos atveju, anot trijų mūsų Konstitucijos kūrėjų, kitų žymių teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų, „buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę tvarką…”


O čia kitaip mano: „Apie (ne)pamirštas Visuomeninės komisijos išvadas”
http://koment.lt/node/905

atsilygino       2014-11-13 17:19

Prezidentė atsilygino. Kaip mažai visa nepriklausomos Lietuvos valstybė nutolo nuo totalitarinės sovietijos. Visa ir anos, ir šios valstybės demoktayija - tik pokazucha. Ko norėti iš tos sistemos tęsėjos Prezidentės, iš molicininkų

Kai teismai       2014-11-13 17:09

pastatomi Dievo vietoje,tada pasaulyje siautėja žalieji žmogeliukai.Ir Rusija čia tik įrankis.

Parankiniai       2014-11-13 17:08

specialistai ir Garliavos lemtinga klaida,kuri dar kainuos labai ir labai brangiai.Be jėgos pertekliaus mergaitė būtų neišėjusi.Tiesa nuslopinta jėgos pertekliumi,šaus kaip spyruoklė,kada niekas nesitikės.

Analogija.       2014-11-13 16:58

  Visa žiniasklaida trimituoja, kaip ir ką Prezidentė nurodė daryti Skverneliui. Ar čia turi savo nurodymus duoti Prezidentė? Juk visų valstybės institucijų vadovai pagal statutą privalo užtikrinti nepriekaištingą darbą Lietuvos žmonių ir valstybės labui. Prezidentei, kaip valstybės vadovei, priklausytų tik atitinkamai kontroliuoti, ar laikomasi statuto reikalavimų. Dabar gi gaunasi, kad be Prezidentės “įžvalgų”,  niekas nebežino kaip reikia dirbti. Lygiai, kaip sovietiniais laikai - gaires nurodė TSKP CK, generalinis sekretorius ir vietiniai TSKP sekretoriukai. O gal, kai iki šiol nebuvo tokių gairių, tai mūsų teisėsauga ir teisėtvarka klystkeliais eidama, beveik ir degradavo. Gerai, kad nors antroje kadencijoje įvyko toks “nušvytimas”.

Nu gerai        2014-11-13 16:45

pons autoriau . Aš irgi manau, kad pati Garliavos istorija gana tamsi su gan keistais kuriozais t.y. užspringimais. Bet ką realiai reikia daryti policininkui, anstoliui ir kitiems pareigūnams, jei Lietuvos vardu priimti teismo konkretūs sprendimai ir juos, jei pas mus būkčiom yra teisinė valstybė,  privaloma vykdyti ? Protestuoti, išeiti iš darbo be pensijos - nes gal tame kažkas lyg ir neaišku, , o gal pasipriešinti valdžiai ginklu , ginant vieno iš Kauno “bachurėlių” D.Kedžiaus internetinius išstojimus ?

ruta       2014-11-13 15:47

Aciu Gerb.Autoriui .Graudu , liudna , bet Lietuva gana sparciai reda i sovietini autoritarini rezima su korupcija ,formaliu teisingumu , butaforine demokratija ir represine valdymo sistema . Taip , per Gar;iavos tragedija valdzia issigando savo Tautos , nors saziningiems ir padoriems nera ko bijoti.Bet kur valdzioje, politikoje , padorus ir saziningi , kiek ju - du , trys ?Suprato ir Seimas , kad gali prarasti siltas ir pelningas tupejimo vietas , kur pastoviai vietoj 141, tupi , geriausiu atveju, puse .
Nebusiu pranasu , bet kas tuti akis mato , Lietuvos politikai degradavo , viska paverte verslu , eis ir su velniu , jeigu apsimokes partijos biciuliams.Neliko nieko svento , tik pinigai .

tik tiesos.lt nebijo tiesos?       2014-11-13 14:59

bernardinuose jau nėra Stanciko straipsnio - nupirko “katalikus”, ar išsigando pedofilų “katalikai” ?

Žmogui gali užtekti labai nedaug,-kuklaus       2014-11-13 14:00

būsto,stalo,kėdės,gero paveikslo,meniškos vazos ir rožės joje…bet viena jam turi būti garantuota maximaliai valstybėje,geroje,jaukioje valstybėje-tai švietimo ir sveikatos paslaugos aukščiausiu lygiu…Ar normalu,kai žmogus,mokėjęs visą gyvenimą mokesčius,už kraujagyslių šuntavimo operaciją duoda 1500 LT pakišą ir gydytojas neatmeta…kam tie išgirti kardiologijos centrai,jei žlunga sąžiningumas,orumas,pagarba,jautrumas,gailestingumas…klūpanti Lietuva.Graudu.

Tik grūmojant Rusijai,Lietuvos       2014-11-13 13:56

vandališki biurokratai pradėjo kalbėti apie dvigubą pilietybę.Ir ,pasirodo,kad ne taip jau sunku ją ir skirti visiems ,beveik visiems emigravusiems.Reikia tik kelių išimčių.Ar čia ne pakiša iš baimės prieš Rusiją.Nes nesant Rusijos,jų siautėjimas tapo pragaištingas Lietuvai.Kam čia dėkoti,ar Rusijai,ar…gėda lietuviams,gailėjusiems pilietybės.Ar tai ne valstybės išdavystė?

pedofilų       2014-11-13 13:51

gynimo kvalifikacija.Ir keli tos grupuotės snukeliai ekranuose visais klausimais.Visą laiką taip nebus.O tada tai bus.

Konservatoriško mąstymo tendencija tokia:       2014-11-13 13:50

doktatūriškai valdo vienas asmuoiš vadinamos prezidentūros) ,o visur dirba neva “specialistai” a la Skvernelis.Jėgos Garliavoje simbolis.Kam tada partijos ir kam tada eiti į rinkimus?Namatom prasmės eiti ir į merų rinkimus,nes rajonuose konservatorių kandidatai nuleisti iš viršaus,neatsižvelgiant į vietos konservatorių nuomonę.

nu baisu       2014-11-13 13:44

Aciu uz gera straipsni…Visi matome kas darosi Lieuvoj.

pedofilai pasirinko - tebūnie       2014-11-13 13:29

visos pagrindinės partijos: komunistai, darbiečiai (kgbistai), konservatoriai (jų šuniukai) vieningai remia gazpromo pedofilus.
Pinigas visagalis.
Dabar pedofilai turės VRM ministru savo šuniuką.
Tebūnie…..


Rekomenduojame

Ramūnas Aušrotas. Tenesio valstija galės drausti abortus dėl eugeninių, seksisinių ar rasistinių pagrindų

Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui

Algimantas Rusteika. Numylėtoji Lietuva

Vidmantas Valiušaitis. Su Lietuvos kariuomenės diena!

Vidmantas Valiušaitis. Birželio sukilimas ir Vilniaus LAF štabo sunaikinimas

Nida Vasiliauskaitė. „Kodėl radikalios idėjos nėra geros idėjos“ (jauniesiems konservatoriams paprašius pasisakyti)

Algimantas Rusteika. Apie blokus

Nuo bačkos. Andrius Kubilius. Už Eveliną!

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.